39-Р БҮЛЭГ

Бурханы үгнээс даван гарч өөрсдийнхөө амьтай холбоотой хэрэг явдлуудын талаар бага зэрэг ярилцацгаая, ингэснээр бидний амь цэцэглэж, биднийг гэсэн Бурханы итгэл найдварыг биелүүлж чадна. Ялангуяа бүх зүйл өөрсдийнхөө төрлийн дагуу ангилагдаж, гэсгээгдэх цаг үе буюу өнөөдөр хүрэлцэн ирснээр хамгийн чухал баримтуудыг анхаарч, “хамтын ашиг сонирхол” дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгцээ их байгаа. Энэ нь Бурханы хүсэл бөгөөд энэ нь бүх хүмүүсийн хийж гүйцэтгэх ёстой зүйл юм. Бид тэнгэр дэх Бурханы хүслийн төлөө өөрсдийгөө золиослохгүй байж яаж чадах юм бэ? Бурхан “бүх төрлийн хүмүүст тоо оноож, хүний төрөл бүрийг өөр өөр тэмдгээр тэмдэглэдэг, ингэснээр өвөг дээдэс нь тэднийг гэр бүлүүд рүүгээ буцаан замчилж чадах” ба энэ нь, хүмүүс төрлийнхөө дагуу ангилагдаж, үүний үр дүнд бүх төрлийн хүмүүс өөрсдийнхөө жинхэнэ хэлбэр дүрсийг илчилж байгаа гэдгийг харуулдаг. Тийм болохоор хүмүүс Бурханд биш харин өөрсдийн өвөг дээдэстээ үнэнч гэж хэлэх нь зүйтэй. Гэсэн хэдий ч бүх хүмүүс мөн өөрсдийн өвөг дээдсийнхээ удирдамжаар Бурханд үйлчлэл үзүүлдэг, энэ нь Бурханы ажлын гайхалтай байдал юм. Бүх зүйл Бурханд үйлчилж байгаа бөгөөд хэдийгээр Сатан хүмүүсийг үймүүлдэг боловч Түүнд үйлчлэх “дотоод нөөцийг” татахад Бурхан энэ боломжийг ашигладаг. Хүмүүс гэхдээ үүнийг ялган салгаж чаддаггүй. Бурханы хэлснээр, “тиймээс Би бас хөдөлмөрөө хувааж, хичээл чармайлтаа хуваарилдаг. Энэ нь Миний төлөвлөгөөний нэг хэсэг бөгөөд ямар ч хүн үүнийг тасалдуулж чадахгүй.” Хүмүүс Бурханаар шийдэгдсэн бүхнийг, Бурханы биелүүлэхийг хүссэн бүхнийг Түүнийг хийхээс нь өмнө харж чаддаггүй. Бурханы ажил дууссан үед л тэд үүнийг харж чаддаг; эс бөгөөс тэд сохор бөгөөд юу ч хардаггүй.

Өнөөдөр Бурханд чуулгануудын дундах шинэ ажил бий. Тэр бүх юм байгалийн жамыг дагахад хүргэж, хүний чиг үүргийг үнэхээр биелүүлүүлнэ. Бурханы хэлснээр, “Би тэнд байгаа бүхнийг захирдаг, Би бүх зүйлийн дундах бүх юмыг удирдаж, бүх юмыг байгалийн жамыг дагаж, байгалийн хуулинд захирагдахад хүргэдэг.” Та нарт “байгалийн жамыг дагах” ямар овсгоотой мэдлэг ухаан байгааг Би мэдэхгүй болохоор энэ талаар ярилцья. Би үүнийг ингэж үздэг: Тэд гэр лүүгээ өвөг дээдсээрээ замчлуулж байгаа учраас бүх төрлийн хүмүүс гарч ирж, “ажиллах” ёстой. Тэд байгалийн жамыг дагаж байгаа учраас тэдэнд угаасаа байдаг зүйл нь анхдагч чиг үүргээ биелүүлэхэд нь хэрэглэгдэж, энэхүү жамын дагуу Ариун Сүнсний удирдамжийг дагахад тэднийг хүргэдэг. Ариун Сүнсний ажил хүн бүрийн доторх байдлын дагуу гүйцэтгэгддэг; нарийн ярьвал үүнийг “Бурхан бүх зүйлийг жолооддог болохоор тэд Түүнд үйлчилдэг” гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь байгалийн жамыг дагахтай холбоотой байдаг. Хэдийгээр хүний дотор диаволын элементүүд байдаг боловч Бурхан үүнийг ашиглаж, тэдний дотор угаасаа байдаг зүйлийн суурин дээр Ариун Сүнсний ажлыг нэмж, тэднийг Бурханд үйлчлэл үзүүлэхэд хангалттай болгодог. Энэ нь “байгалийн жамыг дагах” тухай Миний хэлэх бүхэн юм—магадгүй та нарт илүү дээр зөвлөгөө байгаа байх. Та нар зарим нэг үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэж Би найдаж байна, тэгвэл ямар вэ? Та нар байгалийн жамыг дагахад хамтран ажиллахад бэлэн үү? Та нар Бурхантай хамт ажлыг хуваалцахад бэлэн үү? Үүнийг яаж биелүүлэх талаар та нар хэзээ нэгэнтээ бодож үзсэн үү? Хүмүүс Бурханы хүслийг ойлгож, хамтын туйлын зорилгын төлөө Бурханыг хангалуун байлгахын тулд хамтдаа ажиллаж, хаанчлалын замд хамтдаа урагшилж чадна гэж Би найдаж байна. Шаардлагагүй үзлүүдийг бодож олох ямар хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдрийг хүртэл хэний оршин тогтнол Бурханы төлөө байгаагүй вэ? Нэгэнт ийм болохоор уй гашуу, уйтгар гуниг болон санаа алдалт ямар хэрэгтэй юм бэ? Энэ нь хэнд ч ямар ч ашиггүй. Хүмүүсийн бүхий л амьдрал Бурханы гарт байдаг бөгөөд Бурханы өмнөх тэдний шийдвэр байдаггүй байсан бол хүний энэ хоосон ертөнцөд хий дэмий амьдрахыг хэн хүсэх юм бэ? Ямар хэрэгтэй юм бэ? Дэлхийд яаран ирж, буцахдаа хэрвээ тэд Бурханы төлөө юу ч хийдэггүй бол бүхий л амьдрал нь талаар өнгөрөхгүй гэж үү? Бурхан чиний үйлдлийг дурдах нь зохистой гэж үзэхгүй байсан ч гэсэн чи насан эцэслэх мөчдөө аз жаргалтай инээмсэглэл тодруулахгүй гэж үү? Чи сөрөг ухралтыг биш харин эерэг ахиц дэвшлийг эрэлхийлэх ёстой—энэ нь илүү дээр хэрэгжүүлэлт биш гэж үү? Хэрвээ чиний үйлдэл гагцхүү Бурханыг хангалуун байлгахын төлөө байдаг бол чи сөрөг эсвэл уруудаж доройтсон байхгүй. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд ойлгогдошгүй зүйлс үргэлж байдаг учраас өөрийн мэдэлгүйгээр тэдний царай нь бараан үүлсээр бүрхэгддэг ба энэ нь өөрийн эрхгүй тэдний царайд хэд хэдэн “гүн үрчлээс” гарч ирэхэд хүргэж, энэ нь газарт ан цав гарч байгаагаас болж буй мэт санагддаг. Энэ нь, газар нүүдэллэн хөдөлсөөр байж, газар дээрх “толгод” эсвэл “хонхрууд” хүмүүст мэдэгдэлгүйгээр байраа сэлгэж байгаа юм шиг байдаг. Үүгээрээ Би хүмүүсийг дооглоогүй харин “газарзүйн мэдлэгийн” талаар ярьж байна.

Хэдийгээр Бурхан бүх хүмүүсийг гэсгээлт рүү хөтөлсөн боловч Тэр энэ талаар юу ч хэлдэггүй. Үүний оронд Тэр санаатайгаар энэ сэдвээс зайлсхийж, шинэ сэдвийг эхэлдэг, энэ нь нэг талаараа Бурханы ажлаас болж байгаа ба нөгөө талаараа энэ нь ажлын энэ алхмыг даруйхан дуусгахын тулд билээ. Ажлын энэ алхмыг гүйцэтгэх Бурханы зорилго нь аль хэдийн биелэгдсэн учраас цаашид ярих хэрэггүй. Өнөөдөр та нар Бурханы ажлын арга барилыг хэр их харсаныг Би мэдэхгүй; Өөрийн мөс чанартаа Би, Бурханы ажил нь өмнөх шигээ үе шат, цаг хугацаанд тодорхой хуваагддаггүй гэдгийг үргэлж мэдэрдэг. Үүний оронд өдөр бүр нь өөрийн гэсэн ажиллах арга барилыг авчирч, бараг гурваас таван өдөр тутамд өөрчлөлт гардаг ба таван өдрийн дотор хүртэл Бурханы ажилд хоёр өөр төрлийн агуулга байж болно. Энэ нь Бурханы ажлын хурдыг харуулдаг; хүмүүс хариу үйлдэл хийж, ойроос ажиглах боломжтой болохоос өмнө Бурхан ул мөргүйгээр алга болдог. Тиймээс Бурхан үргэлж хүмүүсийн хувьд хүршгүй байдаг ба энэ нь Ариун Сүнсний ажлын үл ажиглагдам байдал руу хөтөлсөн. Бурхан “иймээс Би хүнийг орхисон” гэх мэт үгийг яагаад үргэлж хэлдэг юм бэ? Хүмүүс эдгээр үгэнд бага зэргийн анхаарал хандуулж болох боловч тэд утга учрыг нь ойлгодоггүй. Одоо яаж байна вэ, та нар ойлгож байна уу? Хүмүүс Ариун Сүнсний байгааг ухаардаггүйд гайхах юмгүй. Бурханыг гэсэн тэдний эрэл хайгуул нь үргэлж бүүдгэр сарны гэрэл дор байдаг—энэ нь яг үнэн—энэ нь, Бурхан санаатайгаар хүнээр тохуурхаж, бүх хүмүүсийн уураг тархийг хавагнуулдаг болохоор тэдний толгой нь эргэж, замаа алддаг юм шиг байдаг. Тэд юу хийж байгаагаа арай ядан мэддэг тэд зүүдлэж байгаа юм шиг байдаг ба сэрмэгцээ юу тохиолдсныг тэд мэддэггүй. Бурханы зарим нэг энгийн үгс л хүмүүсийг яахаа мэдэхгүй болгож орхидог. Тиймээс Бурхан, “Өнөөдөр Би бүх хүмүүсийг цэвэршүүлэхийн тулд “асар том зуух” руу шиддэг. Би өндөрт зогсоод хүмүүс галд шатаж, галын дөлөнд хуйхлуулж байгааг анхааралтай харж байдаг ба хүмүүс баримтуудыг дэвшүүлдэг” гэж хэлдэгт гайхах юмгүй. Бурханы байнга-өөрчлөгдөж байдаг үгсийн дунд хүмүүс юу хийх талаараа огт мэддэггүй; үнэндээ Бурханы хэлснээр гэсгээлт аль хэдийн эхэлчихсэн бөгөөд хүмүүс үүнийг ухаараагүй учраас Бурханыг маш илэн далангүй хэлэхэд л тэд үүнийг мэддэг, Бурханыг тэдэнд хэлсний дараа л тэд анхаарлаа хандуулдаг. Бурханы ажил өдий хүртэл гүйцэтгэгдсэн болохоор л хүмүүс одоо гэсгээлтийг судалж эхэлж байгаа гэж хэлж болох юм. Энэ нь хүмүүс цөмийн бөмбөгний талаар мэддэг болсон үетэй адилхан—гэхдээ цаг нь болоогүй учраас хүмүүс анхаарал хандуулдаггүй; хэн нэгэн үүнийг хийж эхлэхэд л хүмүүс анхаарал тавьж эхэлдэг. Цөмийн бөмбөг ил гарах үед л хүмүүс энэ талаар илүү ойлгодог. Бурхан хүмүүсийг зуух руу шидэх болно гэж хэлэх үед л хүмүүс бага зэрэг мэддэг болсон. Хэрвээ Бурхан хэлээгүй бол хэн ч мэдэхгүй байх байсан—тийм биш гэж үү? Иймээс Бурхан “хүмүүс, тийшээ олсоор хөтлүүлж яваа юм шиг мөн тэд мэдрэлгүй болсон юм шиг өөрийн эрхгүй зууханд ордог” гэж хэлдэг. Үүнийг задлан шинжилбэл ямар вэ: Хүмүүс баримтуудыг дэвшүүлэх үе нь Бурхан гэсгээлт эхэлсэн гэж хэлсэн үе үү эсвэл Бурханыг гэсгээлт эхэлсэн гэж хэлэхээс өмнөх үе үү? Бурханыг гэсгээлтийн талаар ярихаас өмнө хүмүүс улайж эхэлсэн ба энэ нь, Бурханыг энэ талаар ярихаас өмнө гэсгээлт эхэлснийг харуулдаг гэдгийг үүнээс харж болно—энэ нь баримт биш гэж үү?

Өмнөх: 38-Р БҮЛЭГ

Дараах: 40-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

4-Р БҮЛЭГ

Миний өмнө үйлчилдэг Миний бүх ард өнгөрснөө эргэн санах хэрэгтэй: Намайг хайрлах та нарын хайр ариун бусаар сэвтсэн үү? Надад өгсөн үнэнч...

ШИНЭ ЭРИН ҮЕИЙН ТУШААЛ

Бурханы ажлыг туулахдаа та нар Бурханы үгийг анхааралтай уншиж, өөрсдийгөө үнэнээр зэвсэглэх ёстой. Харин юу хийхийг хүсдэг, хэрхэн хийхийг...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх