24-Р БҮЛЭГ БА 25-Р БҮЛЭГ

Сайтар уншихгүйгээр энэ хоёр өдрийн айлдваруудаас юу ч олж илрүүлэх боломжгүй; үнэндээ тэдгээрийг нэг өдөрт ярих ёстой байсан ч Бурхан тэдгээрийг хоёр өдөрт хуваасан. Өөрөөр хэлбэл, энэ хоёр өдрийн айлдварууд нь нэгэн бүхэл зүйлийг бүрдүүлдэг боловч хүмүүсийн хувьд хүлээн зөвшөөрөхөд илүү амархан болгохын тулд Бурхан хүмүүст амьсгаа авах боломж олгож, тэдгээрийг хоёр өдөрт хуваасан. Энэ нь хүнд тавих Бурханы анхаарал халамж билээ. Бурханы бүх ажилд, бүх хүн өөрсдийнхөө байгаа газарт үүрэг, даалгавраа гүйцэтгэдэг. Тэнгэрэлчийн сүнстэй хүмүүс зөвхөн хамтран ажилладаг юм биш; чөтгөрийн сүнстэй хүмүүс ч бас “хамтран ажилладаг” ба Сатаны бүх сүнснүүдийн хувьд ч мөн адил. Бурханы айлдваруудаас Бурханы хүсэл болон хүнд тавих Түүний шаардлага харагддаг. “Миний гэсгээлт бүх хүн дээр ирдэг мөртөө бүх хүнээс хол хэвээр байдаг. Хүн бүрийн бүхий л амьдрал Надад хандах хайр, үзэн ядалтаар дүүрсэн байдаг” хэмээх үг нь, Бурхан бүх хүнийг сүрдүүлэхийн тулд гэсгээлт ашиглаж, Өөрийнхөө талаарх мэдлэгийг тэдэнд олгодог гэдгийг харуулдаг. Сатаны завхрал болон тэнгэрэлчүүдийн хэврэг байдлын улмаас хүмүүсийг гэсгээхийн тулд Бурхан захиргааны зарлиг биш, харин зөвхөн үг ашигладаг. Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл энэ нь, тэнгэрэлчүүд болон бүх хүнтэй холбоотой Бурханы ажлын зарчим байсаар ирсэн. Тэнгэрэлчүүд Бурханых учраас нэг л өдөр тэд гарцаагүй Бурханы хаанчлалын хүмүүс болж, Бурханаар халамжлуулж, хамгаалагдах болно. Харин тэгэхэд бусад нь бүгд төрлийнхөө дагуу ангилагдаж, Сатаны янз бүрийн муу ёрын сүнснүүд гэсгээгдэж, сүнсгүй бүхэн Бурханы хөвгүүд, ардуудаар удирдуулах болно. Энэ нь Бурханы төлөвлөгөө билээ. Тиймээс Бурхан нэгэнтээ “Миний өдөр ирэх нь үнэхээр хүний үхэх мөч гэж уу? Миний хаанчлал бий болсон үед Би үнэхээр хүнийг устгана гэж уу?” хэмээн хэлсэн юм. Хэдий энэ нь энгийн хоёр асуулт боловч тэдгээр нь бүх хүн төрөлхтний хүрэх газрын төлөөх Бурханы зохицуулалт билээ. Бурханы хүрэлцэн ирэх үе нь “орчлон ертөнц даяарх хүмүүсийг доош харуулан загалмайд цовдлох” үе байна. Энэ нь Бурхан бүх хүнд илрэн харагдаж, Бурханы оршин тогтнолыг тэдэнд мэдэгдэхийн тулд гэсгээлт ашиглахын зорилго юм. Учир нь Бурхан газар дээр бууж ирэх үе нь эцсийн эрин үе, мөн газар дээрх улс орнууд хамгийн их үймээн самуунтай байх үе юм, тиймээс Бурхан “Намайг газар дээр бууж ирэхэд энэ нь харанхуйд бүрхэгдсэн бөгөөд хүн ‘унтаж байдаг’” гэж хэлдэг. Тийм болохоор өнөөдөр бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэх чадвартай хүмүүс маш цөөхөн байдаг, бараг нэг ч байдаггүй. Одоо үе бол эцсийн эрин үе учраас хэн ч, хэзээ ч бодитой Бурханыг үнэхээр мэдээгүй бөгөөд хүмүүс Бурханы талаар өнгөцхөн мэдлэгтэй байдаг. Үүний улмаас хүмүүс зовлонт цэвэршүүлэлт дунд амьдардаг. Хүмүүс цэвэршүүлэлтийг орхих үе нь бас тэдний гэсгээгдэж эхлэх үе байдаг, мөн энэ нь Бурхан бүх хүнд илрэн харагддаг үе юм, ингэснээр тэд Түүнийг өөрийн биеэр харж магад байдаг. Бие махбодтой болсон Бурханаас болж хүмүүс гай гамшигт унаж, өөрсдийгөө чөлөөлөх чадваргүй байдаг—энэ нь агуу улаан лууг шийтгэх Бурханы шийтгэл бөгөөд Түүний захиргааны зарлиг билээ. Хаврын урин дулаан ирж, цэцэгс дэлгэрч, тэнгэрийн доорх бүхэн ногооноор бүрхэгдэж, газар дээрх бүх зүйл байр байрандаа байх үед, бүх хүн болон зүйл аажмаар Бурханы гэсгээлтэд орж, тэр үед Бурханы газар дээрх бүх ажил төгсөх болно. Бурхан газар дээр ажиллаж, амьдрахаа болино, учир нь Бурханы агуу ажил биелсэн байх болно. Хүмүүс энэ богинохон хугацаанд махан биеэ хойш тавих чадваргүй юү? Хүн, Бурхан хоёрын хоорондох хайрыг ямар зүйлс сэвтээж чадах юм бэ? Хүн болон Бурханы хоорондох хайрыг хэн салгаж чадах юм бэ? Эцэг эх, нөхрүүд, эгч нар, эхнэрүүд, эсвэл зовлонт цэвэршүүлэлт үү? Хүний доторх Бурханы дүр зургийг мөс чанарын мэдрэмж арчин хаяж чадах уу? Хүмүүсийн өр шир, бие биендээ хандсан үйлдэл нь өөрсдийнх нь хийж байгаа зүйл үү? Тэдгээрийг хүн засаж залруулж чадах уу? Хэн өөрийгөө хамгаалах чадвартай вэ? Хүмүүс өөрсдийгөө хангаж чадах уу? Амьдрал дахь хүчтэй нэгэн хэн бэ? Хэн Намайг орхиж, бие даан амьдарч чадах вэ? Өөрийгөө эргэцүүлэх ажил хийхийг Бурхан яагаад бүх хүнээс дахин дахин гуйдаг вэ? Яагаад Бурхан, “хэний зовлон зүдгүүр өөрсдийнх нь гараар зохицуулагддаг вэ?” хэмээн хэлдэг вэ?

Одоогоор орчлон ертөнц даяар харанхуй шөнө байгаа ба хүмүүс хөшүүн агаад мангуу боловч цагийн зүү үргэлж урагш цохилж, минут секунд нь зогсдоггүй ба дэлхий, нар, сарны эргэлт хурдан өрнөдөг. Өөрсдийн мэдрэмжиндээ хүмүүс, өөрсдийнх нь сүүлчийн өдөр нүднийх нь өмнө байгаа юм шигээр тэр өдөр холгүй гэж итгэдэг. Хүмүүс өөрсдийн үхэх өдөртөө зориулж бүхнийг тасралтгүй бэлтгэдэг, ингэснээр тэднийг үхэх мөчид энэ нь хэрэг болох болно; эс бөгөөс тэд хий дэмий амьдарсан байх болно, энэ нь харамсалтай биш гэж үү? Бурхан дэлхийг устгах үедээ улс орнуудын дотоод хэрэг дэх өөрчлөлтөөс эхэлдэг, эндээс төрийн эргэлт гардаг; тиймээс Бурхан орчлон ертөнц даяарх хүмүүсийн үйлчлэлийг дайчилдаг. Агуу улаан лууны цагариглан хэвтэж буй газар нь үзүүлэнгийн бүс нутаг юм. Учир нь дотоод талдаа энэ нь хуваагдсан, үүний дотоод хэрэг эмх замбараагүй болсон ба хүн бүхэн өөрийгөө хамгаалах ажил хийж, сар луу зугтахад бэлдэж байгаа—гэвч тэд Бурханы гарын ноёрхлоос яаж зугтаж чадах юм бэ? Бурханы хэлсэнчлэн хүмүүс “өөрсдийн гашуун зовлонгийн аяганаас уух болно.” Дотоод тэмцлийн цаг үе нь Бурхан газар дэлхийгээс явах яг тэр үе байна; Бурхан агуу улаан лууны оронд үргэлжлүүлэн үлдэхээ больж, газар дээрх Өөрийн ажлыг нэн даруй төгсгөх болно. Цаг хугацаа нисэн оддог бөгөөд тийм ч их цаг үлдээгүй гэж хэлж болох юм. Бурханы үгийн өнгө аясаас, Бурхан орчлон ертөнц даяарх бүхний хүрэх газрын талаар аль хэдийн ярьсан ба Түүний хувьд үлдсэнийх нь талаар өөр ярих юм байхгүй гэдгийг харж болно. Энэ бол Бурханы хүнд илчилдэг зүйл юм. Хүнийг бүтээх Бурханы зорилгын улмаас Тэр “Миний нүдэнд хүн бол бүх зүйлийн захирагч юм. Би, газар дээрх бүх зүйл, уулан дээрх өвс ургамал, ой доторх амьтад, усан дахь загас зэргийг удирдахыг хүнд зөвшөөрч, түүнд багагүй хэмжээний эрх мэдэл өгсөн” гэж хэлсэн. Бурхан хүнийг бүтээх үедээ хүн бол бүх зүйлийн эзэн байх болно гэдгийг урьдчилан тогтоосон—гэсэн ч хүн Сатанаар завхруулагдсан бөгөөд иймд тэр өөрийнхөө хүссэнээр биш амьдарсан. Энэ нь өнөөгийн дэлхий рүү хөтөлсөн, энд хүмүүс араатнаас ялгаагүй бөгөөд уулс голтой холилдсон, үр дүнд нь “түүний бүхий л амьдрал нь шаналгаатай, яарч сандарсан, хоосон байдалд зугаа цэнгэл нэмсэн зүйл болсон.” Хүний амьдрал ямар ч утга учиргүй учраас, энэ нь хүнийг бүтээсэн Бурханы зорилго биш учраас бүхий л дэлхий ертөнц ээдрээтэй болсон. Бурхан бүхий л орчлон ертөнцийг дэг журамд оруулах үед бүх хүн албан ёсоор хүний амьдралыг мэдэрч эхлэх ба тэр үед л амьдрал нь утга учиртай болж эхэлнэ. Хүмүүс өөрсдөд нь Бурханаар өгөгдсөн эрх мэдлийг хэрэглэж эхэлнэ, тэд албан ёсоор бүх зүйлийн өмнө эзэн нь болон харагдаж, Бурханы удирдамжийг газар дээр хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд Бурханд дуулгаваргүй байхаа больж, харин Бурханд дуулгавартай байх болно. Гэхдээ өнөөдрийн хүмүүс тийм байхаас хамаагүй хол. Тэдний хийдэг бүхэн нь Бурханаар дамжуулан “хувьдаа мөнгө саах” явдал бөгөөд иймээс Бурхан “Хүний төлөө Миний хийдэг ажил түүнд хэрэггүй гэж үү?” гэх мэтийн цуврал асуултууд асуудаг. Хэрвээ Бурхан энэ асуултуудыг асуугаагүй бол юу ч тохиолдохгүй байх байсан; гэхдээ Тэр ийм зүйлсийг асуух үед зарим хүмүүс бат зогсож чаддаггүй, учир нь тэдний мөс чанарт өртэй байдал байдаг бөгөөд тэдгээр нь дан гагц Бурханы төлөө биш, харин өөрсдийнх нь төлөө байдаг. Бүх зүйл хоосон; тиймээс энэ хүмүүс болон “бүх шашин, нийгмийн хүрээ, улс үндэстэн, шашны урсгал бүрийн хүмүүс бүгдээрээ газар дээрх хоосон байдлыг мэднэ, тэд бүгдээрээ Намайг эрж хайж, Намайг эргэн ирэхийг хүлээдэг.” Бүх хүн Бурханы эргэн ирэлтийг хүсэн тэмүүлдэг, ингэснээр Тэр хоосон, хуучин эрин үед төгсгөл авчирч болох боловч тэд мөн гай гамшигт унахаас эмээдэг. Шашны ертөнц бүхэлдээ нэн даруй эзгүй хоосон болон үлдэж, бүгдэд үл ойшоогдох болно; тэдэнд бодит байдал дутагддаг ба Бурханд итгэх итгэл нь тодорхойгүй агаад хийсвэр гэдгийг тэд ухаарах болно. Нийгмийн бүх хүрээний хүмүүс ч бас сарнин бутарч, бүх үндэстэн болон урсгал үймээн самуунд унаж эхлэх болно. Дүгнэн хэлбэл, бүх зүйлийн зүй тогтол алдагдаж, бүгд хэвийн байдлаа алдах болно, иймээс хүмүүс ч бас өөрсдийн үнэн нүүр царайг илчилнэ. Тиймээс Бурхан, “Би хүн рүү олон удаа хашхирсан, гэвч хэзээ нэгэн цагт хэн нэгэн өрөвдсөн үү? Хэн нэгэн ер нь хүн чанартайгаар амьдарч байсан уу? Хүн махан биетэй амьдардаг боловч хүн чанаргүй юм. Тэр амьтны ертөнцөд төрсөн гэж үү?” гэдэг. Хүмүүсийн дунд ч бас өөрчлөлт гарч байгаа бөгөөд энэхүү өөрчлөлтийн улмаас бүгд төрлийнхөө дагуу ангилагддаг. Энэ бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил бөгөөд эцсийн өдрүүдийн ажлаар дамжуулан хүрэх ёстой үр нөлөө юм. Бурхан хүний мөн чанарын талаар хэдий чинээ их тодорхой ярина, Түүний ажлын төгсгөл ойртож байгааг энэ нь төдий чинээ их баталдаг, цаашлаад Бурхан хүмүүсээс төдий чинээ их нуугдмал байх ба энэ нь хүмүүсийг төдий чинээ их сандраадаг. Хүмүүс Бурханы хүслийг төдий чинээ бага ажиглаж, эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажилд төдий чинээ бага анхаарал хандуулдаг; энэ нь тэдний саад болохыг нь болиулдаг бөгөөд тэгснээр Бурхан хэнийг ч анхаарал хандуулаагүй байх үед Өөрийнхөө зорьсон ажлыг хийдэг. Энэ бол эрин үеүдийн турш дахь Бурханы ажлын нэг зарчим билээ. Тэр хүмүүсийн сул талуудыг хэдий чинээ бага анхаарна, тэр нь Бурханы бурханлаг чанарыг төдий чинээ тодорхой харуулдаг бөгөөөд иймд Бурханы өдөр ойртдог.

Өмнөх: 22-Р БҮЛЭГ БА 23-Р БҮЛЭГ

Дараах: 26-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

ЗАМ… (4)

Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж, өнөөгийн эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайх чадвартай байж, өнөөдрийн хаанчлалын...

БУРХАНЫ АЖЛЫН ҮЗЭГДЭЛ (2)

Нигүүлслийн эрин үед гэмшлийн сайн мэдээ тунхаглагдсан бөгөөд хүн итгэх л юм бол аврагдах байв. Өнөөдөр авралын оронд байлдан дагуулалт...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх