26-Р БҮЛЭГ

Бурханы ярьсан бүх үгээс, өдөр хоног өнгөрөхийн хэрээр Бурханы өдөр ойртож байгааг харж болно. Энэ өдөр яг хүмүүсийн нүдний өмнө байгаа мэт, энэ нь маргааш хүрэлцэн ирэх юм шиг байдаг. Тиймээс Бурханы үгийг уншсаны дараа бүх хүн айдаст автаж, дэлхий ертөнцийн хоосролын талаар зарим нэг мэдрэмжтэй болдог. Навчис унаж, бороо шивэрч, бүх хүн ул мөргүй алга болсон мэт, тэд бүгд газрын хөрснөөс арчигдсан мэт байдаг. Тэдэнд бүгдэд нь муу ёрлосон мэдрэмж байдаг. Хэдий тэд шаргуу оролдож, Бурханы санаа бодлыг хангалуун байлгахыг хүсэж, бүгд Бурханы санааг биелүүлэхийн тулд өөртөө байгаа бүх хүч чадлаа ашиглаж, ингэснээр Бурханы хүсэл саадгүйгээр, түвэггүй урагшилж болох боловч, тийм сэтгэл нь мууг ёрлосон мэдрэмжтэй үргэлж холилдож байдаг. Өнөөдрийн айлдваруудыг аваад үз: Хэрвээ тэдгээрийг олон нийтэд цацаж, бүхий л орчлон ертөнцөд зарлах байсан бол бүх хүн нүүрээрээ газар унан мөргөж, цурхиран уйлах байв, учир нь “Би бүхий л газрыг ажиглан харж, зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн болоод гэсгээлттэйгээр ертөнцийн Зүүн зүгт гарч ирж, Өөрийгөө тоо томшгүй олон хүнд харуулна!” хэмээх үгээс, хэн ч Бурханы гэсгээлтээс зугтаж чадахгүй бөгөөд гэсгээлтийн зовлонг туулсны дараа бүгд өөрсдийнхөө төрлийг дагана гэдгийг сүнслэг хэрэг явдлыг ойлгодог хүн бүхэн хардаг. Үнэхээр энэ бол Бурханы ажлын алхам бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Бурхан дэлхийг бүтээх үедээ, хүн төрөлхтнийг удирдан хөтлөх үедээ Өөрийнхөө мэргэн ухаан болон гайхалтай байдлыг харуулсан ба Тэр энэ эринийг төгсгөсөн үед л хүмүүс Түүний жинхэнэ зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн болон гэсгээлтийг хардаг. Цаашлаад зөвхөн гэсгээлтээр дамжуулан тэд Түүний зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэнг харж чаддаг; эцсийн өдрүүдэд Бурханы бие махбод бололт шаардлагатай агаад зайлшгүй хэрэгтэй байдаг шиг энэ бол явах ёстой зам юм. Бүх хүн төрөлхтний төгсгөлийг тунхагласны дараа, Өөрийнхөө өнөөдөр хийдэг ажлыг Бурхан хүнд үзүүлдэг. Жишээлбэл, Бурхан “Хуучны Израиль оршихоо больсон ба өнөөгийн Израиль өндийж, дэлхий дээр сүндэрлэн байгуулагдаж, бүх хүний зүрх сэтгэлд боссон. Өнөөдрийн Израиль Миний ардаар дамжуулан оршин тогтнолын үндэс суурийг гарцаагүй олж авна!” “Заналт Египет ээ! ... Чи Миний гэсгээлт дор оршихгүй байж яаж чадах юм бэ?” гэж хэлдэг. Хоёр эсрэг тэсрэг орны Бурханы гараас олж авсан үр жимсийг Бурхан хүмүүст санаатайгаар үзүүлдэг, нэг талаараа Израилийг хэлж байгаа ба энэ нь материаллаг зүйл, нөгөө талаараа Бурханы сонгосон бүх хүнийг—өөрөөр хэлбэл Израиль өөрчлөгдөхийн хэрээр Бурханы сонгосон хүмүүс хэрхэн өөрчлөгддөгийг онцолж байгаа. Израиль анхдагч хэлбэр төрхөндөө бүрэн эргэж очих үед сонгогдсон бүх хүн дараа нь бүрэн дүүрэн болгуулах болно—өөрөөр хэлбэл, Израиль нь Бурханы хайртай хүмүүсийн хувьд утга учиртай бэлгэ тэмдэг билээ. Харин тэгэхэд Египет бол Бурханы үзэн яддаг хүмүүсийн төлөөлөгчдийн давхцал юм. Энэ нь хэдий чинээ их илжирхий болно, Бурханы үзэн яддаг хүмүүс төдий чинээ их завхарсан байдалтай болдог—мөн Вавилон дараа нь нуран унадаг. Энэ нь тодорхой ялгааг бүрдүүлдэг. Израиль болон Египетийн төгсгөлийг тунхагласнаараа Бурхан бүх хүний хүрэх газрыг илчилдэг; тиймээс Израилийг дурдах үедээ Бурхан бас Египетийн талаар ярьж байдаг. Үүнээс, Египетийн сүйрлийн өдөр нь дэлхий устгагдах өдөр, Бурхан бүх хүнийг гэсгээх өдөр байх юм гэдгийг харж болно. Энэ нь удахгүй тохиолдох болно; үүнийг Бурхан биелүүлэх гэж байгаа бөгөөд энэ нь хүний энгийн нүдэнд харагдашгүй зүйл боловч мөн энэ нь зайлшгүй хэрэгтэй агаад хэний ч өөрчилж чадашгүй зүйл юм. Бурхан, “Миний эсрэг зогсдог бүхнийг Би гарцаагүй мөнхөд гэсгээнэ. Би атаархуу Бурхан учраас бүх хүний хийсэн бүхнийг хялбар хэлтрүүлэхгүй” гэж хэлдэг. Яагаад Бурхан ийм туйлын нөхцөлтэйгээр ярьдаг вэ? Мөн Тэр яагаад агуу улаан лууны үндэстэнд бие махбод болсон бэ? Бурханы үгээс Өөрийнх нь зорилгыг харж болно: Тэр хүмүүсийг аврахын тулд, эсвэл тэдэнд өршөөнгүй хандахын тулд, эсвэл тэднийг халамжилж, хамгаалахын тулд ирээгүй—харин Өөрийг нь эсэргүүцдэг бүх хүнийг гэсгээхийн тулд ирсэн. Учир нь Бурхан “Хэн ч Миний гэсгээлтээс зугтаж чадахгүй” гэж хэлдэг. Бурхан махбодод амьдардаг, түүнчлэн Тэр бол энгийн хүн—гэсэн ч Тэр, Түүнийг бодитоор мэдэж чадахгүй байгаа сул талынх нь төлөө хүмүүсийг уучилдаггүй; оронд нь Тэр энгийн учраас, хүмүүсийг бүх нүглийнх нь төлөө ялладаг, Тэрээр Өөрийнх нь махбодыг хардаг хүмүүсийг гэсгээгдэх хүмүүс болгодог бөгөөд тэд тиймээс агуу улаан лууны орны хүмүүст харьяалагддаггүй хүмүүсийн төлөөх золиос болдог. Гэхдээ энэ нь Бурхан бие махбодтой болохын үндсэн зорилгуудын нэг биш юм. Бурхан, махан биеэр агуу улаан луутай тулалдаж, тулаанаар дамжуулан түүнд ичгүүр авчрахын тулд л үндсэндээ махбодтой болсон. Агуу улаан луутай Сүнсээр биш харин махан биеэр тулалдсанаар Бурханы агуу хүч чадал илүү их батлагддаг ба Өөрийн үйл хэрэг болон бүхнийг чадагч байдлыг харуулахын тулд Бурхан махан биеэр тулалддаг. Бие махбодтой болсон Бурханаас болж, тоогүй олон хүн “гэмгүйгээр” яллагдсан, тоо томшгүй олон хүн там руу шидэгдэж, гэсгээлтэд хаягдаж, махан биед зовж байгаа. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанарын баталгаа бөгөөд Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс өнөөдөр хэрхэн өөрчлөгдөхөөс үл хамааран, Бурханы шударга зан чанар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Нэгэнт яллагдмагцаа хүмүүс үүрд яллагддаг бөгөөд хэзээ ч дахин өндийж чадахгүй. Хүний зан чанар нь Бурханых шиг байх чадваргүй. Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүст хандахдаа хүмүүс ээлжлэн халуун, хүйтэн байдаг, тэд баруун, зүүн тийш ганхаж, дээш, доош болж, байнга нэгэн хэвийн байх чадваргүй байдаг бөгөөд заримдаа тэднийг голдоо ортол үзэн ядаж, заримдаа тэднийг ойр дотно байлгадаг; хүмүүс Бурханы ажлыг мэддэггүйгээс болж өнөөдрийн нөхцөл байдал бий болсон. Яагаад Бурхан “Тэнгэрэлч бол эцсийн эцэст тэнгэрэлч; Бурхан бол эцсийн эцэст Бурхан; чөтгөр бол эцсийн эцэст чөтгөр; шударга бус нь мөн л шударга бус; ариун нь мөн л ариун” гэх мэт үгсийг хэлдэг вэ? Та нар үүнийг ойлгохгүй байна уу? Бурхан сайн санахгүй байсан байж таарах уу? Тиймээс Бурхан, “хүмүүс өөрсдийнхөө төрлийн дагуу гэр бүлийнхнийхээ тэвэрт буцан очих замаа санаандгүй олно” гэж хэлдэг. Үүнээс, өнөөдөр Бурхан аль хэдийн бүх зүйлийг гэр бүлүүд рүү нь ангилсан бөгөөд ингэснээр энэ нь “хязгааргүй ертөнц” байхаа больж, хүмүүс нэгэн том тогооноос идэхээ больж, харин өөрсдийн гэртээ өөрсдийн үүргийг биелүүлж, өөрсдийнхөө дүрд тоглодог гэдгийг харж болно. Энэ нь дэлхий ертөнцийг бүтээх үеийн Бурханы анхдагч төлөвлөгөө байв; төрлийнхөө дагуу ангилагдсаныхаа дараа хүмүүс “дор бүрнээ өөрсдийнхөө хоолыг иддэг”—Бурхан шүүлтийг эхлэх болно. Үүний үр дүнд Бурханы амнаас дараах үг гарсан юм: “Би бүх зүйлийг ултай өөрчлөн бүтээлийн урьдын байдлыг сэргээж, анх байсан байдлаар нь бүх зүйлийг сэргээнэ, ингэснээр бүх зүйл Миний төлөвлөгөөн дотор эргэж ирнэ.” Энэ бол яг нарийндаа Бурханы бүх ажлын зорилго бөгөөд үүнийг ойлгоход хэцүү биш. Бурхан Өөрийн ажлыг дуусгах болно—хүн Түүний ажилд саад тотгор учруулж чадах уу? Бурхан, хүн Тэр хоёрын хооронд байгуулагдсан гэрээг зөрчиж чадах уу? Бурханы Сүнсний хийсэн зүйлийг хэн өөрчилж чадах юм бэ? Энэ нь хүмүүсийн дундах хэн нэгэн байж болох уу?

Урьд нь хүмүүс, Бурханы үгэнд хууль байгааг ухаарсан: Бурханыг үг хэлмэгц, баримтууд удалгүй биелдэг байлаа. Үүнд ямар ч худал зүйл байхгүй. Бурхан бүх хүнийг гэсгээнэ гэж хэлж, түүнчлэн захиргааны зарлиг гаргаснаас нь хойш Бурханы ажил тодорхой хэмжээнд хэрэгжсэн гэдгийг харж болно. Урьд нь бүх хүнд зориулж гаргасан үндсэн хууль нь тэдний амьдрал болоод Бурханд хандах хандлагад чиглэсэн байв. Энэ нь эх сурвалжийг хэлээгүй; өөрөөр хэлбэл, энэ нь Бурханы урьдчилан тогтоосон эсэхийг хэлэх бус, харин тухайн үеийн хүний ааш авирт үндэслэсэн билээ. Өнөөдрийн захиргааны зарлиг нь ер бусын байдаг бөгөөд “Бүх хүн өөрсдийн адил төрлийн хүмүүсийг дагах ба хийсэн зүйлээсээ хамааран янз бүрийн гэсгээлт хүртэх” тухай хэлдэг. Сайтар уншихгүй бол эндээс ямар ч асуудал олдохгүй. Сүүлчийн эрин үед л Бурхан бүх зүйлийг төрлийнх нь дагуу ангилдаг учраас үүнийг уншсаныхаа дараа ихэнх хүн төөрөлдөж, будилсан хэвээр үлддэг, тэд урамгүй хэвээр байж, цаг давчуу байгааг хардаггүй тул үүнийг анхааруулга гэж авч үздэггүй. Яагаад энэ үед, бүхий л орчлон ертөнцөд тунхагласан Бурханы захиргааны зарлигыг хүнд харуулдаг юм бэ? Энэ хүмүүс орчлон ертөнц даяарх бүх хүнийг төлөөлдөг үү? Дараа нь Бурхан энэ хүмүүст хандах энэрлийг улам нэмсэн юм гэж үү? Энэ хүмүүст хоёр толгой ургаа юу? Бурхан бүхий л орчлон ертөнцийн хүмүүсийг гэсгээх үед, өөрөөр хэлбэл, бүх төрлийн гамшиг тохиох үед эдгээр гамшгийн улмаас нар сар хоёрт өөрчлөлт гарч, эдгээр гамшиг төгсөхөд нар сар хоёр өөрчлөгдсөн байх болно—үүнийг шилжилт гэж нэрлэдэг. Хожмын гамшиг гаслантай байх болно гэж хэлэхэд хангалттай. Өдөр шөнөөр солигдох, жилийн турш нар харагдахаа болих, хэдэн сарын туршид төөнөсөн халуун болох, хүн төрөлхтөн үргэлж хуучирч буй сартай учирах, нар сар зэрэг мандах гэх мэт хачин жигтэй байдал ч гарч болзошгүй. Хэд хэдэн мөчлөгтэй өөрчлөлтийг даган, цаг хугацаа өнгөрөн одсоны дараа тэдгээр нь эцсийн эцэст шинэчлэгдэх болно. Диаволд харьяалагддаг хүмүүсийг зохицуулахад Бурхан онцгой анхаарал хандуулдаг. Тиймээс, Тэр зориудаар “Бүх орчлон ертөнц дэх хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг бүхэн устана” гэж хэлдэг. Энэ “хүмүүс” өөрсдийн үнэн царайг хараахан харуулаагүй байх үед Бурхан үргэлж тэдний үйлчлэлийг ашигладаг; үүний үр дүнд Тэр тэдний хийж байгааг огт анхаардаггүй, тэд хэчнээн сайн хийсэн ч хамаагүй Тэр тэдэнд “шагнал” өгдөггүй, мөн тэд хэчнээн муу хийсэн ч Тэр тэдний “цалинг” хасдаггүй. Тийнхүү Тэр тэднийг үл тоомсорлож, тэдэнд хүйтэн хөндий ханддаг. Тэдний “сайн зангаас” болж Тэр гэнэтхэн өөрчлөгддөггүй, учир нь Бурхан, хүн хоёрын хоорондох гэрээний адилаар, “тэнгис хуурайшиж, хад үйрч байсан ч гэсэн ямар ч өөрчлөлт байхгүй байх болно” хэмээн хүний хэлдэг шигээр цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хүний мөн чанар өөрчлөгддөггүй. Тиймээс Бурхан зүгээр л хүмүүсийг ангилдаг бөгөөд тэднийг амархан анхаардаггүй. Бүтээлийн цаг үеэс эхлээд өнөөг хүртэл диавол хэзээ ч биеэ сайн авч явж байгаагүй. Тэр үргэлж саад болж, үймүүлж, санал зөрж байсан. Бурханыг үйлдэх юм уу ярих үед тэр үргэлж оролцохыг хичээдэг—гэхдээ Бурхан огт анзаардаггүй. Диаволыг дурдмагц, Бурханы уур хилэн намжаахын аргагүйгээр оргилдог; тэр Сүнстэй нэгэн биш учраас ямар ч холбоо байхгүй, зөвхөн зай болон салалт л байдаг. Долоон лацны тухай илчлэлийг дагаад газрын байдал улам жигшүүртэй байдалтай болж, бүх зүйл өчүүхэн төдий ч хоцролгүйгээр “долоон лацтай хамт мөр зэрэгцэн урагшилдаг”. Бурханы үгэнд бүхэлдээ, Бурхан хүмүүсийг мулгуу гэж үздэг боловч тэд огтхон ч сэрээгүй. Илүү өндөр түвшинд хүрч, бүх хүний хүч чадлыг авчрахын тулд, түүнчлэн Бурханы ажлыг оргилд нь дуусгахын тулд Бурхан хүмүүсийн гэдсийг хийгээр дүүргэж байгаа юм шиг тэднээс цуврал асуултууд асууж, тэгснээр Тэр бүх хүнийг дүүргэдэг. Энэ хүмүүст ямар ч бодит биеийн хэмжээ байхгүй учраас бодит нөхцөл байдалд тулгуурлаад хийгээр дүүргүүлсэн хүмүүс бол стандартад нийцэх бараа, тэгээгүй нь хэрэггүй хог хаягдал юм. Энэ бол хүнд тавих Бурханы шаардлага бөгөөд Түүний ярьдаг арга барилын зорилго билээ. Ялангуяа Бурханыг “Газар дээр байгаа Би тэнгэр дэх Би биш гэж үү? Тэнгэр дэх Би газар дээр буун ирж болохгүй гэж үү? Газар дээр байгаа Би тэнгэрт хүргэгдэх эрхгүй гэж үү?” хэмээн хэлэх үед эдгээр асуулт нь хүмүүст Бурханыг улам илүү их мэдүүлдэг. Бурханы үгээс тэд Бурханы яаралтай хүслийг хардаг; хүмүүс үүнд хүрэх чадваргүй бөгөөд Бурхан удаа дараа болзол нэмж, тэгснээрээ газар дээрх тэнгэрлэг Бурханыг мэдэж, мөн тэнгэрт байдаг боловч газар дээр амьдардаг Бурханыг мэдэхийг бүх хүнд сануулдаг.

Бурханы үгээс хүний төлөв байдлыг харж болно: “Хүн бүхэн Миний үгэнд хичээл чармайлт гаргаж, Миний гадна байдалд өөрсдийн хувийн судалгаа шинжилгээ явуулавч бүгд л үзүүлэх ямар ч үр дүнгүй бүтэлгүйтэж, харин үүний оронд Миний үгэнд цохигдож, дахин босож зүрхлээгүй юм.” Бурханы уй гашууг хэн ойлгож чадах юм бэ? Бурханы зүрх сэтгэлийг хэн тайвшруулж чадах юм бэ? Бурханы шаардсан зүйлд хэн Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг вэ? Хүмүүс ямар ч үр дүнгүй байх үедээ өөрсдийгөө үгүйсгэдэг ба үнэхээр Бурханы зохион байгуулалтын дагуу байдаг. Аажмаар үнэн зүрх сэтгэлээ харуулангаа тэд дор бүрнээ өөрсдийн төрлийг дагадаг бөгөөд тиймээс тэнгэрэлчийн мөн чанар бол Бурханд дуулгавартай байдал гэдгийг харж болно. Иймээс Бурхан “Хүн төрөлхтний анхдагч дүр төрх ил болдог” гэж хэлдэг. Бурханы ажил энэ алхамд хүрэх үед Бурханы бүх ажил дууссан байх болно. Бурхан Өөрийн хөвгүүд болон ардууддаа үлгэр жишээ болж байсан талаараа юу ч хэлдэггүй, харин оронд нь бүх хүнийг анхдагч дүр төрхөө харуулахад анхаарлаа хандуулдаг. Та нар эдгээр үгийн жинхэнэ утга учрыг ойлгов уу?

Өмнөх: 24-Р БҮЛЭГ БА 25-Р БҮЛЭГ

Дараах: 27-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

35-Р БҮЛЭГ

Долоон аянга сэнтийгээс гарч, орчлонг чичрүүлж, тэнгэр газрыг орвонгоор нь эргүүлж, тэнгэрээр цуурайтна! Дуу нь чихэнд хадаж, хүмүүс үүнээс...

47-Р БҮЛЭГ

Хүн төрөлхтнийг амьдаа томоожиж, хүн төрөлхтөн болон Өөртөө хамтын чин эрмэлзлийнхээ үр дүнг үзэх боломжийг олгохын тулд Миний үгээс үр...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх