Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ОРШИЛ

“Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” бол Христ, Бурханы Өөрийн ялгамж чанарыг ашиглан илэрхийлсэн айлдваруудын хоёр дахь хэсэг юм. Тэдгээр нь 1992 оны 2 дугаар сарын 20-ноос 1992 оны 6 дугаар сарын 1-нийг хүртэлх хугацааг хамардаг бөгөөд нийт дөчин долоон бүлгээс бүрддэг. Эдгээр айлдвар дахь Бурханы үгийн хэв маяг, агуулга, өнцөг нь “Христийн эхэн үеийн айлдварууд”-тай огт адилгүй. “Христийн эхэн үеийн айлдварууд” нь хүмүүсийн гаднах зан авир болон энгийн сүнслэг амьдралыг илчилж, залж чиглүүлдэг. Эцэстээ энэ нь “үйлчлэл үзүүлэгчдийн шалгалт”-аар өндөрлөдөг. Харин “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” нь хүмүүсийн үйлчлэл үзүүлэгч гэх ялгамж чанарын төгсгөл болон Бурханы ардууд гэх амьдралын гараагаар нь эхэлдэг. Энэ нь хүмүүсийг Бурханы ажлын хоёр дахь оргил үе рүү залж чиглүүлдэг бөгөөд энэ явцад тэд галт нуурын шалгалт, үхлийн шалгалт болон Бурханыг хайрлах цаг үеийг туулдаг. Энэ хэдэн алхам нь Бурханы өмнөх хүний муу муухай байдлыг болон үнэн царайг бүрэн илчилдэг. Эцэст нь Бурхан, хүнээс салж явсан бүлгээр төгсгөл болгон, Бурхан энэ удаа бие махбодтой болоод эхний бүлэг хүмүүсийг байлдан дагуулах бүх алхмыг дуусгадаг.

Айлдваруудын энэ хэсэгт Бурхан Сүнсний өнцгөөс Өөрийн үгийг илэрхийлсэн юм. Түүний үгээ хэлэх арга барилд бүтээгдсэн хүн төрөлхтөн хүрэхийн аргагүй юм. Цаашлаад Түүний үгсийн үгийн сан, хэв маяг нь сайхан агаад сэтгэл хөдлөм, хүмүүний уран зохиолын ямар ч хэлбэр тэдгээрийг орлож чадахгүй. Хүнийг ил болгодог Түүний үгс үнэн зөв, ямар ч гүн ухаанаар няцаагдашгүй бөгөөд тэдгээр нь бүх хүмүүсийг дагахад хүргэдэг. Хүнийг шүүдэг Түүний үг нь хурц сэлмийн адилаар хүмүүсийн сэтгэлийн гүн рүү шууд цавчиж, тэднийг бүр нуугдах ч газаргүй болгодог. Хүмүүсийг тайвшруулдаг Түүний үгс өршөөл энэрэл, элэгсэг сэтгэлийг агуулдаг, тэдгээр нь хайртай ээжийн тэврэлт шиг халуун дулаан бөгөөд хүмүүсийг өмнө нь хэзээ ч байгаагүйгээр тайвшруулдаг. Эдгээр айлдваруудын ганц агуу шинж чанар нь, энэ үе шатанд Бурхан, Ехова эсвэл Есүс Христийн, мөн эцсийн өдрүүдийн Христийн ялгамж чанарыг ашиглан яриагүй юм. Үүний оронд Бүтээгч хэмээх Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашиглан Тэр, Түүнийг дагаж байгаа болон Түүнийг хараахан дагаагүй байгаа бүх хүмүүст ярьж, сургадаг. Бүтээлийн цагаас хойш Бурхан анх удаа бүх хүн төрөлөхтөнд хандан үгээ хэлж байгаа нь энэ юм гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Өмнө нь Бурхан хэзээ ч бүтээгдсэн хүн төрөлхтөнтэй ийм дэлгэрэнгүй, маш дэс дараалалтайгаар ярьж байгаагүй билээ. Мэдээж энэ нь мөн Тэр бүх төрөлхтөнд маш ихийг, маш удаан хугацаанд ярьсан анхны тохиолдол юм. Энэ нь урьд хожид огтхон ч үзэгдээгүй билээ. Үүнээс ч илүүтэйгээр эдгээр айлдварууд нь хүн төрөлхтний дунд Бурханы илэрхийлсэн анхны эх бичвэрүүд бөгөөд түүгээрээ Тэр хүмүүсийг ил болгож, тэднийг удирдан чиглүүлж, шүүж, тэдэнтэй чин сэтгэлээсээ ярьсан, иймээс тэдгээр нь бас Бурхан хүмүүст Өөрийн хөлийн мөрийг, Өөрийн оршдог газрыг, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы бодлыг болон хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг мэдэгдсэн анхны айлдварууд юм. Эдгээр нь бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гуравдагч тэнгэрээс ярьсан эхний айлдварууд байсан бөгөөд Бурхан үгсийн дундаас хүн төрөлхтөнд үзэгдэж, Өөрийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийн төрөлхийн ялгамж чанарыг ашигласан анхны удаа байсан гэж хэлж болно.

Айлдварууд нь гүн гүнзгий агаад тайлагдашгүй; тэдгээрийг ойлгоход амархан биш, мөн Бурханы үгийн эх сурвалж болон зорилгыг ухаарах боломжгүй. Тиймээс айлдварын дийлэнх хэсгийг тодорхой болгохын тулд Христ, хүний хувьд ойлгоход амархан хэлийг ашиглан айлдвар бүрийн дараа тайлбар нэмсэн юм. Энэ нь айлдваруудтай хамт нийлээд хүн бүрийн хувьд Бурханы үгийг ойлгож мэдэхэд илүү амархан болгосон. Бид эдгээр үгсийг “Бүх Орчлон Ертөнцөд Хандсан Бурханы Айлдварууд”-д нэмэлт болгосон. Тэдгээрт Христ, ойлгоход хамгийн амархан найруулгыг ашиглан тайлбар хийсэн билээ. Энэ хоёрын хослол нь бурханлаг чанар болон хүн чанар дахь Бурхан хоёрын төгс нийлэмж юм. Хэдийгээр Бурхан нэмэлт тайлбар дээр гуравдагч хүний өнцгөөс ярьсан боловч эдгээр үгсийг Бурхан биечлэн айлдсан гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй, учир нь ямар ч хүн Бурханы үгийг тайлбарлаж чадахгүй; зөвхөн Бурхан Өөрөө л Өөрийн үгний эх сурвалж болон зорилгыг тодруулан тайлбарлаж чадна. Тиймээс хэдийгээр Бурхан олон арга барил ашиглан ярьдаг боловч Түүний ажлын зорилтууд хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй, мөн Түүний төлөвлөгөөний зорилго хэзээ ч хувирахгүй.

Хэдийгээр “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” нь Бурхан хүнээс салж хагацаж байгаа айлдвараар төгссөн боловч үнэндээ энэ нь хүмүүсийн дундах Бурханы байлдан дагуулалт, авралын ажил болон хүмүүсийг төгс болгох Түүний ажил албан ёсоор ил гарсан үе байсан юм. Тиймээс бидний хувьд “Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд”-ыг эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлын тухай зөгнөлүүд хэмээн үзэх нь илүү зохистой. Учир нь зөвхөн энэ мөчөөс хойш бие махбодтой болсон хүний Хүү Христийн ялгамж чанарыг ашиглан албан ёсоор ярьж, ажиллаж эхэлсэн бөгөөд чуулгануудын хооронд явж, амиар хангаж, Өөрийн бүх хүмүүсийг усалж, хариулсан ба энэ нь “Бие махбодтой болсон Хүний Хүүгийн Чуулгануудаар явсан үеийн үгс” дэх олон айлдваруудыг бий болгосон билээ.

Өмнөх:ЗУУН ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ