Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗУУН ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ

Сион! Уухайл! Сион! Дуул! Би ялалтаар ирлээ, Би ялгууснаар ирлээ! Бүх хүмүүс ээ! Дэс дараалалдаа хурдан жагс! Бүх зүйл ээ! Та нар бүрэн зогсох болно, учир нь Миний үнэн бие бүхий л орчлон ертөнцтэй нүүр тулдаг ба Миний үнэн бие дэлхийн Зүүн зүгт гарч ирдэг! Хэн өвдөг сөгдөн шүтэн мөргөхгүй байж зүрхлэх вэ? Хэн жинхэнэ Бурханы талаар ярихгүй байж зүрхлэх вэ? Хэн хүндэтгэлтэйгээр харахгүй байж зүрхлэх вэ? Хэн магтаал өргөхгүй байж зүрхлэх вэ? Хэн баяр хүргэхгүй байж зүрхлэх вэ? Миний ардууд Миний дуу хоолойг сонсож, Миний хөвгүүд Миний хаанчлал дотор амьд үлдэх болно! Уулс, гол мөрөн болон бүх зүйл эцэс төгсгөлгүйгээр уухайлж, зогсолтгүй үсэрч харайх болно. Энэ үед, хэн ч ухарч няцаж зүрхлэхгүй, хэн ч эсэргүүцэн өндийн босож зүрхлэхгүй. Энэ бол Миний гайхамшигтай үйл хэрэг, үүнээс ч илүүтэйгээр Миний агуу хүч чадал! Би бүх зүйлийн зүрх сэтгэлд Өөрийгөө хүндлүүлж, бүх зүйлээр Өөрийгөө магтуулах болно. Энэ бол Миний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний туйлын зорилго бөгөөд Би үүнийг урьдчилан тодорхойлсон. Ганц ч хүн, ганц ч эд зүйл, нэг ч юм Намайг эсэргүүцэж, эсвэл Намайг сөрж өндийн босож зүрхэлдэггүй. Миний ардууд бүгд Миний уул руу цувж (энэ нь хожим Миний бүтээх дэлхийг илтгэдэг), Миний өмнө захирагдах болно, учир нь Надад сүр жавхлан болон шүүлт байдаг ба Би эрх мэдлийг агуулдаг билээ. (Намайг биед байх үеийг энэ нь хэлдэг. Махбодод Надад бас эрх мэдэл байдаг боловч махбодоор цаг хугацаа болон орон зайн хязгаарыг давж чадахгүй тул Намайг бүрэн алдрыг олж авсан гэж хэлж болохгүй юм. Хэдийгээр Би ууган хөвгүүдийг махбодоор олж авдаг ч, алдрыг олж авсан гэж хэлж бас л болохгүй. Зөвхөн Сион руу буцаж, Өөрийн гадаад төрхийг өөрчлөх үед л Намайг эрх мэдэл агуулдаг буюу алдрыг олж авсан гэж хэлж болох юм.) Юу ч Надад хэцүү байхгүй. Миний амнаас гардаг үг бүхнийг устгах болно, мөн Миний амнаас гардаг үгээр тэд оршин тогтнож, бүрэн төгс болдог, энэ бол Миний агуу хүч чадал, Миний эрх мэдэл юм. Би хүч чадлаар дүүрэн агаад эрх мэдлээр бялхаж байдаг учир Надад саад хийж зүрхлэх нэг ч хүн байхгүй. Би хэдийнээ бүх зүйлийг дийлж, бүх тэрслүү хөвгүүдийг ялсан. Би Сион руу буцахаар ууган хөвгүүдээ цуглуулж байна. Би ганцаараа Сион руу буцах гэж байгаа юм биш. Энэ шалтгаанаас үүдэн бүгд Миний ууган хөвгүүдийг харах болно, түүнчлэн Намайг хүндэтгэх зүрх сэтгэлтэй болно. Энэ бол ууган хөвгүүдийг олж авах Миний зорилго бөгөөд энэ нь дэлхийг бүтээсэн цагаас хойших Миний төлөвлөгөө байсаар ирсэн.

Бүх зүйл дэг журамд орох өдөр бол Миний Сион руу буцах өдөр бөгөөд энэ өдрийг бүх хүмүүс тэмдэглэх болно. Намайг Сион руу буцахад, газар дээрх бүх зүйл чимээгүй болж, амар амгалан байх болно. Намайг Сион руу буцахад, бүгд өөрсдийн анхдагч гадаад төрхийг сэргээнэ. Тэр үед Би Сион дахь Өөрийн ажлыг эхлүүлж, мууг шийтгэж, сайныг шагнаж, Өөрийн зөвт байдлыг хэрэгжүүлж, Өөрийн шүүлтийг гүйцэтгэх болно. Би бүх зүйлийг гүйцэлдүүлж, бүх хүн, бүх зүйлд Өөрийн гэсгээдэг гарыг мэдрүүлэхийн тулд үгээ ашиглах болно. Би бүх хүнд Өөрийн алдар, Өөрийн мэргэн ухаан, Өөрийн элбэг байдлыг бүгдийг нь харуулна. Надтай хамт бүх зүйл гүйцэлдсэн учир шүүмжлэхийн тулд хэн ч өндийн босож зүрхлэхгүй. Үүнээс бүгд Миний бүхий л нэр төрийг харах бөгөөд Надтай хамт бүх зүйл илэрхий болох үед бүгд Миний бүрэн ялалтыг мэдрэх болно. Үүнээс хүн Миний агуу хүч чадал болон Миний эрх мэдлийг харах бүрэн боломжтой. Хэн ч Намайг уурлуулж зүрхлэхгүй, хэн ч Надад саад болж зүрхлэхгүй. Бүх зүйл Надтай хамт ил тод болж байхад хэн юм нууж зүрхлэх билээ? Би түүнд өршөөл үзүүлэхгүй нь гарцаагүй! Ийм өөдгүй хүмүүс Миний хатуу шийтгэлийг хүртэх ёстой ба ийм өөдгүй амьтдыг Миний нүднээс далд оруулах ёстой. Би бол сэтгэл хөдлөлгүй, сүр жавхлант агаад халдашгүй Бурхан Өөрөө учир өчүүхэн ч өршөөл үзүүлэлгүйгээр, сэтгэлийг нь шархлуулахаас зайлсхийхгүйгээр тэднийг төмөр саваагаар захирах бөгөөд тэднийг шүүхдээ Өөрийн эрх мэдлийг ашиглах болно. Намайг уурлуулдаг бүх хүнийг Миний төмөр саваа цохих учраас цаг нь ирэхэд Надад “учир, шалтгаангүйгээр” цохиулж, хүйс тэмтрүүлэхээс зайлсхийхийн тулд бүгд үүнийг ойлгож, харах хэрэгтэй. Тэд Миний захиргааны зарлигийг мэддэг эсэх нь Надад хамаагүй байх болно; Миний үнэн бие хэний ч зөрчлийг тэвчиж чадахгүй учир энэ нь Надад ямар ч ач холбогдолгүй байна. Намайг арслан гэж хэлсний шалтгаан нь энэ; Би хүрсэн хүн болгоноо цохино. Тийм учраас одоо Намайг өрөвчхөн агаад элэгсэг Бурхан гэж дуудах нь Намайг доромжилж байгаа хэрэг гэж хэлдэг. Би хурганы биш харин арслангийн мөн чанартай. Хэн ч Намайг уурлуулж зүрхэлдэггүй бөгөөд уурлуулдаг хэнийг ч Би ямар ч сэтгэл хөдлөлгүйгээр, үхлээр даруй шийтгэх болно! Үүнээс хүн Миний зан чанарыг сайн харах боломжтой. Тиймээс, эцсийн эрин үед томоохон бүлэг хүмүүс ухарч буцах хэрэгтэй болно, энэ нь хүмүүсийн хувьд тэвчихийн аргагүй зүйл боловч Би тайван бөгөөд жаргалтай байж, үүнийг огтхон ч хэцүү даалгавар гэж хардаггүй, энэ бол Миний зан чанар юм.

Бүх хүн Надаас ирдэг бүгдийг дагах дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй байна гэж Би найддаг. Надтай нийцдэг хүмүүс хадгалагдаж, Надтай дайсагнадаг хүмүүс хараагдах болно гэж Би хэлсэн учраас ийм маягаар Би хүн төрөлхтнийг ихэд ерөөх нь гарцаагүй. Би үүнийг урьдчилан тогтоосон, хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Миний тогтоосон эдгээр зүйл бол Миний гүйцэлдүүлсэн зүйл бөгөөд тэдгээрийг эсэргүүцсэн хэн ч байсан, тэр дороо гэсгээгдэх болно. Надад хэрэгтэй, Миний хүсдэг бүх зүйл Сионд бий. Сионд дэлхийг сануулдаг зүйл байхгүй, дэлхийтэй харьцуулахад энэ нь баялаг, сүрлэг ордон боловч хэн ч үүнд орж байгаагүй, тиймээс энэ нь хүний төсөөлөлд огтхон ч оршдоггүй. Сион дахь амьдрал газар дээрх амьдралтай төсгүй; газар дээр амьдрал нь идэж ууж, өмсөж зүүж, тоглож наадаж, зугаа цэнгэл хөөцөлдөх явдал байхад Сионд энэ нь үлэмж ялгаатай. Энэ бол Эцэг, хөвгүүд орчлон ертөнцийн бүхий л орон зайг үргэлж дүүргэн баяр баясалд умбадаг ч үргэлж дуу нэгтэйгээр нэгддэг амьдрал юм. Өнөөдөр юмс нэгэнт энэ цэгт ирсэн учир Би та нарт Сион хаана байрладгийг хэлье. Сион бол Миний оршин суудаг газар, Миний үнэн биеийн байрлал юм. Иймээс, Сион нь ариун газар байх ёстой бөгөөд дэлхийгээс хол байх ёстой. Тиймээс Би газрын хүмүүс, зүйлс болон юмсыг үзэн яддаг ба идэж, ууж, тоглож, бие махбодын таашаал эрж хайхыг жигшдэг гэж хэлдэг, учир нь газрын зугаа цэнгэл хэчнээн таатай байлаа ч, тэдгээрийг Сионы амьдралтай харьцуулж болохгүй; энэ нь тэнгэр, газар шиг ялгаатай бөгөөд энэ хоёрыг харьцуулах ямар ч аргагүй. Дэлхий дээр хүний шийдвэрлэж чадахгүй олон оньсого байдгийн шалтгаан нь хүн Сионы талаар юу ч сонсоогүйгээс болдог. Тэгвэл, эцсийн эцэст Сион хаана байдаг юм бэ? Энэ нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг огторгуйн уудамд байдаг уу? Үгүй ээ! Энэ бол ердөө хүмүүсийн оюун санаан дахь төсөөлөл. Миний дурдсан гуравдагч тэнгэрийг хүмүүс төрөл хэмээн үздэг ч хүмүүсийн оюун санаандаа төсөөлдөг ойлголт нь Миний хэлэх гэснээс яг эсрэг байдаг. Миний энд ярьж байгаа гуравдагч тэнгэр нь өчүүхэн ч худлаа биш. Тийм учраас, Би нар, сар, одод, эрхсийг устгахгүй, бас тэнгэр, газрыг таягдан хаяхгүй гэж хэлдэг. Би Өөрийн амьдардаг газрыг устгаж болох уу? Би Өөрийн Сион уулыг таягдан хаяж болох уу? Энэ нь инээдтэй хэрэг биш үү? Гуравдагч тэнгэр бол Миний амьдардаг газар, энэ бол Сион уул бөгөөд энэ нь маргаангүй юм. (Би яагаад энэ бол маргаангүй гэж хэлдэг вэ? Учир нь Миний одоо хэлдэг зүйлийг хүн огт ойлгож чадахгүй, зөвхөн сонсож л чадна. Хүний бодлын цар хүрээ үүнийг ердөөсөө ч ухамсарлаж чаддаггүй, тийм ч учраас хүмүүс үүнийг үлгэр гэж бодохвий гэсэндээ Би Сионы талаар өдий хэмжээнд л хэлэх болно.)

Намайг Сион руу буцсаны дараа газар дээрх хүмүүс өнгөрсөн үеийн адилаар Намайг үргэлжлүүлэн магтана. Тэдгээр үнэнч үйлчлэл үзүүлэгч Надад үйлчлэхээр хүлээсээр байх боловч тэдний үүрэг эцэс болчихсон байх болно. Тэдний хийж чадах ганц зүйл гэвэл Намайг газар дээр байгаагаар төсөөлөх юм. Тэр үед Би гай гамшигт зовох хүмүүс дээр гамшиг буулгаж эхлэх болно, харин Намайг зөвт Бурхан гэдэгт бүгд итгэдгийн адилаар[a], Би тэдгээр үнэнч үйлчлэл үзүүлэгчийг гарцаагүй шийтгэхгүй, тэд зөвхөн Миний нигүүлслийг хүлээн авна. Би бүх ёрын мууг үйлдэгчийг шийтгэнэ, сайн үйл хийгчид нь Миний хайрладаг бодит зугаа цэнгэл хүлээн авах болно гэж хэлсэн учир энэ нь, Би бол зөвт болоод итгэлтэй байдлын Бурхан Өөрөө гэдгийн илчлэл юм. Сион руу буцахдаа Би дэлхийн улс үндэстэн болгон руу чиглэж эхлэнэ; Би Израильчуудад аврал авчирч, Египетчүүдийг гэсгээнэ. Энэ бол Миний ажлын дараагийн алхам юм. Тухайн үеийн Миний ажил өнөөгийнхтэй ижилхэн биш байх болно: Энэ нь махбод дахь ажил биш байна, харин махбодыг бүрэн давна, мөн нэгэнт Би ярьснаас хойш энэ нь хийгдэх бөгөөд Миний тушаасны дагуу энэ нь бат зогсох болно. Би үүнийг хэлсээр байгаа цагт, энэ нь бодит байдалд дорхноо биелнэ, энэ бол Миний үг хэлэгдэж, тэр дороо биелж байдаг гэдгийн жинхэнэ утга юм, учир нь Миний хэлдэг зүйл өөрөө эрх мэдэл билээ. Би газар дээрх хүмүүсийг буруу зөрүү ухааралгүй, цөөн хэдэн сэжүүртэй болоход нь туслах үүднээс зарим ерөнхий зүйлсийн талаар ярьж байгаа юм. Цаг нь ирэхэд Би бүх зүйлийг зохицуулах бөгөөд Миний гарт цохиулахаас зайлсхийх үүднээс хэн ч дор зоргоороо аашлах ёсгүй. Хүмүүсийн төсөөлөлд, Миний ярьдаг бүхэн тодорхойгүй байдаг, учир нь эцсийн эцэст хүний боддог арга зам хязгаартай бөгөөд хүний бодол болон Миний ярьсан зүйл хоёр тэнгэр газар шиг хол зайтай юм. Тийм ч учраас, хэн ч үүнийг ойлгохгүй бөгөөд Миний хэлдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь хамгийн сайн зүйл, энэ бол гуйвшгүй чиг хандлага юм. “Эцсийн өдрүүдэд, Миний ардуудыг хяхан хавчихаар араатан гарч ирнэ, үхлээс айдаг хүмүүсийг араатанд авч явуулахаар тамгаар тэмдэглэнэ. Намайг харсан хүмүүсийг араатан хөнөөнө” гэж Би хэлсэн. Энэ үгэн дэх “араатан” гэдэг нь хүмүүсийг мэхэлдэг Сатаныг хэлдэг нь эргэлзээгүй бөгөөд өөрөөр хэлбэл, Намайг Сионд эргэж очиход үйлчлэл үзүүлэгчдийн томоохон бүлэг ухарч буцах буюу араатан тэднийг авч явах болно. Эдгээр бүтээл нь бүгд Миний мөнхийн гэсгээлтийг хүртэхээр ёроолгүй нүхэнд очих болно. “Намайг харсан хүмүүс” гэдэг нь Миний байлдан дагуулсан үнэнч үйлчлэл үзүүлэгчдийг хэлж байгаа юм. “Намайг харсан” гэдэг нь тэд Надаар байлдан дагуулагдсан гэдгийг хэлдэг. “Араатан хөнөөнө” гэдэг нь Миний байлдан дагуулсан Сатан, Намайг эсэргүүцэхээр босож зүрхлэхгүй байхыг хэлдэг бөгөөд өөрөөр хэлбэл, Сатан эдгээр үйлчлэл үзүүлэгч дээр ямар ч ажил хийж зүрхлэхгүй. Иймээс, энэ хүмүүсийн сүнс аврагдсан байх бөгөөд энэ нь тэдний Надад үнэнч байх чадвартай холбоотой, өөрөөр хэлбэл тэр үнэнч үйлчлэл үзүүлэгчид Миний нигүүлсэл, Миний ерөөлийг хүртэж чадна. Ийм учраас, тэдний сүнс аврагдсан байх болно гэж Би хэлдэг (энэ нь гуравдагч тэнгэрт өргөгдөхийг хэлдэггүй, энэ нь хүний л үзэл юм). Гэхдээ тэдгээр муу зарцыг Сатан дахин хүлж, ёроолгүй нүхэнд шиднэ. Энэ бол тэдэнд өгөх Миний шийтгэл, тэдний залхаан цээрлүүлэлт бөгөөд энэ нь тэдний гэмт хэрэгт зохих зүйл.

Миний ажлын хурдсах алхмыг дагаад газар дээрх Миний цаг аажмаар багасаж байна. Миний Сион руу буцах өдөр ойртож байна. Газар дээрх Миний ажил дууссан ба Би Сион руу буцах хэрэгтэй. Би газар дээр амьдрахыг огт хүсдэггүй боловч Өөрийн удирдлага, Өөрийн төлөвлөгөөний төлөө Би бүх зовлонг тэвчсэн. Өнөөдөр, цаг нь хэдийнээ ирсэн. Би алхаагаа түргэсгэх бөгөөд хэн ч Надтай хөл нийлүүлэн алхаж чадахгүй. Хүмүүс ойлгож чадах ч бай, үгүй ч бай, Би та нарт, хүний ойлгож чаддаггүй боловч газар дээрх та нарын мэдэх хэрэгтэй бүхнийг нарийвчлан хэлэх болно. Ийм учраас, Би бол цаг хугацаа, орон зайг даван гардаг Бурхан Өөрөө гэж Би хэлдэг. Ууган хөвгүүдийг олж авч, Сатаныг ялахын төлөө байгаагүй сэн бол Би Сион руу хэдийн буцчих байсан, эсвэл Би зүгээр л хүн төрөлтхнийг бүтээхгүй байх байсан. Би хүний ертөнцийг үзэн яддаг, мөн ганцхан удаагийн цохилтоор бүх хүн төрөлхтнийг сөнөөхийг бодож үзэх хэмжээнд хүртлээ Өөрөөсөө бусад хүмүүсийг жигшдэг. Хэдий тийм ч, Миний ажилд дэс дараа болон бүтэц, харьцаа болон зохистой байдлын мэдрэмж байдаг ба энэ нь эмх журамгүй биш. Миний хийдэг бүхэн Сатаныг ялахын төлөө, үүнээс ч илүүтэйгээр Өөрийн ууган хөвгүүдтэй аль болох хурдан хамт байхын төлөө байдаг. Энэ бол Миний зорилго.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “-ийн адилаар” гэдгийг орхидог.

Өмнөх:ЗУУН АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дараах:ОРШИЛ

Танд таалагдаж магадгүй