99-Р БҮЛЭГ

Миний ажлын алхаа түргэсэж, хэн ч Миний мөрийг гүйцэж чадахгүй, хэн ч Миний оюун ухаанд нэвтэрч чадахгүй боловч энэ бол явах ёстой цорын ганц зам билээ. Энэ бол аль хэдийн ярьсан “үхэгсдээс амилах” гэх үгэн дэх “үхэгсэд” (Миний хүслийг ухаарч чадахгүй, Миний үгээс юу гэж хэлж байгааг минь ойлгохгүй байхыг хэлдэг; энэ бол “үхэгсэд” гэдгийн өөр нэг тайлбар бөгөөд “Миний Сүнсэнд хаягдсан” гэсэн үг биш) гэдэг юм. Та нар болон Би энэ үе шатнаас биед шилжсэн үед үхэгсдээс амилах гэдгийн жинхэнэ утга учир биелэх болно (өөрөөр хэлбэл, энэ нь үхэгсдээс амилах гэдгийн жинхэнэ утга учир юм). Одоо, та нарын нөхцөл байдал энэ: Та нар Миний хүслийг ухаарч чаддаггүй, Миний мөрийг олж чаддаггүй. Түүнчлэн та нар сүнсэндээ тайван байж чадахгүй, иймээс оюун ухаандаа ихэд түгшдэг. Ийм нөхцөл байдал бол Миний дурдсан “зовлон” яг мөн бөгөөд хүмүүс ийм зовлонг тэвчиж чаддаггүй. Нэг талаар та нар өөрсдийн ирээдүйг бодож, нөгөөтээгүүр бүх талаас чинь галлаж, цохиж байгаа Миний шатаалт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрч байна. Үүнээс гадна, Миний ярьдаг өнгө аяс, хэв маягаас та нар ямар ч дүрмийг ухаарч чаддаггүй, нэг өдрийн айлдварт хэд хэдэн өнгө аяс гардаг болохоор та нар ихэд зовдог. Эдгээр нь Миний ажлын алхмууд юм. Энэ бол Миний мэргэн ухаан. Ирээдүйд та нар энэ талаар илүү их зовлон туулах бөгөөд эдгээр нь бүгд хоёр нүүртэй бүх хүнийг илчлэхийн төлөө байдаг, одоо үүнийг тодорхой мэдэж байх ёстой! Энэ бол Миний ажилладаг арга. Ийм зовлонгийн зоригжуулалттайгаар, үхэлтэй эн тэнцэх энэ өвдөлтийг туулсныхаа дараа та нар өөр ертөнцөд орно. Та нар биед орж, Надтай хамт бүх улс үндэстэн, бүх ард түмнийг хаанчилна.

Ойрын үед Би яагаад илүү хатуу өнгө аястай ярьж байна вэ? Яагаад Миний өнгө аяс ийм ойр ойрхон солигдов, бас яагаад Миний ажиллах арга ийм ойр ойрхон солигдов? Миний мэргэн ухаан эдгээрт бий. Энэ нэрийг хүлээн зөвшөөрсөн хүн бүхэнд Би үг хэлдэг (тэд Миний үг биелж чадна гэж итгэдэг ч бай, үгүй ч бай), тиймээс Надад Миний ажилладаг арга, Миний мэргэн ухаан бий тул Миний үг дарагдалгүй, хүн бүрд харагдаж, сонсогдох учиртай. Би хүмүүсийг шүүх, хүмүүсийг илчлэх, мөн хүний уг чанарыг ил болгохын тулд Өөрийн үгийг ашигладаг. Ингэж Би Өөрийн сонгох хүмүүсийг шилж, ингэж Би Өөрийн урьдчилан тогтоож, сонгоогүй хүмүүсийг таягдан хаядаг. Энэ бүхэн бол Миний мэргэн ухаан, мөн Миний ажлын гайхамшиг юм. Энэ бол Миний ажлын яг энэ үе шатан дахь Миний арга барил юм. Хүмүүсийн дунд Миний хүслийг ухаарч чаддаг хүн байна уу? Хүмүүсийн дунд Миний ачаанд хайхрамжтай хандаж чадах хүн байна уу? Ажил хийж байгаа Нэгэн бол Би, Бурхан Өөрөө юм. Та нар Миний эдгээр үгийн ач холбогдлыг нэгд нэгэнгүй ойлгох өдөр ирнэ, тэгээд та нар яагаад Би ийм үг хэлэхийг хүссэнийг бүрэн тодорхой ойлгох болно. Миний мэргэн ухаан төгсгөлгүй, хязгааргүй, хэмжишгүй, бас хүмүүсийн хувьд бүрэн нэвтэршгүй байдаг. Тэд Миний хийдэг зүйлсээс үүний ердөө нэг хэсгийг хардаг боловч тэдний хардаг зүйл бас л дутагдалтай, дутуу дулимаг байдаг. Та нар энэ үе шатнаас дараагийн үе шатанд бүрэн шилжсэн үедээ үүнийг тодорхой харж чадна. Санаж яв! Энэ бол хамгийн үнэ цэнтэй эрин үе—энэ бол та нарын махбодод байх эцсийн үе шат. Одоогийн амьдрал бол та нарын биет амьдралын сүүлийнх юм. Та нар махбодоос сүнсний ертөнцөд ороход, тэр үед бүх өвчин шаналал та нарыг орхих болно. Та нар ихэд баясан хөөрч, баярласандаа зогсолтгүй дэвхцэх болно. Гэхдээ ууган хөвгүүд л энэ ерөөлийг хүртэх гавьяатай тул Миний хэлж байгаа үг зөвхөн ууган хөвгүүдэд зориулагдсан гэдгийг та нар тодорхой ойлгох ёстой. Сүнсний ертөнцөд орно гэдэг хамгийн агуу, хамгийн дээд ерөөл бөгөөд хамгийн үнэтэй жаргал юм. Одоо та нарын иддэг зүйл, өмсдөг зүйл бол махан биеийн жаргалаас цаашгүй бөгөөд Миний ердөөсөө ойшоодоггүй нигүүлсэл юм. Миний ажлын гол анхаарал дараагийн үе шатанд бий (сүнсний ертөнцөд орж, орчлон ертөнцтэй нүүр тулах).

Би агуу улаан лууг аль хэдийн шидэж унаган, бяц дарсан гэдгээ хэлсэн. Та нар яаж Миний үгэнд итгэхгүй байж чадна вэ? Яагаад та нар Миний төлөө бас л хавчлага, бэрхшээл туулахыг хүснэ вэ? Энэ чинь төлөх шаардлагагүй төлөөс бус уу? Та нар зөвхөн жаргахад л болно, Би ажлыг биечлэн хийнэ гэж олон удаа та нарт сануулсан: Яагаад та нар үйлдэл хийхээр тэгтлээ тэмүүлнэ вэ? Та нар үнэхээр яаж жаргахаа мэддэггүй юм байна! Би та нарт бүх зүйлийг бүрэн бэлдсэн: Яагаад та нарын хэн нь ч үүнийг авахаар Над дээр ирээгүй юм бэ? Та нар Миний хэлсэн зүйлийн талаар одоо ч тодорхой ойлгоогүй байна! Та нар Намайг ойлгодоггүй! Та нар бас л Намайг хоосон гоё үг ярьж байна гэж боддог, үнэхээр мунгинаа юм! (Миний ярьж байгаа бүрэн бэлтгэл гэдэг нь та нар Намайг илүү их хүндэлж, Надад улам их залбирах ёстойг хэлж байгаа юм, харин Намайг эсэргүүцдэг хүн бүрийг харааж, та нарыг хяхаж хавчдаг хүн болгоныг шийтгэхээр Би биечлэн ажиллах болно.) Та нар Миний үгийн тухай юу ч мэддэггүй! Би та нарт Өөрийн бүх нууцыг илчилж байхад та нарын хэд чинь үүнийг үнэхээр ойлгодог билээ? Хэд чинь үүнийг гүн гүнзгий ойлгодог билээ? Миний сэнтий гэж юу вэ? Миний төмөр саваа гэж юу вэ? Та нарын хэн чинь мэдэх вэ? Миний сэнтийн тухай дурдах үед ихэнх хүн үүнийг Миний суудаг зүйл, Миний оршин амьдардаг газар, эсвэл Намайг Өөрийг минь хэлж байна гэж боддог. Эд бүгд ташаа ойлголт, ердөө самуурсан буруу ойлголт юм! Эдгээр тайлбарын аль нь ч зөв биш, тийм биз дээ? Та нар бүгд үүнийг ийм байдлаар ойлгож, ухаардаг—энэ нь ердөө л туйлын гажууд ойлголт юм! Эрх мэдэл гэж юу вэ? Эрх мэдэл ба сэнтий хоорондоо ямар холбоотой вэ? Сэнтий гэдэг бол Миний эрх мэдэл юм. Миний ууган хөвгүүд Миний сэнтийг өндөрт өргөх үе бол Миний ууган хөвгүүд Надаас эрх мэдэл хүлээн авах цаг үе юм. Зөвхөн Надад эрх мэдэл бий, тиймээс зөвхөн Надад сэнтий бий. Өөрөөр хэлбэл, Миний ууган хөвгүүд Миний зовсонтой адилаар зовсны дараа Би юу болох, Надад юу байгааг хүлээн зөвшөөрч, Надаас бүхнийг хүлээн авах бөгөөд энэ үйл явцаар тэд ууган хөвгүүний байр суурийг олж авна. Энэ нь Миний ууган хөвгүүд Миний сэнтийг өндөрт өргөх үе, мөн тэд Надаас эрх мэдлийг хүлээн авах үе байх болно. Одоо үүнийг ойлгох хэрэгтэй! Хүн бүрд ойлгуулахын тулд Миний хэлдэг бүхэн тодорхой, ямар ч хоёрдмол утгагүй байдаг. Өөрсдийн үзлийг хойш тавьж, Миний та нарт илчлэх нууцыг хүлээн зөвшөөрөхөөр хүлээ! Тэгвэл төмөр саваа гэж юу вэ? Өмнөх үе шатанд энэ нь Миний хатуу үгийг хэлж байсан бол одоо энэ нь өнгөрсөн үеэс өөр: Одоо төмөр саваа нь Миний үйл хэрэг буюу эрх мэдэл агуулсан агуу гамшгийг хэлж байна. Тиймээс төмөр савааг дурдмагц энэ нь эрх мэдэлтэй холбогддог. Төмөр савааны анхны утга нь агуу гамшгийг хэлдэг бөгөөд энэ нь эрх мэдлийн нэг хэсэг юм. Хүн бүр үүнийг тодорхой харах ёстой, тэгснээр л тэд Миний хүслийг ухаарч, Миний үгээс илчлэл хүлээн авах болно. Ариун Сүнсний ажилтай хэн боловч гартаа төмөр саваа атгадаг бөгөөд тэр хүн эрх мэдлийг атгаж, аль ч агуу гамшгийг хэрэгжүүлэх эрхтэй байдаг. Энэ бол Миний захиргааны зарлигийн нэг заалт юм.

Бүх зүйл та нарт нээлттэй (тодорхой тайлбарласан хэсгийг хэлж байна), бас бүх зүйл та нараас далд (Миний үгийн нууц хэсгийг хэлж байна) байдаг. Би мэргэн ухаантай ярьдаг: Би та нарт Өөрийн зарим үгийн шууд утгыг л ойлгуулдаг, харин заримынх нь утга учрыг нь ухааруулдаг (гэхдээ ихэнх хүн ойлгож чаддаггүй), учир нь энэ бол Миний ажлын дараалал юм. Би та нарыг тодорхой биеийн хэмжээтэй болсон цагт л Өөрийн үгийн жинхэнэ утгыг та нарт хэлж чадна. Энэ бол Миний мэргэн ухаан, бас энэ бол Миний гайхамшигт үйл хэрэг (та нарыг төгс болгож, Сатаныг бүрмөсөн ялж, диаволуудыг шившиглэхийн төлөөх). Та нар өөр ертөнцөд ортлоо бүрэн ойлгож чадахгүй. Хүмүүсийн үзэлд ердөө ч ойлгож чаддаггүй олон зүйл байдаг учир Би үүнийг ийм маягаар хийх ёстой, хэдий Би тодорхой хэллээ ч, та нар ойлгохгүй хэвээр л байх болно. Эцсийн эцэст, хүмүүсийн оюун ухаан хэмжээ хязгаартай, тэгээд та нарыг зөвхөн сүнсний ертөнцөд орсны чинь дараа л хэлж чадах олон зүйл Надад байдаг; эс бөгөөс хүний махбод бэлэн биш байдаг нь Миний удирдлагад саад л болно. Энэ бол Миний ярьдаг “Миний ажлын дараалал” гэдгийн жинхэнэ утга учир юм. Та нар үзэлдээ Намайг хэр их ойлгодог вэ? Та нарын ойлголт өө сэвгүй юу? Та нарын мэдлэг сүнсэндээ байдаг уу? Иймээс та нар Миний ажлыг гүйцэлдүүлж, Миний хүслийг биелүүлэхийн төлөө, Би та нарыг өөр ертөнц рүү шилжүүлэх ёстой. Тэгвэл энэ өөр ертөнц гэж яг юу вэ? Энэ үнэхээр хүмүүсийн боддог шиг тунгалаг дүр төрх үү? Энэ үнэхээр харагдаж, мэдрэгддэггүй атлаа оршин байдаг агаар мэт зүйл үү? Миний хэлсэнчлэн, биед байх нөхцөл байдал бол мах, ястай байх, мөн хэлбэр, дүрстэй байх явдал юм. Энэ бол туйлаас үнэн, маргаангүй бөгөөд хүн бүр үүнд итгэх ёстой. Энэ бол бие дэх бодит төлөв юм. Түүнчлэн, биед хүмүүсийн үзэн яддаг нэг ч юм байдаггүй. Тэгвэл энэ төлөв нь яг юу юм бэ? Хүмүүс махбодоос биед шилжихэд томоохон бүлэг гарч ирэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, тэд өөрсдийн махбодон гэрээс явах бөгөөд тус бүрдээ өөрийн төрлийг дагана гэж хэлж болно: Махбод нь махбоддоо цугларч, бие нь биедээ цугладаг. Одоо гэр орон, эцэг эх, эхнэр нөхөр, хүү, охиноосоо хагацдаг хүмүүс сүнсний ертөнцөд орж эхэлдэг. Эцэстээ ийм байдалтай байдаг: Сүнсний ертөнц дэх нөхцөл байдал гэвэл ууган хөвгүүд хамтдаа цуглараад, дуулж, бүжиглэж, Миний ариун нэрийг магтаж, уухайлдаг. Энэ бол үзэсгэлэнтэй, үргэлжийн шинэ дүр зураг юм. Бүгд Намайг үүрд зогсолтгүй магтаж, Миний ариун нэрийг үүрд дээш өргөдөг Миний хайртай хөвгүүд байдаг. Энэ бол сүнсний ертөнцөд орсны дараах нөхцөл байдал, сүнсний ертөнцөд орсны дараах ажил, мөн сүнсний ертөнцөд чуулганыг хариулах тухай Миний ярьсан нөхцөл байдал юм. Түүнчлэн, энэ нь орчлон ертөнцийн үндэстэн бүрд, мөн бүх үндэстэн, бүх ард түмний дунд бүх үндэстэн, бүх ард түмнийг захирахаар Миний эрх мэдэл, Миний уур хилэн, Миний шүүлт болон бүр илүүтэйгээр Миний төмөр савааг барин гарч ирдэг Миний үнэн бие юм. Энэ нь бүх ард түмэн, бүхий л орчлон ертөнцөд тэнгэр, газрыг доргион Надад гэрчлэл өгч, уулс, гол мөрөн, нуур болон газрын зах хязгаар дахь бүх ард түмнийг, бүх зүйлийг удирдан чиглүүлдэг, бүхнийг зохицуулдаг, бүхнийг шүүдэг, бүхнийг биелүүлдэг, бүхнийг шийтгэдэг, бүхнийг сөнөөдөг бүх зүйлийг Бүтээгч, нэгэн Бурхан Өөрөө болох Намайг магтаж, Намайг алдаршуулж, Намайг мэдэхэд хүргэдэг. Тэгээд энэ бол Миний үнэн биеийн илрэлт юм.

Өмнөх: 98-Р БҮЛЭГ

Дараах: 100-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ЗАМ… (4)

Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж, өнөөгийн эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайх чадвартай байж, өнөөдрийн хаанчлалын...

4-Р БҮЛЭГ

Миний өмнө үйлчилдэг Миний бүх ард өнгөрснөө эргэн санах хэрэгтэй: Намайг хайрлах та нарын хайр хольцтой юу? Надад өгсөн үнэнч байдал чинь...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх