98-Р БҮЛЭГ

Бүх зүйл та бүхэн дээр ирж, Миний тухай илүү их мэдэж, Надад илүү бат итгэлтэй байх боломж олгоно. Тэдгээр нь нэгэн Бурхан Өөрөө болох Намайг, Төгс Хүчит Намайг, бие махбодтой болсон Бурхан Өөрөө болох Намайг мэдэх боломжийг чамд олгоно. Үүний дараа Би махбодоос гарч, Сионд буцаж, Канааны сайхан нутагт эргэн очих болно, энэ бол Миний амьдран суудаг газар, Миний хүрэх газар бөгөөд Би эндээс үндэслэн бүх зүйлийг бүтээсэн юм. Одоо та нарын хэн чинь ч Миний хэлж байгаа үгийг ойлгохгүй байгаа, эдгээр үгийн утгыг ойлгох ганц ч хүн байхгүй. Зөвхөн бүх зүйл та нарт илчлэгдсэний дараа л та нар Намайг яагаад ийм үг хэлж байгааг ойлгоно. Би энэ дэлхийнх биш, бүр энэ орчлон ертөнцөд ч харьяалагддаггүй, учир нь Би нэгэн Бурхан Өөрөө юм. Би бүхий л орчлонг Өөрийн гарт атгаж, Би Өөрөө үүнийг хариуцаж, хүмүүс зөвхөн Миний эрх мэдэлд захирагдаж, Миний ариун нэрийг хэлж, Миний төлөө уухайлж, Намайг магтаж л чадна. Бүх зүйл аажмаар та нарт илчлэгдэнэ. Хэдийгээр юу ч далд биш боловч та нар Миний ярьж байгаа байдал, Миний үгийн өнгийг ойлгож чадахгүй хэвээр байна. Та нар одоо ч Миний удирдлагын төлөвлөгөө ямар учиртайг ойлгодоггүй. Тиймээс Би та нарт Өөрийн минь хэлснээс ойлгогдоогүй бүх зүйлийг хэлж өгнө, учир нь Надад бүх зүйл энгийн, тодорхой байхад та нарт энэ нь асар хэцүү санагдаж, ердөөсөө л огт ойлгодоггүй. Тиймээс Би Өөрийн ярьдаг аргыг өөрчилж, ярихдаа аливааг хооронд нь холболгүй, зөвхөн асуудал бүрийг нэг нэгээр нь тодруулах болно.

Үхэгсдийн амилал гэдэг ер нь юу юм бэ? Энэ нь махбодод үхээд, үхлийн дараа биед эргэн ирж байгаа хэрэг үү? Үүнийг үхэгсдийн амилал гэдэг үү? Ийм энгийн гэж үү? Би бол төгс хүчит Бурхан, чи энэ тухай юу мэдэх вэ? Үүнийг хэрхэн ойлгож байна вэ? Намайг анх бие махбодтой болох үеийн үхэгсдийн амиллыг үнэхээр шууд утгаар ойлгож болох уу? Үйл явц нь үнэхээр бичвэрт тодорхойлсон шиг байсан уу? Би хэрвээ шударга ярихгүй бол, тодорхой хэлэхгүй бол Миний үгийн утга учрыг хэн ч ойлгож чадахгүй гэдгийг хэлсэн. Эрин үеүдийн туршид үхэгсдийн амилал гэдэг ийм зүйл байсан гэж бодсон ганц ч хүн үгүй. Ертөнцийн бүтээлээс хойш үүний бодит утга учрыг хэн ч ойлгоогүй. Би үнэхээр загалмайд цовдлогдсон уу? Тэгээд үхлийн дараа Би булшнаас гарч ирсэн уу? Үнэхээр ийм байсан гэж үү? Энэ үнэн байж болох уу? Эрин үеүдийн туршид үүнд хэн ч, ямар ч хичээл зүтгэл зарцуулаагүй, үүнээс хэн ч Намайг мэддэг болоогүй, мөн үүнд итгэдэггүй ганц ч хүн байдаггүй, бүгд л үүнийг үнэн гэж боддог. Миний үг бүхэн далд утгатайг тэд мэддэггүй. Тэгвэл үхэгсдийн амилал гэж яг юу вэ? (Ойрын ирээдүйд, та нар үүнийг туулна, тиймээс Би та нарт энэ тухай урьдчилан хэлнэ.) Бүх бүтээгдсэн зүйл үхэх бус, амьдрахыг хүсдэг. Миний өнцгөөс гэвэл, махбодын үхэл гэдэг бодит үхэл биш. Миний Сүнс хүнээс буцахад тэр хүн үхдэг. Иймээс Би Сатаны завхруулсан тэр бүх чөтгөрийг (итгэлгүй хүмүүс, бүх үл итгэгч) үхсэн гэж хэлдэг. Ертөнцийн бүтээлээс хойш Би Өөрийн сонгосон хүн бүрд Өөрийн Сүнсийг нэмсэн. Гэвч бүтээлийн дараах үе шатны хойно хүмүүс хэсэг хугацаанд Сатанд эзлэгдсэн. Тиймээс Би явж, хүмүүс зовж эхэлсэн (ярьсанчлан, махбод болсны дараа загалмайд цовдлуулах үедээ Миний туулсан зовлон). Гэвч Миний урьдчилан тогтоосон цагт (Миний, хүмүүсийг хаях хугацаа дуусах үед) Би Өөрийн урьдчилан тогтоосон хүмүүсийг эргэн олж авч, та нарт дахин нэг удаа Өөрийн Сүнсийг байрлуулснаар та нар эргэн амь орсон. Үүнийг “үхэгсдийн амилал” гэдэг. Одоо үнэхээр Миний Сүнсэнд амьдардаг хүмүүс бүгд аль хэдийн ер бусын болсон бөгөөд тэд бүгд биед амьдардаг. Гэвч удахгүй та нар бодол санаагаа хаяж, үзлээ гээж, газрын бүх холбоо сүлбээг хөсөр хаях болно. Гэвч, энэ нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг зовсны дараа амилах явдал биш юм. Та нар одоо биед амьдрахын урьдач нөхцөлд амьдарч байгаа бөгөөд энэ нь сүнсний ертөнцөд ороход шаардлагатай зам юм. Миний ярьдаг хэвийн хүн чанараас даван гарах гэдэг нь гэр бүлгүй, эхнэргүй, үр хүүхэдгүй, хүний хэрэгцээгүй байхыг хэлнэ. Энэ нь зөвхөн Миний дүр төрхийг амьдран харуулахад төвлөрч, зөвхөн Миний дотор ороход төвлөрч, харин Надаас гаднах бусад зүйлийн тухай бодохгүй байх явдал юм. Явсан газар бүр чинь чиний гэр, энэ бол хэвийн хүн чанарыг давсан хэрэг юм. Та нар Миний үгийг бүрмөсөн буруугаар ойлгосон, ойлголт чинь үнэхээр өнгөц юм. Би бүх улс үндэстэн, бүх ард түмэнд яг яаж илрэх вэ? Өнөөдрийн махбодоор уу? Үгүй! Цаг нь ирэхээр Би орчлон ертөнцийн бүх улс үндэстэнд Өөрийн биеэр илрэх болно. Харийнхныг та нар хариулах хэрэгтэй цаг хараахан ирээгүй байна. Тэр цаг үед та нар тэднийг хариулахын тулд махбодоос гарч, биед орох хэрэгтэй болно. Энэ бол үнэн боловч, хүмүүсийн төсөөлдөг “үхэгсдийн амилал” биш юм. Тогтсон цагт та нар өөрийн мэдэлгүй махбодоос гарч, сүнсний ертөнцөд орж, бүх улс үндэстнийг Надтай цуг захирах болно. Цаг нь арай ирээгүй байна. Би та нарыг махбодод байлгах хэрэгтэй үед та нар махбодод байх болно (Миний ажлын шаардлагын дагуу, та нар одоо бодолтой байх ёстой, та нар махбодод амьдарсаар байх ёстой, иймээс та нар одоо Миний алхмын дагуу махбодод хийх ёстой зүйлсээ хийх л хэрэгтэй; бүү зүгээр хүлээ, тэгвэл аливаа зүйл хойшлох болно). Би та нарыг чуулганы хоньчин болгож, биеэр үйлдүүлэх хэрэгтэй үед, та нар махбодоос гарч, бодол санаагаа орхиж, амьдрахын тулд Надад бүрэн найдах болно. Миний хүч чадалд итгэ, Миний мэргэн ухаанд итгэ. Бүх зүйлийг Би биечлэн хийх болно. Та нар эдлэхийн тулд ердөө хүлээх л хэрэгтэй. Бүх ерөөл та нарт очиж, дуусашгүй, эцэс төгсгөлгүй хангамж та нарынх болно. Тэр өдөр ирэхэд та нар Миний хэрхэн үүнийг хийдэг зарчмыг ойлгож, Миний гайхамшигт үйл хэргийг мэдэж, Би Өөрийн ууган хөвгүүдийг Сионд хэрхэн эргүүлж аваачдагийг ойлгох болно. Энэ үнэхээр та нарын төсөөлдөг шиг ээдрээтэй биш боловч та нарын боддог шиг энгийн ч зүйл бас биш.

Намайг ингэж хэлэхээр та нар үүний цаадах Миний зорилгыг ойлгож бүр ч чадахгүй болж, бүр их будилдгийг Би мэднэ. Та нар үүнийг Миний өмнө нь хэлсэн зүйлтэй хольж хутгаад, юу ч ойлгож чадахгүй, гарах замгүй мэт санагдах болно. Гэвч бүү санаа зов, Би та нарт бүхнийг хэлнэ. Миний хэлдэг бүхэн утга учиртай. Би байгаа зүйлсийг хоосонд нь буцааж, оргүй хоосноос олон янзын зүйл гаргаж чадна гэж хэлсэн. Хүний төсөөллөөр бол, махбодоос биед орохын тулд хүн үхэгсдээс амилсан байх ёстой. Өнгөрсөн үед Би энэ аргыг ашиглан, Өөрийн хамгийн агуу гайхамшгийг үзүүлсэн ч өнөөдөр бол өнгөрсөн үетэй адилгүй. Би та нарыг махбодоос бие рүү шууд аваачих болно. Энэ бол бүр агуу тэмдэг, гайхамшиг биш үү? Энэ чинь Миний бүхнийг чадагч чанарын илүү агуу илэрхийлэл биш үү? Надад Өөрийн төлөвлөгөө бий, Өөрийн санаа зорилго бий. Хэн Миний гарт байдаггүй вэ? Би ажилладаг, бас мэддэг. Өнөөдөр Миний ажлын арга барил эцсийн эцэст өнгөрсөн үеийнхээс өөр юм. Би Өөрийн ажлын арга барилыг эрин үеийн өөрчлөлтөд нийцүүлэн өөрчилдөг. Намайг загалмайд цовдлогдох үед Нигүүлслийн эрин үе байсан, харин одоо бол сүүлчийн эрин үе юм. Миний ажлын алхаа түргэсэж, хурд нь өнгөрсөн үеийнхтэй адилгүй болсон, өнгөрсөн үеийнхээс удаашрах нь байтугай, харин ч өнгөрсөн үеийнхээс хамаагүй хурдассан. Үүнийг ердөө л үгээр илэрхийлэхийн аргагүй, үүнд тийм олон ээдрээтэй үйл явц хэрэггүй. Би юу ч хийхэд чөлөөтэй; Миний хүсэл хэрхэн гүйцэлдэж, Би та нарыг хэрхэн төгс болгохыг тодорхойлоход Миний эрх мэдэлтэй гацхан үг л хангалттай биш гэж үү? Миний хэлсэн бүхэн лавтай хэрэгжинэ. Өнгөрсөн үед Би үргэлж Өөрийгөө зовно гэж хэлдэг байсан бөгөөд өмнө нь Миний туулсан зовлонг дурдахыг хүмүүст зөвшөөрдөггүй байсан; үүнийг дурдах нь Намайг доромжилсон хэрэг байлаа. Учир нь Би бол Бурхан Өөрөө бөгөөд Надад хүндрэл бэрхшээл гэж үгүй; энэ зовлонг дурдах үедээ чи хүмүүсийг уйлуулдаг. Ирээдүйд санаа алдалт, нулимс гэж үгүй болно гэж Би хэлсэн. Үүнийг энэ талаас тайлбарлах хэрэгтэй, тэгвэл Миний үгийн утга учрыг ойлгож болно. “Хүмүүс энэ зовлонг ердөө тэвчиж чадахгүй” гэдгийн утга учир гэвэл Би хүний бүх үзэл, бодол санаанаас хагацаж, махбодын бүх сэтгэл хөдлөлөөс хагацаж, орчлон ертөнцийн бүх ул мөрөөс хагацаж, махбодоос алхан гарч, тэгсэн хэрнээ Намайг хүн бүр няцааж байхад тэвчиж чадна. Энэ нь Би бол нэгэн Бурхан Өөрөө гэдгийг батлахад хангалттай. “Ууган хөвгүүн бүр махбодоос сүнсний ертөнцөд орох ёстой; хаан болж Надтай хамт хаанчлахын тулд тэдний явах ёстой зам энэ” гэж Би хэлсэн. Энэ өгүүлбэрийн утга учир гэвэл чи өнгөрсөн үед төсөөлсөн зүйлтэйгээ тулгарахад, та нар тэдгээр хаад, ханхүүг албан ёсоор шүүж эхлэхийн тулд албан ёсоор махбодоос гарч, биед орно гэсэн үг юм. Тэд энэ үед тохиолдох зүйлсэд тулгуурлан шүүгдэх болно. Гэвч энэ нь та нарын төсөөлдөг шиг ээдрээтэй биш, хормын дотор л хийгдэх болно. Та нар үхэгсдээс амилах хэрэггүй, та нар бүр зовох ч шаардлагагүй (учир нь та нарын газар дээрх зовлон бэрхшээл аль хэдийн эцэс болсон бөгөөд Би Өөрийн ууган хөвгүүдтэй цаашид харьцахгүй гэдгээ аль хэдийн хэлсэн). Ууган хөвгүүд хэлж байсан ёсоор ерөөлөө эдэлж, үнэндээ өөрийн мэдэлгүй сүнсний ертөнцөд орно. Үүнийг Би яагаад Миний өршөөл, нигүүлсэл гэдэг вэ? Хэрэв хүн үхэгсдээс амилсны дараа л сүнсний ертөнцөд орж чаддаг сан бол өршөөнгүй, нигүүлсэнгүй биш байх сан. Тиймээс энэ нь Миний өршөөл, нигүүлслийн хамгийн тод илэрхийлэл бөгөөд цаашилбал, хүмүүсийг урьдчилан тогтоож, сонгосныг минь ил болгодог. Миний захиргааны зарлиг хэчнээн хатуу болохыг харуулахад энэ нь хангалттай. Би хүссэн хүн бүхэндээ нигүүлсэнгүй байж, бас хүссэн хүн бүхэндээ өршөөнгүй байх болно. Хэн ч маргаж, тэмцэх учиргүй. Би энэ бүхнийг шийдэх болно.

Хүмүүс үүнийг ойлголгүй, амьсгалж чадахгүй болтлоо өөрсдөдөө ачаалал өгч, гэсэн хэр нь тэд өөрсдийгөө хүлсэн хэвээр байдаг. Хүмүүсийн бодол санаа үнэхээр хязгаарлагдмал, иймээс тэд хүний бодол санаа, үзлээс ангижрах ёстой. Иймээс Би бүх зүйлийг хяналтдаа авч, бүхнийг удирдахын тулд махбодоос гарч, сүнсний ертөнцөд орох ёстой. Энэ нь бүх ард түмэн, бүх улс үндэстнийг захирч, Миний хүслийг биелүүлэх цорын ганц арга юм. Ингэхэд холгүй байна. Та нар Миний бүхнийг чадагч чанарт итгэдэггүй, Миний ямар хүн болохыг мэддэггүй. Та нар намайг ердөө хүн л гэж бодож, Миний бурханлаг чанарыг огт харж чаддаггүй. Аливаа зүйл Намайг бүрэн төгс болгохыг хүсмэгц бүрэн төгс болно. Миний амнаас үг гарахад л хангалттай. Та нар Миний ойрын үед хэлсэн зүйл, Миний үйлдэл бүр дэх Миний хүнлэг чанарын талд л анхаарал хандуулсан боловч Миний бурханлаг чанарын талыг анхаараагүй. Өөрөөр хэлбэл, та нар Намайг ч бас бодол санаа, үзэлтэй гэж боддог. Гэвч Миний бодол, санаа, оюун ухаан, Миний үйлдэл бүр, хийдэг бүхэн минь, бас хэлдэг бүхэн минь Бурханы Өөрийнх нь бүрэн илэрхийлэл гэж Би хэлсэн. Та нар энэ бүхнийг мартсан гэж үү? Та нар бүгд будилсан хүмүүс юм! Та нар Миний үгийн утга учрыг ойлгодоггүй. Би та нарт, Миний хэлсэн зүйлээс Миний хэвийн хүн чанарын талыг харах боломж олгосон (Би та нарт, Миний өдөр тутмын амьдралаас, бодит байдал дээр Миний хэвийн хүн чанарыг харах боломж олгосон, учир нь та нар энэ хугацаанд Миний хэлсэн зүйлсээс Миний хэвийн хүн чанарын талыг бас л ойлгодоггүй хэвээр байна), гэвч та нар Миний хэвийн хүн чанарыг ойлгодоггүй, зүгээр л Миний эсрэг ашиглаж болох зүйлээс зуурч, Миний өмнө сул задгай байдаг. Та нар сохор юм! Мэдлэггүй юм! Та нар Намайг мэддэггүй! Би их удаан дэмий ярьсан, та нар Намайг огт мэддэггүй, Миний хэвийн хүн чанарыг бүрэн Бурханы Өөрийнх нь нэг хэсэг гэж ердөөс үздэггүй! Би яаж уурлахгүй байж чадах юм бэ? Би яаж дахин өршөөнгүй байж чадах юм бэ? Би дуулгаваргүй энэ хүүхдүүдэд Өөрийн уур хилэнгээр л хариу барьж чадна. Их биедээ эрдсэн, бас Намайг огт мэддэггүй! Та нар хүн Намайг буруудсан гэж боддог! Би буруудаж болох уу? Би ямар ч хамаагүй махбодод орохоор сонгох байсан уу? Миний хүн чанар, Миний бурханлаг чанар хоёр бол бүрэн Бурханыг Өөрийг нь бүрдүүлдэг салшгүй хоёр тал юм. Одоо та нар энэ талаар бүрэн тодорхой ойлгох хэрэгтэй! Би хэлэх ёстой бүхнээ аль хэдийн хэлсэн. Цааш нь тайлбарлахгүй!

Өмнөх: 97-Р БҮЛЭГ

Дараах: 99-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ЧИ ИТГЭЛИЙН ТАЛААР ЮУ МЭДЭХ ВЭ?

Хүний дотор итгэлийн тухай эргэлзээтэй үг л байдаг, харин итгэл гэж юу болохыг хүн мэддэггүй, яагаад итгэдгээ бүр ч мэддэггүй. Хүн хэтэрхий...

ЗАМ… (4)

Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж, өнөөгийн эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайх чадвартай байж, өнөөдрийн хаанчлалын...

20-Р БҮЛЭГ

Миний гэрийн баялаг тоо томшгүй, хэмжээлшгүй атал тэдгээрийг эдлэхийн тулд хүн хэзээ ч Над дээр ирээгүй. Хүн тэдгээрийг өөрөө ганцаараа...

БИБЛИЙН ТАЛААР (1)

Бурханд итгэхдээ Библид хэрхэн хандах ёстой вэ? Энэ бол зарчмын асуулт юм. Яагаад бид энэ асуултыг ярилцаж байна вэ? Учир нь ирээдүйд чи...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх