97-Р БҮЛЭГ

Би хүн бүхэнд Өөрийн гайхамшигт үйл хэргийг үзүүлж, Өөрийн ухаалаг үгийг сонсгоно. Энэ нь хүн бүрд байх ёстой, мөн асуудал нэг бүрийн тухай байх ёстой. Энэ бол Миний захиргааны зарлиг, Миний уур хилэн юм. Би хүн болгон, юм бүрийг оролцуулснаар орчлон ертөнцийн нэг зах хязгаараас нөгөөг хүртэлх бүх хүн өөрсдийн нүдээр харах бөгөөд эс тэгвэл Би хэзээ ч үл зогсоно. Миний уур хилэн бүрэн гарсан ба өчүүхэн төдийг ч бариагүй байна. Энэ нэрийг хүлээн зөвшөөрсөн хүн бүрд энэ нь чиглэдэг (удахгүй ертөнцийн бүх улс үндэстнийг чиглэх болно). Тэгвэл Миний уур хилэн гэж юу вэ? Хэр догшин бэ? Ямар хүн дээр Миний уур хилэн буудаг вэ? Уур хилэнг олон хүн уурын хамгийн догшин ширүүн түвшин гэж боддог ч энэ нь уур хилэнг бүрэн тайлбарлахгүй байна. Миний уур хилэн болон Миний захиргааны зарлиг нь салшгүй хоёр хэсэг юм; Би Өөрийн захиргааны зарлигийг хэрэгжүүлэхэд, үүнийг уур хилэн дагадаг. Тэгвэл уур хилэн гэж яг юу вэ? Уур хилэн нь хүмүүст Миний оноодог шүүлтийн нэг түвшин бөгөөд Миний захиргааны аль ч зарлигийн хэрэгжүүлэлтийн цаана байдаг зарчим юм. Миний зарлигийн нэгийг зөрчсөн хэнд ч болов аль зарлигийг зөрчсөнөөс шалтгаалан, Миний уур хилэн зохих түвшинд хүрэх болно. Уур хилэнтэй хамт Миний захиргааны зарлиг ирдэг бол Миний захиргааны зарлигтай хамт уур хилэн бас ирдэг. Миний захиргааны зарлиг, уур хилэн хоёр салшгүй бүхэл болдог. Энэ бол хамгийн хатуу шүүлт бөгөөд хэн ч зөрчиж болохгүй. Бүх хүн үүнийг дагах ёстой, эс тэгвээс Миний гарт цохиулж унахаас зайлсхийхэд хэцүү байх болно. Хүмүүс эрин үеүдийн туршид энэ тухай хэзээ ч мэдээгүй (хэдийгээр зарим хүн агуу гамшгаас үүдсэн өвдөлт шаналлыг туулсан ч, энэ тухай мэддэггүй хэвээр байсан; гэхдээ энэ нь ерөнхийдөө яг одоо хэрэгжиж эхэлж байна), харин өнөөдөр Би та нарыг зөрчил үүсгэхээс зайлсхийг гэж үүнийг бүгдэд нь илчилж байна.

Бүх хүн Миний дуу хоолойг сонсож, Миний үгэнд итгэх хэрэгтэй, эс тэгвэл Би юу ч үйлдэхгүй, ямар ч ажил хийхгүй. Миний үг, үйлдэл бүр та нарын дагах ёстой жишээ; тэдгээр нь та нарын дагах жишээ, үлгэр дуурайл юм. Би махбод болсоны шалтгаан бол та нарт Өөрийн хүн чанар дахь Би юу болох, Надад юу байдгийг харуулах гэснийх. Ирээдүйд Би та нарт Өөрийн бурханлаг чанар дахь Би юу болох, Надад юу байдгийг үзүүлэх болно. Аливаа зүйл энэ маягаар алхам алхмаар үргэлжлэх ёстой. Эс бөгөөс, хүмүүс ердөө итгэж чадахгүй, Миний талаар ямар ч мэдлэггүй байх болно. Оронд нь тэд үзэгдлийн тухай тодорхой мэдэхгүй, бүрхэг байх ба Миний тухай тодорхой ойлголтой байж чадахгүй. Миний үнэн бие та нарын дунд тэр чигтээ илэрсэн гэдгийг Миний үг харуулсан, хүмүүс л мунхаг, мэдлэггүйдээ Миний үгийг сонссон ч Намайг мэдэхгүй хэвээр байна. Хүмүүс одоогийн бие махбодтой болсон Бурхан Намайг бас л эсэргүүцсээр байгаа учир Би энэхүү хорон муу, садар самуун хуучин эрин үеийг шийтгэж, Сатан болон диаволуудыг бүрмөсөн шившиглэхийн тулд Өөрийн уур хилэн, захиргааны зарлигийг ашигладаг. Энэ бол цорын ганц зам, хүн төрөлхтний хүрэх газар, хүн төрөлхтнийг хүлээж байгаа төгсгөл юм. Үр дүн аль хэдийн шийдэгдсэн бөгөөд хэн ч өөрчилж, эсвэл шалтаг хэлэн зайлсхийж чадахгүй. Би л эцэст нь шийднэ; энэ бол Миний удирдлага, Миний төлөвлөгөө. Хүмүүс бүгд зүрх сэтгэлдээ, болон үг хэлээрээ итгэж, үнэмшсэн байх ёстой. Энэ амьдралд сайн хувь заяа олж авсан хүмүүс үүрд мөнх зовох нь лавтай, харин энэ амьдралд зовсон хүмүүс үүрд мөнх ерөөгдөх нь лавтай–үүнийг Би урьдчилан тогтоосон бөгөөд хэн ч өөрчилж чадахгүй. Хэн ч Миний зүрх сэтгэлийг өөрчилж чадахгүй, хэн ч Миний үгэнд ганц ч бай илүү үг нэмж болохгүй, ямар ч үгийг дур мэдэн арилгах эрх бүр ч байхгүй; Би үүнийг зөрчсөн бүх хүнийг лавтай гэсгээнэ.

Өдөр бүр Миний нууц та нарт илчлэгддэг–та нар үнэхээр тэдгээрийг ойлгодог уу? Үнэхээр энэ талаар тодорхой мэддэг үү? Чи Сатанд хууртаж байгаагаа нэвт харж чадах уу? Энэ нь та нарын амин дахь биеийн хэмжээний дагуу тогтоогддог. Би бүх зүйл Надаар урьдчилан тогтоогддог гэж хэлдэг юм бол Өөрийн ууган хөвгүүдийг төгс болгохын тулд яагаад биечлэн бие махбодтой болж байгаа юм бэ? Түүнчлэн, Би яагаад хүмүүсийн хэрэггүй гэж боддог ийм их ажил хийсэн юм бэ? Будилаад байгаа нь Би юм уу? Үүнийг санаж яв! Миний хийдэг бүхэн зөвхөн Миний ууган хөвгүүдийг олж авахын тулд бус, бүр чухал нь Сатаныг шившиглэхийн тулд хийгддэг юм. Хэдийгээр тэр Намайг эсэргүүцдэг ч Би түүний үр удмыг өөрийнх нь эсрэг босгож, Намайг магтахад хүргэх хүч чадалтай. Түүнчлэн, дараагийн ажлын алхам илүү саадгүй явж, бүхий л ертөнц Намайг уухайлан магтаж, амьсгалдаг бүхэн Надад өвдөг сөгдөж, Намайг алдаршуулахын тулд Би бүхнийг хийдэг; энэ үнэхээр суу алдрын өдөр байх болно. Би бүх зүйлийг Өөрийн гарт атгадаг бөгөөд долоон аянга ниргэхэд бүх зүйл бүрмөсөн бүтэж, хэзээ ч өөрчлөгдөлгүй, бүгд тогтворжих болно. Тэр үеэс хойш шинэ тэнгэр, газрын шинэ амьдралд орох болно, тэр чигтээ шинэ орчинд орсноор хаанчлалын амьдрал эхлэх болно. Гэхдээ хаанчлал дотор байхад ямар вэ? Хүмүүс үүнийг ердөө л тодорхой ойлгож чадахгүй (хаанчлалын амьдралын амтыг урьд өмнө нь үзсэн хэн ч үгүй учир, хүмүүс оюун ухаандаа л төсөөлж, зүрх сэтгэлдээ л эргэцүүлж ирсэн). Чуулганы амьдралаас хаанчлалын амьдралд шилжих нь одоогийн төлвөөс ирээдүйн төлөвт шилжиж байгаа явдал бөгөөд энэ үед хүмүүсийн урьд нь хэзээ ч төсөөлөөгүй олон зүйл тохиох болно. Чуулганы амьдрал бол хаанчлалын амьдралд орох урьдач нөхцөл учир хаанчлалын амьдрал бий болохоос өмнө Би чуулганы амьдралыг дэмжихэд бүхий л хүчин чармайлтаа зарцуулна. Чуулганы амьдрал гэж юу вэ? Энэ нь, Миний ууган хөвгүүдийг оролцуулан хүн бүр Миний захиргааны зарлиг, Миний шүүлт, Миний уур хилэнг ойлгохын тулд Миний үгийг идэж, ууж, эдэлж, Намайг мэдэж, тэгснээрээ Миний шатаалт, ариусгалтыг хүлээн авч байгаа явдал юм, ингэснээр хаанчлалын амьдралд зөрчил гаргахаас зайлсхийж чадна. Тэгвэл хаанчлалын амьдрал гэж юу вэ? Хаанчлалын амьдрал гэдэг бол Миний ууган хөвгүүд Надтай хамт хаанчилж, бүх ард түмэн, бүх улс үндэстнийг захирах газар юм (зөвхөн Би болон Миний ууган хөвгүүд л хаанчлалын амьдралыг эдэлж чадна). Хэдийгээр бүх ард түмэн, бүх улс үндэстнээс ирсэн Миний хөвгүүд, Миний ардууд хаанчлалд орох ч, тэд хаанчлалын амьдралыг эдэлж чадахгүй. Хаанчлалын амьдралыг зөвхөн сүнсний ертөнцөд орсон хүмүүс л эдэлж чадна. Иймээс зөвхөн Би болон Миний ууган хөвгүүд л биед амьдарч чадна, харин Миний хөвгүүд, Миний ардууд махбодод амьдарсан хэвээр байна. (Гэвч энэ нь Сатаны завхруулсан махбод биш. Энэ нь Миний ууган хөвгүүд Надтай хамт хаанчлахын ач холбогдол юм.) Бусад бүх хүний сүнс, сэтгэл, биеийг авч, Үхэгсдийн орон руу чулуудна. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр хүмүүс бүрмөсөн сөнөж, үгүй болно (гэсэн атлаа тэд саад бэрхшээл, гай гамшиг зэрэг Сатаны бүх хүлээс, харгислалыг туулах ёстой). Энэ нь дуусмагц хаанчлалын амьдрал албан ёсоор голдиролдоо орж, Би Өөрийн үйл хэргийг албан ёсоор илчилж эхэлнэ (нуулгүй, нээлттэй илчилнэ). Тэр цагаас эхлэн санаа алдалт, нулимс дахиж яавч байхгүй. (Учир нь хүмүүст хор хөнөөл учруулж, тэднийг уйлж, зовж шаналахад хүргэдэг юу ч байхгүй болох бөгөөд энэ нь Миний хөвгүүд, Миний ардуудад ч бас хамаатай; гэхдээ Миний хөвгүүд, Миний ардууд үүрд махбод байна гэдгийг энд онцлох хэрэгтэй.) Бүгд баясалтай, баяр хөөртэй харагдана. Энэ нь биет зүйл байхгүй, нүдээр харж болохгүй зүйл байх болно. Миний ууган хөвгүүд болох хүмүүс ч бас үүнийг эдэлж чадна; энэ бол Миний гайхамшигт үйл хэрэг, Миний хүч чадал юм.

Би та нарыг цаг үргэлжид Миний хүслийг эрж хайж, Миний зүрх сэтгэлд хайхрамжтай хандаж чаддаг байгаасай гэж хүсэж байна. Зуурдын жаргал бүхий л амьдралыг чинь сүйрүүлж чадах бол зуурдын зовлон мөнхийн ерөөлийг залан авчирч чадна. Битгий дүнсгэр бай; энэ бол алхах ёстой зам юм. Би өмнө нь үргэлж хэлдэг байсан: “Миний төлөө чин сэтгэлээсээ зарлагаддаг хүмүүст гэж хэлэхэд, Би чамайг гарцаагүй ихэд ерөөнө.” Ерөөл гэж юу вэ? Тэдгээр нь зөвхөн өнөөдөр олж авдаг зүйл бус, харин ч ирээдүйд эдлэх учиртай зүйл юм–зөвхөн энэ л жинхэнэ ерөөл мөн. Энэ нь Миний ерөөл учир та нар Сион ууланд эргэн ирэх үедээ одоогийн зовлондоо дуусашгүй талархал илэрхийлэх болно. Одоо махбодод амьдарна гэдэг Сион уулан дээр байгаа (чи Миний дотор амьдардаг гэсэн үг) хэрэг, харин маргааш биед амьдрах нь суу алдрын өдөр байх бөгөөд энэ нь Сион уулан дээр байгаа хэрэг бүр ч мөн. Миний хэлсэн энэ үгийг сонсоод та нар Сион уул гэж ямар утга учиртайг ойлгоно. Сион уул гэдэг бол хаанчлал гэдэгтэй ижил үг бөгөөд бас сүнсний ертөнц юм. Өнөөдрийн Сион уулан дээр та нар махбодод тайтгарал хүлээн авч, Миний нигүүлслийг олж авч байна; харин ирээдүйн Сион ууланд та нар биед орж, хаанчлах ерөөлийг эдэлж байх болно. Үүнийг огт үл тоомсорлох ёсгүй. Харин олдож болох ерөөлийг хэзээ ч бүү зүгээр өнгөрөө; өнөөдөр бол эцсийн эцэст өнөөдөр бөгөөд энэ нь маргаашаас тун өөр. Чи ерөөл эдэлж эхлэх үедээ өнөөдрийн нигүүлслийг дурдаад ч хэрэггүй гэж бодох болно. Энэ бол Миний даалгадаг зүйл, бас Миний эцсийн зөвлөгөө.

Өмнөх: 96-Р БҮЛЭГ

Дараах: 98-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ЖИНХЭНЭ ХҮН БАЙХЫН УТГА УЧИР

Хүнийг удирдах нь үргэлж Миний үүрэг байж ирсэн. Түүнчлэн хүнийг байлдан дагуулах нь дэлхийг бүтээж байхдаа Миний тогтоосон зүйл юм. Эцсийн...

20-Р БҮЛЭГ

Миний гэрийн баялаг тоо томшгүй, хэмжээлшгүй атал тэдгээрийг эдлэхийн тулд хүн хэзээ ч Над дээр ирээгүй. Хүн тэдгээрийг өөрөө ганцаараа...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх