110-Р БҮЛЭГ

Бүх зүйл илчлэгдэх үе нь Би амрах үе байх бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр энэ нь бүх зүйл эмх цэгцэд орох үе байх болно. Би Өөрийн ажлыг биечлэн хийдэг; бүх зүйлийг Би зохион байгуулж, бүх зүйлийг Өөрөө зохицуулдаг. Сионоос гарч ирэх болон буцах үедээ, мөн ууган хөвгүүдээ бүрэн төгс болгох үедээ Би Өөрийн агуу ажлыг гүйцэлдүүлсэн байх болно. Хүмүүсийн үзлээр бол хийгдсэн зүйлийг харж, хүрэх боломжтой байх ёстой, харин Миний харж байгаагаар, Намайг төлөвлөгөөгөө зохиох үед бүгд биелдэг. Сион бол Миний амьдардаг газар, Миний хүрэх газар билээ; Би тэнд Өөрийн төгс хүчийг илчилдэг, тэнд Би Өөрийн ууган хөвгүүдийн хамтаар гэр бүлийн аз жаргалаа хуваалцана. Энд Би тэдэнтэй хамт үүрдийн үүрд амьдарна. Сион, үзэсгэлэнт газар; Сион, хүмүүсийн тэмүүлдэг газар; эрин үеүдийн турш тоймгүй олон хүн үүн рүү тэмүүлсэн, харин анхнаасаа ганц ч хүн Сион руу ороогүй. (Өнгөрсөн үеийн ариун хүмүүс болон эш үзүүлэгчдийн аль нь ч тэр. Үүний учир нь, Би ууган хөвгүүдээ эцсийн өдрүүдэд сонгож байгаа ба тэд бүгд энэ хугацаанд төрж байгаа; мөн үүгээр дамжуулан Миний ярьсан өршөөл болон нигүүлсэл маань илүү ил тод болдог.) Одоо ууган хөвгүүд болсон хүн бүр Надтай хамт Сион руу орж, тэр ерөөлийг эдлэх болно. Би Өөрийн ууган хөвгүүдийг тодорхой түвшинд өргөж байгаа, учир нь тэдэнд Миний хэв чанар болон Миний суу алдарт дүр төрх байдаг бөгөөд тэд Надад гэрчлэл хийж, Намайг алдаршуулж, Намайг амьдран харуулах чадвартай. Түүнчлэн, тэд Сатаныг дийлж, агуу улаан лууг шившиглэх чадвартай байдаг. Яагаад гэвэл Миний ууган хөвгүүд ариун онгон юм; тэд бол Миний хайрладаг, мөн Миний сонгож, таалсан хүмүүс билээ. Би тэднийг өргөдгийн шалтгаан нь тэд өөрсдийн байр сууринд зогсож, даруухнаар нуугдан Надад үйлчилж, Надад хүчирхэг гэрчлэл хийж чадна. Би Өөрийн бүх эрч хүчийг ууган хөвгүүдийнхээ төлөө зарлагадаж, тэдэнд үйлчлүүлэхээр бүх төрлийн хүн, үйл явдал болон зүйлийг анхааралтай зохицуулсан. Эцэст нь, Би Өөрийн бүрэн алдрыг ууган хөвгүүдээр дамжуулан бүх хүнд харуулж, мөн ууган хөвгүүдийнхээ ачаар бүх хүнийг Өөртөө үнэмшүүлэх болно. Би ямар ч чөтгөрийг хүчлэхгүй, Надад гэрчлэл байгаа, мөн Миний гарт эрх мэдэл байгаа учир тэднийг догшрохоос эсвэл тэдний балмад байдлаас Би айдаггүй. Сонсоцгоо, Сатаны төрлийн хүмүүс ээ! Миний айлддаг үг бүр, Миний хийдэг бүхний ар дахь зорилго нь ууган хөвгүүдээ төгс болгох явдал юм. Тиймээс чи Миний тушаалыг анхаарч, Миний ууган хөвгүүдийг дуулгавартай дагах ёстой; эс тэгвээс Би чамтай харьцаж, тэр даруй мөхөөх болно! Миний ууган хөвгүүд Миний захиргааны зарлигийг хэдийнээ хэрэгжүүлж эхэлсэн, учир нь зөвхөн тэд л Миний сэнтийг өргөмжлөх эрхтэй ба Би тэднийг хэдийнээ тосолсон. Миний ууган хөвгүүдэд дуулгавартай захирагддаггүй хэн боловч мэдээжийн хэрэг сайн биш. Агуу улаан луу Миний удирдлагын төлөвлөгөөг бусниулах гэж тэднийг илгээсэн нь дамжиггүй, ийм төрлийн олиггүй этгээдийг Миний гэрээс тэр дор нь хөөн гаргах ёстой. Би тиймэрхүү зүйлээр Өөртөө үйлчлэл хийлгэхийг хүсдэггүй—тэрээр үүрдийн сүйрэлтэй нүүр тулах бөгөөд цаг хугацаа сааталгүйгээр тун удахгүй нүүр тулна! Надад үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс ч гэсэн Миний зөвшөөрлийг хэдийнээ хүлээн авсан байх ёстой; тэд дуулгавартай байж, төлж байгаа төлөөсөө анхаарахгүй байх ёстой. Хэрвээ тэд дуулгаваргүй бол Надад үйлчлэл хийхэд тохирохгүй ба Надад ийм төрлийн амьтан хэрэггүй. Тэд хурдан зайлах ёстой—Би тэднийг огт хүсдэггүй! Та нар одоо үүнийг тодорхой ойлгосон биз! Надад үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс сайн хийж, үймүүлэх ёсгүй. Хэрвээ чамд ямар ч найдваргүй мэт санагдан, үймүүлж эхэлбэл, Би чамайг тэр дор нь дуусгах болно! Надад үйлчлэл үзүүлж байгаа чи үүнийг тодорхой ойлгож байна уу? Энэ бол Миний захиргааны зарлиг.

Надад гэрчлэл хийх нь Миний ууган хөвгүүдийн үүрэг, иймээс Би та нараас Миний төлөө ямар нэгэн зүйл хийхийг шаарддаггүй—та нар зүгээр л үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж, Миний хайрласан ерөөлүүдийг зохих ёсоор эдэлж чадах юм бол Би сэтгэл хангалуун байх болно. Би бүхий л орчлон ертөнц даяар, газар дэлхийн зах хязгаараар аялахдаа ууган хөвгүүдээ сонгож, бүрэн төгс болгосон. Энэ бол дэлхийг бүтээхээс өмнө Миний гүйцэлдүүлсэн зүйл; хүний дундаас хэн ч үүнийг мэдэхгүй, гэхдээ Миний ажил ийм маягаар чимээгүйхэн хийгдсэн. Энэ нь хүмүүсийн үзэлтэй нийцдэггүй! Гэхдээ баримт бол баримт, хэн ч тэдгээрийг өөрчилж чадахгүй. Том, жижиг бүх чөтгөр өөрсдийн хуурамч дүрээс жинхэнэ төрхөө илчилсэн бөгөөд тэд өөр өөр түвшинд Надаар гэсгээгдэнэ. Миний ажилд алхмууд, Миний үгэнд мэргэн ухаан байдаг. Миний хэлж, хийж байгаагаас та нар ямар нэгэн зүйл анзаарсан уу? Зүгээр л ямар нэгэн юм хийгээд, хэлээд байна уу? Миний үг ердөө ширүүн үү, эсвэл шүүгээд, эсвэл тайвшруулаад байна уу? Тун хялбархан ч гэсэн хүний хувьд үүнийг харах нь огтхон ч хялбархан биш. Миний үгэнд мэргэн ухаан, шүүлт, зөвт байдал, сүр жавхлан болон тайтгарал байгаад зогсохгүй, үүнээс ч илүүтэйгээр энэ нь Надад юу байгаа, Би юу болохыг агуулдаг. Миний үг нэг бүр бол хүний илчилж чадахгүй нууц юм. Миний үг үнэхээр ойлгошгүй ба хэдийгээр нууцууд илчлэгдсэн ч, хүний чадвар дээр тулгуурлан үзвэл, тэд төсөөлж чадахгүй, ойлгож чадахгүй хэвээр байгаа. Миний хувьд ойлгоход хамгийн хялбар үг нь хүмүүст ойлгоход хамгийн хэцүү зүйл байдаг, иймд хүн бид хоёрын ялгаа нь тэнгэр, газрын ялгаа шиг юм. Ийм учраас Би Өөрийн ууган хөвгүүдийн төрхийг бүхэлд нь өөрчилж, тэднийг бүхэлд нь бие рүү оруулахыг хүсдэг. Ирээдүйд, тэд махан биеэс бие рүү ороод зогсохгүй бие дотор өөрсдийн хэлбэрийг янз бүрийн хэмжээнд өөрчлөх болно. Энэ бол Миний төлөвлөгөө. Энэ бол хүмүүсийн хийж чадахгүй зүйл—тэдэнд үүнийг хийх ямар ч зам үгүй—иймд, Би одоо та нарт нарийвчлан хэллээ ч гэсэн та нар үүнийг ойлгохгүй байсаар байх болно. Та нар зөвхөн ер бусын мэдрэмжид л орж чадна. Учир нь Би бол ухаалаг Бурхан Өөрөө билээ.

Та нар нууцуудыг харахдаа бүгд бага зэрэг хариу үйлдэлтэй байдаг. Хэдийгээр та нар үүнийг зүрх сэтгэлдээ үнэмшихгүй, хүлээн зөвшөөрдөггүй ч, амаараа хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ төрлийн хүн бол хамгийн зальжин, Би нууцуудыг илчлэхдээ тэднийг нэг нэгээр нь таягдаж, хаях болно. Гэхдээ Миний хийдэг бүх зүйл алхмуудтай. Би аливааг яаран хийж, сохроор дүгнэлтэд хүрдэггүй; учир нь Надад бурханлаг зан чанар байдаг. Би одоо юу хийж байгааг болон дараагийн алхамдаа юу хийхийг минь хүмүүс тодорхой харж огт чаддаггүй. Би нэг алхмын үгийг хэлэх үед л Миний ажилладаг арга зам Надтай хамт нэг алхам урагшилдаг. Бүх зүйл Миний үгэн дотор ажиллаж, бүх зүйл Миний үгэн дотор илчлэгддэг, иймд хэн ч тэвчээргүй байх ёсгүй—Надад зүй зохистой үйлчлэл үзүүлэх нь л хангалттай. Эрин үеүдийн өмнө Би инжрийн модны талаар зөгнөсөн, гэтэл эрин үеүдийн турш хэн ч инжрийн модыг хараагүй, хэн ч үүнийг тайлбарлаж чадаагүй, хэдийгээр урьдын магтаалуудад энэ хэллэг дурдагдсан ч гэсэн хэн ч үүний жинхэнэ утгыг ойлгоогүй. Энэ хэллэг нь “агуу гамшиг” мэт хүмүүсийг будилуулсан ба энэ нь хүнд хэзээ ч илчлээгүй нууц байсан билээ. Инжрийн мод бол нэг төрлийн сайн жимсний мод байж магад, эсвэл цаашлаад энэ нь ариун хүмүүсийг хэлдэг гэж хүмүүс бодсон хэдий ч тэд жинхэнэ утгаас нь маш хол байсаар л байсан. Би эцсийн өдрүүдэд Өөрийн хуйлмал номыг дэлгэхдээ та нарт үүнийг хэлнэ. (Хуйлмал ном гэдэг нь Миний хэлсэн бүх үг буюу эцсийн өдрүүд дэх Миний үгийг хэлдэг—энэ нь бүгд үүн дотор бий.) Инжрийн мод нь Миний захиргааны зарлиг болон захиргааны зарлигийн нэг бүрийг хэлдэг, гэхдээ энэ бол үүний ердөө нэг хэсэг нь юм. Инжрийн модны нахиалах нь Би махбодоор ажиллаж, ярьж эхлэхийг хэлдэг боловч Миний захиргааны зарлиг мэдэгдээгүй хэвээр байсан (учир нь энэ нь Миний нэрийг гэрчлэхээс өмнө болсон бөгөөд хэн ч Миний захиргааны зарлигийг мэдээгүй байсан юм). Миний нэр гэрчлэгдэж, түгээгдэж, бүх хүнд магтагдах үед, мөн Миний захиргааны зарлиг үр шимээ өгөх үед тэр нь инжрийн мод үр шимээ өгч байгаа цаг юм. Энэ бол юуг ч орхигдуулаагүй, бүтэн тайлбар—эдгээр нь бүгд илчлэгдсэн (Миний өмнөх үгэнд, Миний бүрэн гүйцэд илчлээгүй хэсэг байсан учраас Би үүнийг хэлж байна; иймээс та нар тэвчээртэй хүлээж, эрж хайх хэрэгтэй байсан).

Би ууган хөвгүүдээ бүрэн төгс болгохдоо, Өөрийн бүрэн алдар, Өөрийн бүх төрх байдлыг орчлон ертөнцөд биеэр, бүх хүний дээр Өөрийн үнэн биеэр илчилнэ; энэ нь Миний Сион уулан дээр, Миний алдар суу, мөн ялангуяа магтаалын дуун дунд байх бөгөөд Миний дайснууд Миний эргэн тойрноос ухарч, ёроолгүй нүх, гал болон хүхэрт нуур луу буух болно. Өнөөдөр хүмүүсийн төсөөлж чадах зүйл хязгаарлагдмал бөгөөд Миний анхдагч санаа зорилготой нийцдэггүй; өдөр бүр үг хэлэх үедээ хүмүүсийн үзэл, бодлыг онилдгийн минь шалтгаан энэ юм. Миний хэлдэг зүйл та нарт бүхэлдээ тохиромжтой байх өдөр (бие рүү орох өдөр) ирж, ямар ч эсэргүүцэл байхгүй байх бөгөөд тэр үед та нар цаашид өөрийн гэх бодолгүй болж, Би ярихаа болино. Та нар цаашид өөрийн гэх бодолгүй болох учир Би та нарыг шууд гэгээрүүлэх болно—энэ бол ууган хөвгүүдийн эдэлдэг ерөөл бөгөөд тэр үед тэд Надтай хамт хаан болж хаанчлах болно. Хүмүүс өөрсдийн төсөөлж чадахгүй зүйлд итгэдэггүй, зарим хүмүүс үүнд итгэдэг байлаа ч, энэ нь Миний тусгай гэгээрлээс үүдэлтэй байдаг. Эс тэгвээс, хэн ч итгэхгүй бөгөөд энэ нь заавал туулах ёстой зүйл юм. (Энэ алхмыг туулахгүйгээр, Миний агуу хүчийг үүгээр илчилж чадахгүй, өөрөөр хэлбэл, Би хүмүүсийг үзлээс нь салгахын тулд Өөрийн үгийг ашигладаг. Өөр хэн ч энэ ажлыг хийж чадахгүй, хэн ч Намайг орлож чадахгүй. Би бол үүнийг гүйцээж чадах цор ганц Нэгэн, гэхдээ энэ нь туйлын биш, Би хүнээр дамжуулж энэ ажлыг хийх ёстой.) Хүмүүс Миний үгийг сонсоод эрч хүч авдаг ч эцэст нь тэд бүгд ухардаг. Тэд яаж ч чадахгүй. Үүний зэрэгцээ, хүмүүсийн ойлгож чадахгүй нууцууд байсаар байна. Хэн ч юу тохиолдохыг төсөөлж чадахгүй, харин Би та нарт, үүнийг Миний илчлэлээс харах боломж олгох болно. Үүгээр та нар Миний хэлж байгаа: “Миний хэрэгцээнд тохирохгүй бүх хүнийг Би үндсээр нь устгах болно” гэдгийн жинхэнэ утгыг ойлгож болно. Миний ууган хөвгүүд янз бүрийн илрэлүүдтэй, Миний дайснууд ч мөн адил. Тэднийг бүгдийг нь та нарт нэг нэгээр нь илчлэх болно. Санаж яв! Ууган хөвгүүдээс өөр хэнд ч муу ёрын сүнсний ажил байдаг. Тэд нар бүгд Сатаны зарц юм. (Удахгүй тэд нэг нэгээрээ илчлэгдэх боловч эцсийг нь хүртэл үйлчлэл хийх шаардлагатай хүмүүс болон хэсэг хугацаанд үйлчлэл хийх шаардлагатай хүмүүс байдаг.) Миний үгийн ажил дор, бүгд үнэн төрхөө харуулах болно.

Бүх улс үндэстэн, бүх газар, бүх урсгал Миний нэрийн баялгийг эдэлж байна. Гай гамшиг одоогоор хуримтлагдаж, Миний атганд байгаа, мөн Би үүнийг аажмаар буулгахаар бэлдэж байгаа учраас хүн бүр үнэн замыг яаралтай эрж хайж байгаа бөгөөд төлөөсийг нь төлөхийн тулд бүхнээ орхих байсан ч хамаагүй үүнийг эрж хайх ёстой. Би бүх зүйлд Өөрийн гэсэн цагтай байдаг. Би үүнийг гүйцэлдэх болно гэж хэлбэл, энэ нь тэр үед, тэр минут, секундэд гүйцэлдэх болно. Хэн ч үүнд саад болж, үүнийг зогсоож чадахгүй. Эцсийн эцэст, агуу улаан луу бол Миний эрхэндээ оруулсан дайсан юм. Энэ нь Надад үйлчлэл үзүүлэгч бөгөөд Би юу ч хэлсэн бай огтхон ч эсэргүүцэлгүйгээр хийдэг. Тэр бол үнэхээр Миний ачлагын амьтан юм. Миний ажил гүйцэхэд Би түүнийг ёроолгүй нүхэнд, гал болон хүхэрт нууранд хаях болно (энэ нь устгагдах хүмүүсийг хэлдэг). Устгагдах хүмүүс үхлийг амсаад ч зогсохгүй, Намайг хавчиж хяхсаныхаа төлөө хатуу шийтгүүлэх болно. Энэ ажлыг Би мөн л үйлчлэл үзүүлэгчдээр дамжуулан хийнэ—Би Сатанаар өөрийг нь хөнөөлгөж, устгуулж, агуу улаан лууны үр садыг бүхэлд нь ор мөргүй сөнөөнө. Энэ бол Миний ажлын нэг хэсэг бөгөөд үүний дараа Би Харь үндэстнүүд рүү эргэх болно. Эдгээр нь Миний ажлын алхмууд билээ.

Өмнөх: 109-Р БҮЛЭГ

Дараах: 111-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

32-Р БҮЛЭГ

Бурханы үг хүмүүсийг хуйхаа маажихад хүргэдэг; ярих үедээ Бурхан хүнээс зайлсхийж агаарт үгээ хэлж байгаа мэт, хүний үйл хэрэгт дахин...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх