115-Р БҮЛЭГ

Чамаас болж Миний зүрх сэтгэл асар их баярлан хөөрнө; чамаас болж Миний гар чиний төлөө баяр баясалтайгаар бүжиж, Би чамд дуусашгүй их ерөөл өгнө, учир нь чи бүтээлийн цаг үеэс өмнө Надаас ирсэн. Өнөөдөр чи Миний хажууд эргэн ирэх ёстой, учир нь чи дэлхий ертөнцийнх биш, газрынх биш, харин Минийх билээ. Би чамайг үүрд хайрлаж, чамайг үүрд ерөөж, чамайг үүрд хамгаална. Надаас ирсэн хүмүүс л Миний хүслийг мэддэг, зөвхөн тэд л Миний ачаанд санаа тавьж, Миний хүссэнийг хийдэг. Одоо, бүх зүйл аль хэдийн гүйцэлджээ. Миний зүрх яг галт бөмбөг адил хайрт хөвгүүд минь Надтай хурдан эргэж нэгдэхийг хүсэж, Миний үнэн бие Сион руу бүрмөсөн буцахыг хүсэн тэмүүлж байна. Чамд энэ талаар зарим ойлголт бий. Хэдийгээр бид сүнсэндээ байнга нэг нэгнээ дагаж чаддаггүй ч үргэлж нэг нэгэндээ сүнсээрээ бараа болж, бие махбодоороо уулздаг. Эцэг болон хөвгүүд дотно холбогдсон, тэд үүрд салшгүй юм. Сион уул руу буцах өдрийг хүртэл хэн ч чамайг Миний дэргэдээс булаан авч чадахгүй. Надаас ирдэг бүх ууган хөвгүүдээ Би хайрладаг, Намайг эсэргүүцдэг бүх дайсныг Би үзэн яддаг. Би хайрладаг хүмүүсээ Сион руу аваачиж, үзэн яддаг хүмүүсээ Үхэгсдийн орон руу, там руу чулуудах болно. Энэ бол Миний бүх захиргааны зарлигийн гол зарчим юм. Миний ууган хөвгүүдийн хэлдэг хийдэг бүхэн Миний Сүнсний илэрхийлэл. Хүн бүр үүний талаар тодорхой ойлгосон нөхцөл байдал дор Миний ууган хөвгүүдэд гэрчлэл хийх ёстой. Энэ нь Миний ажлын дараагийн алхам, хэрвээ хэн нэгэн эсэргүүцвэл, Би Өөрийн хайрт хөвгүүдээр тэднийг шийдвэрлүүлнэ. Одоо бол энэ нь ондоо. Хэрвээ Миний хайрладаг хүмүүс шүүлтийн үгээр яривал Сатан Үхэгсдийн оронд тэр дороо үхэх болно, учир нь Би Өөрийн ууган хөвгүүдэд аль хэдийн эрх мэдэл өгчихсөн. Өөрөөр хэлбэл, одоогоос эхлээд Миний ууган хөвгүүд болон Би хамтдаа захирах цаг нь болсон. (Энэ нь биед захирахаас бага зэрэг ялгаатай бие махбодын үе шат юм.) Бодлоороо дуулгаваргүй байдаг хэн ч байсан, хүн болох Намайг эсэргүүцдэг хүмүүстэй адил хувь заяатай байх болно. Миний ууган хөвгүүдэд Миний адилаар хандах ёстой, учир нь Бид нэг биетэй ба хэзээ ч салж болохгүй. Өнгөрсөнд Намайг гэрчилсэнтэй адилаар өнөөдөр Миний ууган хөвгүүдийг гэрчлэх хэрэгтэй. Энэ бол Миний захиргааны зарлигийн нэг юм; хүн бүр босож, гэрчлэл хийх ёстой.

Миний хаанчлал газар дэлхийн зах хязгаар хүртэл тэлдэг, Миний ууган хөвгүүд Надтай хамт ертөнцийн зах хязгаараар аялдаг. Та нарын махан биеийн барцдаас болоод Би маш ихийг ярьсан ч та нар ойлгодоггүй, иймээс ихэнх ажил Намайг Сион руу буцсаны дараа хийгдэх ёстой. Энэ нь холгүй байгааг, удахгүй тохиолдох гэж байгааг Миний үгээс харж болно. Иймээс Би Сион болон Сионы хэрэг явдлын талаар байнга ярьсаар байна. Та нар Миний үгийн зорилго юу болохыг мэдэх үү? Миний зүрх сэтгэлд юу байгааг мэдэх үү? Миний зүрх сэтгэл Сион руу буцан очиж, хуучин эрин үеийг бүхэлд нь төгсгөж, дэлхий дээрх амьдралаа төгсгөж (учир нь Би газар дээрх хүмүүс, юмс, зүйлсийг жигшиж, махан бие дэх амьдралыг бүр ч их үзэн яддаг, мөн махан биеийн саад тотгор үлэмж бөгөөд Сион руу буцсаны дараа л бүх зүйл төвөггүй урагшлах болно), мөн хаанчлал дахь амьдралаа сэргээхийг хүсэн тэмүүлдэг. Эхний удаад бие махбодтой болсны минь зорилго бол хоёр дахь удаа бие махбодтой болох суурийг тавихын төлөө байсан юм. Энэ бол аялах ёстой зам байлаа. Өөрийгөө бүхэлд нь Сатанд өгч байж л, эцсийн үе шатанд Би та нарыг Өөрийн бие рүү золин аварч чадах байсан. (Эхний удаад бие махбодтой болоогүй бол Би алдаршиж чадахгүй, мөн нүглийн тахилыг буцааж авах боломжгүй байх байсан, иймд та нар дэлхий ертөнцөд нүгэлтэн болж ирэх байлаа.) Би хязгааргүй мэргэн ухаантай учраас та нарыг Сионоос хөтөлж гарсан тул мэдээжийн хэрэг та нарыг Сион руу буцаан авчрах болно. Сатан яаж ч саад учруулсан бай, үр дүнтэй болохгүй, учир нь Миний агуу ажил аль эрт гүйцэлдчихсэн. Миний ууган хөвгүүд ч Миний адил ариун агаад өө сэвгүй учир Би ууган хөвгүүдийн хамт Сион руу буцах бөгөөд бид хэзээ ч салахгүй.

Миний бүхий л удирдлагын төлөвлөгөө та нарт аажмаар илчлэгддэг. Би бүх улс үндэстэн, бүх хүний дунд Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн. Миний Сион руу буцах цаг холгүй байгааг нотлоход энэ нь хангалттай, учир нь бүх улс үндэстэн болон хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлыг өрнүүлэх нь Намайг Сион руу буцсаны дараа хийгдэх зүйл юм. Миний ажлын хурд улам бүр ихсэж байна. (Миний Сион руу буцах өдөр ойртож байгаа учир Би буцахаасаа өмнө газар дээрх ажлаа дуусгахыг хүсэж байна.) Би Өөрийнхөө ажилд улам бүр завгүй болж байгаа хэдий ч газар дээр Надад хийх ажил улам бага болж, бараг юу ч үлдсэнгүй. (Миний завгүй байдал Сүнсээр хийх ажил руу чиглэдэг, үүнийг хүний энгийн нүдээр харж болохгүй, харин зөвхөн Миний үгээс л харж болно; Миний завгүй байдал махбодод завгүй байдаг шиг биш, харин Би олон ажил төлөвлөж байгаа гэсэн үг юм.) Үүний учир нь, Миний хэлсэнчлэн, газар дээрх Миний ажил аль хэдийн нэгд нэггүй гүйцэлдчихсэн бөгөөд Миний ажлын үлдсэн хэсэг Намайг Сион руу буцах хүртэл хүлээх ёстой. (Би ажиллахаар Сион руу буцах ёстойн шалтгаан нь ирээдүйн ажлыг махбодоор гүйцэлдүүлж болохгүй ба хэрвээ энэ ажлыг махбодоор хийвэл Миний нэрийг шившиглэх болно.) Би дайснуудаа ялж, Сион руу буцах үед амьдрал эрин үеүдээс өмнөх амьдралаас илүү сайхан, амар амгалан байх болно. (Яагаад гэвэл, Би дэлхий ертөнцийг бүхэлд нь ялсан, мөн эхний болон хоёр дахь удаагаа бие махбодтой болсныхоо ачаар Би бүрэн алдаршсан. Эхний удаа бие махбодтой болохдоо Би зарим талаар л алдаршсан, харин хоёр дахь удаа бие махбодтой болоход Миний үнэн бие бүрэн алдаршсан бөгөөд Сатанд мөлжин ашиглах ямар ч завшаан үлдээгүй. Иймээс, Сион дахь ирээдүйн амьдрал илүү сайхан, амар амгалан байх болно.) Агуу улаан лууг шившиглэхийн тулд Миний үнэн бие дэлхий ертөнц болон Сатаны өмнө улам илүү суу алдартайгаар гарч ирнэ, энэ бол Миний бүх мэргэн ухааны цөм юм. Би гадаад зүйлсийн талаар илүү их ярих тусам, та нар илүү их ойлгох болно; Би хүмүүсийн харж чаддаггүй Сионы зүйлсийн талаар ярих тусам, та нарт улам хоосон санагдаж, үүнийг төсөөлөхөд улам хэцүү болж, Намайг үлгэр ярьж байна гэж боддог. Хэдий тийм байлаа ч, та нар сэрэмжтэй байх ёстой; Миний аманд хоосон үг байдаггүй, Миний амнаас гардаг үг найдвартай юм. Хэдийгээр та нарын сэтгэхүй үүнийг ойлгоход хэцүү боловч энэ нь маргаангүй үнэн. (Махан биеийн хязгаараас болж хүн Миний хэлдэг зүйлийг бүхэлд нь бүрэн гүйцэд ойлгож чаддаггүй ба Би маш олон үгийг нэгд нэггүй илчлээгүй, гэхдээ Сион руу буцах үедээ Би тайлбарлах хэрэггүй, та нар үүнийг аяндаа ойлгоно.) Үүнд хайнга хандаж болохгүй.

Хэдийгээр хүмүүст махан биеийн болон үзлийн хязгаарлалт байдаг ч Би мөн л илчилсэн нууцуудаараа дамжуулан махан биеийн сэтгэхүйг чинь сайжруулж, үзлийг чинь няцаана, учир нь энэ бол Миний ажлын алхам гэж Би олон удаа хэлсэн (Сион руу орох хүртэл энэ ажил зогсохгүй). Хүн бүрийн оюун санаанд Сион уул байдаг ба энэ нь хүн бүрийн хувьд өөр. Нэгэнт Би Сион уулын талаар дурдсаар байгаа тул үүний талаарх ерөнхий байдлыг та нарт өгье, ингэснээр та нар үүний талаар бага зэрэг мэддэг болно. Сион ууланд байх гэдэг нь сүнсний ертөнц рүү буцах явдал юм. Хэдийгээр энэ нь сүнсний ертөнцийг хэлдэг ч, энэ нь хүмүүсийн харж, хүрч чаддаггүй газар биш; энэ бол биед зориулж хэлсэн зүйл юм. Учир нь бие гарч ирэх үед энэ нь хэлбэр, дүрстэй байдаг боловч бие гарч ирээгүй байх үедээ хэлбэр, дүрсгүй байдаг, иймээс энэ нь огт харж, эсвэл хүрч чадахгүй зүйл биш. Сион ууланд, хоол унд, хувцас хунар, өдөр тутмын хэрэгцээ, орогнох газар, эсвэл гэрлэлт, гэр бүлийн талаарх санаа зовнил байхгүй ба хүйсийн ялгаа байхгүй (Сион ууланд байгаа бүхэн бол Миний үнэн бие бөгөөд бүгд нэг биед байдаг, иймээс ямар ч гэрлэлт, гэр бүл эсвэл хүйсийн ялгаа байдаггүй), Миний үнэн биеийн ярьдаг бүх зүйл биеллээ олно. Хүмүүсийг сэрэмжгүй байх үед Миний үнэн бие тэдний дунд гарч ирж, хүмүүс анхаарал хандуулаагүй байх үед Миний үнэн бие алга болно. (Мах цуснаас бүрддэг хүмүүс үүнийг биелүүлж чадахгүй, иймээс одоо та нар үүнийг төсөөлөхөд хэцүү байдаг.) Ирээдүйд, нар, сар, материаллаг тэнгэр, газар байсаар байх боловч Миний үнэн бие Сионд байх учир наранд шарагдахгүй, бас өдөр гэж байхгүй бөгөөд байгалийн гай гамшгийн зовлон байхгүй байх болно. Бурхан бидэнд гэрэл өгөх учраас бидэнд дэнгийн гэрэл ч, эсвэл нарны гэрэл ч хэрэггүй гэж Би хэлэхдээ Сионд байх тухайгаа ярьж байсан юм. Хүмүүсийн үзлээр бол орчлон ертөнц дэх бүх зүйл таягдан хаягдаж, хүмүүс бүгд Миний гэрэлд амьдрах ёстой. Энэ нь, “Бурхан бидэнд гэрэл өгөх учраас бидэнд дэнгийн гэрэл ч, эсвэл нарны гэрэл ч хэрэггүй” гэдгийг жинхэнэ утга учир хэмээн тэд боддог, гэхдээ энэ нь үүний талаарх алдаатай тайлбар юм. Би “сар болгон, мод арван хоёр төрлийн жимс ургуулна” гэж хэлэхдээ Сион дахь юмсыг хэлж байсан билээ. Энэ өгүүлбэр нь Сион дахь амьдралын талаарх бүхнийг төлөөлдөг. Сионд цаг хугацааны хязгаар байхгүй бөгөөд газар зүй, орон зайн хязгаар байхгүй байна. Ийм учраас Би “сар болгон” гэж хэлсэн. “Арван хоёр төрлийн жимс” нь Сион дахь эрх чөлөөтэй амьдралыг хэлдэг болохоос өнөөдөр та нарын амьдран харуулж байгаа үйлдлийг төлөөлдөггүй. Энэ үг нь Сион дахь амьдралын ерөнхий байдал юм. Үүнээс Сион дахь амьдрал элбэг агаад олон янз байдаг гэдгийг хүн харж болно (учир нь “арван хоёр” гэдэг нь бүрэн төгс байдлыг хэлдэг). Энэ нь гашуудал болоод нулимсгүй амьдрал байх болно, мөлжлөг эсвэл дарангуйлал ч байхгүй, иймээс бүх зүйл чөлөөлөгдсөн бөгөөд эрх чөлөөтэй байна. Яагаад гэвэл бүх зүйл Миний үнэн бие дотор оршиж, хэн ч тэднийг салгаж чадахгүй бөгөөд бүх зүйл гоо үзэсгэлэн, үүрдийн шинэлэг байдлын дүр зураг байх болно. Тэр үе нь бүх зүйл бэлэн болсон цаг байх бөгөөд Сион руу буцсаны маань дараах амьдралын эхлэл байх болно.

Хэдийгээр газар дээрх Миний ажил бүрэн гүйцэлдсэн ч, Миний ууган хөвгүүд газар дээр ажиллах хэрэгтэй байсаар л байна, иймээс Би хараахан Сион руу буцаж болохгүй. Би Сион руу ганцаараа буцаж болохгүй, Миний ууган хөвгүүд газар дээрх ажлаа дуусгасны дараа Би Сион руу хамтдаа буцна. Ийм маягаар, үүнийг хамтдаа алдрыг олж авах гэж нэрлэж болох бөгөөд энэ нь Миний үнэн биеийн бүрэн илрэл байх болно. (Миний ууган хөвгүүд хараахан ил болоогүй учраас газар дээрх Миний ууган хөвгүүдийн ажил хараахан дуусаагүй гэж Би хэлдэг. Энэ ажлыг үнэнч агаад шударга үйлчлэл үзүүлэгчид хийх ёстой.)

Өмнөх: 114-Р БҮЛЭГ

Дараах: 116-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

22-Р БҮЛЭГ

Хүн гэрэл дунд амьдардаг боловч гэрлийн эрхэм нандиныг мэддэггүй. Тэр гэрлийн мөн чанар, гэрлийн эх сурвалж, түүнчлэн гэрэл хэнд...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх