101-Р БҮЛЭГ

Миний удирдлагад саад болдог, Миний төлөвлөгөөг сүйтгэхээр хичээдэг хэнд ч Би өршөөнгүй хандахгүй. Хүн бүр, Миний юу гээд байгааг хэлдэг үгээс минь ойлгож, Миний ярьж байгаа зүйлийн талаар тодорхой мэддэг байх хэрэгтэй. Одоогийн нөхцөл байдлаас үзэхэд, хүн бүр өөрсдийгөө шалгах ёстой: Та нар ямар үүрэг гүйцэтгэж байна вэ? Та нар Миний төлөө амьдарч байна уу, эсвэл Сатанд үйлчилж байна уу? Чиний үйлдэл бүр Надаас үүсэн гардаг уу, эсвэл диаволоос үүсэн гардаг уу? Миний захиргааны зарлигийг зөрчиж, ийм байдлаар Миний дүрэлзэх уур хилэнг хүргэхээс зайлсхийхийн тулд энэ бүгд тодорхой байх ёстой. Эргээд харвал, хүмүүс үргэлж Надад үнэнч бус, ачлалгүй байсан, Намайг хүндлэхгүйгээр зогсохгүй, Надаас урвасан. Ийм шалтгаануудын улмаас энэ хүмүүс өнөөдөр Миний шүүлттэй нүүр тулдаг. Хэдийгээр Би ердөө хүн шиг харагдаж байгаа ч Миний хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс (чи үүнээс Миний утга санааг ойлгох хэрэгтэй: Чи хэчнээн хөөрхөн, эсвэл хэчнээн сэтгэл татам харагдах нь чухал биш; харин чамайг Би урьдчилан тогтоож, сонгосон уу гэдэг нь чухал) Миний таягдан хаях бай болох болно. Энэ бол гарцаагүй үнэн. Учир нь Би хүн болж харагдаж болох ч, Миний бурханлаг чанарыг ухамсарлахын тулд чи Миний хүн чанарыг давж харах шаардлагатай. Би, “Хэвийн хүн чанар болон бүрэн бурханлаг чанар нь бүрэн төгс Бурханы Өөрийн салшгүй хоёр хэсэг юм” гэж олон удаа хэлсэн. Гэсэн хэдий ч, та нар Намайг ойлгохгүй байсаар байж, өөрийнхөө тодорхой бус Бурханд чухал ач холбогдол өгсөөр байдаг. Та нар бол сүнслэг юмсыг ойлгодоггүй хүмүүс. Гэлээ ч ийм хүмүүс Миний ууган хөвгүүд болохыг хүссээр байдаг. Ямар ичгүүргүй юм бэ! Тэд өөрсдийнх нь байр суурь үнэхээр юу болохыг хардаггүй! Миний ардууд болох байр суурь ч байхгүй байж, яаж Надтай цуг хаанчлах Миний ууган хөвгүүд болох юм бэ? Ийм хүмүүс өөрсдийгөө мэддэггүй, тэд бол Сатаны төрөл юм; тэд Миний гэр дэх багана байх үнэ цэнгүй бөгөөд Миний өмнө үйлчлэх үнэ цэн бүр ч байхгүй. Иймд, Би тэднийг нэг нэгээр нь таягдан хаяж, нэг нэгээр нь үнэн төрхийг нь илчилнэ.

Миний ажил ямар ч саад тотгор, аливаа барцадгүйгээр алхам алхмаар урагшилдаг, учир нь Би ялалтыг олж авч, бүх ертөнц даяар Хаан болж хаанчилсан юм. (Диавол Сатаныг ялсны дараа Би хүчээ дахин шинээр эргүүлэн авсан талаар ярьж байна.) Би ууган хөвгүүдээ бүхэлд нь олж авах үед ялалтын туг Сион уулан дээр мандах болно. Өөрөөр хэлбэл, Миний ууган хөвгүүд бол Миний ялалтын туг, Миний алдар суу, Миний бардамнал; тэд бол Би Сатаныг шившиглэсний тэмдэг, тэд бол Миний ажилладаг арга барил юм. (Намайг урьдчилан тогтоосны дараа Сатан завхруулсан ч Миний талд дахин эргэж ирсэн бүлэг хүнээр дамжуулан Би агуу улаан лууг шившиглэж, бүх тэрслүү хөвгүүнийг захирдаг.) Миний төгс хүч оршдог газар Миний ууган хөвгүүд байдаг бөгөөд тэд бол Миний агуу амжилт, энэ нь өөрчлөгдөшгүй агаад маргаангүй юм. Өөрийн ууган хөвгүүдээр дамжуулан Би удирдлагын төлөвлөгөөгөө гүйцээх бөгөөд “Та нараар дамжуулан Би бүх улс үндэстэн болон бүх хүнийг Өөрийн сэнтийн өмнө эргэн ирүүлнэ” гэж өмнө нь хэлсэн минь ийм утгатай байсан юм. Түүнчлэн, “та нарын мөрөн дээрх хүнд ачаа” гэдгээр ч мөн Би үүнийг хэлсэн билээ. Ойлгомжтой юу? Та нар ойлгож байна уу? Ууган хөвгүүд бол Миний бүхий л удирдлагын төлөвлөгөөний биелэлт юм. Тиймээс, Би энэ бүлэг хүмүүст хэзээ ч зөөлөн хандаж байгаагүй бөгөөд тэднийг үргэлж хатуу чандаар сахилгажжуулж байсан юм. (Энэ дэлхийд амсдаг зовлон зүдгүүр нь, гэр бүлийн золгүй явдлууд, эцэг эх, нөхөр, эхнэр, үр хүүхдэдээ хаягдах явдал юм. Дүгнэн хэлбэл, дэлхийд хаягдаж, энэ эрин үед орхигдох явдал юм.) Иймд, та нарт өнөөдөр Миний өмнө ирэх сайн заяа төөрөг байдаг. Энэ бол та нарын байнга бодсон “Яагаад бусад хүмүүс энэ нэрийг хүлээн зөвшөөрөөгүй байхад Би хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг вэ?” гэсэн асуултын хариу. Та нар одоо мэдлээ!

Өнөөдөр юу ч өнгөрсөнтэй ижил биш. Миний удирдлагын төлөвлөгөө шинэ арга барилтай болж, Миний ажил өнгөрснөөс бүр ч их өөрчлөгдөж, одоо Миний айлдварууд урьд өмнө бүр ч үзэгдээгүй. Тиймээс, та нар Надад зохих ёсоор үйлчлэх хэрэгтэй гэж Би ахин дахин онцолсон (үүнийг үйлчлэл үзүүлэгчдэд хэлсэн). Өөрсдөдөө сөргөөр бүү ханд, харин чин сэтгэлийн хайгуулыг үргэлжлүүл. Нигүүлсэл олж авах нь таатай биш гэж үү? Дэлхийд зовсноос хамаагүй дээр. Би чамд хэлдэг! Хэрэв өнөөдөр Надад чин сэтгэлээсээ үйлчлэхийн оронд Намайг зөвт бус байлаа хэмээн гомдоллох аваас маргааш чи Үхэгсдийн орон болон там руу унана. Хэн ч эрт үхэхийг хүсдэггүй, тийм биш гэж үү? Хэдий дахиад ганцхан өдөр байсан ч, энэ нь өдөр гэж тоологдоно, иймд Миний удирдлагын төлөвлөгөөнд өөрийгөө бүхэлд нь өргөж, дараа нь чамайг шүүхийг минь болон Миний зөвт гэсгээлт чамд тохиолдохыг хүлээ. Намайг утгагүй зүйл хэлж байна гэж бүү бод; Би Өөрийн зөвт байдал, Өөрийн зан чанараас ярьж, түүнчлэн Өөрийн сүр жавхлан болон зөвт байдлаар үйлддэг. Хүмүүс Намайг зөвт биш гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл тэд Намайг мэддэггүй. Энэ бол тэдний тэрслүү зан чанарын тодорхой илэрхийлэл билээ. Надад сэтгэл хөдлөл байхгүй, оронд нь зөвхөн зөвт байдал, сүр жавхлан, шүүлт болон уур хилэн л бий. Цаг явах тусам, та нар Миний зан чанарыг улам их харах болно. Одоо цаг бол шилжилтийн үе бөгөөд та нар үүний өчүүхэн хэсгийг, зарим нэг гадаад зүйлсийг л харах боломжтой. Миний ууган хөвгүүд гарч ирэхэд Би та нарт бүхнийг харуулж, бүхнийг ойлгуулна. Хүн бүр зүрх сэтгэлдээ болон үг хэлээрээ үнэмшинэ. Би Өөрийгөө гэрчлүүлж, үүрд Өөрийгөө магтуулж, үүрд Өөрийгөө өргөмжлүүлэхээр та нарыг яриулах болно. Энэ нь зайлшгүй бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Хүмүүс үүнд итгэх нь бүү хэл, төсөөлж ч чаддаггүй.

Ууган хөвгүүд үзэгдлийн талаар илүү их тодорхой мэддэг, Намайг гэсэн тэдний хайр бүр ч агуу байдаг. (Энэ бол Намайг сорих Сатаны сорилт буюу заавал нэвт харах ёстой янаг амрагийн хайр биш. Иймээс өмнө нь Би, Миний өмнө өөрсдийнхөө сэтгэл татам байдлыг үзүүлсэн хүмүүс байсныг дурдсан. Ийм хүмүүс бол Намайг өөрсдийнх нь гадаад төрхөд татагдана гэж итгэдэг Сатаны зарц нар юм. Ичгүүргүй! Хамгийн дорд олиггүй амьтад!) Харин, энэ хугацаанд Миний хэлсэн эдгээр үгээр дамжуулан, ууган хөвгүүд биш хүмүүс үзэгдлийн талаар улам ойлгохоо больж, хүн Надад итгэх итгэлээ алдсан. Дараа нь тэд эцэстээ унах хүртлээ бага багаар хайхрамжгүй болдог. Энэ хүмүүс өөрсдөдөө тусалж чадахгүй. Миний энэ үед хэлээд байгаа зүйлийн зорилго нь энэ юм, хүн бүр үүнийг харж (ууган хөвгүүдэд хэлж байна), мөн Миний айлдвар болон үйлдлээр дамжуулан Миний гайхалтай байдлыг харах хэрэгтэй. Би бол Энхийн Жонон, Мөнхийн Эцэг, Гайхамшигт, Зөвлөгч гэж яагаад хэлдэг вэ? Үүнийг Миний ялгамж чанар, Миний айлдвар эсвэл Миний хийдэг зүйлээс тайлбарлах нь хэтэрхий өнгөц юм: Үүнийг дурдахын ч хэрэггүй. Намайг Энхийн Жонон гэж дууддаг шалтгаан нь ууган хөвгүүдийг бүрэн төгс болгох Миний хүч, Сатаныг шүүх Миний шүүлт болон ууган хөвгүүдэд Миний олгосон эцэс төгсгөлгүй ерөөлд бий. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн ууган хөвгүүд л Намайг Энхийн Жонон гэж дуудах эрхтэй, учир нь Би ууган хөвгүүдээ хайрладаг бөгөөд “Энхийн Жонон” гэх зүйрлэл тэдний амнаас гарах ёстой. Тэдний хувьд бол Би Энхийн Жонон билээ. Өөрийн хөвгүүд болон ардуудад Би Мөнхийн Эцэг хэмээн дуудагддаг, учир нь Миний ууган хөвгүүд Надтай хамт хааны эрх мэдэл эзэмшиж, бүх улс үндэстэн болон ард түмнийг (хөвгүүд болон ардууд) захирдаг, тиймд хөвгүүд болон ардууд Намайг ууган хөвгүүдийн дээр орших Бурхан Өөрөө гэсэн утгаар Мөнхийн Эцэг хэмээн дуудах хэрэгтэй. Хөвгүүд, ардууд, ууган хөвгүүд биш хүмүүсийн хувьд Би бол Гайхамшигт юм. Миний ажлын гайхалтай байдлаас болж үл итгэгчид Намайг огт харж чаддаггүй (учир нь Би тэдний нүдийг халхалсан), Миний ажлыг огтоос тодорхой харж чаддаггүй, иймээс тэдэнд Би бол Гайхамшигт юм. Бүх диавол болон Сатаны хувьд Би бол Зөвлөгч, учир нь Миний хийдэг бүхэн тэднийг шившиглэхэд зориулагддаг бөгөөд энэ нь Миний ууган хөвгүүдийн төлөө байдаг. Миний бүх алхам төвөггүй урагшилж, алхам бүртээ Би ялалтыг олж авдаг. Түүнчлэн, Би Сатаны бүх явуулгыг нэвт харж, түүний явуулгыг Өөртөө үйлчлүүлэн ашиглаж, үүнийг сөрөг талаас Миний зорилгод үйлчлэх зүйл болгодог. Энэ нь Би бол Зөвлөгч гэдгийн утга бөгөөд үүнийг хэн ч өөрчилж, хэн ч бүхэлд нь ойлгож чадахгүй. Харин Миний үнэн биеийн хувьд гэвэл, Би бол Энхийн Жонон, Мөнхийн Эцэг, мөн Зөвлөгч болоод Гайхамшигт юм. Үүнд худал зүйл ганц ч үгүй. Энэ бол няцаашгүй, хөдөлшгүй үнэн билээ!

Надад хэлэх зүйл маш их байна, үүнийг ердөө харьцуулахын аргагүй. Иймд, та нар тэвчээртэй байж, хүлээх шаардлагатай байна. Юу ч хийсэн бай, орхихоор тэмүүлсэндээ бүү үйлд. Учир нь та нарын өнгөрсөнд ойлгосон зүйл өнөөдөр хоцрогдсон, хэрэглэгдэхээ больсон, одоо үе бол өөрчлөлтийн агшин–улс гүрнүүдийн хоорондох шилжилттэй адил, тиймээс та нар сэтгэхүйгээ болон хуучин үзлээ өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энэ бол “зөвт байдлын ариун дээл өмсөх”-ийн жинхэнэ учир утга юм. Зөвхөн Би л Өөрийнхөө үгийг тайлбарлаж чадах бөгөөд зөвхөн Би л юу хийх үүрэг хүлээснээ мэддэг. Иймээс, зөвхөн Миний үг бүхлээрээ Миний санасны дагуу, ариун бус байдалгүй байдаг бөгөөд тиймээс энэ бол зөвт байдлын ариун дээл өмсөж буй явдал юм. Хүний оюун санааны ойлголт бол ердөө төсөөлөл юм; тэдний ойлголт нь ариун бус бөгөөд Миний санаа зорилгод хүрэх чадваргүй. Иймд, Би Өөрөө ярьж, Өөрөө тайлбарладаг ба энэ бол “Би ажлаа Өөрөө хийдэг” гэсний цаад утга билээ. Энэ нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний салшгүй хэсэг бөгөөд бүх хүн Намайг алдаршуулж, Намайг магтах ёстой. Миний үгийг ойлгохын тухайд, Би тэр хүч чадлыг хүмүүст хэзээ ч өгөөгүй ба тэдэнд үүнд зориулсан авьяас чадвар огтоос байхгүй. Энэ нь диаволыг шившиглэх Миний аргуудын нэг юм. (Хэрвээ хүмүүс Миний айлдварыг ойлгож, Миний санаа зорилгыг алхам тутамд судалж шинжиж чадсан бол Сатан хүмүүсийг хэдийд ч эзэмдэж чадах байсан бөгөөд эцэст нь хүмүүс Миний эсрэг болж, ууган хөвгүүдийг сонгох зорилгодоо хүрэх боломжгүй болгох байсан юм. Хэрвээ Би бүх нууцыг ойлгоод, хэний ч ойлгож чадахааргүй айлдварыг хүн Би айлдаж чаддаг байсан бол Сатан Намайг ч бас эзэмдэж чадах байсан. Махбодод байхдаа огтоос ер бусын биш байдгийн минь шалтгаан энэ юм.) Эдгээр үгийн утга учрыг тодорхой ойлгож, Миний удирдлагыг даган аливааг хийх нь хүн бүрийн хувьд зайлшгүй чухал. Гүнзгий үг, сургаалуудыг өөрсдөө ойлгох гэж бүү оролд!

Өмнөх: 100-Р БҮЛЭГ

Дараах: 102-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх