113-Р БҮЛЭГ

Миний хийдэг үйлдэл бүр Миний мэргэн ухааныг агуулдаг ч хүн үүнийг огтхон ч ухан ойлгож чаддаггүй; хүн Миний үйлдэл, Миний үгийг л харж чаддаг боловч хүнд гагцхүү энэ чадвар дутдаг учраас Миний алдар юм уу Миний үнэн биеийн илрэлтийг харж чаддаггүй. Иймээс, Би хүнд өөрчлөлт гаргалгүйгээр ууган хөвгүүдтэйгээ хамт Сионд эргэн ирж, төрхөө өөрчилдөг, ингэснээр хүн Миний мэргэн ухаан болон Миний бүхнийг чадагч байдлыг харж болох юм. Хүний одоо харж буй Миний мэргэн ухаан, бүхнийг чадагч байдал бол Миний алдрын нэг жаахан хэсэг төдий бөгөөд үүнийг дурдаад ч хэрэггүй. Эндээс үзвэл, Миний мэргэн ухаан болон Миний алдар хязгааргүй бөгөөд хэмжээлшгүй гүнзгий, хүний оюун санаанд үүнийг ойлгож, ухаарах ямар ч арга байхгүй. Хаанчлалыг байгуулах нь ууган хөвгүүдийн үүрэг, энэ нь бас Миний ажил бөгөөд тухайлбал энэ нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний нэг зүйл юм. Хаанчлалыг барьж байгуулах нь чуулганыг барьж байгуулахтай ижилхэн биш; нэгэнт Миний ууган хөвгүүд болон Би бол Миний үнэн бие ба хаанчлал учраас, Миний ууган хөвгүүд болон Намайг Сион ууланд орох үед хаанчлалын бүтээн байгуулалт хэрэгжинэ. Өөрөөр хэлбэл, хаанчлалын байгуулалт гэдэг нь ажлын нэг алхам: сүнсний ертөнцөд орох алхам юм. (Хэдий тийм боловч, дэлхийг бүтээснээс хойш Миний хийсэн бүхэн энэ алхмын төлөө хийгдсэн билээ. Хэдийгээр Би үүнийг алхам гэдэг ч, бодит байдал дээрээ энэ нь огтхон ч биш юм.) Иймд, Би бүх үйлчлэл үзүүлэгчийг энэ алхамд үйлчлүүлэхэд ашигладаг ба үр дүнд нь эцсийн өдрүүдэд олон тооны хүн ухарна; тэд бүгд ууган хөвгүүдэд үйлчлэл үзүүлдэг. Үйлчлэл үзүүлэгчдэд эелдэг зан гаргадаг хэн ч бай Миний хараалд үхэх болно. (Үйлчлэл үзүүлэгчид бүгд агуу улаан лууны явуулгыг төлөөлдөг ба тэд нар бүгд Сатаны зарц, иймээс энэ хүмүүст эелдэг зан гаргадаг хүмүүс нь агуу улаан лууны хамсаатан бөгөөд Сатанд харьяалагддаг.) Би хайрладаг бүхнээ хайрлаж, Өөрийн хараал болон шатаалтын бүх байг үзэн яддаг. Та нар ч бас ингэх чадах уу? Миний эсрэг зогсдог хэнийг ч Би лавтайяа өршөөхгүй, зүгээр ч орхихгүй! Үйл хэрэг бүрийг хийхдээ Би Надад үйлчлэх олон тооны үйлчлэл үзүүлэгчийг зохицуулдаг. Тиймээс, түүхэн туршид эш үзүүлэгчид болон элч нар өнөөдрийн алхмын төлөө үйлчлэл үзүүлсэн ба тэд Миний зүрх сэтгэлийн дагуу байгаагүй, мөн Надаас байгаагүй гэдгийг харж болно. (Хэдийгээр тэдний ихэнх нь Надад үнэнч боловч, хэн нь ч Надад харьяалагддаггүй. Тиймээс, тэдний хааяагүй гүйж байгаа нь Миний төлөө энэ эцсийн алхмын суурийг тавихын төлөө байдаг боловч энэ бүхэн нь тэдний хий дэмий хичээл чармайлт юм.) Түүнчлэн, эцсийн өдрүүдийн үеэр бүр ч олон тооны хүн ухрах болно. (Би яагаад олон тооны гэж хэлдгийн учир нь Миний удирдлагын төлөвлөгөө хэдийнээ төгсгөлдөө хүрч, Миний хаанчлалын байгуулалт амжилт олж, ууган хөвгүүд сэнтийд суусан юм.) Энэ бүхэн нь ууган хөвгүүдийн гадаад төрхөөс болж байгаа билээ. Ууган хөвгүүдийн гадаад төрхөөс болж агуу улаан луу хохирол учруулж болох бүх аргаар оролдож, чадах бүхнээ хийж дуусгадаг: Миний төлөө үйлчлэл хийхээр ирдэг, одоо үед үнэн царайгаа харуулсан, мөн Миний удирдлагын төлөвлөгөөнд саад болсон бүх төрлийн муу ёрын сүнсийг илгээдэг. Эдгээрийг энгийн нүдээр харж болохгүй ба бүгд сүнсний ертөнцийн зүйлс юм. Иймд, ухрах хүмүүс олон байх болно гэдэгт итгэдэггүй мөртөө Миний мэддэг Миний үйлдлүүд, Миний ойлгодог Миний удирдлагад хүмүүс итгэдэг, энэ бол хүнийг хөндлөнгөөс оролцуулахгүй байх шалтгаан билээ. (Бүх төрлийн садар самуун муу ёрын сүнснүүд жинхэнэ төрхөө илчлэх өдөр ирэх бөгөөд бүх хүн чин сэтгэлээсээ үнэмшинэ.)

Би ууган хөвгүүдээ хайрладаг боловч Намайг үлэмж чин сэтгэлээр хайрладаг агуу улаан лууны үр удмыг Би огтхон ч хайрладаггүй; үнэндээ Би тэднийг бүр ч их үзэн яддаг. (Тэд бол Минийх биш, хэдийгээр тэд сайн санаа зорилго үзүүлж, тааламжтай үг хэлдэг боловч энэ нь агуу улаан лууны арга мэх байдаг, иймээс Би тэднийг ясандаа тултал үзэн яддаг.) Энэ бол Миний зан чанар, Миний зөвт байдал бүхлээрээ билээ. Хүн үүнийг огтхон ч ухан ойлгож чаддаггүй. Яагаад Миний зөвт байдал бүхлээрээ энд илчлэгдэв? Үүнээс хүн Миний ариун байдал болон халдашгүй зан чанарыг ухамсарлаж болно. Би ууган хөвгүүдээ хайрлаж, Миний ууган хөвгүүд биш бүх хүнийг (хэдийгээр тэд үнэнч хүмүүс ч гэсэн) үзэн ядаж чадна. Энэ бол Миний зан чанар. Та нар харж чадахгүй байна уу? Хүмүүсийн үзлээр Би бол үргэлж өршөөнгүй Бурхан, мөн Намайг хайрладаг бүгдийг Би хайрладаг; энэ нь Миний эсрэг доромжлол биш гэж үү? Би үхэр, адууг хайрлаж чадах уу? Би Сатаныг Өөрийн ууган хүү болгон таалж чадах уу? Утгагүй юм! Миний ажил Миний ууган хөвгүүд дээр л бий, Миний ууган хөвгүүдээс өөр хайрлах зүйл Надад үгүй. (Хөвгүүд болон ардууд нь нэмэлт боловч тэд огтхон ч чухал биш.) Намайг өмнө нь маш их хэрэггүй ажил хийдэг байсан хэмээн хүмүүс хэлдэг ч, Миний харж байгаагаар энэ бол хамгийн үнэ цэнтэй, хамгийн утга учиртай нь юм. (Хоёр удаа бие махбодтой болох үеэр болсон бүхэн энэ юм; Би сүр хүчээ илчлэхийг хүсдэг учир Өөрийн ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд махбод болох ёстой.) Миний Сүнс биечлэн ажиллахаар ирдэг гэж хэлдгийн шалтгаан нь Миний ажлыг бие махбодоор гүйцэлдүүлдгээс болдог бөгөөд өөрөөр хэлбэл, Миний ууган хөвгүүд болон Би амралтад орж эхэлдэг. Махбодод Сатантай дайтах нь сүнсний ертөнцөд Сатантай дайтсанаас хамаагүй хэрцгий бөгөөд бүх хүн үүнийг харж чадна, иймээс Сатаны үр удам ч гэсэн Надад сайхан гэрчлэл хийж чадах ба орхиж явахыг хүсдэггүй; энэ нь махбодод ажилладгийн минь утга учир юм. Энэ нь үндсэндээ диаволын үр удмаар диаволыг өөрийг нь гутаалгахын тулд байдаг; энэ бол диавол Сатанд өгдөг хамгийн хүчтэй шившиг бөгөөд өөрийгөө нуух газар олохгүй болтлоо ичиж, Миний өмнө ахин дахин өршөөл гуйхад түүнийг хүргэдэг. Би Сион ууланд хүрч, Өөрийн ууган хөвгүүдтэй хамт гэр бүлийн аз жаргалыг эдэлж, тэнгэрийн хаанчлалын агуу зоогт үүрд умбахын тулд Би ялсан, Би бүх зүйлийг даван туулсан, Би гуравдагч тэнгэрийг нэвтлэн гарсан!

Ууган хөвгүүддээ Би бүх төлөөсийг төлж, бүх эрч хүчээ зарцуулсан. (Миний хийсэн бүхэн, Миний хэлсэн бүхэн, Би бүх төрлийн муу ёрын сүнсийг нэвт хардаг нь, Би бүх төрлийн үйлчлэл үзүүлэгчдийг зайлуулсан нь бүгд ууган хөвгүүдийн төлөө байсан гэдгийг хүн ердөө мэддэггүй.) Гэхдээ энэ их ажлын дунд Миний зохицуулалт эмх цэгцтэй байдаг; үүнийг хэзээ ч сохроор хийдэггүй. Миний өдөр бүрийн айлдвараас та нар Миний ажлын арга барил, алхмуудыг харах чадвартай байх хэрэгтэй; Миний өдөр тутмын үйлдэл бүрээс та нар аливаа хэрэг явдалтай харьцах Миний мэргэн ухаан болон Миний зарчмуудыг харах хэрэгтэй. Миний хэлсэнчлэн, Миний удирдлагад саад болохын тулд Сатан Надад үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүсийг илгээсэн; эдгээр үйлчлэл үзүүлэгч бол үрийн сүүл, гэхдээ буудай нь ууган хөвгүүдийг хэлдэггүй, харин ч ууган хөвгүүд бус хөвгүүд болон ардуудыг бүгдийг нь хэлдэг. “Буудай үргэлж буудай байж, үрийн сүүл үргэлж үрийн сүүл л байх болно”; энэ нь Сатаны хүмүүсийн уг чанар хэзээ ч өөрчлөгддөггүй гэсэн үг билээ. Иймд, товчхондоо тэд Сатан хэвээр үлддэг. Буудай гэдэг нь хөвгүүд болон ардууд юм, учир нь дэлхийн бүтээлээс өмнө Би энэ хүмүүст Өөрийн чанарыг нэмсэн билээ. Би өмнө нь хүний уг чанар өөрчлөгддөггүй гэж хэлсэн учир буудай үргэлж буудай л байх болно. Тэгвэл ууган хөвгүүд нь юу вэ? Ууган хөвгүүдийг Би бүтээгээгүй, тэд Надаас ирдэг, иймд тэднийг буудай гэж нэрлэж болохгүй (учир нь хэн нэгэн буудай хэмээн дурдмагц энэ нь “үр тарих” гэдэгтэй холбогддог бөгөөд “үр тарих” гэдэг нь “бүтээх” гэсэн утгатай билээ; үйлчлэл үзүүлэгч болгохын тулд Сатан нууцаар бүх үрийн сүүлийг тарьдаг). Ууган хөвгүүд бол Миний үнэн биеийн бүрэн төгс агаад элбэг илрэл юм, тэднийг алт, мөнгө болон үнэт чулуугаар төлөөлүүлэх хэрэгтэй гэж хэлж л болно; Миний ирэх хулгайчтай төстэй гэсэн баримтыг энэ нь хөнддөг ба Би алт, мөнгө болон үнэт чулуунуудыг хулгайлахаар ирсэн билээ (учир нь эдгээр алт, мөнгө болон үнэт чулуу нь анхнаасаа Надад харьяалагддаг бөгөөд Би тэднийг Өөрийн гэр лүү буцаан авч явахыг хүсдэг). Ууган хөвгүүдийн хамт Сионд эргэн очих үедээ Би эдгээр алт, мөнгө болон үнэт чулууг хулгайлах болно; энэ үед, Сатаны саад тотгор, үймээн бий болох ба иймээс Би алт, мөнгө, үнэт чулуунуудыг авч, Сатаны эсрэг шийдвэрлэх тулааныг эхлүүлэх болно. (Энэ нь мэдээжийн хэрэг үлгэр биш, харин сүнсний ертөнцөд тохиолддог асуудал юм, иймээс энэ тухай хүмүүс огт тодорхой мэддэггүй ба тэд үүнийг үлгэр мэтээр л сонсож чаддаг. Харин та нар Миний зургаан мянган жилийн төлөвлөгөө гэж юу болох талаар Би юу гэж яриад байгаа байгааг харах ёстой бөгөөд огтхон ч үүнийг хошигнол мэтээр сонсох ёсгүй, эс тэгвээс Миний Сүнс бүх хүнээс холдон явах болно.) Өнөөдөр, энэ тулаан бүхэлдээ дууссан бөгөөд Өөрийн ууган хөвгүүдийг (Надад харьяалагддаг алт, мөнгө болон үнэт чулуунуудыг авч) Өөрийн хамтаар Сион уул руугаа аваачих болно. Алт, мөнгө болон үнэт чулуунууд ховор байдгаас болж, мөн тэдгээр нь үнэ цэнтэй учраас Сатан тэднийг булааж авахаар боломжтой бүх аргаар оролддог ч дээр дурдсанчлан Надаас гарсан нь Надад эргэн ирэх ёстой гэж Би ахин дахин хэлдэг. Ууган хөвгүүд Надаас ирдэг, Надад харьяалагддаг гэдэг Миний үг бол Сатанд өгч буй тунхаглал бөгөөд хэн ч үүнийг ойлгодоггүй, энэ бүхэн зөвхөн сүнсний ертөнцөд л тохиолддог асуудал юм. Иймээс Миний ууган хөвгүүд Надад харьяалагддаг гэж Би ахин дахин онцолдгийг хүн ойлгодоггүй; өнөөдөр та нар ойлгох хэрэгтэй! Миний айлдварууд нь зорилго болоод мэргэн ухаантай гэж Би хэлсэн, харин та нар үүнийг зөвхөн гадна талаас нь ойлгодог бөгөөд хэн ч үүнийг сүнс дотроос тодорхой харж чаддаггүй билээ.

Би улам их ярьдаг ба хэдий чинээ их ярина, Миний үг төдий чинээ хатуу болдог. Энэ нь тодорхой түвшинд хүрэх үед Би хүмүүсийг тодорхой түвшинд хүн болгож, зөвхөн зүрх сэтгэлдээ ч биш бас үгээрээ үнэмшихэд хүмүүсийг хүргэхийн тулд Өөрийн үгийг ашиглана, гэхдээ тэднийг амьдрал, үхэл хоёрын хооронд эргэлдүүлэхийн тулд бүр ч их ашиглана; энэ бол Миний ажлын арга барил, энэ бол Миний ажлын алхам; ийм л байх ёстой, тэгсэн цагт л Сатаныг шившиглэж, ууган хөвгүүдийг бүрэн төгс болгож (ууган хөвгүүдийг эцэст нь төгс болгож, тэднийг махан биеэс чөлөөлөгдөж, сүнсний ертөнцөд орох боломжтой болгох үүднээс Өөрийн үгийг ашиглан) чадна. Хүн Миний айлдварын арга барил болон Миний айлдварын дууны өнгийг ойлгодоггүй. Миний тайлбараас та нар бүгд мэдлэг ухаантай болох ёстой ба өөрсдийн хийх ёстой ажлыг гүйцээх үүднээс Миний айлдваруудыг дагах ёстой. Энэ бол Миний та нарт даалгасан зүйл. Та нар зөвхөн гадаад ертөнцөөс биш, харин бүр ч чухал нь сүнсний ертөнцөөс үүнийг мэддэг байх ёстой.

Өмнөх: 112-Р БҮЛЭГ

Дараах: 114-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

31-Р БҮЛЭГ

Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Миний орон зай хэзээ ч байгаагүй. Би хүмүүсийг үнэхээр хайх үед тэд нүдээ тас аниад, Миний хийдэг бүхэн тэдний...

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ 2

Өнгөрсөн үед хүмүүс цаг үргэлж Бурхантай хамт байж, сүнсэн дотор амьдрахын тулд өөрсдийгөө сургадаг байсан. Өнөөдрийн хэрэгжүүлэлттэй...

БУРХАНЫ АЖИЛ БА ХҮНИЙ АЖИЛ

Хүний ажлын хэр их нь Ариун Сүнсний ажил, хэр их нь хүний туршлага байдаг вэ? Хүмүүс эдгээр асуултыг ойлгодоггүй хэвээр гэж хэлж болох ба...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих