112-Р БҮЛЭГ

“Үг болон бодит байдал зэрэгцэн явдаг” гэдэг нь Миний зөвт зан чанарын хэсэг ба эдгээр үгнээс Би Өөрийн бүх зан чанарыг мэдээжийн хэрэг хүн бүрд харуулах болно. Хүмүүс үүнийг биелүүлэх боломжгүй гэж бодож болох ч Миний хувьд энэ нь хялбархан, таатай бөгөөд хүч чармайлт шаарддаггүй. Миний үг гарахад тэр дороо хүн бүрийн харж чадах бодит байдал бий болдог. Энэ бол Миний зан чанар. Би ямар нэгэн зүйл хэлсэн учраас л энэ нь заавал гүйцэлддэг, эс бөгөөс Би ярихгүй байсан. Хүний үзлээр бол “аврал” гэдэг үгийг хүн бүрд хэлсэн боловч энэ нь Миний санаа зорилготой нийцдэггүй. Өнгөрсөнд Би, “Мэдлэггүй болон хичээнгүй эрэлчдийг Би үргэлж авардаг” гэж хэлсний “аврах” гэдэг нь Надад үйлчилдэг хүмүүсийн талаар яригдсан бөгөөд энэ нь Би ийм үйлчлэл үзүүлэгчдэд онцгой анхаарал тавина гэсэн утгатай юм. Өөрөөр хэлбэл, Би тийм хүмүүсийн ялыг багасгана. Хэдий тийм ч, эдгээр шударга бус, хуурмаг үйлчлэл үзүүлэгч нь сүйрлийн бай дунд байдаг, өөрөөр хэлбэл, Би тэднийг хатуу шийтгэл тулгах болно. (Хэдийгээр тэд сүйрлийн бай дунд байгаа ч, устгагддаг хүмүүсээс маш ондоо юм: Тэд мөнхийн хатуу шийтгэл хүлээж авах бөгөөд тэр хүмүүсийн хүлээж авах шийтгэл нь диавол Сатаны шийтгэл юм. Энэ нь бас, тэр хүмүүс бол агуу улаан лууны үр удам гэж Миний хэлсний жинхэнэ утга юм.) Гэхдээ Би ууган хөвгүүдийнхээ талаар ийм төрлийн үг ашигладаггүй; оронд нь Би ууган хөвгүүдээ буцаан авч, тэд Сион руу буцах болно гэж хэлдэг. Тиймээс, Миний ууган хөвгүүд бол Миний урьдчилан тогтоож, сонгосон хүмүүс юм гэдгийг Би үргэлж хэлсэн. Миний ууган хөвгүүд анхандаа Надад харьяалагдаж, Надаас үүссэн, иймээс тэд энд Над дээр буцаж ирэх ёстой. Мөн хөвгүүд болон ардуудыг ууган хөвгүүдтэй харьцуулбал үнэхээр тэнгэр газар шиг зөрөөтэй байдаг: Хэдийгээр хөвгүүд болон ардууд үйлчлэл үзүүлэгчдээс хамаагүй дээр ч гэсэн Надад харьяалагддаг хүмүүс яавч биш юм. Хөвгүүд болон ардуудыг хүн төрөлхтнөөс нэмж сонгосон гэж хэлж болно. Иймд, Өөрийн эрч хүчийг Би үргэлж ууган хөвгүүд дээрээ төвлөрүүлсэн ба ууган хөвгүүдээр энэ хөвгүүд болон ардуудыг төгс болгуулах болно. Эдгээр нь Миний ирээдүйн ажлын алхмууд юм. Одоо үүнийг та нарт хэлээд ямар ч нэмэргүй, тийм ч учраас Би үүнийг хөвгүүд болон ардуудад ховорхон дурдсан, харин зөвхөн ууган хөвгүүдэд л Би эдгээр юмыг ахин дахин ярьж, удаа дараа дурдсан. Энэ бол Миний ярьж, ажилладаг зам юм. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй, ганцхан Би л энэ бүгдийн талаар эцсийн шийдвэрийг гаргадаг.

Өдөр бүр Би та нарын үзлийн эсрэг тулалдаж, өдөр алгасалгүй та нарыг нэг бүрчлэн задлан шинжилж байна. Намайг тодорхой хэмжээнд ярих үед та нар хуучиндаа орж, Миний хүн чанарыг Миний бурханлаг чанараас дахин салгадаг. Энэ үед, хүмүүсийн илчлэгдэх цаг ирсэн: Хүмүүс Намайг махбодод амьдарсаар байгаа бөгөөд Бурхан Өөрөө огтоос биш, Би бол хүн, Бурхан бол Бурхан, хүн болох Надтай Бурхан ямар ч хамаагүй хэмээн боддог. Ийм ялзарсан хүн төрөлхтөн! Би өмнө нь маш олон үг хэлсэн бөгөөд та нар аль эртнээс тэдгээрийг байдаггүй мэт хандсан, үүнээс болж Би та нарыг ясандаа тултал үзэн ядаж, та нарт зэвүүцдэг. Би—бүрэн гүйцэд Бурхан Өөрөө—Миний хүн чанар дээр нэмэх нь Миний бүрэн бурханлаг чанар, хэн Намайг санаандгүйгээр уурлуулж зүрхлэх вэ? Хэн Намайг бодолдоо эсэргүүцэж зүрхэлдэг вэ? Миний аюулт гамшиг бууж эхэлсний дараа Би нэгийг нь ч үлдээлгүйгээр, харин ч бүгдийг нь хатуу шийтгэхийн оронд нэг нэгээр нь шийтгэх болно. Миний Сүнс биечлэн ажилладаг. Энэ нь Би бол Бурхан Өөрөө биш гэсэн үг биш; харин ч эсрэгээрээ бүр Би бол төгс хүчит Бурхан Өөрөө гэсэн утгатай юм. Хүмүүс Намайг мэддэггүй—тэд бүгд Намайг эсэргүүцэж, Миний үгнээс Миний бүхнийг чадагч байдлыг олж хардаггүй, харин оронд нь Миний эсрэг ашиглах зүйлийг Миний үгнээс олж, Надаас алдаа олохоор оролддог. Нэг өдөр ууган хөвгүүдийн хамт Сионд гарч ирэхдээ Би эдгээр зүйлтэй харьцаж эхлэх болно. Энэ хугацаанд Би үндсэндээ энэ ажлыг хийдэг. Намайг тодорхой хэмжээнд ярихад олон тооны үйлчлэл үзүүлэгч ухарсан байх ба ууган хөвгүүд ч бас бүх төрлийн бэрхшээл зовлон туулсан байх болно. Ажлын энэ хоёр алхмын ахиц дэвшилтэй хамт, Миний ажил төгсгөлдөө очно. Үүний зэрэгцээ Би ууган хөвгүүдээ Сион руу буцаан аваачих болно. Эдгээр нь Миний ажлын алхмууд юм.

Миний ууган хөвгүүд бол Миний хаанчлалын салшгүй хэсэг, үүнээс Миний үнэн бие бол хаанчлал—Миний хаанчлал Миний ууган хөвгүүдийн төрөлттэй хамт бий болсон гэдгийг харж болно. Өөрөөр хэлбэл, Миний хаанчлал дэлхийн бүтээлээс хойш оршин тогтнож байгаа бөгөөд Өөрийн ууган хөвгүүдийг олж авах (Өөрийн ууган хөвгүүдийг буцаан авах гэсэн үг) гэдэг нь Өөрийн хаанчлалыг сэргээх явдал юм. Үүнээс, ууган хөвгүүд нэн чухал ач холбогдолтой гэдгийг харж болно. Миний ууган хөвгүүд л байвал тэнд хаанчлал байх ба эрх мэдэлтэйгээр хаанчлах бодит байдал биеллээ олж, шинэ амь бий болж, бүхий л хуучин эрин үе төгсөх болно. Энэ хандлага нь зайлшгүй юм. Ууган хөвгүүд энэ байр сууринд байдаг учраас—ууган хөвгүүд, дэлхийн сүйрэл Сатаны мөхлийг тэмдэглэж, үйлчлэл үзүүлэгчдийн үнэн дүр төрхийг илчилдэг учраас агуу улаан луу үр удамгүй болж, өөрөө галт болон хүхэрт нуур луу буух болно—тиймээс эрх мэдэл эзэмшдэг хүмүүс болон агуу улаан лууны үр удам бүгд ахин дахин саад хийж, ахин дахин эсэргүүцэж, ахин дахин устгадаг. Гэлээ ч, Би ууган хөвгүүдээ ахин дахин дэмжиж, ахин дахин гэрчилж, ахин дахин илчилдэг. Учир нь Надаас ирсэн хүмүүс л Миний төлөө гэрчлэл хийх эрхтэй; гагцхүү тэд л Намайг амьдран харуулах тохирдог, гагцхүү тэдэнд л тулаанд тулалдаж, Миний төлөө сайхан ялалт авчрах суурь бий. Надаас гадна хүмүүс бол Миний гар дахь шавраас өөрцгүй бөгөөд тэд бүгд бүтээгдсэн зүйл билээ. Хөвгүүд болон ардууд нь бүтээгдсэн хүмүүсийн дундаас арай сайныг нь сонгосноос өөрцгүй, гэхдээ тэд Надад харьяалагддаггүй. Иймд, ууган хөвгүүд болон хөвгүүдийн хооронд үлэмж ялгаа байдаг. Хөвгүүдийг ууган хөвгүүдтэй харьцуулахад огтхон ч тохирохгүй—ууган хөвгүүд тэднийг захирч, ноёлдог. Одоо та нар үүний талаар тов тодорхой мэддэг байх хэрэгтэй! Миний хэлсэн үг бүр үнэн бөгөөд яавч худал биш. Энэ бүхэн Миний үнэн биеийн илэрхийллийн хэсэг, Миний айлдвар юм.

Би хоосон үг хэлдэггүй гэдгээ хэлсэн ба Би алдаа гаргадаггүй, энэ нь Миний сүр жавхланг харуулахад хангалттай. Гэтэл хүмүүс сайныг муугаас нь ялгаж мэдэх чадваргүй бөгөөд Миний гэсгээлт өөрсдөд нь тохиолдсоны дараа л тэд бүрэн үнэмшдэг; эс тэгвээс тэд тэрслүү бөгөөд дур зоргоороо хэвээр үлддэг, ийм учраас бүх хүн төрөлхтний эсрэг тулалдахдаа Би гэсгээлтийг ашигладаг. Хүний үзлээр бол, ганцхан Бурхан Өөрөө байдаг байхад яагаад Надаас гарсан ууган хөвгүүд маш олон байна вэ? Би үүнийг ийм маягаар хэлж чадна: Өөрийн хувийн харилцаануудаас, Би хэлэхийг хүссэнээ л хэлдэг, тэгэхээр хүмүүс Надад юу хийж чадах юм бэ? Би үүнийг мөн ийм байдлаар хэлж чадна: Хэдийгээр ууган хөвгүүд болон Би адилхан дүр төрхгүй ч гэсэн бид нэг Сүнстэй, иймээс тэд бүгд Надтай нийцтэй ажиллаж чаддаг. Өөрийн үнэн биеийн хэсэг бүрийг бүх хүнд маш ер бусын тодорхой байдлаар харуулахын тулд бид адилхан дүр төрхгүй байдаг, тиймээс Би бүх улс үндэстэн, бүх хүнийг Надтай хамт шүүх эрх мэдлийг ууган хөвгүүддээ олгодог. Энэ бол Миний захиргааны зарлигийн төгсгөлийн хэсэг юм (Миний ярьдаг төгсгөлийн хэсэг нь Миний дууны өнгө намдуу зөөлөн бөгөөд Би хөвгүүдтэйгээ болон ардуудтайгаа ярьж эхэлдэг гэсэн утгатай). Ихэнх хүмүүс энэ талаар эргэлзээтэй байдаг ч тэд тийм их эргэлзээгээр өөрсдийгөө дүүргэх хэрэггүй. Хүмүүсийг ичээж, нүүр хийх газаргүй болгох үүднээс Би хүмүүсийн бүх үзлийг нэг нэгээр нь ил болгоно. Би орчлон ертөнц, газар дэлхийн зах хязгаараар аялж, орчлон ертөнцийг бүхэлд нь ажигладаг. Би бүх төрлийн хүнийг шалгадаг—Миний хяналтаас зугтаж чадах хэн ч байхгүй. Би бүх төрлийн зүйлд оролцдог, Миний биечлэн зохицуулдаггүй зүйл гэж байхгүй. Хэн Миний бүхнийг чадагч байдлыг үгүйсгэж зүрхлэх билээ? Хэн Надад бүрэн үнэмшихгүй байж зүрхлэх билээ? Хэн Миний өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөхгүй байж зүрхлэх билээ? Миний ууган хөвгүүдээс болж бүх тэнгэр өөрчлөгдөнө, үүнээс ч илүүтэйгээр Надаас болон Миний ууган хөвгүүдээс болж бүх газар хүчтэй хөдлөх болно. Миний үнэн биеийн өмнө бүх хүн сөхөрч, бүх зүйл ямар ч алдаагүйгээр Миний гарын хяналт дор байх болно. Бүх хүн нэгд нэггүй үнэмшиж, бүх зүйл Миний гэрт ирж, Надад үйлчлэх ёстой. Энэ бол Миний захиргааны зарлигийн эцсийн хэсэг юм. Өөр өөр хүмүүсийг онилж байгаа Миний захиргааны зарлигийн заалт бүр одоогоос эхлэн үр дүн гаргаж эхлэх болно (учир нь Миний захиргааны зарлиг олон нийтэд бүхэлдээ нээлттэй болж, бүх төрлийн хүн болон бүх зүйлд тохирох зохицуулалт хийгдсэн. Миний захиргааны зарлигаас болж бүх хүн өөрсдөдөө тохирсон газар байж, бүх төрлийн хүний үнэн дүр төрх ил болох болно). Энэ бол жинхэнэ, бодит захиргааны зарлиг ирж буй хэрэг юм.

Одоо Би Өөрийн ажлын алхамд нийцүүлэн хэлэхийг хүссэн зүйлээ хэлдэг бөгөөд Миний үгийг хүн бүр ноцтой хүлээн авах ёстой. Эрин үеүдийн туршид, ариун хүн бүрийн ам Шинэ Иерусалимыг дурдсан, хүн бүр үүнийг мэддэг боловч хэн ч энэ хэллэгийн жинхэнэ утгыг ойлгодоггүй. Өнөөдрийн ажил энэ шат хүртэл урагшилсан учир та нарт ойлгуулах үүднээс Би энэ хэллэгийн жинхэнэ утгыг илчлэх болно. Гэхдээ Надад хязгаар бий—Би үүнийг яаж ч тайлбарласан, яаж ч тодорхой хэлсэн бай, та нар үүнийг хэзээ ч бүрэн ойлгож чадахгүй, учир нь хэн ч энэ хэллэгийн бодит байдалд очиж чадахгүй юм. Өнгөрсөнд Иерусалим нь газар дээр Миний оршин суудаг газрыг, өөрөөр хэлбэл, Миний алхаж, хөдөлдөг газрыг хэлдэг байв. Харин “шинэ” гэх үг энэ хэллэгийг өөрчилдөг бөгөөд энэ нь огтоос ижилхэн биш болсон. Хүмүүс үүнийг огтхон ч ойлгож чаддаггүй. Зарим хүмүүс үүнийг Миний хаанчлалыг хэлж байна гэж боддог; зарим хүмүүс энэ бол хүн болох Би гэж боддог; зарим хүмүүс үүнийг шинэ тэнгэр, газар гэж боддог; зарим нь үүнийг, энэ ертөнцийг устгасны минь дараах шинэ ертөнц гэж боддог. Хүний оюун санааны төсөөлөл баян ч гэсэн, хүний оюун санаа хэтэрхий түвэгтэй ч гэсэн тэрээр энэ талаар юу ч ойлгодоггүй. Эрин үеүдийн турш, хүмүүс энэ хэллэгийн жинхэнэ утгыг мэдэж эсвэл харахыг найдсаар ирсэн ч тэд хүслээ биелүүлэх чадваргүй байсан—тэд бүгд сэтгэлээр унацгааж, өөрсдийн эрмэлзлийг ардаа үлдээн өөд болсон; Миний цаг хараахан ирээгүй учир Би хэнд ч үүнийг амархан хэлж чадахгүй. Миний ажил нэгэнт энэ үе шат хүртэл хийгдсэнээс хойш Би та нарт бүхнийг хэлье. Шинэ Иерусалим нь энэ дөрвөн зүйлийг агуулдаг: Миний уур хилэн, Миний захиргааны зарлиг, Миний хаанчлал болон ууган хөвгүүддээ хайрладаг Миний хязгааргүй ерөөлүүд. “Шинэ” гэдэг нэр томьёо ашигладгийн минь шалтгаан гэвэл энэ дөрвөн хэсэг нь нууц хэсэг учраас юм. Миний уур хилэн, Миний захиргааны зарлигийг хэн ч мэддэггүй, Миний хаанчлалыг хэн ч хараагүй, мөн Миний ерөөлүүдийг хэн ч эдлээгүй учраас “шинэ” гэдэг нь нуугдсан зүйлийг хэлдэг. Миний хэлсэн зүйлийг хэн ч бүрэн ойлгож чадахгүй, учир нь Шинэ Иерусалим газарт бууж ирсэн боловч Шинэ Иерусалимын бодит байдлыг хэн ч биеэр туулаагүй. Би үүний талаар хэдий бүрэн гүйцэд ярилаа гээд хүмүүс бүрэн ойлгохгүй. Хэдийгээр хэн нэгэн ойлголоо ч, энэ нь тэдний үг, тэдний оюун ухаан, тэдний үзэл юм. Энэ бол хэний ч зайлсхийж чадахгүй гарцаагүй хандлага, энэ бол цорын ганц зам билээ.

Өмнөх: 111-Р БҮЛЭГ

Дараах: 113-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

АЖИЛ БА ОРОЛТ 6

Ажил болон оролт нь угаасаа бодитой байдаг; тэдгээр нь Бурханы ажил болон хүний оролтыг хэлдэг. Бурханы жинхэнэ нүүр царай болон Бурханы...

1-Р БҮЛЭГ

Бурханы хэлсэнчлэн “Хэн ч Миний үгийн үндсийг ухаарч чадахгүй, тэдгээрийг хэлж буй зорилгыг минь ч мэдэж чадахгүй”, хэрвээ Бурханы Сүнсний...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх