Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна

Бурханы зан чанар бол сүр жавхлан, уур хилэн

Тэр бол хэн нэгнээр нядлуулах хонь биш

Тэр бол хэн нэгний хүслээр удирдуулдаг хүүхэлдэй биш.

Тэр бол хүмүүсээр удирдуулдаг хоосон агаар ч биш билээ.

Хэрэв чи Бурхан оршдогт үнэхээр итгэдэг бол

Бурханаас эмээдэг зүрх сэтгэлтэй байх ёстой.

Бурханы мөн чанар бол 

Хилэгнүүлж болохгүй зүйл гэдгийг мэдэх ёстой.

Энэ уур хилэн нь үг яриа, бодол санаа,

Сургаал, номлол, олиггүй үйл ажиллагаанаас ч үүдэж болно

үйл ажиллагаанаас ч үүдэж болно.


Энэ уур хилэн нь ёс суртахуунтай зөөлөн зан төлөвөөс ч үүдэж болно.

Гэвч чи Бурханыг хилэгнүүлбэл аврагдах боломжоо алдаж, 

Чиний эцсийн өдрүүд удахгүй ирэх болно.

Энэ үнэхээр аймшигтай зүйл билээ.

Хэрэв чи Бурханыг хилэгнүүлж болохгүй гэдгийг мэдэхгүй бол

Чи Бурханаас эмээхээ больж, 

Түүнийг үргэлж хилэгнүүлэх болно.

Хэрэв чи Бурханаас хэрхэн эмээхээ мэдэхгүй бол 

Түүний замыг дагаж,

Бурханаас эмээн муугаас зайлж чадахгүй (зайлж чадахгүй.)


Чи зүрх сэтгэлдээ үүнийг мэдэж, 

Бурхан халдашгүй гэдгийг (ойлговол)

Бурханаас эмээж, муугаас зайлах гэдэг нь 

Ямар утгатайг гарцаагүй мэдэх болно.

Бурханы мөн чанар бол 

Хилэгнүүлж болохгүй зүйл гэдгийг мэдэх ёстой.

Энэ уур хилэн нь үг яриа, бодол санаа,

Сургаал, номлол, олиггүй үйл ажиллагаанаас ч үүдэж болно

үйл ажиллагаанаас ч үүдэж болно.

Хэрэв чи Бурхан оршдогт үнэхээр итгэдэг бол

Бурханаас эмээдэг зүрх сэтгэлтэй байх ёстой.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм

Дараах:Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг