Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ ДЭЭР ТӨВЛӨРДӨГ ХҮМҮҮС Л ТӨГС БОЛГУУЛЖ ЧАДНА

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан Өөрийн хийх учиртай ажлаа хийж, Өөрийн үгний үйлчлэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд бие махбод болсон. Тэрээр Түүний зүрх сэтгэлийг анхаардаг хүмүүсийг төгс болгох зорилготойгоор хүмүүсийн дунд ажиллахын тулд биечлэн ирсэн юм. Бүтээлийн цагаас өнөөдрийг хүртэл Тэр зөвхөн эцсийн өдрүүдийн ажлыг хийдэг. Зөвхөн эцсийн өдрүүдэд л тийм өргөн далайцтай ажил хийхийн тулд Бурхан бие махбодтой болсон. Хэдий Тэр хүмүүсийн хувьд тэвчихэд хэцүү санагддаг бэрхшээл зовлонг тэвчдэг ч, хэдийгээр агуу Бурхан болохын хувьд энгийн хүн болох даруу байдал Түүнд байдаг ч гэсэн Түүний ажлын ямар ч тал саатаагүй бөгөөд Түүний төлөвлөгөө нь жаахан ч гэсэн төөрөгдөлд ороогүй. Тэр Өөрийн анхдагч төлөвлөгөөний дагуу ажлаа хийж байгаа. Энэхүү бие махбод бололтын нэг зорилго нь хүмүүсийг байлдан дагуулах юм. Өөр нэг нь Өөрийн хайртай хүмүүсийг төгс болгох явдал. Тэр Өөрийн төгс болгосон хүмүүсийг Өөрийн нүдээр харахыг хүсэмжилдэг бөгөөд Түүний төгс болгосон хүмүүс Түүний төлөө хэрхэн гэрчлэл хийхийг харахыг Тэр хүсдэг. Энэ нь төгс болгуулсан нэг хүн ч биш, бас хоёр хүн ч биш. Харин энэ нь тун цөөн хүмүүсийн бүлэг юм. Энэ бүлэг хүмүүс дэлхийн янз бүрийн улс орнуудаас болон дэлхийн янз бүрийн үндэстнүүдээс ирсэн. Ийм их ажил хийхийн зорилго нь энэ бүлэг хүмүүсийг олж авах, энэ бүлэг хүмүүсийн Түүний төлөө хийх гэрчлэлийг олж авах, энэ бүлэг хүмүүсээр дамжуулан Өөрийн хүртэх алдрыг олж авах явдал юм. Тэр ямар ч ач холбогдолгүй ажил хийдэггүй, мөн Тэр ямар ч үнэ цэнэгүй ажил хийдэггүй. Ийм их ажил хийх Бурханы зорилго нь Өөрийн төгс болгохыг хүсэж байгаа бүх хүмүүсийг төгс болгох юм гэж хэлж болно. Үүнээс гадуурх Өөрийн завтай цагтаа Тэр ёрын муу хүмүүсийг таягдан хаях болно. Тэр ёрын муу хүмүүсээс болж энэ агуу ажлыг хийдэггүй гэдгийг мэдэж ав; эсрэгээрээ Түүгээр төгс болгуулах тэрхүү цөөн тооны хүмүүсээс болж Тэр Өөрийн бүхий л зүйлийг зориулдаг. Түүний хийдэг ажил, Түүний хэлдэг үгс, Түүний илчилдэг нууцууд болон Түүний шүүлт, гэсгээлт нь бүгд тэрхүү цөөн тооны хүмүүсийн төлөө юм. Тэр ёрын муу хүмүүсээс болж бие махбод болоогүй, тэр ч бүү хэл тэд Түүний асар их уур хилэнг өдөөдөг. Төгс болгуулах хүмүүсээс болж Тэр үнэнийг хэлдэг ба оролтын тухай ярьдаг, тэднээс болж Тэр бие махбод болсон бөгөөд тэднээс болж Тэр Өөрийн амлалт болон ерөөлийг хайрладаг. Түүний ярьдаг үнэн, оролт болон хүн төрөлхтний амь нь ёрын муу хүмүүсийн төлөө байдаггүй. Тэр ёрын муу хүмүүстэй ярихаас зайлсхийхийг хүсдэг ба төгс болгуулах хүмүүст бүх үнэнийг хайрлахыг хүсдэг. Гэсэн ч, хэсэг зуур ёрын муу хүмүүст Түүний зарим баялгийг эдлэх боломж олгохыг Түүний ажил шаарддаг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, Бурханыг хангалуун байлгадаггүй, Түүний ажилд саад болдог хүмүүс бүгд ёрын муу. Тэд төгс болгуулж чадахгүй бөгөөд Бурханаар жигшигдэн гологддог. Үүний эсрэгээр үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлж, Бурханыг хангалуун байлгаж чаддаг, өөрсдийгөө бүхэлд нь Бурханы ажилд зарцуулдаг хүмүүс бол Бурханаар төгс болгуулах хүмүүс юм. Бурханы бүрэн дүүрэн болгохыг хүсдэг хүмүүс нь энэ бүлэг хүмүүсээс өөр хэн ч биш бөгөөд Бурханы хийдэг ажил эдгээр хүмүүсийн төлөө байдаг. Түүний ярьдаг үнэн нь үүнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн хүмүүс рүү чиглэдэг. Тэр үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлдэггүй хүмүүстэй ярьдаггүй. Түүний ярьдаг мэдлэг ухааны ихсэлт болон ялган таних чадварын өсөлт нь үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүст ханддаг. Төгс болгуулах хүмүүсийн тухай хэлэх үедээ Тэр эдгээр хүмүүсийн тухай ярьж байгаа юм. Ариун Сүнсний ажил нь үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүмүүст чиглэдэг. Мэргэн ухааныг эзэмших, хүн чанартай байх зэрэг зүйлс нь үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд бэлэн хүмүүст чиглэдэг. Үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс олон үнэнийг сонсож, олон үнэнийг ойлгож болох боловч тэд ёрын муу хүмүүсийн дунд байдаг учраас тэдний ойлгодог үнэн нь зөвхөн хоосон номлол, үгс болдог ба тэдний амийн зан чанарын өөрчлөлтөнд эсвэл тэдний амьдралд ямар ч ач холбогдолгүй байдаг. Тэдний нэг нь ч Бурханд үнэнч биш; тэд бүгд Бурханыг хардаг боловч Түүнийг олж авч чаддаггүй хүмүүс бөгөөд бүгд Бурханаар яллагддаг.

Ариун Сүнсэнд хүн бүхний дотор алхах зам байдаг бөгөөд хүн бүхэнд төгс болгуулах боломж өгдөг. Чиний сөрөг байдлаар дамжуулан чамд завхралыг чинь мэдүүлдэг бөгөөд сөрөг байдлаа авч хаяснаар дамжуулан чи хэрэгжүүлэх замыг олох болно, энэ нь чиний төгс төгөлдөржилт юм. Цаашлаад өөрийнхөө дотор байдаг зарим нэг эерэг зүйлсийн байнгын удирдамж болон гэрэлтүүлэлтээр дамжуулан чи өөрийн чиг үүргээ идэвх санаачлагатайгаар биелүүлж, мэдлэг ухаан чинь өсөж, ялган таних чадварыг олж авах болно. Нөхцөл байдал чинь сайн байх үед чи Бурханы үгийг унших нэн дуртай, Бурханд залбирах нэн дуртай байдаг бөгөөд сонссон номлолоо өөрийнхөө байдалтай холбож чаддаг. Тийм үед Бурхан чамайг дотроос чинь гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж, эерэг талын зарим зүйлсийг чамд ухааруулдаг. Энэ нь эерэг тал дахь чиний төгс төгөлдөржилт юм. Сөрөг байдлуудад чи сул дорой агаад сөрөг байдаг ба чамд Бурхан байхгүйг мэдэрдэг, гэвч Бурхан чамайг гэрэлтүүлж, хэрэгжүүлэлтийн замыг олоход чамд тусладаг. Үүнээс гарах нь сөрөг талд төгс төгөлдөрт хүрэх явдал юм. Бурхан хүнийг эерэг болон сөрөг талд хоёуланд нь төгс болгож чадна. Энэ нь чи туршлагажих чадвартай эсэхээс болон чи Бурханаар төгс болгуулахыг зорьдог эсэхээс хамаардаг. Хэрвээ чи үнэхээр Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайдаг бол сөрөг зүйл чамд хохирол учруулж чадахгүй, харин чамд илүү бодит зүйлсийг авчирч, чамайг өөрийнхөө дотор дутагдаж байгаа зүйлийг бүр их мэдэх чадвартай болгож, өөрийнхөө бодит байдлыг даван туулах чадвартай болгож, хүнд юу ч байдаггүй ба хүн юу ч биш гэдгийг харахад хүргэдэг; хэрвээ шалгалтуудыг туулаагүй бол чи мэдэхгүй бөгөөд чи бол бусдаас дээгүүр, бүх хүнээс илүү сайн гэж үргэлж чамд санагдах болно. Энэ бүхнээр дамжуулан чи урьд нь тохиолдсон бүхэн Бурханаар хийгдсэн ба Бурханаар хамгаалагдсан гэдгийг харах болно. Шалгалтуудад орох нь чамайг хайр эсвэл итгэлгүй болгож орхидог, чамд залбирал дутагддаг бөгөөд чи магтан дуу дуулах чадваргүй байдаг—өөрийн мэдэлгүйгээр энэ бүхний дунд чи өөрийгөө мэдэж авдаг. Бурханд хүнийг төгс болгох олон арга барил бий. Тэр хүний завхарсан зан чанартай харьцахын тулд бүх төрлийн орчныг хэрэглэдэг бөгөөд хүнийг ил гаргахын тулд янз бүрийн зүйл ашигладаг; нэг талаараа Тэр хүнтэй харьцдаг, нөгөө талаар Тэр хүнийг ил гаргадаг бөгөөд өөр нэг талаар Тэр хүнийг илчилж, хүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх “нууцуудыг” ухан гаргаж, илчилж, түүний олон байдлуудыг илчилснээр өөрийнх нь угийн чанарыг хүнд харуулдаг. Бурхан, илчлэл, харьцалт, цэвэршүүлэлт, гэсгээлт гэсэн олон аргаар дамжуулан хүнийг төгс болгодог—ингэснээр хүн Бурхан бол практик гэдгийг мэдэж болох юм.

Одоо та нарын эрж хайдаг зүйл юу вэ? Магадгүй энэ нь Бурханаар төгс болгуулах, Бурханыг мэдэх, Бурханыг олж авах эсвэл энэ нь ерээд оны Петрийн хэв маяг эсвэл Иовынхоос илүү агуу итгэлтэй байх явдал. Бурханаар зөв шударга гэж нэрлэгдэж, Бурханы сэнтийн өмнө очиж эсвэл газар дээрх Бурханыг илэрхийлэх чадвартай байж, Бурханы төлөө хүчтэй, хангинасан гэрчлэл хийх чадвартай байхын аль ч бай та нар ихийг эрж хайдаг байж болох юм. Та нарын эрж хайж буй зүйлээс үл хамааран энэ нь бүхэлдээ Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төлөө байдаг. Чи зөв шударга хүн байхыг эрж хайсан ч бай эсвэл чи Петрийн хэв маягийг эсвэл Иовын итгэлийг эсвэл Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайсан ч бай хамаагүй чи юу ч хайсан, дүгнэн хэлбэл энэ нь бүгд Бурханы ажил юм. Өөрөөр хэлбэл чиний эрж хайж байгаа зүйлээс үл хамааран энэ нь бүгд Бурханаар төгс болгуулахын төлөө байдаг, энэ нь бүгд Бурханы үгийг мэдэрч туулахын төлөө, Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын төлөө байдаг; энэ нь бүгд Бурханы хайр татам байдлыг олж илрүүлэхийн төлөө байдаг, энэ нь бүгд, өөрийн тэрслүү зан чанараа авч хаян, өөрийнхөө дотор энгийн байдалд хүрэх чадвартай байх болон Бурханы хүсэлд бүрмөсөн тохирч, зөв хүн болж, өөрийн хийж байгаа бүхэндээ зөв сэдэлтэй байж чадах зорилготойгоор бодит туршлага дахь хэрэгжүүлэлтийн замыг хайхын төлөө юм. Чи энэ бүхнийг туулахын шалтгаан нь Бурханыг мэдэж, амийн өсөлтөнд хүрэхийн төлөө юм. Хэдийгээр чиний мэдэрч туулдаг зүйл Бурханы үг бөгөөд мэдэрч туулдаг зүйл чинь чиний эргэн тойронд байдаг бодит үйл явдал, хүмүүс, юмс, зүйлс боловч эцсийн эцэст чи Бурханыг мэдэж, Бурханаар төгс болгуулж чадах болно. Зөв шударга хүний замаар алхахыг эрж хайх эсвэл Бурханы үгийг амьдралд хэрэгжүүлэхээр эрж хайх нь нисэх зурвас юм. Бурханыг мэдэж, Бурханаар төгс болгуулах нь хүрэх газар. Чи одоо Бурханаар төгс болгуулахыг эсвэл Бурханд гэрчлэл хийхийг эрж хайсан ч бай үндсэндээ энэ нь эцсийн эцэст Бурханыг мэдэхийн төлөө юм; энэ нь Түүний чамд хийсэн ажлыг хий дэмий байлгахгүйн төлөө юм, ингэснээр чи эцэстээ Бурханы бодит байдлыг мэдэж, Түүний агуу байдлыг мэдэж, үүнээс ч илүүтэйгээр Бурханы даруу байдлыг, нууцлаг байдлыг мэдэж, Бурханы чамд хийдэг маш их ажлыг мэдэж авах юм. Бурхан Өөрийн ажлыг энэ бохир заваан, завхарсан хүмүүст хийж, энэ бүлэг хүмүүсийг төгс болгохын тулд Өөрийгөө тодорхой түвшинд дорд болгосон. Бурхан зөвхөн хүмүүсийн дунд амьдарч, идэж, хүмүүсийг хариулж, хүмүүсийг хэрэгтэй зүйлээр нь хангахын тулд бие махбодтой болоогүй. Үүнээс илүү чухал нь, Тэр тэвчихийн аргагүй энэ завхарсан хүмүүст Өөрийн аврал болон байлдан дагуулалтын асар их ажлыг хийдэг. Тэрээр эдгээр хамгийн завхарсан хүмүүс дээр ажиллахын тулд агуу улаан луугийн зүрхэн дээр ирсэн, ингэснээр бүх хүмүүс өөрчлөгдөж, шинэ болгуулж болох юм. Бурханы тэвчдэг хэмжээлшгүй их бэрхшээл зовлон нь зөвхөн бие махбодтой болсон Бурханы тэвчдэг зовлон бэрхшээл биш харин үндсэндээ Бурханы Сүнс туйлын их доромжлолыг амсдаг—Өөрийгөө маш их дорд болгож, нуусандаа Тэр эгэл хүн болсон. Бурхан бие махбодтой болж, махан биеийн хэлбэрийг сонгож авсан болохоор хүмүүс Түүнд энгийн хүний амьдрал байгааг болон Түүнд энгийн хүний хэрэгцээ байгааг хардаг. Энэ нь Бурхан Өөрийгөө тодорхой түвшинд дорд болгосныг батлахад хангалттай юм. Бурханы Сүнс бие махбодод биеллээ олсон. Түүний Сүнс маш өндөр бөгөөд агуу боловч Тэр Өөрийн Сүнсний ажлыг хийхийн тулд жирийн хүний буюу өчүүхэн хүний хэлбэрийг сонгож авсан. Та нар бол үнэхээр ийм төрлийн Бурханы ажлыг хүлээн авах үнэ цэнэгүй хүмүүс гэдгийг та бүхний хэв чанар, мэдлэг ухаан, мэдрэхүй, хүн чанар болон амьдрал харуулдаг. Та нар үнэхээр, өөрсдийнхөө төлөө Бурханд ийм их зовлон бэрхшээл амсуулах үнэ цэнэгүй билээ. Бурхан бол маш агуу. Тэр маш эрхэм дээд, хүмүүс маш олиггүй зантай агаад дорд, гэсэн ч Тэр тэдэн дээр ажилласаар байдаг. Тэр хүмүүсийг хангаж, хүмүүстэй ярихын төлөө бие махбодтой болоод зогсохгүй Тэр бүр хүмүүстэй хамт амьдардаг. Бурхан маш даруу, маш хайр татам. Хэрвээ Бурханы хайрыг дурдмагц, Бурханы нигүүлслийг дурдмагц чи агуу магтаал хэлэнгээ нулимс урсгадаг бол, хэрвээ чи ийм байдалд орвол чамд Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг байна.

Өнөө үед хүмүүсийн эрж хайх байдалд хазайлт байдаг; тэд зөвхөн Бурханыг хайрлахыг болон Бурханыг хангалуун байлгахыг эрж хайдаг боловч тэдэнд Бурханы талаарх ямар ч мэдлэг байдаггүй ба тэд өөрсдийнхөө доторх Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг үл ойшоосон. Тэдэнд суурь болох Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг байдаггүй. Ийм байдлаар туршлага нь ахих тусам тэд эрч хүчээ алддаг. Өмнө нь сайн байдалд байгаагүй, сөрөг болон сул талтай байх хандлагатай байсан, ихэвчлэн нулимс урсгаж, цөхрөлд орж, сэтгэл гонсгор байдаг байсан ч Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байхаар эрж хайдаг бүх хүмүүсийн хувьд, ийм хүмүүс одоо илүү их туршлагатай болсон тул улам илүү сайн байдалд байх болсон. Харьцагдаж, сүйрсэн туршлагынхаа дараа эсвэл цэвэршүүлэгдэх явдлыг туулсныхаа дараа тэд асар их ахиц гаргасан. Тийм байдлууд тэдэнд дахин тохиолдож харагдаагүй, тэдний зан чанар өөрчлөгдсөн ба Бурханы хайрыг тэд амьдран харуулж байгаа. Бурхан хүмүүсийг төгс болгоход дүрэм байдаг, өөрөөр хэлбэл Тэр чиний хүсүүштэй хэсгийг ашигласнаар чамайг гэгээрүүлдэг, ингэснээр чи хэрэгжүүлэх замтай болж, өөрийгөө бүх сөрөг байдлуудаас ангижруулж чадах ба өөрийнхөө сүнсийг чөлөөлөгдөхөд тусалж, Түүнийг хайрлах илүү их чадвартай болдог. Ийм байдлаар чи Сатаны завхарсан зан чанарыг авч хаях чадвартай болдог. Чи ов мэхгүй агаад нээлттэй, өөрийгөө мэдэхэд бэлэн байдаг ба үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг. Бурхан чамайг өөрийгөө мэдэхэд бэлэн бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн гэдгийг хардаг, иймээс чамайг сул дорой, сөрөг байх үед Тэр чамайг хоёр дахин их гэгээрүүлж, өөрийгөө улам илүү мэдэж, өөртөө гэмшихэд улам илүү бэлэн байж, өөрийн хэрэгжүүлэх ёстой зүйлсийг илүү их хэрэгжүүлэх чадвартай байхад чамд тусалдаг юм. Зөвхөн ийм байдлаар л чиний зүрх сэтгэл амгалан агаад санаа амар байдаг. Ерөнхийдөө Бурханыг мэдэхэд анхаарал хандуулдаг, өөрийгөө мэдэхэд анхаарал хандуулдаг, өөрийн хэрэгжүүлэлтдээ анхаарал хандуулдаг хүн л Бурханы ажлыг байнга хүлээн авч, Бурханаас удирдамж болон гэгээрлийг байнга хүлээн авч чадах болно. Хэдийгээр сөрөг байдалд байсан ч тэр, мөс чанартай үйлдлийнхээ улмаас ч бай эсвэл Бурханы үгийн гэгээрлийн улмаас ч бай нөхцөл байдлыг нэн даруй өөрчилж чадна. Хүн өөрийн бодит байдлыг мэдэж, мөн Бурханы зан чанар болон ажлыг мэдэж байх үед хүний зан чанарт үргэлж өөрчлөлт гардаг. Өөрийгөө мэдэхэд бэлэн, өөрийгөө нээхэд бэлэн хүн үнэнийг хэрэгжүүлэх чадвартай байх болно. Ийм хүн бол Бурханд үнэнч хүн бөгөөд Бурханд үнэнч хүнд, гүнзгий эсвэл өнгөцхөн, хомсхон эсвэл элбэг аль нь ч бай Бурханы талаарх ойлголт байдаг. Энэ бол Бурханы зөвт байдал бөгөөд энэ нь хүмүүсийн хүрдэг зүйл, энэ бол тэдний хувийн ашиг хонжоо юм. Бурханы талаарх мэдлэгтэй хүн бол үндэс суурьтай агаад үзэгдэлтэй хүн юм. Ийм хүн Бурханы бие махбодын талаар тодорхой мэдэж байдаг, Бурханы үгийн талаар тодорхой мэдэж байдаг ба Бурханы ажлын талаар тодорхой мэдэж байдаг. Бурхан хэрхэн ажиллаж эсвэл ярихаас эсвэл бусад хүмүүс хэрхэн үймээн дэгдээхээс үл хамааран тэр өөрийн байр сууриндаа зогсож, Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож чадна. Хүн хэдийчинээ ийм байна, тэр өөрийн ойлгодог үнэнийг төдийчинээ их хэрэгжүүлж чадна. Тэр үргэлж Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байдаг учраас Бурханы талаар илүү их ойлголт олж авдаг бөгөөд Бурханы төлөө үүрд гэрчлэлд зогсох шийдвэртэй байдаг.

Ялган таних чадвартай байж, хүлцэнгүй байдалтай байж, аливааг ойлгох чадвартай байж, ингэснээрээ сүнсээрээ хурц байна гэдэг нь чамайг ямар нэгэн зүйлтэй тулгармагц дотроос чинь гэрэлтүүлж, гэгээрүүлдэг Бурханы үг чамд байдаг гэсэн үг юм. Энэ нь сүнсээрээ хурц байгаа явдал юм. Бурханы хийдэг бүхэн хүмүүсийн сүнсийг сэргээхэд туслахын төлөө байдаг. Хүмүүс мэдрэлгүй агаад маанаг байдаг гэж Бурхан яагаад үргэлж хэлдэг вэ? Учир нь хүмүүсийн сүнс үхсэн бөгөөд тэд сүнслэг зүйлсийн талаар бүрмөсөн ухаарахгүй байх хэмжээнд хүртлээ мэдрэлгүй болсон юм. Бурханы ажил хүмүүсийн амьд ахиц гаргахын төлөө, мөн хүмүүсийн сүнснийг сэргэхэд туслахын төлөө байдаг, ингэснээр тэд сүнслэг зүйлсийг ойлгож, Бурханыг үргэлж хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгах чадвартай болох юм. Ийм хэмжээнд очих нь хүний сүнс сэргээгдсэнийг харуулдаг ба дараагийн удаа ямар нэгэн зүйлтэй тулгарахдаа тэр дор нь хариу үйлдэл хийж чаддаг. Тэрээр номлолд уриалагхан байдаг ба нөхцөл байдалд хурдан хариу үйлдэл хийдэг. Энэ нь сүнсний хурц байдал хүрэх явдал юм. Гадаад талын үйл явдалд хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг олон хүмүүс байдаг боловч бодит байдалд орох оролт эсвэл сүнсний дэлгэрэнгүй зүйлсийг дурдмагц тэд мэдрэлгүй, маанаг болдог. Зөвхөн нүүрийг нь ширтээд л байх юм бол тэд ямар нэгэн зүйлийг ойлгодог. Энэ бүхэн нь сүнсээрээ мэдрэлгүй, маанаг бөгөөд сүнслэг зүйлсийн талаар бага дадлага туршлагатай байгаагийн шинж тэмдэг юм. Зарим хүмүүс сүнсээрээ хурц агаад ялган таних чадвартай байдаг. Тэдний байдалд чиглэсэн ямар нэгэн зүйлийг сонсмогцоо тэд цаг алдалгүйгээр үүнийг бичиж тэмдэглэж авдаг. Тэд үүнийг дараа дараагийн туршлагадаа болон өөрсдийгөө өөрчлөхөд хэрэглэдэг. Энэ нь сүнсээрээ хурц хүн юм. Яагаад тэр маш хурдан хариу үйлдэл хийх чадвартай байдаг вэ? Тэр өдөр тутмын амьдралын эдгээр тал дээр төвлөрдөг учраас энэ талуудын нэгийг дурдмагц энэ нь түүний дотоод нөхцөл байдалтай тохирч таардаг бөгөөд тэр үүнийг нэн даруй хүлээн авах чадвартай байдаг. Энэ нь өлсгөлөн хүнд хоол өгөхтэй адилхан; тэд дор нь идэж чаддаг. Хэрвээ чи өлсөөгүй хүнд хоол өгөх юм бол тэд хариу үйлдэл хийхдээ тийм ч хурдан биш байдаг. Чи Бурханд дандаа залбирдаг ба дараа нь ямар нэгэн зүйлтэй тулгарахдаа, энэ хэрэг явдал дээр Бурханы шаарддаг зүйлд эсвэл чи хэрхэн үйлдэх ёстой талаараа нэн даруй хариу үйлдэл хийж чаддаг. Энэ хэрэг явдлын тухайд Бурхан чамайг өнгөрсөн удаад залж чиглүүлсэн; өнөөдөр үүнтэй төстэй зүйлтэй тулгарах үедээ чи Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд энэ нөхцөл байдалд хэрхэн орохоо мэдэж байдаг. Хэрвээ чи үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлж, ийм байдлаар туршлагаждаг бол нэгэн цагт чи үүнд чадамгай болох болно. Бурханы үгийг уншиж байхдаа чи Бурхан ямар төрлийн хүнийг хамаатуулж байгааг мэдэж, сүнсний ямар нөхцөл байдлын талаар Тэр ярьж байгааг мэдэх ба чи гол чухал зүйлийг нь ухаарч, үүнийг амьдралд хэрэгжүүлж чадах болно; чи туршлагажиж чадна гэдгийг энэ нь харуулдаг. Яагаад зарим хүмүүс энэ тал дээр дутагдалтай байдаг вэ? Учир нь тэд хэрэгжүүлэлтийн талд ихээхэн хичээл чармайлт гаргадаггүй. Хэдий тэд үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд бэлэн байгаа ч тэдэнд үйлчлэлийн нарийн учрын талаарх болон тэдний амьдрал дахь үнэний нарийн учрын талаарх жинхэнэ мэдлэг ухаан байдаггүй. Ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед тэд будилж төөрөлддөг. Ийм байдлаар, хуурамч эш үзүүлэгч эсвэл хуурамч элч гарч ирэх үед чи замаа алдаж магадгүй байдаг. Ялган таних чадварыг үл ойшоох нь байж болшгүй юм. Чи, Бурхан хэрхэн ажилладаг, Бурхан юу ярьдаг, Түүний хүмүүсээс шаарддаг зүйл юу болох, ямар төрлийн хүмүүстэй чи харилцах ёстой, ямар төрлийн хүмүүсээс зайлсхийх ёстой гэх мэт сүнсний зүйлст үргэлж анхаарал хандуулах ёстой. Бурханы үгийг идэж, ууж байх зуураа болон дадлага туршлагынхаа явцад чи эдгээр зүйлсийг онцгойлон үзэх ёстой. Хэрвээ чи аливааг үргэлж ийм байдлаар мэдэрч туулдаг бол чи олон зүйлийг нэвт шувт ойлгох ба мөн ялган таних чадвартай байх болно. Хэрвээ чи, Ариун Сүнсний сахилгажуулалт гэж юу болох, хүний санаа зорилгоос төрсөн буруушаалт гэж юу болох, Ариун Сүнсний удирдамж гэж юу болох, орчны зохицуулалт гэж юу болох, дотроос гэгээрүүлэх Бурханы үг гэж юу болох гэх мэт зүйлсийн талаар тодорхой мэдэхгүй бол ялган таних чадваргүй байх болно. Чи, Ариун Сүнснээс юу ирдгийг, тэрслүү зан чанар гэж юу болох, Бурханы үгийг хэрхэн дуулгавартай дагах, өөрийн тэрслүү зангаа хэрхэн хаях тухай мэдэх ёстой; чи энэ бүх үнэний нарийн учрыг ойлгох ёстой, ингэснээр ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед чи үүнийг харьцуулахад тохиромжтой үнэнтэй байж, суурь болох зохистой үзэгдэлтэй байх ба бүх зүйл дээр зарчимтай байж, үнэний дагуу үйлдэж чадна. Тэгвэл чиний амьдрал Бурханы гэгээрлээр дүүрэн, Бурханы ерөөлөөр дүүрэн байх болно. Түүнийг чин сэтгэлээсээ эрж хайдаг ямар ч хүнд Бурхан муугаар хандахгүй. Түүнийг амьдран гаргаж, Түүний төлөө гэрчлэл хийдэг ямар ч хүнд Тэр муугаар хандахгүй бөгөөд чин сэтгэлээсээ үнэнээр цангадаг ямар ч хүнийг Тэр хараахгүй. Хэрвээ Бурханы үгийг идэж, ууж байх зуураа чи өөрийнхөө жинхэнэ нөхцөл байдалд анхаарал хандуулж, өөрийн хэрэгжүүлэлтэнд анхаарал хандуулж, өөрийнхөө ойлголтонд анхаарал хандуулж чадвал асуудалтай тулгарах үедээ чи гэгээрлийг хүлээн авах ба практик ойлголтыг олж авч чадна. Тэгвэл чи хэрэгжүүлэлтийн замтай байх бөгөөд бүх зүйлийг ялган таних чадвартай байх болно. Үнэнтэй хүн бол хууртагдах шинжгүй байдаг бөгөөд үймүүлэн сүйтгэсэн байдлаар авирлаж эсвэл хэтрүүлэн үйлдэх янзгүй байдаг. Үнэний улмаас тэр хамгаалагддаг ба мөн үнэний улмаас тэр илүү их ойлголтыг олж авдаг. Үнэний улмаас тэр илүү их хэрэгжүүлэлтийн замтай байдаг ба Ариун Сүнс түүн дотор ажиллах илүү их боломжийг болон төгс болгуулах илүү их боломжийг хүртдэг.

Өмнөх:БУРХАНЫГ ХАЙРЛАДАГ ХҮМҮҮС ТҮҮНИЙ ГЭРЭЛД ҮҮРД АМЬДРАХ БОЛНО

Дараах:АРИУН СҮНСНИЙ АЖИЛ БА САТАНЫ АЖИЛ