Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРИУН СҮНСНИЙ АЖИЛ БА САТАНЫ АЖИЛ

Та нар сүнсний нарийвчилсан байдлыг хэрхэн ухаарч байна вэ? Ариун Сүнс хүн дотор хэрхэн ажилладаг вэ? Сатан хүн дотор яаж ажилладаг вэ? Муу ёрын сүнснүүд хүн дотор хэрхэн ажилладаг вэ? Мөн энэхүү ажлын илрэлүүд нь юу вэ? Ямар нэгэн зүйл та нарт тохиолдох үед энэ нь Ариун Сүнснээс ирдэг үү, чи үүнийг дуулгавартай дагах ёстой юу эсвэл үүнийг үл тоомсорлох ёстой юу? Хүмүүсийн бодит хэрэгжүүлэлт нь хүний хүслээс гарсан зүйлсийг үүсгэдэг ч хүмүүс үүнийг Ариун Сүнснээс ирсэн гэж үргэлж итгэдэг. Зарим нь муу ёрын сүнснээс ирдэг боловч хүмүүс энэ нь Ариун Сүнснээс гарсан гэж бодсоор байдаг ба заримдаа Ариун Сүнс хүмүүсийг дотроос нь залж чиглүүлдэг ч хүмүүс, ийм удирдамж Сатанаас ирдэг хэмээн айдаг, бодит байдал дээр энэ нь Ариун Сүнсний гэгээрэл байх үед ч тэд дуулгавартай дагаж зүрхэлдэггүй. Тиймээс ийм туршлагууд та нарт үнэхээр тохиолдож байх үед ялгаж салгахгүйгээр туршлагажих ямар ч аргагүй байх ба ялгаж салгахгүйгээр амийг олж авах аргагүй. Ариун Сүнс яаж ажилладаг вэ? Муу ёрын сүнс яаж ажилладаг вэ? Хүний хүслээс юу гардаг вэ? Мөн Ариун Сүнсний удирдамж болон гэгээрлээс юу гардаг вэ? Хэрвээ чи хүний доторх Ариун Сүнсний ажлын дүрэм журмыг ухаарвал, өдөр тутмын амьдралдаа болон бодит туршлагынхаа явцад мэдлэгээ өсгөж, ялган салгаж чадах болно; та нар Бурханыг мэдэж авч, Сатаныг ойлгож чадах болно, та нар өөрсдийн дуулгавартай байдал эсвэл эрэл хайгуулдаа төөрөлдөхгүй бөгөөд бодол санаа нь саруул тунгалаг, Ариун Сүнсний ажлыг дуулгавартай дагадаг нэгэн байх болно.

Ариун Сүнсний ажил бол идэвх санаачилгатай удирдамж болон эерэг гэгээрлийн нэг хэлбэр юм. Энэ нь хүмүүст идэвхгүй байхыг зөвшөөрдөггүй. Энэ нь тэдэнд тайтгарал авчирч, итгэл болон шийдэмгий байдлыг өгдөг ба Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэх боломж олгодог. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс идэвхтэйгээр орж чаддаг, тэд идэвх санаачилгатай байдаг болохоос биш идэвхгүй байж, албадуулдаггүй. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс баяртай агаад бэлэн байдаг бөгөөд дуулгавартай байхдаа бэлэн, өөрсдийгөө даруу болгохдоо баяртай байж, дотроо шаналантай, сул дорой хэрнээ хамтран ажиллах шийдвэртэй байж, дуртайяа зовж, дуулгавартай байж чаддаг, мөн хүний хүсэл, хүний бодлоор сэвтээгүй, хүний шунал, сэдлээр лавтайяа сэвтээгүй байдаг. Ариун Сүнсний ажлыг туулах үедээ хүмүүс дотроо тун ариун байдаг. Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүс Бурханыг гэх хайрыг болон ах эгч нарыг гэсэн хайрыг амьдран харуулж, Бурханы баярладаг зүйлд баярлаж, Бурханы дургүйцдэг зүйлд дургүйцдэг. Ариун Сүнс ажиллахдаа хөдөлгөдөг хүмүүс бол хүн чанар нь хэвийн агаад үнэнийг байнга эрэлхийлдэг хэвийн хүн чанартай хүмүүс юм. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүсийн нөхцөл байдал улам бүр сайжирч, хүн чанар нь улам бүр хэвийн болдог бөгөөд зарим хамтын ажиллагаа нь мунхаг байж болох ч сэдэл нь зөв, оролт нь эерэг байдаг, тэд саад хийх гэж оролддоггүй, мөн тэдний дотор ямар ч хорон санаа байдаггүй. Ариун Сүнсний ажил хэвийн агаад бодитой, Ариун Сүнс хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу хүнд ажилладаг бөгөөд хэвийн хүмүүсийн бодит эрэл хайгуулын дагуу хүмүүсийг гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Ариун Сүнс хүмүүс дээр ажиллах үедээ хэвийн хүмүүсийн хэрэгцээний дагуу залж чиглүүлж гэгээрүүлэн, хэрэгцээнд нь үндэслэн хангаж, дутагддаг зүйл болон дутагдал дээр нь үндэслэн эергээр залж чиглүүлж, гэгээрүүлдэг; Ариун Сүнс ажиллах үед хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу ажилладаг бөгөөд бодит амьдрал дээр л хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг харж чаддаг. Хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа эерэг байдалтай, хэвийн сүнслэг амьдралтай байвал Ариун Сүнс ажилладаг. Ийм байдалд тэд Бурханы үгийг идэж, уух үедээ итгэлтэй байж, залбирах үедээ урам зориг орж, ямарваа зүйл тохиолдоход идэвхтэй байдаг ба ийм зүйл тохиолдож байхад тэд Бурханы сур хэмээн шаарддаг сургамжийг харж чаддаг бөгөөд идэвхгүй, сул дорой биш байж, хэдийгээр бодит бэрхшээлтэй тулгарсан ч Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагахад бэлэн байдаг.

Ариун Сүнсний ажлаар ямар үр нөлөөнд хүрдэг вэ? Чи тэнэг байж болно, мөн чиний дотор ямар ч ялган салгах чадвар байхгүй байж болно, гэхдээ Ариун Сүнс ажиллангуут чамайг итгэлтэй байлгаж, Бурханыг хангалттай хайрлаж чадахгүй байгааг чамд үргэлж мэдрүүлж, мөн чамайг хамтран ажиллахад бэлэн байлгаж, урд чинь байгаа бэрхшээл хэчнээн их байлаа ч хамтран ажиллахад бэлэн байлгадаг. Та нарт аливаа зүйлс тохиолдох ба тэдгээр нь Бурханаас ирсэн үү эсвэл Сатанаас ирсэн үү гэдэг нь тодорхойгүй байх болно, гэвч чи хүлээх чадвартай байж, идэвхгүй ч биш эсвэл хайнга ч биш байх болно. Энэ бол Ариун Сүнсний хэвийн ажил юм. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүст жинхэнэ бэрхшээл тулгарах ба заримдаа тэд уйлж, заримдаа энэ нь тэдний даван гарч чадахгүй зүйлс байх боловч бүхэлдээ Ариун Сүнсний ердийн ажлын үе шат юм. Хэдийгээр тэд тэдгээр зүйлийг даван гардаггүй ч, хэдийгээр тухайн үедээ тэд сул дорой байж, гомдоллодог ч дараа нь тэд туйлын итгэлээр Бурханыг хайрлаж бас л чаддаг. Тэдний идэвхгүй байдал нь хэвийн туршлагатай байхыг нь болиулдаггүй бөгөөд бусад хүн юу хэлэхээс, тэднийг хэрхэн дайрч довтлохоос үл хамааран тэд мөн л Бурханыг хайрлаж чаддаг. Залбирлын үеэр тэд Бурханд маш их өртэй байдаг байсан гэдгээ үргэлж мэдэрдэг бөгөөд тийм зүйлстэй дахин тулгарах үедээ тэд Бурханыг хангалуун байлгаж, махан биеэс татгалзахаар шийддэг. Энэхүү хүч чадал нь тэдний дотор Ариун Сүнсний ажил байгааг харуулдаг ба энэ нь Ариун Сүнсний ажлын хэвийн байдал юм.

Сатанаас гардаг ажил гэж юу вэ? Сатанаас гардаг ажилд, хүмүүсийн дотрох үзэгдэл тодорхойгүй болж, тэд хэвийн хүн чанаргүй, үйлдлийнх нь цаад сэдэл буруу байдаг бөгөөд хэдийгээр Бурханыг хайрлахыг хүсдэг ч дотор нь үргэлж буруушаал байдаг, эдгээр буруушаал болон бодол тэдний дотор үргэлж саад болж, амийнх нь өсөлтийг хязгаарлаж, Бурханы өмнө хэвийн нөхцөлтэй байхад нь саад хийдэг. Өөрөөр хэлбэл, Сатаны ажил хүмүүсийн дотор ормогц зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй, өөрсдийгөө яахаа мэддэггүй бөгөөд цуглаан харагдахаар зугтахыг хүсэж, бусдыг залбирч байхад нүдээ аньж чаддаггүй. Муу ёрын сүнсний ажил нь Бурхан, хүн хоёрын хоорондох хэвийн харилцааг сүйтгэж, хүмүүсийн урьдын үзэгдэл болон амийн оролтын замыг нь самууруулдаг, зүрх сэтгэлдээ тэд хэзээ ч Бурханд ойртож чадалгүй, үймүүлж, дөнгөлөх зүйлстэй үргэлж учран, зүрх сэтгэл нь амар тайван байж чаддаггүй бөгөөд энэ нь Бурханыг хайрлах хайранд нь ямар ч хүч чадал үлдээлгүй, сүнсний төлөв байдлыг нь дордуулдаг. Энэ нь Сатаны ажлын илрэл юм. Бодолдоо тууштай байж, гэрчлэлд зогсож чаддаггүй болгох, чамайг Бурханы өмнө буруутай, Бурханд үнэнч бус нэгэн болгох зэргээр Сатаны ажил илэрдэг. Сатаны хөндлөнгийн оролцооноос болж чи өөрийн доторх Бурханыг хайрлах хайр болон үнэнч байдлаа алдаж, Бурхантай харьцах хэвийн харилцаагаа үгүй хийдэг бөгөөд үнэнийг эрж хайдаггүй, өөрийгөө сайжруулахыг эрэлхийлдэггүй, харин доройтож, идэвхгүй болж, өөрийгөө өөгшүүлж, нүглийн тархалтыг зоргоор нь тавьж, нүглийг үзэн ядахаа больдог; түүнчлэн Сатаны хөндлөнгийн оролцоо нь чамайг замбараагүй болгож, Бурхан сэтгэлийг чинь хөдөлгөсөн байдлыг алга болгон, Бурханд гомдоллож, Бурханыг эсэргүүцэж, сэжиглэхэд чамайг хүргэж, тэр ч бүү хэл Бурханыг орхих эрсдэлд оруулдаг. Энэ бүхэн нь Сатаны ажил юм.

Өдөр тутмын амьдралд чинь ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед энэ нь Ариун Сүнсний ажлаас ирсэн үү эсвэл Сатаны ажлаас ирсэн үү гэдгийг чи хэрхэн ялган салгах вэ? Хүмүүсийн нөхцөл байдал хэвийн байх үед тэдний сүнсний амьдрал болон махан бие дэх амьдрал нь хэвийн агаад тэдний ухаан санаа нь хэвийн агаад эмх цэгцтэй байдаг; ерөнхийдөө энэ удаа өөрсдийнхөө дотор тэдний мэдэрдэг болон мэдэж авдаг зүйл нь Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөнөөс гардаг (Бурханы үгийг идэж, уух үедээ мэдлэг ухаантай байх буюу зарим нэг өнгөц мэдлэг эзэмших, эсвэл та нарт ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед үнэнч байх эсвэл аливаа зүйлс тохиолдох үед Бурханыг хайрлах чадалтай байх—эдгээр нь бүгд Ариун Сүнснийх юм) гэж хэлж болох юм. Хүн дэх Ариун Сүнсний ажил ялангуяа хэвийн байдаг; хүн үүнийг мэдрэх чадваргүй бөгөөд энэ нь хүнээр өөрөөр нь дамжиж байгаа мэт санагддаг—гэхдээ үнэндээ энэ нь Ариун Сүнсний ажил юм. Өдөр эсвэл аливаа зүйлс тохиолдох үед Бурханыг хайрлах чадалтай байх—эдгээр нь бүгд Ариун Сүнснийх юм) гэж хэлж болох юм. Хүн дэх Ариун Сүнсний ажил ялангуяа хэвийн байдаг; хүн үүнийг мэдрэх чадваргүй бөгөөд энэ нь хүнээр өөрөөр нь дамжиж байгаа мэт санагддаг—гэхдээ үнэндээ энэ нь Ариун Сүнсний ажил юм. Өдөр тутмын амьдралд, Ариун Сүнс хүн бүхэнд их, бага ажлын аль алийг хийдэг бөгөөд гагцхүү энэ ажлын хэмжээ нь л ялгаатай байдаг. Зарим хүмүүс сайн хэв чанартай бөгөөд тэд аливааг хурдан ойлгодог, тэдний доторх Ариун Сүнсний гэгээрэл ялангуяа их байдаг; зарим хүмүүс дорд хэв чанартай ба аливааг ойлгохдоо удаан байдаг, гэхдээ Ариун Сүнс тэднийг дотроос нь хөдөлгөдөг бөгөөд тэд ч бас Бурханд итгэлтэй үнэнч байдалд хүрч чадна—Ариун Сүнс Бурханыг эрэлхийлдэг бүх хүмүүст ажилладаг. Өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүс Бурханыг эсэргүүцэхгүй эсвэл Бурханы эсрэг тэрслэхгүй, Бурханы удирдлагатай зөрөлдөх зүйлсийг хийхгүй, Бурханы ажилд саад болохгүй бөгөөд хүн нэг бүрт Бурханы Сүнс их, бага хэмжээгээр ажиллаж, тэднийг хөдөлгөж, гэгээрүүлж, тэдэнд итгэл өгч, хүч чадал өгч, идэвх санаачлагатайгаар ороход хүргэж, мөн залхуурахгүй, махан биеийн зугаа цэнгэлд шунахгүй байж, үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн, Бурханы үгийг хүсэн эрмэлзэж байх үед—энэ бүхэн нь Ариун Сүнснээс ирдэг ажил билээ.

Хүмүүсийн байгаа байдал хэвийн бус байх үед тэд Ариун Сүнсээр хаягдаж, дотроо гомдолтой агаад буруу сэдэлтэй байдаг, тэд залхуурч, махан биеэ өөгшүүлж, зүрх сэтгэл нь үнэний эсрэг тэрсэлдэг ба энэ бүхэн нь Сатанаас ирдэг. Хүмүүсийн нөхцөл байдал хэвийн бус байх үед, тэдний дотор харанхуй байж, хэвийн эрүүл ухаанаа алдаж, Ариун Сүнсээр хаягдаж, өөрсдийнхөө доторх Бурханыг ухаарч чадахгүй байх үед тэдний дотор Сатан ажиллаж байдаг. Хэрвээ хүмүүс дотроо үргэлж хүч чадалтай байж, Бурханыг үргэлж хайрладаг бол ерөнхийдөө аливаа зүйлс тэдэнд тохиолдох үед тэдгээр нь Ариун Сүнснээс ирдэг ба тэдэнтэй уулздаг хэн боловч Бурханы зохицуулалтын үр дүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, чиний нөхцөл байдал хэвийн байх үед, чи Ариун Сүнсний агуу ажил дотор байх үед Сатан чамайг ганхуулах боломжгүй; энэхүү суурин дээр бүх зүйл Ариун Сүнснээс ирдэг гэж хэлж болох бөгөөд хэдий та нарт буруу бодлууд байж болох ч, та нар тэдгээрээс татгалзаж, дагахгүй байж чадна. Энэ бүхэн Ариун Сүнсний ажлаас ирдэг. Сатан ямар нөхцөлд саад болдог вэ? Чиний нөхцөл байдал хэвийн бус байх үед, чи Бурханаар хөдөлгөгдөөгүй, Бурханы ажилгүй, дотроо уйтгартай, хоосон байх үед, Бурханд залбирсан ч юу ч ухаарахгүй, Бурханы үгийг идэж, ууж байгаа ч гэгээрүүлэгдэж, гэрэлтүүлэгдэхгүй байх үед—ийм үеүдэд Сатаны хувьд та нарын дотор ажиллах амархан бйдаг. Өөрөөр хэлбэл, Ариун Сүнсээр хаягдаж, Бурханыг ухаарч чадахгүй байх үед чинь Сатаны уруу таталтаас ирдэг олон зүйл та нарт тохиолддог. Сатан Ариун Сүнстэй нэгэн зэрэг ажилладаг бөгөөд Ариун Сүнс хүний сэтгэл доторхыг хөдөлгөхтэй зэрэгцэн хүнд саад болдог; гэхдээ ийм үеүдэд Ариун Сүнсний ажил тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг бөгөөд нөхцөл байдал нь хэвийн хүмүүс ялалт байгуулж чаддаг, энэ бол Сатаны ажлыг ялан дийлсэн Ариун Сүнсний ажил юм. Гэсэн ч Ариун Сүнс ажиллах үед Сатаны ажил тун бага байдаг; Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүсийн дотор дуулгаваргүй зан чанар байсаар байдаг ба анхнаасаа тэдэнд байсан зүйл нь байсаар байдаг, гэхдээ Ариун Сүнсний ажлын хамтаар хүмүүсийн хувьд өөрсдийнхөө үндсэн зүйлсийг болон Бурханд хандах тэрслүү зан чанараа мэдэх нь амархан байдаг—гэвч алгуур ажлын явцад л тэд тэр зүйлсээсээ ангижирч чадна. Ариун Сүнсний ажил тун хэвийн, Түүнийг хүмүүс дээр ажиллахад тэдэнд мөн л бэрхшээл тохиолдоно, тэд мөн л уйлж, зовж, сул дорой байдаг бөгөөд тэдний хувьд тодорхойгүй зүйл маш их байдаг, гэхдээ ийм байдалд ч гэсэн тэд өөрсдийгөө хойшоо уруудахыг зогсоож, Бурханыг хайрлаж чаддаг, мөн хэдий тэд уйлж, дотроо шаналж байсан ч Бурханыг магтах чадвартай хэвээр байдаг; Ариун Сүнсний ажил бол тун хэвийн бөгөөд өчүүхэн төдий ч ер бусын биш. Ариун Сүнсийг ажиллаж эхэлмэгц хүмүүсийн төлөв байдалд өөрчлөлт гарч, тэдний үндсэн зүйлс арилдаг гэж ихэнх хүмүүс итгэдэг. Тийм итгэл нь эндүү ташаа юм. Ариун Сүнс хүний дотор ажиллах үед хүний идэвхгүй зүйлс байсаар байдаг бөгөөд түүний биеийн хэмжээ өөрчлөгдөлгүй үлддэг, гэхдээ түүнд Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэг байдаг, түүний байдал илүү идэвх санаачлагатай, түүний доторх нөхцөл байдал хэвийн байдаг ба тэр хурдан өөрчлөгддөг. Хүмүүсийн бодит туршлага гэвэл тэд үндсэндээ Ариун Сүнсний юм уу эсвэл Сатаны ажлыг мэдэрдэг бөгөөд хэрвээ тэд эдгээр нөхцөл байдлыг хянаж, ялган салгаж чадахгүй бол бодит туршлага нь огт боломжгүй, зан чанарын өөрчлөлтийн тухайд бол ярихын ч хэрэггүй. Тиймээс Бурханыг мэдрэхийн гол түлхүүр нь тийм зүйлсийг нэвт шувт мэдэх чадвартай байх явдал юм; ийм маягаар, тэдний хувьд туршлагажихад илүү амархан байх болно.

Ариун Сүнсний ажил нь идэвх санаачлагатай үйл явц байдаг байхад Сатаны ажил нь доройтол, идэвхгүй байдал, Бурханд дуулгаваргүй байх, Бурханыг эсэргүүцэх, Бурханд итгэх итгэлээ алдах, дуу дуулах эсвэл босоод бүжиглэх ч дургүй байх явдал юм. Ариун Сүнсний гэгээрлээс гардаг зүйл нь чамайг хүчилдэггүй, харин тун ердийн байдаг. Хэрвээ үүнийг дагавал чи үнэнтэй байх бөгөөд хэрвээ чи дагахгүй бол дараа нь зэмлэл байх болно. Хэрвээ энэ нь Ариун Сүнсний гэгээрэл юм бол чиний хийдэг юу ч хязгаарлагдаж, саатуулагдахгүй, чи чөлөөтэй байх ба чиний үйлдлүүдэд хэрэгжүүлэх зам байх болно, чи ямар нэгэн хязгаарлалтанд автахгүй, Бурханы хүсэлд үндэслэн үйлдэж чадах болно. Сатаны ажил нь чамд саад болох олон зүйлийг авчирдаг, энэ нь чамайг залбирах хүсэлгүй, Бурханы үгийг идэж, уухад хэтэрхий залхуу, мөн чуулганы амьдралаар амьдрах дургүй болгодог бөгөөд энэ нь чамайг сүнслэг амьдралаас хөндийрүүлдэг. Ариун Сүнсний ажил чиний өдөр тутмын амьдралд саад болдоггүй бөгөөд хэвийн сүнслэг аминд орох оролтонд чинь саад болдоггүй. Та нарт тохиолдож буй олон зүйлс дээр, тухайн үедээ та нар ялган салгаж чаддаггүй. Хэдэн өдрийн дараа гэхдээ та нар бага зэргийг амьдран харуулж, бага зэргийг илэрхийлдэг бөгөөд та нарын дотор зарим нэг хариу үйлдэл байдаг, эдгээр илрэлээр дамжуулан та нар, доторх бодол чинь Бурханаас ирсэн үү эсвэл Сатанаас ирсэн үү гэдгийг хэлж чаддаг. Зарим зүйлс чамайг Бурханыг илт эсэргүүцэж, Бурханы эсрэг тэрслэхэд хүргэдэг эсвэл Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхийг чинь болиулдаг ба эдгээр зүйл бүгд Сатанаас ирдэг. Зарим зүйл илэрхий биш бөгөөд тухайн үедээ та нар тэдгээр нь юу болохыг хэлж чаддаггүй; дараа нь тэдгээрийн илрэлийг харах үедээ та нар аль нь Сатанаас ирсэн, аль нь Ариун Сүнсээр удирдуулсныг хэлж чадна. Ийм зүйлсийг тодорхой ялган салгаснаар та нар, өөрсдийнхөө дадлага туршлагад амархан төөрөлдөхгүй. Заримдаа та нарын нөхцөл байдал сайнгүй байх үед чамайг идэвхгүй байдлаас гаргах зарим нэг бодлууд чамд төрдөг—нөхцөл байдал чинь таагүй байх үед та нарын зарим бодол Ариун Сүнснээс бас ирж болно гэдгийг энэ нь харуулдаг. Чамайг идэвхгүй байх үед бүх бодол чинь Сатанаар илгээгддэг юм биш; хэрвээ тийм байсан бол чи хэзээ эерэг байдал руу эргэж чадах юм бэ? Хэсэг хугацааны туршид идэвхгүй байснаа Ариун Сүнс чамд төгс болгуулах боломж өгч, чамайг хөдөлгөж, идэвхгүй байдлаас чинь чамайг гаргадаг.

Ариун Сүнсний ажил юу болохыг, Сатаны ажил юу болохыг мэдсэнээр туршлагынхаа явцад чи эдгээрийг өөрийнхөө байдалтай болон өөрийнхөө хувийн туршлагатай харьцуулж болох бөгөөд ийм байдлаар, зарчимтай холбоотой илүү олон үнэн чиний туршлагад байх болно. Эдгээр зүйлийг ойлгосноор чи өөрийнхөө бодит байдлыг хянах чадвартай болж, чамд тохиолддог[a] зүйлс болон хүмүүсийг ялган салгаж чаддаг болох бөгөөд Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын тулд маш их хичээл чармайлт зарцуулах хэрэггүй. Мэдээж, чиний сэдэл зөв байгаа цагт, чи эрж хайхад бэлэн, хэрэгжүүлэхэд бэлэн байгаа цагт л ийм байна. Иймэрхүү хэл—зарчимтай холбоотой хэл—нь чиний туршлагад байх ёстой. Үүнгүйгээр чиний туршлага Сатаны хөндлөнгийн оролцоогоор дүүрэн, мунхаг мэдлэгээр дүүрэн байх болно. Хэрвээ чи Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг ойлгодоггүй бол хэрхэн орохоо ойлгохгүй, хэрвээ чи Сатан хэрхэн ажилладгийг ойлгодоггүй бол өөрийнхөө алхамд хэрхэн сэрэмжтэй байхаа ойлгохгүй. Хүмүүс Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг болон Сатан хэрхэн ажилладгийг аль алийг нь ойлгох ёстой; тэдгээр нь хүмүүсийн туршлагын зайлшгүй шаардлагатай хэсэг юм.

Хэдийгээр Бурханаас өөр юунд ч итгэдэггүй байсан ч чамд Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа байдаг уу? Гол чухал зүйл бол өөрсдөд нь Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа байдаг бөгөөд тэд бусадтай харилцах харилцааг анхаардаггүй гэж зарим хүн хэлдэг. Гэхдээ Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа хэрхэн илэрдэг вэ? Тийм хүмүүс өчүүхэн төдий ч бодит мэдлэггүй байдаг биш гэж үү? Бурханыг хайрлах чиний шийдвэрийн хэмжээ болон махан биеийг үнэхээр хаясан эсэх чинь чи ах эгч нарыгаа ялгаварладаг эсэх, мөн чи тийм ялгаварлалыг хойш тавьж чадах эсэхээс хамаарна. Өөрөөр хэлбэл, ах эгч нартайгаа харилцах харилцаа чинь хэвийн байх үед Бурханы өмнөх нөхцөл байдал чинь ч бас хэвийн байдаг. Ах эгч нарын чинь нэг нь сул дорой байх үед чи тэдэнд дургүйцэж, тэднийг жигшиж, тохуурхаж эсвэл үл тоомсорлохгүй. Хэрвээ чи тэдэнд нэмэртэй байж чадах юм бол тэдэнтэй ярилцаж, “Би идэвхгүй сул дорой байдаг байсан. Би цуглаанд оролцохыг үнэхээр хүсээгүй, гэхдээ Бурхан намайг дотроос минь гэгээрүүлж, сахилгажуулснаар дамжуулан ямар нэгэн зүйл тохиолдсон; би дотроо зэмлүүлж, маш их ичиж, Бурханы төлөө үргэлж харамсдаг байлаа. Дараа нь би өөрийгөө чуулганы амьдралд зориулсан ба ах эгч нартайгаа хэдий чинээ их холбогдоно, Бурхангүйгээр байж чадахгүй гэдгээ би төдий чинээ их мэдэрсэн. Тэдэнтэй хамт байх үедээ би ганцаардаж байгаагүй; өрөөндөө ганцаараа байх үедээ би ганцаардал болон найз нөхөргүйгээ мэдэрч, миний амьдрал хоосныг мэдэрсэн бөгөөд миний бодол үхэл рүү эргэсэн. Одоо би ах эгч нартайгаа хамт байсан болохоор Сатан өөрийнхөө ажлыг хийж зүрхлээгүй, би ганцаардлыг мэдрээгүй. Ах эгч нарын маань Бурханыг гэсэн хайр хэр хүчтэйг харах үедээ би зоригжсон, иймээс би үргэлж ах эгч нартайгаа хамт байсан ба миний идэвхгүй байдал аяндаа алга болсон” гэж хэлэх болно. Үүнийг сонсоод гэртээ залбирах нь нэмэргүй мэт тэдэнд санагддаг бөгөөд ах эгч нарынх нь хооронд ямар ч хайр байхгүй, тэдний амьдрал хий хоосон, найдах хүн хэн ч байхгүй, зөвхөн залбирах нь хангалтгүй гэдгийг тэд мэдэрсээр байдаг. Хэрвээ чи тэдэнтэй ийм маягаар ярилцах юм бол тэд хэрэгжүүлэх замтай болох болно. Хэрвээ тэднийг хангах чадваргүй гэдгээ мэдэрвэл чи тэдэн дээр зочлон очиж болно. Үүнийг чуулганы удирдагч заавал хийх албагүй—энэ ажлыг хийх нь бүх ах эгч нарын хариуцлага билээ. Хэрвээ нэг ах эсвэл эгч муу байдалд байгааг харвал чи тэдэн дээр зочлон очих ёстой. Энэ нь хүн нэг бүрийн хариуцлага юм.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “чамд тохиолддог” гэдгийг орхигдуулсан.

Өмнөх:ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ ДЭЭР ТӨВЛӨРДӨГ ХҮМҮҮС Л ТӨГС БОЛГУУЛЖ ЧАДНА

Дараах:ҮНЭНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГГҮЙ ХҮМҮҮСТ ӨГӨХ САНУУЛГА

Танд таалагдаж магадгүй