Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (3)

Та нар бие даан амьдрах чадвартай байж, өөрсдөө Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы үгийг өөрсдөө мэдэрч, бусдын удирдлагагүйгээр хэвийн сүнслэг амьдралаар амьдрах ёстой; та нар амьдарч, жинхэнэ дадлага туршлагад орж, үнэхээр харахын тулд өнөөдрийн Бурханы үгэнд итгэж найдах чадвартай байх ёстой. Тэр үед л та нар бат зогсож чадах болно. Өнөөдөр олон хүмүүс хожмын гай зовлон, шалгалтуудыг бүрэн ойлгодоггүй. Ирээдүйд зарим хүмүүс гай зовлон амсах болно, зарим нь шийтгэл амсах болно. Энэхүү шийтгэл нь бүр илүү хатуу ширүүн байх болно; энэ нь баримтуудын ирэлт юм. Өнөөдөр чиний туулдаг, хийдэг, илэрхийлдэг бүхэн хожмын шалгалтуудын суурийг тавьдаг ба хамгийн наад зах нь чи бие даан амьдрах чадвартай байх ёстой. Өнөөдөр чуулган дахь олон хүмүүсийн нөхцөл байдал ерөнхийдөө дараах байдалтай байдаг: Хэрвээ чуулганы ажлыг хийх ажилчид байгаа бол тэд аз жаргалтай байдаг ба хэрвээ байхгүй бол тэд аз жаргалгүй байдаг; тэд чуулганы ажилд ч, өөрсдийн идэж уухдаа ч анхаарал хандуулдаггүй ба тэдэнд өчүүхэн төдий ч ачаа байдаггүй—тэд Ханхао шувуутай[a] адил. Үнэнийг хэлэхэд, Миний олон хүмүүст хийсэн ажил бол зүгээр л байлдан дагуулах ажил юм, учир нь олон хүмүүс үндсэндээ төгс болгуулах үнэ цэнэгүй билээ. Хүмүүсийн ердөө жаахан хэсэг нь л төгс болгуулж чадна. Хэрвээ эдгээр үгийг сонсчихоод Бурханы хийдэг ажил нь зөвхөн хүмүүсийг байлдан дагуулахын тулд байдаг гэж чи итгэдэг ба иймээс зөвхөн хааш яаш дагадаг бол тийм хандлага нь яаж хүлээн зөвшөөрч болохуйц байх юм бэ? Хэрвээ чи үнэхээр мөс чанартай бол чамд ачаа болон хариуцлагын мэдрэмж байх ёстой. Чи ингэж хэлэх ёстой: Би байлдан дагуулагдах эсвэл төгс болгуулах эсэхээ анхаарахгүй, гэхдээ би гэрчлэлийн энэ алхмыг зүй зохистой хийх ёстой. Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн Бурханаар бүрэн дүүрэн байлдан дагуулагдаж, эцсийн эцэст өөрсдийн зүрх сэтгэл дэх хайраар Бурханы хайрыг хариулж, өөрсдийгөө Бурханд бүрмөсөн зориулснаар Бурханыг хангалуун байлгаж чадах болно. Энэ бол хүний хариуцлага, энэ нь хүний биелүүлэх учиртай үүрэг, хүний үүрэх учиртай ачаа бөгөөд хүн энэ даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Зөвхөн тэр үед л тэд Бурханд үнэхээр итгэнэ. Өнөөдөр чуулганд хийдэг зүйл чинь чиний хариуцлагын хэрэгжилт үү? Энэ нь чи ачаа үүрсэн эсэхээс болон чиний өөрийн мэдлэгээс хамаарна. Энэ ажлыг туулахад хэрвээ хүн байлдан дагуулагдсан агаад жинхэнэ мэдлэгтэй бол өөрийн хэтийн ирээдүй эсвэл хувь заяаг үл харгалзан дуулгавартай байх чадвартай байх болно. Ийм байдлаар Бурханы агуу ажил бүхэлдээ биелэх болно, учир нь эдгээр хүмүүс үүнээс илүүг хийх чадваргүй бөгөөд илүү өндөр шаардлагыг хэрэгжүүлж чадахгүй. Гэсэн ч хожим зарим хүмүүс төгс болгуулах болно. Тэдний хэв чанар сайжрах болно, сүнсэндээ тэд илүү гүн мэдлэгтэй байж, тэдний амь өсөх болно… Гэхдээ зарим нь огтхон ч үүнд хүрэх чадваргүй ба иймээс аврагдаж чадахгүй. Тэд аврагдаж чадахгүй гэж Миний хэлсэнд шалтгаан бий. Ирээдүйд зарим нь байлдан дагуулагдах болно, зарим нь таягдан хаягдах болно, зарим нь төгс болгуулах болно, зарим нь ашиглагдах болно—иймээс зарим нь гай зовлон амсах болно, зарим нь шийтгэл (байгалийн гамшиг болон хүний бий болгосон гай гамшгийн хоёуланг) амсах болно, зарим нь таягдан хаягдах болно, зарим нь амьд үлдэх болно. Ингэж бүгд төрлийнхөө дагуу ангилагдах ба бүлэг тус бүр нь тухайн хүний төрлийг төлөөлнө. Бүх хүмүүс таягдан хаягдахгүй мөн бүх хүмүүс төгс болгуулахгүй. Учир нь Хятад хүмүүсийн хэв чанар хэтэрхий дорд бөгөөд тэдний дунд Паулд байсан шиг өөрийн ухамсартай хүн ердөө хэдхэн байдаг. Эдгээр хүмүүсийн дундаас цөөхөн нь Петртэй адилаар Бурханыг хайрлах шийдвэртэй эсвэл Иовынх шиг итгэлтэй байдаг. Тэдний бараг аль нь ч Давид шиг Еховаг хүндлэх адил хэмжээний хүндлэлтэй эсвэл Еховад үйлчлэх адил түвшний үнэнч байдалтай байдаггүй. Та нар хэчнээн өрөвдөлтэй вэ!

Өнөөдөр, төгс болгуулах тухай яриа бол ердөө л нэг тал юм. Юу ч тохиолдсон бай хамаагүй та нар гэрчлэлийн энэ алхмыг зүй зохистой хийх ёстой. Хэрвээ та нараас сүмд Бурханд үйлчлэхийг гуйсан бол та нар хэрхэн тэгж хийх вэ? Хэрвээ чи тахилч биш бөгөөд ууган хүүгийн эсвэл Бурханы хүүгийн байр суурьгүй бол чи үнэнч байх чадвартай хэвээр байх уу? Чи хаанчлалыг түгээхийн тулд чадах бүхнээ хийх чадвартай хэвээр байх уу? Чи Бурханы даалгасан ажлыг зүй зохистой хийх чадвартай хэвээр байх уу? Чиний амь хэр их өссөнийг үл харгалзан өнөөдрийн ажил чамайг дотроо бүрэн үнэмшиж, өөрийн бүх үзлээ хойш тавихад хүргэнэ. Чамд амийг эрж хайхад хэрэгтэй бүхэн байсан ч эсвэл үгүй ч, ерөнхийдөө Бурханы ажил чамайг бүрэн үнэмшүүлэх болно. Зарим хүмүүс: “би Бурханд итгэдэг боловч амийг эрж хайх гэж юу болохыг ойлгодоггүй” гэдэг. Зарим нь: “би Бурханд итгэх итгэлдээ бүх будилчихлаа. Би төгс болгуулж чадахгүй гэдгээ мэднэ, иймээс би гэсгээгдэхэд бэлэн байна” гэж хэлдэг. Гэсгээгдэж, устгагдахад бэлэн байгаа ийм хүмүүсээр ч гэсэн өнөөдрийн ажил Бурханаар хийгдэж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрүүлэх ёстой. Зарим хүмүүс бас ийнхүү хэлдэг: “би төгс болгуулахыг гуйдаггүй боловч өнөөдөр Бурханы сургалтыг хүлээн авахад бэлэн байгаа бөгөөд энгийн хүн чанарыг амьдран харуулж, өөрийн хэв чанараа сайжруулж, Бурханы бүх зохицуулалтанд дуулгавартай байхад бэлэн байна...” Үүгээр тэд мөн байлдан дагуулагдаж, гэрчлэл хийсэн ба энэ нь эдгээр хүмүүсийн дотор зарим нэг мэдлэг байгааг баталдаг. Ажлын энэ үе шат туйлын хурдан хийгдсэн бөгөөд ирээдүйд энэ нь хилийн чанадад бүр ч илүү хурднаар хийгдэх болно. Өнөөдөр хилийн чанад дахь хүмүүс арай ядан хүлээж, бүгд Хятад руу яарч байгаа—иймээс хэрвээ бүрэн дүүрэн болгуулж чадахгүй бол та нар хилийн чанад дахь хүмүүст саад учруулж байна. Тэр үед та нар ямар байхаас үл хамааран цаг нь ирэхэд Миний ажил эцэслэн дуусах болно! Та нар хэр сайн орсон эсвэл та нар ямархуу вэ гэдгийг Би анхаардаггүй; Миний бүх ажил та нараас болж саатахгүй. Би бүх хүн төрөлхтний ажлыг хийдэг ба Миний хувьд та нарт илүү их цаг зарцуулах хэрэггүй! Та нар хэтэрхий урам зориггүй, өөрсдийн ухамсар хэтэрхий дутмаг! Та нар төгс болгуулах үнэ цэнэгүй—та нар бараг ямар ч чадамжгүй! Ирээдүйд хүмүүс маш хааш яаш, салан задгай байхаа үргэлжлүүлж, өөрсдийн хэв чанараа сайжруулах чадваргүй хэвээр үлдсэн ч гэсэн энэ нь бүхий л орчлон ертөнцийн ажлыг зогсоохгүй. Бурханы ажил дуусах цаг ирэхэд энэ нь дуусах ба хүмүүсийн таягдуулах цаг ирэхэд тэд таягдуулах болно. Мэдээж төгс болгуулах учиртай, төгс болгуулах үнэ цэнэтэй хүмүүс бас төгс болгуулах болно—гэхдээ хэрвээ та нарт үнэхээр ямар ч найдвар байхгүй бол Бурханы ажил та нарыг хүлээхгүй! Эцсийн эцэст хэрвээ чи байлдан дагуулагдах юм бол энэ нь ч бас гэрчлэл хийж байна хэмээн тооцогдоно; Бурханы та нараас гуйдаг зүйлд хязгаар байдаг. Хүн хэр өндөр сүнсний өндөрт хүрч чадна, тэр нь тэдний гэрчлэлийн өндөр байх учиртай. Тийм гэрчлэл хамгийн өндөр хязгаарт хүрч, хангинасан байх нь хүний төсөөлдөг шиг биш—Хятад хүмүүс та нарт энэ нь биелэхийн аргагүй. Би энэ бүх хугацаанд та нартай харилцсан бөгөөд та нар өөрсдөө үүнийг харсан. Би та нарт Миний нүднээс далдуур эсэргүүцэхгүй байхыг, тэрслэхгүй байхыг, ичгүүртэй зүйл хийхгүй байхыг хэлсэн. Би эдгээр үгсийг та нарын нүүрэн дээр олон удаа хэлсэн боловч тэр нь ч хангалтгүй байсан—Намайг эргэж хармагц тэд өөрчлөгдөж, ямар ч гэмшилгүйгээр зарим нь нууцаар Намайг эсэргүүцдэг. Намайг юу ч мэддэггүй гэж чи бодож байна уу? Чи Надад түвэг удаад энэ нь яах ч үгүй гэж бодож байна уу? Миний нүднээс далдуур Миний ажлыг нураахаар оролдож байгааг чинь Би мэддэггүй гэж чи бодож байна уу? Чиний ялихгүй жаахан заль мэх зан араншинг чинь орлож чадна гэж чи бодож байна уу? Чи үргэлж хараажаар дуулгавартай байдаг боловч далдуур урвамтгай байдаг ба зүрх сэтгэлдээ хорон муу бодлуудыг нуудаг, чам шиг хүмүүст үхэл хүртэл хангалттай шийтгэл биш. Чам дахь Ариун Сүнсний багахан ажил Намайг гэсэн чиний хүндлэлийг орлож чадна гэж чи бодож байна уу? Тэнгэрийг дуудан хашхирснаар гэгээрэл олж авсан гэж чи бодож байна уу? Чи ичгүүрийг мэдэхгүй юм! Чи бол маш үнэ цэнэгүй! Чиний “сайн үйл хэрэг” Тэнгэрийг хөдөлгөж, энэ нь чамайг онцолсон бөгөөд чамайг уран үгтэй болгосон төрөлхийн авъяас билгийг чамд хайрлаж, бусдыг хуурч, Намайг хуурах боломжийг чамд олгосон гэж чи бодож байна уу? Чиний ухаалаг байдал хэчнээн дутмаг вэ! Чиний гэгээрэл хаанаас ирж байгааг чи мэдэх үү? Хэний хоолыг идэж өссөнөө чи мэдэхгүй гэж үү? Чи хэчнээн увайгүй юм бэ! Та нарын дотроос зарим нь дөрөв таван жилийн харьцалтын дараа ч өөрчлөгдөөгүй; та нар эдгээр хэрэг явдлын талаар тодорхой мэднэ, та нар өөрсдийн уг чанарынхаа талаар тодорхой мэдэж байх ёстой—иймээс нэг л өдөр хаягдах үедээ бүү дургүйц. Өөрсдийнхөө дээр, доор байдаг хүмүүсийн аль алийг үйлчлэлээрээ хуурдаг зарим хүмүүс ихээхэн харьцалтанд өртсөн; мөнгөнд шунахайгаасаа болоод зарим нь ихээхэн харьцалтанд өртсөн; эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд тодорхой хил хязгаарыг баримтлаагүйн улмаас зарим нь ихээхэн харьцалтанд өртсөн; зарим нь залхуу агаад махан биеэ л анхаарч, чуулганд ирэх үедээ зөв шударга байдлыг хэрэгжүүлдэггүй учраас ихээхэн харьцалтанд өртсөн; зарим нь хаа явсан газраа гэрчлэл хийж чаддаггүй, санаатайгаар нүгэл үйлдэж, зохисгүй авирладаг учраас олон удаа сануулга авсан; зарим нь чуулганд ирэх үедээ үг, номлол хэлж, бусдаас илүү дээр мэт аашилж, өчүүхэн төдий ч бодит байдалгүй байдаг байхад ах эгч нар өөр хоорондоо хуйвалдаж, бие биетэйгээ өрсөлдөж байдаг—ихэвчлэн үүний улмаас тэдний үнэн царай илчлэгдсэн. Би эдгээр үгийг та нарт маш олон удаа хэлсэн ба өнөөдөр Би энэ тухай дахиж ярихгүй—хүссэнээ хийцгээ! Өөрсдийнхөө шийдвэрийг гарга! Олон хүмүүс энэ харьцалтанд ердөө ганц хоёр жил өртөөгүй, заримынх нь хувьд энэ нь гурав, дөрвөн жил болсон, зарим нь үүнийг арваас дээш жил туулж байгаа ба тэд итгэгчид болох үедээ харьцалтанд өртсөн боловч өнөөг хүртэл тэдэнд өчүүхэн өөрчлөлт гарсан. Чи юу хэлэх вэ, та нар гахайтай адил биш гэж үү? Энэ нь чамд шударга бус хандаж байгаа хэрэг үү? Хэрвээ та нарыг тодорхой түвшинд хүрч чадахгүй л бол Бурханы ажил дуусахгүй гэж бүү бод. Хэрвээ та нар Түүний шаардлагыг биелүүлэх чадваргүй бол Бурхан та нарыг хүлээсээр байна гэж үү? Би та нарт ний нуугүй хэлье—энэ нь тийм биш! Аливааг харах тийм өөдрөг үзэлтэй бүү бай! Өнөөдрийн ажилд цаг хугацааны хязгаар байгаа, Бурхан зүгээр л чамтай тоглож байгаа биш! Урьд нь, үйлчлэл үзүүлэгчдийн шалгалтыг туулах цаг болоход, хэрвээ Бурханд өгөх гэрчлэлдээ бат зогсоё гэвэл тэд тодорхой түвшинд байлдан дагуулагдах ёстой—тэд дуртайгаар, баяртайгаар үйлчлэл үзүүлэгч байх ёстой ба Бурханыг өдөр бүр магтаж, өчүүхэн төдий ч хааш яаш буюу хайнга байж болохгүй гэж хүмүүс боддог байсан. Зөвхөн тэр үед л тэд үнэхээр үйлчлэл үзүүлэгч байж чадна гэж тэд бодсон, гэхдээ энэ нь үнэхээр тийм гэж үү? Тэр үед хүмүүст бүх төрлийн илрэл байсан юм. Зарим нь зугтсан, зарим нь Бурханыг эсэргүүцсэн, зарим нь чуулганы мөнгийг үрсэн ба ах эгч нар бие биенийхээ эсрэг хуйвалдан, бие биенийгээ хараан доромжилсон. Энэ нь үнэхээр асар их чөлөөлөлт байсан боловч үүнд нэг сайн зүйл байсан: Хэн ч ухраагүй. Энэ бол энэ талаар хэлж болох хамгийн сайн зүйл юм. Тэд үүний улмаас Сатаны өмнө гэрчлэл хийсэн бөгөөд дараа нь Бурханы ардын ялгамж чанарыг олж авч, өнөөдрийг хүртэл явсан. Бурханы ажил чиний төсөөлсөн шиг явагддаггүй. Цаг нь болоход та нар ямар байхаас үл хамааран ажил дуусах болно. Зарим хүмүүс: “Ингэж авирласнаар Та хүмүүсийг авардаггүй эсвэл тэднийг хайрладаггүй—Та бол зөвт Бурхан биш” гэж хэлж болох юм. Би чамд ний нуугүй ингэж хэлдэг: Миний өнөөдрийн ажлын гол цөм нь чамайг байлдан дагуулж, чамаар гэрчлэл хийлгэх явдал юм. Чамайг аврах нь ердөө нэмэлт зүйл; аврагдах уу эсвэл үгүй юу гэдэг чинь чиний өөрийн эрэл хайгуулаас хамаарах ба энэ нь Надтай холбоогүй. Гэсэн ч Би чамайг байлдан дагуулах ёстой; Намайг бурантагтай тэмээ шиг хөтлөхөөр үргэлж бүү оролд—өнөөдөр Би чамайг хүн болгодог, эсрэгээрээ биш”

Өнөөдөр та нарын ойлгож эхэлсэн зүйл чинь түүхэн туршид төгс болгуулаагүй ямар ч хүнийхээс илүү өндөр. Та нарын, шалгалтын талаарх мэдлэг ч бай эсвэл Бурханд итгэх итгэл ч бай энэ нь бүхэлдээ өөр ямар ч Бурханд итгэгчийнхээс илүү өндөр юм. Та нарын ойлгодог зүйлс нь орчны шалгалтыг туулахаасаа өмнө та нарын мэдэж авдаг зүйл боловч та нарын жинхэнэ сүнсний өндөр тэдгээртэй бүрмөсөн нийцэлгүй байдаг. Та нарын мэддэг зүйл нь та нарын хэрэгжүүлдэг зүйлээс илүү өндөр. Хэдий та нар, Бурханд итгэдэг хүмүүс Бурханыг хайрлах ёстой ба ерөөлийн төлөө биш харин Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын төлөө л хичээх ёстой гэж хэлдэг боловч та нарын амьдралд илэрхийлэгддэг зүйл үүнээс асар өөр бөгөөд ихээхэн гутаагдсан. Ихэнх хүмүүс амар амгалан байдлын төлөө болон бусад ашиг тусын төлөө Бурханд итгэдэг. Энэ нь чиний тусын төлөө л биш бол чи Бурханд итгэдэггүй ба хэрвээ Бурханы нигүүлслийг хүлээн авч чадахгүй бол чи уруу царайлдаг. Энэ нь яаж чиний жинхэнэ сүнсний өндөр байх юм бэ? Гэр бүлийн зайлшгүй хэрэг явдлын (хүүхдүүд өвдөх, нөхөр эмнэлэгт хэвтэх, ургац муу ургах, гэр бүлийн гишүүдийн хавчилт шахалт гэх мэт) тухайд гэвэл чи өдөр тутмын амьдралд ихэвчлэн тохиолддог эдгээр зүйлийг ч даван гарч чаддаггүй: Тийм зүйл тохиолдох үед чи самгардаж юу хийхээ мэдэхээ больдог—ихэнхдээ чи Бурханы талаар гомдоллодог. Бурханы үг чамайг хуурсан ба Бурханы ажил чамайг цагийг дэмий нөхцөөлгөсөн гэж чи Бурханд гомдоллодог. Та нарт тийм бодол байдаггүй гэж үү? Та нарын дунд тийм зүйлс тун ховорхон тохиолддог гэж чи бодож байна уу? Та нар тийм үйл явдлуудын дунд амьдарч өдөр бүрийг өнгөрөөдөг. Та нар өөрсдийн Бурханд итгэх итгэлийнхээ амжилтыг болон хэрхэн Бурханы хүслийг хангалуун байлгах талаар өчүүхэн төдий ч бодож үздэггүй. Та нарын жинхэнэ сүнсний өндөр хэтэрхий жаахан, бүр бяцхан дэгдээхийнийхээс ч илүү жаахан. Танай нөхрийн бизнес алдагдалд ороход та нар Бурханы талаар гомдоллодог, Бурханы хамгаалалтгүй орчинд орсноо мэдэх үедээ та нар мөн л Бурханы талаар гомдоллодог, дэгдээхийнүүдийн чинь нэг нь үхэхэд эсвэл малын хашаан дахь үхэр чинь өвдөхөд хүртэл та нар гомдоллодог, хүү чинь гэр бүлээ эхлэхийн цагт танай гэр бүлд хангалттай мөнгө байхгүй байвал та нар гомдоллодог бөгөөд чуулганы ажилчид танай гэрт хэдэн хоол идсэн боловч чуулган чамд мөнгийг нь төлөхгүй байхад эсвэл хэн ч чамд хүнсний ногоо илгээхгүй байх үед чи бас л гомдоллодог. Чиний гэдэс гомдлоор дүүрсэн байдаг ба заримдаа үүний улмаас чи цуглаанд явдаггүй эсвэл Бурханы үгийг идэж уудаггүй бөгөөд чи асар урт хугацааны туршид сөрөг болж магадгүй байдаг. Өнөөдөр чамд тохиолддог нэг ч зүйл чиний хэтийн ирээдүй эсвэл хувь заяатай ямар нэгэн холбоогүй; хэрвээ чи Бурханд итгээгүй бол эдгээр зүйлс мөн л тохиолдох байсан, гэсэн ч чи тэдгээрийн төлөөх хариуцлагыг Бурхан руу чихдэг ба Бурхан чамайг таягдсан гэж зүтгэсээр байдаг. Бурханд итгэх итгэлийнхээ юунд чи өөрийнхөө амийг үнэхээр тахил болгосон бэ? Хэрвээ та нар Иовтой адил шалгалтуудыг амссан бол өнөөдөр Бурханыг дагаж байгаа та нарын дундаас нэг нь ч бат зогсож чадахгүй байх байсан ба та нар бүгд нуран унах байсан юм. Мөн энгийнээр хэлэхэд Петр, та нарын хооронд үй олон ялгаа бий. Өнөөдөр хэрвээ та нарын эд хөрөнгөний хагасыг булаан авах юм бол та нар Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэж зүрхлэх байсан; хэрвээ хүү эсвэл охиныг чинь та нараас авсан бол та нар эсэргүүцлээ илэрхийлэн гудамжаар гүйх байсан; хэрвээ чиний амьдрал мухардалд орсон бол чамайг айлгахын тулд Би анх яагаад маш олон үг хэлснийг чи асууж Бурхантай зөвшилцөхөөр оролдох байсан. Тийм үед та нарын хийж зүрхлэхгүй зүйл юу ч байхгүй. Та нар үнэхээр ойлгоогүй ба жинхэнэ сүнсний өндөргүй болохыг энэ нь харуулдаг. Тиймээс та нар дахь шалгалтууд хэтэрхий их, учир нь та нар хэтэрхий ихийг ойлгодог, гэхдээ та нарын үнэхээр мэддэг зүйл чинь та нарын ухамсарласан зүйлийн мянганы нэг ч хүрэхгүй. Ойлголт мэдлэг төдийгөөр бүү зогс; та нар үнэндээ хэр ихийг хэрэгжүүлж чадахаа, та нарын шаргуу ажлын хэр их хөлс хүч Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт болж хувирсныг болон өөрсдийн хэрэгжүүлэлтийнхээ хэр олонд нь өөрсдийнхөө шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн бэ гэдгээ харсан нь дээр. Чи өөрийнхөө сүнсний өндөр болон хэрэгжүүлэлтийг нухацтай авч үзэх ёстой. Бурханд итгэх итгэлээрээ чи зүгээр л хэн нэгэнд хийсэн дүр үзүүлэхээр оролдох ёсгүй—чи олж авч чадах уу, үгүй юу гэдэг чинь чиний өөрийн эрэл хайгуулаас хамаарна.

Тайлбар:

a. Ханхао шувууны түүх нь шоргоолж, царцаа хоёрын тухай Эзопын ёгт үлгэртэй тун адилхан. Ханхао шувуу өөрийн хөрш, алаг шаазгайн олон удаагийн анхааруулгыг үл харгалзан—цаг агаар дулаахан байх зуур үүрээ барихын оронд унтахыг илүүд үздэг. Өвөл болоход уг шувуу хөлдөж үхдэг.

Өмнөх:ГУРВАЛ ОРШИН БАЙДАГ УУ?

Дараах:ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ (4)