Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Хэрэв чи тогтворгүй зан чанартай бол, салхи бороо мэт ааштай бол, хэрэв чи урагш явсаар байж чадахгүй бол, Миний саваа чамаас холгүй байх болно. Чамтай харьцаж байх үед, хүрээлэн буй орчин хэдий чинээ тааламжгүй байна, чи хэдий чинээ их хавчигдана, Бурханыг гэсэн хайр чинь төдий чинээ нэмэгдэж, чи энэ ертөнцтэй зууралдахаа болино. Өөр замгүй болсноор чи Над уруу ирэх ба өөрийн хүч чадал ба итгэлийг дахин олно. Харин амар хялбар орчинд чи яахаа мэдэхгүй байх болно. Чи идэвхгүй биш, идэвхтэй байж эерэгээр орох ёстой. Чамайг хэн ч, юу ч, ямар ч нөхцөлд ганхуулах ёсгүй бөгөөд чи хэний ч үгэнд автаж болохгүй. Чи тогтвортой зан чанартай байх ёстой ба хүмүүс юу ч хэлсэн, чи үнэн гэж нэгэнт мэдэж байгаагаа шууд хэрэгжүүлэх ёстой. Чи хэнтэй учрахаас үл хамааран Миний үг чиний дотор үргэлж ажиллаж байх ёстой. Чи Намайг гэрчлэх гэрчлэлдээ бат зогсож, Миний ачаанд анхаарал хандуулах ёстой. Чи өөрийн гэсэн бодолгүйгээр, сохроор хүмүүстэй санаа нийлж, төөрөлдөж болохгүй. Харин бат зогсож, Надаас ирээгүй зүйлсийг эсэргүүцэх зоригтой байх ёстой. Хэрвээ чи ямар нэг зүйл буруу байгааг тодорхой мэдсэн мөртлөө өөрийнхөө санааг илэрхийлдэггүй бол чи үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүн биш юм. Хэрэв чи ямар нэг юм буруу байгааг мэдээд уг сэдвийг гуйвуулахад Сатан чиний замыг таглаж, чи үр дүнгүй ярьж, эцсээ хүртэл тэвчиж чадахгүй, зүрх сэтгэлдээ айдас тээсээр байгаа бол зүрх сэтгэлд чинь одоо ч гэсэн Сатаны бодлууд дүүрэн байгаа биш үү?

Ялагч гэж хэн бэ? Христийн сайн цэргүүд зоригтой байж, сүнсээрээ хүчирхэг байхын тулд Намайг түших ёстой. Тэд дайчин болохын тулд тулалдаж, үхэл хүртлээ Сатантай тулалдах ёстой. Чи үргэлж сэрүүн байх ёстой. Ийм учраас л Би чамайг мөч бүрд Өөртэйгөө идэвхтэй хамтран ажиллуулж, Над уруу ойр ирэхийг сургасан. Хэрэв чи хэзээ ч, хаана ч, Миний өмнө чимээгүй байж, Миний яриаг сонсож, Миний үг ба үйлдэлд анхаарал хандуулж чадвал чи огт ганхахгүй, сууриа алдахгүй. Миний дотроос хүлээн авсан юуг ч чи хэрэгжүүлж чадна. Миний үг нэг бүр чиний байдал уруу чиглэдэг. Тэд чиний зүрхийг нэвтэлдэг. Чи тэдгээрийг амаараа үгүйсгэсэн ч зүрхээрээ үгүйсгэж чадахгүй бөгөөд хэрэв чи Миний үгсийг судалбал шүүгдэх болно. Өөрөөр хэлбэл, Миний үгс нь үнэн, амь, зам бөгөөд Сатаныг ялж чадах хоёр иртэй сэлэм. Ойлгодог бөгөөд хэрэгжүүлэх замтай хүмүүс ерөөгддөг ба хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс нь гарцаагүй шүүгдэх болно. Энэ нь маш бодитой билээ. Эдүгээ Миний шүүх хүмүүсийн цар хүрээ өргөссөн. Би дан ганц Намайг мэддэг хүмүүсийг шүүгээд зогсохгүй мөн Надад итгэдэггүй бөгөөд Ариун Сүнсний ажлыг эсэргүүцэж, саатуулахын тулд хамаг чадлаараа хичээдэг хүмүүсийг ч гэсэн шүүх болно. Миний өмнө Миний мөрийг дагадаг бүхэн, Бурхан бол дүрэлзэх гал гэдгийг харах болно. Бурхан бол сүр жавхлан! Тэрээр Өөрийн шүүлтээ хэрэгжүүлж, тэдэнд үхэх ял тулгаж байна. Чуулганд байдаг авч Ариун Сүнсний ажлыг дагахад анхаарал хандуулдаггүй, Ариун Сүнсний ажилд саад болдог, өөрсдийгөө гайхуулдаг, шударга бус санаа, зорилготой, Бурханы үгсийг идэж уухад хичээл чармайлт гаргадаггүй, эргэлзсэн эсвэл төөрөлдсөн, Ариун Сүнсний ажлыг судалдаг хүмүүсийн дээр шүүлтийн үгс хэзээ ч ирж болзошгүй. Хүмүүсийн бүх үйлдэл илчлэгдэх болно. Ариун Сүнс хүмүүсийг зүрхийг шалгадаг. Иймээс ухаангүй байж болохгүй. Анхаарал болгоомжтой бай. Мөн сохроор өөрийнхөөрөө бүү үйлд. Хэрэв чиний үйлдэл Миний үгсийг дагадаггүй бол, чи шүүгдэх болно. Дуурайж, хуурамч байж болохгүй. Эсвэл үнэхээр ойлгохгүй байж болохгүй. Чи Миний өмнө ирж, Надтай ойр ойрхон харилцах хэрэгтэй.

Чи Надаас юу авна, энэ нь чамд хэрэгжүүлэх замыг өгөх ба Миний хүч чамайг дагаж, чамд Миний оршихуй байх болно. Үргэлж Миний үгээр алх. Чи ертөнц дэх бүх зүйлийг даван гарч, амилалын хүчийг эзэмшинэ. Хэрэв чиний үг, чиний зан ааш, чиний үйлдэлд Миний үг ба Миний оршихуй үгүй бол, хэрэв чи Надаас өөрийгөө холдуулж өөрийнхөө дотор амьдарч, үзхүй дотроо амьдарч, ёс заншил ба хууль дүрэм дотор амьдарвал, нүглийг анхаардгийн чинь баталгаа билээ. Өөрөөр хэлбэл, чи өөрийн хуучин хүнээс зуурч, бусад хүн түүнийг чинь хөндөх юмуу сэтгэлийг чинь сэвтээхийг үл зөвшөөрч байгаа хэрэг. Тийм хүн дэндүү дорой чансаатай бөгөөд хэтэрхий утга учиргүй болой. Тэд Бурханы нигүүлслийг харж чаддаггүй. Эсвэл Бурханы ерөөлүүдийг таньж чаддаггүй. Хэрэв чи үргэлжлүүлэн зайлсхийсээр байвал хэзээ Намайг өөрийнхөө дотор ажиллахыг зөвшөөрч чадах юм бэ? Намайг ярьж дуусахад чи сонссон боловч санахгүй бөгөөд асуудал үнэхээр гарч ирэх үед чи маш сул дорой үлдэх болно. Ямар төлөвшил ийм байх юм бэ? Чи үргэлж аргадуулах хэрэгтэй байгаад байвал хэзээ Би чамайг бүрэн төгс болгож чадах юм бэ? Чи цохилт ба шархнаас айгаад байвал бушуухан бусдад сануулж, “Надтай хэн ч бүү харьц! Би өөрийн төрөлх хуучин зан чанараас өөрөө салж чадна” гэж хэл. Тэгвэл хэн ч чамайг шүүмжлэхгүй. Эсвэл чамд хүрэхгүй бөгөөд хэн ч чамайг хайхрахгүй учир чи хүссэнээрээ чөлөөтэй итгэж болно. Чи ийм байдлаар Миний хөлийн мөрийг дагаж чадах уу? Би бол чиний Бурхан, чиний Эзэн гэдгийг чи тодорхой мэдэж байгаа гэж хэлэх нь хоосон үг юм. Хэрэв чи үнэхээр эргэлзэхгүй байвал, энэ зүйлс асуудал болохгүй бөгөөд чиний дээр Бурханы хайр ба Бурханы ерөөлүүд байна гэж чи итгэх болно. Би ярихдаа Өөрийн хөвгүүддээ ярьдаг. Үүнд талархал ба магтаал байх учиртай.

Өмнөх:АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дараах:АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ