15.3. Үнэнийг ойлгож, бодит байдалд орох тухай

433. Одоо бол Хаанчлалын эрин үе. Чи энэхүү шинэ эрин үед орсон эсэх нь Бурханы үгийн бодит байдалд орсон эсэхээр чинь, мөн Түүний үг чиний амийн бодит байдал болсон эсэхээр шийдэгддэг. Бурханы үг хүн бүрд мэдэгддэг, эцэстээ бүх хүн үгийн ертөнцөд амьдарч, Бурханы үг хүн бүрийг дотроос нь гэгээрүүлж, гэрэлтүүлнэ. Хэрвээ чи энэ хугацаанд Бурханы үгийг уншихдаа хайхрамжгүй байж, мөн Бурханы үгийг огт сонирхдоггүй бол чиний байдалд ямар нэг буруу зүйл байгааг энэ нь харуулдаг. Хэрвээ чи Үгийн эрин үед орж чадахгүй бол Ариун Сүнс чиний дотор ажиллахгүй; хэрвээ чи энэ эрин үед орсон бол Тэр Өөрийн ажлыг хийнэ. Ариун Сүнсний ажлыг олж авах чадвартай байхын тулд чи Үгийн эрин үе эхлэх үед яаж хийх ёстой вэ? Энэ эрин үед Бурхан энэхүү бодит байдлыг та нарын дунд биелүүлнэ: хүн бүр Бурханы үгийг амьдран харуулж, үнэнийг хэрэгжүүлэх чадвартай байж, Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлана; бүх хүн Бурханы үгийг суурь болгож, бодит байдлаа болгон ашиглаж, Бурханыг хүндлэх зүрх сэтгэлтэй байна; Бурханы үгийг хэрэгжүүлснээр дамжуулан хүн Бурхантай хамт хааны эрх мэдлийг эзэмшинэ. Бурханы биелүүлэх гэж буй зүйл бол энэ ажил юм… Бурхан үгээр хүнийг захирдаг; Бурханы үгийг идэж, уувал чамд сайхан санагдах ба хэрвээ тэгдэггүй бол чамд дагах ямар ч зам байхгүй байх болно. Бурханы үг нь хүний хоол, мөн түүнийг хөдөлгөгч хүч болдог. Библид “Хүн зөвхөн талхаар амьдардаггүй, харин Бурханы амнаас гарах үг бүрээр амьдардаг” гэсэн байдаг. Бурхан өнөөдөр энэ ажлыг биелүүлэх гэж байгаа юм. Тэрээр энэ үнэнийг та нар дээр биелүүлнэ. Өнгөрсөн үед хүн Бурханы үгийг уншихгүй олон өдөр явдаг байсан атлаа яагаад ердийнхөөрөө хооллож, ажиллаж чаддаг байсан юм бэ? Одоо яагаад ингэж болдоггүй юм бэ? Энэ эрин үед Бурхан бүхнийг захирахын тулд үндсэндээ үг ашигладаг. Бурханы үгээр дамжуулан хүн шүүгдэж, төгс болгуулж, эцэстээ хаанчлал руу хүргэгддэг. Ялангуяа Хаанчлалын эрин үед зөвхөн Бурханы үг л хүний амийг хангаж чадна, Бурханы үг л хүнд гэрэл өгч, хэрэгжүүлэлтийн замыг өгч чадна. Чи Бурханы үгийн бодит байдлаас холдохгүйгээр өдөр бүр Түүний үгийг идэж, ууж байгаа цагт Бурхан чамайг төгс болгож чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хаанчлалын эрин үе бол үгийн эрин үе юм”-аас эш татав

434. Хүн эзэмших ёстой үнэнээ Бурханы үгээс олдог бөгөөд энэ бол хүн төрөлхтөнд хамгийн ашиг тустай, хэрэгтэй үнэн юм. Энэ бол та нарын бие махбодод хэрэгтэй ханд, тэжээл бөгөөд хэвийн хүн чанараа сэргээхэд нь хүнд тусалдаг зүйл, хүний зэвсэглэх ёстой үнэн юм. Бурханы үгийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, та нарын амь төдий чинээ хурдан цэцэглэж, үнэн төдий чинээ тодорхой болно. Биеийн хэмжээ чинь өсөх тусам та бүхэн сүнслэг ертөнцийн зүйлсийг илүү тодорхой харж, Сатаныг ялан дийлэх илүү их тэнхээтэй болно. Бурханы үгийг хэрэгжүүлснээр ойлгохгүй байсан олон үнэн чинь та нарт тодорхой болно. Ихэнх хүмүүс Бурханы үгийн бичвэрийг ойлгох төдийдөө сэтгэл ханадаг бөгөөд туршлагаа гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлэхийн оронд, өөрсдийгөө хоосон сургаалаар зэвсэглэхэд анхаардаг; гэвч энэ нь фарисайчуудын зам бус уу? Ийм байхад “Бурханы үг бол амь юм” гэсэн хэллэг тэдний хувьд яаж жинхэнэ байж чадах юм бэ? Бурханы үгийг унших төдийхнөөр бус гагцхүү түүнийг хэрэгжүүлсэн үед л хүний амь өснө. Хэрэв Бурханы үгийг ойлгох нь амь болон биеийн хэмжээтэй болоход хэрэгтэй бүхэн юм гэж чи итгэж байвал ойлголт чинь ташаа байна. Үнэнийг хэрэгжүүлсэн цагт Бурханы үгийг үнэхээр ойлгох бөгөөд “үнэнийг хэрэгжүүлснээр л үүнийг ойлгож чадна” гэдгийг чи ойлгож авах ёстой. Өнөөдөр Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа чи Бурханы үгийг мэдлээ гэж л хэлж болно, харин ойлгочихлоо гэж хэлж болохгүй. Үнэнийг хэрэгжүүлэх цорын ганц зам бол эхлээд үүнийг ойлгох явдал гэж зарим хүн хэлдэг ч энэ нь ердөө зарим талаараа зөв бөгөөд бүхэлдээ үнэн зөв биш гэдэг нь лавтай юм. Үнэний талаар мэдлэгтэй болохоосоо өмнө чи тэр үнэнийг туулаагүй байдаг. Номлолоос сонсдог зүйлээ ойлгодог гэж чамд санагдах нь үнэндээ ойлгож байгаа хэрэг биш. Зүгээр л үнэний үг үсгийг эзэмшсэн төдий бөгөөд энэ нь үнэний жинхэнэ утгыг ойлгохтой адилгүй. Үнэний талаар зөвхөн өнгөц мэдлэгтэй байгаа чинь үнэндээ ойлгодог, эсвэл энэ талаар мэдлэгтэй гэсэн үг биш; үнэний жинхэнэ утга нь үнэнийг туулснаар гарч ирдэг. Тиймээс зөвхөн үнэнийг туулах үедээ чи үүнийг ойлгож чадна, тэр цагт л чи далд хэсгүүдийг нь ухаарч чадна. Туршлагаа гүнзгийрүүлэх нь үнэний далд утгыг ухаарах, мөн чанарыг нь ойлгох цорын ганц зам юм. Тиймээс үнэнтэй байхад чи хаа ч хүрж чадах боловч дотор чинь үнэн байхгүй бол шашны хүмүүс байтугай, гэр бүлийн гишүүдээ ч итгүүлэх гэж оролдох талаар бодох хэрэггүй. Үнэн байхгүй бол чи будрах цасан ширхэгтэй л адил байх болно, харин үнэнтэй бол аз жаргалтай, эрх чөлөөтэй байж чадах бөгөөд хэн ч чам руу дайрч чадахгүй. Онол хэр баттай байх нь хамаагүй, үнэнийг даван гарч чадахгүй. Үнэнтэй байхад дэлхийг ч хөдөлгөж, уулс хийгээд тэнгис далайг ч нүүлгэж болно, харин үнэн дутмаг бол хотын бат бэх хана хэрэм өтөнд идэгдэж юу ч үгүй болоход хүрнэ. Энэ бол илэрхий бодит байдал.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэх ёстой”-оос эш татав

435. Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг бодитоор ойлгож авна гэдэг энгийн хэрэг биш юм. “Би Бурханы үгийн үгчилсэн утгыг тайлбарлаж чадна, миний тайлбарыг хүн бүр сайн байна гэцгээн, намайг сайшаадаг тул би Бурханы үгийг ойлгодог гэсэн үг” гэж бүү бод. Энэ нь Бурханы үгийг ойлгохтой адилгүй. Хэрэв чи Бурханы айлдварууд дотроос гэрэл олж авч, Түүний үгийн жинхэнэ утга учрыг мэдэрсэн бол; Бурханы үгийн ар дахь санаа зорилго болон тэдгээр нь эцэстээ ямар үр нөлөөнд хүрэхийг илэрхийлж чаддаг бол, энэ бүх зүйлийг тодорхой ойлгомогц чинь Бурханы үгийн талаар тодорхой түвшний ойлголттой гэж тооцож болно. Тиймээс Бурханы үгийг ойлгоно гэдэг тийм ч энгийн хэрэг биш. Чи Бурханы үгийн үгчилсэн утгыг уран яруу тайлбарлаж чаддаг байлаа гээд үүнийг ойлгодог гэсэн үг биш юм. Үгчилсэн утгыг нь хэчнээн их тайлбарлаж чаддаг ч бай, чиний тайлбар мөн л хүний төсөөлөл, сэтгэлгээнд суурилдаг. Энэ нь ямар ч хэрэггүй! Бурханы үгийг чи хэрхэн ойлгож болох вэ? Гол түлхүүр нь тэдгээрийн дотроос үнэнийг эрж хайх явдал юм; тийм маягаар л чи Бурхан юу хэлдгийг үнэхээр ойлгож чадна. Бурхан үг хэлэх болгондоо зүгээр л ерөнхийд нь ярьдаггүй нь мэдээж. Түүний айлддаг өгүүлбэр бүр нь Бурханы үгэнд цаашдаа гарцаагүй илчлэгдэх дэлгэрэнгүй агуулгыг агуулдаг бөгөөд тэдгээрийг өөрөөр илэрхийлж болно. Үнэнийг илэрхийлдэг Бурханы арга замыг хүн ухан ойлгож чадахгүй. Бурханы айлдварууд маш гүн гүнзгий бөгөөд хүний сэтгэлгээгээр ухан ойлгож болохгүй. Хүмүүс хичээл чармайлт гаргаж байгаа цагт үнэний тал бүрийн бүхий л утга учрыг олж илрүүлж чадна; хэрвээ чи ингэвэл, тэдгээрийг туулах зуур чинь Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлэхийнхээ хэрээр үлдсэн нарийн ширийнийг бүрэн дүүргэж, улмаар энэ бодит байдлын талаарх ойлголтыг чамд өгнө. Нэг хэсэг нь Бурханы үгийг ойлгож, тэдгээрийг уншсанаар тодорхой агуулгыг нь эрж хайх явдал юм. Өөр нэг хэсэг нь Бурханы үгийг туулснаар дамжуулан далд утгыг нь ойлгож, Ариун Сүнснээс гэгээрэл олж авах явдал билээ. Үндсэндээ энэ хоёр арга замаар Бурханы үгийн талаарх жинхэнэ ойлголтод хүрдэг. Хэрвээ чи Түүний үгийг үгчлэн тайлбарлаж, эсвэл өөрийн бодол, төсөөллөөр тайлбарлах юм бол хэчнээн уран цэцнээр тайлбарлаж чаддаг байлаа ч гэсэн Бурханы үгийн талаарх ойлголт чинь бодитой бус байдаг. Чи Бурханы үгийн утга учрыг хам сэдвээс нь салган, буруугаар тайлбарлаж ч магадгүй бөгөөд ингэвэл бүр ч ярвигтай. Тиймээс Бурханы үгийг мэдсэнээр дамжуулан Ариун Сүнсний гэгээрлийг хүлээн авснаар үнэнийг үндсэндээ олж авдаг. Түүний үгийн үгчилсэн утгыг ойлгох юм уу тайлбарлаж чаддаг байх нь үнэнийг олж авсанд тооцогддоггүй. Хэрвээ чи Түүний үгийн үгчилсэн утгыг л тайлбарлах хэрэгтэй байсан бол Ариун Сүнсний гэгээрэл ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэр тохиолдолд чамд тодорхой түвшний боловсрол л хэрэгтэй байх байсан бөгөөд боловсролгүй хүмүүст нэлээд бэрхшээлтэй байх байв. Бурханы ажил бол хүний уураг тархиар ойлгож болох зүйл биш юм. Бурханы үгийн талаарх жинхэнэ ойлголт нь үндсэндээ Ариун Сүнснээс гэгээрэл олж авахаас шалтгаалдаг; энэ нь үнэнийг олж авах үйл явц билээ.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Хүний уг чанарыг хэрхэн мэдэх вэ”-ээс эш татав

436. Хэрэв чи Бурханы үгээс, Бурханы айлдварын ар дахь хүсэл, санаа зорилгыг ойлгодоггүй, Түүний үгийн хүрэхээр зорьдог зорилго, үр дүнг ойлгодоггүй, Түүний үг хүнд юуг бүтээж, юуг төгс болгохоор эрж хайдгийг ойлгодоггүй, эдгээр зүйлийг ойлгодоггүй бол үнэнийг хараахан ухаардаггүйг чинь энэ нь нотолдог. Яагаад Бурхан хэлдэг зүйлээ хэлдэг вэ? Яагаад Тэр тийм өнгөөр ярьдаг вэ? Яагаад Түүний айлддаг үг бүр тийм үнэн сэтгэлийн, чин үнэнч байдаг вэ? Яагаад Тэр тодорхой үгсийг ашиглахаар сонгодог вэ? Чи мэдэх үү? Хэрэв чи итгэлтэй хэлж чадахгүй бол Бурханы хүсэл, Түүний санаа зорилгыг ойлгодоггүй, Түүний үгийн цаад утгыг ойлгодоггүй гэсэн үг юм. Чи үүнийг ухаардаггүй бол яаж үнэнийг олж авч чадах юм бэ? Үнэнийг олж авна гэдэг нь хэлдэг үг бүрээр нь дамжуулан Түүний хүслийг ойлгоно гэсэн үг; Бурханы үгийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлж, Бурханы үгийг өөрөөрөө амьдран харуулж, өөрийн бодит байдал болгоно гэсэн үг юм. Бурханы үгийг нэгд нэггүй ойлгосон үедээ л чи үнэнийг үнэхээр ухан ойлгож чадна. Хэдхэн бичиг үсэг, сургаал ойлгох төдий болчхоод үнэнийг ойлгож, бодит байдалтай болсон гэж чи боддог. Чи бүр “Бурхан биднээс үнэнч байхыг хүсдэг бөгөөд бид үүнийг хэрэгжүүлсэн” гэж хэлдэг. Гэвч, Бурхан яагаад хүмүүсийг үнэнч байлгахыг хүсдэг, мөн яагаад Өөрийг нь хайрлахыг хүмүүсээс хүсдэгийн шалтгааныг чи ойлгож чаддаггүй. Үнэндээ, хүмүүст ийм шаардлага тавьдаг Бурханы зорилго нь тэднийг аварч, төгс болгохын төлөө байдаг.

Үнэнээр цангаж, үнэнийг эрж хайж, үнэнийг хайрладаг хүмүүсийн төлөө Бурхан үнэнийг илэрхийлдэг. Харин бичиг үсэг, хоосон сургаал л анхаардаг, урт бөгөөд сүржин үг хэлэх дуртай хүмүүсийн тухайд бол, тэд хэзээ ч үнэнийг олж авахгүй; тэд өөрсдийгөө хуурч байгаа. Ийм хүмүүс Бурханы үгийг унших талаар буруу үзэл бодолтой байдаг; тэд босоо юмыг унших гэж хүзүүгээ гилжийлгэдэг—тэдний харах өнцөг тэр чигээрээ буруу юм. Зарим хүн Бурханы үгийг шинжилж, ерөөгдөх ба хүний хүрэх газрын тухай Түүний хэлсэн зүйлсийг судлахаа л мэддэг. Бурханы үг тэдний үзэлтэй таарахгүй бол тэд сөрөг болж, эрэл хайгуулаа зогсоодог. Энэ нь үнэнийг сонирхдоггүйг нь харуулдаг. Ийм учраас тэд үнэнийг ноцтойгоор авч үздэггүй; тэд өөрсдийн үзэл, төсөөллийн үнэнийг л хүлээн зөвшөөрөх чадвартай. Хэдийгээр ийм хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ оргилуун байдаг бөгөөд зарим нэг сайн үйл хийж, бусдад өөрсдийгөө сайнаар харагдуулахын тулд чадах бүхнээ хийхээр хичээдэг боловч ирээдүйд сайн хүрэх газартай байхын тулд л үүнийг хийж байгаа. Тэд чуулганы амьдралд мөн оролцож, бусдын л адил Бурханы үгийг ууж иддэг баримтыг үл харгалзан, үнэний бодит байдалд орж, үнэнийг олж авах тэдэнд бэрхшээлтэй байдаг. Бурханы үгийг идэж уудаг боловч ердөө л хэлбэрддэг зарим хүн байсаар байдаг; тэд хэдхэн бичиг үсэг, хоосон сургаал ойлгож авсан төдийхнөөр үнэнийг олж авсан гэж боддог. Тэд ямар мунхаг юм бэ! Бурханы үг бол үнэн. Гэхдээ Бурханы үгийг уншсаны дараа үнэнийг ойлгож, олж авах албагүй. Бурханы үгийг ууж идэх замаар үнэнийг олж авч чаддаггүй бол олж авсан зүйл чинь бичиг үсэг, хоосон сургаал байх болно. Үнэнийг олж авна гэж юу гэсэн үг болохыг чи мэддэггүй. Бурханы үгийг гартаа атгасан байж болох ч тэдгээрийг уншаад чи Бурханы хүслийг ойлгож чадахгүй байсаар, хэдэн бичиг үсэг, хоосон сургаал л олж авдаг. Юуны өмнө, Бурханы үг маш илэн далангүй, үнэхээр гүн гүнзгий гэдгийг чи ухаарах хэрэгтэй. Олон жилийн туршлагагүй бол чи Бурханы үгийг яаж ойлгож чадах юм бэ? Бурханы үгийн нэг өгүүлбэрийг нь хүртэл бүрэн туулахад бүхий л амьдрал шаардлагатай болно. Чи Бурханы үгийг уншдаг боловч Бурханы хүслийг ойлгодоггүй; Түүний үгийн санаа зорилго, тэдгээрийн гарал үүсэл, хүрэхээр чармайж буй үр нөлөө, юу гүйцэлдүүлэхээр эрэлхийлж буйг нь ойлгодоггүй. Хэрэв чи эдгээр зүйлийг алиныг нь ч ойлгодоггүй бол үнэнийг яаж ойлгож чадах юм бэ? Чи Бурханы үгийг олон удаа уншсан байж болно, магадгүй олон хэсгийг нь цээжээр уншиж чаддаг байж болох боловч огтхон ч өөрчлөгдөөгүй хэвээр, бас ямар ч ахиц гаргаагүй байдаг. Бурхантай харилцах харилцаа чинь урьдын адил хол, хөндий хэвээр байдаг. Бурхан та хоёрын хооронд урьдын адил хана хэрэм байсаар байдаг бөгөөд чи Түүнд эргэлзсээр байдаг. Чи Бурханыг ойлгодоггүй төдийгүй Түүнд шалтаг тоочиж, Түүний талаар үзэл өвөрлөдөг. Чи Түүнийг эсэргүүцэж, бүр доромжилдог. Энэ чинь яаж үнэнийг олж авсан гэсэн үг байж болох юм бэ?

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэний бодит байдалтай хүмүүс л удирдаж чадна”-аас эш татав

437. Үнэний талаарх ойлголт чинь та нарын нөхцөл байдалтай нийлж байна уу? Бодит амьдрал дээр аль үнэн нь чамтай учирсан хүмүүс, юмс болон зүйлстэй холбоотой байгааг чи эхлээд бодох ёстой; эдгээр үнэний дундаас л чи Бурханы хүслийг олж, өөртөө тулгарсан зүйлийг Түүний хүсэлтэй холбож чадах юм. Үнэний аль тал нь чамд учирсан зүйлстэй холбоотой болохыг мэдэлгүйгээр шууд Бурханы хүслийг хайхаар явбал энэ нь нэлээд муйхар арга бөгөөд үр дүнд хүрч чадахгүй. Хэрэв чи үнэнийг хайж, Бурханы хүслийг ойлгохыг хүсэж байгаа бол эхлээд чамд ямар зүйлс тохиолдсон болон тэдгээр нь үнэний ямар талтай холбоотой болохыг харж, чиний туулж амссан зүйлтэй холбоотой үнэнийг Бурханы үгээс хайх хэрэгтэй. Дараа нь чи өөртөө тохирох хэрэгжүүлэлтийн замыг тэрхүү үнэнээс хайна; ийм байдлаар чи Бурханы хүслийн талаар шууд бусаар ойлгож чадна. Үнэнийг хайж, хэрэгжүүлэх нь эргэцүүлж бодолгүй шууд л нэг сургаалыг хэрэглэх, эсвэл нэг хэв загварыг дагах явдал биш юм. Үнэн бол нэгэн хэвийн зүйл ч биш, хууль ч биш. Энэ нь үхмэл биш—энэ бол амь, энэ бол амьд зүйл бөгөөд бүтээлийн дагах ёстой дүрэм, хүний өөрийнхөө амьдралд байлгах ёстой дүрэм юм. Энэ бол амссан туршлагаараа улам сайн ойлгох ёстой зүйл билээ. Чи өөрийнхөө туршлагаар ямар түвшинд хүрсэн нь хамаагүй, энэ бүгд Бурханы үг болон үнэнээс салшгүй байдаг. Бурханы зан чанарын талаар юу ойлгодог чинь, мөн Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох талаар юу мэддэг чинь бүгд Бурханы үгээр илэрхийлэгддэг; тэдгээр нь үнэнээс салгах аргагүй холбоотой байдаг. Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь өөрсдөө үнэн юм; уг үнэн нь Бурханы зан чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын жинхэнэ илрэл билээ. Энэ нь Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг тод томруун болгож, ойлгомжтойгоор илэрхийлдэг; Бурхан юунд дуртай, Тэр юунд дургүй, Тэр чамаас юу хий гэж хүсэж байгаа болон Тэр чамд юу хийхийг зөвшөөрдөггүй, ямар хүмүүсийг Тэр жигшдэг болон ямар хүмүүсийг Тэр бахаддагийг чамд илүү тодорхой хэлж өгдөг. Бурханы илэрхийлдэг үнэний ард Түүний баяр баясгалан, уур, гуниг, аз жаргал болон Түүний мөн чанар байгааг хүмүүс харж болно—энэ нь Түүний зан чанарын илэрхийлэл юм. Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг мэдэж, Түүний үгээс зан чанарыг нь ойлгохоос гадна хамгийн чухал зүйл бол бодитой туршлагаар энэхүү ойлголтод хүрэх шаардлага юм. Хэрвээ хүн Бурханыг мэдэхийн тулд бодит амьдралаас холдвол үүнийгээ биелүүлж чадахгүй. Бурханы үгээс зарим нэг ойлголт олж авч чаддаг хүмүүс байсан ч гэсэн энэ нь онол болон үгээр хязгаарлагддаг бөгөөд Бурхан үнэндээ ямар вэ гэдгээс зөрүүтэй байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-аас эш татав

438. Оролтыг эрж хайх зуураа бүх зүйлийг судлах ёстой. Бүх зүйлийг Бурханы үг, үнэний дагуу нэгд нэггүй тунгаан бодох ёстой бөгөөд тэгснээр чи тэдгээрийг Бурханы хүсэлд бүрэн дүүрэн нийцэхүйц байдлаар хэрхэн зохицуулахаа мэддэг болно. Хувийн хүслээс чинь урган гардаг зүйлсийг тэгээд хаяж болно. Чи аливааг хэрхэн Бурханы хүслийн дагуу хийх вэ гэдгийг мэдэх тул явж очоод л хийчихнэ. Бүх зүйл жам ёсоороо л болж буй мэт санагдах бөгөөд хэтэрхий амархан мэт санагдана. Үнэнтэй хүмүүс юмыг ингэж хийдэг. Тэгээд чи зан чанараа өөрчилсөн гэдгээ бусдад үнэхээр харуулж чадах бөгөөд тэд гарцаагүй сайн үйл хийжээ гэдгийг чинь, мөн аливааг зарчмын дагуу хийдэг, бас бүх зүйлийг зөв хийдэг гэдгийг чинь харна. Энэ бол үнэнийг ойлгодог, бага зэрэг хүний төрхтэй хүн юм. Мэдээж хэрэг, Бурханы үг зарим хүн дээр үр дүнд хүрчээ. Хүмүүс үнэнийг үнэхээр ойлгомогцоо өөрсдийн байгаа байдлыг ялган таньж, төвөгтэй хэрэг явдлыг ухан ойлгож, хэрэгжүүлэлтийн зүй зохистой арга замыг мэдэж чаддаг. Хэрэв чи үнэнийг ойлгодоггүй бол байр байдлаа ялган таньж чадахгүй. Чи өөрийгөө эсэргүүцэхийг хүсэх боловч хэрхэн үүнийг хийх, юуг эсэргүүцэж байгаагаа огтхон ч мэдэхгүй байх болно. Чи хувийн хүслээ хаяхыг хүсэх боловч хэрэв хувийн хүсэл чинь үнэнтэй нийцдэг гэж боддог бол үүнийг яаж хаяж чадах вэ? Чи Ариун Сүнс үүнийг гэгээрүүлдэг гэж бодож ч магадгүй учраас яасан ч байсан үүнийг хаяхаас татгалзана. Тиймээс хүмүүст үнэн байхгүй үед хувийн хүслээс нь үүсдэг хүний хольц, сайн санаа, мунгинуу хайр, хүний хэрэгжүүлэлтийг бүгдийг нь зөв зүйтэй бөгөөд үнэнтэй нийцдэг гэж бодох магадлал нэлээд өндөр байдаг. Тэгвэл чи эдгээр зүйлийг хэрхэн эсэргүүцэж чадах вэ? Хэрэв чи үнэнийг ойлгодоггүй, эсвэл үнэнийг хэрэгжүүлэх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг мэддэггүй бөгөөд нүд чинь харанхуйлж, хаашаа эргэхээ огт мэдэхгүй учраас зөв гэж боддог зүйлдээ үндэслэж л юмыг хийж чаддаг бол, замаас гажсан, эндүү ташаа тодорхой нэг үйл, дүрэм баримтлах зарим нэг үйл, урам зоригоос гарах зарим нэг үйл, Сатанаас үүсэн гарах, үймээн үүсгэх зарим нэг үйлийг хийх болно. Үнэнгүй хүмүүс бага зэрэг зүүн тийш, дараа нь бага зэрэг баруун тийш; нэг минутад зөв байснаа, дараагийн минутад хазайж, ямар ч нарийвчлалгүй үйлддэг. Үнэнгүй хүмүүс юмыг огт утгагүй байдлаар хардаг. Тэгэхээр хэрэг явдлыг тэд яаж зүй зохистойгоор зохицуулж чадах юм бэ? Аливаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж чадах вэ? Үнэнийг ойлгоно гэдэг хийхэд амархан зүйл биш. Бурханы үгийг ухаарч чаддаг байна гэдэг нь үнэнийг ойлгохоос шалтгаалдаг бөгөөд хүмүүсийн ойлгож чадах үнэнд хязгаар бий. Тэд насан туршдаа Бурханд итгэсэн ч гэсэн Бурханы үгийн талаарх ойлголт нь бас л хязгаарлагдмал байдаг. Харьцангуй туршлагатай хүмүүс ч гэсэн сайндаа л, Бурханыг илэрхий эсэргүүцдэг зүйл, илэрхий ёрын муу зүйл, хэнд ч ашиггүй зүйл хийхээ больж чаддаг. Тэдний хувьд хувийн хүслийн юу ч холилдоогүй байдалд хүрэх боломжгүй байдаг. Учир нь хүмүүс хэвийн бодол боддог бөгөөд зарим бодол нь Бурханы үгтэй нийцэж, хувийн хүсэл гэж ангилж болохооргүй ухаарлын нэг талд хамаардаг. Гэхдээ Бурханы үг, үнэн, Ариун Сүнсний гэгээрлийн эсрэг байдаг хувийн хүслийн хэсгүүдийг ялган таних нь гол чухал юм. Тиймээс чи Бурханы үгийг мэдэхийн тулд хүчин чармайлт гаргах ёстой бөгөөд үнэнийг ойлгож байж л ялган таних чадвартай болж чадна.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Үнэнийг эрэлхийлснээр л хүн амь зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чадна”-аас эш татав

439. Бурханы маш олон үгийг уншсан ч та нар бичвэрийн утгыг нь л ойлгодог бөгөөд бодит туршлагаар олж авсан Бурханы үгийн талаарх шууд мэдлэг чинь хангалтгүй байвал Бурханы үгийг чи мэдэж авахгүй. Чиний хувьд, Бурханы үг амь биш, ердөө л амьгүй үсэг юм. Хэрэв чи зөвхөн амьгүй үсэг дагаж амьдарвал Бурханы үгийн мөн чанарыг ухаарч чадахгүй, Түүний хүслийг ч ойлгохгүй. Бодит туршлагаараа Бурханы үгийг туулсан үед л Түүний үгийн сүнслэг утга чамд илчлэгдэх бөгөөд зөвхөн туршлагаараа чи олон үнэний сүнслэг утгыг ухаарч, Бурханы үгийн нууцыг тайлж чадна. Хэрэв чи үүнийг хэрэгжүүлдэггүй бол Түүний үг хэдий тодорхой байсан ч чиний ухаарч авсан ганц зүйл нь хоосон үсэг, сургаал байх бөгөөд энэ нь чиний хувьд шашны дүрэм болсон байдаг. Энэ нь фарисайчуудын хийсэн зүйл бус уу? Хэрэв та нар Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, туулах аваас энэ нь та нарын хувьд бодит зүйл болно; хэрэв та нар үүнийг хэрэгжүүлэхээр эрж хайхгүй бол Бурханы үг та нарын хувьд гуравдагч тэнгэрийн домгоос бараг ялгаагүй болно. Үнэндээ Бурханд итгэх үйл явц бол та нар Түүний үгийг туулж, Түүгээр авхуулах үйл явц бөгөөд үүнийг илүү тодорхой байдлаар хэлбэл Бурханд итгэх гэдэг нь Түүний үгийн талаар мэдлэг болон ойлголттой байж, Түүний үгийг туулж, амьдран харуулах явдал юм; энэ бол Бурханд итгэх итгэлийн чинь цаадах бодит байдал. Хэрэв Бурханд итгэхдээ Бурханы үгийг дотроосоо мэдэрч хэрэгжүүлэхээр эрж хайлгүй зөвхөн мөнх амь горьддог бол та нар мунхаг байна. Энэ нь найрт очсоноо өөрөө огт амсаж үзэлгүйгээр хоолыг нь зөвхөн хараад, амттай зүйлсийг нь цээжилж авахтай адил юм. Ийм хүн тэнэг биш гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэх ёстой”-оос эш татав

440. Та нарын зорилгын гол цөм нь Бурханы үг дотор чинь нөлөө үзүүлж эхлүүлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхдээ үүний талаар жинхэнэ ойлголтой байх явдал юм. Магадгүй Бурханы үгийг ухаарч ойлгох та нарын чадвар ядмаг байж болох ч Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх үед Тэр энэ дутагдлыг чинь нөхөж чадна, иймээс та нар зөвхөн олон үнэнийг мэдээд зогсохгүй, бас тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ бол үл ойшоож болохгүй хамгийн гол анхаарах зүйл билээ. Есүс гучин гурван жил хагасын хугацаандаа ихээхэн доромжлол туулж, их зовсон. Тэрээр үнэнийг хэрэгжүүлж, бүх зүйл дээр Бурханы хүслийг гүйцэтгэж, гагцхүү Бурханы хүслийг анхаарсан учраас л асар их зовсон билээ. Тэр зүгээр л үнэнийг мэдээд, хэрэгжүүлдэггүй байсан бол ийм зовлон шаналлыг туулахгүй байх байсан. Хэрэв Есүс иудейчүүдийн сургаалыг дагаж, фарисайчуудыг дагасан бол зовохгүй байх байсан. Бурханы ажлын үр нөлөө хүний хамтын ажиллагаанаас шалтгаалдаг болохыг чи Есүсийн үйл хэргээс мэдэж авч болно, энэ бол та нарын таньж мэдэх ёстой зүйл. Хэрэв Есүс үнэнийг хэрэгжүүлээгүй бол Тэр загалмайд цовдлогдож зовох байсан уу? Хэрэв Тэр Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлдээгүй байсан бол тийм зовлонт залбирал хийх байсан уу? Тиймээс та нар үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох ёстой; энэ бол хүний туулах ёстой зовлон юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэх ёстой”-оос эш татав

441. Бурханд итгэсэн цагаасаа өнөөдрийг хүртэл хүмүүс маш олон буруу сэдэл өвөрлөсөн. Үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй байх үед бүх сэдэл чинь зөв мэт санагддаг боловч ямар нэг зүйл чамд тохиолдох үед чиний дотор маш олон буруу сэдэл байгааг чи харах болно. Тиймээс, Бурхан хүмүүсийг төгс болгох үедээ Бурханы талаарх мэдлэгт нь саад болж буй олон үзэл дотор нь байгааг ойлгуулдаг. Сэдэл чинь буруу гэдгийг ухаарах үедээ чи хэрвээ өөрийн үзэл болон сэдлийн дагуу хэрэгжүүлэхээ болих чадвартай бол, мөн чамд юу ч тохиолдож байсан Бурханд гэрчлэл хийж, байр сууриндаа бат зогсож чаддаг бол махан биеийг орхиж байгааг чинь энэ нь нотолдог. Махан биеийг орхих үед чиний дотор тулаан болох нь гарцаагүй. Сатан хүмүүсээр өөрийгөө дагуулахаар оролдож, махан биеийн үзлийг дагаж, махан биеийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад тэднийг хүргэхээр хичээдэг—гэхдээ Бурханы үг хүмүүсийг дотроос нь гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэх бөгөөд энэ үед Бурханыг дагах уу, эсвэл Сатаныг дагах уу гэдгээ чи өөрөө шийддэг. Бурхан хүмүүсийн доторх зүйлтэй эхлээд харьцахын тулд, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байдаггүй бодол болон үзэлтэй нь харьцахын тулд үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүмүүсээс хүсдэг. Ариун Сүнс хүмүүсийг дотроос нь хөдөлгөж, гэгээрүүлж, гэрэлтүүлдэг. Иймээс тохиолдож буй бүх зүйлийн ард тулаан байдаг: Хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх бүрд, эсвэл Бурханыг хайрлахыг хэрэгжүүлэх бүрд агуу тулаан болдог бөгөөд тэдний махан бие бүхэлдээ зүгээр мэт боловч зүрх сэтгэлийнх нь гүнд үнэндээ үхэл амьдралын тулаан үргэлжилж байх болно—энэхүү хүчтэй тулааны дараа, асар их хэмжээний эргэцүүллийн дараа л ялалт, эсвэл ялагдал шийдэгддэг. Хүн уйлах уу, эсвэл инээх үү гэдгээ мэдэхгүй. Хүмүүсийн доторх сэдлийн ихэнх нь буруу байдаг учраас, эсвэл Бурханы ажлын ихээхэн хэсэг нь тэдний үзэлтэй зөрчилддөг учраас хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх үед агуу тулаан нүднээс далд явагдаж байдаг. Энэхүү үнэнийг хэрэгжүүлснээр хүмүүс, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эргэлт буцалтгүй шийдэхээсээ өмнө бусдын нүднээс далдуур хэмжээлшгүй их уй гунигийн нулимсыг урсгасан байх болно. Энэхүү тулаанаас болж хүмүүс зовлон зүдгүүр болон цэвэршүүлэлт туулдаг; энэ нь жинхэнэ зовлон юм. Тулаан чам дээр ирэх үед хэрвээ чи Бурханы талд үнэхээр зогсох чадвартай бол Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна. Үнэнийг хэрэгжүүлэх явцад хүн дотроо зовох нь гарцаагүй; хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлэх үед хүмүүсийн доторх бүх зүйл зөв байдаг байсан бол тэд Бурханаар төгс болгуулах хэрэггүй байх байсан, мөн ямар ч тулаан болохгүй, тэд шаналж зовохгүй байх байсан. Бурхан ашиглахад тохирохгүй олон зүйл хүмүүсийн дотор байдаг ба махан биеийн тэрслүү зан чанар их байдгаас болж хүмүүс махан биеийг илүү гүнзгий эсэргүүцэх хичээлийг сурах хэрэгтэй байдаг. Үүнийг Бурхан зовлон гэж нэрлэдэг бөгөөд үүнийг Өөртэй нь хамт туулахыг хүнээс Тэр хүссэн. Бэрхшээлтэй тулгарах үедээ чи яаран Бурханд залбирдаг: “Өө, Бурхан минь! Би Таныг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсэж байна, Таны зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд сүүлчийн зовлон бэрхшээлийг туулахыг хүсэж байна, надад тулгарах саад бэрхшээл хэчнээн их байх нь хамаагүй, би Таныг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой. Амиа өгөх ёстой байсан ч гэсэн би Таныг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой!” Ийм шийдвэртэйгээр, ингэж залбирах үедээ чи гэрчлэлдээ бат зогсож чадна. Үнэнийг хэрэгжүүлэх болгондоо, цэвэршүүлэлт туулах бүрдээ, шалгуулах болгондоо, мөн Бурханы ажил өөрсөд дээр нь ирэх бүрд хүмүүс асар их шаналал амсдаг. Энэ бүхэн бол хүмүүст зориулсан туршилт бөгөөд иймээс тэдний бүгдийнх нь дотор тулаан болж байдаг. Энэ бол тэдний төлдөг бодит төлөөс юм. Бурханы үгийг илүү их уншиж, ийш тийш гүйж байгаа нь тодорхой хэмжээний төлөөс мөн. Энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл, энэ бол тэдний үүрэг, мөн тэдний биелүүлэх ёстой хариуцлага мөн, гэхдээ хүмүүс өөрсдийн дотор байгаа хойш тавих хэрэгтэй зүйлсийг хаях ёстой. Хэрвээ тэгэхгүй бол гадаад талын зовлон зүдгүүр чинь хэчнээн их байх нь, мөн хэчнээн их гүйсэн чинь хамаагүй энэ бүхэн хий дэмий байх болно! Өөрөөр хэлбэл, чиний доторх өөрчлөлтүүд л гадаад талын зовлон зүдгүүр чинь үнэ цэнтэй байх эсэхийг тодорхойлдог. Чиний дотоод зан чанар өөрчлөгдөж, үнэнийг хэрэгжүүлэх үед гадаад талын бүх зовлон зүдгүүр чинь Бурханы сайшаалыг хүртэнэ; хэрвээ чиний дотоод зан чанарт ямар нэгэн өөрчлөлт байгаагүй бол гаднаа хэчнээн их зовлон зүдгүүр амсаж, хэр их гүйж байгаа чинь хамаагүй Бурханы сайшаал байхгүй байх болно—Бурханы нотолгоогүй зовлон бэрхшээл хий дэмий байдаг. Тиймээс чиний төлсөн төлөөс Бурханаар сайшаагдах эсэх нь чамд өөрчлөлт гарсан уу, үгүй юу гэдгээр, мөн Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж, Бурханы тухай мэдлэг болон Бурханд үнэнч байдалд хүрэхийн тулд үнэнийг хэрэгжүүлж, өөрийнхөө сэдэл болон үзлийг хаядаг эсэхээр чинь тодорхойлогддог. Хэчнээн их гүйсэн чинь хамаагүй, хэрвээ чи өөрийн сэдлийг хэзээ ч хаяж байгаагүй бөгөөд зөвхөн гадаад талын үйлдлүүд болон урам зоригийг эрж хайж, өөрийн аминд хэзээ ч анхаарал хандуулж байгаагүй бол чиний зовлон зүдгүүр бүхэн хий дэмий байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм”-aaс эш татав

442. Хүмүүсийн үнэмшил үнэнийг орлож чадахгүй

Зовлон зүдгүүрийг дааж чаддаг хүмүүс байдаг; тэд төлөөс төлж чаддаг; тэдний гадаад зан авир маш сайн; тэд ихээхэн хүндтэй; мөн бусад хүмүүс тэднийг шагшин магтдаг. Та нар юу гэж бодож байна? Ийм төрлийн гадаад зан авирыг үнэнийг хэрэгжүүлж байна гэж үзэж болох уу? Энэ хүн Бурханы санааг хангалуун болгож байна гэж та нар хэлж чадах уу? Хүмүүс яагаад ийм хүнийг харах болгондоо, тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, үнэнийг хэрэгжүүлэх замаар алхаж байна, тэд Бурханы замаар алхаж байна гэж боддог юм бэ? Зарим хүн яагаад ингэж боддог вэ? Үүнд ганцхан тайлбар бий. Тэр нь ямар тайлбар вэ? Асар олон хүний хувьд, үнэнийг хэрэгжүүлнэ гэж юу болох, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгана гэж юу болох, үнэний бодит байдалтай болно гэж үнэхээр юу болох тухай—эдгээр асуулт нь тийм ч тодорхой биш байдаг. Тиймээс гаднаа сүнслэг мэт, эрхэм дээд мэт, сүрлэг мэт санагддаг хүмүүст байнга хууртдаг зарим хүн байдаг. Бичиг үсэг, сургаал номлолын тухай цэцэн цэлмэг ярьж чаддаг ба үг яриа, үйлдэл нь бахдан бишрүүштэй юм шиг санагддаг хүмүүсийн хувьд, тэдэнд мэхлэгдэгсэд тэдний үйлдлийн мөн чанар, үйл хэргийнх нь цаад зарчмыг, эсвэл тэдний зорилго юу болохыг хэзээ ч тунгааж үздэггүй. Мөн энэ хүмүүс Бурханд үнэхээр дуулгавартай байдаг эсэхийг болон Бурханаас үнэхээр эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг хэзээ ч тунгааж үздэггүй. Тэд энэ хүмүүсийн хүн чанарын мөн чанарыг хэзээ ч ялган таньдаггүй. Харин ч танилцах эхний алхмаасаа л эхлээд тэд аажим аажмаар энэ хүмүүсийг бишрэх болж, хүндэтгэж эхэлдэг бөгөөд эцэстээ энэ хүмүүс шүтээн нь болдог. Түүнчлэн зарим хүний зүрх сэтгэлд тэдний гайхан биширдэг шүтээнүүд, гэр бүл болон ажлаа ч орхиж чадаг, гадна талдаа төлөөс төлдөг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун байлгадаг хүмүүс, мөн сайн төгсгөл болоод сайн хүрэх газрыг үнэхээр хүлээн авч чадах хүмүүс юм. Тэдний бодлоор бол эдгээр шүтээн нь Бурханы магтдаг хүмүүс юм. Хүмүүсийг юу ийм итгэлтэй болоход хүргэдэг вэ? Энэ асуудлын мөн чанар юу вэ? Энэ нь ямар үр дагаварт хүргэж болох вэ? Эхлээд үүний мөн чанарын асуудлыг хэлэлцье.

Хүмүүсийн үзэл бодол, хэрэгжүүлэлт, хүмүүс аль зарчмыг хэрэгжүүлэхээр сонгодог болон ерөнхийдөө хүн бүхэн юуг цохон тэмдэглэдэг талаарх эдгээр асуудал нь бүгдээрээ хүн төрөлхтөнд тавих Бурханы шаардлагатай үндсэндээ ямар ч хамаагүй байдаг. Хүмүүс өнгөцхөн асуудал дээр, эсвэл гүнзгий асуудал дээр, мөн бичиг үсэг, сургаал номлол дээр, эсвэл бодит байдал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран өөрсдийн хамгийн их баримталбал зохих зүйлээ баримталдаггүй ба өөрсдийн хамгийн их мэдэх ёстой зүйлээ мэддэггүй. Үүний шалтгаан бол хүмүүс үнэнд огт дургүй. Тиймээс хүмүүс Бурханы үгэн дэх зарчмуудыг олж, хэрэгжүүлэхэд цаг зав, хичээл чармайлтаа зориулахыг хүсдэггүй. Үүний оронд тэд дөт зам ашиглан, өөрсдийн итгэдэг, мэддэг сайн үйлдэл болон хийх аргыг нэгтгэн дүгнэж, үүнийг өөрсдийнх нь зрж хайх зорилго, хэрэгжүүлэх үнэн болгодог. Үүний шууд үр дагавар нь хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх явдлыг хүний сайн зан авираар орлуулан ашигладаг ба энэ нь бас хүмүүсийн Бурханд зусардан тал олж авах гэсэн хүслийг хангадаг. Энэ нь тэдэнд үнэнтэй тэмцэлдэх хөрөнгийг өгдөг ба үүнийг ашиглан тэд бас Бурхантай хэлэлцэж, өрсөлддөг. Үүний зэрэгцээ хүмүүс бас Бурханыг эрээ цээргүйгээр нэг тийш тавьж, зүрх сэтгэлийнхээ шүтээнийг Бурханы байр сууринд тавьдаг. Хүмүүсийг ийм мунхаг үйлдэл, харанхуй бүдүүлэг үзэл бодол буюу өрөөсгөл үзэл бодол, хэрэгжүүлэлттэй болоход хүргэдэг цорын ганц үндсэн шалтгаан байдаг бөгөөд өнөөдөр Би та нарт энэ тухай ярьж өгнө. Шалтгаан нь, хүмүүс хэдийгээр Бурханыг дагаж, Түүнд өдөр бүр залбирч, Бурханы үгийг өдөр бүр уншдаг боловч үнэндээ Бурханы хүслийг ойлгодоггүй. Энэ бол асуудлын үндэс юм. Хэрвээ хүн Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгож, Бурхан юунд дуртай, юуг жигшдэг, юу хүсдэг, юуг голдог, ямар хүнийг Бурхан хайрладаг, ямар хүнд дургүй байдаг, хүнд тавьдаг шаардлагадаа Бурхан ямар стандарт хэрэглэдэг, хүнийг төгс болгохдоо ямар хандлага баримталдаг гэдгийг ойлгосон бол тэр хүн өөрийн хувийн үзэл бодлыг тээсэн хэвээр байж чадах уу? Тэд зүгээр л явж, өөр нэг хүнийг шүтэж чадах уу? Энгийн нэг хүн тэдний шүтээн болж чадах уу? Хэрвээ хүн Бурханы хүслийг ойлгодог бол түүний үзэл бодол арай илүү ухаалаг байх юм. Тэд ялзарсан хүнийг зоргоороо шүтэхгүй, мөн үнэнийг хэрэгжүүлэх замаар алхах зуураа хэдхэн энгийн дүрэм, зарчмыг дур зоргоороо баримтлах нь үнэнийг хэрэгжүүлэхтэй адилхан гэж ч итгэхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

443. Чи зүрх сэтгэл, бие болон бүхий л жинхэнэ хайраа Бурханд зориулж, тэдгээрийг Түүний өмнө тавиад, Түүнд бүрэн дуулгавартай байж, махан бие, гэр бүл, өөрийнхөө хувийн хүслийн төлөө биш, харин Бурханы гэрийн ашиг сонирхлын төлөө Түүний хүсэлд туйлын хайхрамжтай байж, бүх зүйл дээр Бурханы үгийг зарчим, суурь болгон авч үзэж чаддаг бол ийн үйлдсэнээр санаа зорилго, үзэл бодол чинь бүгд зөв байх бөгөөд чи Бурханы өмнө магтаалыг нь хүртдэг хүн байх болно. Бурханы дуртай хүмүүс бол Түүнд туйлын ханддаг хүмүүс юм; тэд бол ганцхан Түүнд үнэнч байж чаддаг хүмүүс билээ. Бурханы үзэн яддаг хүмүүс бол Түүнд хайхрамжгүй ханддаг, Түүний эсрэг тэрсэлдэг хүмүүс юм. Түүнд итгэдэг, Түүнийг үргэлж таашаахыг хүсдэг мөртөө өөрсдийгөө Түүний төлөө бүрэн зарлагадаж чаддаггүй хүмүүсийг Тэр үзэн яддаг. Түүнд хайртай гэж хэлдэг боловч зүрх сэтгэлдээ Түүний эсрэг тэрсэлдэг хүмүүсийг Тэр үзэн яддаг; хууран мэхлэхийн тулд цэцэг цэлмэг, чихэнд чимэгтэй үг ашигладаг хүмүүсийг Тэр үзэн яддаг. Бурханд үнэхээр зориулдаггүй, эсвэл Түүний өмнө үнэхээр захирагдаагүй хүмүүс урвамтгай бөгөөд уг чанартаа хэтэрхий биеэ тоосон байдаг. Хэвийн агаад бодитой Бурханы өмнө чин сэтгэлээсээ дуулгавартай байж чаддаггүй хүмүүс бол бүр ч их биеэ тоосон байдаг бөгөөд тэд ялангуяа тэргүүн тэнгэрэлчийн ачлалт үр удам юм. Өөрсдийгөө Бурханы төлөө үнэхээр зарлагаддаг хүмүүс бүхий л оршихуйгаа Түүний өмнө тавьдаг; тэд Түүний бүх айлдварт чин сэтгэлээсээ захирагддаг ба Түүний үгийг хэрэгжүүлж чаддаг. Тэд Бурханы үгийг оршин тогтнолынхоо суурь болгодог бөгөөд Бурханы үгэн дотроос аль хэсгийг нь хэрэгжүүлэхээ олж мэдэхийн тулд чин сэтгэлээсээ хайж чаддаг. Тэд бол үнэхээр Бурханы өмнө амьдардаг хүмүүс юм. Хэрвээ чиний хийдэг зүйл аминд чинь ашиг тустай бөгөөд Түүний үгийг идэж, ууснаар өөрийнхөө дотоод хэрэгцээ, дутагдлыг хангаж, улмаар амь зан чанар чинь өөрчлөгдвөл энэ нь Бурханы хүслийг хангалуун байлгана. Хэрвээ чи Бурханы шаардлагын дагуу үйлддэг бол, мөн махан биеийг хангахын оронд Түүний хүслийг хангалуун байлгадаг бол үүгээрээ Бурханы үгийн бодит байдалд орсон байх болно. Бурханы үгийн бодит байдалд илүү бодитоор орох тухай ярих үед энэ нь, чи үүргээ биелүүлж, Бурханы шаардлагыг хангаж чадна гэсэн үг юм. Иймэрхүү бодитой үйлдлүүдийг л Түүний үгийн бодит байдалд орох гэж нэрлэж болно. Хэрвээ чи энэ бодит байдалд орж чаддаг бол чамд үнэн байна. Энэ нь бодит байдалд орохын эхлэл юм; чи эхлээд энэ сургуулилтыг хийх ёстой ба тэр үед л бүр илүү гүн гүнзгий бодит байдалд орж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы бодит байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм”-aaс эш татав

444. Бодит байдалд орохдоо хүн бүх зүйлийг бодит амьдрал руу хандуулах ёстой. Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэхдээ, бодит амьдралд орсноор дамжуулан өөрсдийгөө мэдэж авч чадахгүй бол, мөн бодит амьдрал дээр хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулж чадахгүй бол бүтэлгүй хүмүүс болно. Бурханд дуулгаваргүй хүмүүс нь бүгдээрээ бодит амьдралд орж чаддаггүй хүмүүс юм. Хүн чанарын талаар ярьдаг мөртөө чөтгөрийн уг чанарыг амьдран харуулдаг хүмүүс юм. Үнэний тухай ярьдаг мөртөө хоосон сургаалыг амьдран харуулдаг хүмүүс юм. Бодит амьдралд үнэнийг амьдран харуулж чаддаггүй хүмүүс бол Бурханд итгэдэг ч Түүгээр жигшигдэн гологддог хүмүүс билээ. Чи бодит амьдралд оролтоо хэрэгжүүлж, өөрийн дутагдал, дуулгаваргүй байдал болон мунхаг байдал, хэвийн бус хүн чанар, сул талыг мэдэх ёстой. Ийм маягаар бүх мэдлэг чинь чиний бодит нөхцөл байдал, бодит бэрхшээлтэй нэгдэнэ. Ийм төрлийн мэдлэг л бодит бөгөөд байр байдлаа бүрэн ухамсарлаж, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэх боломжийг чамд олгож чаддаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чуулганы амьдрал ба бодит амьдралыг хэлэлцэх нь”-ээс эш татав

445. Хаанчлалын бүлэг сайн цэргийг сургах нь зөвхөн бодит байдлын тухай ярьдаг хүмүүсийг юм уу бардамнадаг хүмүүсийг сургах явдал биш, харин цаг ямагт Бурханы үгийг амьдран харуулж чаддаг, саад бартаа тулгарсан ч гуйвшгүй байж чаддаг, ямагт Бурханы үгийн дагуу амьдардаг, дэлхий рүү буцаж явдаггүй хүмүүсийг сургах явдал юм. Энэ нь Бурханы ярьдаг бодит байдал бөгөөд хүнд тавьдаг Бурханы шаардлага мөн. Тиймээс Бурханы хэлсэн бодит байдлыг хэтэрхий хялбараар бүү хар. Ариун Сүнсний гэгээрэл төдий нь бодит байдлыг эзэмшихтэй адилгүй: Энэ бол хүмүүсийн биеийн хэмжээ бус, харин Бурханы нигүүлсэл юм, энэ нь хүмүүсийн ямар ч амжилтыг агуулдаггүй. Хүн бүр Петрийн зовлонг туулах ёстой бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр Петрийн алдрыг эзэмших ёстой, энэ нь Бурханы ажлыг олж авсныхаа дараа хүмүүсийн амьдран харуулдаг зүйл билээ. Үүнийг л бодит байдал гэж нэрлэж болно. Бодит байдлын тухай ярьж чаддаг учраас бодит байдлыг эзэмшинэ гэж бүү бод. Энэ нь гажууд онол бөгөөд Бурханы хүсэлтэй нийцдэггүй, мөн үүнд ямар ч бодит ач холбогдол байхгүй. Ирээдүйд ийм зүйл бүү хэл—ийм үг хэллэгийг үгүй болго! Бурханы үгийн тухай буруу ойлголттой хүмүүс бол үл итгэгчид юм. Тэдэнд ямар ч бодит мэдлэг байдаггүй, бодит биеийн хэмжээ бүр ч байдаггүй; тэд бол бодит байдалгүй мэдлэггүй хүмүүс мөн. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үгийн мөн чанарын гадна амьдрагсад бол үл итгэгчид билээ. Хүмүүсийн үл итгэгчид хэмээн үздэг хүмүүс бол Бурханы нүдэн дэх араатнууд бөгөөд Бурханы үл итгэгчид хэмээн үздэг хүмүүс нь Бурханы үгийг амиа болгодоггүй хүмүүс юм. Тиймээс Бурханы үгийн бодит байдлыг эзэмшдэггүй, Бурханы үгийг амьдран харуулж чаддаггүй хүмүүс бол үл итгэгчид мөн. Хүн бүр Бурханы үгийг амьдран харуулах нь Бурханы санаа зорилго юм. Энэ нь, хүн бүр бодит байдлын тухай ярьж чаддаг байх явдал бус, харин бүр ч чухал нь хүн бүр Бурханы үгийн бодит байдлыг амьдран харуулж чаддаг байх явдал билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь л бодит байдлыг эзэмшиж байгаа хэрэг”-ээс эш татав

446. Бурхан бол бодитой Бурхан: Түүний бүх ажил бодитой, Түүний ярьдаг бүх үг бодитой, мөн Түүний илэрхийлдэг бүх үнэн бодитой. Түүний үг биш бүхэн утгагүй, оршин байдаггүй, ул үндэсгүй байдаг. Өнөөдөр Ариун Сүнс Бурханы үг рүү хүмүүсийг хөтлөхийн төлөө байгаа. Хэрвээ хүмүүс бодит байдал руу орохоор зорьж байгаа бол бодит байдлыг эрж хайж, бодит байдлыг мэдэх ёстой, үүний дараа тэд бодит байдалд туршлагажиж, бодит байдлыг амьдран харуулах ёстой. Хүмүүс бодит байдлыг хэдий чинээ их мэднэ, бусдын үг үнэн эсэхийг төдий чинээ их таньж чадна; хүмүүс бодит байдлыг хэдий чинээ их мэднэ, төдий чинээ бага үзэлтэй байдаг; хүмүүс бодит байдалд хэдий чинээ их туршлагажна, бодитой Бурханы үйл хэргийг төдий чинээ их мэддэг ба ялзарсан, сатанлаг зан чанараасаа салах нь тэдний хувьд төдий чинээ амархан болдог; хүмүүс хэдий чинээ их бодит байдалтай байна, Бурханыг төдий чинээ их мэдэж, махан биеийг төдий чинээ их жигшиж, үнэнийг хайрладаг; хүмүүс хэдий чинээ бодит байдалтай байна, Бурханы шаардлагын стандартад төдий чинээ ойрхон дөхөж очдог. Бурханы олж авдаг хүмүүс бол бодит байдлыг эзэмшсэн, бодит байдлыг мэддэг хүмүүс юм; Бурханы олж авдаг хүмүүс бодит байдалд туршлагажсанаар дамжуулан Бурханы бодит үйл хэргийг ойлгож авсан. Бурхантай бодитоор хамтран ажиллаж, бие махбодоо сахилгажуулах тусмаа чи Ариун Сүнсний ажлыг төдий чинээ олж авч, бодит байдлыг олж авч, мөн Бурханаар төдий чинээ их гэгээрүүлэгдэх болно—иймээс Бурханы бодит үйл хэргийн талаарх мэдлэг чинь төдий чинээ их болно. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний одоогийн гэрэлд амьдрах чадвартай бол одоогийн хэрэгжүүлэлтийн зам чамд илүү тодорхой болж, шашны үзэл болон өнгөрсөн үеийн хуучин зан үйлээс өөрийгөө илүү сайн салгаж чадна. Өнөөдөр бодит байдал бол анхаарлын төв: Хүмүүс хэдий чинээ бодит байдалтай байна, үнэний мэдлэг нь төдий чинээ тодорхой болж, Бурханы хүслийн талаарх ойлголт нь төдий чинээ их байдаг. Бодит байдал нь бүх бичиг үсэг, хоосон сургаалыг дийлж чаддаг, энэ нь бүх онол болон мэдлэгээс давж чаддаг ба хүмүүс хэдий чинээ бодит байдал дээр төвлөрнө, Бурханыг төдий чинээ чин сэтгэлээсээ хайрлаж, Түүний үгээр өлсөж, цангана. Хэрвээ чи үргэлж бодит байдал дээр төвлөрдөг бол амьдралын гүн ухаан, шашны үзэл болон төрөлхийн зан авир чинь Бурханы ажлыг даган аяндаа арилах болно. Бодит байдлыг эрэлхийлдэггүй, бодит байдлын талаар ямар ч мэдлэггүй хүмүүс ер бусын зүйлсийг эрж хайх талтай байдаг ба амархан мэхлэгдэх болно. Ариун Сүнс ийм хүмүүс дээр ажиллах аргагүй, тиймээс тэдэнд хий хоосон санагддаг, мөн амьдрал нь ямар ч утгагүй мэт санагддаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдлыг хэрхэн мэдэх тухай”-аас эш татав

447. Чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, үнэнийг төдий чинээ их эзэмшинэ; чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, Бурханы хайрыг төдий чинээ их эзэмшинэ; чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, Бурханаар төдий чинээ их ерөөгдөнө. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл чиний дотор орших Бурханы хайр чамд яг л Петр Бурханыг мэдэж авсантай адилаар харуулна: Бурханд тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг бүтээх мэргэн ухаан байгаад зогсохгүй, түүнчлэн хүмүүст бодит ажил хийх мэргэн ухаан бий гэж Петр хэлсэн. Петр хэлэхдээ, Тэр зөвхөн тэнгэр, газар болоод бүх зүйлийг бүтээснийхээ төлөө төдийгүй, цаашлаад хүмүүсийг бүтээх, аврах, төгс болгох, Өөрийн хайрыг хүмүүст олгох чадвараасаа болж хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй юм гэсэн. Мөн Түүний дотор хүний хайрыг хүртэх эрхтэй маш их зүйл байдаг хэмээн Петр хэлсэн. Петр Есүст хэлэхдээ: “Та тэнгэр, газар болоод бүх зүйлийг бүтээснээс ч илүү их зүйлийн төлөө хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй биш гэж үү? Таны дотор хайр татам зүйл илүү их бий, Та бодит амьдрал дээр үйлдэж, хөдөлдөг, Таны Сүнс сэтгэлийг минь хөдөлгөдөг, Та намайг сахилгажуулж, намайг зэмлэдэг—эдгээр зүйл чинь хүмүүсийн хайрыг бүр ч их хүртэх эрхтэй” гэсэн. Хэрвээ чи Бурханы хайрыг харж, мэдрэхийг хүсвэл, үүнийг бодит амьдралд эрж хайж, шинжлэх ёстой ба махан биеэ хойш тавихад бэлэн байх хэрэгтэй. Чи шийдвэр гаргах ёстой. Чи залхууралгүйгээр, эсвэл махан биеийн зугаа цэнгэлд шуналгүйгээр, махан биеийн төлөө амьдрахгүйгээр харин Бурханы төлөө амьдарснаар бүх зүйл дээр Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадах шийдвэртэй хүн байх ёстой. Заримдаа чамд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй үе таарна. Яагаад гэвэл чи Бурханы хүслийг ойлгодоггүй; дараагийн удаа, энэ нь чамаас илүү их хичээл чармайлт шаардах хэдий ч чи Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой ба махан биеийг цэнгүүлэх ёсгүй. Ийм маягаар туулбал чи Бурханыг мэдэж авах болно. Бурхан тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг бүтээж чадсаныг, хүмүүс Түүнийг үнэхээр, бодитоор харж, Түүнтэй үнэхээр, бодитоор харилцаж чадаг гэсэндээ Тэр махбод болсныг, Тэр хүмүүсийн дунд алхаж чадахыг, Түүний Сүнс бодит амьдрал дээр хүмүүсийг төгс болгож, Түүний хайр татам байдлыг харж, Түүний сахилгажуулалт, цээрлүүлэлт болон ерөөлийг мэдрэх боломж олгодгийг чи харна. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар туршлагажвал бодит амьдрал дээр Бурханаас салшгүй байх ба хэзээ нэг өдөр Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байхаа боливол чи зэмлэл хүртэж, гэмших чадвартай байх болно. Бурхантай хэвийн харилцаатай байх үедээ чи Бурханыг орхихыг хэзээ ч хүсэхгүй бөгөөд хэрвээ нэг өдөр Бурхан чамайг орхино гэдгээ хэлбэл чи айж, Бурханд хаягдсанаас үхэхийг илүүд үзнэ. Чамд ийм сэтгэл хөдлөл төрмөгц Бурханыг орхиж чадахгүй гэдгээ чи мэдэрнэ, ийм маягаар чи үндэс суурьтай болж, Бурханы хайрыг үнэхээр эдэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

448. Олон хүн хэрэгжүүлэлтийн тухай бага сага ярьж, өөрсдийн хувийн сэтгэгдлийн тухай ярьж чаддаг боловч үүний дийлэнх нь бусдын үгээс олж авсан гэрэлтүүлэлт байдаг. Энэ нь тэдний өөрсдийнх нь хувийн хэрэгжүүлэлтийн юуг ч агуулдаггүй, туршлагаасаа харсан зүйлийг нь ч агуулдаггүй. Энэ асуудлыг Би өмнө нь задлан шинжилсэн; Намайг юу ч мэдэхгүй гэж бүү бод. Чи цаасан бар төдий мөртөө Сатаныг ялж, ялгуусан гэрчлэл хийж, Бурханы дүр төрхийг амьдран харуулах тухай ярих юм гэж үү? Энэ бүгд утгагүй зүйл! Бурханы өнөөдөр айлдсан бүх үг чамайг бишрүүлэхийн тулд байдаг гэж чи бодож байна уу? Чиний ам, хуучин би-гээ хаях хийгээд үнэнийг хэрэгжүүлэх тухай ярьдаг атал гар чинь өөр үйл үйлдэж, зүрх сэтгэл чинь өөр хуйвалдаан сэддэг—чи ямар гээч хүн бэ? Гар, зүрх сэтгэл хоёр чинь яагаад ав адил биш юм бэ? Өчнөөн олон номлол хоосон үг болжээ; зүрх шимшрэм биш гэж үү? Хэрвээ чи Бурханы үгийг хэрэгжүүлж чаддаггүй бол Ариун Сүнсний ажилладаг замд хараахан ороогүй, чамд Ариун Сүнсний ажил хараахан байхгүй, мөн Түүний удирдамж чамд хараахан байхгүй гэдгийг энэ нь нотолдог. Хэрвээ чи Бурханы үгийг ойлгож л чаддаг боловч хэрэгжүүлж чаддаггүй гэж хэлбэл чи үнэнийг хайрладаггүй хүн юм. Бурхан ийм хүмүүсийг аврах гэж ирдэггүй. Есүс нүгэлтнүүдийг аварч, ядуусыг аварч, тэр бүх даруу хүнийг аврахын тулд цовдлогдох үедээ асар их зовлон шаналлыг амссан. Түүний цовдлол нүглийн тахил болсон. Хэрвээ чи Бурханы үгийг хэрэгжүүлж чаддаггүй бол аль болох хурдан явах хэрэгтэй; Бурханы гэрт хувалз шиг бүү хоргод. Бурханыг илэрхий эсэргүүцэх зүйлсийг хийхээ болих нь хүртэл олон хүнд хэцүү байдаг. Тэд үхлээ хайж байгаа хэрэг бус уу? Тэд яаж Бурханы хаанчлалд орох тухай ярьж чадаж байна аа? Түүний царайг харах зүрх зориг тэдэнд байх уу? Бурханы өгдөг хоолыг идэж, Түүнд тэрсэлдэг шударга бус юмсыг хийж, Түүний чамд хайрласан ерөөлийг эдлэхийг Бурхан чамд зөвшөөрч байхад хүртэл муу санаатай, дотуур тамиртай байж, хуйвалдаан хийдэг—тэдгээрийг хүлээн авахад гарыг чинь түлж байгаа мэт чамд санагддаггүй гэж үү? Нүүр чинь улайхыг мэдэрдэггүй юм уу? Бурханд тэрсэлсэн зүйл хийж, “дураараа дургих” хуйвалдаан хийчхээд чи айж эмээдэггүй юм уу? Хэрвээ чи юу ч мэдэрдэггүй юм бол яаж ирээдүйн тухай ярьж чадна вэ? Угаасаа чамд аль эртнээс ирээдүй гэж байгаагүй, тиймээс чамд илүү их ямар хүлээлт бас байж болох юм бэ? Хэрвээ чи ямар нэгэн ичгүүргүй зүйл хэлдэг атлаа ямар ч зэмлэл мэдэрдэггүй, зүрх сэтгэл чинь ямар ч мэдрэмжгүй бол чамайг Бурхан аль хэдийнээ хаячихсан гэсэн үг биш гэж үү? Зоргоороо, цадиггүй ярьж, үйлдэх нь чиний уг чанар болжээ; ийм байвал ер нь чи яаж Бурханаар төгс болгуулах юм бэ? Чи дэлхийг тойрон алхаж чадах уу? Хэн чамд үнэмших юм бэ? Чиний жинхэнэ уг чанарыг мэддэг хүмүүс чамаас зай барих болно. Энэ нь Бурханы шийтгэл бус уу? Ерөнхийдөө, зөвхөн яриад, хэрэгжүүлдэггүй бол өсөлт гэж байхгүй. Ярьж байхад чинь Ариун Сүнс чам дээр ажиллаж байж болох ч, хэрвээ чи хэрэгжүүлдэггүй бол Ариун Сүнс ажиллахаа болино. Хэрвээ чи энэ чигээрээ үргэлжлүүлбэл ирээдүйн тухай, эсвэл Бурханы ажилд бүх оршихуйгаа өгөх тухай яриа яаж байж болох юм бэ? Чи бүх оршихуйгаа өргөх тухай ярьж л чаддаг боловч жинхэнэ хайраа Бурханд өгөөгүй. Бурхан чамаас амаараа ярих үнэн сэтгэл л хүлээж авсан. Үнэнийг хэрэгжүүлэх санаа зорилгоо чи Түүнд өгдөггүй. Чиний биеийн жинхэнэ хэмжээ энэ байж болох уу? Хэрвээ чи энэ чигээрээ үргэлжлүүлсээр байвал хэзээ Бурханаар төгс болгуулах бол? Өөрийнхөө харанхуй, бүрхэг ирээдүйн төлөө чи сэтгэл түгшихгүй байна гэж үү? Бурхан чамд найдвар тасарсныг чи мэдрэхгүй байна гэж үү? Бурхан илүү олон, шинэ хүмүүсийг төгс болгохыг хүсэж байгааг чи мэддэггүй гэж үү? Хуучин зүйлс үлдэж чадах уу? Чи Бурханы үгэнд өнөөдөр анхаарал хандуулахгүй байна: Чи маргаашийг хүлээж байна уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Авралд хүрдэг хүн бол үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүн юм”-аас эш татав

449. Хүмүүст тавих Бурханы шаардлага тийм ч өндөр биш. Хэрвээ тэд жаахан л чармайлт гаргах юм бол “тэнцсэн дүн” авч чадна. Үнэндээ, үнэнийг ойлгож, мэдэж, ухамсарлах нь үнэнийг хэрэгжүүлэхээс илүү төвөгтэй. Эхлээд үнэнийг хэрэгжүүлсний дараа үнэнийг мэдэж, ухамсарлах явдал тохиодог; энэ нь Ариун Сүнсний ажлын алхам, арга зам юм. Чи үүнийг дуулгавартай дагахгүй байж яаж чадна вэ? Чи аливааг өөрийнхөөрөө хийснээр Ариун Сүнсний ажилтай байж чадах уу? Ариун Сүнс чиний тааллаар ажилладаг уу, эсвэл Бурханы үгийн дагуу чиний сул талд үндэслэн ажилладаг уу? Үүнийг тодорхой ойлгож чадахгүй бол утгагүй. Яагаад ихэнх хүн Бурханы үгийг уншихад ихээхэн чармайлт зарцуулсан мөртөө ердөө мэдлэгтэй болж, дараа нь бодитой замын талаар юу ч хэлж чаддаггүй юм бэ? Мэдлэг эзэмших гэдэг үнэнийг эзэмшихтэй дүйцнэ гэж чи боддог уу? Энэ чинь төөрөлдсөн үзэл бодол биш үү? Чи далайн эрэг дээрх элсний ширхэг мэт их мэдлэгийг ярьж чаддаг боловч үүний аль нь ч ямар нэг бодитой замыг агуулдаггүй. Үүгээрээ чи хүмүүсийг хуурч байгаа биш үү? Чи бодит баталгаагүй хоосон шоу хийж байгаа бус уу? Энэ бүх зан авир хүмүүст хортой! Онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ бодит байдлаас хол, хүмүүсийг бодит байдалд аваачих чадваргүй байдаг; онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ Бурханыг эсэргүүцэж, сөргөлдөхөд чамайг хүргэдэг. Хамгийн өндөр дээд онолуудыг үнэт эрдэнэс мэт бүү үз; эдгээр нь хор хөнөөлтэй агаад ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн хамгийн өндөр дээд онолуудыг ярьж чаддаг байж магадгүй—гэхдээ эдгээр нь бодит байдлаас юу ч агуулдаггүй, учир нь энэ хүмүүс эдгээрийг биечлэн мэдрээгүй, иймээс тэдэнд хэрэгжүүлэх зам байдаггүй. Ийм хүмүүс хүнийг зөв замд аваачих чадваргүй бөгөөд хүмүүсийг замаа алдахад л хүргэнэ. Энэ нь хүмүүст хортой биш үү? Хамгийн наад зах нь чи тэдний өнөөгийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, оролтод хүрэх боломж олгох чадвартай байх ёстой; үүнийг л зориулалт гэж үзэх бөгөөд ингэснээр л чи Бурханы төлөө ажиллахад тэнцэнэ. Сүржин, гоёмсог үгийг үргэлж бүү ярь, олон зохимжгүй хэрэгжүүлэлтээрээ хүмүүсийг хүлж, өөрийг чинь дуулгавартай дагахад бүү хүргэ. Ингэх нь ямар ч үр нөлөөгүй бөгөөд хүмүүсийн төөрөгдлийг л ихэсгэнэ. Хүмүүсийг ийм байдлаар удирдах нь олон хэсэг дүрмийг бий болгож, хүмүүсийг чамд дургүйцэхэд хүргэнэ. Энэ нь хүний дутагдал бөгөөд үнэхээр ичгэвтэр. Тиймээс одоо оршин байгаа асуудлын талаар илүү их ярь. Бусад хүний туршлагад хувийн өмч мэт хандаж, бусдаар бахдуулахын тулд үүнийг бүү дурд; чи гарах гарцаа хайх ёстой. Энэ бол хүн бүрийн хэрэгжүүлэх ёстой зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдалд илүү анхаар”-aaс эш татав

450. Хүний Бурханд итгэхдээ гаргадаг хамгийн том алдаа гэвэл хүн аман дээрээ л итгэдэг бөгөөд хүний бодитой амьдралд Бурхан ерөөсөө байдаггүй. Бүх хүн Бурханы оршин тогтнолд үнэхээр итгэдэг ч, Бурхан өдөр тутмын амьдралынх нь нэг хэсэг биш байдаг. Бурханд хандсан олон залбирал хүний амнаас гардаг боловч түүний зүрх сэтгэлд Бурхан маш бага зай эзэлдэг, иймээс Бурхан хүнийг ахин дахин шалгадаг. Хүн ариун биш болохоор хүнийг шалгахаас өөр сонголт Бурханд байдаггүй, ингэснээр шалгалтын дунд тэр ичгүүрийг мэдэрч, өөрийгөө мэдэж авч болох юм. Эс бөгөөс хүмүүс бүгд тэргүүн тэнгэрэлчийн үр удам болж, улам бүр ялзарна. Хүн бүхэн Бурханд итгэх үйл явцдаа Бурханаар тасралтгүй цэвэрлэгддэг учраас хувийн олон сэдэл, зорилго нь хөсөр хаягддаг. Эс бөгөөс, Бурханы ашиглаж чадах хүн нэг ч үгүй бөгөөд Бурхан хүнд хийх учиртай ажлаа хийх ямар ч аргагүй байдаг. Бурхан эхлээд хүнийг цэвэрлэдэг. Энэ явцад, хүн өөрийгөө мэдэж авч, Бурхан хүнийг өөрчилж болдог. Үүний дараа л Бурхан Өөрийн амийг хүн рүү оруулдаг бөгөөд ийм маягаар л хүмүүсийн зүрх сэтгэл Бурхан руу бүрэн эргэж чаддаг. Тиймээс, Бурханд итгэх нь хүний хэлдэг шиг энгийн биш. Бурханы бодлоор бол, чи зөвхөн мэдлэгтэй атлаа Түүний үгийг амиа болгоогүй бол; чи зөвхөн мэдлэгтээ баригдаад, үнэнийг хэрэгжүүлж, эсвэл Бурханы үгийг амьдран харуулж чаддаггүй бол, энэ нь чамд одоог хүртэл Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэл байхгүй гэдгийн баталгаа бөгөөд чиний зүрх сэтгэл Бурханд харьяалагддаггүй гэдгийг харуулдаг. Бурханд итгэснээрээ Түүнийг мэдэж авах нь хүний эрж хайх учиртай эцсийн зорилго юм. Өөрийнхөө хэрэгжүүлэлтээр Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэдгээрийг амьдран харуулахад хүчин чармайлтаа зориулах ёстой. Чамд хоосон сургаалын мэдлэг л байдаг бол Бурханд итгээд юунд ч хүрэхгүй. Түүний үгийг хэрэгжүүлж, амьдран харуулж байгаа цагт л чиний итгэлийг бүрэн дүүрэн агаад Бурханы хүслийн дагуу гэж үзэх боломжтой. Энэ замд, их мэдлэгийн талаар олон хүн ярьж чадна, гэхдээ үхэх цаг нь ирэхээр тэдний нүдэнд нулимс цийлгэнэн, нэг насны амьдралаа дэмий үрж, хөгшрөх хүртлээ хий дэмий амьдарсандаа өөрсдийгөө үзэн яддаг. Тэд сургаалыг л ойлгодог болохоос үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханд гэрчлэл хийж чаддаггүй бөгөөд оронд нь бүхий л амьдралдаа нааш цааш гүйж, зөгий шиг завгүй өнгөрүүлдэг; үхлийн ирмэгт ирээд л тэд жинхэнэ гэрчлэлээр дутмаг, Бурханыг огт мэддэггүй гэдгээ олж хардаг. Тэр үед хэтэрхий хожимдсон байх биш үү? Яагаад чи өнөөдрийг ашиглан, өөрийн хайрладаг үнэнийг эрж хайж болохгүй гэж? Яагаад маргааш хүртэл хүлээх гэж? Амьдралдаа чи үнэний төлөө зовдоггүй, эсвэл үүнийг олж авахаар эрж хайдаггүй бол үхэх мөчдөө харууслыг мэдэрмээр байгаа хэрэг үү? Тийм бол яагаад Бурханд итгэдэг юм бэ? Үнэндээ, хүн өчүүхэн төдий л чармайлт гаргавал үнэнийг хэрэгжүүлж, үүгээрээ Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадах олон хэрэг явдал бий. Хүний зүрх сэтгэлийг чөтгөрүүд байнга эзэмддэг, иймд хүн Бурханы төлөө үйлдэж чаддаггүй. Харин ч тэрээр махан биеийн төлөө байнга нааш цааш гүйсээр, эцэстээ ямар ч ашиг олдоггүй. Иймээс хүн байнгын гаслан шаналал, хүндрэл бэрхшээлтэй байдаг. Эдгээр нь Сатаны тарчлаан биш гэж үү? Энэ нь махан биеийн ялзрал биш гэж үү? Чи зөвхөн уруулаараа Бурханыг хуурах ёсгүй. Үүний оронд бодитой үйлдэл хийх хэрэгтэй. Өөрийгөө бүү хуур; тэгэх нь ямар утга учиртай юм бэ? Махан биеийнхээ төлөө амьдарч, нэр хүнд, ашиг хонжооны төлөө тэмцсэнээр чи юу олж авч чадах юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой”-оос эш татав

Өмнөх: 15.2. Бурханд залбирч, шүтэн мөргөх тухай

Дараах: 15.4. Бурхан болон хүний ажлын хоорондох ялгааны тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

35-Р БҮЛЭГ

Долоон аянга сэнтийгээс гарч, орчлонг чичрүүлж, тэнгэр газрыг орвонгоор нь эргүүлж, тэнгэрээр цуурайтна! Дуу нь чихэнд хадаж, хүмүүс үүнээс...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх