Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ (2)

Сүүлчийн цуглаан дээр бид үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болох талаар нөхөрлөсөн. Эхлээд дүгнэж үзье: Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ асуултын хариултыг мэдэх үү? Та нар түрүүчийн нөхөрлөлийн дараа үүнийг тунгаан бодсон уу? Тодорхой сэдвээр нөхөрлөж дууссаны дараа та нар тэдгээрийг тунгаан бодож, дараа нь бодит амьдралдаа бодитоор туулж, мэдрэх хэрэгтэй. Тэр үед л жинхэнэ мэдлэгтэй болж чадна; тэр үед л тунгаан бодож байсан тэр сэдвүүдээ үнэхээр ойлгож, ухаарч чадна; тэр үед л жинхэнэ туршлага, мэдлэгээ ярьж чадна. Тийм биз дээ? (Тийм.) Тэгвэл та нар тэр асуултыг тунгаан бодсон уу? Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Үнэний эрэл хайгуулд ямар элементүүд багтдаг вэ? Үүнд шаардлагатай гол зүйлс юу вэ? Та нар эдгээр зүйлийг нэгтгэн дүгнэсэн үү? (Өнгөрсөн удаа Бурхан үнэний эрэл хайгуулын талаарх хүний янз бүрийн эндүү ташаа санаа, үзэл бодол, хандлагын талаар эхлээд нөхөрлөсөн, дараа нь үнэнийг нөхөрлөх таван алхмыг дэлгэрэнгүй нөхөрлөсөн.) Бидний сүүлийн нөхөрлөл үндсэндээ хоёр үндсэн хэсэгтэй байсан: үнэний эрэл хайгуултай холбоотойгоор хүмүүст байдаг зарим сөрөг байдал юм уу эндүү ташаа үзэл бодол, үнэнийг эрэлхийлэх талаарх хүний буруу ойлголт, түүнчлэн үнэнийг эрэлхийлэхгүй байсныхаа төлөө хүмүүсийн хэлдэг шалтаг, шалтгаан нь эхний үндсэн хэсэг байсан. Хоёр дахь нь үнэнийг хэрхэн эрэлхийлэх тухай нөхөрлөл бөгөөд энэ нь таван алхмаас бүрддэг. Хэдийгээр ердөө хоёр хэсэг байсан ч бид тус бүрийнх нь доторх олон нарийн ширийн, дэлгэрэнгүй зүйлсийг хөндсөн. Би үнэний эрэл хайгуулын талаарх хүний зарим ташаа мэдлэг, ойлголтыг илчилсэн, бас үнэнийг эрэлхийлэхэд нь хүнд тулгардаг хэд хэдэн бэрхшээлийг болон үнэнээс залхсан хүмүүсийн үнэнийг эрэлхийлээгүйнхээ төлөө хэлдэг шалтаг, шалтгаан, арга саамыг илчилсэн. Үнэнийг эрэлхийлэх тухайд хүмүүсийн гаргадаг сөрөг, идэвхгүй хандлага болон танин мэдэхүй нь тэдний бодит амьдралдаа баримталдаг амьдралын хэв маяг, эрэл хайгуул, мөн түүнчлэн үнэнд хандах хандлагатай нийцдэг—тэдгээр нь бүгд хүмүүсийн тодорхой зан авир, тодорхой илрэлтэй холбоотой байдаг. Дараа нь хүний янз бүрийн зан авирт үндэслээд Би үнэнийг эрэлхийлэх замтай холбоотой хэд хэдэн тодорхой хэрэгжүүлэлтийн арга барил, алхмуудыг хэлж өгсөн. Бүгд тодорхой байна уу? (Тийм ээ.) Үнэхээр тийм гэж үү? Тэгвэл яагаад юм хэлэхгүй байгаа юм бэ? Энэ нь та нарт тодорхойгүй хэвээр байх шиг байна; бидэнд нөхөрлөх хэрэгтэй илүү олон зүйл бий.

Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн агуу зүйл бол үнэний эрэл хайгуул юм. Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Үнэнийг эрэлхийлэх асуудлын тухайд гэвэл хүмүүсийн бүх илрэл нь тэдний олон зовлон, бэрхшээлийг илчилдэг бөгөөд хүмүүс үнэнийг эрэлхийлэхгүй байх элдэв янзын шалтаг, шалтгаантай—саад бэрхшээл хэтэрхий их байдаг. Янз бүрийн бэрхшээлээс болоод үнэнийг эрэлхийлэх нь хүмүүст туйлын хэцүү, ичгүүртэй байдаг бөгөөд тэдэнд маш хэцүү санагддаг. Үнэндээ “Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ?” хэмээх асуулт нь өөрөө хариулахад амархан асуулт байхад хүмүүс яагаад үнэнийг эрэлхийлж чаддаггүй юм бэ? Шалтгаан нь юу вэ? Хүн бүр өөрсдийгөө мөс чанартай, эрүүл ухаантай, Бурханд үнэхээр итгэдэг, үүргээ гүйцэтгэж чаддаг, зовж, төлөөс төлөхөд бэлэн гэж сайрхдаг. Ийм сайн зан авирыг сууриа болгочхоод тэд яахаараа үнэнийг эрэлхийлэх замд хөл тавьж чаддаггүй юм бэ? Тэд ийм сайхан хүн чанар, ёс жудагтай, сайн нэр хүндтэй; эрэл хайгуулдаа хүсэл зориг, эрмэлзэл, тэмүүлэлтэй; субьектив хүчин чармайлт, бэрхшээлийг туулах хүсэл, төлөөс төлөх хандлагатай; үнэнийг хүлээн авахыг хүсэн эрмэлзсэн идэвхтэй, эерэг, дээш тэмүүлсэн хандлагатай байдаг. Эдгээр зүйлийг сууриа болгочхоод тэд яагаад үнэнийг эрэлхийлэх шаардлагыг хангадаггүй юм бэ? Тэд яагаад үнэний эрэл хайгуулд хүрч чаддаггүй юм бэ? Асуудлын уг үндэс нь хаана байна вэ? (Хүн угаасаа үнэнийг хайрладаггүй, үнэнээс залхдаг.) Энэ бол зөв хариулт. Хамгийн гол шалтгаан нь хүмүүс завхарсан зан чанартай байдаг. Хүний завхарсан зан чанар Сатаных бөгөөд Сатаны юм болгон Бурхан болон үнэнд дайсагнадаг. Тиймээс хүмүүсээс үнэнийг эрэлхийл гэж шаардах нь төрөлх амь болон төрөлх шинж чанар, төрөлхийн эрэл хайгуул, амьдралыг үзэх үзэл бодлоо хая гэж шаардахтай адилхан. Эдгээр эндүү ташаа зүйлийг орхиж, махан биеийн дур сонирхлоо хаяж, үүний оронд Бурханы үг болон үнэнийг эрэлхийлж, хэрэгжүүлэх нь тэдний махан биеийн дургүй зүйл, тэдэнд байдаггүй зүйл, тэдний зэвүүцэж, жигшиж, голдог зүйл юм—энэ нь тэдэнд хэцүү байдаг. Чамаас үнэнийг эрэлхийл гэж шаардах нь төрөлх амиа орхи гэж шаардахтай адилхан. Энэ нь чамаар амийг чинь золиослуулахтай адилхан биш гэж үү? (Тийм ээ.) Чи өөрийнхөө амийг зольж байгаа хэрэг. Хүмүүс аливаа зүйлийн төлөө дуртайяа амиа өгдөг үү? (Үгүй.) Зүрх сэтгэлийнхээ гүнд тэд “Би хүсэхгүй байна” гэж хэлдэг—зуун удаа, мянган удаа, арван мянган удаа “Би хүсэхгүй байна” гэдэг. Юу ч боллоо гэсэн өөрсдийнхөө төрөлхийн, сатанлаг зүйлсийг орхих нь хүмүүст хэцүү байдаг. Энэ бол баримт, та нарын гүн гүнзгий, үнэхээр туулсан баримт. Зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хүмүүс махан биеийг хаяхыг хүсдэггүй; эсвэл Сатаны уг чанар, мөн чанартай өөрсдийнхөө амийг хаяхыг хүсдэггүй; эсвэл үнэнийг эрэлхийлэхийн тулд төрөлхийн, сатанлаг шинж чанар, сатанлаг уг чанараа хаяхыг хүсдэггүй. Тиймээс сатанлаг уг чанартай, сатанлаг зан чанараар амьдардаг хүмүүсийн хувьд үнэнийг хайрлаж, эрэлхийлэх нь өөсдийнх нь хүсэлд харшилдаг, тэд үүнийг хийх дургүй. Үүний уг үндэс юу вэ? Хүний доторх шинж чанар Сатаных бөгөөд тэд төрөлхөөсөө Бурханд дайсагнадаг. Тиймээс хүмүүс үнэнийг сонсож, ойлгосны дараа үнэнийг хайрладаг, үнэний төлөө чармайлт гаргаж, төлөөс төлөхөд бэлэн, ийм хүсэл зориг, эрмэлзэл, тэмүүлэлтэй хүмүүс л үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлж чаддаг. Зөвхөн тэд л үнэнээр амьдарч, үнэний бодит байдлыг амьдран харуулах чадвартай. Үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн олон хүн байдаг боловч сатанлаг уг чанар, зан чанар нь тэдэнд саад болдог; тэд хүссэн ч гэсэн үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй. Үнэндээ бодит амьдрал дээр үнэнийг хэрэгжүүлэх нь хийхэд маш хэцүү зүйл юм. Энэ нь чамаас дуртай хувцас, үнэт эдлэл, таашаадаг зүйл, дуртай ажил, мэргэжил, эсвэл давуу тал, хобби гэх мэт зүйлсээ орхихыг шаардаж буй хэрэг юм. Чи эдгээрийн алийг ч хаях боломжтой; тэдгээрийг орхиход амархан. Гэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг дуулгавартай дагахын тулд махан бие, сатанлаг зан чанараа хая гэвэл тэр нь хавьгүй илүү хэцүү байдаг. Бүдүүн тоймоор хэлэх юм бол энэ нь нугасыг өндөрт нисгэж, бухыг модонд авируулахаар албадахтай адилхан—эдгээр зүйл тэдний хувьд хэтэрхий хэцүү. Харин муурыг модонд авируулахад амархан; тэдний хувьд энэ нь байгалиас заяасан зүйл. Харин хүнд махны оронд хадлангийн өвс идүүлэх бараг боломжгүй. Хэрвээ чи нэг хүнээс бага зэрэг зовж, багахан төлөөс төлж, үлдсэн амьдралдаа даруухан амьдрахыг хүсвэл тэр нь хүсэл зоригтой хэн бүхний хийж чадах зүйл юм. Үнэндээ үнэхээр Бурханд итгэж, үнэнийг хүсэн эрмэлздэг хүнд ямар ч бодит бэрхшээл том асуудал учруулдаггүй. Жишээлбэл махан биеийн тав тухад шунахгүй байх; эсвэл өдөр бүр унтах нойроо багасгах; эсвэл арван жилийн турш хүнд хэцүү амьдралаар амьдрах; маш тааруухан хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр, унаа хөсгөөр өөрийгөө болгох—ийм хүсэл зоригтой, үнэнийг эрэлхийлэхэд бэлэн, биеэ бага зэрэг барьж чаддаг хэн ч ийм бэрхшээл, төлөөсийг дааж чадна. Харин чи хэн нэгнээс махан бие болон Сатаныг хаяж, Бурханы шаардлагад бүрэн нийцүүлж, Бурханы үгэнд үндэслэн үйлдэж, үнэний дагуу хэрэгжүүлж, улмаар Бурханд дуулгавартай болохыг шаардах юм бол хэнд ч хэцүү санагдана. Хүний бэрхшээл энд оршдог. Тиймээс үнэнийг эрэлхийлэхдээ хүмүүс зүгээр л нэг шийдвэр гаргаад, тэрийгээ хэрэгжүүлэх юм уу, эсвэл биеэ барьж, дүрэм журмыг дагаад, дараа нь үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэнтэй болж чаддаг юм биш. Үнэнийг эрэлхийлэх нь завхарсан хүн төрөлхтний хувьд хийхэд хамгийн хэцүү, хамгийн хүнд бэрх зүйл юм. Энэ асуудлын уг үндэс хаанаас үүдэлтэй вэ? (Энэ нь Сатаны зан чанараас үүдэлтэй.) Тийм ээ. Сатаны зан чанар бол хүний хамгийн том асуудал юм. Хүн хэв чанар муутай, эсвэл ааш, зан муутай, яриад байх ямар ч давуу тал, ур чадвар, билиг авьяасгүй байж болно—эдгээр зүйлийн аль нь ч тэдэнд том асуудал болохгүй. Эцсийн эцэст хүний завхарсан зан чанараас асуудал үүсдэг. Завхарсан зан чанар нь хүмүүсийн гар хөл, оюун ухаан, үзэл санаа, бодол, сэтгэлгээний арга зам, сэтгэлийн гүнийг эрхшээлдээ байлгадаг болохоор үнэнийг эрэлхийлэх замаар ганц ямх алхахад ч хэцүү байдаг. Хүн юу ч олж авалгүйгээр Бурханд гурав юм уу таван жил итгэж болзошгүй; бүр арав, хорь, гучин жил Бурханд итгэсэн ч зарим хүн ердөө өчүүхэн бага юм олж авсан байдаг. Тэдний зарим нь юу ч олж аваагүй—гар хоосон тэр хүмүүс хэчнээн ядуу, өрөвдөлтэй гээч! Тэд гучин жил Бурханд итгэсэн ч ямар ч харуулах юмгүй ядуу зүдүү, харалган сохор хэвээр үлддэг. Тэд сөрөг байдалд автахдаа үүнээс хэрхэн гарахаа мэддэггүй; Бурханы талаарх буруу ойлголтод автах үедээ үүнээс хэрхэн ангижрахаа мэддэггүй; саад бэрхшээл тохиолдох үед үүнтэй хэрхэн нүүр тулахаа мэддэггүй, тийм бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэхээ ч мэддэггүй. Субьектив сэтгэлийн тэнхээгээр өөрийгөө хязгаарлаж, эсвэл тэвчээртээ найдан эцэс төгсгөлгүй цөхрөлтгүй оролдох төдийхнөөр асуудлыг шийдвэрлэж чадах уу? Хүмүүс нөхцөл байдлыг даван туулах хүртлээ алхам алхмаар сажилж болох ч завхарсан зан чанар нь хэвээр үлддэг. Тэдгээр нь шийдвэрлэгдээгүй. Хүмүүс хэчнээн удаа сөрөг болж, Бурханыг буруу ойлгосон ч, эсвэл Бурханы талаар үзэл өвөрлөж, бүтэлгүйтэж, унаж, сул дорой болсон ч өнөөг хүртэл өчүүхэн жаахан ч туршлагын гэрчлэлээ ярьж чадаагүй, Бурханы үгийн талаарх мэдлэг, туршлага, дадлынхаа талаар ганц ч юм хэлж чадаагүй. Тэдний зүрх сэтгэл хоосон; сэтгэлийнх нь гүнд хоосон байдаг. Тэдэнд үнэний талаарх туршлагын ойлголт байдаггүй, Бурханы үгийн талаарх жинхэнэ мэдлэг байдаггүй, тэд Бурханы ажил болон Бурханы зан чанарыг бүр ч мэддэггүй. Тэд ядуу зүдүү, харалган сохор, өрөвдөлтэй биш үү? (Тийм.) Хэрвээ хүн үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол хэчнээн олон жил Бурханд итгэсэн ч нэмэргүй. Тэгвэл яагаад хүн ийм байдалд хүрдэг вэ? Шалтгаан нь хаана оршиж байна вэ? Энд ч бас асуудал нь хүний завхарсан зан чанараас үүдэлтэй. Энэ бол обьектив шалтгаан юм.

Хүмүүс үнэнийг эрэлхийлдэггүйн обьектив шалтгаан юу болохыг бид аль хэдийн тодорхой болгосон. Одоо субьектив шалтгааны талаар бага зэрэг ярилцъя. Субьектив шалтгаан нь хэдийгээр хүмүүс завхарсан зан чанартай гэдгээ Бурханы ажил болон Бурханы бүх үгээс, эсвэл бодит амьдралаасаа олж мэдлээ ч өөрсдийгөө хэзээ ч Бурханы үг болон үнэнтэй харьцуулж үздэггүй, хэзээ ч завхарсан зан чанараа мэдэж авч, завхарсан зан чанараа хаядаггүй, Бурханы үгийн дагуу огт хэрэгжүүлдэггүй. Хэдийгээр хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийн замдаа асар ихийг зориулж, зарлагадсан ч, маш шаргуу ажиллаж, асар их зовж, олон төлөөс төлсөн ч эдгээр нь бүгд ердөө гадна талын зан авир юм. Хүн үнэнийг эрэлхийлэх замд хөл тавьсан гэдгийг тэдгээр нь нотолдоггүй. Хамгийн их зовсон хүмүүс бол эхэн үед Бурханыг дагаж, хорь орчим настайдаа үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн хүмүүс билээ. Энэ хүмүүс одоо тавь орчим настай, гэрлээгүй хэвээр байгаа. Тэд залуу насаа Бурханд итгэх итгэлдээ зориулж, гэр бүл, гэрлэлтээ орхисон гэж хэлж болно. Энэ том төлөөс биш үү? (Мөн.) Тэд залуу насаа орхиж, бүх амьдралаа зориулсан, тэгээд үр дүн нь юу вэ? Тэд асар их төлөөс төлсөн ч эцэстээ тэдний олж авсан зүйл зарлагадсан зүйлтэй нь эн тэнцдэггүй, дүйцдэггүй. Энд ямар асуудал байна вэ? Тэдний төлөөс төлсөн хандлага, шийдэмгий байдал, зарлагадсан хугацаа, хэмжээ, түвшинд нь үндэслэвэл тэд үнэнийг ойлгож, хэрэгжүүлж чаддаг байх ёстой мэт санагдана. Тэд гэрчлэлтэй, Бурханыг хүндлэх зүрх сэтгэлтэй байх ёстой; Бурханыг мэддэг байх ёстой; Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар аль хэдийн алхаж байх ёстой; үнэний бодит байдалд аль хэдийн орсон байх ёстой гэж та нар бодно. Гэвч үнэн хэрэгтээ энэ нь ердөө л нэг оюун дүгнэлт—энэ хоёр зүйл зөвхөн логик харилцаатай бөгөөд бодит баримтуудтай юм уу энэ хүмүүсийн амьдран харуулдаг зүйлтэй нийцдэггүй. Энд ямар асуудал байна вэ? Бид үүнийг судалж, хэлэлцэх ёстой юу? Энэ нь гүн гүнзгий бодвол зохих асуудал биш гэж үү? (Мөн.) Хоёр гурван жилийн хугацаанд Бурханы ажлын энэ үе шатыг хүлээн авсан хүмүүсийн дунд туршлага, гэрчлэлтэй хүмүүс цөөнгүй бий. Тэд Бурханы үг өөрсдийг нь яаж өөрчилж, үнэнч шударга хүмүүс болгосныг гэрчилдэг; үнэнийг эрэлхийлэх замд Бурханы үг өөрсдөд нь яаж үнэнийг ойлгуулсныг гэрчилдэг; Бурханы үг завхарсан зан чанар, биеэ тоосон зан, ов мэхтэй, тэрслүү байдал, байр суурийг гэх хүсэл эрмэлзэл, амбиц, хүсэл гэх мэтийг нь яаж шийдвэрлэснийг гэрчилдэг. Энэ хүмүүс Бурханд итгээд хоёр, гуравхан жил болсны дараа туршлага, гэрчлэлтэй болж чаддаг; Бурханы үгийг гүн гүнзгий туулж ойлгодог, Бурханы үгийн үнэнийг мэдэрч чаддаг. Тэгвэл зарим хүн Бурханд хорь гучин жил итгэж, маш олон төлөөс төлж, маш их зовж, маш их гүйсэн ч зүрх сэтгэлийнх нь гүн болон оюун санааны ертөнц нь яагаад хоосон, хөндий хэвээр үлддэг юм бэ? Ийм нөхцөл байдалд байгаа олон хүн үргэлж төөрөлддөг. Тэд үргэлж “Би бүр будилчихлаа” гэдэг. “Чи одоо Бурханд хорь гучин жил итгэсэн. Яахаараа будилсан хэвээрээ байдаг юм бэ? Юу ч олж аваагүй чинь илт байна” гэж Би хэлдэг. Өнөөг хүртэл зарим хүн сөрөг, сул дорой хэвээр байж, “Би Бурханд маш олон жил итгэсэн, би юу олж авсан юм бэ?” гэдэг. Ихэнхдээ тэд сөрөг, сул дорой байх үедээ, эсвэл байр суурь, ашиг хонжоогоо алдах үедээ, нэрэлхүү зан нь ханахгүй байх үедээ Бурханыг буруутгаж, ийм олон жил Бурханд итгэсэндээ харамсдаг. Тэд анх Бурханы үгэнд итгэсэндээ харамсдаг, Бурханыг дагахын тулд ажил, гэрлэлт, гэр бүлийнхэн, коллежид орох боломжоо шийдэмгийгээр орхисондоо харамсдаг. Зарим нь бүр чуулганыг орхих талаар боддог. Тэд одоогийн итгэлдээ маш их харамсдаг—тэд яагаад анхнаасаа Бурханд итгэсэн юм бэ? Тэд хорь гучин жил Бурханд итгэж, маш их үнэнийг сонсож, Бурханы ажлыг маш их туулсан хэр нь зүрх сэтгэлийнх нь гүнд хоосон байдаг бөгөөд үргэлж эмх замбараагүй, будилсан, харамссан, дургүйцсэн, бүр ирээдүй нь бүрхэг нөхцөл байдалд ордог—энэ юунаас болдог вэ? Ийм хүмүүсийг өрөвдөх нь зохистой юу? (Үгүй.) Би ийм хүмүүсийг харах бүрдээ, тэдний талаарх мэдээг сонсож, сүүлийн үеийн явдлуудынх нь талаар олж мэдэх бүрдээ тэдний талаар таамагладаг. Тэдний талаарх бодол Надад төрдөг. Тэдний нөхцөл байдал, дотоод ертөнц яахаараа Надад ийм танил санагддаг юм бэ? Тэд одоо ч Бурханы гэрт, үүргээ гүйцэтгэж байгаа—тэд юунд найддаг юм бэ? Нигүүлслээр аврагдах сэтгэлгээ юу? Бурханыг эцсээ хүртэл дагах юм бол энэ нь гарцаагүй авралд хөтөлнө гэсэн сэтгэлгээ юу? Эсвэл аз, завшаанд үндэслэсэн сэтгэлгээ юу? Аль нь ч биш. Тэгвэл юу юм бэ? Яг л Паулын хэлсэнчлэн “Би сайн тэмцлээр тэмцэж, явах замаа дуусгаж, итгэлээ хадгалсан: Одооноос эхлээд надад зориулсан зөвт байдлын титэм зэхэгджээ” (2 Тимот 4:7-8). Энэ эшлэлийг задлан шинжилж, энгийнээр хэлэх юм бол эдгээр үг наймааны шинжтэй, наймаа хийх гэсэн хандлага, санаа, төлөвлөгөө дотроо агуулдаг, мөн хүсэл болон амбицаас гаралтай. Эдгээр үгээс чи ямар баримтыг харж байна вэ? Хүмүүс Бурханд итгэхдээ юу эрэлхийлдэг вэ? (Титэм, ерөөл.) Тийм ээ. Тэд ерөөл, сайхан хүрэх газрыг эрэлхийлдэг. Тэрхүү сайхан хүрэх газар, ерөөлийн төлөө тэд юу наймаалах вэ? Тэд тэдгээрийг юугаар солих вэ? (Өөрсдийн шаргуу хөдөлмөр, золиослол, зарлагадалт, зовлон, төлсөн төлөөсийг.) Паулын үгийг ашиглах юм бол тэд өөрсдийн тэмцлээр тэмцсэн, явах замаа дуусгасан. Тэд хийх ёстой бүхнээ хийсэн, тиймээс хүн төрөлхтөнд зориулж Бурханы бэлдсэн сайн хүрэх газар, ерөөлийг хүртэх ёстой гэж боддог. Бурхан үүнийг хийх учиртай—Бурхан хийх ёстой—хэрвээ тэгэхгүй бол Тэр Бурхан биш гэдэг нь ойлгомжтой гэж тэд боддог. Мэдээж энд Бурханд дуулгавартай байдал байхгүй, үнэнийг эрэлхийлэх хандлага байхгүй, бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг биелүүлэх хандлага, төлөвлөгөө байхгүй. Энэ нь ердөө л өөрсдийн хийж чадах цөөн хэдэн зүйлийг Бурханы хүн төрөлхтөнд амласан ерөөлөөр арилжих хүсэл юм. Тиймээс бидний ярьж байгаа хүмүүст дотоод ертөнц нь хоосорч, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд ямар ч түшиг тулгуургүй байгаа мэт үргэлж санагддаг ч тэд үргэлж бахь байдгаараа үргэлжлүүлж, ингэж төлөөс төлж, зовж, цөхрөлтгүйгээр өөрсдийнхөө тэмцлээр тэмцэж, явах замаараа явдаг. Тэд юунд найддаг вэ? Тэд Паулын энэ эшлэлтэй зууралдаж, өөрсдийн “итгэлийн” тэр тулгуурт сохроор итгэдэг. Тэд шагнуулж, титэм зүүх гэсэн амбиц, хүсэлдээ найддаг. Наймаа арилжаа ашиглан агуу ерөөл хүртэх гэсэн мөрөөдөлдөө найддаг. Тэд Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадах явцдаа үнэнийг эрэлхийлснээр олж авсан Бурханы ажлын талаарх ойлголт юм уу туршлага, мэдлэгт найддаггүй. Тэдний найддаг зүйл энэ биш.

Дөнгөж сая нөхөрлөсөн зүйлээ харвал, үнэнийг эрэлхийлэх замд олон бодитой сорилт, түүнчлэн завхарсан зан чанарын дөнгө, хүлээс, асар олон бэрхшээл, саад тотгор байдаг хэдий ч хүн жинхэнэ итгэлтэй байх л юм бол Бурханы үгийн удирдамж болон Ариун Сүнсний ажилд найдсанаар үнэнийг эрэлхийлэх замд орох бүрэн боломжтой гэдэгт итгэх ёстой. Петр бол үүний урьдын үлгэр жишээ юм. Олон хүн Бурханд итгэхдээ гагцхүү Бурханы төлөө ажиллахад л анхаарч, зовж, төлөөс төлөх төдийдөө сэтгэл ханадаг ч үнэнийг огт эрж хайдаггүй. Үүний үр дүнд тэд Бурханд арав, хорь, гучин жил итгэсний дараа ч Бурханы ажлын талаар жинхэнэ мэдлэггүй байдаг, үнэн болон Бурханы үгийн талаарх ямар ч туршлага, мэдлэгийг ярьж чаддаггүй. Тэд цуглааны үеэр туршлагын гэрчлэлийнхээ талаар бага зэрэг ярихыг оролдовч хэлэх юм байдаггүй; тэд аврагдах эсэхээ огт мэддэггүй. Асуудал юунд байна вэ? Үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүс ийм байдаг. Хэдэн жил итгэгч байсан нь хамаагүй, тэд үнэнийг хэрэгжүүлэх нь байтугай, үнэнийг ойлгож чаддаггүй. Үнэнийг огт хүлээж авдаггүй хүн үнэний бодит байдалд яаж орж чадах юм бэ? Энэ асуудлыг нэвт харж чаддаггүй зарим хүн бий. Хоосон сургаалын үгийг тоть шиг давтдаг хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлбэл үнэний бодит байдалд орж чадна гэж тэд боддог. Энэ зөв үү? Хоосон сургаалын үг, хэллэгийг тоть шиг давтдаг хүмүүс угаас үнэнийг ойлгох чадваргүй юм чинь яаж үнэнийг хэрэгжүүлж чадах юм бэ? Тэдний хэрэгжүүлдэг зүйл үнэнийг зөрчдөггүй мэт, сайн үйл, сайхан зан авир мэт харагддаг ч тийм сайн үйл, сайхан зан авирыг яаж үнэний бодит байдал гэж нэрлэж болох юм бэ? Үнэнийг ойлгодоггүй хүмүүс үнэний бодит байдал гэж юу болохыг мэддэггүй; тэд хүмүүсийн сайн үйл, сайхан зан авирыг үнэнийг хэрэгжүүлж байна гэж үздэг. Энэ бол утгагүй хэрэг, тийм биз дээ? Энэ нь шашны хүмүүсийн бодол, үзэл санаанаас ямар ялгаатай юм бэ? Ийм эндүү ташаа ойлголтын асуудлыг яаж шийдвэрлэж болох вэ? Бусдыг хараад үнэн төрхийг нь ялган таньж чаддаг, үнэний бодит байдалтай эсэхийг нь хэлж чаддаг байхын тулд хүмүүс эхлээд Бурханы үгээс Бурханы хүслийг ойлгож, үнэнийг ойлгох гэж юу болохыг, үнэнийг хэрэгжүүлэх гэж юу болохыг мэдэх ёстой. Бурханы ажил, хүнийг аврах гэдэг нь хүмүүсийг үнэнийг ойлгож, үнэнийг хэрэгжүүлдэг болгох явдал юм; тэгсэн цагт л хүмүүс завхарсан зан чанараа хаяж, зарчмын дагуу үйлдэж, үнэний бодит байдалд орж чадна. Хэрвээ чи үнэнийг эрэлхийлдэггүй, үзэл, төсөөллийнхөө дагуу Бурханы төлөө зарлагадаж, зовж, төлөөс төлөх төдийд сэтгэл ханадаг бол хийж байгаа юм бүхэн чинь үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханд дуулгавартай байгааг чинь илтгэх үү? Амь зан чанараа өөрчилсөн гэдгийг чинь энэ нь нотлох уу? Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй гэдгийг чинь төлөөлөх үү? Үгүй. Тэгвэл хийж байгаа юм бүхэн чинь юуг төлөөлдөг вэ? Зөвхөн хувийн дур сонирхол, ойлголт, хоосон мөрөөдлийг чинь л төлөөлж чадна. Энэ нь гагцхүү чиний хийх дуртай зүйл, хийхийг хүсдэг зүйл байх болно; хийж байгаа юм бүхэн чинь өөрийн дур хүсэл, хүсэл эрмэлзэл, туйлын зорилгоо хангаж байгаа төдий. Мэдээж энэ нь үнэнийг эрэлхийлж байгаа хэрэг биш. Чиний нэг ч үйлдэл, зан авир үнэнтэй хамаагүй, Бурханы шаардлагатай хамаагүй байдаг. Үйлдэл, зан авир чинь бүгд өөрийнхөө төлөө байдаг; чи туйлын зорилго, нэр хүнд, байр суурийнхаа төлөө л ажиллаж, тэмцэж, гүйж байгаа—ингэх нь шагнуулж, титэм зүүж, тэнгэрийн хаанчлалд орохын тулд л насан туршдаа шаргуу ажиллаж, хөдөлмөрлөсөн Паулаас ямар ч ялгаагүй—эндээс харахад Паулын замаар алхаж байгаа чинь тодорхой. “Би сайн дураараа хөдөлмөрлөж, ажилладаг. Бурхантай наймаа хийхээр оролдоогүй” гэж зарим хүн хэлдэг. Чи Бурхантай наймаа хийхээр оролдсон эсэх, оюун ухаан юм уу хандлагад чинь Бурхантай наймаацах гэсэн тодорхой санаа зорилго байгаа эсэх—чамд тийм төлөвлөгөө, зорилго байгаа эсэх нь ямар ч хамаагүй—чи шаргуу ажил, хөдөлмөр, бэрхшээл, төлсөн төлөөсөө тэнгэрийн хаанчлалын шагнал, титмээр солихыг оролдож байгаа. Энэ асуудлын мөн чанар гэвэл Бурхантай наймаа хийхээр оролдож байна—зүгээр л чи тэгж байгаагаа мэдэхгүй байгаа юм. Ямартай ч хүн ерөөл хүртэхийн тулд бэрхшээл туулж, төлөөс төлж байгаа л бол эрэл хайгуулынх нь мөн чанар Паулынхтай адилхан. Юугаараа адилхан бэ? Аль аль нь сайн зан авираа буюу өөрсдийн хөдөлмөр, туулсан бэрхшээл, төлсөн төлөөс гэх мэтийг Бурханы ерөөлөөр, хүн төрөлхтөнд Бурханы амласан ерөөлөөр наймаацахыг оролддог. Эдгээр зүйл мөн чанартаа адилхан биш үү? (Адилхан.) Тэдгээр нь мөн чанартаа адилхан; ямар ч бодитой ялгаа байхгүй. Хэрвээ чи Паулын замаар алхахыг хүсэхгүй, харин Петрийн замаар алхахыг хүсэж, Бурханы сайшаалыг хүртэхийг хүсэж байгаа бол хэрхэн хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Чи ямар ч эргэлзээгүйгээр үнэнийг эрэлхийлж сурах ёстой. Чи үнэнийг болон Бурханы шүүлт, гэсгээлт, засалт, харьцалтыг хүлээн авч чаддаг байх ёстой; өөрийгөө мэдэж, зан чанараа өөрчлөхөд анхаарч, Бурханыг гэх хайрыг хэрэгжүүлэхээр эрэлхийлэх ёстой. Үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхаж, Петрийн замд орох гэдэг нь энэ юм. Петрийн замаар алхахын тулд чи Бурхан хүнээс юу шаарддагийг, Бурхан хүнд ямар зам зааж өгснийг эхлээд ойлгох ёстой. Чи авралд хөтөлдөг Бурханд итгэх итгэлийн замыг сүйрэл, мөхөлд хөтөлдөг замаас ялган таньж чаддаг байх ёстой. Яагаад Паулын замаар алхаж чаддагаа үнэхээр эргэцүүлж, яг ямар зан чанар чамайг удирдан тэр замаар алхуулсныг магадлах хэрэгтэй. Завхарсан зан чанарт чинь байгаа биеэ тоосон зан, ов мэхтэй байдал, эсвэл ёрын муу гэх мэт хамгийн тодорхой, илэрхий зүйлсийг ялган таних ёстой. Эдгээр завхарсан зан чанараас эхлээд өөрийгөө эргэцүүлж, задлан шинжилж, мэдэж ав. Хэрвээ чи өөрийгөө үнэхээр мэдэж авч, үзэн ядаж чадах юм бол завхарсан зан чанараас ангижрахад амархан байх бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэхэд амархан байх болно. Тэгвэл үүнийг яаж онцгойлон хэрэгжүүлэх вэ? Биеэ тоосон зан чанарыг жишээ болгоод энэ талаар нөхөрлөе. Өдөр тутмын амьдралдаа чи юм ярих, биеэ авч явах, асуудлыг зохицуулах, үүргээ гүйцэтгэх, бусадтай нөхөрлөх гэх мэтийг хийхдээ ямар ч асуудалтай байсан, хаана ч байсан, орчин нөхцөл ямар ч байсан, ямархуу биеэ тоосон зан чанар гаргаж байгаагаа шалгахад цаг ямагт анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Биеэ тоосон зан чанараас чинь гардаг, өөрийнхөө мэддэг, ухамсарлаж чадах бүх илрэл, бодол, санааг болон өөрийнхөө санаархал, зорилгыг—ялангуяа өндрөөс бусдад сургамжлахыг үргэлж хүсдэг; хэнд ч дуулгавартай ханддаггүй; өөрийгөө бусдаас илүү дээр гэж хардаг; бусдын хэлсэн зүйл хэчнээн зөв байсан ч хүлээн авдаггүй; буруу байсан ч гэсэн өөрийнхөө хэлснийг бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлж, бусдыг үгэндээ оруулдаг; бусдыг удирдах байнгын чиг хандлагатай; удирдагч, ажилчид засаж, харьцах үед үгэнд нь орохгүй, өөрийгөө зөвтгөж, тэднийг хуурамч гэж ялладаг; үргэлж бусдыг яллаж, өөрийгөө өргөмжилдөг; өөрийгөө бусад бүх хүнээс илүү гэж үргэлж боддог; алдар цуутай, нэрд гарсан хүн байхыг үргэлж хүсдэг; бусдад өндрөөр үнэлэгдэж, бусдаар бишрүүлэхийн тулд үргэлж онгирох дуртай зангаа чи ухаж төнхөх ёстой… Завхралын эдгээр илчлэлийг эргэцүүлж, задлан шинжилснээр чи биеэ тоосон зан чанар чинь хэчнээн муухай болохыг мэдэж авч, өөрийгөө жигшиж, зэвүүцэж, биеэ тоосон зан чанараа бүр ч их үзэн ядаж чадна. Тийнхүү чи бүх хэрэг явдал дээр биеэ тоосон зан чанар гаргасан эсэхээ эргэцүүлэхэд бэлэн байх болно. Нэг талаар энэ нь үг яриандаа ямар биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөсөн зан чанар гаргаснаа—ямар бардам, биеэ тоосон, ухаангүй зүйл хэлснээ эргэцүүлэх явдал. Нөгөө талаар энэ нь өөрийнхөө үзэл, төсөөлөл, амбиц, хүслийн дагуу үйлдэх зуураа ямар утгагүй, ухаангүй зүйл хийснээ эргэцүүлэх явдал. Ийм маягаар эргэцүүлснээр л өөрийгөө мэддэг болж чадна. Чи өөрийгөө үнэхээр мэддэг болмогцоо үнэнч шударга хүн байх хэрэгжүүлэлтийн зам болон зарчмыг Бурханы үгээс эрж хайх ёстой, дараа нь Бурханы үгэнд заасан зам болон зарчмуудын дагуу хэрэгжүүлж, үүргээ гүйцэтгэж, бусдад хандаж, бусадтай харилцах ёстой. Хэсэг хугацаанд, магадгүй нэг хоёр сар ийм маягаар хэрэгжүүлэх үедээ чи зүрх сэтгэл чинь цэлмэхийг мэдрэх бөгөөд үүнээс ямар нэг зүйлийг олж авч, амжилтын амтыг амталсан байх болно. Чамд үнэнч шударга, эрүүл ухаантай хүн болох зам байгааг чи мэдэрч, хавьгүй илүү ул суурьтай санагдана. Чи үнэний талаарх тун гүн гүнзгий мэдлэгийг хараахан ярьж чадахгүй байх хэдий ч энэ талаар бага зэрэг ухамсрын мэдлэгтэй, мөн хэрэгжүүлэлтийн замтай болсон байх болно. Чи үүнийг үгээр тодорхой илэрхийлж чадахгүй ч биеэ тоосон зан чанар хүмүүст ямар хохирол учруулж, хүн чанарыг нь яаж гажуудуулдгийг ялган таньдаг болсон байх болно. Жишээлбэл биеэ тоосон, ихэрхүү хүмүүс үргэлж онгироо, цадиггүй зүйл хэлж, бусдыг хуурахын тулд худал ярьдаг; тэд сүртэй сонсогдох үг хэлж, уриа лоозон хашхирч, ихэрхүү юм ярьдаг. Эдгээр нь биеэ тоосон зан чанарын янз бүрийн илрэл биш үү? Ийм биеэ тоосон зан чанар гаргах нь нэлээд эрүүл ухаангүй хэрэг биш үү? Ийм биеэ тоосон зан чанар гаргаж байгаа юм чинь хэвийн хүний эрүүл ухаанаа алдсан байж таарна, биеэ тоосон зан чанартай амьдарна гэдэг нь хүн чанарын оронд чөтгөрлөг байдлыг амьдран харуулж байгаа гэсэн үг гэдгийг үнэхээр ойлгож чадвал чи завхарсан зан чанар нь сатанлаг зан чанар гэдгийг үнэхээр танин мэдсэн байх бөгөөд Сатан болон завхарсан зан чанарыг чин сэтгэлээсээ үзэн ядаж чадна. Хагас жил юм уу нэг жилийн тийм туршлагатай бол чи өөрийгөө үнэхээр мэдэж чадах бөгөөд дахиад биеэ тоосон зан чанар гаргавал үүнийгээ нэн даруй ухамсарлаж, хаяж, орхиж чадна. Чи өөрчлөгдөж эхэлсэн байх болно, биеэ тоосон зан чанараа аажмаар хаяж, бусадтай хэвийн харилцаж чадна. Чин сэтгэлээсээ үнэнч шударгаар ярьж чадна; худлаа ярьж, биеэ тоосон зүйл хэлэхээ болино. Тэгвэл чи бага зэрэг эрүүл ухаантай, үнэнч шударга хүний төрхтэй болох биш үү? Чи тэр оролтыг олж авсан байх бус уу? Энэ үеэс чи ямар нэг зүйлийг олж авч эхэлнэ. Ийм маягаар үнэнч шударга байдлыг хэрэгжүүлэх үедээ чи ямар ч биеэ тоосон зан чанар гаргасан бай үнэнийг эрж хайж, өөрийгөө эргэцүүлж чадах бөгөөд хэсэг хугацаанд ийм маягаар үнэнч шударга хүн байж дадсаны дараа үнэнч шударга хүн байх тухай үнэнийг болон Бурханы үгийн холбогдох үгийг өөрийн мэдэлгүй, аажмаар ойлгож авна. Тэгээд тэдгээр үнэнийг ашиглан биеэ тоосон зан чанараа задлан шинжлэх үед зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурханы үгийн гэгээрэл, гэрэлтүүлэлттэй болж, зүрх сэтгэл чинь цэлмэж эхэлнэ. Биеэ тоосон зан чанараас үүдэлтэйгээр хүмүүст бий болдог завхрал, хүмүүсийн амьдран харуулдаг муу муухай байдлыг чи тодорхой харж, биеэ тоосон зан чанар гаргах үедээ хүмүүсийн мэдэрдэг завхарсан байдал болгоныг ялган таньж чаддаг болно. Илүү нарийн шинжлээд чи Сатаны муу муухай байдлыг улам тодорхой харж, Сатаныг бүр ч их үзэн ядна. Тийнхүү биеэ тоосон зан чанараасаа ангижрахад илүү амархан байх болно. Мэдлэг чинь ийм хэмжээнд хүрэхэд Бурханы үгийн холбогдох үг болон үнэн чамд илт ойлгомжтой болж, хүнээс Бурханы шаарддаг бүхэн нь хэвийн хүний эзэмшиж, амьдран харуулах ёстой зүйл гэдгийг чи мэднэ. Тэгснээр үнэнийг хэрэгжүүлэх нь хэцүү санагдахаа болино. Харин ч чи үнэнийг хэрэгжүүлэх нь Тэнгэрээр тогтоогдож, газраар хүлээн зөвшөөрөгдсөн зүйл, хүн ингэж амьдрах ёстой гэж бодно. Энэ үед Бурханы үг болон үнэний хэрэгжүүлэлт чинь тэр чигтээ аяндаа хийгддэг, эерэг, идэвх санаачилгатай байхын зэрэгцээ чи үнэнийг бүр ч их хайрлана. Чиний зүрх сэтгэл дэх эерэг зүйлийн хэмжээ нэмэгдэж, Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг аажмаар тэнд бий болно. Үнэнийг жинхэнээсээ ойлгох гэдэг нь энэ юм. Чи бүх хэрэг явдал дээр зөв үзэл бодол, харах өнцөгтэй байна, энэхүү жинхэнэ мэдлэг, энэ зөв үзэл бодол аажмаар зүрх сэтгэлд чинь үндэслэнэ. Үнэний бодит байдалд орсон гэдэг нь энэ юм—үүнийг хэн ч чамаас салгаж, булааж авч чадахгүй. Эдгээр эерэг зүйлийг бага багаар хуримтлуулсны дараа зүрх сэтгэлийн чинь гүнд асар баялаг санагдана. Бурханд итгээд ямар ч утгагүй гэж санагдахаа болиод, зүрх сэтгэл дэх хоосон мэдрэмж чинь үгүй болно. Үнэнийг ойлгох нь хэчнээн гайхалтайг мэдэрч, хүний амьдралын гэрлийг харах үед чамд жинхэнэ итгэл төрнө. Бурханы ажлыг туулах итгэлтэй байж, үнэнийг эрэлхийлж, аврал хүртэх нь хэчнээн жинхэнэ, бодитой болохыг харах үедээ чи Бурханы үгийг эергээр, идэвх санаачилгатайгаар хэрэгжүүлж, туулна. Чи өөрийнхөө жинхэнэ туршлага, мэдлэгийн талаар нөхөрлөж, улмаар Бурханыг гэрчилж, Бурханы үгийн хүч чадал болон хүнд үнэний өгдөг ашиг тусыг мэдэхэд нь илүү олон хүнд тусална. Чи үнэнийг хэрэгжүүлж, үүргээ сайн гүйцэтгэх илүү их итгэлтэй болно, тэгснээрээ Бурханыг үнэхээр дуулгавартай дагаж байх болно. Бодит туршлагын гэрчлэлийнхээ талаар ярих үед зүрх сэтгэл чинь улам гэрэлтэнэ. Чамд үнэнийг хэрэгжүүлэх зам илүү их байгааг мэдрэхийн зэрэгцээ маш олон дутагдалтайгаа, чиний хэрэгжүүлэх ёстой маш олон үнэн байгааг харна. Тийм туршлагын гэрчлэл нь бусдад ашиг тустай байж, бусдыг босгон байгуулдгаар үл барам, чамд ч бас үнэний эрэл хайгуулаасаа ямар нэг зүйл олж авч, Бурханы ерөөлийг үнэхээр хүртсэн мэт санагдана. Хүн Бурханыг гэрчилж чаддаг болох хүртлээ ийм маягаар Бурханы ажлыг туулах үед энэ нь илүү олон хүнийг завхарсан зан чанараа мэдэж, тэдгээр зан чанарын хүлээс, дөнгө, зовлон шаналлаас ангижирч, Сатаны хүчнээс гарах боломжтой болоход хөтөлдөг төдийгүй, мөн тухайн хүнд үнэнийг эрэлхийлж, төгс болгуулах замаар алхах улам их итгэлийг өгдөг. Ийм туршлага нь жинхэнэ гэрчлэл болдог биш үү? Жинхэнэ гэрчлэл гэдэг нь энэ юм. Бурханы төлөө ийм гэрчлэл хийж чаддаг хүнд Бурханд итгэх нь уйтгартай, утгагүй, хий хоосон санагдах уу? Яавч үгүй. Хүн Бурханыг гэрчилж чаддаг, Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байвал зүрх сэтгэлийнхээ гүнд амар амгалан, баяр хөөрөөр дүүрч, тэдэнд элбэг дүүрэн, асар тайван санагдана. Хүн ийм нөхцөл байдал, ийм хүрээнд амьдрах үедээ зовж, төлөөс төлж, биеэ барихын тулд өөрийгөө албадахгүй нь мэдээж. Тэд ердөө биеэ сахилгажуулж, махан биеийг хаяхын тулд өөрсдийгөө албадахгүй. Үүнээс ч илүүтэйгээр тэд завхарсан зан чанараа эергээр мэдэж авдаг. Тэд бас Бурханы зан чанар, Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болох тухай мэдлэгийг эрэлхийлж, Бурханыг дуулгавартай дагах, сэтгэл хангалуун байлгахын тулд юу хийх ёстойг ойлгоно. Улмаар тэд өөрсдийнхөө доторх агшин зуурын мэдрэмжид автахын оронд Бурханы үгээс Бурханы хүслийг ухаарч, үнэнийг хэрэгжүүлэх зарчмыг олно. Жишээлбэл ямар нэг зүйл тохиолдоход биеэ барьж чадахгүй байх, уурлаж уцаарлах, муухай аашлах, тэр өдөртөө дахиад уурлах, тэр өдөртөө тааруухан юм хийх юм уу дахиад онцгүй зүйл хийх гэх мэт тиймэрхүү шалихгүй зүйл. Эдгээр зүйл үнэнийг хэрэгжүүлэхэд чинь саад болохгүй байгаа л бол үүнд санаа зовох шаардлагагүй. Чи завхарсан зан чанараа шийдвэрлэж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах, Бурханы хүсэлтэй нийцдэг байдлаар хэрэгжүүлэхээр эрж хайхад төвлөрөх ёстой. Үнэнийг ингэж хэрэгжүүл, тэгвэл амийн чинь өсөлт хурдсаж, чи үнэнийг эрэлхийлж, төгс болгуулах замд орно. Зүрх сэтгэл чинь хоосон байхаа болино; чи Бурханд үнэнчээр итгэж, Бурханы үг болон үнэнийг улам их сонирхож, бүр ч их нандигнана. Чи Бурханы хүсэл болон шаардлагыг улам их ойлгож авна. Хүн ийм түвшинд хүрэх үедээ Бурханы үг болон үнэний бодит байдалд бүрэн орсон байдаг.

Одоо олон хүний хэрэгжүүлж, орж байгаа зүйл бол үнэний бодит байдал биш, харин тэд гаднаа сайн зан авир харуулдаг нэг төрлийн нөхцөл байдалд ордог бөгөөд тэд төлөөс төлөх хүсэлтэй, зовоход бэлэн, бүх юмаа зарлагадахад бэлэн байдаг. Гэхдээ тэдний зүрх сэтгэлийн гүнд хоосон хэвээр үлддэг бөгөөд дотоод ертөнцөд нь тэднийг дэмжих зүйл юу ч байдаггүй. Яагаад тэдэнд ямар ч дэмжлэг байдаггүй вэ? Учир нь өөрсдөд нь ямар нэг зүйл тохиолдох үед тэдэнд зам байдаггүй; тэд хүсэл эрмэлзэлд найддаг, үнэнийг хэрэгжүүлэх зарчимгүй байдаг. Завхарсан зан чанараа гаргах үедээ тэд биеэ барьж л чадна, харин үүнийг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг эрж хайж чадахгүй. Аз болоход хүмүүсийн тэр хуучин махан биед төрөлхийн нэг чадвар байдаг: Энэ нь зовж чадна. Шүтлэггүй хүмүүсийн дунд “Хүн жаргал даадаггүй, зовлон даадаг” гэх үг байдаг. Хүний махан бие байгалиас заяасан, төрөлхийн чадвартай: Энэ нь дэндүү их ерөөлийг эдэлж чаддаггүй, харин ямар ч зовлонг туулж, тэсвэрлэж, өөрийгөө хязгаарлаж чаддаг. Энэ нь сайн зүйл мөн үү? Энэ нь давуу тал уу, эсвэл сул тал, дутагдал уу? Тэдний энэ үг үнэн үү? (Үгүй.) Энэ нь үнэн биш, хэрвээ ямар нэг зүйл үнэн биш бол тэр нь утгагүй үг юм. Энэ үг бол зүгээр л хоосон үг, чиний ямар ч асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй, бодитой бэрхшээлийг чинь ч шийдвэрлэж чадахгүй. Нарийн яривал энэ нь завхарсан зан чанарыг чинь шийдвэрлэж чадахгүй. Тиймээс ингэж хэлэх нь дэмий. Чи энэ талаар жаахан мэдлэгтэй, үүнийг мэддэг, гүн гүнзгий туулсан байлаа ч гэсэн мөн л нэмэргүй. Шүтлэггүй хүмүүс “Би үхлээс айдаггүй юм чинь амьдрахаас яалаа гэж айх билээ?”, “Аль хэдийн өвөл болчихсон байхад хавар болтол удна гэж үү?” гэх мэтийн зүйл хэлдэг. Эдгээр нь нэлээд сүрхий үг биш үү? Нэлээд оргилуун, гүн ухааны шинжтэй, тийм биз дээ? Шүтлэггүй хүмүүс эдгээр үгийг “сэтгэл сэргээх үгс” гэж нэрлэдэг. Та нар иймэрхүү үгэнд дуртай юу? (Үгүй.) Яагаад үгүй гэж? Зарим хүн “Бид зүгээр л дургүй. Энэ бол шүтлэггүй хүмүүсийн хэлдэг зүйл; бид Бурханы үгэнд дуртай” гэж хэлж магадгүй. Тэгвэл Бурханы үгийн аль хэсэгт чи дуртай вэ? Ямар хэллэгийг чи үнэн гэж үздэг вэ? Ямар хэллэгийг чи туулж, хэрэгжүүлж, орж, олж авсан бэ? Шүтлэггүй хүмүүсийн эдгээр үгэнд дургүйцлээ гээд ямар ч нэмэргүй; чи дургүй байж болох ч тэдгээрийн мөн чанарыг тодорхой ялган салгаж чадахгүй. Эдгээр үг зөв үү? (Үгүй.) Зөв ч бай, үгүй ч бай шүтлэггүй хүмүүсийн үг үнэнтэй ямар ч хамаагүй. Хүмүүс тэдгээрийг сайн, зөв гэж үзлээ ч гэсэн, үнэнтэй нийцдэггүй, үнэний түвшинд очиж чадахгүй. Тэдгээр нь бүгд үнэнийг зөрчдөг, үнэнд дайсагнадаг. Шүтлэггүй хүмүүс үнэнийг хүлээн авдаггүй учраас зөв, буруугийн талаар тэдэнтэй маргах шаардлагагүй. Бид тэдний үгийг будилуу утгагүй зүйл гэж үзээд, зүгээр орхиход л болно. “Утгагүй” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь хүмүүст, хүмүүсийн амьдрал, алхаж буй зам, хүмүүсийн авралд огт сургамжгүй, үнэ цэнгүй үг гэсэн үг юм. Тийм бүх яриа утгагүй; үүнийг бас хоосон үг гэж нэрлэж болно. Энэ нь хүний амьдрал үхэлтэй, эсвэл алхаж буй замтай ямар ч хамаагүй бөгөөд ямар ч эерэг чиг үүрэг гүйцэтгэдэггүй утгагүй үг юм. Хүмүүс ийм үг сонсоод, урьдын адилаар ердийнхөөрөө амьдардаг; тийм үг үнэн биш учраас ямар ч баримтыг өөрчлөхгүй. Үнэн ганцаараа хүнийг босгон байгуулдаг; энэ нь хэмжээлшгүй үнэ цэнтэй. Би яагаад ингэж хэлдэг вэ? Учир нь үнэн хүмүүсийн хувь заяа, бодол санаа, үзэл бодол, дотоод ертөнцийг өөрчилж чадна. Хамгийн чухал нь үнэн хүний завхарсан зан чанарыг арилгаж чадна; энэ нь хүний шинж чанарыг өөрчилж, сатанлаг шинжийг нь үнэний шинж болгон хувиргаж чадна—энэ нь завхарсан зан чанараараа амьдардаг хүнийг үнэн болон Бурханы үгээр амьдардаг нэгэн болгож чадна. Хүн Бурханы үгийг үндсээ болгоод үнэний бодит байдлыг амьдран харуулах үед амь нь өөрчлөгддөг бус уу? Хүний амь өөрчлөгдөнө гэдэг нь бодол санаа, үзэл бодол нь өөрчлөгдсөн гэсэн үг; хүмүүс, зүйлсийн талаарх тэдний харах өнцөг, хандлага, үзэл бодол өөрчлөгдсөн гэсэн үг; үйл явдал, зүйлсийн талаарх тэдний байр суурь, үзэл бодол урьдынхаасаа өөр болсон гэсэн үг. Шүтлэггүй хүмүүсийн эдгээр үг бүгд хоосон үг, утгагүй яриа юм. Тэдгээр нь ямар ч асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Дөнгөж сая Миний хэлсэн “Хүн жаргал даадаггүй, зовлон даадаг” гэх үг утгагүй яриа, хоосон үг биш үү? (Мөн.) Чи зовж чадна—тэгээд юу гэж? Чи үнэнийг олж авахын тулд зовдоггүй; нэр хүнд, байр суурь эдлэхийн тулд зовдог. Чиний зовлон ямар ч үнэ цэн, ач холбогдолгүй. Бодит баримтуудыг хар: Чи маш их зовж, асар их төлөөс төлсөн хэр нь өөрийгөө мөн л мэддэггүй, завхарсан зан чанараас чинь үүдэн гардаг бодол, санааг ухамсарлаж ч чаддаггүй, шийдвэрлэж ч чаддаггүй. Тэгээд чи өөрийгөө амь руу орж чадна гэж бодож байна уу? Зовлон чинь үнэ цэнтэй юу? Ямар ч үнэ цэнгүй. Зарим хүний зовлон үнэ цэнтэй. Жишээлбэл, үнэнийг олж авахын тулд хүмүүсийн туулдаг зовлон үнэ цэнтэй: Хүн үнэнийг олж авах үедээ бусдыг босгон байгуулж, хангаж чадна. Олон хүн сайн мэдээг түгээж, чуулган болон Бурханы гэрийн ажлыг өргөжүүлэхэд тусалж, тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг түгээхийн тулд зовж, төлөөс төлдөг. Үнэнийг олж авч, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд зовж, төлөөс төлдөг хэн боловч үүнээс ямар нэг зүйл олж авна гэдгийг бид үүнээс харж болно. Энэ хүмүүс Бурханы сайшаалд нийцнэ. Гэхдээ үнэнийг эрэлхийлдэггүй зарим хүн байдаг бөгөөд хэдий тэд Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагадаж, зовж шаналж, Бурханы сайхан сэтгэлийг хүлээн авч болох ч тэрхүү сайхан сэтгэл нь Бурханы өрөвдөх сэтгэл, хүлээцтэй байдал, хүнд үзүүлдэг тааллынх нь тусгал, мөн хүнд үзүүлдэг Бурханы нигүүлслээс цаашгүй. Ямархуу нигүүлсэл вэ? Хэдхэн материаллаг ерөөлөөс цаашгүй. Энэ чиний хүсдэг зүйл мөн үү? Бурханд итгэх эцсийн зорилго чинь мөн үү? Би үгүй гэж бодож байна. Бурханд итгэдэг болсон өдрөөсөө хойш чи Бурханы сайхан сэтгэл, хамгаалалт, Бурханы хайрладаг хэдхэн материаллаг ерөөлийг л хүссэн үү? Тэдгээр нь чиний хүсдэг зүйл мөн үү? Бурханд итгэхдээ эрэлхийлдэг зүйл чинь мөн үү? (Үгүй.) Эдгээр зүйл авралын чинь асуудлыг шийдвэрлэж чадах уу? (Үгүй.) Та нар нэлээд тодорхой бодож байх шиг байна. Юу эгзэгтэй, юу чухал болохыг ойлгоод, будилахгүй байна. Юу хүнд, юу хөнгөнийг мэдэж байна. Гэхдээ үнэнийг эрэлхийлэх замд орж чадах эсэхийг чинь харах л үлдлээ.

Бурханд итгэх нь нигүүлсэл юм уу Бурханы хүлээцтэй байдал, өрөвдөх сэтгэлийг олж авахын төлөө биш. Тэгвэл энэ нь юуны төлөө байдаг вэ? Аврагдахын төлөө байдаг. Тэгвэл авралын тэмдэг юу вэ? Бурханы шаарддаг стандарт юу вэ? Аврагдахад юу хэрэгтэй вэ? Завхарсан зан чанараа шийдвэрлэх. Энэ бол асуудлын гол цөм юм. Тиймээс эцсийн эцэст, энэ бүхнийг харгалзан үзвэл чи хэчнээн их зовж, хэчнээн том төлөөс төлсөн ч бай, эсвэл өөрийгөө жинхэнэ итгэгч гэж хэчнээн их хэлсэн ч бай—эцэстээ завхарсан зан чанар чинь огт шийдвэрлэгдээгүй бол үнэнийг эрэлхийлдэг хүн биш гэсэн үг. Эсвэл чи үнэнийг эрэлхийлдэггүй учраас завхарсан зан чанар чинь шийдвэрлэгдээгүй гэж хэлж болно. Энэ нь чи авралын замд огт ороогүй гэсэн үг; хүнийг аврахын тулд Бурханы хэлдэг бүхэн, Бурханы хийдэг бүх ажил чиний дотор юунд ч хүрээгүй, чамаас ямар ч гэрчлэл гаргаагүй, чиний дотор ямар ч үр дүн авчраагүй гэсэн үг юм. “Чи зовж, төлөөс төлсөн учраас Би энэ амьдралд, энэ ертөнцөд чиний хүртэх ёстой нигүүлсэл, ерөөл, халамж, хамгаалалтыг чамд өгсөн. Гэвч аврагдсаныхаа дараа хүний хүртэх ёстой зүйл чамд хамаагүй. Яагаад тэр вэ? Учир нь Би энэ амьдралд, энэ ертөнцөд чиний хүртэх ёстой зүйлийг аль хэдийн чамд хайрласан; авралын дараа хүний хүртэх ёстой зүйлийн тухайд гэвэл чамд юу ч оногдохгүй, учир нь чи үнэнийг эрэлхийлэх замд ороогүй” гэж Бурхан хэлнэ. Чи аврагдах хүмүүсийн дунд байхгүй, жинхэнэ бүтээл болоогүй, Бурхан чамайг хүсдэггүй. Зүгээр л Өөрийнх нь төлөө ажиллаж, ийш тийш гүйж, зовж, төлөөс төлдөг, үл ялиг үнэхээр итгэдэг, багахан итгэлтэй, тэрнээс хэтэрдэггүй хүмүүсийг Бурхан хүсдэггүй. Тийм хүмүүсийг Бурханд итгэгчдийн бүлгийнхэн дундаас хаанаас ч олох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы төлөө ажиллаж, үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс тоолж баршгүй олон байдаг. Хэрвээ тэд Бурханы урьдчилан тогтоож, сонгосон, Бурханаар замчлуулж Бурханы гэрт буцаж ирсэн хүн мөн бол Бурханы төлөө ажиллаж, үйлчлэл үзүүлэхийг хүсэхгүй гэж хэлэх хүн байхгүй. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, үүнийг хийхэд маш амархан. Ийм учраас Бурханы төлөө үйлчлэл үзүүлж, хөдөлмөрлөдөг хүмүүс маш олон байдаг. Паулын адилаар үүнийг хийж чадах антихристүүд, ёрын муу хүмүүс ч бас бий. Паул шиг хүмүүс хэтэрхий олон байдаг биш үү? (Тийм.) Хэрвээ чи сүмд очоод, “Бурханы төлөө гүйж, зовж, төлөөс төлөхөд бэлэн байгаа цагт зөвт байдлын титэм чамайг хүлээж байх болно” гэж номловол чиний дуудлагад олон хүн хариу өгнө гэж бодож байна уу? Маш олон. Гэхдээ харамсалтай нь эцсийн эцэст тэд бол Бурханы аврах хүмүүс буюу аврагдаж чадах хүмүүс биш. Тийм хүмүүс ердөө л үйлчлэл үзүүлэх үе шатанд үлддэг; тэд Бурханд үйлчлэл үзүүлэхэд л бэлэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ хүмүүс зүгээр л өөрсдийн хөдөлмөрийг Бурханы сайн зол завшаан, Бурханы нигүүлсэл, ерөөлөөр арилжихыг хүсдэг. Тэд өөрсдийн оршин тогтнох арга барил, амьдрах арга зам, амьд үлдэхийн тулд найддаг үндэс сууриа өөрчлөхийг хүсдэггүй; тэд завхарсан зан чанараа өөрчлөхийн тулд, эсвэл аврал хүртэхээр үнэнийг эрэлхийлэхийн тулд Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авахыг хүсдэггүй. Мэдээж, энэ хүмүүс зөвхөн зовж, төлөөс төлөхөд бэлэн, өөрсдөдөө байгаа бүхнийг орхиж, өргөн барихад бэлэн, төлөөс нь хэчнээн их байлаа ч чадах бүхнээ зарлагаддаг, боломжтой ямар ч аргаар хөдөлмөрлөхөд бэлэн гэж хэлж болно—гэхдээ чи тэднээс өөрсдийгөө мэдэж, үнэнийг хүлээн авч, завхарсан зан чанараа шийдвэрлэж, махан биеэ хаяж, үнэнийг хэрэгжүүлж, Ниневе хотынхны адилаар ёрын муугаа хаяад, Бурхан руу буцан эргэж, Бурханы үгийг анхаарч, Бурханы үгээр амьдрахыг шаардвал тэдний хувьд туйлын хэцүү байх болно. Тийм биз дээ? (Тийм.) Энэ нь нэлээд төвөгтэй биш үү? Бурхан маш их ажил хийж, маш олон үг хэлсэн байхад үнэнийг эрэлхийлэх нь хүмүүст яагаад ийм хэцүү санагддаг юм бэ? Тэд яагаад үргэлж хайхрамжгүй ханддаг юм бэ? Олон жил номлол сонссоныхоо дараа ч гэсэн тэд өөрчлөгдөх санаагүй хэвээр байдаг. Тэд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурханд хэзээ ч чин сэтгэлээсээ гэмшээгүй, завхарсан зан чанартай гэдэг баримтаа хэзээ ч үнэхээр хүлээн зөвшөөрөөгүй, эсвэл хүлээн аваагүй. Аливаа зүйлийн талаарх үзэл бодол, үйлдлийнхээ аль алинд өөрсдийн харах өнцгийг хэзээ ч орхиогүй, үнэнийг огт эрж хайгаагүй; үзэл бодлоо өөрчилж, Бурханд гэмшсэн хандлагаар бүх асуудалд ханддаггүй. Тиймээс олон хүн ихийг туулж, ихээхэн ажил хийж, үүргээ нэлээд удаан гүйцэтгэсэн ч ямар ч гэрчлэл хийж чадахгүй хэвээр байдаг. Тэдэнд Бурханы үгийн талаарх мэдлэг, туршлага байдаггүй, Бурханы үгийн туршлага, мэдлэгээ ярих үедээ тэд маш их ичиж, аргаа бардаг бөгөөд туйлын эв дүйгүй харагддаг. Үүний шалтгаан нь тэд үнэнийг мэддэггүй, сонирхдоггүй. Нөгөө талаар, хөдөлмөрлөх нь маш энгийн, маш амархан байдаг. Тиймээс хүн бүр Бурханы төлөө үйлчлэл үзүүлэхэд бэлэн байдаг, харин үнэнийг эрэлхийлэхээр сонгодоггүй.

Одоо ингээд ярих юм бол үнэнийг эрэлхийлэх нь яг юу гэсэн үг вэ? Бид маш их ярьсан болохоор үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болохыг тодорхойлох ёстой биш үү? Та нар тодорхойлж чадах уу? Энэ нь нэлээд энгийн тодорхойлолт байж таарна, тийм биз дээ? Та нар эдгээр үгийг зүгээр л тунгааж, эргэцүүлж, цэгнэн бодвол санаанд чинь орох уу? “Үнэнийг эрэлхийлэх нь том сэдэв. Үүнийг цөөн хэдэн өгүүлбэрээр тодорхой илэрхийлэх боломжгүй. Би энэ талаар юу хэлэхээ мэдэхгүй байна. Ямар үг үүнийг дүрсэлж чадах юм бэ? Үнэнийг эрэлхийлэх нь том асуудал, үүнийг дүрсэлж, тодорхойлоход хамгийн өндөр дээд үг л тохиромжтой—энэ нь хүн бүрд сэтгэгдэл төрүүлэх цорын ганц арга зам!” гэж зарим хүн хэлж магадгүй. Ингэх шаардлагатай гэж та нар бодож байна уу? (Үгүй.) За тэгвэл өдөр тутмын хэлээр үнэнийг тодорхойл. (Үнэнийг эрэлхийлэх гэдэг нь үнэнийг ашиглан завхарсан зан чанараа шийдвэрлэнэ гэсэн үг.) Энэ нь тодорхойлолт мөн үү? Ийм дүгнэлт хийж байна уу? Үнэнийг эрэлхийлэх гэдгийг тодорхойлоход амархан уу? Үүнийг тодорхойлох нь амар ажил биш; үүнийг тунгаан бодоход жаахан хичээл чармайлт гаргах шаардлагатай. Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Үүнийг тодорхойлох гээд оролдъё, тэгэх үү? Хүний бүх хэлээс хамгийн сайн нь энгийн, хар ярианы, амьдралд ойр хэл юм. Бид харийн хэлээр, эсвэл өндөр дээд үгээр ярихгүй. Бид эгэл жирийн хүмүүсийн өдөр тутмын хэлээр, чөлөөтэй, ярианы үгээр, ойлгоход амархан байдлаар ярина, ингэснээр хүмүүс бидний хэлсэн зүйлийг тэр даруй ойлгож чадна. Насанд хүрээгүй хүүхдүүд юм уу үүнийг ойлгохооргүй ухаан муутай, сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсээс бусад хэвийн бодож сэтгэдэг ямар ч насанд хүрэгч бидний хэрэглэсэн хэлийг сонсмогцоо ойлгож чадна. Үүнийг ярианы хэл гэж нэрлэдэг; өдөр тутмын хэл гэж нэрлэдэг. Тэгвэл үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Бурханы үгэнд үндэслэн, тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх—үнэнийг эрэлхийлэх гэдэг нь энэ юм. Үнэнийг эрэлхийлэх гэдгийн үнэн зөв тодорхойлолт ийм байдаг. Асуулт: Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Хариулт: Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх. Үнэнийг эрэлхийлэхийн тодорхойлолт энэ юм. Энгийн байгаа биз дээ? Та нарын зарим нь “Та энэ бүх хугацаанд үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болох талаар нөхөрлөсөн ч тодорхойлолт нь ганцхан энэ өгүүлбэр юм байна. Ийм энгийн юм уу?” гэж асууж магадгүй. Тийм ээ, ийм энгийн. Энэ нь маш энгийн тодорхойлолт мөртөө маш олон холбоотой сэдвийг хөнддөг—эдгээр холбоотой сэдэв нь бүгд үнэнийг эрэлхийлэх сэдвийг хөнддөг. Эдгээр сэдэв нь хүний бэрхшээл, хүний бодол, үзэл санаа, түүнчлэн үнэнийг эрэлхийлэх талаарх үй олон шалтаг, шалтгаан, арга барил, хандлагыг багтаадаг. Түүнчлэн хүний завхарсан зан чанараас үүдэн гардаг үнэний эрэл хайгуулыг эсэргүүцэх, үнэнийг эрэлхийлэхээс татгалзах тухай сэдэв бий. Мэдээж Миний хэлсэн зүйлс буюу үнэнийг эрэлхийлэх хэд хэдэн зам, алхам, үнэнийг эрэлхийлэх арга зам, үнэнийг эрэлхийлснээр хүрдэг үр дүн, үнэнийг амьдран харуулж буй хүмүүсээс харж болох үнэний бодит байдал зэрэг нь ч бас үнэнийг эрэлхийлэх сэдвийг хөнддөг. Үүний эцсийн үр дүн гэвэл хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, туулснаар Бурханы үг болон хүнийг аврах Бурханы ажлын тухай туршлагын гэрчлэлтэй болдог. Энэ бол хамгийн том үр дүн юм. Тийм гэрчлэл нь нэг талаар Бурханы ажлын үр дүнг гэрчилдэг; нөгөө талаар, үнэнийг эрэлхийлсэн буюу тодорхой хэмжээнд завхарсан зан чанараа шийдвэрлэсэн хүмүүсээс харж болох эерэг үр нөлөөг гэрчилдэг. Жишээлбэл маш биеэ тоосон зантай, дур зоргоороо, цадиггүй, хүссэнээрээ авирладаг байсан хүн Бурханы үгийг уншаад, энэ нь завхарсан зан чанар гэдгийг мэдэж авч, дараа нь үүнийг хүлээн авч, хүлээн зөвшөөрдөг. Аажмаар тэр хүн энэхүү завхарсан зан чанар нь бусдад болон өөрт нь хохирол учруулдгийг мэдэж авдаг: Жижиг өнцгөөс харвал энэ нь хүмүүст хор хөнөөлтэй бөгөөд том өнцгөөс харвал энэ нь чуулганы ажлыг үймүүлж, саад болж, хохироодог. Энэ бол үр дүнгийн нэг тал; энэ нь Бурханы үгийг ойлгох үедээ хүний мэдэж авдаг зүйл юм. Үүнээс гадна, Бурханы үгийн илчлэлийн үндсэн дээр тэд завхарсан зан чанараа хүлээн зөвшөөрч, дараа нь Бурханы зохицуулсан нөхцөл байдалд аажмаар гэмшиж, нэгэнтээ баримталж байсан амьдралын хэв маяг, биеэ авч явах, аливаа зүйлийг хийх талаарх үзэл бодлоо орхидог. Тэд Бурханы үгээс хэрэгжүүлэлтийн зарчим болон замыг олж, өөрсдөд нь Бурханы өгсөн хэрэгжүүлэлтийн зарчмын дагуу асуудлыг зохицуулдаг. Энэ бол жинхэнэ гэмшил, өөрийгөө үнэхээр өөрчилж буй хэрэг. Тэд Бурханы үгэнд үндэслэн биеэ авч явж, юм хийж чаддаг, эцэст нь аливаа зүйлийг хийх бүрдээ үнэний зарчмыг эрж хайж, Бурханы үгийг үндсээ болгон авч үзэх бодит байдлын нэг хэсгийг амьдран харуулдаг. Энэ нь биеэ тоосон зан чанарыг шийдвэрлэж буй жишээ юм. Үүний эцсийн үр дүнд энэ хүн биеэ тоосон занг амьдран харуулахаа больдог; оронд нь мөс чанартай, эрүүл ухаантай болж, үнэний зарчмыг эрж хайж чаддаг болж, үнэнийг үнэхээр дуулгавартай дагадаг; хэрэгжүүлж, амьдран харуулдаг зүйлд нь завхарсан зан чанар давамгайлахаа больж, оронд нь үнэнийг шалгуураа болгон, Бурханы үгийн бодит байдлыг амьдран харуулдаг—энэ бол үр дүн. Үнэнийг эрэлхийлснээр хүрдэг үр дүн энэ биш гэж үү? (Мөн.) Энэ нь үнэнийг эрэлхийлснээр хүнд бий болдог үр дүн юм. Бурханы хувьд ийм маягаар амьдрах нь Бурхан болон Бурханы ажлын жинхэнэ гэрчлэл; энэ нь бүтээгдсэн зүйл Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлт, илчлэлтийг туулах үед гардаг үр дүн юм. Энэ бол жинхэнэ гэрчлэл, Бурханы хувьд алдар суутай зүйл. Мэдээж энэ нь хүний хувьд алдар суутай зүйл биш; үүнийг нэр хүндтэй, бахархмаар зүйл гэж л нэрлэж болно, энэ нь Бурханы ажлыг туулсны дараа бүтээгдсэн зүйлийн эзэмшиж, амьдран харуулах учиртай гэрчлэл, үнэнийг эрэлхийлдэг хүнд гардаг эерэг үр нөлөө билээ. Ийм туршлага, мэдлэг болон энэ хүмүүсийн амьдран харуулдаг зүйлийг Бурхан ч бас Өөрийн ажлаар хүрсэн үр дүн гэж үздэг. Бурханы хувьд энэ нь асар их хүчээр Сатанд хариу цохилт хийдэг гэрчлэл юм. Энэ бол Бурханы хайрлаж, нандигнадаг зүйл.

Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болохыг бид дөнгөж сая тодорхойлсон. Энэ тодорхойлолтоор дамжуулан үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болох талаарх та нарын үзэл бодол бодит байдалд дөхөж очив уу? (Тэгсэн.) Одоо бид үнэнийг эрэлхийлэх гэдгийг та нарт ойлгомжтойгоор тодорхойлсон болохоор урьдын эрэл хайгуулаа та нар хэрхэн авч үзэх ёстой вэ? Та нарын дийлэнх нь үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс биш байх боломжтой юу? Үүнийг сонсоход та нарт жаахан эвгүй байж магадгүй, тийм үү? Тэр тодорхойлолтыг дахиад нэг унш. (Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? Хариулт: Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх.) Одоо та нар зөв хэлж чадаж байна. Цааш нь бодоод үзвэл энэ нь зөв үү? (Зөв.) Хэрвээ та нар урьдын эрэл хайгуул, хэрэгжүүлэлтээ энэхүү тодорхойлолтын дагуу дүгнэвэл үр дүн нь ямар байх вэ? Та нар одоо үнэний бодит байдалтай эсэхээ мэдэж авч чадна, бас одоогийн үйлдэл чинь үнэнийг эрэлхийлж байгаа эсэхийг баталгаажуулж чадна. Энэ нь хийсвэр байдлаар хэлж байгаа хэрэг биш, тийм үү? Энэ нь ерөнхийдөө ярианы хэл, тийм биз дээ? (Тийм.) Энэ бол ямар ч эгэл жирийн хүний ойлгож чадах энгийн хэл юм. Хэдийгээр үүнийг ойлгоход нэлээд амархан юм шиг санагдаж болох ч хүмүүст нэг асуудал байдаг. Ямар асуудал вэ? Тэд тодорхойлолтыг ойлгомогцоо тавгүйтэж, бухимддаг. Тэд яагаад бухимддаг вэ? Өөрсдийнх нь урьдын зовлон, төлсөн төлөөс нь яллагдсан, хий дэмий байсан гэж санагддаг учраас тэд сэтгэлээр унадаг. Зарим хүн үүнийг сонсоод, “Өө, тэгвэл энэ нь үнэнийг эрэлхийлэхийн тодорхойлолт юм байна. Тэр тодорхойлолтын дагуу бол бидний төлсөн бүх төлөөс, урьд нь зарлагадаж байсан маань бүгд хий дэмий байсан биш үү? Хэрвээ Та үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болохыг тодорхойлоогүй бол бид өөрсдийгөө сайн эрэлхийлж байгаа гэж бодсоор байх байлаа; одоо Та ингэж тодорхойлсон болохоор бидний эрэл хайгуул, төлсөн төлөөс бүгд дэмий үрэгдсэн биш үү? Титэм зүүж, шагнуулах гэсэн мөрөөдөл маань бүгд нурсан биш үү? Үнэнийг ойлгох үедээ ерөөгдөж, мөрөөдөл маань биелэх ёстой байхад бид үнэнийг ойлгочхоод яагаад шүүгдэж байгаа юм бэ? Бид яагаад ямар ч найдлагагүйгээр харанхуйд амьдарч байгаа юм бэ? Бидний өнгөрсөн, одоо үе яллагдсан, ирээдүй ямар байхыг хэлэх аргагүй. Бид ерөөгдөх найдваргүй юм шиг байна” гэж хэлнэ. Ийм байдаг биш үү? Хүмүүс ингэж бодох нь зөв үү? (Үгүй.) Тэгвэл хүмүүс ингэж бодох ёстой юу? (Үгүй.) Тэгэх ёсгүй. Гэхдээ үүнд нэг сайн зүйл бий: Чи үнэнийг эрэлхийлэх гэдгийн энэ тодорхойлолтыг ахин дахин залбиран уншиж, дараа нь өнгөрсөн үеэ харж, одоо үеэ хараад, ирээдүйдээ найдах ёстой. Чи бухимдаж болох ч тийм мэдрэмж төрлөө гээд чи хөшүүн гэсэн үг биш. Чи өөрийнхөө ирээдүй, одоо, өнгөрснийг бодолцон үзэхээ мэднэ, хэтийн ирээдүйнхээ төлөө төлөвлөгөө гаргаж, тэдгээрийн талаар бодож, санаа зовж, түгшихээ мэднэ. Энэ бол сайн зүйл. Чи амьд хэвээр байна, чи бол амьд хүн, зүрх сэтгэл чинь үхээгүй гэдгийг энэ нь нотолдог. Өөрт нь юу ч хэлж, үнэнийг эрэлхийлэх замыг хэчнээн тодорхой нөхөрлөсөн ч бай, хүн хайхрамжгүй хэвээр үлдэх л санаа зовмоор зүйл. Тэд “Би ийм л хүн; ерөөгдөх эсвэл гамшигтай нүүр тулах эсэхийг минь хэн тоох билээ? Намайг шүү, ялла—Та хүссэнээ л хий!” гэж боддог. Тэдэнд юу ч хэлсэн, тэд хөшүүн байдаг. Тэр нь асуудал уддаг. Би асуудал гэж юуг хэлж байна вэ? Чамайг үнэний талаар яаж ч нөхөрлөсөн, тэд ойлгохгүй; тэд бол ямар ч сүнсгүй үхсэн хүн гэсэн үг юм. Тэд Бурханд итгэх, үнэнийг эрэлхийлэх, аврагдах, эсвэл хүнийг аврах Бурханы ажлын талаар мэддэггүй, тийм зүйлсийг ойлгодоггүй. Энэ нь хөгжмийн сонсгол муутай хүнийг дуулуулж сургах юм уу өнгө ялгадаггүй хүнд өнгө хоршуулахыг заахаар оролдохтой адилхан: Ингэх нь ер боломжгүй. Эдгээр зүйлийн талаар нөхөрлөх нь тэдний хувьд ямар ч ач холбогдолгүй, үнэ цэнгүй, учир нь чи юу ч хэллээ гэсэн, гүн гүнзгий ч бай, эсвэл өнгөц ч бай, тодорхой ч бай, эсвэл ерөнхий ч бай энэ нь ямар ч ялгаагүй—аль ч тохиолдолд тэд юу ч мэдрэхгүй. Яг л нүдний шил зүүсэн сохор хүнтэй адилхан, нүдний шилээ зүүсэн ч, зүүгээгүй ч тэдний хараанд ямар ч нөлөөгүй. Зарим хүн үргэлж “Аль хэдийн өвөл болчихсон байхад хавар болтол удна гэж үү?”, “Би үхлээс айдаггүй юм чинь амьдрахаас яалаа гэж айх билээ?”, “Гараа би далласан ч хөвсийх үүлнээс аваад явж чадахгүй” гэж хэлдэг. Эдгээр нь бүгд өөрсдийгөө маш ухаантай гэж боддог сүнсгүй, үхсэн хүмүүсийн үг юм. Сүнслэг нэр томьёогоор хэлэх юм бол тэдэнд сүнслэг ойлголт байхгүй. Сүнслэг ойлголтгүй хүмүүс бол амьд байлаа ч гэсэн үхсэн хүмүүс юм. Үхсэн хүмүүс амьд хүмүүсийн үгийг ойлгож чадах уу? Тэд “Үнэнийг эрэлхийлэх тухай энэ бүх яриа, хүмүүс, юмсын талаарх хүний үзэл бодол, хүний биеэ авч явах байдал, үйл хөдлөл надад ямар хамаатай юм бэ? Би үхлээс айдаггүй юм чинь амьдрахаас яалаа гэж айх билээ?” гэж боддог. Ингэж боддог хэн боловч дуусчээ. Тэд бол үхэгсдийн нэг юм. Үнэнийг эрэлхийлэх гэдгийн тодорхойлолт ийм байдаг. Энэ тодорхойлолтыг уншаад ирээдүйн замдаа ямар санаа зорилго, төлөвлөгөөтэй байх чинь, эсвэл хэрхэн өөрчлөгдөх чинь хамаагүй, бүгд чиний хувийн эрэл хайгуулаас шалтгаална. Энэ бол Миний хэлэх хэрэгтэй үг, хийх хэрэгтэй ажил юм. Би хэрэгтэй бүхнээ хэлсэн, хэлэх ёстой бүхнээ хэлсэн. Хэрвээ та нар үнэнийг үнэхээр хайрладаг, үнэнийг эрэлхийлэх хүсэлтэй бол үнэнийг эрэлхийлэх тухай Миний өгсөн тодорхойлолтыг хүмүүс, юмсыг үзэх үзэл, биеэ авч явах байдал, үйл хөдлөлдөө эрэл хайгуулынхаа зорилго, чиглэл болгон хэрэглэж, эсвэл лавлагаа болгон ашиглах нь зүйтэй, ингэснээр та нар Бурханы үг болон үнэний бодит байдалд аажмаар орж чадна. Тэгэх юм бол ойрын ирээдүйд чи үнэнийг эрэлхийлэх замаас ямар нэг зүйлийг олж авах нь гарцаагүй. Зарим хүн “Үнэнийг эрэлхийлэхэд хэзээ ч оройтдоггүй” гэж хэлж магадгүй. Энэ нь буруу—Бурханы ажил дууссаны дараа үнэнийг эрэлхийлэхэд үнэндээ хэтэрхий оройтсон байх болно. Тэр санааг хэрхэн тайлбарлаж болох вэ? Үнэний эрэл хайгуул нь Бурханы ажил дуусахаас өмнө хийгдэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийнх нь ажил дууссан гэдгийг харуулахаар хонх цохихоос өмнө энэ үг үнэн байдаг. Гэхдээ Бурханы ажил дуусаж, “Би хүнийг аврах ажлыг цаашид хийхгүй, аврал хүртэхэд нь хүмүүст туслах, хүний авралтай холбоотой үгийг хэлэхээ болино. Би тиймэрхүү зүйл цаашид ярихгүй” гэж Бурханыг хэлэх үед Бурханы ажил үнэхээр дууссан байх болно. Хэрвээ чи тэр болтол үнэнийг эрэлхийлэхээ хүлээвэл үнэхээр хэтэрхий оройтсон байх болно. Юутай ч одоо үнэнийг эрэлхийлж эхэлбэл чамд цаг байсаар байна—аврал хүртэх боломж байсаар байна. Одоогоос эхлээд аажмаар Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, юмсыг харж, биеэ зөв авч явж, үйлдэхийн тулд чадах бүхнээ хий. Хүний завхарсан зан чанарыг илчилсэн Бурханы бүх үгийг богинохон хугацааны дотор уншиж, ойлгохоор чармайж, өөрийгөө эргэцүүлж, мэдэж авах дадлага хий. Ингэх нь амийн оролтод чинь асар ашиг тустай. Жишээлбэл хүн төрөлхтний завхарсан зан чанарыг илчилсэн Бурханы үгэн дотроос антихристүүдийн зан чанарыг хөндсөн үгийг аваад үз. Тэдгээр нь хамгийн үндсэн гол үг биш үү? (Мөн.) Эдгээр үгийг үндэс болгоод чи юу хийх ёстой вэ? Өөрийгөө яллах уу? Өөрийгөө хараах уу? Ирээдүй, хувь заяанаасаа салах уу? Үгүй, чи тэдгээрийг ашиглан завхарсан зан чанараа танин мэдэх ёстой. Үүнээс зугтах гэж бүү оролд. Энэ бол хүн бүрийн туулж өнгөрөх ёстой чухал үе. Хүн бүр үүнийг туулж өнгөрөх ёстой гэж юу гэсэн үг вэ? Хүн бүр ээж аавдаа төрөөд, дараа нь өсөж том болж, хөгширч, насан эцэслэдэгтэй энэ нь яг адилхан. Эдгээр нь хүн бүрийн нэг нэгээр нь туулж өнгөрөх ёстой чухал үеүд юм. Үнэнийг эрэлхийлэх нь хэр чухал вэ? Хүний өдөр тутмын хоол унд шиг л чухал. Хэрвээ чи өдөр бүр идэж, уухаа больчихвол махан бие чинь амьд үлдэж чадахгүй; амь чинь үргэлжлэх боломжгүй. “Бурханы үгийн дагуу” гэдэг нь чи тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх ёстой гэсэн үг, энэ нь эргээд үзэл бодол, арга барил, хэрэгжүүлэлтийг чинь бий болгоно. Мэдээж “Бурханы үгийн дагуу” гэдэг нь “үнэнийг шалгуураа болгох”-той адилхан. Тиймээс үнэнийг эрэлхийлэх гэдгийн тодорхойлолт дээр “Бурханы үгийн дагуу” гэдэг нь дангаараа хангалттай. Яагаад “үнэнийг шалгуураа болгох” гэдгийг нэмэх ёстой вэ? Учир нь Бурханы үгэнд дурдаагүй зарим тодорхой асуудал байдаг. Тэр тохиолдолд чи үнэний зарчмыг эрж хайж, тэдгээр зарчмын дагуу хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх ёстой. Ингэснээрээ чи туйлын үнэн зөв байдалд гарцаагүй хүрнэ. Туйлын үнэн зөв байдалд хүрэхээсээ өмнө хүн завхарсан зан чанараа мэдэж, завхарсан илчлэл, завхарсан мөн чанараа хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Дараа нь чин сэтгэлээсээ гэмшиж, улмаар үнэхээр эргэж буцах ёстой. Энэ цуврал үйл явдал тус бүрдээ зайлшгүй шаардлагатай, яг л хүн хоол иддэгтэй адил: Хоол аманд нь ороод, улаан хоолойгоор нь дамжин ходоодонд нь хүрч, дараа нь боловсруулагдаж шингэдэг. Дараа нь аажмаар хүний цусанд орж, биед нь шаардлагатай шим тэжээл болдог. Хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж, шалгуураа болгон аваад, дараа нь үнэнийг хэрэгжүүлж, амьдран харуулж, үнэний бодит байдалд орж чадна. Ийм дараалсан хэвийн үйл явц тус бүрдээ зайлшгүй шаардлагатай; тэдгээр нь үнэнийг эрэлхийлдэг хүн бүрийн үнэний аливаа элементийг эрэлхийлэхэд зайлшгүй шаардлагатай алхмууд юм. Зарим хүн: “Үнэнийг эрэлхийлэхэд ийм алхам, үйл явц надад хэрэггүй. Би зүгээр л шууд үнэнийг эрж хайж, дараа нь хэрэгжүүлээд, бодит байдлаа болгоно” гэж хэлж магадгүй. Энэ нь хялбарчилсан ойлголт боловч хэрвээ үр дүнд хүрч чадах юм бол мэдээж илүү дээр арга зам юм. Энэ нь завхарсан зан чанараа тогтмол мэдэж авах зуураа аль хэдийн тодорхой хэмжээний мэдлэг, амжилт хуримтлуулсан гэдгийг харуулах учраас чи шалгах, мэдэх, хүлээн авах, гэмших гэх мэт үйл явцыг орхиод, шууд үнэний зарчмыг эрж хайх боломжтой. Хүн үнэний зарчмыг шууд эрж хайхын тулд тодорхой биеийн хэмжээтэй байх ёстой. Тийм биеийн хэмжээтэй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Тэд завхарсан зан чанараа үнэхээр мэддэг бөгөөд өөрсдөд нь тохиолдсон зүйлийн үнэнийг ойлгохгүй байх үедээ өөрсдийгөө мэдэж, гэмшиж, эсвэл замаа өөрчлөх шаардлагагүй болно гэсэн үг юм. Тэд ердөө үнэний зарчмыг шууд ойлгож авч, дараа нь тэдгээрийн дагуу хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тэр нь л хангалттай. Энэ бол эгэл жирийн хүний биеийн хэмжээ биш. Ийм биеийн хэмжээтэй хүн Бурханы хатуу шүүлт, гэсгээлт, сахилгажуулалт, шалгалтыг туулах явцдаа ядаж л туршлагатай болсон байдаг. Тэд Бурханыг дуулгавартай дагадаг, мөн төгс болгуулах замаар аль хэдийн орсон байдаг. Тийм хүмүүст завхралаа мэдэх, дараа нь хүлээн зөвшөөрөх, гэмших, эргэх гэх мэт үйл явц шаардлагагүй. Тэгвэл та нар яах вэ? Та нарын ихэнх нь өөрсдийгөө таньж мэдэхээс эхлэх хэрэгтэй юу? Хэрвээ чи өөрийгөө мэдэхгүй бол үнэмшихгүй, үнэнийг хүлээн авахад амаргүй байх болно, мөн жинхэнээсээ гэмших ч боломжгүй. Хэрвээ чи жинхэнээсээ гэмшдэггүй бол үнэнд захирагдаж чадах уу? Бурханд дуулгавартай байж чадах уу? Мэдээж үгүй, тэр тохиолдолд бол чи аврагдах хүн биш юм.

Энэ нөхөрлөлийн дараа та нар одоо үнэнийг эрэлхийлэх багахан замтай болов уу? Үнэнийг эрэлхийлэх итгэл та нарт байна уу? (Тийм.) Сайн байна; байгаагүй бол санаа зовох байлаа. Номлолын дараа зарим чинь сөрөг болж, “Өө яана аа, би хэв чанар муутай. Би номлол сонссон ч юу ч ойлгож чадахгүй байна; би зүгээр л жаахан хоосон сургаал ойлгосон. Надад тийм ч их сүнслэг ойлголт байхгүй бололтой. Надад үнэнийг эрэлхийлэх сонирхолгүй санагддаг. Үүргээ гүйцэтгэхдээ би бага зэрэг хөдөлмөрлөж л чадна. Би дэндүү олон дутагдалтай, завхарсан зан чанараар дүүрэн. Үүнийг өөрчлөх боломжгүй гэж бодож байна. Энэ нь ийм л байх болно. Зүгээр л үйлчлэл үзүүлэгч байх нь надад хангалттай” гэж магадгүй. Ийм сөрөг бодолтой хүн үнэнийг эрэлхийлэх замд орж чадах уу? Эдгээр сөрөг бодол нь хүний үнэний эрэл хайгуулд асар их саад болдог учраас энэ нь бага зэрэг аюултай санагддаг. Хэрвээ хүн эдгээрийг шийдвэрлэхгүй бол хэчнээн сайн ч гэлээ энэ замаар явж чадахгүй. Зарим хүн үнэнийг эрэлхийлэх замд олон удаа унаж, бүтэлгүйтсэн бөгөөд тэд эцэст нь “Болъё, би цаашид үнэнийг эрэлхийлэх шаардлагагүй. Ерөөгдөх нь миний хувь заяа биш. ‘Ерөөл хүртэж чадах хүний царай чамд байна уу?’ гэж Бурхан Өөрөө хэлсэн биз дээ? Толинд харахад би дундаж царай төрхтэй, цог золбоогүй нүдтэй, зүс царай муутай, өчүүхэн төдий ч чамин хээнцэр биш. Яаж ч харсан би ерөөгдөх хүн шиг харагддаггүй. Хэрвээ Бурхан урьдчилан тогтоогоогүй бол хүмүүс хүссэнээрээ эрэлхийлээд ч энэ нь ямар ч хэрэггүй!” гэж шантарсан. Энэ хүмүүсийн сэтгэлгээг хар даа: Зүрх сэтгэлд нь хараахан шийдвэрлэгдээгүй ийм олон бузар зүйл байхад тэд яаж үнэнийг эрэлхийлэх замаар явж чадах юм бэ? Үнэнийг эрэлхийлэх нь амьдралын хамгийн том хэрэг явдал бөгөөд хамгийн хориотой зүйл бол үүнийг ерөөл хүртэхтэй үргэлж холбох явдал юм. Хүн ерөөл хүртэх санаархлаа эхлээд шийдвэрлэх ёстой, тэгвэл үнэнийг эрэлхийлэхэд арай төвөггүй байх болно. Үнэний эрэл хайгуулын тухайд бол, энэ замаар олон хүн явж байгаа эсэхийг харж, олонхын сонголтыг дагах биш, харин Бурханы шаардлагад нийцэхээр чармайж, Петрийг дуурайхад анхаарлаа төвлөрүүлэх нь хамгийн чухал. Хамгийн чухал зүйл бол одоо үеийг тодорхой харж, одоо цагт амьдарч, одоогийн байдлаар ямар завхарсан зан чанар чамаас гарч байгааг мэдэж, үүнийг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг нэн даруй, бушуухан эрж хайж, эхлээд үүнийг нэгд нэггүй задлан шинжилж, танин мэдэж, дараа нь Бурханд гэмших явдал юм. Гэмших үедээ үнэнийг хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал—энэ бол бодит үр дүнд хүрэх цорын ганц зам билээ. Хэрвээ чи Бурханд зүгээр л “Бурхан минь, би гэмшихэд бэлэн байна. Намайг уучлаарай, миний буруу байжээ. Намайг уучлаач дээ!” гэж хэлээд, Бурханы сайшаалыг хүртэхийн тулд үүнийг л хийх хэрэгтэй гэж бодвол энэ нь боломжтой юу? (Үгүй.) Хэрвээ чи Бурханд үргэлж “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж хэлэхэд бэлэн байж, ингэвэл Бурхан “Зүгээр ээ, цааш нь үргэлжлүүл” гэж хэлнэ гэж найддаг бол—үргэлж ийм нөхцөл байдалд амьдардаг бол үнэн рүү орж чадахгүй. Тэгвэл чи яаж Бурханд залбирч, гэмших ёстой вэ? Зам байгаа юу? Ийм туршлагатай хэн боловч энэ талаар бага зэрэг ярьж болно. Хэн ч байхгүй юу? Ерөнхийдөө та нар хэзээ ч гэмшлийн залбирал хийдэггүй, Бурханд нүглээ улайж, гэмшдэг ч үгүй юм шиг байна. Тэгвэл та нар яаж өөрсдийн хүсэл, санаархлыг орхих ёстой вэ? Завхралаа яаж шийдвэрлэх ёстой вэ? Чамд хэрэгжүүлэлтийн зам байгаа юу? Жишээлбэл, хэрвээ чи биеэ тоосон зан чанараа шийдвэрлэх замгүй бол Бурханд ингэж залбирах ёстой: “Бурхан минь, би биеэ тоосон зан чанартай. Би өөрийгөө бусдаас илүү сайн, илүү дээр, илүү ухаалаг гэж боддог, бусдыг үгэндээ оруулахыг хүсдэг. Энэ бол үнэхээр эрүүл ухаангүй хэрэг. Энэ нь биеэ тоосон зан гэдгийг мэдэж байгаа хэр нь би яагаад үүнийг орхиж чадахгүй байна вэ? Та намайг сахилгажуулж, зэмлээч гэж би гуйя. Би Таны хүслийг оронд нь эрж хайхын тулд биеэ тоосон зан, хүсэл эрмэлзлээ орхиход бэлэн байна. Би Таны үгийг сонсож, өөрийнхөө амь, үйлдлийн зарчим болгон хүлээн авахад бэлэн байна. Таны үгийг амьдран харуулахад бэлэн байна. Намайг залж чиглүүлээч гэж Танаас гуйя, надад тусалж, намайг удирдаач гэж Танаас гуйя.” Эдгээр үгэнд дуулгавартай хандлага байна уу? Дуулгавартай дагах хүсэл байна уу? (Байна.) Зарим хүн: “Нэг удаа залбирлаа гээд нэмэргүй. Надад ямар нэг зүйл тохиолдох үед би завхарсан зан чанараараа амьдарсаар, аливааг удирдахыг хүссээр байна” гэж хэлж магадгүй. Тэр тохиолдолд үргэлжлүүлэн ингэж залбир: “Бурхан минь, би маш их биеэ тоосон, маш тэрслүү юм! Намайг сахилгажуулж, мууг үйлдэхийг минь болиулж, биеэ тоосон зан чанарыг минь хязгаарлаач гэж Танаас гуйж байна. Намайг залж чиглүүлж, удирдаач гэж Танаас гуйя, тэгснээр би Таны үгийг амьдран харуулж, Таны үг болон Таны шаардлагын дагуу үйлдэж, хэрэгжүүлнэ.” Бурханы өмнө илүү их залбирч, гуйж, Бурханыг ажиллуул. Үг чинь чин сэтгэлийн байх тусам зүрх сэтгэл чинь улам чин үнэнч байна, махан биеэ болон өөрийгөө хаях хүсэл чинь улам ихэснэ. Хүссэнээрээ үйлдэх хүслийг чинь энэ нь дарах үед зүрх сэтгэл чинь аажмаар эргэнэ—зүрх сэтгэл чинь эргэх үед үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэний зарчмын дагуу үйлдэх найдвар төрнө. Чамайг залбирах үед Бурхан чамд юу ч хэлэхгүй, чамд юуг ч зааварлахгүй, эсвэл юу ч амлахгүй, харин зүрх сэтгэлийг чинь болон үгийн чинь цаад санаархлыг шалгана; чиний хэлсэн зүйл чин сэтгэлийн, жинхэнэ эсэхийг ажиглаж, чин үнэнч зүрх сэтгэлээр Бурханд залбирч, юм гуйж байгаа эсэхийг чинь ажиглана. Зүрх сэтгэл чинь үнэнч шударга гэдгийг Бурхан харах үедээ чиний шаардаж, залбирсан ёсоор чамайг залж чиглүүлж, удирдана, мэдээж бас чамайг зэмлэж, сахилгажуулна. Бурхан гуйсан юмыг чинь биелүүлэх үед зүрх сэтгэл чинь гэгээрч, бага зэрэг өөрчлөгдөнө. Эсрэгээрээ хэрэв Бурханд хандсан залбирал, гуйлт чинь чин сэтгэлээсээ биш, гэмших чин хүсэлгүй, харин зүгээр л үгээрээ Бурханыг аргадаж, хуурах гэж хааш яаш оролдож байгаа бол Бурхан зүрх сэтгэлийг чинь шалгах үедээ чиний төлөө юу ч хийхгүй, чамайг жигшиж, голно. Ийм нөхцөл байдалд Бурхан чамд юу ч хэлэхгүй, юу ч хийхгүй, ямар ч арга хэмжээ авахгүй гэдгийг чи ч бас мэдрэх боловч зүрх сэтгэл чинь чин үнэнч биш учраас Бурхан чамд ямар ч ажил хийхгүй. Бурхан ямар ч ажил хийхгүй байх үед юу тохиолдох вэ? Яг л чиний санаснаар зүрх сэтгэл чинь гэмших хүсэлгүй байх бөгөөд огтхон ч эргээгүй байх болно. Иймээс тийм орчинд, чамд тийм үйл явдал тохиолдох үед чиний хийх зүйл үнэний зарчимд үндэслэхийн оронд хүний хүсэл, завхарсан зан чанарт захирагдсан хэвээр байх болно. Чи өөрийнхөө хүсэл, тэмүүллийн дагуу үйлдэж, хэрэгжүүлсээр байна. Бурханд залбирсан залбирлын чинь үр дүн залбирлын өмнөхтэй адилхан; ямар ч өөрчлөлт гарахгүй. Чи өөрийгөө огт эргүүлэхгүйгээр хүссэн бүхнээ хийсээр байх болно. Үнэнийг эрэлхийлэх явцад хүмүүсийн субьектив хүчин чармайлт чухал, үнэнийг ойлгодог эсэх нь ч бас чухал гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ хүмүүс үнэнийг ойлгож, үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүслээ ч үүнийг хийхэд хэцүү санагдах үедээ Бурханд найдаж, зүрх сэтгэл болон чин сэтгэлийн залбирлаа өргөн барих ёстой. Энэ нь ч бас маш чухал; эдгээр зүйл бүгд зайлшгүй хэрэгтэй. Хэрвээ чи хайнга, өнгөцхөн байдлаар Бурханд залбирч, “Бурхан минь, миний буруу байжээ. Намайг уучлаарай” гэж л хэлдэг бол, мөн залбирлын үгээрээ ч, зүрх сэтгэлдээ ч Бурханд хааш яаш ханддаг бол Бурхан ямар ч ажил хийхгүй, чамд анхаарал ч тавихгүй. Чамайг “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж хэлбэл Бурхан “Зүгээр ээ” гэж хэлэхгүй нь лавтай. Өөрт нь чиний хэлсэн ухвар мөчид, өнгөц үгээс болоод Бурхан чамаас “Чи юугаараа буруутай байв? Чи юу хийхээр төлөвлөж байна? Гэмших үү? Ёрын муугаа хаяад, эргэх үү? Өөрийнхөө хүсэл, санаа зорилго, сонирхлыг орхиод, яаравчлан эргэх үү? Эргэх шийдвэр гаргаж чадах уу?” гэж асууна. Ийм зүйл тохиолдож байх үед Бурхан чамаас ямар нэг зүйл асуухыг чи сонсохгүй байж болох ч “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж Бурханд хэлбэл Бурханы өнцгөөс, Бурханы хандлага яг л Миний хэлсэн шиг байна: Бурхан чамаас эдгээр үгийг асууна. Тэр чамайг яаж байцаах вэ? Тэрээр “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж хэлснийхээ дараа юу хийж, хэрхэн сонгохыг чинь үргэлжлүүлэн ажиглана. Завхралаа үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, үзэн ядсанаас үүдсэн жинхэнэ гэмшил чамд байгаа эсэхийг харна. Өөрт нь хандах хандлага чинь ямар болохыг, үнэнд хандах хандлага чинь ямар болохыг, завхарсан зан чанараа хэрхэн авч үздэг, ямар үзэл бодолтойг чинь, эндүү ташаа үзэл бодол, алдаатай арга замаа орхих санаатай байгаа эсэхийг чинь Бурхан харна; чиний сонголтуудыг, үнэнийг эрэлхийлэх замаар алхахаар сонгох эсэхийг чинь, цаашид хэрхэн үйлдэх ёстой, ямар зарчим баримтлах учиртайг чинь, үнэнийг хэрэгжүүлж, Өөрт нь дуулгавартай байж чадах эсэхийг чинь Бурхан харна. Бурхан чиний үйл хөдлөл бүрийг, санаа зорилго, сонголт болгоныг ажиглаж, ингэх зуураа, тэдгээр сонголтыг хийсний дараа чиний хийдэг зүйлс үнэхээр гэмшлийн үйлдэл мөн үү гэдгийг, эргэж буцсан уу гэдгийг чинь харна. Тэр нь хамгийн чухал асуудал юм.

Хүмүүс гэмших сонголт хиймэгцээ яаж эргэлт хийж эхэлдэг вэ? Үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэхээр өөрчлөгдөхийн тулд хүсэл, бодол санаа, үзэл бодол, аливааг хийдэг хуучин арга замаа орхисноор. Үнэхээр эргэх гэдэг нь энэ юм. Хэрвээ чи зүгээр л эргэлт хийхэд бэлэн байна гэж хэлдэг ч зүрх сэтгэлдээ өөрийнхөө хүсэлтэй зууралдаж, үнэнийг орхиж, хуучин арга замаа үргэлжлүүлсээр байдаг бол өөрийгөө үнэхээр эргүүлээгүй байна. Бурханд залбирах үедээ чи “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж л хэлдэг ч дараа нь авирлахдаа өөрийнхөө хүссэнээр сонголт хийж, үйлдэж, хэрэгжүүлж, амьдарсаар, энэ бүх зүйлийг хийхдээ үнэний эсрэг явдаг бол Бурханы өнцгөөс чамайг хэрхэн тодорхойлох ёстой вэ? Чи эргэлт хийгээгүй. Наад зах нь Бурхан чамайг эргэх санаагүй гэж хэлнэ. Чи Бурханд “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж хэлж болох ч эдгээр нь ердөө хуумгай үг бөгөөд чин сэтгэлийн чинь гүнээс гардаг гэмшил, наманчлал биш юм. Тэдгээр нь буруугаа хүлээж, гэмшиж байгаа хандлагыг илтгэдэггүй; зүгээр л дэмий хоосон үг. Бурхан чиний хэлж буй үгийг сонсдоггүй—юу бодож, төлөвлөж, хуйвалдаж байгааг чинь хардаг. Үйлдлийн чинь үндэс болон зарчим үнэнд харшилсаар байгааг харах үедээ Бурхан чиний талаар жинхэнэ, бодитой, үнэн зөв дүгнэлт гаргана. Тэрээр “Чи эргээгүй, эргэхгүй байна” гэж хэлнэ. Бурхан ингэж хэлэх үедээ, чиний талаар ийм дүгнэлт гаргах үедээ чамайг анхаарахаа болино. Бурхан чамайг анхаарахаа болих үед ирэх өдрүүдэд зүрх сэтгэл чинь харанхуйлж, хийж байгаа бүхэндээ гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтгүй байх бөгөөд завхарсан зан чанар гаргах үедээ огт мэдэхгүй, үүнийхээ төлөө сахилгажуулагдахгүй. Чи хөшүүн, мулгуу хэвээр цааш үргэлжлүүлэх ба чамд хий хоосон, түшиглэж найдах юу ч үгүй мэт санагдана. Үүнээс ч долоон дор нь чи дур зоргоороо, цадиггүй зан авираа өөгшүүлсээр, завхарсан зан чанараа хяналтгүй орхиж, улам дэвэргэсээр байх болно. Тийм л юм тохиолдоно. Ийм маягаар авирлаж байгаа хүний эцсийн үр дагавар юу байх вэ? Хүн үнэнийг хаях үедээ өөртөө авчирдаг үр дагавар нь Бурхан өөрийг нь анхаарахгүй байх явдал юм. Хэдийгээр Бурхан чамд юу ч хэлээгүй, тодорхой зааварлаагүй байж болох ч чи үүнийг мэдэрч чадна. Чиний бодол, санаа, жинхэнэ байдал, үнэнд хандах хандлагад тулгуурлавал ерөнхий нөхцөл байдал чинь хөшүүн, мулгуу, гөжүүд, тиймэрхүү бусад илрэлтэй байх нь тодорхой. Эдгээр зүйл хүмүүст тусгалаа олдог. Тиймээс өөрсдийнхөө бодит амьдрал, хэрэгжүүлдэг зүйлээ үүнтэй харьцуулаад та нар дараах зүйлийг судалж, шинжлэхийг хүсэж болзошгүй: Чи Бурхан руу огт эргээгүй байх үедээ чихэнд чимэгтэй, гоё сайхан үг асар ихийг Бурханд хэлж болох ч тэгэх үедээ ямар төрлийн байдал, нөхцөл байдалтай байдаг вэ? Өөрийгөө үнэхээр эргүүлэх үедээ чи гоё сайхан, чихэнд чимэгтэй үгээр Бурханд залбирдаггүй хэдий ч зүгээр л чин сэтгэлээсээ бага зэрэг ярьдаг бол тэр үедээ ямар байдал, нөхцөл байдалтай байдаг вэ? Энэ хоёр байдал шал өөр. Бурхан хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд юу ч тодорхой зааварладаггүй, илэрхий үгээр тэдэнтэй ярьдаггүй байж болох ч хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа Ариун Сүнсний ажлыг, Ариун Сүнсний хийдэг бүхнийг, илэрхийлэхийг хүсдэг хүсэл бүрийг нь мэдэрч чаддаг байх ёстой. Мэдээж хөндлөнгийн ажиглагчид ч бас эдгээр зүйлийг анзаарч чадна. Хөшүүн, маанаг байсан хүн гэнэтхэн ухаалаг болох юм уу ерөнхийдөө ухаалаг байсан хүн гэнэтхэн хөшүүн, маанаг, хэрэггүй болж болзошгүй. Энэ хоёр нөхцөл байдал юм уу байр байдал нэг хүнд, эсвэл өөр хүмүүст нэгэн зэрэг тохиолдож болно—энэ нь нэлээд их тохиолддог зүйл юм. Олон тохиолдолд хүн ухаалаг юм уу мунхаг байх нь уураг тархи, бодол, хэв чанарын асуудал биш; харин энэ нь Бурханаар тодорхойлогддог гэдгийг үүнээс харж болно. Ойлгомжтой юу? (Тийм ээ.) Чи эдгээр зүйлийг туулах хүртлээ хэзээ ч ойлгохгүй. Тэдгээрийг туулж мэдэрмэгцээ мэднэ—туршлага чинь гүнзгий байх тусам, тэдгээрийг чи улам нэгд нэггүй ойлгож, улам гүн гүнзгий танин мэднэ. Бурханы хүсэл үйлдэлд нь байдаг; Бурхан чамд илэрхий заавар өгөхгүй, энэ талаар ойлгомжтой хэлэх юм уу ярьж өгөхгүй, гэхдээ энэ нь Бурхан чиний талаар санал бодолгүй гэсэн үг биш. Бурхан чиний ямар ч бодол, санаа, байдал, хандлагын талаар үзэл бодолгүй гэсэн үг биш. Ямар нэг зүйл өөрт нь тохиолдоход хүн хувийн санаа зорилго, төлөвлөгөө өвөрлөх үе, мөн илт завхарсан зан чанар гаргах үе бол өөрсдийгөө эргэцүүлж, үнэнийг эрж хайх хэрэгтэй яг тэр үе бөгөөд энэ нь бас Бурхан тухайн хүнийг шалгах эгзэгтэй цаг мөч юм. Тиймээс үнэнийг эрж хайж, үнэнийг хүлээн авч, үнэхээр гэмшиж чадах эсэх—эдгээр нь хүнийг хамгийн их илчилдэг мөч билээ. Ийм цаг үеүдэд чи завхарсан зан чанартайгаа хүлээн зөвшөөрч, үнэхээр гэмшихэд бэлэн байх ёстой. Чи Бурханд хайхрамжгүй хандаж, “Бурхан минь, намайг уучлаарай, миний буруу байжээ” гэж хэлэхийн оронд чин сэтгэлээ илэрхийлэх ёстой. Бурханд чиний хайхрамжгүй байдал биш, харин чин сэтгэлээсээ гэмшсэн хандлага хэрэгтэй. Хэрвээ чамд бэрхшээл тулгарвал Бурхан чамд тусалж, чамайг залж чиглүүлж, өөрийгөө эргүүлэхэд чинь хөтөлж, үнэнийг хүлээн авах, эрэлхийлэх зам руу алхам алхмаар хөтөлнө. Мэдээж чиний гэмшил ердөө үг төдий байвал, эсвэл чи гэмшихээр төлөвлөж, өөрийнхөө санаа зорилго, хүслийг орхихыг хүссэн ч тийм чин сэтгэл, хүсэл эрмэлзэл байхгүй бол Бурхан чамайг албадахгүй. Бурханы тухайд гэвэл хүнд хандах хандлагад нь “заавал” гэж байдаггүй; Бурхан чамд эрх чөлөө, сонголт өгөөд, хүлээж байгаа. Тэр юу хүлээж байгаа вэ? Эцэст нь ямар сонголт хийхийг чинь, гэмшихээр зорьж байгаа эсэхийг чинь харахаар хүлээж байгаа. Хэрвээ чи гэмшихээр төлөвлөж байгаа бол хэзээ гэмших гэж байна вэ? Гэмшил чинь яаж илрэх вэ? Хэрвээ чи гэмших бодолтой, гэмшихэд бэлэн байгаа ч үйлдэх үедээ ашиг сонирхлоо хамгаалахаар оролдож, байр сууриа алдахыг хүсэхгүй хэвээр байгаа бол жинхэнээсээ гэмшээгүй, чин сэтгэлээсээ хандаагүй чинь харваас илт байна. Чи гэмшихийг бага зэрэг хүссэн ч үнэхээр гэмшээгүй. Чи ердөө л гэмшихээр төлөвлөж байгаа ч жинхэнээсээ гэмшихгүй бол Бурхан чам дээр ажиллах уу? Ажиллахгүй. Бурхан: “Тэгвэл чи хэзээ гэмших гэж байгаа юм бэ?” гэнэ. Чи мэдэхгүй. Бурхан чамаас дахиад асуух уу? Үгүй, Бурхан: “Тэгэхээр чи жинхэнээсээ гэмшээгүй юм байна. Тэгвэл Би зүгээр л хүлээе дээ” гэж хэлнэ. Чи гэмшихээр төлөвлөөгүй байж болно, гэмшихэд бэлэн биш, эсвэл байр суурь, ашиг сонирхлоо орхиход бэлэн биш байж болно. Тэгвэл зүгээр ээ. Бурхан чамд эрх чөлөө өгсөн, чи хүссэн сонголтоо хийж болно. Бурхан чамайг албадахгүй. Гэхдээ чиний бодолцон үзэх ёстой нэг баримт гэвэл, Ниневе хотынхны адилаар өөрийгөө эргүүлж, гэмшихгүй бол юу болох вэ? Чи устгагдана. Хэрвээ чи одоо зүгээр л гэмшихээр төлөвлөж байгаа ч гэмших ямар нэг бодитой үйлдэл хийгээгүй бол Бурхан чамайг анхаарахгүй. Бурхан яагаад чамайг анхаарахгүй вэ? “Чи чин сэтгэлгүй, үзэл бодлоо илэрхийлдэггүй, сэтгэл хоёрдсоор байгаа” гэж Бурхан хэлнэ. Агшин зуур бодсоны дараа чи гэмшихэд бэлэн гэж хэлдэг ч тэр нь зүгээр л чиний бодол, ямар ч үйлдэлгүй, тодорхой төлөвлөгөөгүй хоосон үг юм. Тийм учраас Бурхан: “Би чам шиг хүмүүсийг зүгээр л хойш тавина. Чамайг Би анхаарахгүй. Хүссэнээ л хий!” гэдэг. Нэг л өдөр чи “Өө яана аа, би гэмших хэрэгтэй юм байна” гэж ухаарвал яаж гэмших ёстой вэ? Бурхан чиний тэр үгэнд хууртаад, сохроор ажиллахгүй, “Тэр гэмшихээр төлөвлөж байгаа юм чинь одоо Би түүнийг ерөөх ёстой, тийм биз дээ?” гэж хэлэхгүй. Бурхан тэгэхгүй. Бурхан юу хийх вэ? Чамайг шалгана. Чи гэмшихээр төлөвлөж, гэмшихийг хүсэж, гэмших шаардлага чинь өмнөхөөсөө арай илүү хүчтэй байсан ч хэр удаж байж үнэхээр гэмшихийг чинь хэн мэдэх билээ. Хэрвээ чи гэмших бодитой алхам хийгээгүй, ямар ч бодитой төлөвлөгөөгүй бол тэр нь жинхэнэ гэмшил биш. Чи бодит үйлдэл хийх ёстой. Чамайг бодит үйлдэл хиймэгц Бурханы ажил дагалдана. Бурханы ажил болон хүмүүст хандах хандлага зарчимтай байдаг биш үү? Бурханыг ажиллах үед хүн гэгээрэл хүртэж, нүд нь гэрэлтэж, үнэнийг ойлгож, үнэний бодит байдалд орж чаддаг бөгөөд олж авсан зүйл нь зуу дахин, мянга дахин үржигддэг. Ийм зүйл болмогц чи үнэхээр ерөөгддөг. Тэгвэл эдгээр зүйлд хүрэхийн тулд хүмүүс ямар суурь тавих ёстой вэ? (Үнэхээр гэмших чадвар.) Зөв. Хүмүүс өөрсдийн ашиг сонирхол, хүслийг үнэхээр орхих үедээ, Бурханд жинхэнээсээ гэмших үедээ—өөрөөр хэлбэл, мууг үйлдэхээ больж; ёрын муугаа, хүсэл, санаа зорилгоо орхиж; Бурханд улайж, Бурханы шаардлага болон Бурханы үгийг хүлээн авах үедээ—өөрсдийгөө өөрчлөх бодит байдалд орж эхэлнэ. Зөвхөн энэ л жинхэнэ гэмшил юм.

Бид хүний эрэл хайгуулын явцад ихэвчлэн тохиолддог асуудал болон үнэнийг эрэлхийлж буй хүмүүсийн таньж, мэдэж авч болох асуудлуудын талаар сая нөхөрлөлөө. Тэдгээр нь шийдвэрлэх учиртай яг тэр асуудлууд юм. Бид урьд нь эдгээр асуудлыг тайлбарлаагүй, задлан шинжлээгүй, тэр ч байтугай, тэдгээрийн талаар ямар ч тодорхой дүгнэлтэд хүрээгүй байж болох ч үнэнийг эрэлхийлэх явцад хүний туулдаг алхам бүр, энэ үйл явцад гардаг өөр өөр зан авир, байдлын талаарх холбогдох үг, ажил Бурханд байдаг, тэдгээрт хандаж, тэдгээрийг шийдвэрлэхтэй холбоотой арга зам, арга барил Бурханд байдаг. Хүмүүс энэ бүх зүйлийн заримыг туулж, ойлгож чадна; тэд Бурханыг буруугаар ойлгох ёсгүй, эсвэл Бурханы талаар бодит байдалд нийцэхгүй аливаа үзэл, төсөөлөл өвөрлөх ёсгүй. Түүнчлэн үнэний эрэл хайгуултай холбоотой алхам бүрд, үйлдэл бүрд, хэрэгжүүлэлт болгонд Бурхан хүмүүст хангалттай эрх чөлөө, сонголт хийх хангалттай дэмжлэг өгдөг—Тэр хүмүүсийг албаддаггүй. Хэдий эдгээр үг, шаардлагыг бичгээр хэвлэж, тодорхой, нягт нямбай хэлээр хэлсэн боловч эдгээр үгэнд хэрхэн хандахаа хүн бүр чөлөөтэй сонгож болно. Бурхан хүмүүсийг хүчилдэггүй. Хэрвээ чи үнэнийг эрэлхийлэхэд бэлэн байгаа бол аврагдах найдвар чамд байна. Чи үнэнийг эрэлхийлэх хүсэлгүй бол, эдгээр үнэнийг тоолгүй, үл хайхардаг бол, үнэний эрэл хайгуулыг хэрэгжүүлэх энэ арга замуудыг огтхон ч сонирхдоггүй бол тэр нь ч бас зүгээр. Бурхан чамайг хүчлэхгүй. Чи зүгээр л Бурханы төлөө хөдөлмөрлөхийг хүсдэг бол тэр нь ч бас зүгээр. Зарчмыг зөрчихгүй л байвал Бурханы гэр чамд сонголт хийх боломж олгоно. Үнэний эрэл хайгуул нь хэдийгээр аврал хүртэхтэй салшгүй холбогдож, нягт холбоотой байдаг ч үнэнийг эрэлхийлэх сонирхолгүй, үнэнийг эрэлхийлэх бодол, санаа, төлөвлөгөөгүй хүмүүс цөөнгүй хэвээр байна. Тэгвэл энэ хүмүүс яллагддаг уу? Яг ч тийм биш. Хэрвээ энэ хүмүүс үүргээ гүйцэтгэхдээ Бурханы гэрийн шаардлагыг хангаж байвал тэнд үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж болно. Үнэнийг эрэлхийлэхгүй байгаагаас чинь болоод Бурханы гэр үүрэг гүйцэтгэх эрхийг чинь хасахгүй. Гэхдээ ийм маягаар үүргээ гүйцэтгэхийг өнөөг хүртэл “хөдөлмөрлөх” гэж ангилсаар ирсэн. “Хөдөлмөрлөх” гэдэг нь үүнийг аятайхнаар хэлсэн хэрэг, энэ бол Бурханы гэрийн ашигладаг нэр томьёо, харин үнэн хэрэгтээ үүнийг зүгээр л “ажил хийх” гэж нэрлэж ч болно. “Ажил хийх үед цалин авдаг шүү дээ” гэж зарим чинь хэлнэ. Тийм ээ, ажил хийснийхээ төлөө цалин авч болно. Тэгвэл чиний цалин юу вэ? Чамд Бурханы өгсөн бүх нигүүлсэл бол чиний цалин юм. Үнэний эрэл хайгуулын тухайд бол чи юу хийхээр зорьж байгаа, юу хийхээр төлөвлөж байгаа, юу хийхээр хүсэж байгаа нь хамаагүй, одоо чөлөөтэй гэдгийг чинь Би тодорхой хэлж өгч чадна. Чи үнэнийг эрэлхийлж болно, тэр нь зүгээр; эрэлхийлэхгүй бол тэр нь ч бас зүгээр. Гэхдээ та нарт Миний хэлэх сүүлчийн зүйл бол хүн үнэнийг эрэлхийлснээр л аврагдаж чадна. Хэрвээ чи үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол аврагдах найдвар чинь тэг болно. Миний хэлэх баримт бол энэ. Зүрх сэтгэлд чинь энэ баримтыг тодорхой, ойлгомжтой, яг таг, тод томруун шингээхийн тулд—авралын найдвар ямар суурин дээр тулгуурладгийг зүрх сэтгэлд чинь тодорхой мэдүүлэхийн тулд та нарт энэ баримтыг хэлэх ёстой. Хэрвээ чи хөдөлмөрлөөд л сэтгэл ханаж, “Би зүгээр л үүргээ биелүүлж, Бурханы гэрээс хөөгдөхгүй байхад л болно: үнэнийг эрэлхийлэх мэтийн хэцүү зүйлээр өөртөө төвөг удах шаардлагагүй” гэж боддог бол чиний энэ үзэл бодол үндэслэлтэй юу? Хэдийгээр чи одоо Бурханд итгэж, үүрэг гүйцэтгэсээр байгаа ч эцсээ хүртэл Бурханыг дагаж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Ямартай ч үнэнийг эрэлхийлэх нь амьдралын томоохон асуудал бөгөөд гэрлэж, үр хүүхэдтэй болж, хөвгүүд охидоо өсгөхөөс, амьдралаа авч явж, эд хөрөнгөтэй болохоос илүү чухал. Бурханы гэрт үүрэг гүйцэтгэж, ирээдүйгээ эрэлхийлэхээс ч илүү чухал. Эцсийн эцэст үнэнийг эрэлхийлэх нь хүний амьдралын замд хамгийн чухал зүйл юм. Хэрвээ та нар хараахан үнэнийг эрэлхийлэх сонирхолтой болоогүй бол хэн ч та нарын талаар дүгнэлт гаргахгүй, та нар ирээдүйд үнэнийг эрэлхийлэхгүй гэж хэлэхгүй. Би ч бас та нарын талаар дүгнэлт гаргаж, одоо үнэнийг эрэлхийлэхгүй бол ирээдүйд хэзээ ч үнэнийг эрэлхийлэхгүй гэж хэлэхгүй. Тийм зүйл болохгүй. Тийм логик харилцаа байхгүй; энэ бол бодит баримт биш. Ямартай ч ойрын ирээдүйд, эсвэл яг одоо энэ мөчид та нар үнэнийг эрэлхийлэх замд орж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс болж, аврагдах найдвартай хүмүүсийн дунд тоологдоно гэж Би найдаж байна.

Үнэнийг эрэлхийлэх нь аврал хүртэхтэй шууд холбоотой тул үнэнийг эрэлхийлэх тухай сэдэв нь жижиг сэдэв биш. Хэдийгээр энэ нь түгээмэл сэдэв байж болох ч маш олон үнэнийг хөнддөг. Үнэндээ энэхүү сэдэв нь хүний хэтийн ирээдүй, хувь заяатай нягт холбогддог, мөн бид энэ талаар байнга нөхөрлөдөг ч хүмүүс үнэнийг эрэлхийлэх талаар өөрсдийн ойлгох шаардлагатай янз бүрийн үнэн болон асуудлыг төдийлөн тодорхой ойлгоогүй хэвээр байна. Харин ч тэд мунгинасан байдлаар хүмүүсийн сайн гэж үздэг янз бүрийн зан авир, арга барил, түүнчлэн хүмүүсийн харьцангуй идэвхтэй, өөдөө чиглэсэн, эерэг гэж үздэг зарим бодол санаа, үзэл бодлыг авч, тэдгээрийг үнэн мэт эрэлхийлдэг. Энэ бол аймшигтай алдаа. Нарийн яривал хүмүүсийн зөв, сайн, зүйтэй гэж үздэг олон зүйл үнэн биш. Зарим нь хамгийн сайндаа л үнэнтэй нийцдэг ч тэдгээрийг үнэн гэж хэлж болохгүй. Ихэнх хүн үнэний эрэл хайгуулын талаар гүн гүнзгий буруу ойлголттой байдаг бөгөөд үнэний талаар нэлээд их эндүү ташаа ойлголт, өрөөсгөл хандлага өвөрлөдөг. Тийм учраас бид үүнийг тодорхой нөхөрлөж, ойлгох учиртай үнэн болон шийдвэрлэх учиртай асуудлуудыг нь хүмүүст ойлгуулах шаардлагатай. Бидний дөнгөж сая нөхөрлөсөн үнэний эрэл хайгуултай холбоотой тодорхой агуулгын талаар ямар нэг бодол та нарт байна уу? Ямар нэг төлөвлөгөө, санаа зорилго байна уу? Бид нөхөрлөлөөрөө дамжуулан, үнэнийг эрэлхийлэх нь юу гэсэн үг болох талаар илүү тодорхой тодорхойлсон болохоор олон хүн өмнө нь хийж, илчилдэг байсан зүйл, түүнчлэн ирээдүйд юу хийхээр зорьж байгаа талаараа бага зэрэг будилж байна. Тэд сэтгэл гонсойж, заримд нь бүр ямар ч найдваргүй болж, таягдан хаягдах аюулд орсон мэт санагддаг. Үнэнийг тодорхой нөхөрлөсөн атал хүмүүс үлбэгэр болбол тэдний байдал зөв үү? Энэ нь хэвийн үү? (Үгүй ээ, хэвийн биш.) Хэрвээ чи урьд нь үнэнийг эрэлхийлсэн, энэ нөхөрлөлийг сонсоод тэрийгээ баталгаажуулсан бол улам эрч хүчтэй болох биш үү? (Тэгнэ.) Тэгвэл хүмүүс яагаад үлбийдэг вэ? Тэр үлбэгэр байдлын уг үндэс юу вэ? Үнэнийг ил тод, тодорхой нөхөрлөх тусам хүмүүс төдий чинээ замтай болох учиртай—тиймээс хэрвээ хүмүүс илүү их замтай болсон бол улам үлбэгэр болох уу? Энд асуудал байгаа биш үү? (Байна.) Ямар асуудал? (Хүн үнэнийг эрэлхийлэх нь сайн гэдгийг мэддэг ч эрэлхийлэхийг хүсэхгүй байгаа бол энэ нь үнэнийг хайрладаггүйгээс болж байгаа юм.) Хүмүүс үнэнийг хайрладаггүй, эсвэл үнэнийг эрэлхийлэхээр зорьдоггүй—тийм учраас тэдэнд үлбэгэр санагддаг. Тэдний урьдын үйлдэл яасан бэ? (Тэд яллагдсан.) “Яллагдсан” гэдэг нь тийм ч зөв үг биш—нарийн яривал тэдний урьдын үйлдэл хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй. Үйлдэл нь хүлээн зөвшөөрөгдөөгүйн үр дүн ямархуу байдаг вэ? Хүний үйлдэл хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх үед юу болж байдаг вэ? Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Тэр нь энгийн зүйл—хэрвээ хүний үйлдэл хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй бол тэрээр үнэнийг эрэлхийлээгүй, харин оронд нь хүний зөв, сайн гэж үздэг зүйлсийг эрэлхийлж байгаа, өөрсдийн үзэл, төсөөллөөр амьдарсаар байгаа гэдгийг энэ нь харуулдаг. Ийм зүйл тохиолдож байгаа биш үү? (Тийм.) Ийм зүйл тохиолдож байгаа. Хүмүүсийн үйлдлийг Бурхан хүлээн зөвшөөрөхгүй үед тэд гонсойдог. Ийм үед тэдэнд хэрэгжүүлэлтийн эерэг, зөв зам байдаггүй юу? Үйлдэл нь хүлээн зөвшөөрөгдөөгүйгээс болоод хүн сөрөг болж, үүргээ орхиж, найдваргүй гээд өөрсдийгөө хаях нь зөв үү? Энэ нь хэрэгжүүлэлтийн зөв зам мөн үү? (Биш.) Энэ нь хэрэгжүүлэлтийн зөв зам биш. Иймэрхүү зүйл тохиолдоход өөрийнхөө асуудлыг олж мэдсэн бол хүн даруйхан замаа өөрчлөх ёстой. Хэрвээ чи үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болох тухай бидний нөхөрлөлөөр дамжуулан урьдын үйлдэл, зан авир чинь үнэний эрэл хайгуултай ямар ч хамаагүй байсныг олж мэдвэл энэ нь чамайг бухимдуулах эсэхээс үл хамааран хамгийн эхлээд хуучин, эндүү ташаа арга зам, хэрэгжүүлэлтийн арга барил, мөн түүнчлэн эрэл хайгуулын буруу замаа өөрчлөх нь чиний эн тэргүүнд хийх ёстой зүйл юм. Чи эдгээр зүйлийг даруйхан эргүүлэх ёстой. Урьдын үйлдлийг нь Бурхан няцааж, үл хүлээн зөвшөөрч, эдгээр үйлдэл бол ердөө л хөдөлмөр бөгөөд үнэнийг эрэлхийлэхтэй ямар ч хамаагүй гэж хэлэх үед зарим хүн “Өө, хүмүүс бид үнэхээр мунхаг, харалган. Бид үнэнийг ойлгодоггүй, юмыг нэвт харж чаддаггүй—энэ бүх хугацаанд бид үнэнийг хэрэгжүүлж, үнэнийг эрэлхийлж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж байна гэж бодсон. ‘Үнэний эрэл хайгуул’ гэгчдээ бидний хийсэн зүйл ердөө л хүний сайн зан авир—зүгээр л махан биеийн янз бүрийн төрөлх чадвар, хэв чанар, авьяас билэгтээ тулгуурлан хүмүүсийн хийдэг зүйл гэдгийг бид одоо л мэдэж авлаа. Тэдгээр нь үнэний эрэл хайгуулын мөн чанар, тодорхойлолт, шаардлагаас хол; үүнтэй ямар ч хамаагүй. Бид энэ талаар юу хийх ёстой вэ?” гэж бодно. Энэ бол томоохон асуудал бөгөөд үүнийг шийдвэрлэх ёстой. Үүнийг шийдвэрлэх арга зам юу вэ? Нэг асуулт гарч ирлээ: Өмнө нь хүмүүсийн сайн гэж үздэг байсан зан авир, арга барил нэгэн зэрэг няцаагдсан, Бурхан тэдгээрийг санадаггүй, үнэний эрэл хайгуул гэж ч тодорхойлдоггүйг харгалзан үзвэл үнэний эрэл хайгуул гэж юу юм бэ? Үүнд хариулахын тулд хүн үнэний эрэл хайгуулын тодорхойлолтыг анхааралтай залбиран уншиж, тэрхүү тодорхойлолтоос хэрэгжүүлэлтийн замыг олж, үүнийг амьдралынхаа бодит байдал болгон хувиргах ёстой. Хүмүүс урьд нь үнэний эрэл хайгуулыг хэрэгжүүлээгүй тул одоогоос эхлээд үнэний эрэл хайгуулын тодорхойлолтыг биеэ авч явах үндэс, сууриа болгох ёстой. Тэгвэл үнэний эрэл хайгуулын тодорхойлолт юу вэ? Тэр бол: Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх. Үүнийг илүү тодорхой, ойлгомжтой хэлэх боломжгүй. Хүний урьдын бүх үйлдэл, зан авир юу байсан бэ? Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгосон байсан уу? Бодоод үз—тийм байсан уу? (Үгүй.) Тийм үйлдэл, зан авир маш ховор, байхгүйтэй адил гэж хэлж болно. Тиймээс хүн маш олон жил Бурханд итгэж, Бурханы үгийг уншиж, нөхөрлөөд үнэхээр юунд ч хүрээгүй юу? Хүмүүс Бурханы үгийн дагуу ганц ч зүйл хэрэгжүүлээгүй гэж үү? Бидний энд ярьсан “Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх” гэх тодорхойлолт юунд чиглэсэн бэ? Ямар асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой вэ? Хүний ямар асуудал, хүний зан чанарын мөн чанарын аль тал руу энэ нь чиглэдэг вэ? Хүмүүс үнэнийг эрэлхийлэхийн тодорхойлолтыг одоо ойлгож байж болох ч урьдын үйлдлүүд нь яагаад хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй, яагаад үнэний эрэл хайгуул биш гэж тодорхойлогдсон тухайд гэвэл эдгээр зүйл тэдний хувьд тодорхойгүй, ойлгомжгүй, бүрхэг хэвээр үлддэг. Зарим хүн “Бид Бурханы нэрийг хүлээн авснаасаа хойш маш ихийг орхисон: Бид гэр бүлийнхэн болон ажлаа орхиж, хэтийн ирээдүйгээ орхисон. Бидний зарим нь сайхан ажлаасаа гарсан; зарим нь аз жаргалтай гэр бүлээ орхисон; зарим нь цалин өндөртэй, хязгааргүй ирээдүйтэй сайхан ажил мэргэжилтэй байсан ч бүгдийг нь орхисон. Эдгээр нь бидний орхисон зүйл. Бурханд итгэх болсноосоо хойш бид даруухан, тэвчээртэй, хүлээцтэй байж сурсан. Бид бусадтай харилцахдаа маргалддаггүй, чуулганд гарсан аливаа асуудлыг зохицуулахын тулд чадах бүхнээ хийдэг, ах эгч нарт бэрхшээл тулгарах бүрд хайраар тусалж дэмжихээр хамаг чадлаараа хичээдэг. Бид бусдад хор хөнөөл учруулахаас зайлсхийдэг, бусдын ашиг сонирхлыг хохироохоос аль болох зайлсхийдэг. Эдгээр арга барил нь үнэнийг эрэлхийлэхтэй үнэхээр ямар ч хамаагүй гэж үү?” гэх болно. Одоо сайн бодоод үз: Хүний татгалзал, зарлагадалт, зориулалт, хүлээцтэй байдал, тэвчээр, тэр ч байтугай зовлон зүдүүр юутай хамаатай байдаг вэ? Эдгээр зүйлд хэрхэн хүрдэг вэ? Тэдгээр нь юунд үндэслэдэг вэ? Ямар зоригжуулагч хүч хүмүүсийг ийм зүйл хийхэд хүргэдэг вэ? Эргэцүүлээд үз. Эдгээр зүйлийг сайтар бодвоос зохилтой юу? (Тийм.) Нэгэнт тэдгээрийг сайтар бодвоос зохилтой тул өнөөдөр шинжилж, судалцгаая; хүний сайн, зөв, эрхэм гэж дандаа үздэг байсан эдгээр зүйл үнэний эрэл хайгуултай холбоотой эсэхийг харцгаая.

Эхлээд хүний орхилт, зориулалт, төлсөн төлөөсийг харцгаая. Эдгээр орхилт, зориулалт, төлөөсийн нөхцөл байдал, орчноос үл хамааран эдгээр зүйлийг хөдөлгөгч гол хүч хаанаас үүдэлтэй вэ? Миний нэгтгэн дүгнэснээр хоёр эх сурвалж бий. Эхнийх нь гэвэл, хүмүүс бодол санаа, үзлээрээ “Хэрвээ Бурханд итгэвэл өөрийгөө орхиж, өөрийгөө зарлагадаж, Бурханы төлөө төлөөс төлөх ёстой. Энэ нь Бурханд таалагддаг. Хүмүүс тав тухад шунаж, хорвоо ертөнцийн зүйлсийг эрэлхийлэх үед, эсвэл амаараа Бурханы нэрийг хүлээн авч, Бурханыг дагагч болсныхоо дараа хайхрамжгүй хэвээр үлдэж, урьдынхаараа амьдарсаар байвал Бурханд таалагддаггүй. Бурхан үүнд дургүй” гэж боддог. Хүмүүсийн субьектив хүслийг харгалзан үзвэл ингэж бодох нь лавтай. Бурханыг болон Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авах хүний шалтгаан ямар ч байсан, субьектив хүсэл нь ийм маягаар үйлдэхийг зөвшөөрч, хүмүүс ингэж үйлдэхэд л Бурхан дуртай, ийм маягаар үйлдсэнээр Бурханыг баярлуулж, сэтгэл хангалуун болгоно гэж боддог. Хүмүүс махран тэмцэж, хичээл чармайлт гаргаж, хариуд нь юу ч нэхэлгүйгээр зүтгэж байгаа цагт, мөн төлөөс төлөхийн тулд өөрсдийнхөө сайн сайхан байдал, золгүй явдлыг үл тоож, өөрийгөө зориулж, төлөөс төлсөөр, Бурханы төлөө зарлагадаж, өөрсдийгөө Бурханд өргөн барьж байгаа л бол Бурхан гарцаагүй баярлана гэж тэд боддог. Тиймээс хүн ингэж бодмогцоо эргэлзэлгүйгээр толгой бөхийн, өөр бусад юм бүхнийг үл харгалзан, орхиж болох бүхнийг орхиж, өргөл болгож чадах бүхнээ өргөн барьж, өөрийнхөө тэвчиж чадах ямар ч зовлонг тэвчдэг. Хүмүүс ийм арга замаар хийдэг ч аль нэг нь толгойгоо өргөн, “Бурхан минь, миний хийж байгаа зүйл Танд хэрэгтэй зүйл мөн үү? Бурхан минь, Та миний зарлагадалт, зүтгэл, зовлон, төлсөн төлөөсийг хүлээн зөвшөөрч байна уу?” гэж Бурханаас асуусан уу? Хүмүүс Бурханаас хэзээ ч ингэж асууж байгаагүй бөгөөд Бурханы хариу үйлдэл, эсвэл хандлага ямар байхыг мэдэхгүйгээр өөдрөгөөр үргэлжлүүлэн өөрсдийгөө зориулж, өргөн барьж, зарлагадаж, зөвхөн ийм маягаар зовох юм бол Бурхан баяртай, сэтгэл хангалуун байна гэж боддог. Зарим хүн бүр банш идэхээ болихдоо тулж, банш идэх юм бол Бурхан баярлахгүй гэж айдаг. Оронд нь тэд эрдэнэ шишийн мантуу идэж, банш идэх нь тав тухад шунаж байгаа хэрэг гэж үздэг. Тэд эрдэнэ шишийн мантуу, бин, даршилсан ногоо идэх үедээ л тайвширдаг бөгөөд тайвшрах үедээ Бурхан гарцаагүй сэтгэл хангалуун байж таарна гэж боддог. Тэд өөрсдийн мэдрэмж, өөрсдийн баяр хөөр, уй гашуу, уур хилэн, баяр баясгаланг Бурханы мэдрэмж, Бурханы баяр хөөр, уй гашуу, уур хилэн, баяр баясгалантай эндүүрдэг. Энэ нь утгагүй биш үү? Хүмүүсийн зөв гэж үздэг зүйлсийг олон хүн үнэн гэж авч үзээд, тэдгээрийгээ Бурханд тулгаж, тэдгээрийг хүнд тавих Бурханы шаардлага хэмээн тайлбарладаг, учир нь бүх хүн ингэж боддог. Иймээс хүмүүс ингэж бодож байгаа л бол тэдгээр үг, зан авир, арга замыг өөрийн мэдэлгүй үнэн гэж тодорхойлох маш амархан бөгөөд энэ нь жам ёсны зүйл юм. Хүмүүс тэдгээр зүйлийг үнэн гэж тогтоосон тул, тэдгээр нь хүний даган мөрдөх шаардлагатай хэрэгжүүлэлтийн зарчим байж таарна, хүн ийм маягаар тэдгээрийг хэрэгжүүлж, даган мөрдвөл тэр нь Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, үнэнийг эрэлхийлж, мэдээж Бурханы хүслийг биелүүлж байгаа хэрэг гэж тэд бодно. Хүмүүс нэгэнт “Бурханы хүслийг биелүүлж” байгаа юм чинь зовлон бэрхшээл нь үнэ цэнтэй биш үү? Тэд энэ төлөөсийг зөв төлж байгаа биш үү? Энэ нь Бурханы сэтгэл ханаж, санан дурсдаг зүйл биш үү? Гарцаагүй мөн гэж хүмүүс боддог. Энэ нь хүний “үнэн” гэж үздэг зүйл болон Бурханы үгийн хоорондох зай, ялгаа юм. Хүмүүс хүний ёс суртахууны байдалд нийцдэг, сайн, эрхэм, зөв юм бүхнийг өөрсдийнхөө үзэл, төсөөллөөр үнэн гэж тогтмол ангилаад, дараа нь тэрхүү чиглэлд үргэлжлүүлэн үйлдэж, хэрэгжүүлэхээр чармайх зуураа өөрсдөдөө хатуу шаардлага тавьдаг. Ингэснээрээ тэд өөрсдийгөө үнэнийг эрэлхийлж байгаа, үнэнийг эрэлхийлдэг хүнээс огт дутахгүй, мэдээж бас гарцаагүй аврагдаж чадах хүн мөн гэж боддог. Үнэн хэрэгтээ Бурханы үг болон үнэн нь хүмүүсийн үзэлдээ сайн, зөв, эерэг гэж үздэг зүйлстэй ямар ч хамаагүй. Гэсэн хэдий ч хүмүүс Бурханы үгийг уншиж, гартаа барьж байхдаа ч гэсэн өөрсдийнх нь үзлээр, сайн, зөв, сайхан, зөөлөн, эерэг бүхнийг, мөн хүний сурталчилсан зүйлсийг үнэн, эерэг зүйл гэж үзээд, тэдгээрийн араас уйгагүй хөөцөлдөн, тэдгээрийг эрэлхийлж, тэдгээрт хүрэхийг өөрөөсөө шаардаад зогсохгүй, бусдыг ч бас тэг гэж шаарддаг. Хүний сайн гэж үздэг зүйлсийг хүмүүс үнэнтэй уйгагүй эндүүрдэг бөгөөд дараа нь тэдгээр зүйлийн шаардсан стандарт, чиглэлд нийцүүлэн эрэлхийлж, улмаар өөрсдийгөө аль хэдийн үнэнийг эрэлхийлж, үнэний бодит байдлыг амьдран харуулж байгаа гэж боддог. Энэ нь үнэний эрэл хайгуулын талаар хүмүүст байдаг эндүү ташаа ойлголтын нэг тал юм. Энэхүү эндүү ташаа ойлголт гэдэг нь хүмүүс өөрсдийнхөө үзлээр сайн, зөв, эерэг гэж үздэг зүйлээ өөрсдийн стандарт гэж авч үзээд, хүнд тавих Бурханы шаардлага болон Бурханы үгийн шаардлага, стандартыг орлуулах явдал юм. Хүмүүс өөрсдийнхөө үзлээр зөв, сайн гэж боддог эдгээр зүйлээ үнэнтэй андуураад зогсохгүй, эдгээр зүйлийг даган мөрдөж, бас эрэлхийлдэг. Энэ нь асуудал биш үү? (Мөн.) Энэ нь хүний бодол санаа, үзэл бодолд буй асуудал юм. Эдгээр зүйлийг хийхэд нь хүмүүсийг юу зоригжуулдаг вэ? Эдгээр санаа бодол, эндүү ташаа ойлголттой болоход хүргэдэг үндсэн шалтгаан юу вэ? Үндсэн шалтгаан нь гэвэл, Бурхан эдгээр зүйлд дуртай гэж хүмүүс боддог учраас эдгээрийг Бурханд тулгадаг. Жишээлбэл, уламжлалт соёл хүмүүсийг ажилсаг, арвич хямгач бай гэдэг; ажилсаг, арвич хямгач байдал бол хүний ариун журам юм. “Оргилд гарахын тулд олон зовлон туулах ёстой” гэдэг нь ч бас ариун журам, “Эзнийхээ тушааснаар хий, эс бөгөөс чи уйгагүй хичээл чармайлт гаргаад юунд ч хүрэхгүй” гэх зэрэг иймэрхүү бусад санаа ч бас ариун журам мөн. Арьс өнгө, бүлэг болгонд хүмүүс өөрсдийнх нь сайн, зөв, эерэг, идэвхтэй, өөдөө чиглэсэн гэж үздэг бүхэн үнэн гэж боддог бөгөөд эдгээр зүйлийг үнэн гэж үзээд, Бурханы илэрхийлсэн бүх үнэнийг орлуулдаг. Хүний бат итгэдэг, Сатаны зүйлсийг үнэн болон Бурханы шаардлагын стандарт гэж тэд эндүүрдэг. Тэд өөрсдийнхөө зөв гэж төсөөлдөг, боддог хүслэнт байдал, чиглэл, зорилго руу эрэл хайгуулаа чиглүүлдэг. Энэ бол аймшигтай алдаа. Хүний үзэл, төсөөллөөс гардаг эдгээр зүйл Бурханы үгтэй огт нийцдэггүй, тэр чигтээ үнэнтэй зөрчилддөг.

Хүмүүс өөрсдийн үзэлдээ сайн, зөв гэж үздэг зүйлээ үнэнтэй эндүүрдгийн хэдэн жишээг Би хэлье, тэгснээр энэ санаа тийм ч хийсвэр биш болж, та нар үүнийг ойлгож чадна. Жишээлбэл: Бурханд итгэснийхээ дараа зарим эмэгтэй нүүрээ будаж, гоёл чимэглэл зүүхээ больдог. Тэд будаг шунх, гоёл чимэглэлээ хойш тавиад, Бурханд итгэгчид биеэ зөв авч явах учиртай, будаж шунхдаж, гоёж гангалж болохгүй гэж боддог. Зарим хүн машинтай ч жолооддоггүй, оронд нь унадаг дугуйгаар явдаг. Машин жолоодох нь тав тухад шунаж буй хэрэг гэж боддог. Зарим хүнд мах идэх боломж бололцоо байдаг ч иддэггүй бөгөөд үргэлж мах идэх юм бол цаашид мах идэх боломжгүй нөхцөл байдал тулгарах үед сөрөг, сул дорой болж, Бурханаас урвана гэж боддог. Иймээс тэд урьдчилаад махгүйгээр зовж сурдаг. Бусад нь Бурханд итгэгчийн хувиар биеэ зөв авч явах ёстой гэж боддог тул өөрсдийнхөө дутагдал, муу зуршлыг үнэлж дүгнээд, ярианы өнгөө өөрчлөхөөр шаргуу ажиллаж, уураа барьдаг бөгөөд өөрсдийгөө боловсруулж, бүдүүлэг биш болохын тулд чадлынхаа хэрээр хичээдэг. Хүн Бурханд итгэдэг болмогцоо өөрсдийгөө хязгаарлаж, хазаарлах ёстой, бусдын нүдэнд сайн хүн болж, биеэ зөв авч явах ёстой гэж боддог. Ингэснээрээ төлөөс төлж, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, үнэнийг хэрэгжүүлж байна гэж тэд боддог. Зарим хүн хааяа хааяа гоё хувцаслаж, дэлгүүр хэсэхээр явдаг бөгөөд тэгэх үедээ буруутай санагдаж, Бурханд итгэж байгаа болохоор будаж шунхдаж, гоёж гангалж болохгүй, сайхан хувцас өмсөж болохгүй гэж боддог. Хэрвээ тэд будаж шунхдаж, гоёж гангалаад, сайхан хувцас өмсвөл Бурхан үзэн ядаж, дургүйцнэ, Бурхан хүй нэгдлийн үеийн хүн төрөлхтөнд дуртай, харин аж үйлдвэр, орчин үеийн шинжлэх ухаан юм уу ямар нэг чиг хандлагад дургүй гэж боддог. Эдгээр зүйлийг эрэлхийлэхээ болих л юм бол үнэнийг эрэлхийлнэ гэж тэд боддог. Энэ нь гажууд ойлголт биш үү? (Мөн.) Энэ хүмүүс Бурханы үгийг анхааралтай уншсан уу? Бурханы үгийг үнэн гэж авч үзсэн үү? (Үгүй.) Тэд Бурханы үгийг үнэн гэж авч үзээгүй юм чинь үнэнийг эрэлхийлж байгаа юу? (Үгүй.) Тийм учраас эдгээр арга зам, илрэл нь зүгээр л хүмүүс өөрсдийнхөө үзлээр зөв, сайн гэж үздэг зүйлээ үнэнтэй эндүүрч, эдгээр зүйлийг ашиглан үнэнийг орлуулдаг. Тэд өөдрөгөөр эдгээр зүйлийг хэрэгжүүлж, дараа нь өөрсдийгөө үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа, үнэний бодит байдалтай хүн мөн гэж боддог. Жишээлбэл, Бурханд итгэдэг болсноосоо хойш телевизийн шоу нэвтрүүлэг үзээгүй, мэдээ үзээгүй, бүр дэлгүүр ч хэсээгүй хүмүүс байдаг. Тэд сайн мэдээ түгээж, үүргээ биелүүлж байсан учраас олон шөнө өвсөн дээр унтаж, нохойн үүрний дэргэд олон өдрийг өнгөрөөсөн, хүйтэн хоол идээд өчнөөн олон удаа гэдэс нь өвдөж, нойр хоол дутуугаас болоод олон кг жин хасаж, маш их зовсон. Тэд энэ бүх зүйлийг маш сайн мэддэг, тэдгээрийг нэг бүрчлэн тооцоолдог. Тэд яагаад эдгээр зүйлийг ийм тодорхой бүртгэдэг юм бэ? Учир нь хүмүүс эдгээр зан авир, арга зам нь үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож байгаа хэрэг, энэ бүх сайн зан авирыг бүрдүүлчих юм бол Бурхан өөрсдийг нь сайшаана гэж боддог. Тиймээс хүмүүс гомдоллодоггүй бөгөөд эдгээр зүйлийг эргэлзэлгүйгээр хэрэгжүүлдэг. Тэд эдгээрийн талаар ярих, давтах, эргэн санахаас огт залхдаггүй, зүрх сэтгэл нь хангалуун байдаг. Гэсэн ч Бурханы шалгалттай тулгарах үедээ, Бурханы зохицуулсан орчин өөрсдийнх нь хүссэн шиг биш бол, Бурханы шаарддаг зүйл, Бурханы үйлдэл өөрсдийнх нь үзэлтэй нийцэхгүй бол энэ хүмүүсийн зөв гэж үздэг зүйлс, түүнчлэн тэдний төлдөг төлөөс болон хэрэгжүүлэлт ямар ч нэмэргүй байх болно. Өөрсдөд нь тулгарсан орчинд Бурханыг дуулгавартай дагаж, Бурханыг мэдэхэд нь эдгээр зүйл тэдэнд өчүүхэн төдий ч тус болохгүй. Эсрэгээрээ, Бурханы үгийн бодит байдалд орж, Бурханыг дуулгавартай дагахад нь эдгээр зүйл бул хар чулуу, саад тотгор болно. Үүний шалтгаан нь өөрсдийнх нь зөв гэж үздэг зүйлс үндсэндээ үнэн биш, өөрсдийнх нь хэрэгжүүлдэг зүйл үнэний эрэл хайгуул биш гэдгийг хүмүүс огт мэдэж аваагүйд оршдог. Тэгвэл хүмүүс эдгээр зүйлээс юу олж авдаг вэ? Ердөө нэг төрлийн сайн зан авир. Хүмүүс тэдгээрээс үнэнийг, амийг олж авахгүй. Гэсэн хэдий ч тэд эдгээр сайн зан авир нь үнэний бодит байдал гэж эндүүрсээр байгаа бөгөөд өөрсдийнхөө үзлээр зөв гэж үздэг эдгээр зүйл нь үнэн, эерэг зүйл гэдэгт бүр ч шийдэмгий болж, улмаар тэрхүү шийдэмгий байдал нь зүрх сэтгэлд нь үндэслэдэг. Хүмүүс өөрсдийнхөө үзлээр зөв гэж үздэг эдгээр зүйлийг шүтэж, үүнд сохроор итгэх тусмаа үнэнийг улам голж, Бурханы шаардлага болон үгээс төдий чинээ холддог. Үүний зэрэгцээ хүмүүс илүү их төлөөс төлөх тусмаа өөрсдийгөө төдий чинээ хөрөнгөтэй болж байна гэж боддог бөгөөд аврагдаж, Бурханы амлалтыг хүлээн авах шалгуурыг хангаж байгаа гэж улам их боддог. Энэ нь ёрын тойрог биш үү? (Мөн.) Энэ асуудлын үндэс нь юу вэ? Гол буруутан нь юу вэ? (Хүмүүс өөрсдийнхөө үзлийг эерэг зүйл гэж эндүүрч, үүгээрээ Бурханы үгийг орлуулдаг.) Хүмүүс Бурханы үгийг өөрсдийнхөө үзлээр орлуулж, Бурханы үгийг хойш тавьж, үндсэндээ үл тоодог. Өөрөөр хэлбэл, тэд Бурханы үгийг огтхон ч үнэн гэж авч үздэггүй. Хүмүүс Бурханд итгэснийхээ дараа Бурханы үгийг уншиж магадгүй ч эрэлхийлж, сонгож, хэрэгжүүлдэг зүйл нь хүний үзэл, төсөөлөлд үндэслэсэн хэвээр байдаг бөгөөд тэд Бурханы үг, шаардлагын дагуу Бурханд итгэх замд ороогүй гэж хэлж болно. Хүмүүс үзэл, төсөөлөлдөө үндэслэн Бурханд итгэх асуудал яг хаанаас үүдэн гардаг вэ? Хүний үзэл, төсөөлөл хаанаас үүсдэг вэ? Хаанаас үүдэлтэй вэ? Тэдгээр нь голчлон уламжлалт соёл, хүний өв уламжлал, түүнчлэн шашны ертөнцийн боловсруулалт, нөлөөллөөс үүдэлтэй гэж хэлж болно. Хүний үзэл, төсөөлөл эдгээр зүйлтэй шууд холбоотой байдаг.

Хүмүүс бодол санаа, үзэл бодолдоо өөр ямар зүйлийг сайн, зөв, эерэг гэж үздэг вэ? Цөөн хэдэн жишээ хэл дээ. Хүмүүс үргэлж “Сайн хүмүүс амар тайван амьдардаг”, “Цайлган хүмүүс хэзээд давамгайлдаг” гэж хэлдэг—энэ цөөхөн байна, тийм үү? (Тийм.) Бас “Сайн санааны үзүүрт тос, муу санааны үзүүрт цус; өнөөдөр биш бол дараа болно”, “Ёрын мууд тууштай байх нь өөрийгөө сүйрүүлнэ”, “Бурхан устгах хүнээ эхлээд галзууруулдаг”, “Оргилд гарахын тулд олон зовлон туулах ёстой”, “Эрдэм ном эрхэм дээд” гэх мэт. Энэ бүх утгагүй үг ой гутмаар байдаг. Ийм үг сонсоод Миний уур хүрдэг ч хүмүүс тэдгээрийг маш амархан хэлдэг. Тэд яагаад эдгээр үгийг ийм амархан хэлж чаддаг юм бэ? Би яагаад үүнийг хэлж чаддаггүй юм бэ? Би эдгээр үг, эдгээр хэллэгт дургүй. Та нар ийм үгийг бэлэн байлгаж, хэл амнаасаа урсгаж, ер түгдрэлгүй цээжээр хэлдэг чинь эдгээр зүйлийг онцгойлон дээдэлж, шүтдэгийг чинь нотолдог. Та нар эдгээр хоосон, хийсвэр, бодит бус зүйлийг шүтэхийн зэрэгцээ тэдгээрийг өөрийнхөө уриа лоозон, үйлдлийнхээ зарчим, шалгуур, үндэс болгодог. Дараа нь бүр Бурхан ч бас ингэж боддог, Бурханы үг төстэй санааг өөрөөр илэрхийлсэн хэрэг, эдгээр зүйл бол Бурханы үгийн ерөнхий утга: хүмүүсийг сайн болгох гэсэн уриалга гэж боддог. Энэ үзэл бодол зөв үү? Эдгээр зүйл нь Бурханы үг болон Бурханы илэрхийлсэн үнэний утга мөн үү? Огтхон ч үгүй; Бурханы хэлсэн зүйл эдгээр зүйлтэй ямар ч хамаагүй. Тиймээс хүмүүсийн үнэнд хандах хандлагыг өөрчилж, үнэнийг танин мэдэх чадварыг нь засаж залруулах ёстой—өөрөөр хэлбэл, үнэнийг байрлуулдаг стандартыг нь засаж залруулж өөрчлөх ёстой. Эс бөгөөс тэдний хувьд үнэнийг хүлээн авахад хэцүү байх бөгөөд тэд үнэнийг эрэлхийлэх замд орох аргагүй байх болно. Үнэн гэж юу вэ? Өргөн хүрээнд ярих юм бол Бурханы бүх үг үнэн. Тэгэхээр бүр нарийн яривал үнэн гэж юу вэ? Би та нарт өмнө нь хэлсэн. Би юу гэж хэлсэн бэ? (“Үнэн бол хүмүүсийн биеэ авч явах, аливааг хийх, Бурханыг шүтэн мөргөх шалгуур юм” (Үг. IV Боть: Антихристүүдийг илчлэх нь. 8-р зүйл (III хэсэг).) Зөв, үнэн бол хүмүүсийн биеэ авч явах, аливааг хийх, Бурханыг шүтэн мөргөх шалгуур юм. Тэгвэл үнэн нь хүмүүсийн өөрсдийнхөө үзлээр зөв, сайн гэж үздэг зүйлтэй холбоотой юу? (Үгүй.) Хүмүүсийн эдгээр зүйл хаанаас гаралтай вэ? (Сатаны амьдралын гүн ухаанаас, мөн уламжлалт соёлын хүнд суулгасан зарим бодлоос.) Тийм ээ. Нарийн яривал эдгээр зүйл Сатанаас гаралтай. Эдгээр зүйлийг хүнд суулгасан алдартай, нэрд гарсан хүмүүс хэн бэ? Тэд Сатан биш гэж үү? (Мөн.) Та нарын тэр бүх эцэг өвгөд чинь Сатан—тэд бол амьдарч, амьсгалж буй Сатан. Хятадын ард түмний дэмждэг тэр үгсийг хар л даа: “Анд найз алсаас ирэх хэчнээн сайхан билээ”, “Нэгэнт ирсэн бол үлдсэн ч болно”, “Эцэг эхийнхээ амьдад хол бүү яв”, “Эцэг эхдээ ачлалтай байх нь хамгийн эрхэм дээд үйл”, “Гурван ачлалгүй байдлын дундаас угсаа залгамжлагчгүй байх нь хамгийн муу”, “Үхэгсдийг хүндэл”, “Хүн үхэх дөхөхөөр үг нь үнэн, зөөлөн болдог.” Эдгээр үгийг сайтар шинжлээд үз—тэдгээрийн аль нэг нь үнэн үү? (Үгүй.) Тэдгээр нь бүгд утгагүй үг, төөрөгдөл юм. Надад хэл дээ, хүмүүс Бурханы ажлыг хүлээн авсныхаа дараа эдгээр төөрөгдөл, утгагүй үгийг үнэн гэж эндүүрэх нь хэчнээн мунхаг хэрэг вэ? Энэ хүмүүс үнэнийг ойлгох чадвартай юу? (Үгүй.) Тийм хүмүүс бол хөгийн хүмүүс бөгөөд үнэнийг ойлгож огт чадахгүй. Та нар одоо Бурханы маш олон үгийг уншсан болохоор жаахан ч болов үнэний мэдлэгтэй болсон биш үү? (Тэгсэн.) Үнэн хаанаас ирдэг вэ? (Бурханаас ирдэг.) Үнэн Бурханаас ирдэг. Бурханы хэлээгүй ямар ч үгэнд бүү итгэ. Сатанлаг амьдралын гүн ухаан, уламжлалт соёлын тэдгээр санаа нь үнэн биш бөгөөд хүн тэдгээрийн дагуу, тийм зүйлсийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх ёсгүй, учир нь тэдгээр нь Бурханаас ирээгүй. Ямар нэг зүйл хүнээс гаралтай л бол уламжлалт соёлоос үүдэлтэй юу, алдартай хүнээс үүдэлтэй юу гэдэг нь, эрдэм ном, нийгмийн бүтээгдэхүүн эсэх нь, эсвэл ямар эзэнт гүрэн, арьс өнгөний хүмүүсээс гаралтай нь хамаагүй—энэ нь үнэн биш. Гэсэн ч хүмүүс яг эдгээр зүйлийг үнэн гэж үзэж, үнэний оронд эрэлхийлж, хэрэгжүүлдэг бөгөөд ингэх явцдаа өөрсдийгөө үнэнийг хэрэгжүүлж байна, Бурханы хүслийг биелүүлэх тун дөхөж байна гэж боддог, гэтэл үнэндээ үүний яг эсрэгээр байдаг: Чи эдгээр зүйлд үндэслэн эрэлхийлж, хэрэгжүүлэх үедээ Бурханы шаардлагаас улам холдож, үнэнээс бүр ч их холддог.

Хүний сайн, эерэг гэж үздэг зүйлсийг үнэнтэй андуурч, тэдгээрийг үнэн мэт эрэлхийлэх нь угаасаа утгагүй юм. Бурханы ажлыг хүлээн авч, Бурханы олон үгийг уншсан хүмүүс яахаараа хүний сайн гэж үздэг тэдгээр зүйлийг үнэнтэй андуурч, тэдгээрийг үнэн мэт эрэлхийлсээр байдаг юм бэ? Энд ямар асуудал байна вэ? Хүмүүс үнэн юу болохыг ойлгодоггүй, үнэний талаар бодит мэдлэггүй гэдгийг харуулахад энэ нь хангалттай. Энэ бол Миний дөнгөж сая асуусан “Эдгээр зүйл үнэн биш гэдгийг харгалзан үзвэл, хүмүүс яаж эдгээрийг хэрэгжүүлж, өөрсдийгөө үнэнийг хэрэгжүүлж байна гэж бодсоор байдаг юм бэ?” гэх асуултын нэг хүчин зүйл юм. Би хүний завхарсан зан чанартай холбоотой өөр нэг хүчин зүйлийн талаар ярья. Өөрсдийнхөө үзлээр сайн, зөв, эерэг гэж үздэг зүйлс нь үнэн гэж хүмүүс боддог бөгөөд энэ суурин дээрээ төлөвлөгөө зохиож, өөрсдөө Бурханыг сэтгэл хангалуун болгосон, Бурхан баяртай байгаа, хүнд амласан амлалтаа Бурхан өөрсдөд нь өгнө гэж боддог. Энэ төлөвлөгөө нь Бурхантай наймаа хийх гэсэн оролдлого биш үү? (Мөн.) Нэг талаар хүмүүс буруу, утгагүй ойлголт өвөрлөх зуураа эдгээр зүйлийг баримталж, эрэлхийлдэг, үүний зэрэгцээ хувийн хүсэл, санаархлаараа Бурхантай наймаа хийх гэж оролддог. Энэ нь өөр нэг хүчин зүйл биш үү? (Мөн.) Бид энэ хүчин зүйлийн талаар өмнө нь олон удаа нөхөрлөсөн учраас одоо үүнийг дэлгэрэнгүй ярихгүй. Тэгвэл Би та нараас асууя: Бурханд итгэдэг хүн орхиж, зовж, өөрийгөө зарлагадаж, Бурханы төлөө төлөөс төлөх үедээ санаархал, зорилготой байдаг биш үү? (Тийм.) “Би юу ч хүсэхгүй, юу ч гуйхгүй. Орчин нөхцөл ямар ч байсан би орхиж, өөрийгөө зарлагадаж, төлөөс төлнө. Тэгээд л тэр. Надад ямар ч хувийн хүсэл, санаархал байхгүй. Бурхан надад яаж ч хандсан зүгээр ээ. Бурхан намайг шагнаж болно, шагнахгүй байж ч болно—аль ч тохиолдолд би Бурханы шаардлагын дагуу үйлдэж, өөрийгөө өргөн барьж, бүх юмыг орхиж, төлөөс төлж, зовсон” гэж хэлдэг хүн байна уу? Тийм хүмүүс байдаг уу? (Үгүй.) Өнөөг хүртэл ийм хүн төрөөгүй. Зарим хүн “Тийм хүн вакуум орчинд л амьдрах ёстой болно” гэж хэлж магадгүй. Хүн вакуум орчинд амьдарсан ч гэсэн ийм байхгүй: Тэд завхарсан зан чанартай, санаархал, хүсэлтэй хэвээр байх бөгөөд Бурхантай наймаа хийхээр оролдсоор л байна. Тиймээс энэ асуултын хоёр дахь хүчин зүйл нь хүмүүс өөрсдийнхөө үзлээр зөв гэж боддог зүйлээ үнэн гэж авч үзмэгцээ төлөвлөгөө гаргадаг. Тэр төлөвлөгөө нь юу вэ? Бурханы хүнд амласан ерөөлөөр, үзэсгэлэнтэй сайхан хүрэх газраар солихын тулд эдгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх. Ямар нэг зүйлийг хүн эерэг гэж үзэж байгаа л бол тэр нь зөв байж таарна гэж тэд боддог учраас өөрсдийнхөө зөв гэж боддог зүйлийг хийж, эрэлхийлдэг бөгөөд ийм маягаар хэрэгжүүлснээр Бурханаар ерөөгдөх нь дамжиггүй гэж боддог. Тэр нь хүний төлөвлөгөө юм. Энэхүү хоёр дахь хүчин зүйл нь гагцхүү хүмүүс санаархал, хүслээ хангахаар хичээж, Бурхантай наймаа хийхээр оролдохтой холбоотой. Хэрвээ чи үүнд итгэхгүй бол хүмүүсийн наймаа хийхийг хориглож, хүсэл, санаархлаас нь салга—тэднээр хүсэл, санаархлыг нь орхиул. Тэгвэл тэд зовж, төлөөс төлөх эрч хүчээ нэн даруй алдана. Яагаад тэд эдгээр зүйлийг хийх эрч хүчээ алдах вэ? Учир нь тэдэнд хэтийн ирээдүй, хувь заяагаа алдсан мэт, ерөөгдөх найдвар байхаа больсон мэт, юу ч олж авахгүй мэт санагдана. Тэдний хэрэгжүүлдэг зүйл үнэн биш, эрэлхийлдэг зүйл нь үнэн биш, харин өөрсдийнх нь эерэг гэж төсөөлдөг зүйлс байдаг хэдий ч хүсэл, санаархал нь нуран унах үед эдгээр зүйлийн төлөө төлөөс төлөхийг ч хүсэхээ больдог. Надад хэл дээ, хүмүүст юу байдаг вэ? Тэдэнд жинхэнэ итгэл бий юу? (Байхгүй.) Цаашилбал хүмүүс үнэнч үү? “Бурхан одоо юу ч хэлсэн бид Түүнийг дагана. Бурхан юу ч хэлсэн бид сөрөг болохгүй, урам хугарахгүй, бууж өгөх нь бүү хэл буцаж няцахгүй. Бурхан биднийг хүсэхгүй байсан ч гэсэн, биднийг үйлчлэл үзүүлэгчид, хөдөлмөрчид, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс биш, аврагдах найдваргүй гэж хэлсэн ч гэсэн бид Бурханыг эргэлзэлгүй дагаж, үүргээ цөхрөлтгүй гүйцэтгэнэ. Энэ чинь үнэнч зан биш үү? Итгэлтэй байгаа хэрэг биш үү? Үнэнч, итгэлтэй байх нь үнэнийг эрэлхийлэхтэй адил биш үү? Бид тодорхой хэмжээнд үнэнийг эрэлхийлж байгаа гэсэн үг биш үү?” гэж зарим хүн хэлж болзошгүй. Надад хэл дээ, энэ нь үнэнийг эрэлхийлж буй хэрэг мөн үү? (Үгүй.) Энэ нь үнэнийг эрэлхийлж буй хэрэг биш гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Хүний “амьдрах арга зам” бүгд битүүмжлэгдсэн, тэдэнд бүр зуурах сүрэл ч байхгүй гэсэн үг юм. Тэгвэл яах ёстой вэ? Хийж болох зүйл байна уу? Өөрсдийнх нь хийж чадах ямар нэгэн зүйл байгаа эсэхээс үл хамааран, үүнийг сонсоод хүмүүст ямар санагддаг вэ? Тэд дээд зэргээр гонсойж, “Надад үнэхээр ерөөгдөх найдвар байхгүй гэсэн үг үү? Юу болоод байна аа?” гэдэг. Ийм нөхцөлд хүмүүс бүрмөсөн мунгинадаг. Миний үг та нарын бүх “амьдрах арга замыг” салгасан болохоор эндээс хаашаа явахыг чинь Би харъя. “Хөдөлмөрлөж, наймаа хийхээр оролдож, гажууд ойлголттой байж, эсвэл зовж, төлөөс төлөх нь зөв биш—тэгвэл яг юу хийвэл зөв юм бэ? Бурхан юу ч хэлсэн бид Түүнийг орхихгүй. Үүргээ гүйцэтгэсээр байх болно. Тэр нь үнэнийг хэрэгжүүлэхтэй дүйцэх биш үү?” гэж зарим хүн хэлдэг. Энэ асуултыг тодорхой ойлгох ёстой. Хүмүүс үнэнийг ойлгодоггүй, үнэнийг хэрэгжүүлэх гэж юу гэсэн үг болохыг үргэлж буруу ойлгодог учраас орхиж, зарлагадаж, зовж, төлөөс төлөх нь үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг дуулгавартай дагаж буй хэрэг гэж боддог. Энэ бол аймшигтай алдаа. Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх явдал боловч хүмүүс үнэнийг зарчимтайгаар хэрэгжүүлэх ёстой—хүний үзэл, төсөөлөлд тулгуурлан хэрэгжүүлж яасан ч болохгүй. Бурханы хүсдэг зүйл бол чин сэтгэл, Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэл, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг зүрх сэтгэл юм. Бурханы үгийг ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь л үнэнийг хэрэгжүүлж буй хэрэг. Хэрвээ хүн өөрийгөө Бурханы төлөө зарлагадах үедээ Бурхантай наймаа хийж, хувийн санаархал, хүслээ хангахыг үргэлж хүсдэг бол үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа биш, харин үнэнээр доог тохуу хийж, үнэнийг уландаа гишгэлж байгаа, хоёр нүүртэн юм. Тиймээс ерөөл хүртэх санаархал, хүсэл нь нуран унахыг үл харгалзан, тэсэн ядан хүлээх юу ч үгүй, өөрийг нь зоригжуулах юу ч үгүй байсан хэр нь хүн Бурханы шүүлтийн үгийг хүлээн авч чаддаг, Бурханыг орхидоггүй, үүргээ цөхрөлтгүй биелүүлдэг бол энэ нь үнэнийг эрэлхийлж, хэрэгжүүлэхтэй дүйцэх үү? Миний харж байгаагаар, хэрвээ бид үүнийг үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болох тухай тодорхойлолтод үндэслэн үнэлбэл энэ нь мөн л үнэнийг эрэлхийлэх явдал биш бөгөөд үнэнийг эрэлхийлэх стандартад огт хүрэхгүй. Одоо бид үнэний эрэл хайгуулын талаар үнэн зөв тодорхойлолттой болсон болохоор хүмүүсийн үйлдэл, зан байдал, илрэлийг үнэлэхдээ үүнийг чанд мөрдөх ёстой. Хүсэн хүлээх ерөөлгүй байсан ч Бурхантай хамт үлдэж, үүргээ цөхрөлтгүй гүйцэтгэх хүний чадварт үндэслэн ямар үнэлгээ хийж болох вэ? Бүтээгдсэн зүйлийн хувиар тийм хүмүүс хүн чанартаа хоёр магтууштай зүйлтэй төрсөн байдаг, тэрийгээ ашиглаж чадвал чи хамгийн бага хэмжээнд Бурханыг дагах нь лавтай. Тэр хоёр зүйл юу болохыг та нар мэдэх үү? (Мөс чанар, эрүүл ухаан.) Зөв. Хүний хүн чанарт хамгийн үнэ цэнтэй хоёр зүйл байдаг—хүмүүс үнэнийг ойлгохгүй байх үед, тун тааруу хэв чанартай, Бурханы шаардлага болон үнэний талаар ямар ч мэдлэг, оролтгүй бөгөөд байрандаа бат зогсож чаддаг байх үед үүнд хүрэх боломжийг тэдэнд олгодог үндсэн урьдач нөхцөл юу вэ? Тэд хэвийн хүн чанарын мөс чанар, эрүүл ухаантай байх ёстой. Тэгвэл хариулт нь тодорхой байна. Хүмүүс үнэнийг эрэлхийлдэггүй, ерөөгдөх хүсэл, санаархалгүй, ерөөгдөх хүслээ булаалгасан мөртөө Бурханыг дагаж, үүргээ гүйцэтгэж чаддаг хэвээр байвал тэд ямар суурин дээр ингэдэг вэ? Юу тэднийг зоригжуулж байна вэ? Тэдний үйлдэлд ямар ч үндэслэл, урам зориг байхгүй—хүмүүс хэвийн хүн чанарын мөс чанар, эрүүл ухаантай л бол эдгээр зүйлийг хийж чадна. Одоо нөхцөл байдал ийм байдаг: Чи үнэнийг ойлгодоггүй, тэр бол бодит баримт—хоосон сургаалын ойлголт чинь нэмэргүй, энэ нь үнэний бодит байдалд орсон гэсэн үг биш. Хэтийн ирээдүй, хувь заяагаа эрэлхийлэхийн тулд Бурхантай наймаа хийхээр оролдох нь буруу гэдгийг чи мэднэ, гэхдээ хэтийн ирээдүй, хувь заяаны эрэл хайгуул болон ерөөгдөх хүслийг чинь яллаж, булаасны дараа чи баяртайгаар Бурханыг дагаж, үүргээ гүйцэтгэдэг хэвээр бол тэр нь үнэхээр магтууштай байх болно. Чи үнэнийг олж авалгүйгээр Бурханыг дагаж чадсан бол тэр нь юунд түшиглэх байсан бэ? Мөс чанар, эрүүл ухаанд чинь түшиглэх байсан. Хүний мөс чанар, эрүүл ухаан өөрсдийнхөө хэвийн оршин тогтнол, амьдрал, хүмүүс, зүйлстэй харилцах харилцааг тэтгэж чадна. Тэгвэл мөс чанар, эрүүл ухаандаа үндэслэн үүргээ гүйцэтгэх болон үнэнийг хэрэгжүүлэх хоёрын хооронд ямар зай байдаг вэ? Үнэнийг эрэлхийлдэг хүний илрэл нь гэвэл тэд тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлддэг байхад мөс чанар, эрүүл ухаандаа л үндэслэн үйлддэг хүмүүс үнэнийг эрэлхийлэхгүй байж болох ч бүртгэл дээрээ ямар ч муу дүнгүйгээр хөдөлмөрлөж, үүргээ гүйцэтгэж, Бурханы гэрт үлдэж чадна. Тэр нь юунаас хамаардаг вэ? Тэд Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгохын оронд мөс чанар, эрүүл ухааныхаа шалгуурт үндэслэн хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлддэг. Тиймээс ингэж бодоод үзвэл, хэрвээ чи зүгээр л мөс чанар, эрүүл ухаандаа үндэслэн үүргээ гүйцэтгэдэг бол үнэнийг эрэлхийлэх тэр хоёрын хооронд ялгаа байх биш үү? (Байна.) Мөс чанар, эрүүл ухаандаа үндэслэн үүргээ гүйцэтгэх нь хөдөлмөрлөх төдийдөө сэтгэл ханах явдал; сайн хөдөлмөрлөх, үймээн, саад учруулахгүй байх, дуулгавартай дагаж, захирагдах, сайн зан авиртай, бусадтай сайн харилцаатай байх, бүртгэл дээрээ муу дүнгүй байх гэх мэт зүйлсийг өөрийнхөө стандарт болгох явдал юм. Тэр нь үнэнийг эрэлхийлэх түвшинд хүрч очих уу? Үгүй. Хүн хэчнээн сайн зан авиртай байх нь хамаагүй завхарсан зан чанарынхаа талаар ямар ч мэдлэггүй, Бурханы талаарх тэрслүү байдал, үзэл, буруу ойлголт, янз бүрийн сөрөг байдлаа ч огт мэддэггүй бол; тэдний хувьд эдгээр зүйлийг шийдвэрлэх боломжгүй байдаг бол; үнэнийг хэрэгжүүлэх зарчмыг ойлгох боломжгүй байдаг бол; гаргасан завхарсан зан чанарынхаа алийг ч шийдвэрлээгүй бол; биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, дураараа, цадиггүй, зальжин, ов мэхтэй хэвээр бөгөөд сөрөг, сул дорой болж, Бурханы талаар эргэлзэх үе ч байдаг бол—эдгээр зүйл тэдний дотор байсаар байдаг бол тэд Бурханыг жинхэнээсээ дуулгавартай дагаж чадах уу? Тэдний дотор ийм завхарсан зан чанар байсаар байгаа бол Бурханы ажлыг үнэхээр туулж чадах уу? Хэрвээ хүн зүгээр л сайн зан авиртай бол тэр нь үнэний эрэл хайгуулын илрэл мөн үү? (Биш.) Хүнд байдаг хамгийн сайн зүйл юу вэ? Ердөө л хүний мөс чанар, эрүүл ухаан; эдгээр нь хоёрхон эерэг зүйл, хүнд байдаг магтууштай зүйлс. Гэхдээ энэ хоёрын аль нь ч үнэнтэй холбоогүй; хүний эрэл хайгуулын хамгийн үндсэн урьдач нөхцлөөс хэтрэхгүй, өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи хэвийн хүн чанарын мөс чанар, эрүүл ухаантай, үнэнийг ойлгож чаддаг бол ямар нэг зүйл тохиолдоход зөв сонголт хийж чадна. Хүнд байдаг мөс чанар, эрүүл ухаан энэ: Бурхан бол бүтээлийн Эзэн, чи бол бүтээгдсэн зүйл; Бурхан чамайг сонгосон учраас Бурханы төлөө өөрийгөө зориулж, зарлагадах нь зүйтэй, Бурханы үгийг сонсох нь зүйтэй. Энэхүү “зүйтэй” гэдэг нь мөс чанар, эрүүл ухаанаар чинь тодорхойлогддог—гэхдээ чи Бурханы үгийг сонссон уу? Үйлдлийн чинь ард ямар зарчим, арга барил байдаг вэ? Чи завхарсан зан чанартай—чи үүнийгээ хаясан уу? Шийдвэрлэсэн үү? Тийм зүйлс “зүйтэй” гэдэгтэй ямар ч хамаагүй байдаг. Хэрвээ чи юу хийх нь зүйтэй, хэрхэн хийвэл зүйтэй вэ гэдгийн энэхүү үндэс сууриас хэтэрдэггүй, “зүйтэй” зүйлсийн хүрээнд л амьдардаг бол энэ нь мөс чанар, эрүүл ухааны чинь үр нөлөө биш үү? (Мөн.) “Бурхан намайг аварсан учраас би өөрийгөө Бурханы төлөө зарлагадах ёстой. Бурхан амийг минь аварч, хоёр дахь амь өгсөн тул Бурханы хайрыг хариулах нь зүйтэй. Бурхан бүтээлийн Эзэн, би бүтээгдсэн зүйл тул Бурханы зохицуулалтад захирагдах учиртай” гэж мөс чанар чинь чамд хэлнэ. Энэ нь мөс чанар, эрүүл ухааны чинь нөлөө биш үү? (Мөн.) Мөс чанар, эрүүл ухааны нөлөөгөөр хүмүүст бий болсон янз бүрийн зан авир, хэрэгжүүлэлтийн хэв маяг, хандлага, үзэл бодол нь мөс чанар, эрүүл ухааны зөнгөөрөө хийж чадах хүрээнээс хэтрэхгүй бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлэх явдлыг гүйцэхгүй. Тийм биз дээ? (Тийм.) Жишээлбэл, зарим хүн: “Бурханы гэр надад үүрэг гүйцэтгэх боломж олгосноороо намайг өргөмжилсөн, Бурханы гэр намайг хооллож, хувцаслаж, орон байраар хангадаг. Бурханы гэр миний амьдралд тал бүрээр санаа тавьдаг. Би Бурханы нигүүлслийг маш их эдэлсэн учраас Бурханы хайрыг хариулах ёстой; үүрэгтээ хааш яаш хандсанаар Бурханыг мэхлэх ёсгүй, үймүүлж, саад болсон зүйл хийж бүр ч болохгүй. Бурханы гэрээс надад зохицуулж өгсөн юунд ч захирагдахад би бэлэн байна. Бурханы гэр надаар юу ч хийлгэсэн би гомдоллохгүй” гэж хэлдэг. Иймэрхүү тунхаглал нь дажгүй; мөс чанар, эрүүл ухаантай хүний хувьд энийг хийх нь нэлээд амархан биш үү? (Тийм.) Энэ нь үнэнийг хэрэгжүүлэх түвшинд очиж чадах уу? (Чадахгүй.) Энэ нь үнэнийг хэрэгжүүлэхэд хүрэхгүй. Тиймээс хүн хэчнээн эрхэм мөс чанартай, хэвийн эрүүл ухаантай байсан ч, мөс чанар, эрүүл ухаандаа захирагдан бүхнийг хийж чаддаг байсан ч, үйлдэл нь хэчнээн зохистой, аятайхан байлаа ч, бусад хүн эдгээр үйлдлийг хэчнээн их биширч байлаа ч тэрээр сайн хүний зан авиртай байгаагаас цаашгүй. Тэдгээрийг хүний сайн зан авирын хүрээнд л ангилах боломжтой; үнэнийг хэрэгжүүлэхэд үндсэндээ хангалтгүй. Эрүүл ухаанд үндэслэн бусадтай харилцах үедээ үг хэл чинь арай илүү зөөлөн байж, бусад руу дайрч давшлахгүй, уурлахгүй, дарангуйлж, хянаж, дээрэлхэхгүй, эсвэл бусад хүнээс нээнтэг хайхгүй гэх мэт—эдгээр нь бүгд хэвийн хүн чанарын эрүүл ухаанаар хүрч болох зүйл—гэхдээ энэ нь үнэнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой юу? Үгүй, холбоогүй. Тэдгээр нь хүний эрүүл ухаанаар хүрч болох зүйлс бөгөөд үнэнээс тодорхой хэмжээний зайтай байдаг.

Мөс чанар, эрүүл ухаандаа үндэслэн үйлдэх нь үнэнийг хэрэгжүүлэхтэй хамаагүй гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Би нэг жишээ хэлье. Жишээ нь нэг хүн чамд тусалдаг, чи тэр хүнтэй сайн харилцаатай бөгөөд тэр хүн Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авч, дараа нь чамд сайн мэдээ түгээлээ—энэ нь Бурхан түүнийг ашиглан чамд сайн мэдээ түгээхтэй адилхан. Чи Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авсныхаа дараа түүнд бүр ч их талархаж, хариу барихыг үргэлж хүснэ. Тиймээс чи юу ч хийсэн түүнд бага зэрэг эрх чөлөө өгч, тэдэнд юу ч хэлсэн үргэлж тун эелдэг хандаж, гойд хүндэтгэлтэй, тахимдуу, хүлээцтэй хандах бөгөөд түүнийг ямар ч муу зүйл хийсэн, зан төлөв нь ямар ч байсан тэвчээртэй, найрсаг хандаж, тэр ч байтугай бэрхшээл тулгараад тусламж гуйх бүрд нь болзолгүйгээр түүнд тусална. Яагаад тэр вэ? Үйлдэлд чинь юу нөлөөлж байна вэ? (Миний мөс чанар.) Энэ нь мөс чанарын чинь нөлөөгөөр хийгддэг. Мөс чанарын чинь нөлөөг эерэг, эсвэл сөрөг гэж хэлж болохгүй; чи мөс чанартай, бага зэрэг хүн чанартай бөгөөд хэн нэгэн чамд тусалбал талархаж, хариу барьдаг юм байна гэж л хэлж болно. Энэ өнцгөөс харвал чи дажгүй хүн юм. Гэхдээ үнэнийг ашиглан үүнийг хэмжих юм бол бид өөр дүгнэлтэд хүрч болно. Нэг л өдөр тэр хүн мууг үйлдэж, чуулганаас зайлуулагдах гэж байхад чи мөн л мөс чанараараа түүнийг хэмжиж, “Тэр бол надад сайн мэдээ түгээсэн хүн. Амьд байх хугацаандаа би түүний тусыг мартахгүй; тэр хүн байгаагүй бол би одоо энд байхгүй байх байсан. Тэр өнөөдөр мууг үйлдсэн ч гэсэн би илчилж болохгүй. Хийсэн зүйл нь буруу байсныг харсан ч гэсэн би тэгж хэлж чадахгүй, учир нь тэр хүн надад маш их тусалсан. Би түүнд хариу барьж чадахгүй байж болох ч дайрч давшилж болохгүй. Өөр хэн нэгэн түүнийг мэдээлэхийг хүсвэл тэгж болно, харин би мэдээлэхгүй. Би шархан дээр нь давс үрж чадахгүй—тэгэх юм бол би юу болох вэ? Мөс чанаргүй хүн болох биш үү? Мөс чанаргүй хүн бол зүгээр л араатан биш үү?” гэж хэллээ гэе. Юу гэж бодож байна? Иймэрхүү нөхцөл байдалд мөс чанар ямар нөлөө үзүүлж байна вэ? Мөс чанарын нөлөөгөөр үнэнийг зөрчиж байгаа биш үү? (Тийм.) Заримдаа хүний мөс чанарын нөлөө нь сэтгэл хөдлөлд хязгаарлагдаж, захирагддаг ба үүний үр дүнд тэдний гаргасан шийдвэр үнэний зарчимтай зөрчилддөг гэдгийг бид үүнээс харж болно. Ийнхүү хүний мөс чанарын нөлөө нь үнэний стандартаас доогуур бөгөөд заримдаа хүмүүс мөс чанартаа үндэслэн үйлдэх явцдаа үнэнд харшилдаг гэх баримтыг бид тодорхой харах боломжтой. Чи Бурханд итгэдэг ч үнэний дагуу амьдардаггүй, харин мөс чанартаа үндэслэн үйлддэг бол мууг үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэж чадах уу? Чи үнэхээр зарим муу зүйлийг хийж чадна—мөс чанартаа үндэслэн үйлдэхэд хэзээ ч буруудахгүй гэж хэлж яасан ч болохгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, Бурханы хүсэлд нийцэхийг хүсвэл ердөө мөс чанартаа үндэслэн үйлдэх нь асар хангалтгүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Хүн Бурханы шаардлагыг биелүүлэхийн тулд үнэнд үндэслэн үйлдэх ёстой. Чи мөс чанараа үнэн мэт үзэж, бүхнээс дээгүүр гэж авч үзэх үедээ үнэнийг хаана тавьсан бэ? Чи үүнийг мөс чанараараа орлуулсан; энэ нь үнэнийг эсэргүүцэж байгаа хэрэг биш үү? Үнэнтэй зөрчилдөж байгаа биш үү? Хэрвээ чи мөс чанарынхаа дагуу амьдардаг бол үнэнийг зөрчих боломжтой, үнэнийг зөрчих нь Бурханыг эсэргүүцэх явдал юм. Бурханд итгэснийхээ дараа мөс чанараа өөрсдийнхөө үг, үйлдлийн стандарт болгож, мөс чанартаа үндэслэн биеэ авч явдаг олон хүн бий. Мөс чанартаа үндэслэн үйлдэх нь үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа хэрэг мөн үү, биш үү? Хүний мөс чанар үнэнийг орлож чадах уу? Мөс чанартаа үндэслэн үйлдэх нь үнэнд үндэслэн үйлдэхээс яг юугаараа өөр вэ? Зарим хүн үргэлж мөс чанартаа тулгуурлан үйлдэхээр зүтгэж, өөрийгөө үнэнийг эрэлхийлдэг хүн мөн гэж боддог. Энэ үзэл бодол зөв үү? (Үгүй.) Хүний мөс чанарын мэдрэмж үнэнийг орлож чадах уу? (Чадахгүй.) Энэ хүмүүс ямар алдаа гаргаж байна вэ? (Үнэнийг зөрчиж байна, энэ нь Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хэрэг.) Зөв өө. Тэд мөс чанарын мэдрэмжийг үнэнтэй адилтгаснаар үнэнийг зөрчихөд амархан болдог. Ийм хүн үргэлж мөс чанарынхаа стандартад тулгуурлан, мөс чанараа шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлддэг. Тэд мөс чанартаа хүлэгдэж, захирагдахын сацуу эрүүл ухаан нь ч мөс чанартаа захирагддаг. Хэрвээ хүн мөс чанартаа захирагддаг бол үнэнийг эрж хайж, үнэний дагуу хэрэгжүүлж мөн л чадах уу? Чадахгүй. Тэгвэл мөс чанар үнэнийг орлож чадах уу? Чадахгүй. Зарим хүн: “Бид бусад хүмүүст яаж хандахаа хэмжихдээ мөс чанараа ашиглаж болохгүй, мөс чанараа үнэн гэж үзэж болохгүй юм чинь Бурханд хэрхэн хандахыг хэмжихдээ мөс чанарынхаа стандартыг ашиглах нь зөв үү?” гэж асууж магад. Энэхүү асуултыг бодолцон үзвээс зохилтой. Ямартай ч хүний мөс чанар үнэнийг орлож чадахгүй. Хэрвээ чи үнэнгүй бөгөөд мөс чанартаа үндэслэн Бурханд ханддаг бол хүний стандартын дагуу тэр нь зүгээр гэж тооцогдох боловч энэ стандартад тулгуурлаад чи Бурханыг хайрлаж, дуулгавартай дагаж чадахгүй—хамгийн сайндаа л чи үнэнийг зөрчиж, Бурханыг эсэргүүцэхээс зайлсхийж чадна, энэ нь өөрөө нэлээд сайн зүйл юм. Зарим хүн: “Бусад хүмүүст мөс чанараа ашиглах шаардлагагүй, Бурханд ч мөс чанараа ашиглах шаардлагагүй” гэх байх. Энэ зөв үү, үгүй юу? Хоосон сургаал болон онолын үүднээс энэ буруу юм шиг санагдаж байна, тийм үү? Тэгвэл үнэнийг ашиглаад хэмжээд үз—зөв харагдаж байна уу? Бурхан хүмүүст мөс чанараа ашиглан Өөрт нь хандаж болно гэж хэлдэг үү? Бурхан хүнээс юу шаарддаг вэ? Өөрт нь яаж хандахыг шаарддаг вэ? Чи мөс чанартай байж болох ч чин сэтгэлтэй юу? Чи мөс чанартай ч чин сэтгэлгүй бол тэр нь нэмэргүй. Хүн Өөрт нь чин сэтгэлээсээ хандахыг Бурхан шаарддаг. Библид “Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх чадлаараа Бурхан Эзэнээ хайрла” (Марк 12:30) гэж бичигдсэн байдаг. Бурхан юу шаарддаг вэ? (Хүмүүс Бурханыг бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрлахыг.) Бурхан хүмүүсээс юу хүсдэг вэ? (Чин сэтгэлийг нь.) Зөв. Бурхан “Та нар Намайг мөс чанар, эрүүл ухаан, зөн совингоороо хайрлах ёстой” гэж хэлсэн үү? Бурхан тэгж хэлсэн үү? (Үгүй, тэгээгүй.) Бурхан яагаад тэгж хэлдэггүй вэ? (Мөс чанар бол үнэн биш учраас.) Мөс чанар гэж юу вэ? (Хүн чанарын хамгийн доод стандарт.) Тийм ээ, мөс чанар, эрүүл ухаан бол хүн чанарын хамгийн доод, хамгийн үндсэн стандарт юм. Хүн сайн уу, хүн чанартай юу гэдгийг яаж ялгаж болох вэ? Үүнийг яаж хэмжиж болох вэ? Юугаар хэмжих вэ? Хамгийн доод, хамгийн үндсэн стандарт бол хүн мөс чанартай, эрүүл ухаантай эсэх юм. Энэ нь хүн чанартай эсэхийг хэмжих стандарт мөн. Тэгвэл хүн үнэнийг эрэлхийлдэг эсэхийг хэмжих стандарт юу вэ? Хүн мөс чанартай, эрүүл ухаантай эсэхэд үндэслэн үнэнийг эрэлхийлдэг эсэхийг нь ялган таньж болно—энэ үг үнэн үү? Энэ зөв үү? (Үгүй.) Тэгвэл Бурхан хүнээс юу хүсдэг вэ? (Чин сэтгэл.) Бурхан хүний чин сэтгэлийг хүсдэг. Тэр чин сэтгэл юунаас бүрддэг вэ? Чин сэтгэлээ харуулахын тулд хүн юу хийх ёстой вэ? Хэрвээ хүн залбирах үедээ чин сэтгэлээ Бурханд өргөж байна гэж л хэлдэг ч дараа нь өөрийгөө Бурханы төлөө чин сэтгэлээсээ зарлагаддаггүй, үүргээ үнэнчээр гүйцэтгэдэггүй бол тэр нь чин сэтгэл мөн үү? Тэр нь чин сэтгэл биш, ов мэх юм. Тэгвэл ямар зан авир чин сэтгэлийн илрэл вэ? Тодорхой хэрэгжүүлэлт нь юу вэ? Мэдэх үү? Энэ нь Бурханд дуулгавартай хандлага биш үү? (Мөн.) Хүн дуулгавартай хандлагатай байвал л чин сэтгэлтэй байна. Энэ нь мөс чанараас хавьгүй илүү давуу биш үү? Хүний мөс чанар, эрүүл ухаан чин сэтгэлд дөхөж ч очихгүй, тэдгээрийн хооронд зай байдаг. Хүмүүсийн мөс чанар, эрүүл ухаан нь өөрсдийн оршин тогтнол, хэвийн амьдрал, бусад хүмүүстэй харилцах харилцааг хадгалах хамгийн үндсэн нөхцөлөөс хэтрэхгүй. Хэрвээ хүмүүс мөс чанар, эрүүл ухаанаа алдвал хамгийн энгийн түвшинд ч оршин тогтнож, хэвийн амьдралтай байж, бусадтай харилцаж чадахгүй. Ямар ч мөс чанар, эрүүл ухаангүй хүмүүс буюу тэр ёрын муу хүмүүсийг л хар—энэ бүлэг дотроос тэдэнтэй дуртайяа харилцах хүн байна уу? (Байхгүй.) Хэн ч тэдэнтэй харилцахыг хүсэхгүй. Тэдэнтэй харилцах үед хүмүүст ямар санагдах вэ? Жигшиж, зэвүүцэж, бүр айж, тэдэнд хязгаарлагдаж, хүлэгдэж ч магадгүй. Тийм хүмүүст хэвийн хүн чанарын мөс чанар, эрүүл ухаан ч байдаггүй, хэн ч тэдэнтэй харилцахыг хүсдэггүй. Надад хэл дээ, Бурхан энэ хүмүүсийг аврах уу? (Үгүй.) Хэрвээ ёрын муу хүн өөрийг нь гомдоосон хэн бүхэнд хандан “Нөхцөл байдал нь бүрдэх л юм бол би чамайг ална, чамайг үгүй хийнэ!” гэж хэлбэл тэр үүнийг үнэхээр хийж чадах эсэхээс үл хамааран тийм юм хэлж чадна гэдэг нь түүнийг ёрын муу хүн болгох биш үү? (Тэгнэ.) Тэгэхээр үг нь бусдад айдас хуруулдаг тэр ямар төрлийн хүн бэ? Мөс чанар, эрүүл ухаантай хүн мөн үү? (Биш.) Мөс чанар, эрүүл ухаангүй хүмүүс хүн чанартай юу? (Үгүй.) Ямар ч хүн чанаргүй ёрын муу хүнтэй хэн харилцаж зүрхлэх юм бэ? Ёрын муу хүмүүс бусад хүнтэй хэвийн харилцаатай байдаг уу? (Үгүй.) Бусадтай харилцах харилцааных нь нөхцөл байдал юу вэ? Хүн бүр тэднээс айдаг, бүгд тэдэнд хязгаарлагдаж, захирагддаг—тэд уулзсан хүн болгоноо дээрэлхэж, хүн бүрийг шийтгэхийг хүсдэг. Тийм хүмүүс хэвийн хүн чанартай юу? Мөс чанар, эрүүл ухаангүй ийм төрлийн хүнтэй хэн ч харилцаж зүрхэлдэггүй. Тэд бүр хэвийн хүний амьдралаар ч амьдарч чаддаггүй тул диавол, араатнуудаас өөрцгүй. Олны дунд байхдаа тэд үргэлж бусад руу дайрч давшилж, нэг хүнийг шийтгээд, дараа нь өөр нэгийг шийтгэдэг. Эцэст нь хүн бүр тэднээс зай барьж, тэднээс зайлсхийдэг. Тэд хэчнээн аймшигтай вэ! Тэд бүр хэвийн хүний харилцаатай байж ч чадахгүй, бүлгийн дотор хөлөө олж ч чадахгүй—тэд ер нь юу вэ? Тийм хүмүүст хүн чанар ч байдаггүй—тэд үнэнийг эрэлхийлж чадах уу? (Үгүй.) Ямар төрлийн хүмүүс хүн чанаргүй байдаг вэ? Араатан, диаволууд. Бурхан Өөрийнхөө илэрхийлсэн үнэнийг араатан, диаволуудад биш, хүнд өгдөг. Мөс чанар, эрүүл ухаантай хүмүүс л хүн гэж нэрлэгдэхэд тохирно. Надад дахиад хэл дээ: Хүн хэвийн хүн чанарыг бүрэн амьдран харуулахад мөс чанар, эрүүл ухаантай байхад л болох уу? Хүмүүс завхарсан зан чанартай учраас зай байсаар байдаг гэж хэлж болно. Тэд завхарсан зан чанараасаа ангижирч, хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулахаасаа өмнө үнэнийг эрэлхийлэх ёстой. “Би мөс чанар, эрүүл ухаантай. Ёрын мууг хийхгүй байх л юм бол үнэний бодит байдалтай болно” гэж зарим хүн хэлж магадгүй. Энэ зөв үү? Хүн мөс чанартай, эрүүл ухаантай байна гэдэг нь аль хэдийн үнэнийг эрэлхийлж байгаа гэсэн үг биш—мөс чанар, эрүүл ухаанаараа амьдарч байгаа гэсэн үг ч биш. Тэгвэл мөс чанар, эрүүл ухаан гэж яг юу юм бэ? Хүний мөс чанар, эрүүл ухаан нь үнэнийг эрэлхийлэхийн тулд хүмүүст байх ёстой хүн чанарын хамгийн үндсэн тэмдэг, шинж чанар төдий юм. Энэ хоёрын дагуу амьдарна гэдэг нь хүн үнэнийг эрэлхийлж байгаа гэсэн үг биш бөгөөд үнэний бодит байдалтай гэдгийг нь бүр ч нотлохгүй. Миний дөнгөж сая ярьсан жишээнээс, хүн мөс чанар, эрүүл ухаандаа үндэслэн хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдвэл үнэн болон зарчмыг зөрчих магадлалтай гэдгийг харж болно. Тэд Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон эдгээр зүйлийг хийх стандартаас хамаагүй хол хэвээр байна. Тиймээс чи хэчнээн мөс чанартай байсан ч, эрүүл ухаан чинь хэчнээн хэвийн байсан ч Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэж чадахгүй бол үнэнийг эрэлхийлж байгаа биш. Үүний адилаар мөс чанар, эрүүл ухааны зөн совингийнхоо цар хүрээнд хэчнээн их зовж, хөдөлмөрлөх чинь хамаагүй, чамайг үнэнийг эрэлхийлж байна гэж хэлж болохгүй.

Бид дөнгөж сая гурван зүйлийг задлан шинжилсэн нь бүгд үнэний эрэл хайгуулын талаарх хүмүүсийн өрөөсгөл хандлага, буруу ойлголт байсан. Тэр гурван зүйл юу байсныг Надад хэл дээ? (Эхнийх нь, хүмүүс өөрсдийнхөө үзлээр сайн, зөв, эерэг гэж үздэг зүйлээ үнэнтэй эндүүрч, тэдгээрийг стандартаа болгож—хүнд тавьдаг Бурханы шаардлага, Бурханы үгийн шаардлага болон стандартыг орлуулж—дараа нь тэдгээр зүйлийг эрэлхийлж, хэрэгжүүлдэг. Хоёр дахь нь, эндүү ташаа ойлголттой зууралдсан суурин дээрээ хүмүүс хүсэл, санаархал өвөрлөх зуураа Бурхантай наймаа хийхээр оролддог. Бурханыг сэтгэл хангалуун, баяр баясгалантай болгосны дараа Бурхан өөрсдөд нь амлалтаа өгнө гэж хүмүүс боддог. Гурав дахь нь, өөрсдийнхөө мөс чанар, эрүүл ухаанд үндэслэн биеэ авч явж, үйлдсэнээр аль хэдийн үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа гэж хүмүүс боддог.) Энэ гурвыг хойш тавивал үнэнийг эрэлхийлэх нь яг юу гэсэн үг вэ? Үнэний эрэл хайгуулын талаарх тодорхойлолтдоо буцаад очъё: “Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх.” Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болох, үнэнийг хэрхэн эрэлхийлэх вэ гэдгийг хүмүүст ойлгуулахад эдгээр үг хангалттай. Бид үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болох талаар аль хэдийн маш их ярьсан. Тэгвэл хүн яаж үнэнийг эрэлхийлэх вэ? Бид одоо ч, өмнө нь ч энэ талаар асар их нөхөрлөсөн: Хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэж байгаа эсэх чинь хамаагүй, энэ нь Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгох ёстой. Тэр нь үнэний эрэл хайгуул юм. Эдгээр үгтэй хамааралгүй бусад бүх зүйл нь үнэний эрэл хайгуул биш. Мэдээж “тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх” нь хүний завхарсан зан чанарт чиглээгүй бол хүний зарим бодол санаа, үзэл бодол, үзлийг хөнддөг. Хэрвээ энэ нь эдгээр зүйлийг хөндөж, хүнд үнэний зарчмын дагуу хэрэгжүүлэх, Бурханы үг болон үнэнд захирагдах боломж олгох зорилготой бол мэдээж тэр нь үүний эцсийн үр нөлөө байх болно. “Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх” гэдэг нь нэлээд тодорхой, илэрхий бөгөөд эцэстээ хүмүүст өгдөг зам нь хэрэгжүүлэлтийнхээ өрөөсгөл хандлагаас ангижирч, хүсэл, санаархлаа орхих боломжийг хүмүүст олгодог. Үүний зэрэгцээ хүмүүс өөрсдийгөө бусдаас илүү, хүн чанартай, мөс чанар, эрүүл ухаантай гэсэн итгэл үнэмшлийнхээ ард нуугдан амьдарч, үүнийгээ ашиглан Бурханы үгийг үндэс сууриа болгох, үнэнийг шалгуураа болгох хэрэгжүүлэлтийн зарчмыг орлуулах ёсгүй. Чи ямар ч шалтгаантай байсан, ямар ч сайн тал, давуу талтай байсан, тэдгээр нь Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх явдлыг орлоход хангалтгүй юм. Тэр бол гарцаагүй. Эсрэгээрээ, хүмүүс, зүйлсийг харах, биеэ авч явах, үйлдэх эхлэлийн цэг чинь тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг хэрэгжүүлэлтийн зарчмын дагуу байвал чи үнэнийг хэрэгжүүлж байна, эс бөгөөс чи үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Товчхондоо хүмүүс хүний үзэл, төсөөлөл дунд амьдарч, наймаа хийх санаархалтай үйлдэж, эсвэл өөрсдийгөө асар ёс суртахуун сайтай гэх итгэл үнэмшлээрээ үнэний эрэл хайгуул, үнэний хэрэгжүүлэлтийг тогтмол орлуулах—ийм арга зам нь бүгд мунхаг юм. Эдгээрийн аль нь ч үнэний эрэл хайгуулын илрэл биш бөгөөд эцэстээ эдгээр мунхаг хандлагын үр дүн нь хүмүүс үнэнийг ойлгодоггүй, Бурханы хүслийг ухамсарлаж чаддаггүй, авралын замаар алхаж чаддаггүй явдал байх болно. Ойлгов уу? (Ойлголоо.) Мэдээж үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүсийн дундаас—аврагдаж чадахгүй хүмүүсээс гадна—үйлчлэл үзүүлэгч байхад бэлэн байдаг зарим хүн бий, тэд амьд үлдэнэ. Энэ нь нэлээд дажгүй бөгөөд үнэнийг эрэлхийлэхгүй байхын өөр нэг сайн сонголт гэж үзэж болно. Аль замыг тусгайлан сонгох чинь та нараас хамаарна. Магадгүй зарим хүн “Энэ бүх нөхөрлөлийн дараа Та бидэнд хүмүүс, зүйлсийг яаж харах, эсвэл яаж биеэ авч явж, үйлдэхийг хэлж өгсөнгүй” гэх байх. Би хэлээгүй гэж үү? (Та хэлсэн.) Хүн юуны дагуу хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх ёстой вэ? (Бурханы үгийн дагуу.) Юуг шалгуураа болгох вэ? (Үнэнийг шалгуураа болгож.) Тэгвэл Бурханы үг юу вэ? Үнэн хаана байна вэ? (Бурханы үг бол үнэн.) Бурханы маш олон үг байдаг, тэдгээр нь хүмүүс, зүйлсийг яаж харж, хэрхэн биеэ авч явж, үйлдэхийг бүх талаар хүмүүст хэлдэг учраас бид одоо үүнийг дэлгэрэнгүй ярихгүй. Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг болохыг дахиад нэг уншаад үз. (Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ? “Тэр чигтээ Бурханы үгийн дагуу, үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс, зүйлсийг харж, биеэ авч явж, үйлдэх.”) Та нар эдгээр үгийг зүрх сэтгэлдээ сийлж, амийнхаа уриа лоозон болгох ёстой. Үүнийг байнга гаргаж ирж, тунгаан бодож, бодолцон үз; зан авир, амьдралын хандлага, аливаа зүйлийн талаарх үзэл бодол, санаархал, зорилгоо тэдгээртэй харьцуулан шалга. Тэгвэл чи жинхэнэ байдал чинь юу болох, чиний гаргадаг зан чанарын мөн чанар юу болохыг тодорхой мэдэрч чадна. Тэдгээрийг энэ үгтэй харьцуулж, энэ үгийг өөрсдийнхөө хэрэгжүүлэлтийн зарчим, хэрэгжүүлэлтийн зам, чиглэл болго. Ийм маягаар эрэлхийлэх үедээ, эдгээр үгэнд бүрэн орж, амьдран харуулж чадах үедээ чи үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу болохыг ойлгоно. Мэдээж эдгээр үгийн бодит байдалд орох үедээ чи үнэнийг эрэлхийлэх замд аль хэдийн орсон байх болно. Үнэнийг эрэлхийлэх замд орох үед үүнээс юу үүдэн гарах вэ? Завхарсан зан чанарын самуурал, хяналт, хязгаарлалтаас үүдсэн зовуурь шаналал улам бүр хөнгөрнө. Яагаад тэр вэ? Учир нь чамд завхарсан зан чанараа шийдвэрлэх зам байгаа, аврагдах найдвар байгаа гэдгийг чи мэдэрнэ. Тэр үед л чи Бурханд үнэхээр итгэж, Бурханы үгийг идэж, уух амьдрал нь сэтгэл ханамжтай, амар амгалан, баяр хөөртэй гэдгийг мэдэрнэ. Бурханд олон жил итгэсний дараа, үнэнийг хайрладаггүй хүмүүст амьдрал нь маш хоосон, найдах зүйл юу ч үгүй мэт санагддаг. Ихэнхдээ тэдэнд завхарсан зан чанараар амьдрах нь үнэхээр шаналгаатай санагддаг бөгөөд үүнээс салахыг хүссэн ч чаддаггүй. Тэд завхарсан зан чанартаа үүрд хязгаарлагдаж, хүлэгдэж, баригдаж, энэ нь асар их зовлон шаналал учруулдаг ч тэдэнд дагах зам огт байдаггүй. Тэдний энэ гашуун зовлонгийн өдрүүд эцэс төгсгөлгүй. Хэрвээ тэд үнэнийг хүлээн авч, аврал хүртэж чадах юм бол энэ гашуун зовлонгийн өдрүүд нь өнгөрөн одно. Гэсэн хэдий ч энэ бүхний үр дүн та нарын ирээдүйн эрэл хайгуул, оролтоос хамаарна.

2022 оны 1-р сарын 29

Өмнөх: Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ (1)

Дараах: Үнэнийг эрэлхийлэх гэж юу гэсэн үг вэ (3)

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих