Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

`

Амийн усан гол

I

Амийн усан гол, болор мэт тунгалаг

Бурхан болон Хурганы сэнтийгээс урсан гардаг

Тэр голын эрэг дээр амийн мод бий

Арван хоёр төрлийн үр жимстэй, сар бүр ургац өгдөг.

Тэр модны навч үндэстнүүдийг эдгээдэг

Ямар ч хараалыг үгүй болгоно.

Бурхан ба Хурганы хаан ширээ тэр хотод байх болно

Зарц нар нь Түүнд үйлчилж, Түүний царайг харах болно.

Түүний нэр тэдний духан дээр байх болно.

Тэнд цаашид шөнө болохгүй, Эзэн Бурхан тэднийг гийгүүлэх учраас тэдэнд дэнлүүний гэрэл ч, нарны гэрэл ч хэрэггүй болно.

Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлах болно.

II

Ариун хот, шинэ Иерусалим

Тэнгэрээс, Бурханаас бууж ирдэг.

Харагтун, Бурханы асар хүмүүстэй хамт байна, Тэр тэдэнтэй хамт амьдрана.

Тэд Бурханы хүмүүс болно.

Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж, тэдний Бурхан болно.

Бурхан тэдний нулимсыг арчина.

Ахиад ямар ч үхэл, зовлон, нулимс, өвдөлт гэж байхгүй.

Учир нь хуучин бүхэн улирч одсон.

Тэр цангасан нэгэнд амийн голын уснаас үнэгүй өгөх болно.

Ялагчид бүхнийг өвлөн авах болно.

Бурхан түний Бурхан байж, тэр Бурханы хүү болно.

Тэнд цаашид шөнө болохгүй, Эзэн Бурхан тэднийг гийгүүлэх учраас тэдэнд дэнлүүний гэрэл ч, нарны гэрэл ч хэрэггүй болно.

Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлах болно.

III

Аянга зүүн зүгээс цахиж, баруун зүгт хүрдэг.

Эцсийн өдрүүдэд Христ, Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтөн дунд биечлэн заларч, үнэнийг илэрхийлдэг.

Үг нь махбодоор илэрч,

Хүн бүр хаант улсын төгс төгөлдөр, сургаалыг хүлээн авч,

өөрсдөө Бурханы хаан ширээний өмнө захирагдана.

Христ эцсийн өдрүүдэд мөнх амийнзамыг авчирна.

Бурханы хүмүүс өдөр бүр Түүний царайг харж, Түүний үгийг сонсч,

зүйрлэшгүй жаргалыг мэдрэнэ.

Түүний үгийн шүүлт ба гэсгээлт нь хоёр талдаа иртэй илд мэт хүн төрөлхтөнийг ариусгаж, аврана.

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлсэн ба эцсийн өдрүүдийн шүүлт эхэлсэн.

Бурханы хүмүүс Таны ариун нэрийг магтан дуулаг

Төгс Хүчит Бурхан хаанчлалыг олж авсан ба газар дээр бууж ирсэн.

Түүний агуу ажил аль эрт дууссан

Бурхан бүрэн алдаршсан.

Тэнд цаашид шөнө болохгүй,

Эзэн Бурхан тэднийг гийгүүлэх учраас тэдэнд дэнлүүний гэрэл ч,

нарны гэрэл ч хэрэггүй болно.

Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлах болно.

Эзэн Бурхан тэднийг гийгүүлэх учраас тэдэнд дэнлүүний гэрэл ч,

нарны гэрэл ч хэрэггүй болно.

Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлах болно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханы ялгамж чанар ба байр суурь

Дараах:Бурхан хүнийг аврахдаа бүрэн төгс аврах болно

Танд таалагдаж магадгүй