59 Үнэнийг хүлээн зөвшөөрвөл ухаалаг охин мөн

I

Энэ олон жил итгэхдээ би Эзэний нэрийг баримталж, өргөгдөнө гэж найдсан.

Эзэнд итгэх юм бол нүглээ уучлуулж, шагнал хүртэнэ гэж бодсон.

Нигүүлслээр аврагдах тухай төсөөлж, ганц алхаад л тэнгэрт гарч, тэнгэрлэг хаанчлалд орохыг хүссэн.

Эзэн Есүсийн зөгнөлийн жинхэнэ ач холбогдлыг хэн ч үнэндээ ойлгодоггүй.

Паулын үгэнд үндэслэн хүмүүс өөрсдийн мөрөөдлийг цогцлоодог.

Эзэн гэнэт үүлэн дээр ирнэ гэдэгт тэд дэмий найддаг.

Тэдний нүд агуу гамшгийг харавч Эзэний илрэлтийг олж хардаггүй.

Эзэн Есүсийн үг аль эрт биелсэн гэдгийг тэд мэддэггүй.

Мунхаг охид Бурханы дуу хоолойг сонсолгүй, үзэлтэйгээ зөрүүдлэн зууралддаг.

Ийнхүү тэд өргөгдөх боломжоо алдан, туйлын их харуусалд автана.

Хүнийг шүүж, цэвэрлэхийн тулд эцсийн өдрүүдийн Христ үнэнийг илэрхийлдэг.

Ухаалаг охид Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэний илрэлтийг угтан авдаг.

Бурханы үгийг идэж уун, Хурганы хуримын зоогт оролцдог.

Шүүлт туулсныхаа дараа тэд Бурханы зан чанар ариун, зөвт гэдгийг хардаг.

Хүмүүс хэтэрхий гүн гүнзгий завхарч, эсэргүүцлээр бялхсан тул тэнгэрлэг хаанчлалд ороход тэнцэхгүй.

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрөх үедээ л тэд цэвэрлэгдэж чаддаг.

Эзэн фарисайчуудыг хоёр нүүр гаргасных нь төлөө хараадаг.

Үнэнч байж, үнэнийг хэрэгжүүлэгсэд л Бурханы ерөөл, магтаалыг хүртэнэ.

Христийг дагаж, үүргээ биелүүлэгсэд л Бурханыг дуулгавартай дагадаг.

Бурханыг үнэхээр хайрлаж, гэрчилдэг хүмүүс л төгс болгуулж чаддаг.

Өмнөх: 58 Гэртээ ирлээ

Дараах: 61 Бурханы хайрын зоригжуулалт

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх