НЭМЭЛТ: 2-Р БҮЛЭГ

Хүмүүс бодитой Бурханыг харах үедээ, өөрсдийн амьдралдаа Бурхантай Өөртэй нь хамт амьдарч, мөр зэрэгцэн алхаж, хамт оршин суух үедээ зүрх сэтгэлд нь маш олон жилийн туршид байсан сониуч зангаа хойш тавьдаг. Өмнө нь яригдаж байсан Бурханы тухай мэдлэг нь зөвхөн эхний алхам юм; хэдийгээр хүмүүст Бурханы тухай мэдлэг байдаг боловч зүрх сэтгэлд нь байнгын олон эргэлзээ үлдсэн: Бурхан хаанаас ирсэн юм бэ? Бурхан иддэг үү? Бурхан энгийн хүмүүсээс асар өөр үү? Бурханы хувьд бүх хүнтэй харьцах нь маш амархан, зүгээр л хүүхдийн тоглоом уу? Бурханы амнаас хэлэгдсэн бүхэн нь тэнгэрийн нууцууд уу? Түүний хэлдэг бүхэн нь бүх бүтээгдсэн зүйлийнхээс илүү өндөр үү? Бурханы нүднээс гэрэл цацардаг уу? Гэх мэтчилэн—хүмүүсийн үзэл ийм чадвартай байдаг. Эдгээр зүйл бол та нарын ойлгож, өөр юунаас ч өмнө орох ёстой зүйл юм. Хүмүүсийн үзлээр бол бие махбодтой болсон Бурхан нь тодорхойгүй Бурхан хэвээр байдаг. Хэрвээ практик мэдлэгээр дамжуулахгүй л бол хүмүүс хэзээ ч Намайг ойлгож чадахгүй ба өөрсдийн дадлага туршлагадаа Миний үйл хэргийг хэзээ ч харахгүй байх байсан юм. Би махбод болсон учраас л хүмүүс Миний хүслийг “ухаарч чадахгүй” байгаа. Хэрвээ Би махбод бололгүй, тэнгэрт, сүнсний ертөнцөд байсаар байсан бол хүмүүс Намайг “мэдэж”, нүүрээрээ газар унан мөргөж, Надад шүтэн мөргөж, өөрсдийн туршлагаасаа Миний тухай “мэдлэгээ” ярих байсан—гэвч тийм мэдлэг нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Лавлагаа болохын хувьд үнэ цэнэ нь юу байх юм бэ? Хүмүүсийн үзлээс гарч ирсэн мэдлэг нь бодитой байх уу? Би хүмүүсийн уураг тархины мэдлэгийг хүсдэггүй—Би практик мэдлэгийг хүсдэг.

Миний хүсэл та нарын дунд цаг ямагт илчлэгдэж байдаг ба Миний гэрэлтүүлэлт болон гэгээрэл цаг үргэлжид байдаг. Намайг шууд бурханлаг чанараар үйлдэх үед энэ нь уураг тархиар дамжин шүүгддэггүй, ямар ч “амтлагч” нэмэх хэрэггүй байдаг—энэ нь бурханлаг чанарын шууд үйл хэрэг юм. Хүмүүс ямар чадвартай вэ? Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл Би бүхнийг биечлэн гүйцэтгээгүй гэж үү? Өмнө нь Би долоо дахин эрчимжсэн Сүнсний тухай ярьсан боловч хэн ч Түүний мөн чанарыг ойлгож чадаагүй—тэд энэ талаар мэдэж байх үедээ ч гэсэн бүрэн гүйцэд ойлгох чадваргүй байсан юм. Намайг бурханлаг чанарт захирагдсан хүн чанараар ажиллаж байх үед энэхүү ажил нь хүмүүсийн ер бусын биш харин энгийн гэж итгэдэг нөхцөл байдалд гүйцэтгэгддэг учраас үүнийг Ариун Сүнсний ажил гэж нэрлэдэг. Бурханлаг чанараар ажиллаж байх үедээ Би хүмүүсийн үзлээр хязгаарлагддаггүй ба тэдний үзэл дэх “ер бусын” хэмжээ хязгааруудад захирагддаггүй учраас энэхүү ажил нь шуурхай үр нөлөөтэй байж, хэрэг явдлын гол цөмд хүрдэг, энэ нь гол зүйлдээ шууд ордог. Үүний үрээр ажлын энэ алхам нь илүү цэвэр, хоёр дахин хурдан байдаг ба хүмүүсийн мэдлэг хурдсаж, Миний үг ихсэж, бүх хүнийг хоцрохгүйн тулд яаравчлахад хүргэдэг. Үр нөлөө нь өөр учраас, мөн Миний ажлын арга барил, чанар болон агуулга адилхан биш учраас—цаашлаад Би албан ёсоор махан биед ажиллаж эхэлсэн учраас дээр дурдсаны дагуу ажлын энэхүү алхмыг долоо дахин эрчимжсэн Сүнсний ажил гэж үзэж болно. Энэ нь хийсвэр зүйл биш. Миний та нар дотор ажилладаг арга барил дахь өөрчлөлтүүдийгa дагаад, мөн хаанчлалын ирэлтийг дагаад долоо дахин эрчимжсэн Сүнс ажиллаж эхэлдэг бөгөөд энэ ажил нь тасралтгүйгээр илүү гүн, илүү эрчимтэй болж байдаг. Бүх хүн Бурханыг харж, тэд бүгдээрээ Бурханы Сүнс хүмүүсийн дунд байгааг харах үед Миний бие махбодтой болсны бүхий л ач холбогдол тодорхой болдог. Нэгтгэн дүгнэх хэрэггүй—хүмүүс үүнийг аяндаа мэддэг.

Өнөөдрийн Миний ажилладаг арга барил, Миний ажлын алхмууд, Миний үгийн өнгө гэх мэтийн олон талаас анхаарч үзвэл одоо Миний амнаас гарч байгаа зүйл л “долоон Сүнсний айлдварууд” юм. Хэдийгээр Би бас өнгөрсөн үед үг хэлж байсан ч гэсэн тэр нь чуулган барьж байгуулах үе шатны үеэр болсон. Энэ нь романы удиртгал болон гарчигтай адилхан бөгөөд мөн чанаргүй байсан юм; зөвхөн өнөөдрийн айлдваруудыг л долоон Сүнсний айлдваруудын мөн чанар гэж нэрлэж болно. “Долоон Сүнсний айлдварууд” нь сэнтийнээс гарсан айлдваруудтай хамаатай, өөрөөр хэлбэл тэдгээрийг шууд бурханлаг чанараар айлдсан юм. Миний айлдварууд тэнгэрийн нууцуудыг илчилж эхэлсэн үе нь Би шууд бурханлаг чанараараа ярьсан үе байсан. Өөрөөр хэлбэл хүн чанарт хязгаарлагдалгүйгээр Би сүнсний ертөнцийн бүх нууцууд болон нөхцөл байдлуудыг шууд илчилсэн. Би өмнө нь хүн чанарын хэмжээ хязгааруудад захирагдаж байсан гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Үүнд тайлбар шаардлагатай. Хүмүүсийн нүдээр бол хэн ч тэнгэрийн нууцуудыг илчлэх чадваргүй; хэрвээ Бурхан Өөрөө байгаагүй бол газар дээрх өөр хэн ч эдгээр нууцын талаар мэдэж чадахгүй. Тиймээс Би хүмүүсийн үзэлд хандаж үгээ хэлдэг ба Би хүн чанарын хэмжээ хязгааруудад захирагддаг байсан учраас өнгөрсөн үед ямар ч нууцыг илчлээгүй гэж хэлдэг. Гэхдээ илүү тодорхой хэлбэл ийм биш: Миний ажил өөр байдгаас болж Миний үгийн агуулга өөр байдаг, тиймээс Би бурханлаг чанараар Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж эхлэх үедээ нууцуудыг илчилсэн; өнгөрсөн үед Би бүх хүний хэвийн гэж үздэг нөхцөл байдалд ажиллах хэрэгтэй байсан ба Миний хэлдэг үг хүмүүсийн үзэлд биелэх чадвартай байлаа. Намайг нууцуудыг илчилж эхлэх үед эдгээрийн нэг нь ч хүмүүсийн үзлээр бол боломжгүй байсан юм—тэдгээр нь хүний үзэл санаатай адилгүй. Иймээс Би албан ёсоор бурханлаг чанараар үгээ хэлж эхэлсэн бөгөөд эдгээр нь долоон Сүнсний айлдварууд байлаа. Хэдийгээр өнгөрсөн үеийн үг нь сэнтийнээс гарсан айлдварууд байсан боловч тэдгээрийг хүмүүсийн хувьд хүрэх боломжтой зүйлсийн үндсэн дээр хэлсэн, тиймээс шууд бурханлаг чанараар айлдаагүй юм—үүний үр дүнд тэдгээр нь долоон Сүнсний айлдварууд байгаагүй билээ.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “дахь өөрчлөлтүүдийг” гэдэг үг байдаггүй.

Өмнөх: 11-Р БҮЛЭГ

Дараах: 12-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

10-Р БҮЛЭГ

Хаанчлалын эрин үе нь эцсийн эцэст өнгөрсөн үеэс ялгаатай. Энд хүн яаж авирладаг нь хамаагүй; харин ч Би ажлаа биечлэн гүйцэтгэхээр газар...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх