11-Р БҮЛЭГ

Хүний энгийн нүдээр, энэ хугацаан дахь Бурханы айлдваруудад ямар ч өөрчлөлт байхгүй мэт харагддаг, ийм учраас хүмүүс Бурханы ярьдаг хуулийг ухаарах чадваргүй байдаг бөгөөд Түүний үгийн агуулгыг ойлгодоггүй. Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа хүмүүс эдгээр үгэнд ямар ч шинэ нууц байгаа гэж итгэдэггүй; тиймээс тэд ер бусын шинэлэг амьдралаар амьдрах чадваргүй байдаг бөгөөд оронд нь зогсонги, үхээнц амьдралаар амьдардаг. Гэхдээ Бурханы айлдваруудаас бид, хүний ойлгохын аргагүй, хүрэхийн аргагүй илүү гүнзгий түвшний утга учир байгаа гэдгийг хардаг. Өнөөдөр хүн Бурханы ийм үгийг унших хувьтай байгаа нь бүх ерөөлөөс хамгийн агуу нь юм. Хэрвээ хэн ч эдгээр үгийг уншихгүй байсан бол хүн үүрд биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөсөн, өөрийгөө мэдэхгүй хэвээр үлдэж, өөрт нь яг хэчнээн дутагдал байгааг мэдэхгүй байх байлаа. Бурханы гүн гүнзгий, ойлгохын аргагүй үгийг уншсаныхаа дараа хүмүүс тэдгээрийг нууцханаар биширдэг бөгөөд тэдний зүрх сэтгэлд худал хуурмагаар бохирдоогүй жинхэнэ итгэл үнэмшил байдаг; тэдний зүрх сэтгэл хуурамч бараа биш, харин жинхэнэ наймаа болдог. Энэ нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлд үнэхээр тохиолддог зүйл юм. Хүн бүхэн зүрх сэтгэлдээ өөрийн гэсэн түүхтэй байдаг. Тэд өөрсдөдөө ийнхүү хэлж байгаа юм шиг байдаг: Үүнийг бараг Бурхан Өөрөө хэлсэн байх—хэрвээ Бурхан биш бол, өөр хэн ийм үг айлдаж чадах юм бэ? Би яагаад тэдгээрийг хэлж чаддаггүй юм бэ? Би яагаад тийм ажил хийх чадваргүй юм бэ? Бурханы ярьдаг бие махбодтой болсон Бурхан үнэхээр бодитой агаад Бурхан Өөрөө юм шиг харагдаж байна! Би цаашид эргэлзэхгүй. Эс бөгөөс Бурханы гар ирэх үед харамсахад хэтэрхий оройтсон байх юм шиг байна! … Энэ нь ихэнх хүмүүсийн зүрх сэтгэлдээ боддог зүйл юм. Бурханыг ярьж эхэлсэн үеэс өнөөдрийг хүртэл, Бурханы үгийн дэмжлэггүйгээр бүх хүн унах байсан гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Энэ бүх ажил хүнээр биш, Бурханаар Өөрөөр нь хийгдсэн гэдгийг яагаад хэлсэн юм бэ? Хэрвээ Бурхан чуулганы амьдралыг дэмжихийн тулд үгийг ашиглаагүй бол хүн бүхэн ул мөргүй алга болох байв. Энэ нь Бурханы хүч чадал биш гэж үү? Энэ нь үнэхээр хүний цэцэн цэлмэг үг гэж үү? Энэ нь хүний гайхалтай авьяас уу? Огтхон ч үгүй! Задлан шинжлэхгүйгээр, судсаар нь ямар төрлийн цус урсаж байгааг хэн ч мэдэхгүй байх байсан, өөрсдөд нь хэчнээн зүрх байгааг, эсвэл хэчнээн тархи байгааг тэд мэдэхгүй байх байсан ба бүгдээрээ Бурханыг мэддэг гэж бодох байсан юм. Тэдний мэдлэг дотор эсэргүүцэл агуулагдсаар байгаа гэдгийг тэд мэддэггүй гэж үү? Бурхан, “Хүн төрөлхтөн дэх хүн бүр Миний Сүнсний ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч, өөрсдийн үг, үйлдэл бүрийг нарийн шинжих ёстой ба цаашлаад Миний гайхалтай үйл хэргүүдийг харах ёстой” хэмээн хэлдэгт гайхах юмгүй. Бурханы үг зорилгогүй, үндэслэлгүй биш гэдгийг үүнээс харж болно. Бурхан хэзээ ч, хэнд ч шударга бусаар хандаагүй; Иов хүртэл өөрийнхөө бүх итгэлээр үүнээс хэлтрүүлэгдээгүй—тэр бас задлан шинжлэгдэж, өөрийн ичгүүрээс нуугдах газарүй үлдсэн юм. Өнөөдрийн хүмүүсийн тухайд бол хэлэхийн ч хэрэггүй. Тиймээс Бурхан нэн даруй, “Хаанчлал газар дээр буун ирэх үед та нарт ямар санагдах вэ?” гэж асуудаг. Бурханы асуулт бага зэрэг л хамаатай боловч хүмүүсийг будилуулж орхидог: Бидэнд ямар санагддаг вэ? Хаанчлал хэзээ ирэхийг бид одоо ч мэддэггүй, иймээс бид яаж мэдрэмжийн талаар ярьж болох юм бэ? Үүнээс ч илүүтэйгээр бидэнд ямар ч таамаг байхгүй. Хэрвээ би ямар нэг зүйлийг мэдрэх ёстой бол энэ нь өөр юу ч биш, харин “мэл гайхах” явдал байх сан. Үнэндээ энэ асуулт нь Бурханы үгийн зорилго биш. Юун түрүүнд “Миний хөвгүүд болон ардууд Миний сэнтий рүү хөврөх үед, агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлтийг Би албан ёсоор эхэлнэ” хэмээх ганц өгүүлбэр бүхий л сүнсний ертөнцийн хөгжлийг дүгнэдэг. Энэ хугацаанд Бурхан сүнсний ертөнцөд юу хийхийг хүсэж байгааг хэн ч мэддэггүй ба Бурхан эдгээр үгийг айлдсаны дараа л хүмүүст үл ялиг сэхээрэл төрдөг. Бурханы ажилд өөр өөр алхам байдаг учраас бүхий л орчлон ертөнц даяарх Бурханы ажил бас ялгаатай байдаг. Энэ хугацаанд Бурхан үндсэндээ Бурханы хөвгүүд болон ардуудыг авардаг, өөрөөр хэлбэл, тэнгэрэлчээр хариулагдсан Бурханы хөвгүүд болон ардууд харьцалт, эвдэлтийг хүлээн зөвшөөрч эхэлдэг, тэд өөрсдийнхөө бодол болоод үзлийг албан ёсоор арилгаж эхэлдэг ба энэ дэлхийн аливаа ул мөртэй салах ёс хийдэг; өөрөөр хэлбэл, Бурханы ярьсан “агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт” албан ёсоор эхэлдэг. Энэ нь Бурханы шүүлт учраас Бурхан Өөрийн дуу хоолойг айлдах ёстой—хэдийгээр агуулга нь ялгаатай байдаг ч зорилго нь үргэлж адилхан байдаг. Өнөөдөр Бурханы ярианы өнгөнөөс харвал, Түүний үг тодорхой бүлэг хүмүүс рүү чиглэсэн мэт санагддаг. Үнэндээ юун түрүүнд, эдгээр үг нь бүх хүн төрөлхтний уг чанарт хаяглагддаг. Тэдгээр нь шууд хүний нугас руу зүсэн орж, хүний мэдрэмжүүдийг өршөөдөггүй бөгөөд юуг ч орхихгүйгээр, юуг ч гаргахгүйгээр түүний мөн чанарыг бүхэлд нь илчилдэг. Өнөөдрөөс эхлээд Бурхан хүний жинхэнэ төрхийг албан ёсоор илчилдэг, иймээс “Өөрийн Сүнсний дуу хоолойг бүх орчлон ертөнцөд гаргаж эхэлдэг.” Эцэстээ хүрэх үр дүн нь “Өөрийн үгээр дамжуулан Би тэнгэр газар дахь бүх зүйлийг болон бүх хүнийг цэвэрлэн угаах болно, ингэснээр газар дэлхий цаашид бохир заваан, завхай байхаа больж, харин ариун хаанчлал байх болно.” Эдгээр үг нь хаанчлалын ирээдүйг харуулдаг, энэ нь бүхэлдээ Христийн хаанчлал бөгөөд Бурханы хэлсэнчлэн “Бүгдээрээ сайн үр жимс, бүгд ажилч хичээнгүй тариаланчид” юм. Энэ нь аяндаа орчлон ертөнц даяар тохиолдох бөгөөд зөвхөн Хятадаар хязгаарлагдахгүй.

Бурханыг ярьж, үйлдэж эхлэх үед л хүмүүс, өөрсдийнхөө үзэлд Түүний талаар бага зэргийн мэдлэгтэй болдог. Анх энэхүү мэдлэг нь зөвхөн тэдний үзэлд оршдог боловч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хүмүүс, өөрсдийнх нь бодол хий дэмий агаад зохисгүй гэдгийг улам бүр мэдэрч эхэлдэг; тиймээс тэд “өөрсдийн ухамсарт бодитой Бурханы орон зайг бүтээх” хэмжээнд Бурханы хэлдэг бүхэнд итгэж эхэлдэг. Хүмүүсийн ухамсарт л бодитой Бурханд зориулсан орон зай байдаг. Бодит байдал дээр гэхдээ тэд Бурханыг мэддэггүй бөгөөд дэмий хоосон үг ярихаас өөрийг хийдэггүй. Гэсэн ч өнгөрсөнтэй харьцуулбал тэд асар их ахиц дэвшил гаргасан—гэсэн ч бодитой Бурханаас Өөрөөс нь хамаагүй хол байсаар байгаа. Яагаад Бурхан үргэлж, “Тасралтгүй үргэлжилсэн хүмүүсийн урсгал дунд Би өдөр бүр алхаж, өдөр бүр хүн бүхэн дотор ажилладаг” гэж хэлдэг вэ? Бурхан иймэрхүү зүйл хэдий чинээ их хэлнэ, хүмүүс тэдгээрийг өнөөдрийн бодитой Бурханы Өөрийн үйлдлүүдтэй төдий чинээ их харьцуулж чадна, иймээс тэд бодитой Бурханыг бодит байдал дээр илүү сайн мэдэж чадна. Бурханы үгийг махбодын өнцгөөс хэлж, хүний хэлийг ашиглан айлдсан учраас тэдгээрийг материаллаг зүйлтэй харьцуулснаар хүмүүс Бурханы үгийг ойлгож чаддаг, тэгснээр илүү их үр дүнд хүрдэг. Нэмж хэлэхэд, хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх “Өөрийнхөө” болон бодит байдал дээрх “Өөрийнхөө” дүр төрхийн талаар Бурхан ахин дахин ярьдаг, энэ нь хүмүүсийг, өөрсдийнхөө зүрх сэтгэл дэх Бурханы дүр төрхийг цэвэрлэх илүү дуртай болгож, тэгснээр бодитой Бурханыг Өөрийг нь мэдэж, харилцах илүү дуртай болгодог. Энэ нь Бурханы үгийн мэргэн ухаан билээ. Бурхан ийм зүйлсийг хэдий чинээ их хэлнэ, Бурханы талаарх хүмүүсийн мэдлэгт төдий чинээ их ач тустай байдаг, тиймээс Бурхан “Хэрвээ Би махбод болоогүй бол хүн хэзээ ч Намайг мэдэхгүй байсан бөгөөд тэр Намайг мэдэж авсан ч гэсэн тийм мэдлэг нь мөн л үзэл байхгүй гэж үү?” гэж хэлдэг. Үнэндээ, хэрвээ хүмүүс өөрсдийнхөө үзлийн дагуу Бурханыг мэдэх шаардлагатай байсан бол энэ нь тэдний хувьд амархан байх байсан, тэд тайван, аз жаргалтай байх байсан ба тиймээс Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлд бодитой биш, үүрд тодорхойгүй байх байв, энэ нь Бурхан биш Сатан бүхий л орчлон ертөнцийг ноёрхдог гэдгийг батална; тиймээс “Би эрх мэдлээ буцаан авсан” хэмээх Бурханы үг үүрд хий хоосон хэвээр үлдэх байлаа.

Бурханлаг чанар шууд үйлдэх үе нь мөн хаанчлал албан ёсоор хүний ертөнцөд бууж ирэх цаг юм. Гэхдээ энд хэлсэн зүйл бол хаанчлал хүмүүсийн дунд хэлбэржихгүй, харин хүмүүсийн дунд бууж ирнэ—тиймээс өнөөдрийн ярьсан зүйл нь хаанчлал хэрхэн хэлбэрээ олох биш, хаанчлалын бүтээн байгуулалт юм. Яагаад Бурхан “Бүх зүйл чимээгүй болдог” гэж үргэлж хэлдэг вэ? Бүх зүйл анир чимээгүй болох юм гэж үү? Өндөр уулс үнэхээр чимээгүй болох юм гэж үү? Тэгвэл яагаад хүмүүс үүнийг огт мэдэрдэггүй юм бэ? Бурханы үг буруу байж таарах уу? Эсвэл Бурхан хэтрүүлж байгаа юм уу? Бурханы хийдэг бүхэн тодорхой орчинд гүйцэтгэгддэг учраас хэн ч үүнийг мэддэггүй, эсвэл үүнийг нүдээрээ харах чадваргүй байдаг бөгөөд хүмүүсийн хийж чаддаг бүхэн нь Бурханы ярихыг сонсох юм. Бурханы үйлддэг сүр жавхлангаас болж, Бурханыг ирэх үед тэнгэр, газарт асар их өөрчлөлт гарсан юм шиг байдаг; Бурханы хувьд бүх хүн энэ мөчийг ажиглаж байгаа мэт харагддаг. Өнөөдөр баримтууд хараахан гарч ирээгүй байгаа. Хүмүүс ердөө Бурханы үгийн үгчилсэн утгын заримаас нь бага зэрэг суралцсан. Тэд өөрсдийнхөө үзлийг цэвэрлэх үед жинхэнэ утга учир нь хүлээж байдаг; зөвхөн тэр үед л тэд, бие махбодтой болсон Бурхан газар дээр болоод тэнгэрт өнөөдөр юу хийж байгааг мэдэж авдаг. Хятад дахь Бурханы ардуудад зөвхөн агуу улаан лууны хор байгаа юм биш. Тэгээд бас тэдэнд агуу улаан лууны уг чанар илүү ихээр, илүү тодорхой илчлэгддэг. Гэхдээ Бурхан ердөө агуу улаан лууны хорын талаар бага зэрэг дурдан, энэ талаар шууд ярьдаггүй. Ийм маягаар Тэр хүний шархыг шууд илчилдэггүй ба энэ нь хүний ахиц дэвшилд илүү их ач тустай. Агуу улаан лууны үр сад, бусдын өмнө агуу улаан лууны үр удам гэж нэрлэгдэх дургүй байдаг. “Агуу улаан луу” хэмээх үгс тэдэнд ичгүүр авчрах юм шиг байдаг; тэдний хэн нь ч эдгээр үгийг ярих дургүй байдаг, тиймээс Бурхан, “Миний ажлын энэ үе шат юуны өмнө та нар дээр төвлөрдөг, энэ нь Хятад улсад бие махбодтой болсны минь ач холбогдлын нэг тал юм” гэж л хэлдэг. Илүү нарийн хэлбэл, Бурхан агуу улаан лууны үр садын ердийн төлөөлөгчдийг байлдан дагуулахын тулд үндсэндээ ирсэн ба энэ нь Бурхан Хятадад бие махбодтой болсны утга учир юм.

“Намайг хүмүүсийн дунд биечлэн ирэхэд тэнгэрэлчүүд хариулах ажлаа зэрэг эхэлсэн.” Үнэндээ, тэнгэрэлчүүд бүх хүмүүсийн дунд ажлаа эхлүүлэх үед л Бурханы Сүнс хүний ертөнцөд ирдэг гэдгийг үгчлэн авч үзэж болохгүй. Харин оронд нь, энэ хоёр ажил—бурханлаг чанарын ажил болон тэнгэрэлчүүдийн хариулга—нэгэн зэрэг гүйцэтгэгддэг. Дараа нь Бурхан, тэнгэрэлчүүдийн хариулгын талаар бага зэрэг ярьдаг. Түүнийг, “бүх хөвгүүд болон ард зөвхөн шалгалт, хариулгыг хүлээн аваад зогсохгүй, мөн бүх төрлийн үзэгдэл тохиолдохыг өөрсдийн нүдээр харж чаддаг” гэж хэлэх үед ихэнх хүмүүс “үзэгдэл” хэмээх үгийн талаар асар их төсөөлөлтэй байдаг. Үзэгдлүүд нь хүмүүсийн төсөөлөл дэх ер бусын үйл явдлуудыг хэлдэг. Гэхдээ ажлын агуулга нь бодитой Бурханыг Өөрийг нь мэдэх явдал хэвээр үлддэг. Үзэгдлүүд нь тэнгэрэлчүүдийн ажилладаг арга барилууд юм. Тэдгээр нь хүмүүст тэнгэрэлчүүдийн оршин тогтнолыг ухамсарлах боломж олгон, тэдэнд мэдрэмж, эсвэл зүүд өгч магадгүй юм. Гэхдээ тэнгэрэлчүүд хүнд харагдахгүй хэвээр үлддэг. Бурханы хөвгүүд, ардын дунд тэдний ажилладаг арга нь тэднийг шууд гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэх, үүн дээр нэмээд тэдэнтэй харьцаж, тэднийг эвдэх юм. Тэд номлол өгөх нь ховорхон. Угаасаа хүмүүсийн хоорондох ярилцаа бол тусдаа; энэ нь Хятадын гаднах улс орнуудад тохиолдож байгаа зүйл. Бурханы үгэн дотор агуулагддаг зүйл нь бүх хүн төрөлхтний амьдралын нөхцөл байдлын илчлэл юм—мэдээжийн хэрэг энэ нь үндсэндээ агуу улаан лууны үр сад руу чиглэдэг. Бүх хүн төрөлхтний янз бүрийн сүнсний байдлаас Бурхан, үлгэр дуурайл болон үйлчлэх төлөөлөгчдийг сонгодог. Тиймээс Бурханы үг хүмүүсийг нүцгэлдэг ба тэд ямар ч ичгүүрийг мэддэггүй, эсвэл туяарах гэрлээс нуугдах ямар ч цаг байхгүйгээр, өөрсдөөсөө болж ялагддаг. Хүний олон ааш маяг бол асар олон тооны дүр зураг бөгөөд Бурхан үүнийг эртний үеэс өнөөдрийг хүртэл зурсан, үүнийг Тэр өнөөдрөөс эхлээд маргааш хүртэл зурах болно. Түүний зурдаг бүхэн нь хүний муу муухай байдал: Зарим нь харанхуйд цурхиран уйлж, нүд нь сохорсонд илт энэлэн шаналж байх шиг байдаг, зарим нь инээж, зарим нь том давлагаанд цохигдож, зарим нь овон товонтой уулын замаар алхаж, зарим нь өргөн уудам цөлийн дунд, нумын хөвч татах төдийд цочдог шувуу адил айдастайгаар чичирч, уулан дахь зэрлэг амьтдад идүүлэхээс гүнээ айн эрж хайж байдаг. Бурханы гараар, энэ олон муухай ааш маяг нь сэтгэл хөдлөм, амьд мэт зураг болдог, тэдгээрийн дийлэнх нь харахад хэтэрхий аймшигтай, эсвэл хүмүүсийн толгойтой үсийг арзайлгаж, тэднийг төөрөлдүүлж, будилуулж орхиход хангалттай. Бурханы нүдээр, хүнд илэрхийгддэг бүхэн нь муу муухай байдлаас өөр юу ч биш бөгөөд хэдийгээр энэ нь өрөвдөх сэтгэлийг төрүүлж магадгүй боловч мөн л муу муухай байдал юм. Хүний Бурханаас ялгагдах ялгаа гэвэл, хүний сул тал нь бусдад нинжин сэтгэл харуулах хандлагатай байдагт оршино. Гэтэл Бурхан хүнд үргэлж нэгэн ижил хандсан, энэ нь Тэр үргэлж нэгэн ижил хандлагатай байсан гэсэн үг юм. Тэр хүмүүсийн төсөөлдөг шиг, хүүхдүүдээ дандаа эхэнд тавьдаг туршлагатай ээж шиг үргэлж сайхан сэтгэлтэй байдаггүй. Бодит байдал дээр, хэрвээ Бурхан агуу улаан лууг байлдан дагуулахын тулд иж бүрэн арга барил ашиглахыг хүсээгүй бол хүний хязгаарлалтад өртөхийг Өөртөө зөвшөөрч, ийм доромжлолд бууж өгөхгүй байсан юм. Бурханы уг чанарын дагуу хүмүүсийн хийдэг, хэлдэг бүхэн нь Бурханы уур хилэнг өдөөдөг ба тэд гэсгээгдэх учиртай. Бурханы нүдээр тэдний нэг нь ч стандартад нийцдэггүй бөгөөд дор бүрнээ Бурханы дайралтын бай юм. Хятад дахь Бурханы ажлын зарчмуудаас болж, түүнчлэн агуу улаан лууны уг чанараас болж, дээр нь нэмээд Хятад бол агуу улаан луугийн улс орон, мөн бие махбодтой болсон Бурханы оршин суудаг газар нутаг хэмээх баримтаас болж Бурхан уураа дарж, агуу улаан лууны бүх үр садыг байлдан дагуулах ёстой; гэсэн ч Тэр агуу улаан лууны үр садыг үргэлж жигших болно, өөрөөр хэлбэл, агуу улаан луунаас гардаг бүхнийг үргэлж жигших болно—энэ нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй.

Хэн ч, хэзээ ч Бурханы ямар нэг үйлдлийн талаар мэдэж байгаагүй, мөн Түүний үйлдлүүдийг хэн ч, хэзээ ч хараагүй. Бурханыг Сионд буцан ирэх үед хэн энэ талаар мэдсэн юм бэ? Тиймээс “Би хүмүүсийн дунд чимээгүй ирж, аажуухнаар явдаг. Хэн нэгэн хэзээ нэгэн цагт Намайг харсан уу?” хэмээх үгс нь, хүнд үнэндээ сүнсний ертөнцийн үйл явдлуудыг хүлээн зөвшөөрөх чадвар дутагддаг гэдгийг харуулдаг. Өмнө нь Бурхан, Түүнийг Сион руу эргэн ирэх үед “нар төөнөсөн, сар гэрэлтсэн” байдаг гэж хэлсэн. Хүмүүс Бурхан Сионд эргэн ирэхэд санаа тавьсан хэвээр байгаа учраас—үүнийг хараахан орхиогүй учраас—хүмүүсийн үзэлд нийцүүлэхийн тулд Бурхан, “нар төөнөсөн, сар гэрэлтсэн” гэсэн үгсийг шууд айлддаг. Үүний үр дүнд хүмүүсийн үзэл Бурханы үгээр цохигдох үед тэд Бурханы үйлдлүүд маш гайхалтай гэдгийг харж, Түүний үгс гүн гүнзгий агаад бүх хүний хувьд ойлгохын аргагүй, тайлахын аргагүй гэдгийг ойлгодог; тиймээс тэд энэ хэрэг явдлыг бүрмөсөн хойш тавьж, Бурхан аль хэдийн Сионд эргэн ирсэн мэт сүнсэндээ бага зэрэг тодорхой байдлыг мэдэрдэг ба иймээс хүмүүс энэ хэрэг явдалд асар их анхаарал хандуулдаггүй. Энэ мөчөөс эхлээд тэд Бурханы үгийг нэгэн зүрх сэтгэл, нэгэн оюун ухаанаар хүлээн зөвшөөрч, Бурханыг Сионд буцан ирсний дараа гамшиг тохиолдох болно гэж түгшихээ больдог. Зөвхөн тэр үед л хүмүүс, бүхий л анхаарлаа Бурханы үгэнд хандуулж, өөр юуг ч анхаарах хүсэлгүйгээр Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөх нь амархан байдаг.

Өмнөх: 10-Р БҮЛЭГ

Дараах: НЭМЭЛТ: 2-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

АЖИЛ БА ОРОЛТ (8)

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь хүн бүрийн сүнсийг өөрчилж, хүн болгоны оюун санааг өөрчлөхийн төлөө байдаг болохоор асар их гэмтэл авсан...

41-Р БҮЛЭГ

Би нэгэнтээ хүмүүсийн дунд агуу ажил хийсэн боловч тэд анзаараагүй, тиймээс Би үүнийг тэдэнд алхам алхмаар илчлэхийн тулд Өөрийн үгийг...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх