Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

Чуулганыг байгуулах цаг үед Бурхан хаанчлалыг байгуулах талаар огт дурдаагүй. Тэр хэдийгээр дурдсан ч гэсэн, чуулганыг байгуулах үеийн ярианы хэв маягаар үүнийг хэлсэн юм. Хаанчлалын эрин үе ирмэгц Бурхан чуулган байгуулах үеийн зарим арга болон ажил хэргийг ганцхан зураасаар дарж хүчингүй болгосон бөгөөд үүнтэй хамаатай ганц ч үгийг дахин хэзээ ч хэлээгүй билээ. Энэ нь яг нарийндаа, үргэлж шинэ, хэзээ ч хуучин байдаггүй “Бурханы Өөрийн” үндсэн утга учир юм. Түүнчлэн өнгөрсөн үед аливаа зүйл хийгдсэн ч гэсэн тэдгээр нь улирсан баларсан эрин үеийн нэг хэсэг учраас Бурхан тийм зүйлсийг Христийн өмнөх цаг хугацааных хэмээн бүлэглэсэн ба харин одоо үеийг “Христийн Дараах”[a] цаг үе гэдэг. Үүнтэй холбоотойгоор, чуулганыг байгуулах явдал нь хаанчлалыг байгуулахад зайлшгүй шаардлагатай өмнөх үе юм гэж үзэж болно. Энэ нь, хаанчлалд Бурхан Өөрийн захирах эрх мэдлийг эзэмших суурийг тавьсан. Өнөөдөр чуулган байгуулах ажил нь, Бурханы газар дээрх ажлын анхаарлын төв болох хаанчлалыг байгуулахтай харьцуулахад ердөө сүүдэр төдий юм. Бурхан чуулган байгуулах ажил дуусахаас өмнө Өөрийн ажлын бүх хэсгийг бэлдсэн бөгөөд цаг нь болох үед Тэр Өөрийн ажилдаа шууд дайран орсон. Тиймээс Бурхан “Хаанчлалын эрин үе нь эцсийн эцэст өнгөрсөн үеэс ялгаатай. Энд хүн юу хийж буй нь хамаагүй байдаг. Үүний оронд, Би газар дээр буун ирснийхээ дараа Өөрийн ажлыг—хүн хэзээ ч ухамсарлаж, биелүүлж чадахгүй тэр ажлыг биечлэн гүйцэтгэдэг” гэж хэлсэн юм. Үнэндээ энэ ажлыг Бурхан биечлэн гүйцэтгэх ёстой—ямар ч хүн ийм ажил хийх чадваргүй, тэд зүгээр л үүнийг хийж чадахгүй. Хүмүүсийн дундах ийм агуу ажлыг Бурханаас өөр хэн гүйцэтгэж чадах юм бэ? Өөр хэн, бүх хүн төрөлхтнийг хагас үхлүүт болтол нь тарчилгах чадвартай вэ? Хүн ийм ажил зохицуулж ер нь чадах уу? Яагаад Тэр “Би газар дээр буун ирснийхээ дараа Өөрийн ажлыг биечлэн гүйцэтгэдэг” гэж хэлдэг юм бэ? Бурханы Сүнс бүх огторгуйгаас үнэхээр алга болж чадна гэж үү? “Би газар дээр буун ирснийхээ дараа Өөрийн ажлыг биечлэн гүйцэтгэдэг” гэдэг нь Бурханы Сүнс ажлаа хийхээр бие махбодтой болсон баримт болоод Бурханы Сүнс хүн төрөлхтнөөр дамжуулан гарцаагүй ажиллаж байгаа баримтыг хоёуланг нь хэлж байна. Өөрийн ажлыг биечлэн гүйцэтгэснээрээ Бурхан олон хүмүүст, Бурханыг Өөрийг нь энгийн нүдээр харах боломжийг олгодог, ингэснээр тэд сүнсээрээ анхааралтайгаар хайх хэрэггүй юм. Цаашлаад энэ нь, Сүнсний үйл ажиллагааг өөрсдийн нүдээрээ харах боломжийг бүх хүмүүст олгож, хүний махан бие болон Бурханы махан биеийн хооронд үндсэн ялгаа байдаг гэдгийг тэдэнд харуулдаг. Үүний зэрэгцээ бүх огторгуй болон орчлон ертөнц даяар Бурханы Сүнс ажилласаар байгаа. Гэгээрч, Бурханы нэрийг хүлээн зөвшөөрсөн бүх хүмүүс Бурханы Сүнс хэрхэн ажилладгийг харж, тэгснээрээ бие махбодтой болсон Бурхантай бүр ч илүү их танил болсон. Иймээс хэрвээ зөвхөн Бурханы бурханлаг чанар шууд ажиллавал өөрөөр хэлбэл, Бурханы Сүнс өчүүхэн төдий ч хөндлөнгийн оролцоогүйгээр ажиллаж чадвал хүн бодитой Бурхантай Өөртэй нь илүү танил болдог. Энэ нь хаанчлалыг байгуулахын мөн чанар юм.

Бурхан хэдэн удаа бие махбодтой болсон бэ? Энэ нь хэд хэдэн удаа байж таарах уу? Яагаад Бурхан олон удаа “Би нэгэнтээ хүний ертөнцөд бууж, тэдний зовлон шаналлыг туулж, ажигласан, гэхдээ бие махбод болсон Өөрийн зорилгыг биелүүлээгүй” гэж хэлсэн юм бэ? Бурхан хэд хэдэн удаа бие махбодтой болсон боловч хүн ганц ч удаа мэдээгүй юу? Энэ өгүүлбэр тийм утгатай биш. Бурхан эхний удаа бие махбодтой болох үед Түүний зорилго нь үнэндээ хүнд Өөрийгөө мэдэгдэх явдал биш байсан. Үүний оронд Тэр Өөрийн ажлыг гүйцэтгээд, дараа нь хэнд ч анзаарагдалгүйгээр эсвэл Түүнийг мэдэх боломж өгөлгүйгээр алга болсон. Түүнийг бүрэн мэдэх боломжийг Тэр хүнд олгоогүй ба мөн бие махбодтой болсны ач холбогдлыг бүрэн эзэмшээгүй, иймээс Түүнийг бүрэн бие махбодтой болсон гэж хэлж болохгүй юм. Эхний удаа бие махбодтой болохдоо Тэр зүгээр л тэрхүү ажлыг гүйцэтгэхийн тулд нүгэлт чанаргүй махан биеэ ашигласан—ажил дууссан бөгөөд цаашид дурдах хэрэг байгаагүй. Эрин үеүдийн туршид Бурханаар ашиглагдсан хүмүүсийн хувьд гэвэл тийм тохиолдлуудыг бие махбод бололт гэж нэрлэх нь бүр ч зохисгүй. Өнөөдөр, дотроо байгаа бүрэн бурханлаг чанарыг нуун далдалсан хэвийн хүн чанарын гадаад илрэлттэй агаад Өөрийг нь мэдэх боломжийг хүнд олгох зорилготой, бодитой Бурхан Өөрөө болох Түүнийг л бие махбод бололт гэж бүрэн нэрлэж болно. Энэ дэлхийд хийсэн Бурханы эхний айлчлалын утга учир нь, өнөөдөр бие махбод бололт гэж нэрлэгддэг зүйлийн ач холбогдлын зөвхөн нэг талыг л хамардаг—энэ айлчлал нь одоогийн бие махбод бололт гэж нэрлэгддэг зүйлийн бүрэн утга учрыг яавч эзэмшээгүй. Ийм учраас Бурхан, “бие махбод болсоны ач холбогдлыг биелүүлээгүй” гэж хэлсэн. “Хүний зовлон шаналлыг туулж, ажиглах” гэдэг нь Бурханы Сүнс болон хоёр удаагийн бие махбод бололтыг хамаатуулж байгаа, тиймээс Бурхан “Хаанчлалыг байгуулж эхлэх үед, бие махбод болсон Миний махан бие албан ёсоор үйлчлэлээ хэрэгжүүлж эхэлнэ; тэгснээр хаанчлалын Хаан Өөрийн захирах эрх мэдлээ албан ёсоор хүлээн авна” гэсэн. Хэдийгээр чуулганы барьж байгуулах нь Бурханы нэрийг гэрчлэх гэрчлэл байсан боловч ажил хараахан албан ёсоор эхлээгүй байсан—зөвхөн өнөөдөр л үүнийг хаанчлалыг байгуулах явдал гэж нэрлэж болно. Өмнө нь хийгдсэн бүхэн ердөө урьдчилсан загвар байсан бөгөөд энэ нь бодитой зүйл байгаагүй. Хэдийгээр хаанчлалд орсон гэж хэлсэн боловч үүн дотор ямар ч ажил хараахан хийгдээгүй байгаа. Зөвхөн өнөөдөр, одоо л Бурханы бурханлаг чанар дотор ажил хийгдэж, Бурхан Өөрийн ажлыг албан ёсоор эхэлсэн болохоор хүн эцэстээ хаанчлалд орсон. Тиймээс, “хаанчлал хүний ертөнцөд ирсэн нь ердөө үгний гадаад байдал төдий биш харин бодит байдал юм; энэ бол ‘хэрэгжүүлэлтийн бодит байдал’ гэдгийн утга учрын нэг тал юм.” Энэ эшлэл нь дээрх дүрслэлийн иж бүрэн дүгнэлт билээ. Энэ тодорхойлолтоор хангаснаар Бурхан, хүн төрөлхтний ерөнхий байдлыг дүрсэлж, хүнийг байнгын завгүй байдалд орхисон. “Ертөнц даяар бүх хүн төрөлхтөн Миний хайр, Миний энэрэл дотор оршдог, гэвч бас бүх хүн төрөлхтөн Миний шүүлтэн дор, түүнчлэн Миний шалгалтан дор оршдог.” Хүний амьдрал нь, Бурханы тогтоосон тодорхой зарчим, хууль дүрэмд захирагддаг. Эдгээр зарчим болон дүрэм журам нь дараах байдалтай байдаг: Аз жаргалтай цаг үе, урам хугарах мөч, цаашлаад тэвчих ёстой зовлон бэрхшээлийн цэвэршүүлэлтийн цаг үе байх болно. Тиймээс ямар ч хүн цэвэр аз жаргал эсвэл цэвэр зовлонгийн амьдралаар амьдрахгүй. Бүхий л амьдралд сайн муу ээлжлэн байх болно. Бүх хүн төрөлхтөн даяар зөвхөн Бурханы хайр, энэрэл илэрхий байгаад зогсохгүй, мөн Түүний шүүлт болон Түүний бүхий л зан чанар илэрхий байдаг. Тиймээс ийнхүү хэлж болно: Бүх хүн Бурханы шалгалтыг туулж амьдардаг, үгүй гэж үү? Энэхүү өргөн уудам дэлхий ертөнц даяар бүх хүн төрөлхтөн өөрсдийн замыг олох ажилд завгүй хөдөлмөрлөдөг. Тэд ямар үүрэг гүйцэтгэхээ мэддэггүй ба зарим нь бүр хувь заяаныхаа төлөө өөрсдийнхөө амьдралыг хохироож эсвэл алддаг. Иов хүртэл Бурханы шалгалтыг туулах энэ дүрмээс ангид байгаагүй ба гэсэн ч тэр өөрийнхөө замыг үргэлжлүүлэн эрж хайсан. Нэг ч хүн Бурханы шалгалтанд бат зогсох чадваргүй. Өөрийн шуналын улмаас эсвэл өөрийн уг чанарын улмаас нэг ч хүн өөрийн одоогийн нөхцөл байдалдаа бүрэн сэтгэл ханадаггүй бөгөөд нэг ч хүн шалгалтанд бат зогсож чадахгүй: Хүн бүхэн Бурханы шүүлтэн дор нуран унадаг. Хэрвээ Бурхан хүнд маш ноцтой хандсан хэвээр байсан бол, хэрвээ Тэр хүнд тийм хатуу чанд шаардлага тавьдаг байсан бол энэ нь яг Бурханы хэлнээр: “бүх хүмүүс Миний дүрэлзсэн харцан дор унах” байсан юм.

Хаанчлалын бүтээн байгуулалт албан ёсоор эхэлсэн хэдий боловч хаанчлалын ёслолын буудлага хараахан албан ёсоор тасхийгээгүй байгаа—одоогоор энэ нь ердөө болох гэж буй зүйлийн талаарх зөгнөл юм. Хүмүүс бүгд бүрэн дүүрэн болгуулж, газар дэлхийн бүх үндэстнүүд Христийн хаанчлал болох үед тэр нь долоон аянга нижигнэх үе байх болно. Одоо үе бол тэрхүү үе шат руу урагшлах алхаа бөгөөд тэрхүү өдөр лүү довтолж байна. Энэ бол Бурханы төлөвлөгөө—ойрын ирээдүйд энэ нь биелэх болно. Гэсэн хэдий ч Бурхан Өөрийн хэлсэн бүхнээ аль хэдийн биелүүлсэн. Тиймээс газар дэлхийн үндэстнүүд нь, далайн түрлэг ойртохын хэрээр чичрэн доргиж байгаа элсэн дээрх цайз юм гэдэг нь тодорхой: Эцсийн өдөр айсуй бөгөөд агуу улаан луу Бурханы үгэн дор унах болно. Бурханы төлөвлөгөөг гарцаагүй амжилттай гүйцэтгэхийн тулд тэнгэрийн тэнгэрэлчүүд газар дээр буун ирж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд чадах бүхнээ хийж байгаа. Бие махбодтой болсон Бурхан Өөрөө дайсантай дайн хийхийн тулд тулааны талбарт байрлаж байгаа. Бие махбодтой болсон Бурхан хаана илрэн гарна, тэр газарт байгаа дайсан устгагддаг. Хятад бол хамгийн эхлээд бут цохиулж, Бурханы гарт сүйрэх газар юм. Бурхан Хятадад ямар ч өршөөл үзүүлэхгүй. Агуу улаан луугийн эрчимтэй сүйрлийн нотолгоог ардуудын тасралтгүй төлөвшлөөс харж болно. Үүнийг мэдээж хэн ч харж чадна. Ардуудын төлөвшил нь дайсан сөнөсний тэмдэг юм. Энэ нь, “тулалдах” гэж юуг хэлсэн талаарх бага зэргийн тайлбар юм. Тиймээс үзэл болон агуу улаан луугийн муухай байдлын хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх байр суурийг төгсгөхийн тулд Бурханд сайхан гэрчлэл өгөхийг Бурхан хүмүүст тоо томшгүй олон удаа сануулсан. Бурхан, хүний итгэлийг сэргээж, ингэснээрээ Өөрийн ажилдаа үр дүнд хүрэхийн тулд ийм сануулгуудыг ашигладаг. Учир нь Бурхан “Хүн юу хийх чадвартай вэ? Харин Би үүнийг Өөрөө хийдэг биш гэж үү?” гэж хэлсэн. Бүх хүн төрөлхтөн ийм байдаг. Тэд чадваргүйгээр үл барам мөн амархан шантарч, сэтгэлээр унадаг. Энэ шалтгааны улмаас тэд Бурханыг мэдэх чадваргүй байдаг юм. Бурхан хүний итгэлийг сэргээгээд зогсохгүй мөн нууцаар хүнийг байнга хүч чадлаар дүүргэж байдаг.

Дараа нь Бурхан бүхий л орчлон ертөнцөд хандан ярьж эхэлсэн. Бурхан Өөрийн шинэ ажлыг эхлүүлээд зогсохгүй, бүхий л орчлон ертөнц даяар Тэр өнөөдрийн шинэ ажлыг хийж эхэлсэн. Ажлын энэ үе шатанд Бурхан Өөрийн бүх үйл хэргийг газар дэлхий даяар илчлэхийг хүсэж байгаа болохоор Түүнээс урвасан бүх хүн төрөлхтөн Түүний сэнтийн өмнө захирагдан мэхийн ёслохоор дахин нэгэнтээ ирэх болно, тиймээс Бурханы шүүлтэн дотор Бурханы хайр, энэрэл байсаар байдаг. Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг чичрүүлэхийн тулд дэлхий ертөнц даяарх одоогийн үйл явдлуудыг ашиглаж, тэдэнд Бурханыг эрж хайх сэдэл төрүүлдэг, ингэснээр тэд Түүн рүү урсаж болох юм. Тиймээс Бурхан, “Энэ нь Миний ажилладаг арга замуудын нэг бөгөөд энэ нь хүнийг аврахын төлөө гэдэг нь эргэлзээгүй, Миний түүнд хүртээж буй зүйл бол мөн л хайрын нэг төрөл билээ” гэдэг. Бурхан хүчтэй, зүйрлэшгүй, хялбархан үнэн зөв байдалтайгаар хүний жинхэнэ уг чанарыг ил болгодог. Энэ нь хүнийг нүүрээ ичингүйрэн нууж, туйлын шившигтэй байдалд ороход хүргэдэг. Бурхан үгээ хэлэх болгондоо хүний олиггүй байдлын зарим талыг ямар нэгэн байдлаар үргэлж хэлж өгдөг, ингэснээр хүн өөрийгөө мэдэж авах тухайгаа амархан мартахгүй бөгөөд өөрийгөө мэдэх нь хуучин даалгавар гэж бодохгүй юм. Хүний уг чанарын дагуу хэрвээ Бурхан түүний алдааг ганцхан хормын төдийд хэлж өгөөгүй л бол хүн ёс суртахуунгүй агаад ихэрхүү болно. Тиймээс өнөөдөр Бурхан “Миний та нарт олгосон нэрүүдийг эрхэмлэн дээдлэхээс хүн төрөлхтөн хол байдаг, иймээс та нарын олонх нь ‘үйлчлэл үзүүлэгч’ цолтойгоор зүрх сэтгэлдээ гомдол дургүйцлийг торниулдаг ба олонх чинь ‘Миний ард’ цолтойгоор зүрх сэтгэлдээ хайрыг өсгөдөг. Намайг хуурахаар оролдож бүү зүрхэл—Миний нүд бүхнийг нэвт хардаг!” гэж хэлдэг. Хүн эдгээр үгийг хармагцаа нэн даруй тавгүй болдог. Түүний өмнөх үйлдлүүд нь хэтэрхий томоогүй—зүгээр л Бурханыг уурлуулдаг бохир-ажиллагаа байсныг тэр мэдэрдэг. Тэр одоо л Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүссэн боловч хүсэлтэй байхаасаа илүүтэйгээр түүнд хүч чадал дутагддаг бөгөөд тэр юу хийх ёстойгоо мэддэггүй. Өөрийн эрхгүй түүнд шинэхэн шийдвэр шингэсэн. Энэ нь хүн сэтгэл амар байх үедээ эдгээр үгийг уншсаны үр нөлөө юм.

Нэг талаар Бурхан, Сатан бол туйлын галзуу гэж хэлдэг мөртлөө нөгөө талаар Тэр бас, ихэнх хүмүүс өөрсдийн хуучин уг чанараа өөрчилдөггүй гэж хэлдэг. Үүнээс, Сатаны үйлдлүүд хүнээр дамжин илэрхийлэгддэг гэдэг нь тодорхой юм. Тиймээс Бурхан түүнийг Сатанд залгиулах вий гэсэндээ хүнд замбараагүй байхгүй байхыг удаа дараа сануулдаг. Энэ нь зарим хүн бослого гаргах болно гэдгийг зөгнөөд зогсохгүй, цаашлаад энэ нь өнгөрснөө яаран хойш тавьж, өнөө үеийн зүйлийг эрж хайхыг бүх хүмүүст анхааруулан хангинаж буй түгшүүрийн дохио юм. Ямар ч хүн чөтгөрүүдэд эзлэгдэж эсвэл муу ёрын сүнснүүдэд дийлдэхийг хүсдэггүй, иймээс Бурханы үг тэдэнд өгсөн анхааруулга, сэрэмжлүүлгээс ч хамаагүй илүү юм. Гэсэн хэдий боловч ихэнх хүмүүс туйлын эсрэг байдалд шилжиж, Бурханы үг нэг бүрд асар их ач холбогдол өгөх үед Бурхан хариуд нь “Ихэнх хүмүүс нүд хужирлахын тулд, Намайг тэдэнд илүү олон нууцуудыг илчлэхийг хүлээдэг. Гэсэн ч тэнгэрийн бүх нууцуудыг ойлговол, тэр мэдлэгээрээ та нар юу хийх вэ? Энэ нь Миний төлөөх та нарын хайрыг ихэсгэх үү? Энэ нь Миний төлөөх та нарын хайрыг асаах уу?” гэж хэлдэг. Үүнээс, хүн Бурханыг мэдэхийн тулд мөн Бурханыг хайрлахын тулд биш, харин өөрийн “жижигхэн агуулахынхаа” нөөцийг ихэсгэхийн тулд л Бурханы үгийг ашигладаг гэдэг нь тодорхой юм. Иймээс Бурхан хүний хэт туйлшралыг дүрслэхийн тулд “нүд хужирлах” хэмээх хэллэгийг ашигласан нь Бурханыг гэсэн хүний хайр одоо ч бүхэлдээ цэвэр биш байгааг харуулдаг. Хэрвээ Бурхан нууцуудыг илчлээгүй бол хүн Түүний үгэнд тийм ч их ач холбогдол өгөхгүй байх байсан, харин оронд нь тэдгээрийг зүгээр л зэрвэсхэн—зүгээр л түргэн зуур, хальт харах байсан. Тэд Түүний үгийг үнэхээр эргэцүүлж, тунгаан бодоход цаг зарцуулахгүй байх байсан. Ихэнх хүмүүс Бурханы үгийг үнэхээр нандигнадаггүй. Тэд Түүний үгийг идэж уухын тулд шаргуу ажилладаггүй, харин оронд нь тэдгээрийг хааш яаш гүйлгэн хардаг. Яагаад Бурхан одоо өнгөрсөн үеийнхээс өөр байдлаар ярьдаг юм бэ? Яагаад энэ нь бүхэлдээ нууцлаг хэлээр байдаг юм бэ? Жишээлбэл, “Би хүмүүст, эдгээр шошгыг хэзээ ч санамсаргүйгээр титэм адилаар өмсгөдөггүй” гэдэгт байгаа “титэм”, мөн “Миний үгний шижир алтан бүтээгдэхүүнийг өөртөө хүлээн авч чадах хэн нэгэн байна уу?” гэсэн дэх “шижир алт”, “Сатаны боловсруулалтаар дамжилгүй” гэсэнд Түүний өмнө дурдаж байсан “боловсруулалт” гэх мэт. Бурхан яагаад ийм маягаар ярьдгийг хүн ойлгодоггүй. Тэр яагаад ийм алиа, хөгжилтэй, өдөөн хатгасан байдлаар ярьдгийг тэд ойлгодоггүй. Энэ нь Бурханы ярианы зорилгын илэрхийлэл юм. Бүр эхнээсээ л хүн үргэлж Бурханы үгийг ойлгож ухаарах чадваргүй байсан бөгөөд Бурханы үг үнэндээ нэлээд ноцтой, хахир хатуу мэт санагддаг байсан. Бага зэргийн алиа хошин байдал нэмснээр—энд тэнд нь цөөхөн ёгтлол нэмснээр—Тэр Өөрийн үгээрээ ярианы өнгийг зөөлрүүлж, булчингаа бага зэрэг амраах боломжийг хүнд олгодог. Ингэснээрээ Тэр бүр ч илүү агуу үр нөлөөнд хүрч, Бурханы үгийг эргэцүүлэхийг бүх хүмүүсээс шаардаж чадна.

Тайлбар:

a. “Христийн Дараах” гэдэг нь “AD (Манай Эриний)” гэсэн үг.

Өмнөх:НЭМЭЛТ 1: НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дараах:АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ