Хүний биеэ тоосон уг чанар бол Бурханыг эсэргүүцдэгийнх нь уг үндэс юм

Өнөөдөр Би завхарсан хүн төрөлхтний уг чанар, мөн чанар, зан чанарын асуудлаар ярих болно. Уг чанар гэж юу вэ? Уг чанар бол хүмүүсийн төрөлх мөн чанар, тэдний дотор хянах, чиглүүлэх нөлөө үзүүлдэг зүйл. Хүний жигшдэг, үзэн яддаг, дуртай зүйл нь бүгд тэдний зан чанарыг төлөөлдөг, тэдний уг чанар-мөн чанартай шууд холбоотой байдаг. Үнэн хэрэгтээ уг чанар бол мөн чанар бөгөөд хүний уг чанар мөн чанарыг нь тодорхойлдог. Зан чанар бол хүний уг чанар болон мөн чанараас гарч ирдэг зүйл. Хүмүүсийн үг яриа, үйлдэл, биеэ авч явах байдлаараа илчилдэг зан чанар нь тэдний уг чанарыг төлөөлдөг бөгөөд энэ нь тэдний мөн чанар юм. Энэ бол уг чанарын тухай ухагдахуун. Өөрөөр хэлбэл, хүн юунд дуртай, юуг үзэн ядаж, жигшиж, эрэлхийлдэг нь бүгд түүний уг чанарыг төлөөлдөг. Эдгээр нь эцсийн эцэст хүний уг чанар-мөн чанар сайн уу, эсвэл муу юу гэдгийг харах гол зүйлс юм. Жишээ нь хэрвээ хүн мууг хийх дуртай бол тэр хүний уг чанар-мөн чанар нэлээд муу байна; харин сайныг хийж, зөв шударгаар үйлдэх дуртай бол тэр хүний уг чанар-мөн чанар нь сайн байна. Ингэж хэлэхээр та нар бүгд уг чанарын тухай ухагдахууныг ойлгож байна уу? Уг чанар бол мөн чанар юм. Хүмүүс сүнстэйгээ ижил мөн чанартай байдаг, тэдний дотор ямар сүнс байна, ямар төрлийн сүнс байна, тэд тийм л уг чанартай байдаг гэж өмнө нь хэлдэг байсан. Мэдээж энэ нь буруу биш, гэхдээ одоо зөвхөн сүнс нь уг чанарыг тодорхойлдог гэж хэлэх нь арай бүдэг бадаг, бодит биш байх болно. Одоо Би юу ашиглаж үүнийг тайлбарлах вэ? Би зан чанарыг ашиглан хүний уг чанар, мөн чанарыг тайлбарлана, учир нь зан чанар бол ил гардаг, хүмүүсийн харж, хүрч, харилцаж чадах зүйл, тиймээс энэ нь илүү тодорхой, бодитой байдаг. Сүнсний тухайд бол хүмүүс үүнийг төсөөлж, харж, хүрч ч чадахгүй, мөн тэдэнд үүнийг илэрхийлэх арга зам байхгүй учраас сүнсийг бүрхэг шинж чанартай, нууцлаг, харьцангуй хоосон гэж боддог. Сүнс, дотоод сэтгэлийн тухай байнга ярих нь зохимжгүй бөгөөд шаардлагагүй. Бид үүнийг ашиглан уг чанарын асуудлыг тайлбарлах шаардлагагүй, учир нь тэдгээр зүйл үл үзэгддэг, тодорхой бус юм. Бидний одоо ярилцаж буй зүйл хамгийн тодорхой, бодитой бөгөөд энэ нь хүмүүсийн завхралын асуудлыг шийдэж чадна. Ийм хэлийг ашиглан энэ асуудлыг илэрхийлж, тайлбарласнаар бид үр дүнд хүрч чадна.

Бид дөнгөж сая уг чанар гэдэг ухагдахууны талаар ярьсан, гэхдээ хүний уг чанар гэж яг юу вэ? Та нар мэдэх үү? Сатан хүн төрөлхтнийг завхруулсан учраас тэдний уг чанар буюу мөн чанар нь өөрчлөгдсөн. Тэгвэл хүний мөн чанар гэж юу вэ? Миний одоо ярьж байгаа зүйл бол бүх хүний мөн чанар, уг чанар бөгөөд тодорхой нэг хувь хүнд чиглэдэггүй. Сатан хүн төрөлхтнийг завхруулснаас хойш хүмүүсийн уг чанар дордож эхлэн, хэвийн хүмүүст байдаг эрүүл ухаанаа аажмаар алдсан. Тэд одоо хүний байр сууринаас хүн шиг авирлахаа больж, харин цадиггүй хүсэл эрмэлзлээр дүүрсэн; тэд хүний байр суурийг даван гарсан хэр нь бүр ч өндөрт гарахыг хүсэн эрмэлздэг. Тэгвэл энэ “илүү өндөр” зүйл нь юуг хэлж байна вэ? Тэд Бурханаас давж, тэнгэрийг давж, бусад бүхнийг даван гарахыг хүсдэг. Хүмүүс ийм зан чанар харуулдгийн үндсэн шалтгаан нь юу вэ? Эцсийн эцэст, хүний уг чанар дэндүү биеэ тоосон байдаг. Ихэнх хүн “биеэ тоосон” гэдэг үгийн утгыг ойлгодог. Энэ нь доромжилсон нэр томьёо юм. Хэрэв хэн нэгэн нь биеэ тоосон зан гаргавал бусад нь түүнийг сайн хүн биш гэж боддог. Хэн нэгэн асар их биеэ тоосон зан гаргах бүрд бусад нь үргэлж түүнийг мууг үйлдэгч гэж үздэг. Хэн ч энэ нэр томьёог өөртөө зүүхийг хүсдэггүй. Гэхдээ үнэндээ хүн бүр биеэ тоосон зантай бөгөөд завхарсан бүх хүн ийм мөн чанартай байдаг. Зарим хүн “Би өчүүхэн төдий ч биеэ тоодоггүй. Би тэргүүн тэнгэрэлч байхыг хэзээ ч хүсээгүй, Бурханаас юм уу өөр бусдаас давж гарахыг ч хэзээ ч хүсээгүй. Би үргэлж хүмүүжилтэй, хариуцлагатай байсан” гэж хэлдэг. Заавал тийм байх албагүй; эдгээр үг буруу юм. Хүмүүс уг чанар, мөн чанартаа биеэ тоосон байдалтай болмогцоо үргэлж Бурханд дуулгаваргүй хандаж, Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханы үгийг үл сонсож, Бурханы талаар үзэл үүсгэн, Бурханаас урвах, өөрсдийгөө өргөмжилж, гэрчлэх зүйл хийж чадна. Чи биеэ тоодоггүй гэж хэлдэг ч чамд нэг чуулган хүлээлгэн өгч, удирдах боломж олголоо гэж үзье; Би чамтай харьцаагүй, Бурханы гэр бүлийн хэн ч чамайг шүүмжилж, эсвэл чамд туслаагүй гэж үзье: Чи хэсэг хугацаанд удирдсаныхаа дараа хүмүүсийг хөлдөө аваачиж, тэднийг өөртөө дуулгавартай болгож, бүр чамайг шүтэж, хүндлэх хэмжээнд аваачна. Яагаад тэр вэ? Энэ нь чиний уг чанараар тодорхойлогддог; энэ бол гагцхүү төрөлхийн илчлэл юм. Чи үүнийг бусдаас онцлон сурах хэрэггүй, бусдаар онцлон заалгах ч шаардлагагүй. Үүнийг хийхийн тулд бусдаар тушаалгаж, албадуулах хэрэггүй; иймэрхүү нөхцөл байдал аяндаа бий болдог. Хийдэг бүхэн чинь хүмүүст өөрийгөө өргөмжлүүлж, магтуулж, шүтүүлж, тэднийг өөртөө дуулгавартай байлгаж, бүх зүйл дээр үгэндээ оруулахын төлөө байдаг. Чамайг удирдагч болговол аяндаа ийм нөхцөл байдал үүсэх бөгөөд үүнийг өөрчлөх боломжгүй. Тэгвэл энэ нөхцөл байдал яаж бий болдог вэ? Энэ нь хүний биеэ тоосон уг чанараар тодорхойлогддог. Биеэ тоосон зангийн илрэл нь Бурханы эсрэг тэрсэлж, эсэргүүцэх явдал юм. Хүмүүс биеэ тоож, өөрийгөө чухалчилж, өөрийгөө зөвтгөдөг бол бие даасан хаант улсаа байгуулж, аливааг хүссэнээрээ хийх хандлагатай байдаг. Түүнчлэн тэд бусдыг гартаа оруулж, өөртөө татдаг. Хүмүүс ийм биеэ тоосон зүйл хийх чадвартай гэдэг нь биеэ тоосон уг чанарынх нь мөн чанар Сатаных, тэргүүн тэнгэрэлчийнх гэдгийг л нотолдог. Тэдний биеэ тоосон, өөрийгөө чухалчилдаг байдал тодорхой түвшинд хүрэхэд зүрх сэтгэлд нь Бурханыг гэх орон зай байхаа больж, тэд Бурханыг хойш тавьдаг. Тэгээд тэд өөрсдөө Бурхан байж, хүмүүсийг өөртөө дуулгавартай байлгахыг хүсэж, тэргүүн тэнгэрэлч болдог. Хэрвээ чи тийм биеэ тоосон сатанлаг уг чанартай бол зүрх сэтгэлд чинь Бурхан ямар ч зай эзлэхгүй. Чи Бурханд итгэлээ ч Бурхан чамайг хүлээн зөвшөөрөхгүй, харин мууг үйлдэгч гэж үзээд, таягдан хаяна.

Бид шашны хүрээний олон удирдагчид сайн мэдээг ахин дахин номлосон боловч үнэнийг яаж ч нөхөрлөлөө гэсэн тэд хүлээн авахгүй. Яагаад тэр вэ? Учир нь тэдний биеэ тоосон зан дадал зуршил болж, зүрх сэтгэлд нь Бурхан зай эзлэхээ больсон байдаг. “Шашны ертөнцийн зарим пасторын удирдлага дор байгаа хүмүүс үнэхээр их эрч хүчтэй байдаг; тэдний дунд Бурхан байгаа мэт байдаг” гэж зарим хүн хэлж магад. Чинийхээр урам зоригтой байна гэдэг нь эрч хүчтэй байна гэсэн үг үү? Онол нь хэчнээн сүрлэг сонсогддог байлаа ч гэсэн тэр пасторууд Бурханыг мэддэг гэж үү? Хэрэв тэд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурханаас үнэхээр эмээдэг байсан бол хүмүүсээр өөрсдийгөө дагуулж, өргөмжлүүлэх үү? Бусдыг хянаж чадах уу? Үнэнийг эрж хайж, үнэн замыг судлахад нь бусдад саад болж зүрхлэх үү? Хэрвээ тэд Бурханы хоньд бол үнэндээ өөрсдийнх нь, бүгд өөрийг нь сонсох ёстой гэж боддог бол өөрсдийгөө Бурхан мэт үзэж байгаа хэрэг бус уу? Ийм хүмүүс бүр фарисайчуудаас ч долоон дор. Тэд жинхэнэ антихристүүд бус уу? Тиймээс тэдний биеэ тоосон зан нь хөнөөлтэй бөгөөд тэднийг тэрслүү зүйл хийхэд хүргэдэг. Та нарын дунд ийм зүйл тохиолддоггүй гэж үү? Та нар хүмүүсийг ингэж урхидаж чадах уу? Чадна, зүгээр л та нарт боломж олдоогүй бөгөөд та нар тасралтгүй засалт, харьцалт туулж байгаа учраас тэгж зүрхлэхгүй. Зарим хүн бас тойруу байдлаар өөрийгөө өргөмжилдөг ч маш ухаалаг ярьдаг тул энгийн хүмүүс үүнийг ялган таньж чаддаггүй. Зарим нь асар биеэ тоосон зантай болохоор “Өөр хэн нэгэн энэ чуулганыг удирдаж болохгүй! Энд ирэхийн тулд Бурхан надаар дамжих ёстой бөгөөд энэ чуулганы нөхцөл байдлыг Бурханд тайлбарласны минь дараа л Бурхан та нарт номлож болно. Надаас өөр хэн ч энд ирж та нарыг усалж болохгүй” гэж хэлдэг. Ингэж хэлж байгаагийн цаад санаа зорилго юу вэ? Ямар зан чанарыг илчилж байна вэ? Энэ бол биеэ тоосон зан юм. Ингэж авирлах үед хүмүүсийн зан авир Бурханыг эсэргүүцэж, тэрсэлдэг. Тиймээс хүмүүсийн биеэ тоосон уг чанар нь тэд өөрсдийгөө өргөмжилж, Бурханы эсрэг тэрсэлж, Бурханаас урваж, бусдыг урхидаж, бусдыг болон өөрсдийгөө сүйрүүлнэ гэдгийг нь тодорхойлдог. Хэрвээ тэд гэмшихгүйгээр үхвэл эцэстээ таягдан хаягдана. Хүний хувьд биеэ тоосон зантай байх нь аюултай бус уу? Хэрвээ тэд биеэ тоосон зан чанартай ч үнэнийг хүлээн авч чаддаг бол тэднийг аврах боломж байсаар байгаа. Тэд жинхэнэ авралд хүрэхийн тулд шүүлт, гэсгээлтийг туулж, завхарсан зан чанараа хаях ёстой.

Зарим хүн үргэлж “Бурхан яагаад эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг аврахын тулд шүүлт, гэсгээлт ашигладаг юм бэ? Шүүлтийн үгс яагаад ийм хатуу байдаг юм бэ?” гэж хэлдэг. “Бурханы ажил хувь хүн бүрд өөр өөр байдаг; энэ нь уян хатан бөгөөд Бурхан дүрэм журмыг дагаж мөрддөггүй” гэсэн нэг үг бий, та нар мэдэж байж магадгүй. Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт, гэсгээлтийн ажил нь үндсэндээ хүмүүсийн биеэ тоосон уг чанарт чиглэдэг. Биеэ тоосон зан нь маш олон зүйлийг, маш олон завхарсан зан чанарыг хамардаг; хүмүүсийн биеэ тоосон зан чанарыг бүрэн арилгахын тулд шүүлт, гэсгээлт нь “биеэ тоосон зан” хэмээх энэ үг рүү шууд чиглэдэг. Эцэст нь хүмүүс Бурханы эсрэг тэрслэхгүй, Бурханыг эсэргүүцэхгүй, тиймээс өөрсдийн бие даасан хаант улсыг байгуулах гэж чармайхгүй, өөрсдийгөө өргөмжлөхгүй, гэрчлэхгүй, бузар муу үйл хийхгүй, Бурханд хэрээс хэтэрсэн шаардлага тавихгүй—ийм маягаар тэд биеэ тоосон зан чанараа хаяна. Биеэ тоосон зан олон янзаар илэрдэг. Жишээ нь Бурханд итгэдэг хүн Бурханы нигүүлслийг шаардлаа гэе—чи ямар үндэслэлээр үүнийг шаардаж болох вэ? Чи бол Сатанаар завхруулсан хүн, бүтээгдсэн зүйл; амьдарч, амьсгалж байгаа чинь аль хэдийн Бурханы хамгийн агуу нигүүлсэл юм. Чи газар дэлхий дээр Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийг эдэлж чадна. Бурхан чамд хангалттай өгсөн атал яагаад Түүнээс илүү ихийг шаарддаг юм бэ? Учир нь хүмүүс хувь тавиландаа хэзээ ч сэтгэл хангалуун байдаггүй. Тэд өөрсдийгөө бусдаас дээр, мөн илүү ихийг хүртэх ёстой гэж байнга боддог учраас үүнийг үргэлж Бурханаас шаарддаг. Энэ нь тэдний биеэ тоосон зан чанарыг илэрхийлдэг. Хэдийгээр амаараа хэлээгүй байж болох ч хүмүүс Бурханд анх итгэж эхлэхдээ зүрх сэтгэлдээ “Би тамд биш, диваажинд очмоор байна. Зөвхөн би төдийгүй бүх гэр бүл минь ерөөгдөөсэй гэж хүсэж байна. Би сайхан хоол идэж, сайхан хувцас өмсөж, сайхан зүйл эдлэхийг хүсэж байна. Би сайн гэр бүл, сайн нөхөр (эхнэр), сайн хүүхдүүдтэй болохыг хүсэж байна. Эцэст нь би хаан суухыг хүсэж байна” гэж бодож байж болох юм. Энэ бүхэн тэдний шаардлага, хүсэлт юм. Тэдний энэ зан чанар, зүрх сэтгэлдээ боддог эдгээр зүйл, эдгээр хэрээс хэтэрсэн хүсэл нь бүгд хүний биеэ тоосон уг чанарыг илтгэдэг. Юунаас болоод Би ингэж хэлж байна вэ? Энэ нь хүмүүсийн байр суурьтай холбоотой. Хүн бол хумхын тоосноос бүтээгдсэн зүйл; Бурхан хүнийг шавар шороогоор бүтээж, түүн рүү үлээснээр амь оруулсан. Хүний байр суурь ийм дорд байдаг ч хүмүүс энийг, тэрийг хүсэж Бурханы өмнө ирдэг. Хүний байр суурь үнэхээр олиггүй тул ам нээж, Бурханаас юу ч шаардах ёсгүй. Тэгвэл хүмүүс яах ёстой вэ? Тэд шүүмжлэлийг үл хайхран шаргуу хөдөлмөрлөж, ачаа үүрч, баяртайгаар дуулгавартай дагах ёстой. Энэ нь баяртайгаар номхон даруу байх явдал биш—баяртайгаар номхон даруу байж болохгүй; хүмүүс ийм байр суурьтай төрсөн; тэдний байр суурь даруу учраас тэд төрөлхөөсөө дуулгавартай, даруу байх ёстой, тиймээс тэд Бурханаас юм шаардах ёсгүй, Бурханаас хэт ихийг хүсэх ч ёсгүй. Ийм зүйл тэдэнд байх ёсгүй. Энгийн нэг жишээ хэлье. Нэгэн чинээлэг айл үйлчлэгч хөлсөлжээ. Энэ үйлчлэгчийн чинээлэг айлд эзлэх байр суурь маш доогуур байсан ч тэрээр гэрийн эзэнд хандан: “Би танай хүүгийн малгайг өмсмөөр байна, танай будааг идмээр байна, таны хувцсыг өмсмөөр байна, таны орон дээр унтмаар байна. Алт ч бай мөнгө ч бай таны хэрэглэдэг бүх зүйлийг би хүсэж байна! Би ажилдаа асар их хувь нэмэр оруулж, танай гэрт амьдардаг болохоор ингэж хүсэж байна!” гэж хэллээ. Эзэн түүнд хэрхэн хандах ёстой вэ? Эзэн нь: “Чи юу болохоо, ямар үүрэг роль гүйцэтгэдгээ мэдэх ёстой. Чи бол үйлчлэгч. Би хүүдээ юу хүссэнийг нь өгдөг, учир нь энэ бол түүний байр суурь. Чиний байр суурь, ялгамж чанар ямар билээ? Чи ийм зүйл шаардах эрхгүй. Чи байр суурь, ялгамж чанарынхаа дагуу хийх ёстой зүйлээ хийж, үүргээ биелүүлэх ёстой” гэж хэлнэ. Ийм хүн эрүүл ухаантай юу? Бурханд итгэдэг, төдийлөн ухаантай биш олон хүн бий. Бурханд итгэж эхэлсэн цагаасаа л тэд далд сэдэл тээдэг бөгөөд үргэлжлүүлэн Бурханаас “Намайг сайн мэдээ түгээх үед Ариун Сүнсний ажил намайг дагалдаж байх ёстой! Та ч гэсэн намайг муу зүйл хийх үед уучилж, тэвчих ёстой! Хэрвээ би их ажил хийвэл Та намайг шагнах ёстой!” гэж тасралтгүй шаарддаг. Товчхондоо хүмүүс үргэлж Бурханаас юм хүсдэг, үргэлж шунаж байдаг. Багахан ажил хийж, чуулганыг нэлээд сайн удирдсан зарим хүн өөрийгөө бусдаас илүү гэж бодоод, “Бурхан яагаад намайг чухал байр сууринд тавьдаг вэ? Бурхан яагаад миний нэрийг байнга дурддаг вэ? Яагаад надтай байнга ярьдаг вэ? Би хэв чанартай, жирийн хүмүүсээс дээгүүр учраас Бурхан намайг өндрөөр үнэлдэг. Бурхан надад илүү сайн ханддаг болохоор та нар бүр атаархдаг. Яалаа гэж атаархаж байгаа юм бэ? Намайг хэчнээн их ажил хийж, ямар их золиослол гаргадгийг харахгүй байна уу? Бурханы надад өгдөг сайн сайхан зүйлд та нар атаархах ёсгүй, учир нь би үүнийг хүртэх эрхтэй. Би олон жил ажиллаж, өчнөөн их зовсон. Би гавьяа хүртэх эрхтэй бөгөөд шаардлага хангасан” гэх мэт үгийг байнга тараадаг. “Бурхан надад хамтран зүтгэгчдийн цуглаанд оролцож, Өөрийнх нь нөхөрлөлийг сонсох боломж олгосон. Би шаардлага хангасан—та нар шаардлага хангасан уу? Нэгдүгээрт, би хэв чанар өндөртэй, та нараас илүүтэйгээр үнэнийг эрэлхийлдэг. Үүнээс гадна би өөрийгөө та нараас их зарлагаддаг, чуулганы ажлыг хийж чадна—та нар чадах уу?” гэж хэлдэг өөр хүмүүс ч бий. Энэ бол биеэ тоосон зан. Хүмүүсийн үүргээ, ажлаа гүйцэтгэх үр дүн өөр өөр байдаг. Зарим нь сайн үр дүнтэй байхад зарим нь тааруухан үр дүнтэй байдаг. Зарим хүн хэв чанар сайтай төрсөн, бас үнэнийг эрж хайж чаддаг тул үүргийнх нь үр дүн хурдан сайжирдаг. Энэ нь тэдний сайн хэв чанартай холбоотой бөгөөд үүнийг Бурхан урьдаас тогтоосон байдаг. Харин үүргээ гүйцэтгээд үр дүн муутай байдаг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Чи үргэлж үнэнийг эрж хайж, шаргуу ажиллах ёстой, тэгвэл чи ч гэсэн аажмаар сайн үр дүнд хүрч чадна. Үнэний төлөө мэрийж, чадлынхаа хязгаарт хүрсэн цагт Бурхан сайшаах болно. Гэхдээ ажлын үр дүн чинь сайн байгаа эсэхээс үл хамааран чи буруу санаа бодолтой байж болохгүй. “Би Бурхантай эн тэнцүү байх шаардлагыг хангасан”, “Би Бурханы надад өгсөн зүйлийг эдлэх шаардлагыг хангасан”, “Би Бурханаар магтуулах шаардлагыг хангасан”, “Би бусдыг удирдах шаардлага хангасан”, “Би бусдыг сургамжлах шаардлага хангасан” гэж бүү бод. Өөрийгөө шаардлага хангасан гэж бүү хэл. Хүмүүс ийм бодолтой байж болохгүй. Хэрвээ чамд ийм бодол байгаа бол зөв газартаа байхгүй байгааг чинь энэ нь нотлох бөгөөд хүнд байх ёстой наад захын эрүүл ухаан ч чамд байхгүй байна. Тэгвэл чи яаж биеэ тоосон зан чанараа арилгаж чадах юм бэ? Чи чадахгүй.

Зарим хүн өөрсдийгөө завхарсан зан чанаргүй, биеэ тоосон биш гэдэг. Энэ ямар хүмүүс вэ? Тэд бол эрүүл ухаангүй, бас хамгийн тэнэг, хамгийн их биеэ тоосон хүмүүс юм. Үнэн хэрэгтээ тэд өөр хэнээс ч илүү биеэ тоосон, тэрслүү байдаг; хүн өөрийгөө хэдий чинээ завхарсан зан чанаргүй гэж хэлнэ, төдий чинээ биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг зантай байдаг. Яагаад бусад нь өөрсдийгөө мэддэг, Бурханы шүүлтийг хүлээн авч чаддаг байхад чи чадахгүй байгаа юм бэ? Чи онцгой гэж үү? Чи ариун хүн гэж үү? Вакуум орчинд амьдардаг гэж үү? Хүн төрөлхтнийг Сатан гүн гүнзгий завхруулсан, хүн болгон завхарсан зан чанартай гэдгийг чи хүлээн зөвшөөрдөггүй. Энэ нь чи үнэнийг огт ойлгодоггүй гэсэн үг бөгөөд чи бол хамгийн тэрслүү, мэдлэггүй, хамгийн биеэ тоосон хүн юм. Чинийхээр бол дэлхий дээр өчнөөн сайн хүн, цөөн хэдхэн л муу хүн бий—тэгвэл дэлхий яагаад харанхуйгаар дүүрэн, бузар, завхралаар дүүрэн, зөрчилдөөнөөр дүүрэн байдаг юм бэ? Хүний ертөнцөд хүн бүр яагаад бие биеэсээ авдаг, булаадаг юм бэ? Бурханд итгэгчид ч үүнээс ангид биш. Хүмүүс үргэлж бие биетэйгээ зөрчилдөж, тэмцэлдэж байгаа. Энэ тэмцэл хаанаас үүдэн гардаг юм бэ? Энэ нь мэдээж тэдний завхарсан уг чанараас үүдэн гардаг, завхарсан зан чанарынх нь илчлэл юм. Завхарсан уг чанартай хүмүүсээс биеэ тоосон зан, тэрслүү байдал гарч ирдэг; сатанлаг зан чанараар амьдардаг хүмүүс эзэрхий, түрэмгий байдаг. Эзэрхий, түрэмгий хүмүүс хамгийн биеэ тоосон хүмүүс бөгөөд хэнд ч захирагддаггүй. Хүмүүс ихэнхдээ нүглээ улайдаг ч яагаад гэмшдэггүй юм бэ? Бурханд итгэдэг ч яагаад үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй юм бэ? Тэд Бурханд олон жил итгэсэн мөртөө яагаад Түүнтэй нийцэж чаддаггүй юм бэ? Энэ бүхэн хүмүүсийн биеэ тоосон уг чанараас үүдэлтэй. Хүн төрөлхтөн үргэлж Бурханы эсрэг тэрсэлж, Бурханыг эсэргүүцэж, үнэнийг хүлээн авахыг огт хүсэлгүй, бүр үнэнийг үзэн ядаж, голсоор ирсэн. Энэ нь хүмүүст тавих Бурханы шаардлага хэтэрхий өндөр байгаагаас бус, харин хүмүүс Бурханыг хэтэрхий харгис, хэрцгий эсэргүүцдэг болохоор Бурханыг өөрсдийнхөө дайсан болгож, цовдлохдоо тулдгаас болж байгаа юм. Ийм завхарсан хүн төрөлхтөн хэтэрхий харгис, биеэ тоосон, эрүүл ухаангүй бус уу? Бурхан маш олон үнэнийг илэрхийлдэг, хүмүүсийг энэрч, аварч, нүглийг нь уучилдаг—гэвч хүн төрөлхтөн үнэнийг огт хүлээн авдаггүй, Бурханыг үргэлж яллаж, эсэргүүцэж, өөрсдийгөө Бурхантай эвлэршгүй болгодог. Одоо хүн төрөлхтний Бурхантай харилцах харилцаа ямар түвшинд байгаа вэ? Хүн Бурханы дайсан, Бурханы эсрэг зүйл болсон. Бурхан хүмүүсийг илчилж, шүүж, аврахын тулд үнэнийг илэрхийлдэг; хүмүүс үнэнийг хүлээн авдаггүй, эсвэл Бурханд анхаарал хандуулдаггүй. Хүмүүс Бурханы шаарддаг зүйлийг хийдэггүй; харин Бурханы үзэн яддаг, жигшдэг зүйлсийг хийдэг. Бурхан үнэнийг илэрхийлдэг ч хүмүүс үүнийг хаядаг. Бурхан хүмүүсийн завхарсан зан чанарыг шүүж, гэсгээдэг бөгөөд хүмүүс үнэнийг хүлээн авдаггүй төдийгүй Бурхантай маргаж, Бурханы эсрэг босдог. Хүмүүс ямар биеэ тоосон юм бэ? Завхарсан хүн төрөлхтөн Бурханыг улайм цайм үгүйсгэж, эсэргүүцдэг. Тэд Бурханд итгэлээ ч гэсэн үргэлж том аз завшаан, шагнал, тэнгэрийн хаанчлалд орох оролтын араас хөөцөлддөг; тэд бас захирагч болж, эрх мэдэл эзэмшихийг хүсдэг. Энэ бол биеэ тоосон зангийн ердийн төлөөлөл бөгөөд хүний завхарсан зан чанар юм.

Бурхан хүнийг аврахын тулд махан бие болсон ч Бурханыг хүлээн авсныхаа хариуд хүмүүс амьжиргааны зардал, шагнал урамшуулал, адислал шаардаж, тэр ч байтугай бусдад өөрсдийгөө өндрөөр бодогдуулах гэсэндээ өөрсдийгөө Бурханыг хүлээн авсан гэж сайрхаж, Бурханы хайртай хүн гэж ярьж байсан. Тэдний хүлээн авсан Нэгэн нь Бурхан гэдгийг цөөн тооны хүн нь тодорхой мэдэж байсан ч хариуд нь чуулганаас мөнгө нэхэж байв. Ийм биеэ тоосон хүмүүс өөрсдийгөө завхарсан зан чанаргүй, итгэл үнэмшил нь хэнээс ч илүү, Бурханд бусдаас илүү үнэнч бөгөөд бусдаас илүү сайн үйлддэг гэж хэлдэг. Зарим хүн өөрөөрөө сайрхаж: “Би Бурханд хорин жил итгэсэн. Намайг анх элсэх үед чуулган гэж байгаагүй—би явсан газар бүрдээ сайн мэдээг түгээсэн!” гэдэг. Та нар яагаад сайрхаад байгаа юм бэ? Та нарт сайрхах зүйл байхгүй. Одоогийн зан авиртаа үндэслэх юм бол чи өөрийгөө алгадаж, өөрийгөө харааж, өөрийгөө жигшиж, өөрийгөө үзэн ядах ёстой. Тэгтэл та нар яагаад өөрөөрөө сайрхаад байгаа юм бэ? Биеэ тоосон зан чинь хэтэрхий ноцтой байна—чи хэдийн туйлдаа, хязгаартаа хүрчээ! Их, бага ярихаас үл хамааран хүмүүсийн ярианы өнгө аяс, санаа зорилго, үг яриа нь бүгд биеэ тоосон шинж, мөн чанартай байдаг. Би энгийн нэг жишээ хэлье. Чуулганд дөнгөж итгэж эхэлсэн, нэлээд найдвартай, чин сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг нэг хүн байлаа гэе. Зарим хүн тэднийг дорд үзэж, их зантайгаар “Чи хэдэн жил Бурханд итгэсэн юм бэ? Хаанаас ирсэн юм? Чамд үзэл байдаг уу? Чамд ямар үнэн одоо болтол тодорхойгүй хэвээр байгаа вэ? Чи эдгээр үндсэн үнэнээр хангагдсан уу? Өөрийгөө үүгээр хангасны дараа сайн мэдээг түгээх ёстой!” гэдэг. Чи ямар чадалтайдаа хэн нэгнийг ингэж сургамжлах ёстой юм бэ? Чи ч бас хүн, зүгээр л арай эрт хүлээж авсан. Тэгсэн хэр нь чи завхарсан зан чанарынхаа мөн чанар дахь биеэ тоосон зангаа хаяагүй л байна. Чи ямар чадалтайдаа бусдыг сургамжлах ёстой юм бэ? Мэдээж чи тэдэнтэй нөхөрлөж болно, гэхдээ үзэл бодол, санаа зорилго чинь алдаатай, хандлага чинь буруу, ёс жудаг чинь жигшмээр юм! Сайн мэдээний ажлын нөхцөл байдлыг ойлгохын тулд Дээрх зарим хүнтэй холбогдож, сайн мэдээг түгээхэд хүндрэлтэй байгаа эсэх, сайн мэдээний ажилд ямар асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгааг асуудаг. Тэд “Ажил хэвийн байна, ямар ч асуудал байхгүй” гэж хэлээд санаатайгаар үл тоомсорлодог. Тэд сайн мэдээний ажилд ямар асуудал байгааг, тэр нь хэрхэн шийдэгдсэнийг, тэр дундаа Дээрхээс шийдвэрлэх шаардлагатай ямар бэрхшээл байгааг мэдээлэх нь ховор. Энэ ямар асуудал вэ? Энэ нь үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэж байгаагийн илрэл мөн үү? Энэ нь Бурханд үнэнч байгаагийн илрэл мөн үү? Тэд Бурханд захирагдаж, Бурханыг дагадаг гэдгээ дахин дахин хэлдэг бөгөөд өөрсдийгөө жинхэнэ Бурханыг харсан, өөрсдийгөө үнэхээр дуулгавартай, Бурханы төлөө зарлагдаж, төлөөс төлөхөд үнэхээр бэлэн байна гэж хэлдэг, гэвч эцэст нь ийм зан чанар харуулж, ийм үг хэлж чаддаг—ийм хүнд үнэндээ ямар мөн чанар байгаа гэж та нар бодож байна? Ийм хүний үр дүн юу байж болох вэ? Тэд юунд зохистой вэ? Хэрэв Би эдгээр үгийг хэлээгүй, ийм асуудлыг огтхон ч сонирхоогүй бол ийм хүмүүс ямар цэгт хүрч чадна гэж та нар хэлэх байсан бэ? Үр дагаварыг нь эргэцүүлэхэд хэтэрхий аймшигтай. Зарим хүнтэй жирийн л өнгө аястай ярьж, харилцахад тэд намайг энгийн хүн гэж бодоод биеэ тоосон зан гаргадаг. Тэд сэтгэл хөдлөлдөө автаж, тасралтгүй ярьж, бүх зүйлд хөндлөнгөөс оролцож, үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг хүсэж, үргэлж гайхуулахыг хүсдэг. Тэднийг тийм хүн гэдгийг нь хараад Би тоодоггүй. Та нарт үнэнийг хэлэхэд ихэнх хүн нэлээд жигшмээр байгааг Би харж байна. Тэдэнтэй уулзаад Би гурван өгүүлбэр ч хэлж дуусаагүй байхад тэд толгой дохин инээж эхэлдэг; тэдэнтэй уулзаад долоо ч хоноогүй байхад тэд хэдийн Бурханыг сургамжилж зүрхлэх болно. Тийм хүнийг Би хэсэг хугацаанд таниад дургүй минь хүрч, тэдэнд анхаарал тавьдаггүй, хожим нь Би тэднийг муу зүйл хийсэн, хорон муу хүн гэж сонсдог. Өөрийгөө бусдын оронд тавиад хэсэгхэн зуур бодоод үз: Хэрэв та нар хүүхдүүдээ өсгөж байхдаа ийм нөхцөл байдалтай тулгарвал ямар санагдах вэ? Хүмүүс өтөл насанд нь өөрсдийг нь асарч, зохих ёсоор оршуулаасай гэсэндээ хүүхдүүдээ өсгөдөг; хэрэв хүүхдүүд нь хөгширсөн хойно нь тоохгүй, ямбархаж, сургамжилж, эсвэл тэднийг зовоон дарамталж, өчүүхэн төдий ч ачлалгүй байх юм бол тэдэнд ямар санагдах вэ? Тэд уурлаж, бас гуниглах бус уу? Та нар яг одоо нас залуу, туршлага чинь нимгэн байгаа бөгөөд үүнийг ухаарч чадахгүй байна. Би олон газраар явж, олон хүнтэй уулзсан. Зэрэгцэж суугаад нөхөрлөж, амьдралын талаар ярилцаж чадсан хүмүүсийн дундаас нэг нь ч: “Бурхан надад сайн. Би жаахан мөс чанартай, эрүүл ухаантай байх хэрэгтэй, би мөс чанараа зөрчсөн зүйл хийхгүй” гэж хэлж байсангүй. Хүмүүс мөс чанар юм уу хүн чанараараа бүр өчүүхэн ч зүйл хийж чадахгүй. Тэд өөрсдийнхөө байр сууринаас ярьж, эсвэл үүргээ амласан ёсоороо биелүүлж чаддаггүй, үнэнийг хэрэгжүүлэх талаар юу ч хэлж чаддаггүй, бас хэрэгжүүлж чаддаггүй. Хэрэв хүмүүс хэтэрхий биеэ тоосон зантай болох юм бол тэргүүн тэнгэр элчээс ч илүү ноцтой, улам дор байх болно.

Зарим хүн арай дээр хэв чанартай байдаг; тэд бага зэрэг ажил хийж чаддаг бөгөөд чуулганы удирдагч болохоор сонгогддог. Удирдагч болсныхоо дараа тэд бодитой ажил хийхээсээ өмнө биеэ тоож эхэлдэг. Хүмүүс өөрсдийнхөө алдаа мадагтай харьцаж, хэлж зүрхэлдэггүй; Хэрэв чи тэдэнтэй хатуу, бага зэрэг нухацтай ярих юм бол тэд уурлаж “Би үүнийг хийхгүй. Хийлгэмээр байгаа хүнээрээ хийлгэ. Надаас сайн хийж чадах хүн байгаа эсэхийг харъя л даа. Ариун Сүнс тэднийг илчлэг!” гэж хэлдэг. Ямар биеэ тоосон үг вэ! Хүмүүс ямар тэрслүү юм бэ? Тэд хэлж буй үг, хийж буй зүйлийнхээ талаар огтхон ч мэдрэмжгүй байдаг. Тэд огт мэддэггүй. Би тэдний биеэ тоосон үг, биеэ тоосон үйлдэл, зүрх сэтгэлдээ тээсэн сэдэл, илчилж буй муухайг нь бага багаар задлан шинжлэхэд хүмүүс өөрсдийгөө ойлгож эхэлдэг. Хүмүүс ийм л мэдрэлгүй байдаг. Ингэж задлан шинжилж, тодруулахгүй бол хүмүүс өөрсдийгөө танин мэдэж чадах уу? Тэд хүнлэг зүйл хийж чадах уу? Хэрэв Би тэднийг тасралтгүй саваагаар цохих л юм бол тэд жаахан хүмүүжилтэй болно, ийм л хэрэггүй хүмүүс! Хүмүүсийн биеэ тоосон зан хэдийн ийм түвшинд ирсэн байна; сахилга бат ямар ч хэрэггүй. Зарим хүн “Бурханы олон үгийг уншаад би тэдгээр нь үнэн гэдгийг, Бурханы хүмүүсийн тухай илчилсэн үг нь зөв гэдгийг мэдэрсэн, гэхдээ Бурханд итгээд хэдэн жил болсон байхад Бурхан яагаад намайг сахилгажуулаагүй юм бэ?” гэдэг. Та нар юу гэж бодож байна: Тэргүүн тэнгэр элч Бурханаас урвах үед Бурхан тэр даруйд нь сахилгажуулж, шийтгэсэн бол тэр урваж чадах байсан уу? Түүний урвалтын уг чанарыг шийдвэрлэж чадах байсан уу? Түүний биеэ тоосон зан чанарыг арилгаж чадах байсан уу? Чадахгүй байсан! Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс тэргүүн тэнгэр элчээс арав, хорь дахин их болтлоо биеэ тоожээ. Сахилга бат ганцаараа хангалттай биш, тэд шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авах ёстой, тэд үнэнийг хүлээн авч, эрэлхийлэх ёстой—зөвхөн тэр үед л Бурхан тэдэн дээр ажиллаж чадна, зөвхөн тэр үед л Бурхан тэднийг шалгаж, цэвэршүүлж чадна. Хэрэв чи үнэнийг хүлээн авч чаддаггүй бол хэчнээн олон жил Бурханд итгэх чинь хамаагүй, учир нь Бурхан чиний дээр ажиллахгүй. Хэрэв мөс чанар ч, эрүүл ухаан ч байхгүй бол чи араатнуудын нэг юм; Бурхан чамд хэлэх зүйл байхгүй, чи юу ч хийсэн сахилгажуулагдаагүй бөгөөд хэрэв чуулганыг үймүүлэх юм бол та нарыг цэвэрлэх болно. Маш их үнэнийг ярьсны дараа хүмүүс үнэнийг эрэлхийлж байгаа эсэхийг л харна. “Би эрэлхийлэхийг огт хүсэхгүй байна, би доройтолд автмаар байна. Би доройтоход бэлэн байна” гэж хэлж байгаа бол чи шийтгэлээ хүлээж байна. Би яг одоо хэнийг ч сахилгажуулдаггүй, Би зүгээр л тэдэнтэй ярьж, завхралыг нь илчилж, шүүдэг. Хэрэв чи үүнийг зүрх сэтгэлдээ авбал дээшилж байна; Хэрэв чи үүнийг зүрх сэтгэлдээ авахгүй бол хожмын шийтгэлээ хүлээж байгаа хэрэг. Яг одоо үнэний хангалтаас гадна илчлэл, шүүлт, гэсгээлт бас байгаа, дараа нь шийтгэл, цээрлүүлэлт байгаа. Мэдээж цээрлүүлэлт, шийтгэл эрт орой хэзээ нэгэн цагт ирнэ; Магадгүй чи нэг өдөр захиргааны зарлигийг зөрчөөд үхэх болно. Гэхдээ Би та нарт сэрж, эрэлхийлэхийн тулд шийтгэл ирэхийг хүлээх хэрэгггүй гэж ятгаж байна; тэр үед харамсахад хэтэрхий оройтсон байх бөгөөд чи мөхөх болно. Дахин гэмших боломж байхгүй болно. Тэр үед эрэлхийлэх нь хэтэрхий оройтож, бас хэрэггүй болно. Та нар бас эрт сэрж, хүнлэг зүйл хийж, бага зэрэг мөс чанартай зүйл хийхийн тулд одоо байгаа боломжийг ашиглаж болох юм. Буруу замаар бүү гөжүүдлэн зүтгэ.

Зарим хүн өөрсдийгөө хүн чанар сайтай гэж зарладаг, гэхдээ чи үнэхээр хүн чанартай юм бол яагаад биеэ тоосон зүйл хийдэг юм бэ? Чи яагаад хүнлэг зүйл хийж чаддаггүй юм бэ? Яагаад чамд өчүүхэн ч гэсэн мөс чанар, эрүүл ухаан байдаггүй юм бэ? Хүмүүс маш их биеэ тоосон учраас Бурханаас бусад бүх зүйлийг хүсдэг; од болгоныг, диавол, Сатаныг биширдэг, гэвч тэд Бурханд шүтэн мөргөдөггүй, Бурханыг дуулгавартай дагадаггүй; тэд ямар ч муу зүйлийг хийж чадна. Би олон газар очиж үзсэн. Намайг хүлээн авсан зарим хүн хоол унд, байрны төлбөрийг асар их хэмжээгээр авдаг, түүнчлэн хоол хүнс, өдөр тутмын хэрэглээний зардлыг нь чуулганаас төлдөг. Би чамаас асууя, энэ хүмүүс яаж ийм мөс чанаргүй байдаг юм бэ? Би тэдний бэлдсэн хоолыг идэх эрхгүй гэж үү? Тэд өмнө нь Намайг хүлээн авахад бэлэн гэж хэлсэн ч Намайг ирэхэд ингэж ичгүүр сонжуургүй авирладаг. Тэд хүн хэвээр гэж үү? Тэдэнд хүн чанар байна уу? Бүү арга заль гарга—чи чадахгүй, чамд хүн чанар байхгүй, чи бол араатан. Чиний уг чанар, биеэ тоосон зан чамайг ялладаг. Хүмүүсийн итгэл дэндүү бага. Тэд маш биеэ тоосон, тэрслүү тул Бурханд ямар ч орон зай үлдээдэггүй! Ийм хэмжээний завхарсан хүнийг хүн гэж дуудах нь зохистой юу? Энэ бол яалт ч үгүй диаволын, Сатаны үлгэр жишээ юм. Хүмүүс “Хэдийгээр Танд үнэн байгаа ч Та зүгээр л хүн болохоор юу хийж чадах юм бэ? Та надад юугаар тусалж чадах юм бэ? Та надад юу хийж чадах юм бэ? Та намайг хаана аваачиж чадах юм бэ? Би Таныг дорд үзэж байна. Та Бурхан мөн эсэх нь надад хамаагүй” гэж боддог. Тэд энэ талаар огт хайхардаггүй. Хэрэв танай компанийн удирдагч танай гэрт очих юм бол түүнийг явах гэж оролдсон ч чи явуулахгүй гэж Би зориглон хэлье; чи түүнийг хоёр өдрийн турш гэртээ байлгаж, түүнд сайн хандана. Тийм болохоор хүмүүс үргэлж биеэ тоосон байдлаар ярих ёсгүй, мөн өөрсдийгөө Бурханыг хэнээс ч илүү хүсдэг, үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ бусдаас илүү, өөрсдийгөө зарлагадахдаа бусдаас илүү, бусдаас илүү их төлөөс төлсөн, бусдаас илүү үнэнч гэж хэлж болохгүй. Битгий өөрөөрөө сайрх—чи тэгэх чадалгүй, чи тийм их төлөөс төлж, бодит ажил хийж байгаагүй. Хэдийгээр чи бага зэрэг ажилласан ч энэ нь Бурханы төлөө чин сэтгэлээсээ өөрийгөө зарлагадах биш, Бурханд бүрэн дүүрэн үнэнч байж, үхэх хүртлээ захирагдах явдал бүр ч биш юм. Чи гурваас таван жил тэсэж чадна, гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам цаашид тэсвэрлэж чадахгүй тул хааш яаш болж, гомдоллох болно. Өөрийгөө бусад хүнээс дээгүүр гэж бүү бод. Бусадтай харьцуулах юм бол чи тийм ч өндөр стандарттай биш, тэднээс хамаагүй доогуур байгаа; өөрийгөө эрин үеүдийн ариун хүмүүстэй харьцуулж бүр ч болохгүй. Чи үнэхээр ямар нэгэн зүйлээр сайрхах шаардлага хангасан уу? Та нар бүгдээрээ “Хэрэв би Бурхантай хожим харьцах юм бол Бурханыг хууран мэхлэхгүй гэдгээ баталж байна” гэж хэлдэг. Чиний баталгааг хэсэг хугацаанд шалгах шаардлагатай. Би илүү олон хүнтэй харилцах хүсэлгүй байна; Тэдэнтэй харилцаж, тэдний үйлдлийг харах нь Намайг уурлуулахад хангалттай байдаг! Та нарын зарим нь энэ асуудлаас болж Намайг ямар их уурлаж байгааг мэдэх байх. Үнэнийг огт эрэлхийлдэггүй, бусдыг хянах эрх мэдэлтэй байхыг хүсдэг хүмүүсийг хараад Би маш их уурладаг. Би тэднийг үзэн яддаг. Үнэнийг огт эрэлхийлдэггүй хүмүүс бүгд маш муу, тэдэнд хүн чанар байхгүй; Би ийм хүмүүстэй огт харилцахгүй. Ийм хүмүүс Намайг өөрсдийг нь тоохгүй байгааг хараад гомдоллож магадгүй. Энэ хүмүүс үнэхээр эрүүл ухаангүй! Яг одоо хүмүүсийн дийлэнх нь үнэнийг хэрхэн эрэлхийлэхээ мэдэхгүй байна—тэдний биеийн хэмжээ дэндүү жижиг, тэдэнд байгаа жаахан хүн чанар, эрүүл ухаан нь дэндүү ядмаг тул надад тэдэнтэй орооцолдох шаардлага алга. Хэрэв чи ийм хүнтэй хоёр өдөр харилцах юм бол тэд чамайг дорд үзэж, биеэ тоож, аймшигтай биеэ тоож, юу ч хэлсэн ч сонсохгүй.

Нэг удаа Би чуулгануудаар явж, янз бүрийн хүлээн авагч гэр бүл, Бурханд итгэгч янз бүрийн хүнтэй уулзсан. Би яагаад одоо хэтэрхий олон хүнтэй харилцах хүсэлгүй байна вэ? Хүмүүс дэндүү муу, тэдний дийлэнх нь мөс чанаргүй, эрүүл ухаангүй, тэдэнд Бурханыг гэх орон зай байхгүй, тэд үргэлж Бурханы эргэн тойронд башир арга мэх гаргадаг учраас Би хүмүүсээс хол байж, зөвхөн хийх ёстой ажлаа л хийхээр сонгосон. Зарим хүн “Бурхан хүмүүсийн дунд амьдардаггүй гэж үү?” гэж хэлдэг. Би хүмүүсийн дунд амьдардаг нь үнэн ч Би хорон муу хүмүүсийн дунд амьдарч чадахгүй, энэ хэтэрхий аюултай. Би сүнслэг биетэй байсан бол зүгээр, Би хүмүүсийн дунд юуг ч хийж болох байсан—Есүс шиг сүнслэг бие байсан бол зүгээр байх байлаа, Тэр Өөрийн хүссэнээр үйлдэж, хүмүүс хяхан хавчиж зүрхлэхгүй байсан—гэтэл Би одоо хэвийн махан биетэй, ер бусын зүйлгүй маш хэвийн махан бие тул хүмүүс үүнийг хүлээн авч чаддаггүй; тэд үргэлж үзэлтэй байдаг бөгөөд Бурханыг шалгахыг хүсдэг. Ийм зан чанартай ийм хүнийг бага зэрэг сахилгажуулж, шийтгэж, сарын турш толгойг нь өвтгөвөл ашиг тустай гэж та нар бодож байна уу? Нэмэргүй. Сар үргэлжилсэн толгойн өвдөлтийнхөө дараа тэд буцан хэвэндээ орж, уур хилэнгээ гаргана. Сахилгажуулалт ганцаараа өөрчлөлт авчирч чадна гэж та нар бодож байна уу? Чадахгүй. Тийм болохоор өнгөрсөн хугацаанд Надтай харилцсан хүн олон байгаа ч маш цөөхөн нь үнэнийг хайрладаг. Хүмүүс Бурханаас ямар нэг юм авахын тулд Бурханд итгэх ёсгүй гэдгийг л Би та нарт хэлж чадна. Чи бүх хүч чадлаараа үүргээ сайн гүйцэтгэхэд л санаа тавих ёстой. Хэрэв хэв чанар чинь хэтэрхий ядмаг, ашиглахад тохиромжгүй бол чи яаравчлан огцрох ёстой. Чи дуулгавартай, хүмүүжилтэй байж, хийх ёстой зүйлээ хийж, хийх ёсгүй зүйлээ хийхгүй байх ёстой, чи эрүүл ухаантай байх ёстой. Чи бол хүн. Хэрэв Бурхан чамд амьсгал, амь, эрч хүч өгөөгүй бол чи юу ч хийж чадахгүй байсан. Хүмүүс юу ч хүсэх ёсгүй, шаардлага хангасан байдлаа харьцуулах ёсгүй; шаардлага хангасан байлаа гээд та нарт хэрэггүй! Хэрэв чуулган чамайг удирдагч болговол энэ нь чиний хариуцлага, хэрэв өөр хэн нэгнийг удирдагч болговол энэ нь тэдний хариуцлага. Мэдээж ажлын хувьд чи нөхөрлөх ёстой, гэхдээ шаардлага хангасан байдлаа харьцуулж “Би тэр чуулганд удаан хугацаанд шаардлага хангаж ирсэн, тэд намайг хүндэтгэх ёстой. Би хамгийн ахмад нь, чи хоёрдугаарт” гэж бодох ёсгүй. Ийм зүйл битгий ярь, энэ нь хэтэрхий ухаангүй хэрэг. Зарим хүн “Би Бурханы төлөө өөрийгөө зарлагдахын тулд ажлаа хойш тавьж, гэр бүлээ орхисон, тэгээд би юу олж авав? Би юу ч олж аваагүй, Бурхан хүмүүсийг сургасаар л байна” гэж бас хэлдэг. Энэ үгийг чи юу гэж бодож байна? Хүмүүс зөв байр суурин дээр зогсож, эхлээд өөрийгөө хүн гэдгээ, завхарсан хүн төрөлхтөн хэвээр байгаа гэдгээ тодорхой ойлгох ёстой. Хэрэв чи удирдагч болсон бол удирдагч бай; удирдагч болоогүй бол жирийн дагалдагч бай; хэрэв чамд хийх ажил өгөгдсөн бол ямар нэг зүйл хийх боломж байна; хийх ажил өгөгдөөгүй бол чи яаж ч чадахгүй. Битгий сайрх, өөрөөрөө сайрхах нь туйлшрал, үхэл рүү явж байгааг чинь нотлох муугийн шинж. “Би хаа нэгтээ бүлэг хүнийг олж авсан, тэд миний үр жимс. Хэрэв би олж аваагүй бол өөр хэн ч үүнийг хийж чадахгүй байсан. Намайг очиход Ариун Сүнс агуу ажил хийсэн!” гэж бүү сайрх. Ингэж сайрхах хэрэггүй. Харин чи “Эдгээр хүнийг олж авсан нь Ариун Сүнсний ажлын үр дүн байсан, хүн бага зэрэг л ажил хийж чадна. Хэрэв бид сайн мэдээг түгээж дуусаад, Бурхан биднийг гэр лүү маань буцаавал бид гэртээ харих болно” гэж хэлэх ёстой. “Намайг гэр лүү маань явуулах ямар буруу зүйл би хийсэн юм бэ? Хэрэв Та шалтгааныг нь хэлж чадахгүй бол би гэртээ харихгүй!” гэж бүү хэл. Битгий ингэж шаард. Хэрэв чамд ийм шаардлага байгаа бол зан чанар чинь хэтэрхий биеэ тоосон болохыг нотолж байна. Чи алдаа гаргаагүй бол гэртээ харьж болохгүй гэж үү? Зөв үйлддэг бол гэртээ харьж болохгүй гэж үү? Хэдийгээр зөв үйлдэж, сайн хийсэн ч гэртээ харь гэвэл чи гэртээ харих ёстой. Хэрэв чамтай харьцсан бол чи хүлээн авч, дуулгавартай байх ёстой. Энэ бол үүрэг, хариуцлага бөгөөд чи өөрсдийгөө өмөөрөх ёсгүй. Иов Бурханд итгэж, зөвхөн Бурханаас эмээж, бузар муугаас зайлахад анхаардаг байсан. Иов юу ч хүсээгүй бөгөөд Ехова түүнийг ерөөсөн. Зарим хүн “Иов Бурханд сайн байсан учраас Бурхан яалт ч үгүй түүнийг ерөөсөн; энэ нь Иовын итгэл, зөв шударга ажлын хариу байсан” гэж хэлдэг. Энэ буруу, энэ бол солилцоо биш, харин Ехова түүнийг ерөөхийг хүссэн. Ехова түүнээс бүх зүйлийг булаан авахад тэр яагаад гомдоллоогүй вэ? Тэр яагаад “Би зөв шударгаар үйлддэг, үнэхээр шаардлага хангасан, тийм учраас Та надад ингэж хандах ёсгүй” гэж хэлээгүй юм бэ? Энэ бол ёстой, ёсгүй гэх асуудал биш! Бурханд итгэх итгэлийн тухайд хүмүүс үргэлж өөрийн гэсэн сонголттой байж, үргэлж хүний үзэл, хоосон номлолын тухай ярьдаг байсан бол буруу байх байсан. Энэ нь хүний биеэ тоосон зан, тэрслэл юм. Хүний сонголт бол хүний хольц юм.

Та нар биеэ тоосон зан чанараа илчлэх үедээ тэрийгээ мэддэг үү? Зарим хүн мэддэггүй бөгөөд “Би биеэ тоосон зантай биш, хэзээ ч биеэ тоосон зүйл хэлж байгаагүй” гэж хэлдэг. Үнэн хэрэгтээ чи үүнийгээ мэддэггүй ч гэсэн биеэ тоосон зан чанар байсаар байгаа, зүгээр л илчлэгдээгүй байгаа. Чи үүнийг гадагшаа илчлээгүй гэдэг нь биеэ тоосон зантай биш гэж батлахгүй; Чиний зүрх сэтгэл хэнээс ч илүү биеэ тоосон байж магадгүй, зүгээр л чи яаж дүр эсгэхээ мэддэг учраас ил гаргадаггүй, харин ялган таних чадвартай хүмүүс үүнийг харж чаддаг. Тэгэхээр хүн болгонд биеэ тоосон зан байдаг, энэ бол хүн төрөлхтний нийтлэг чанар юм. Биеэ тоосон уг чанартай хүмүүс Бурханд дуулгаваргүй хандаж, Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнийг шүүх үйл үйлдэж, Түүнээс урван, өөрсдийгөө өргөмжилж, тусгаар тогтносон хаант улсаа байгуулах гэж оролдох чадвартай. Бурханы ажлыг хүлээн авсан нэг улсад хэдэн түмэн хүн байлаа, тэгээд Бурханы сонгосон хүмүүсийг удирдаж, хариул гээд Бурханы гэр чамайг тийш нь илгээлээ гэе. Бас Бурханы гэр чамд эрх мэдэл өгч, Миний юм уу өөр хэн нэгний хараа хяналтгүйгээр дангаараа ажиллах боломж олголоо гэе. Хэдэн сарын дараа чи бүрэн эрхт захирагч шиг болчхоод бүх эрх мэдлийг гартаа атган, шийдвэр гаргаж, сонгогдсон бүх хүн чамайг биширч, шүтэж, Бурхан мэт дуулгавартай дагаж, үг бүрээрээ чамайг магтан дуулж, чамайг гүн ухвартай номлодог гэлцэх ба чиний айлдварууд тэдэнд хэрэгтэй, чи тэднийг хангаж, удирдаж чаддаг гэж зогсоо зайгүй хэлэх бөгөөд тэдний зүрх сэтгэлд Бурханыг гэх орон зай байдаггүй. Ийм ажил асуудалтай байх биш үү? Чи үүнийг яаж хийсэн байх вэ? Энэ хүмүүс ийм хариу өгөх чадвартай байна гэдэг бол Бурханд гэрчлэл хийх нь чиний хийж байсан ажилд огт багтаагүй байсныг батална; харин ч чи зөвхөн өөртөө гэрчлэл хийж, өөрийгөө гайхуулжээ. Чи яаж ийм үр дагаварт хүрч чадах вэ? Зарим хүн “Миний нөхөрлөдөг зүйл бол үнэн; би хэзээ ч өөрийгөө гэрчлээгүй!” гэж хэлдэг. Чиний тэр хандлага—тэр байдал бол Бурханы байр сууринаас хүмүүст нөхөрлөхөөр оролддог хүний байдал мөн, энэ бол завхарсан хүний байр сууринд зогсож байгаа этгээдийнх биш юм. Чиний хэлдэг бүхэн хоосон яриа бөгөөд бусдад шаардлага тавьж байгаа явдал; энэ нь чамтай ямар ч хамаагүй. Тиймээс чиний хүрэх үр дагавар бол хүмүүсээр өөрийгөө шүтүүлж, өөртөө атаархуулах явдал бөгөөд эцэстээ тэд бүгд чамд захирагдаж, чамайг гэрчилж, өргөмжилж, тэнгэрт тултал магтана. Тэр үед чи дуусна; чи бүтэлгүйтнэ! Энэ нь та бүгдийн яг одоо явж байгаа зам биш гэж үү? Хэрвээ чамаас хэдэн мянга, эсвэл хэдэн арван мянган хүмүүсийг удирдаач гэж хүсвэл чи баярлан хөөрөх байсан. Тэгээд биеэ тоох болж, Бурханы байр суурийг эзлэхээр оролдож, үг хэлж, дохиж зангаж эхлэх ба юу өмсөж, юу идэж, яаж алхахаа мэдэхгүй болох байсан. Чи амьдралын тав тухад умбаж, өөрийгөө өргөмжлөх ба жирийн ах эгч нартай уулзаж доош орохгүй. Чи бүрэн доройтмол болж, илчлэгдэж, таягдан хаягдаж, тэргүүн тэнгэрэлч шиг доош цохигдон унана. Та нар бүгд ингэх чадвартай, тийм биз дээ? Тэгвэл та нар юу хийх ёстой вэ? Хэрвээ нэг л өдөр улс орон болгон дахь сайн мэдээний ажлыг та нарт хариуцуулах зохицуулалт хийгдэж, та нар антихристийн замаар алхах чадвартай байх юм бол ажил яаж өргөжиж чадах юм бэ? Энэ нь төвөгтэй байх бус уу? Тэгвэл хэн та нарыг тийш нь явуулж зүрхлэх юм бэ? Чи тийшээ очсоныхоо дараа хэзээ ч буцаж ирэхгүй; чи Бурханы хэлсэн юуг ч анхаарахгүй бөгөөд Бурханы ажлыг хийж хүмүүст аврал авчрах гэж байгаа мэтээр өөрийгөө гайхуулж, гэрчилсээр байх бөгөөд Бурхан гарч ирээд энд ажиллаж байгаа мэт хүмүүст санагдуулах байсан—хүмүүс чамайг шүтэхийн хэрээр чи хөөрцөглөн баярлаж, тэр ч байтугай чамайг Бурхан шиг үзэж хандахыг нь үг дуугүй зөвшөөрөх байсан. Энэ үе шатанд хүрмэгц чи дуусна; чи хаягдана. Ийм биеэ тоосон уг чанар нэг л мэдэхэд чамайг сүйрүүлнэ. Ийм хүн антихристийн замаар алхдаг. Энэ түвшинд хүрсэн хүмүүс бүх ухамсраа алдаж, мөс чанар, мэдрэмж нь ямар ч үүрэг гүйцэтгэхээ больсон бөгөөд залбирч, хайхаа ч мэддэггүй. Тэгэхээр “Би өөрийгөө анхааралтай ажиглаж, чин сэтгэлээсээ залбирах ёстой!” гэж бодох хүртлээ бүү хүлээ. Тэр үед хэтэрхий оройтсон байх болно. Чи энэ асуудлыг урьдчилан мэдэж байх ёстой. Чи “Өөрийгөө гэрчлэхгүйгээр Бурханыг гэрчилж, ажлаа сайн хийхийн тулд би яаж ажиллах ёстой вэ? Би бусадтай нөхөрлөж, тэднийг удирдахын тулд ямар арга хэрэглэх ёстой вэ?” гэж эрж хайх хэрэгтэй. Чи ингэж бэлдэх ёстой. Нэг өдөр та нарт үнэхээр гадагш гарч ажиллахаар зохицуулалт хийгдэж, харин та нар өөрийгөө өргөмжилж, гэрчилж чадсаар байгаа бол чиний гарт байгаа олон хүнийг энэ нь сүйрэлд хүргэж, чи асуудалд орж, дараа нь Бурханы шийтгэлийг амсах болно. Би та нарт эдгээр үгийг хэлэхгүй байж болно гэж үү? Намайг хэлэхээс өмнө та нар үүнийг хийж чадаж байсан; намайг хэлсний дараа хийж чадсаар байгаа бол та нар асуудалд орохгүй гэж үү? Та нар бүгдээрээ хэрхэн ажлаа хийж, өөрийгөө хэрхэн хамгийн зохистойгоор авч явах талаар бодох ёстой. Та нарын хэлж, хийж байгаа бүхэн, үйлдэл, хөдөлгөөн бүр, үг, үйл хэрэг бүр, зүрх сэтгэлийн чинь санаа зорилго бүр бүгд стандартад нийцсэн байх ёстой; нэгийг ч орхигдуулж болохгүй бөгөөд та нар ямар ч цоорхойг ашиглаж болохгүй. Хэдийгээр биеэ тоосон зан нь хүний уг чанар бөгөөд үүнийг өөрчлөхөд амаргүй ч хүмүүс биеэ тоосон зан чанараа мэдэж, хэрэгжүүлэлтийн зарчимтай байх хэрэгтэй байна. Та нар “Хэрэв надад үнэхээр хэдэн чуулган хүлээлгэн өгвөл Бурханы байр суурийг эзлэхгүйн тулд би яаж ажиллах хэрэгтэй вэ? Биеэ тоосон зан гаргахгүйн тулд яаж ажиллах хэрэгтэй вэ? Яаж зөв зүйтэй ажиллах вэ? Хүмүүсийг Бурханы өмнө авчирч, Түүнийг гэрчлэхийн тулд би яаж ажиллах вэ?” гэдгийг ойлгох ёстой. Эдгээр асуудлыг тодорхой болтол тунгаан бодох ёстой. Хэн нэгэн нь чамаас “Чи чуулгануудыг сайн удирдаж чадах уу?” гэж асуухад чи “Чадна” гэж хэлсэн гэж бодъё. Гэтэл чи хүмүүсийг өөрийнхөө дэргэд авчирч, тэд чамд захирагдах ч Бурханд захирагдахгүй бол энэ нь асуудал биш гэж үү? Удирдагч эсвэл ажилчны хувьд чи хүмүүсийг Бурханы өмнө авчрах юм уу, өөрийнхөө өмнө авчрах гэдэг нь юу болохыг мэдэхгүй бол Бурханд үйлчилж чадах уу? Чи Бурханаар ашиглуулахад тохиромжтой байж чадах уу? Мэдээж үгүй. Бусад хүнийг өөрсдийнхөө өмнө авчирч чаддаг хүмүүс бүгд антихристүүд биш гэж үү? Хэрэв хэн нэгэн Бурханд итгэдэг ч зүрх сэтгэлд нь Бурханыг гэх орон зай байхгүй, Бурханаас эмээдэггүй, Бурханд дуулгавартай сэтгэлгүй, эсвэл Бурханд захирагдах хүсэлгүй бол тэр хүн Бурханд итгэдэггүй гэсэн үг. Тэгвэл тэр үнэхээр хэнд итгэдэг вэ? Өөртөө дүн шинжилгээ хийгээрэй. “Би биеэ тоосон зантай биш, би сайн хүн, зөвхөн сайн зүйл хийдэг” гэж дараа битгий хэлээрэй—ийм үг үнэхээр хүүхэд шиг! Бусад бүх хүн биеэ тоосон, харин чи тийм биш гэж үү? Чи ингэж илчлэгдсэн ч өөрийгөө мэдэхгүй хэвээр, өөрийгөө биеэ тоосон биш гэж хэлсээр байна—чи үнэхээр ичгүүргүй юм! Та нар үнэхээр мэдрэлгүй болохоор яаж ч илчлэгдсэн хамаагүй байдаг! Эдгээр үгийг ямар зорилгоор хэлж байгааг минь мэдэх үү? Би яагаад хүмүүсийг ингэж илчилж байгаа вэ? Би ингэж илчлэхгүй бол тэд өөрсдийгөө таньж мэдэх үү? Хэрэв Би үүнийг илчлэхгүй бол хүмүүс өөрсдийгөө маш сайн, ажлаа тун сайн хийдэг, хэлээд байх алдаа мадаг байхгүй, бүх зүйл зүгээр гэж бодсон хэвээр байх болно. Хэдийгээр энэ бүгд зүгээр байсан ч тэд биеэ тоосон байдалд байх ёсгүй, өөрсдийгөө шаардлага хангасан гэж бодох ёсгүй, бас сайрхах ёсгүй. Би хүмүүсийг үхэх ялаар шийтгэж, аврагдах боломжгүй гэж хэлэх гэсэндээ бус харин тэдэнд өөрсдийгөө жинхэнэ утгаар нь мэдэж, завхарсан мөн чанар болон уг чанараа ойлгох боломж олгохын тулд байдлыг нь илчилдэг, тэгснээр тэд өөрсдийгөө үнэхээр мэдэж чадах юм. Завхарсан зан чанараа хаяхаар хичээхэд нь энэ ашиг тустай. Хэрвээ та нар Миний илчлэлийн үгс болон хүмүүстэй харьцах харьцалтад зөвөөр хандаж, идэвхгүй байхаас зайлсхийж, үүргээ хэвийн гүйцэтгэж, Бурханы гэрийн асуудлыг өөрийнхөө болгож чадвал, хэрэв чи хааш яаш хандахгүйгээр хариуцлагатай байж чадвал, хэрвээ чи зөвхөн Бурханд үнэнч байж чадвал энэ хандлага зөв бөгөөд чи үүргээ сайн гүйцэтгэж чадна.

Үйлдэл хийхдээ зарчмыг ихэвчлэн зөрчдөг хүмүүс байдаг. Тэд засалт, харьцалтыг хүлээн авдаггүй, бусдын хэлж байгаа зүйл үнэнтэй нийцэж байгааг зүрх сэтгэлдээ мэддэг ч хүлээж авдаггүй. Ийм хүмүүс үнэхээр биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг! Тэднийг яагаад биеэ тоосон зантай гэж хэлэх болов? Хэрэв засалт, харьцалтыг хүлээн авахгүй бол тэд дуулгавартай биш бөгөөд дуулгаваргүй байдал нь биеэ тоосон зан биш гэж үү? Тэд өөрсдийгөө сайн байна гэж боддог, алдаа гаргадаггүй гэж боддог, энэ нь тэд өөрсдийгөө мэддэггүй гэсэн үг бөгөөд энэ нь биеэ тоосон зан юм. Тиймээс та нар зарим зүйлийг сайтар задлан шинжилж, бага багаар ухан гаргах шаардлагатай. Та нарыг чуулганы ажил хийх үед бусад хүн биширч, зөвлөгөө өгч, нөхөрлөл дээр өөрсдийнхөө сэтгэлийг нээж байгаа бол энэ нь та нарыг ажлаа сайн хийснийг нотолдог. Хэрэв хүмүүс чамаар үргэлж хязгаарлагддаг бол аажмаар чамайг ялган таньж, чамаас холдох болно, энэ нь чамд үнэн-бодит байдал байхгүй гэдгийг нотолдог, тэгэхээр чиний хэлж байгаа бүх зүйл зүгээр л бусдыг хязгаарлах зорилготой бичиг үсэг, хоосон сургаал гэдэг нь дамжиггүй. Чуулганы зарим удирдагч солигддог, тэд яагаад солигддог вэ? Учир нь тэд зөвхөн бичиг үсэг, хоосон сургаал ярьж, үргэлж өөрсдийгөө гайхуулж, гэрчилдэг. Өөрсдийг нь эсэргүүцэх нь Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хэрэг, нөхцөл байдлын талаар Дээрхэд мэдээлдэг хэн ч чуулганы ажлыг үймүүлж байна гэж тэд хэлдэг. Энэ ямар асуудал вэ? Энэ хүмүүс хэдийн маш их биеэ тоосон тул тэдэнд ямар ч эрүүл ухаан байхгүй. Энэ нь тэдний жинхэнэ антихрист дүр төрхийг харуулж байгаа бус уу? Энэ нь хөгжсөөр тэд тусгаар тогтносон хаант улсаа байгуулж эхлэхгүй гэж үү? Бурханд дөнгөж итгэж эхэлсэн зарим хүн тэднийг шүтэн мөргөж, гэрчлэх бөгөөд тэд үүнээс маш их таашаал авч, баярлана. Ийм их биеэ тоосон хэн нэгэн хэдийн сүйрсэн. “Намайг эсэргүүцэх нь Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хэрэг” гэж хэлж чаддаг хүн хэдийн өнөө цагийн Паул болсон; Энэ нь Паулын “Миний хувьд амьдрах нь Христ” гэж хэлснээс ялгаагүй юм. Ингэж ярьдаг хүмүүс том аюулд орсон байгаа бус уу? Хэдийгээр тэд тусгаар тогтносон хаант улс байгуулаагүй ч жинхэнэ антихристүүд хэвээр юм. Хэрэв ийм хүн чуулганыг удирдахаар болбол тэр чуулган даруй антихристийн хаант улс болох болно. Зарим хүн чуулганы удирдагч болсныхоо дараа бусдаар хүндүүлэх гэсэндээ сүртэй номлол айлдаж, гайхуулж, онцгой ер бусын зүйл ярихад анхаарал хандуулдаг, үр дүнд нь тэд үнэн-бодит байдлаас улам холддог. Энэ нь дийлэнх хүмүүсийг сүнслэг онолыг шүтэхэд хүргэдэг. Ихэмсэг сүртэй ярьж байгаа хэнийг ч хүмүүс сонсдог; амийн оролтын тухай ярьж байгаа хэнд ч анхаарал хандуулдаггүй. Энэ нь хүмүүсийг төөрөлдүүлж байгаа бус уу? Хэн нэгэн нь үнэн-бодит байдлын талаар нөхөрлөвөл хэн ч сонсдоггүй, энэ бол асуудал юм. Энэ хүнээс өөр хэн ч чуулганыг удирдаж чаддаггүй, учир нь хүн бүр сүнслэг онолыг шүтдэг; сүнслэг онолын талаар ярьж чадахгүй хүмүүс бат зогсож чадахгүй. Ийм чуулган Ариун Сүнсний ажлыг олж авч чадах уу? Хүмүүс үнэн-бодит байдалд орж чадах уу? Тэд яагаад үнэний тухай нөхөрлөж, бодит туршлагын тухай ярихыг үгүйсгэж, тэр ч байтугай Намайг үнэний талаар нөхөрлөхөд сонсохыг хүсдэггүй юм бэ? Энэ удирдагчид тэр хүмүүсийг хэдийн хууран мэхэлж, хянасныг энэ нь нотолж байна. Энэ хүмүүс Бурханд захирагдахын оронд тэднийг сонсож, захирагддаг. Энэ хүмүүс Бурханд бус, харин удирдагчдаа дуулгавартай дагадаг хүмүүс гэдэг нь илт байна. Учир нь Бурханд чин сэтгэлээсээ итгэж, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс хүнийг шүтэж мөргөж, дагадаг хүмүүс биш; тэдний зүрх сэтгэлд Бурханыг гэх орон зай байдаг бөгөөд тэд Бурханаас эмээдэг сэтгэлтэй учир хэрхэн хүмүүсээр хязгаарлагдах билээ? Үнэн-бодит байдалгүй хуурамч удирдагчдад тэд хэрхэн дуулгавартай захирагдах билээ? Хуурамч удирдагчийн хамгийн их айдаг зүйл бол үнэн-бодит байдалтай, Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн юм. Өөрт нь үнэн байдаггүй атал өөрийг нь дуулгавартай дагахыг бусдаас хүсдэг бол энэ нь байж болох хамгийн биеэ тоосон чөтгөр, Сатан биш гэж үү? Чи чуулганыг дангаараа ноёрхдог, эсвэл Бурханы сонгосон хүмүүсийг хянадаг бол Бурханы зан чанарт халдаж, өөрийгөө сүйрүүлсэн гэсэн үг бөгөөд чамд гэмших боломж ч байхгүй байж магадгүй юм. Та нар бүгд болгоомжтой байх ёстой; энэ бол маш аюултай асуудал, хэн ч тун амархан хийж болох зүйл. “Би үүнийг хийхгүй, би өөрийгөө гэрчлэхгүй!” гэж хэлэх хүмүүс байж магадгүй юм. Энэ нь чиний ажилласан хугацаа бага учраас юм. Дараа нь чи үүнийг хийж зүрхлэх болно. Чи аажмаар илүү их зүрхлэх болно—хийх тусам илүү их зүрхлэх болно. Хэрэв чиний удирддаг хүмүүс чамайг магтан сайшааж, сонсох юм бол чи угаасаа өөрийгөө өндөр байр суурьтай, мундаг гэж мэдэрч, “Намайг хар даа, би үнэхээр сайн байна. Би энэ бүх хүнийг удирдаж чаддаг, тэд бүгд намайг сонсдог; намайг сонсдоггүй хүмүүсийг би эрхшээлдээ оруулдаг. Энэ нь намайг ажиллах чадвартай, ажилдаа тэнцэхүйц гэдгийг нотолж байна” гэх болно. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам чиний уг чанарын биеэ тоосон хэсгүүд гарч ирж эхлэх бөгөөд чи маш ихээр биеэ тоосондоо эрүүл ухаанаа алдаж, аюулд орох болно. Чи үүнийг тодорхой харж чадаж байна уу? Биеэ тоосон, дуулгаваргүй зан чанараа илчлэх даруйд чи асуудалд орно. Намайг ярихад чи сонсдоггүй, Бурханы гэр чамайг сольдог ч чи “Ариун Сүнс үүнийг илчлэг” гэж хэлж зүрхэлсээр байдаг. Ингэж хэлж байгаа нь чи үнэнийг хүлээн авдаггүйг нотолж байна. Тэрслэл чинь хэтэрхий их бөгөөд энэ нь чиний уг чанар-мөн чанарыг илчилсэн. Чи Бурханыг огт мэддэггүй. Тиймээс та нар өөрсдийгөө анхааралтай ажиглаж байхын тулд би өнөөдөр энэ бүгдийг та нарт хэлж байна. Өөрийгөө бүү өргөмжил, бүү гэрчил. Хүмүүс тусгаар тогтносон хаант улс байгуулах гэж оролдох магадлал өндөртэй, учир нь тэд бүгд байр суурь, эд баялаг, алдар нэр, хоосон зүйлд, өндөр албан тушаалын зарц байх, “Би эдгээр үгийг ямар хатуу хэлснийг хараач. Намайг заналхийлсэн үйлдэл хийх тэр мөчид тэд ухаанаа алдаж, дуулгавартай боллоо” гэж эрх мэдлийг батлан харуулах дуртай. Ийм эрх мэдлийг батлан харуулах хэрэггүй; энэ нь ашиггүй бөгөөд юу ч нотлохгүй. Энэ нь чамайг маш их биеэ тоосон, зан чанар муутай гэдгийг л нотолж байна; Энэ нь чамайг ямар нэгэн ур чадвартай гэдгийг батлахгүй, үнэн-бодит байдалтай гэдгийг бүр ч батлахгүй. Хэдэн жил номлол сонссоны дараа та нар бүгд өөрсдийгөө мэддэг үү? Та нар өөрсдийгөө аюултай нөхцөл байдалд байгаа гэж бодохгүй байна уу? Хэрэв Бурхан хүнийг аврахаар ярьж, ажиллаагүй бол та нар тусгаар тогтносон хаант улс байгуулахгүй байсан гэж үү? Та нар хариуцдаг чуулгануудаа дангаараа ноёрхож, тэр хүмүүсийг өөрсдийнхөө нөлөөнд оруулж, улмаар хэн нь ч чиний хяналтаас мултарч чадахгүй, чиний үгэнд орох учиртай гэж хүсдэггүй гэж үү? Хэрэв чи үүнийг хийсэн даруйдаа хүмүүсийг хянадаг бол чөтгөр, Сатан юм. Ийм бодолтой байх нь чамд маш аюултай; чи хэдийн антихристийн замд орсон байна. Хэрэв чи өөрийгөө эргэцүүлдэггүй, Бурханд нүглээ улайж, гэмшиж чаддаггүй бол гарцаагүй орхигдож, Бурхан чамд анхаарал хандуулахгүй. Чи Бурханы хүсэлтэй нийцэж, Бурханы зан чанарт халддаггүй гэдгээ батлахын тулд хэрхэн гэмшиж, хэрхэн өөрсдийгөө эргүүлэхээ мэддэг байх ёстой. Бурханы гэр та нарыг антихрист гэдгийг тогтоож, хөөх хүртэл хүлээх хэрэггүй—тэр үед хэтэрхий оройтсон байх болно.

1997 оны намар

Өмнөх: Бурхан дэлхий ертөнцийн зовлонг амсахын ач холбогдол

Дараах: Залбирлын ач холбогдол ба хэрэгжүүлэлт

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих