Амийн оролт 4

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 483

Чи чухамдаа юуны төлөө Бурханд итгэдэг вэ? Ихэнх хүн энэ асуултад сандарч будилдаг. Тэд үргэлж, бодитой Бурхан, тэнгэр дэх Бурхан хоёрын талаар тэс өөр хоёр үзэл бодолтой байдаг бөгөөд тэд дуулгавартай дагахын тулд биш, харин тодорхой ашиг тус хүртэхийн тулд, эсвэл гай гамшгаас мултарч, зовлон шаналлаас зайлсхийх гэж Бурханд итгэдэг гэдгийг энэ нь харуулдаг. Тэр үед л тэд бага зэрэг дуулгавартай байдаг боловч дуулгавартай байдал нь болзолтой, өөрсдийнх нь хэтийн ирээдүйн төлөө байдаг ба ингэхээс аргагүй байдаг. Тэгвэл чи яагаад Бурханд итгэдэг вэ? Хэрвээ энэ нь гагцхүү чиний хэтийн ирээдүй, хувь заяаны төлөө л юм бол итгээгүй чинь дээр. Иймэрхүү итгэл бол өөрийгөө хуурсан, өөрийгөө тайтгаруулсан, өөрийгөө үнэлсэн явдал юм. Хэрвээ итгэл чинь Бурханыг дуулгавартай дагах суурин дээр үндэслээгүй бол эцсийн эцэст чи Бурханыг эсэргүүцсэнийхээ улмаас шийтгүүлэх болно. Итгэхдээ Бурханд дуулгавартай байхыг эрэлхийлдэггүй хүмүүс Бурханыг эсэргүүцдэг. Бурхан хүмүүсээс үнэнийг эрж хайж, Бурханы үгээр цангаж, Бурханы үгийг идэж ууж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхийг шаарддаг, ингэснээр хүмүүс Бурханд дуулгавартай болж болох юм. Сэдэл чинь үнэхээр ийм бол Бурхан гарцаагүй чамайг дээш өргөж, чамд нигүүлсэнгүй хандах нь лавтай. Хэн ч үүнд эргэлзэж чадахгүй, бас хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Хэрвээ чиний сэдэл Бурханд дуулгавартай байхын төлөө биш бөгөөд чамд өөр зорилго байдаг бол хэлж, хийдэг бүхэн чинь—Бурханд залбирах залбирал чинь, тэр ч байтугай үйлдэл бүр чинь—Бурханы эсрэг байх болно. Чи зөөлөн дуутай, эелдэг зантай байж болно, үйлдэл, илэрхийлэл бүр чинь зөв мэт үзэгдэж, өөрөө чи дуулгавартай нэгэн шиг харагдаж болно, гэхдээ чиний сэдэл, Бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэл бодлын тухайд гэвэл хийдэг бүхэн чинь Бурханы эсрэг, ёрын муу байдаг. Хонь шиг дуулгавартай харагддаг боловч зүрх сэтгэлдээ муу санаа тээж явдаг хүмүүс нь хонины арьс нөмөрсөн чоно бөгөөд Бурханд шууд халддаг, Бурхан тэднээс ганцыг нь ч өршөөхгүй. Ариун Сүнс тэднийг нэг бүрчлэн илчлэх болно, иймээс хоёр нүүр гаргасан бүхнийг Ариун Сүнс гарцаагүй жигшин голох болно гэдгийг бүгд харж чадна. Санаа бүү зов: Бурхан тэдэнтэй нэг бүрчлэн харьцаж, шийдвэрлэх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд итгэхдээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 484

Хэрвээ чи Бурханы шинэ гэрлийг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй, Бурханы өнөөдөр хийдэг бүхнийг тодорхой ойлгож чаддаггүй, мөн үүнийг эрж хайдаггүй бол, эсвэл үүнд эргэлзэж, шүүмжилж, үүнийг нягталж, шинжилдэг бол чамд Бурханыг дуулгавартай дагах сэтгэл гэж алга. Өнөө цагийн гэрэл гарч ирэх үед өчигдрийн гэрлийг нандигнасан хэвээр байж, Бурханы шинэ ажлыг эсэргүүцвэл чи хөгийн амьтнаас цаашгүй бөгөөд Бурханыг зориуд эсэргүүцдэг хүмүүсийн нэг мөн. Бурханд дуулгавартай байхын гол түлхүүр бол шинэ гэрлийг үнэлж, хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх чадвартай байх явдал билээ. Энэ л жинхэнэ дуулгавартай байдал юм. Бурханы төлөө цангах сэтгэлийн тэнхээгүй хүмүүс Бурханыг дуулгавартай дагах сэтгэлтэй байж чаддаггүй, харин байгаа байдалдаа сэтгэл хангалуун байдгаасаа болж Бурханыг эсэргүүцэж л чаддаг. Тэр хүн, болж өнгөрсөн зүйлсэд толгой мэдүүлсний улмаас Бурханыг дуулгавартай дагаж чаддаггүй. Урьд өмнө нь тохиолдсон зүйлс хүмүүст Бурханы талаарх бүх төрлийн үзэл, төсөөлөл өгч, эдгээр нь тэдний оюун ухаанд Бурханы дүр болсон байдаг. Тиймээс тэд өөрсдийн үзэл болон төсөөлсөн стандартууддаа итгэдэг. Хэрвээ чи, өнөөдрийн бодит ажил хийдэг Бурханыг өөрийнхөө төсөөлөл дэх Бурхантай харьцуулдаг бол итгэл чинь Сатанаас гардаг ба эрхэмлэдэг зүйлсийн чинь дагуу байдаг—харин Бурхан ийм итгэлийг хүсдэггүй. Чадвар чансаа нь хэчнээн сүртэй ч бай, хэчнээн зориулсан ч бай—бүр бүх насныхаа хичээл зүтгэлийг Түүний ажилд зориулж, өөрсдийгөө золиосолсон ч гэсэн—Бурхан ийм итгэлтэй хэнийг ч сайшаадаггүй. Тэр тэдэнд ердөө л өчүүхэн бага нигүүлсэл үзүүлж, үүнийг хэсэг хугацаанд эдлэх боломж олгоно. Ийм хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг, Ариун Сүнс тэдний дотор ажилладаггүй бөгөөд Бурхан тэднийг ээлж дараалан таягдан хаях болно. Хөгшин, залуу байхаас үл хамааран, Бурханд итгэхдээ Бурханыг дуулгавартай дагадаггүй, буруу сэдэлтэй хүмүүс бол Бурханы ажлыг эсэргүүцэж, саад хийдэг хүмүүс бөгөөд Бурханаар таягдуулах нь дамжиггүй билээ. Бурханы нэрийг цухасхан хүлээн зөвшөөрдөг төдий, Бурханы ойр дотно, хайр татам байдлыг жаахан мэдэрдэг ч Ариун Сүнсний алхаатай хөл нийлэн алхдаггүй, Ариун Сүнсний одоогийн ажил, үгийг дуулгавартай дагадаггүй, Бурханд өчүүхэн төдий ч дуулгаваргүй байдаг хүмүүс Бурханы нигүүлсэл дунд амьдардаг боловч Бурханаар авхуулж, төгс болгуулахгүй. Бурхан дуулгавартай байдлаар нь болон Бурханы үгийг идэж, ууж, эдэлж байгаагаар нь, мөн амьдралынх нь зовлон шаналал, цэвэршүүлэлтээр дамжуулан хүмүүсийг төгс болгодог. Ийм итгэлээр л хүмүүсийн зан чанар өөрчлөгддөг, ингэснээр л тэд Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэгийг эзэмшиж чаддаг. Ухамсартайгаар Бурханыг дуулгавартай дагана гэдэг бол Бурханы нигүүлсэл дунд амьдрахад сэтгэл ханалгүй үнэнээр ихэд цангаж, үнэнийг хайж, Бурханаар авхуулахыг эрэлхийлнэ гэсэн үг; энэ нь яг Бурханы хүсдэг итгэл билээ. Бурханы нигүүлслийг эдлэхээс өөр юу ч хийдэггүй хүмүүс төгс болгуулж, өөрчлөгдөж чадахгүй бөгөөд тэдний дуулгавартай байдал, сүсэг бишрэл, хайр болон тэвчээр нь бүгд өнгөцхөн юм. Бурханы нигүүлслийг л эдэлдэг хүмүүс Бурханыг үнэхээр таньж мэдэж чаддаггүй бөгөөд Бурханыг мэдлээ ч мэдлэг нь өнгөц байж, Бурхан хүнд хайртай, Бурхан хүнд энэрэнгүй ханддаг гэх мэт зүйл ярьдаг. Энэ нь хүний амийг төлөөлдөггүй, бас Бурханыг хүмүүс үнэхээр мэддэг гэдгийг харуулдаггүй. Бурханы үг өөрсдийг нь цэвэршүүлж, Бурханы шалгалт өөрсдөд нь тулгарах үед хүмүүс Бурханыг дуулгавартай дагаж чадалгүй, харин ч эргэлзэж, бүтэлгүйтдэг бол—тэд огтхон ч дуулгаваргүй юм. Тэдний дотор, Бурханд итгэх итгэлийн талаарх олон дүрэм, хязгаарлалт, мөн олон жилийн итгэлийн дүнд олж авсан хуучин туршлагууд, Библи дээр үндэслэсэн янз бүрийн сургаал байдаг. Иймэрхүү хүмүүс Бурханд дуулгавартай байж чадах уу? Энэ хүмүүс нь хүний зүйлсээр дүүрэн байдаг—тэд яаж Бурханд дуулгавартай байж чадах юм бэ? Тэд бүгд хувийн сонголтуудынхаа дагуу дуулгавартай дагадаг—иймэрхүү дуулгавартай байдлыг Бурхан хүсэх үү? Энэ нь Бурханыг дуулгавартай дагаж байгаа биш, харин сургаал номлолыг мөрдөж буй хэрэг, мөн өөрийгөө тайтгаруулж, хангалуун болгож байгаа явдал юм. Үүнийгээ чи Бурханд дуулгавартай байдал гэж хэлбэл Түүнийг доромжилж байгаа хэрэг биш гэж үү? Чи бол мууг үйлддэг Египетийн Фараон бөгөөд Бурханыг илт эсэргүүцэх ажил хийдэг—Бурхан иймэрхүү үйлчлэл хүсэж болно гэж үү? Чи даруйхан гэмшиж, жаахан ухамсартай байсан нь дээр. Үгүй бол гэртээ харьсан чинь дээр: ингэсэн нь Бурханд хийх үйлчлэлээс чинь илүү ач тусаа өгнө, чи саад болж, үймүүлэхгүй, үүргээ сахиж, сайн сайхан амьдар—ингэсэн нь дээр биш гэж үү? Тийм маягаар чи Бурханыг эсэргүүцэж, шийтгүүлэхээс зайлсхийж чадна!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд итгэхдээ чи Бурханыг дуулгавартай дагах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 485

Ариун Сүнсний ажил өдрөөс өдөрт, алхам тутамдаа улам өндөрт дээшлэн өөрчлөгддөг; маргаашийн илчлэл алхам алхмаар бүр ч өндөрт өгсөн, өнөөдрийнхөөс ч илүү өндөр байдаг. Бурхан хүнийг төгс болгодог ажил нь ийм юм. Хүн хөл нийлүүлэн алхаж чадахгүй бол хэдийд ч хоцорч магадгүй. Хүнд дуулгавартай зүрх сэтгэл үгүй бол эцэст нь хүртэл дагаж чадахгүй. Урьдын эрин үе өнгөрчихсөн; энэ бол шинэ эрин үе. Тэгээд шинэ эрин үед шинэ ажил хийгдэх ёстой. Ялангуяа хүнийг төгс болгох сүүлчийн эрин үед Бурхан шинэ ажлыг бүр ч хурдан гүйцэтгэнэ. Тийм учраас зүрх сэтгэлд нь дуулгавартай байдал байхгүй бол Бурханы мөрийг дагахад хүний хувьд хэцүү байдаг. Бурхан ямар ч дүрэмд баригддаггүй, мөн Өөрийн ажлын аль ч шатыг үүрд хувиршгүй гэж үздэггүй. Харин ч Түүний хийдэг ажил хэзээд илүү шинэ, улам өндөр байдаг. Түүний ажил алхам бүрдээ улам, улам бодитой болж, хүний бодит хэрэгцээнд улам бүр нийцтэй болдог. Хүн зөвхөн ийм төрлийн ажлыг туулсныхаа дараа л өөрийн зан чанарын сүүлчийн өөрчлөлтөд хүрч чадна. Амийн тухай хүний мэдлэг улам өндөр түвшинд хүрдэг ба Бурханы ажил ч мөн адил улам өндөр түвшинд хүрдэг. Хүн ийм маягаар л төгс болгуулж, Бурхан ашиглахад тохиромжтой болж чаддаг. Бурхан нэг талаар, хүний үзлийг сөрж, буцаaн эргүүлэх ба нөгөө талаар, хүнийг илүү өндөр, илүү бодитой байдал руу, Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн өндөр түвшин рүү хөтлөхийн тулд ийм маягаар ажилладаг бөгөөд тэгснээр эцэст нь Бурханы хүсэл биелж чадах юм. Дур зоргоороо эсэргүүцдэг дуулгаваргүй уг чанартай хүмүүс, Бурханы хурдан агаад догшрон урагшлах ажлын энэ үе шатанд бүгдээрээ орхигдоно; дуртайяа дуулгавартай байдаг хүмүүс, мөн өөрсдийгөө баяртайгаар даруу болгодог хүмүүс л замын төгсгөл хүртэл урагшилж чадна. Энэ төрлийн ажилд та нар бүгдээрээ хэрхэн захирагдахыг, мөн өөрийнхөө үзлийг яаж хаяхыг сурах хэрэгтэй. Алхам бүрдээ хянуур байх хэрэгтэй. Хайнга байвал чи Ариун Сүнсэнд гологддог нэгэн, Бурханы ажлыг үймүүлдэг нэгэн болох нь дамжиггүй. Ажлын энэ үе шатыг туулахаас өмнө хүний хуучны хууль, дүрэм тоогоо алдаж, хүн учраа олохоо больсон ба түүний уршгаар биеэ тоож, өөрийгөө мартсан. Эдгээр нь цөм Бурханы шинэ ажлыг хүлээж авахаас хүнийг холдуулдаг саад тотгор юм; тэдгээр нь Бурханыг мэдэж авахад хүний дайсан болдог. Хэрвээ хүн зүрх сэтгэлдээ дуулгавартай ч биш, үнэнийг эгээрэн хүсдэг ч үгүй бол аюулд орно. Хэрвээ чи зөвхөн энгийн ажил болон үгэнд л захирагддаг, илүү гүн гүнзгий эрчимтэй зүйлийг хүлээн авах чадваргүй бол чи хуучнаа баримталдаг ба Ариун Сүнсний ажилтай хөл нийлүүлж чадахгүй нэгэн юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 486

Бурханы хийдэг ажил эрин бүрд ялгаатай байдаг. Чи нэг үе асар их дуулгавартай байснаа дараагийн үед арай бага юм уу огт дуулгаваргүй байвал Бурхан чамайг орхино. Бурханыг энэ алхмаар өгсөхөд нь чи хөл нийлүүлэн явбал Түүнийг дараачийн алхам руу өгсөхөд үргэлжлүүлэн хөл нийлүүлэн явах ёстой. Гагцхүү тэр үед л чи Ариун Сүнсэнд дуулгавартай нэгэн байна. Нэгэнт чи Бурханд итгэдэг тул дуулгавартай байдалдаа тууштай хэвээр байх ёстой. Чи зүгээр л дураа хүрэхээр дуулгавартай байж, дургүй үедээ дуулгаваргүй байж болохгүй. Иймэрхүү маягийн дуулгавартай байдлыг Бурхан сайшаадаггүй. Чи Миний нөхөрлөдөг шинэ ажилтай алхаа нийлүүлж чадахгүй, урьдын үгтэй зууралдсаар байвал аминд чинь яаж ахиц гарч чадах юм бэ? Бурханы ажил бол Түүний үгсээр дамжуулан чамайг хангах явдал юм. Чи Түүний үгийг дуулгавартай дагаж, хүлээн авсан цагт Ариун Сүнс чам дээр гарцаагүй ажиллана. Ариун Сүнс яг л Миний ярьдаг шиг ажилладаг. Миний хэлснээр хий, тэгээд Ариун Сүнс чам дээр даруй ажиллана. Би та нарыг хараг гэж шинэ гэрэл гаргаж, та нарыг эдүгээ цагийн гэрэл рүү авчирдаг. Чамайг энэ гэрэл рүү алхах үед Ариун Сүнс чам дээр нэн даруй ажиллана. “Би зүгээр л Таны хэлсэн зүйлийг хийхгүй” гэж зарим хүн гөжүүдлэн хэлж магадгүй. Тэгэхэд нь Би чамд, одоо чи замын төгсгөлд ирж, хатаж хорчийгоод амьгүй болжээ гэж хэлдэг. Тиймээс зан чанарынхаа өөрчлөлтийг туулах үедээ өнөөгийн гэрэлтэй хөл нийлүүлэн явах нь хамгийн чухал юм. Ариун Сүнс Бурханы ашигладаг зарим хүн дээр ажиллаад зогсохгүй, чуулганд бүр ч их ажилладаг. Тэр хэн дээр ч ажиллаж байж болно. Одоогоор Тэр чам дээр ажиллаж байж магадгүй бөгөөд чи энэ ажлыг туулна. Дараагийн цаг хугацаанд Тэр өөр хүн дээр ажиллаж болох бөгөөд тэр тохиолдолд чи яаравчлан дагах ёстой; өнөөгийн гэрлийг ойр дагах тусам амь чинь улам их өсөж чадна. Ямар хүн байх нь хамаагүй, Ариун Сүнс түүн дээр ажиллаж байгаа л бол заавал дага. Түүний туршлагыг чи өөрийнхөөрөө дамжуулан ойлгож ав, тэгээд чи бүр ч өндөр зүйлсийг хүлээж авна. Ингэснээр чи улам хурдан ахиц гаргана. Энэ бол хүний төгс болох зам ба амь өсдөг арга зам юм. Чи Ариун Сүнсний ажилд дуулгавартай байснаар төгс болгуулах замд хүрдэг. Чамайг төгс болгохын тулд Бурхан ямар төрлийн хүнээр дамжуулж ажиллахыг чи мэдэхгүй, мөн ямар хүн, үйл явдал, эсвэл зүйлээр дамжуулан Тэр чамд боломж олгож, чамд харуулахыг ч мэдэхгүй. Хэрвээ чи энэ зөв замд алхан орж чадах юм бол чамд Бурханаар төгс болгуулах асар их найдвар байгааг энэ нь харуулдаг. Хэрвээ чи тэгж чадахгүй бол ирээдүй чинь ёозгүй бөгөөд гэрэлгүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Зөв замд ормогцоо чи бүх зүйл дээр илчлэл олж авна. Ариун Сүнс бусдад юу илчилсэн байж болох нь хамаагүй, хэрвээ чи тэдний мэдлэгт үндэслэн аливааг өөрөө туулж мэдэрвэл энэ туршлага амь чинь болох ба чи энэ туршлагаараа бусдыг хангаж чадна. Үгээ тоть шиг давтаж бусдыг хангадаг хүмүүс бол ямар ч туршлагагүй хүмүүс юм; чи өөрийнхөө бодит туршлага, мэдлэгийн тухай ярьж эхлэхээсээ өмнө бусдын гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээр дамжуулан хэрэгжүүлэлтийн замыг олж сурах ёстой. Энэ нь чиний өөрийн аминд илүү их ашиг тустай байх болно. Чи Бурханаас ирдэг бүхэнд дуулгавартай байж ийм маягаар туршлагажих хэрэгтэй. Чи бүх зүйл дээр Бурханы хүслийг эрж хайж, бүх зүйлээс сургамж авах хэрэгтэй, тэгвэл чиний амь өснө. Ийм хэрэгжүүлэлт нь хамгийн хурдан ахиц гаргадаг.

Ариун Сүнс бодитой туршлагаар чинь дамжуулан чамайг гэгээрүүлж, итгэлээр чинь дамжуулан төгс болгодог. Чи төгс болгуулахыг үнэхээр хүсэж байна уу? Хэрвээ чи Бурханаар төгс болгуулахыг үнэхээр хүсэж байгаа бол махан биеэ хаях зоригтой байх бөгөөд Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, мөн идэвхгүй юм уу сул дорой биш байж чадна. Чи Бурханаас ирдэг юм бүхэнд дуулгавартай байж чадах бөгөөд ил, далд хийсэн бүх үйлдэл чинь Бурханд харуулахад зохистой байх болно. Хэрвээ чи шударга үнэнч хүн бөгөөд бүх зүйл дээр үнэнийг хэрэгжүүлдэг бол төгс болгуулна. Бусдын нүүрэн дээр нэг янзаар, ар хударгаар нь өөр янзаар авирладаг зальжин хүмүүс төгс болгуулах хүсэлгүй байдаг. Тэд бүгдээрээ мөхөл болон сүйрлийн хүүхдүүд билээ; тэд Бурханд биш, харин Сатанд харьяалагддаг. Тэд бол Бурханы сонгодог төрлийн хүн биш! Хэрвээ чиний хийж байгаа бүхнийг Бурханы өмнө үзүүлж болохгүй, эсвэл Бурханы Сүнсээр ажиглуулж болохгүй бол энэ нь чамд асуудал байгаагийн баталгаа юм. Чи Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн авч, зан чанарынхаа өөрчлөлтөд ач холбогдол өгсөн цагт л төгс болгуулах замд орж чадна. Бурханаар төгс болгуулж, Бурханы хүслийг гүйцэтгэхийг хүсэж байгаа бол гомдлын ганц ч үг ганхийлгүй, Бурханы ажлыг үнэлэх юм уу шүүж зориглолгүйгээр Бурханы бүх ажилд дуулгавартай байх хэрэгтэй. Эдгээр нь Бурханаар төгс болгуулах наад захын шаардлагууд юм. Бурханаар төгс болгуулах гэж эрж хайдаг хүмүүсээс шаарддаг хамгийн чухал шаардлага бол энэ: бүх зүйлийг Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэлээр хий. “Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэлээр хийх” гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Энэ нь чиний бүх үйлдэл, зан авирыг Бурханы өмнө үзүүлж болно гэсэн үг. Зөв санаа зорилготой байхдаа үйлдэл чинь зөв ч бай, буруу ч бай, тэрийгээ Бурханд юм уу ах, эгч нартаа харуулахаас айхгүй байж; чи Бурханы өмнө тангараг өргөж зүрхэлдэг. Чи Бурханаар ажиглуулахын тулд санаа зорилго, санал бодол болгоноо Түүний өмнө харуулах ёстой: ийм маягаар хэрэгжүүлж, орох юм бол чиний амийн ахиц дэвшил хурдан байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 487

Чи Бурханд итгэдэг учраас Бурханы бүх үг, Түүний бүх ажилд итгэлээ өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, чи Бурханд итгэдэг учраас Түүнд дуулгавартай байх ёстой. Хэрвээ чи ингэж чадахгүй бол Бурханд итгэдэг эсэх чинь хамаагүй. Бурханд олон жил итгэсэн атлаа Түүнд хэзээ ч дуулгавартай байгаагүй юм уу Түүний бүх үгийг хүлээж аваагүй, харин оронд нь чамд захирагдаж, чиний үзлийн дагуу ажиллахыг Бурханас шаарддаг бол чи хамгийн тэрслүү хүн бөгөөд үл итгэгч мөн. Хүний үзэлд нийцдэггүй Бурханы ажил болон үгийг ийм хүн яаж дуулгавартай дагаж чадах юм бэ? Хамгийн тэрслүү хүн бол Бурханаас санаатайгаар зөрж, эсэргүүцдэг нэгэн юм. Тэр бол Бурханы дайсан, антихрист мөн. Ийм хүн Бурханы шинэ ажилд байнга дайсагнасан хандлага тээдэг, захирагдах өчүүхэн ч санаа зорилго цухуйлгаж байгаагүй бөгөөд дуулгавартай байдлыг дуртайяа харуулж, эсвэл өөрийгөө даруу болгосон удаа огт байхгүй. Тэр бусдын өмнө өөрийгөө өргөмжилж, хэнд ч хэзээ ч захирагддаггүй. Бурханы өмнө тэр өөрийгөө үг номлоход хамгийн их мэргэшсэн бөгөөд бусад дээр ажиллахдаа хамгийн чадамгай гэж үздэг. Тэрээр аль хэдийн эзэмшсэн “эрдэнэсээ” хэзээ ч хаядаггүй, харин тэдгээрийг шүтэн мөргөх, бусдад номлох гэр бүлийн удам дамжсан эд зүйл мэт үздэг ба өөрийг нь шүтдэг тэр мунхгуудад сургаал айлдахдаа тэдгээрийг ашигладаг. Чуулганд иймэрхүү хэдэн хүн үнэндээ байдаг. Тэднийг үеэс үед Бурханы гэрт түр оршин суудаг “мохошгүй баатрууд” гэж хэлж болох юм. Тэд үг (хоосон сургаал) номлохыг өөрсдийн хамгийн эрхэм үүрэг болгодог. Тэд “ариун агаад халдашгүй дархан” үүргээ жилээс жилд, үеэс үед идэвхтэй биелүүлж явдаг. Тэдэнд хэн ч хүрч зүрхэлдэггүй, ганц ч хүн тэднийг илт зэмлэж зүрхэлдэггүй. Эрин үеэс эрин үед тэд эрээгүй аашлан бусдыг эзэрхэж, Бурханы гэрт “хаан” болдог. Энэ сүрэг чөтгөр гар нийлэн, Миний ажлыг нураахаар горьддог; энэ амьд диаволууд Миний нүдний өмнө оршин тогтнохыг Би хэрхэн зөвшөөрч чадах билээ? Хагас дутуу дуулгавартай хүмүүс ч эцсийг нь хүртэл алхаж чаддаггүй байхад зүрх сэтгэлдээ өчүүхэн төдий ч дуулгавартай байдалгүй эдгээр эзэрхэг этгээд бүр ч чадахгүй! Бурханы ажлыг хүн олж авахад хялбар биш. Хүн хамаг хүч чадлаа хэрэглэлээ ч гэсэн эцэстээ жаахан хэсгийг л олж авч, төгс байдалд хүрч чадна. Тэгэхээр Бурханы ажлыг сүйрүүлэх гэж дэмий горьддог тэргүүн тэнгэрэлчийн үр удмын тухайд ямар вэ? Бурханаар авхуулах найдвар тэдэнд бүр ч бага байхгүй гэж үү? Байлдан дагуулах ажил хийх Миний зорилго бол гагцхүү байлдан дагуулалтын төлөө байлдан дагуулах явдал биш, харин зөвт байдал ба зөвт бус байдлыг илчлэх, хүнийг шийтгэх нотолгоо олж авах, хорон мууг яллах, үүнээс ч илүүтэйгээр дуртайяа дуулгавартай байдаг хүмүүсийг төгс болгохын төлөө байлдан дагуулах явдал билээ. Эцэстээ бүгд төрлийнхөө дагуу ангилагдах бөгөөд төгс болгуулдаг хүмүүсийн бодол, санаа нь ч дуулгавартай байдлаар дүүрдэг. Энэ нь эцэстээ гүйцэлдэх ажил юм. Гэвч тэрслүү арга замаар дүүрэн хүмүүс шийтгүүлж, галд шатаагдахаар илгээгдэж, мөнхийн хараалын бай болно. Тэр цаг ирэхэд өнгөрсөн эрин үеийн “агуу агаад мохошгүй баатрууд” хамгийн өөдгүй, хамгийн их адлагдсан “сул, дорой хулчгарууд” болно. Зөвхөн энэ л Бурханы зөвт байдлын бүх талыг харуулж, хүний халдахыг үл тэвчдэг Түүний зан чанарыг илчилж чадна. Зөвхөн энэ л Миний зүрх сэтгэл дэх үзэн ядалтыг намдааж чадна. Энэ нь бүхэлдээ үндэслэлтэй гэдгийг та нар зөвшөөрөхгүй гэж үү?

Ариун Сүнсний ажлыг туулдаг хүн бүр амь олж авч чаддаггүй ба энэ урсгалд буй хүмүүс бүгдээрээ амь олж авч чаддаггүй. Амь бол бүх хүн төрөлхтний хуваалцдаг нийтийн өмч биш бөгөөд зан чанарын өөрчлөлт нь хүн бүхний хялбар хүрдэг зүйл биш билээ. Бурханы ажилд захирагдах нь бодитой байх ёстой ба амьдран харуулдаг байх ёстой. Өнгөцхөн түвшинд захирагдах нь Бурханы сайшаалыг хүртэж чадахгүй бөгөөд өөрийнхөө зан чанарыг өөрчлөх гэж эрмэлзэхгүйгээр Бурханы үгийн өнгөц талуудыг дуулгавартай дагах төдий байх нь Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадахгүй. Бурханд дуулгавартай байж, Бурханы ажилд захирагдах нь ав адилхан юм. Зөвхөн Бурханд захирагдаад, харин Түүний ажилд захирагддаггүй хүмүүсийг дуулгавартайд тооцож болохгүй, үнэнээсээ захирагддаггүй атлаа гаднаа зулгуйдан зусарддаг хүмүүсийг бүр ч тооцож болохгүй. Бурханд үнэнээсээ захирагддаг хүмүүс бүгдээрээ ажлаас нь хүртэж, Бурханы зан чанар болон ажлыг ойлгож чаддаг. Зөвхөн ийм л хүмүүс Бурханд үнэхээр захирагддаг. Ийм хүмүүс шинэ ажлаас шинэ мэдлэг олж авч, мөн үүнээс шинэ өөрчлөлтийг туулж чаддаг. Зөвхөн ийм хүмүүсийг л Бурхан сайшаадаг; ийм төрлийн хүн л төгс болгуулдаг нэгэн, өөрийнхөө зан чанарыг өөрчилсөн нэгэн билээ. Бурханы сайшаадаг хүмүүс нь Бурханд, түүнчлэн Түүний үг болон ажилд баяртайяа захирагддаг хүмүүс юм. Зөвхөн ийм төрлийн хүн л зөв; ийм төрлийн хүн л Бурханыг чин сэтгэлээсээ хүсэж, Бурханыг чин сэтгэлээсээ эрж хайдаг. Аман дээрээ л Бурханд итгэдгээ ярихаас биш, үнэн хэрэгтээ Түүнийг хараадаг хүмүүсийн тухайд гэвэл, тэд нар бол баг өмсөж, могойн хор агуулсан хамгийн зусар зальхай хүн юм. Эрт орой хэзээ нэгэн цагт энэ луйварчдын бузар багийг хуу татаж хаяна. Энэ нь өнөөдөр хийгдэж буй ажил биш гэж үү? Хорлонт муу хүмүүс үргэлж муу байх бөгөөд шийтгэлийн өдрөөс хэзээ ч зугтахгүй. Сайн хүмүүс ямагт сайн байх бөгөөд ажил төгсгөлдөө ирэхэд илчлэгдэнэ. Хорлонт муу хүмүүсийн нэг нь ч зөвт гэж тооцогдохгүй, сайн хүмүүсийн нэг нь ч хорлонт муу гэж тооцогдохгүй. Аливаа хүн хилсээр яллагдан зогсохыг Би зөвшөөрнө гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 488

Амь чинь өсөхийн хэрээр чи үргэлж шинэ оролттой, илүү өндөр мэдлэг ухаантай байх ёстой ба энэ нь алхам бүрд гүнзгийрч байдаг. Энэ нь бүх хүний орох ёстой зүйл юм. Ярилцсанаар, сургаал сонссоноор, Бурханы үгийг уншсанаар, эсвэл ямар нэг асуудлыг зохицуулснаар чи шинэ мэдлэг ухаан, шинэ гэгээрэл олж авна. Мөн чи хуучны дүрмээр, хуучин цагт амьдардаггүй. Чи үргэлж шинэ гэрэлд амьдардаг ба Бурханы үгээс гаждаггүй. Үүнийг зөв замд орох гэж хэлдэг. Зүгээр л өнгөцхөн түвшинд төлөөс төлөх нь нэмэргүй. Бурханы үг өдрөөс өдөрт улам өндөр хүрээнд ордог ба өдөр бүр шинэ зүйлс гарч ирдэг. Хүн ч бас өдөр бүр шинэ оролттой байх шаардлагатай. Бурхан ярингаа хэлсэн бүхнээ биелүүлдэг; чи хөл нийлүүлж чадахгүй бол ард хоцорно. Чи залбиралдаа илүү гүн орох ёстой; Бурханы үгийг идэж, уух чинь тасалдаж болохгүй. Хүлээн авдаг гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээ гүнзгийрүүл, мөн үзэл, төсөөлөл чинь аажмаар багасах ёстой. Чи аливааг харах чадвараа чангатгах ёстой, чамд юу ч тулгарсан бай, энэ тухай өөрийн гэсэн санал бодол, үзэл бодолтой байх ёстой. Сүнсэн дэх зарим зүйлийг ойлгосноор чи гадна талын зүйлсийн тухайд мэдэж авч, ямар ч асуудлын голыг шүүрэн авах ёстой. Хэрвээ чи эдгээр зүйлээр зэвсэглээгүй бол чуулганыг яаж удирдаж чадах юм бэ? Хэрвээ чи ямар ч бодит байдалгүйгээр, хэрэгжүүлэх замгүйгээр зөвхөн бичиг үсэг, хоосон сургаалын талаар ярьдаг бол хэсэг хугацаанд л хийж дөнгөнө. Шинэ итгэгчдэд ярихад бага зэрэг боломжийн байж магадгүй боловч хэсэг хугацааны дараа шинэ итгэгчид бага зэрэг бодит туршлагатай болох үед тэднийг чи хангаж чадахаа болино. Тэгэхээр чи яаж Бурханаар ашиглуулахад тохирох юм бэ? Шинэ гэгээрэлгүйгээр чи ажиллаж чадахгүй. Шинэ гэгээрэлгүй хүмүүс нь яаж туршлагажихаа мэддэггүй хүмүүс бөгөөд ийм хүмүүс хэзээ ч шинэ мэдлэг юм уу шинэ туршлага олж авдаггүй. Мөн амийг хангах асуудлын тухайд гэвэл, тэд өөрсдийн үүргийг хэзээ ч гүйцэтгэж чадахгүй ба Бурхан ашиглахад тохиромжтой болж хэзээ ч чадахгүй. Ийм төрлийн хүн бол ямар ч хэрэггүй, зүгээр л новшийн этгээд юм. Үнэндээ ийм хүмүүс ажлынхаа үүргийг огт гүйцэтгэх чадваргүй бөгөөд бүгдээрээ ямар ч хэрэггүй байдаг. Тэд үүргээ гүйцэтгэхдээ бүтэлгүйтээд зогсохгүй, чуулганд ихээхэн хэрэггүй дарамт учруулдаг. Энэ “эрхэм өвгөдийг” яаравчлан, чуулганаас яв, тэгвэл бусад хүн чамайг цаашид онцлон үзэх хэрэггүй болно гэж Би шавдуулдаг. Ийм хүмүүс шинэ ажлын талаар ямар ч ойлголтгүй боловч тоймгүй их үзлээр дүүрэн байдаг. Тэд чуулганд ямар ч үүрэг биелүүлдэггүй; харин ч гай тарьж, сөрөг үгсийг газар сайгүй тараадаг, тэр ч байтугай элдэв төрлийн муухай хэрэг хийж, чуулганд үймээн тарьж, тэгснээр ялган таних чадвар дутмаг хүмүүсийг сандрааж, будилуулдаг. Энэ амьд диаволууд, энэ муу ёрын сүнснүүд чуулганаас аль болох хурдан явах ёстой, чамаас болж чуулган хохирох вий. Чи өнөөдрийн ажлаас айдаггүй байж болно, гэхдээ маргаашийн зөвт шийтгэлээс айхгүй байна гэж үү? Чуулганд маш олон завшигч хүмүүс, бас Бурханы хэвийн ажлыг үймүүлэх гэж хичээдэг асар олон чоно бий. Эдгээр зүйл нь бүгдээрээ чөтгөрийн хааны явуулсан чөтгөрүүд, мэдлэггүй хургануудыг залгихаар хичээдэг хэрцгий чононууд юм. Эдгээр хүн гэгчдийг хөөн зайлуулахгүй бол тэд чуулган дахь шимэгч хорхой, тахил залгидаг цагаан эрвээхэй болдог. Энэ зэвүүн, мэдлэггүй, өөдгүй, жигшмээр өт хорхойнууд нэг л өдөр шийтгүүлнэ!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулгавартай байдаг хүмүүсийг Бурхан гарцаагүй олж авна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 489

Бодит байдлын тухай мэдлэгтэй болох, Бурханы ажлыг нэгд нэггүй ойлгох—энэ хоёр нь Түүний үгээс харагддаг бөгөөд эдгээр айлдвараар л дамжуулан чи гэгээрэл олж авч чадна. Тиймээс чи Бурханы үгээр илүү их зэвсэглэх ёстой. Бурханы үгийн талаарх ойлголтоо нөхөрлөлөөр ярилц, ийм маягаар чи бусдыг гэгээрүүлж, тэдэнд гарах гарц өгч чадна—энэ бол бодитой зам юм. Бурхан чамд зориулж орчныг зохицуулахаас өмнө та нар дор бүрнээ Түүний үгээр зэвсэглэх ёстой. Энэ бол хүн бүрийн хийх ёстой зүйл; хойшлуулшгүй эн тэргүүний зүйл мөн. Эхлээд, Бурханы үгийг хэрхэн ууж, идэхээ мэддэг байх хэмжээнд хүр. Хийж чаддаггүй зүйлсийнхээ хувьд Түүний үгээс хэрэгжүүлэлтийн замыг эрж хайж, ойлгодоггүй аливаа асуудал, эсвэл өөрт чинь байж болох аливаа бэрхшээлийг эдгээр айлдвараас хай. Бурханы үгийг өөрийн хангалт болгож, бодит бэрхшээл болон асуудлаа шийдвэрлэхэд чинь туслах боломжийг тэдгээрт олго; бас Түүний үгийг амьдралынхаа туслагч болго. Эдгээр зүйл хичээл чармайлт гаргахыг чамаас шаарддаг. Бурханы үгийг идэж, уухдаа үр дүнд хүрэх ёстой; чи Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж чаддаг байх ёстой, ямар нэг асуудалтай тулгарах болгондоо Түүний айлдваруудын дагуу хэрэгжүүлэх ёстой. Асуудалтай тулгараагүй байх үедээ чи зүгээр л Бурханы үгийг идэж, уухад анхаарах учиртай. Заримдаа чи залбирч, Бурханы хайрыг тунгаан бодож, Бурханы үгийн талаарх ойлголтоо нөхөрлөж, дотроо мэдэрсэн гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт болон эдгээр айлдварыг унших үедээ гаргасан хариу үйлдлийнхээ талаар ярилцаж болох юм. Түүнчлэн, чи хүмүүст гарах гарц өгч чадна. Зөвхөн энэ л бодитой. Үүнийг хийхийн зорилго нь Бурханы үгийг өөрийн бодитой хангалт болгох явдал билээ.

Нэг өдрийн хугацаанд хэдэн цагийг чи үнэхээр Бурханы өмнө өнгөрүүлдэг вэ? Өдөр хоногийнхоо хэр ихийг Бурханд үнэхээр өгдөг вэ? Хэр ихийг махан биед өгдөг вэ? Зүрх сэтгэлээ үргэлж Бурхан руу хандуулж байх нь Бурханаар төгс болгуулах зөв зам дээр байх эхний алхам юм. Чи зүрх сэтгэл, бие болон бүхий л жинхэнэ хайраа Бурханд зориулж, тэдгээрийг Түүний өмнө тавиад, Түүнд бүрэн дуулгавартай байж, махан бие, гэр бүл, өөрийнхөө хувийн хүслийн төлөө биш, харин Бурханы гэрийн ашиг сонирхлын төлөө Түүний хүсэлд туйлын хайхрамжтай байж, бүх зүйл дээр Бурханы үгийг зарчим, суурь болгон авч үзэж чаддаг бол ийн үйлдсэнээр санаа зорилго, үзэл бодол чинь бүгд зөв байх бөгөөд чи Бурханы өмнө магтаалыг нь хүртдэг хүн байх болно. Бурханы дуртай хүмүүс бол Түүнд туйлын ханддаг хүмүүс юм; тэд бол ганцхан Түүнд үнэнч байж чаддаг хүмүүс билээ. Бурханы үзэн яддаг хүмүүс бол Түүнд хайхрамжгүй ханддаг, Түүний эсрэг тэрсэлдэг хүмүүс юм. Түүнд итгэдэг, Түүнийг үргэлж таашаахыг хүсдэг мөртөө өөрсдийгөө Түүний төлөө бүрэн зарлагадаж чаддаггүй хүмүүсийг Тэр үзэн яддаг. Түүнд хайртай гэж хэлдэг боловч зүрх сэтгэлдээ Түүний эсрэг тэрсэлдэг хүмүүсийг Тэр үзэн яддаг; хууран мэхлэхийн тулд цэцэг цэлмэг, чихэнд чимэгтэй үг ашигладаг хүмүүсийг Тэр үзэн яддаг. Бурханд үнэхээр зориулдаггүй, эсвэл Түүний өмнө үнэхээр захирагдаагүй хүмүүс урвамтгай бөгөөд уг чанартаа хэтэрхий биеэ тоосон байдаг. Хэвийн агаад бодитой Бурханы өмнө чин сэтгэлээсээ дуулгавартай байж чаддаггүй хүмүүс бол бүр ч их биеэ тоосон байдаг бөгөөд тэд ялангуяа тэргүүн тэнгэрэлчийн ачлалт үр удам юм. Өөрсдийгөө Бурханы төлөө үнэхээр зарлагаддаг хүмүүс бүхий л оршихуйгаа Түүний өмнө тавьдаг; тэд Түүний бүх айлдварт чин сэтгэлээсээ захирагддаг ба Түүний үгийг хэрэгжүүлж чаддаг. Тэд Бурханы үгийг оршин тогтнолынхоо суурь болгодог бөгөөд Бурханы үгэн дотроос аль хэсгийг нь хэрэгжүүлэхээ олж мэдэхийн тулд чин сэтгэлээсээ хайж чаддаг. Тэд бол үнэхээр Бурханы өмнө амьдардаг хүмүүс юм. Хэрвээ чиний хийдэг зүйл аминд чинь ашиг тустай бөгөөд Түүний үгийг идэж, ууснаар өөрийнхөө дотоод хэрэгцээ, дутагдлыг хангаж, улмаар амь зан чанар чинь өөрчлөгдвөл энэ нь Бурханы хүслийг хангалуун байлгана. Хэрвээ чи Бурханы шаардлагын дагуу үйлддэг бол, мөн махан биеийг хангахын оронд Түүний хүслийг хангалуун байлгадаг бол үүгээрээ Бурханы үгийн бодит байдалд орсон байх болно. Бурханы үгийн бодит байдалд илүү бодитоор орох тухай ярих үед энэ нь, чи үүргээ биелүүлж, Бурханы шаардлагыг хангаж чадна гэсэн үг юм. Иймэрхүү бодитой үйлдлүүдийг л Түүний үгийн бодит байдалд орох гэж нэрлэж болно. Хэрвээ чи энэ бодит байдалд орж чаддаг бол чамд үнэн байна. Энэ нь бодит байдалд орохын эхлэл юм; чи эхлээд энэ сургуулилтыг хийх ёстой ба тэр үед л бүр илүү гүн гүнзгий бодит байдалд орж чадна. Тушаалуудыг хэрхэн мөрдөх, Бурханы өмнө хэрхэн үнэнч байх талаар бод; хэзээ хаанчлалд орж чадах талаараа байнга бүү бод. Зан чанар чинь өөрчлөгдөхгүй бол боддог юм чинь хэрэггүй байх болно! Бурханы үгийн бодит байдалд орохын тулд чи эхлээд өөрийн санаа бодлыг бүгдийг нь Бурханы төлөө болгох ёстой—энэ бол хамгийн наад захын шаардлага юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы бодит байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 490

Одоогоор олон хүн шалгалтуудын дунд байгаа ба тэд Бурханы ажлыг ойлгодоггүй. гэхдээ Би чамд хэлье: Хэрвээ чи үүнийг ойлгохгүй бол энэ талаар шүүлт хийхгүй байсан чинь дээр. Магадгүй үнэн бүхэлдээ ил болох өдөр ирэх бөгөөд тэр үед чи ойлгоно. Шүүлт хийхгүй байх нь чамд тустай ч чи зүгээр л идэвхгүйгээр хүлээж болохгүй. Чи идэвхтэйгээр орохын тулд эрж хайх ёстой; тэр үед л чи үнэхээр ордог хүн байх болно. Тэрслүү байдлынхаа улмаас хүмүүс үргэлж бодитой Бурханы талаар үзэл бий болгож байдаг. Иймээс бүх хүн дуулгавартай байж сурах шаардлагатай, учир нь бодитой Бурхан бол хүн төрөлхтний хувьд үлэмж их шалгалт билээ. Хэрвээ чи бат зогсож чадахгүй бол бүх зүйл дуусна; бодитой Бурханы жинхэнэ бодит байдлын талаар ойлгодоггүй бол чи Бурханаар төгс болгуулж чадахгүй. Хүмүүс төгс болгуулж чадах эсэхийг шийдвэрлэх чухал алхам нь Бурханы бодит байдлын тухай ойлгох явдал юм. Бие махбодтой болсон Бурхан газар дээр ирсэн бодит байдал нь хүн нэг бүрийн хувьд шалгалт мөн; хэрвээ чи энэ тал дээр бат зогсож чаддаг бол Бурханыг мэддэг, Түүнийг үнэхээр хайрладаг хүн байна. Хэрвээ чи энэ тал дээр бат зогсож чаддаггүй бол, мөн Сүнсэнд л итгээд, Бурханы бодит байдалд итгэж чаддаггүй бол Бурханд итгэх итгэл чинь хэчнээн их байлаа ч, энэ нь нэмэргүй. Хэрвээ чи нүдэнд үзэгдэх Бурханд итгэж чаддаггүй бол Бурханы Сүнсэнд итгэж чадна гэж үү? Чи ердөө Бурханыг хуурахаар оролдож байгаа биш гэж үү? Чи нүдэнд үзэгдэж, гарт баригдах Бурханы өмнө дуулгавартай байдаггүй, тэгвэл чи Сүнсний өмнө дуулгавартай байж чадах уу? Сүнс бол үзэгдэж, баригддаггүй, иймд чи Бурханы Сүнсэнд захирагддаг гэж хэлэх үедээ утгагүй юм ярьж байгаа бус уу? Тушаалуудыг мөрдөх гол түлхүүр нь бодитой Бурханы талаар ойлголттой байх явдал юм. Бодитой Бурханы талаар ойлголттой болмогцоо чи тушаалуудыг мөрдөж чадна. Тушаалуудыг мөрдөх нь хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: Нэг нь Түүний Сүнсний мөн чанарыг хадгалж, Сүнсний өмнө Сүнсний шинжилгээг хүлээн зөвшөөрч чаддаг байх; нөгөө нь Бурханы махбод болсон биеийг үнэхээр ойлгож чаддаг байж, жинхэнэ дуулгавартай байдалд хүрэх. Махан биеийн өмнө ч бай, эсвэл Сүнсний өмнө ч бай, хүн Бурханд захирагдаж, Бурханыг хүндлэх сэтгэлийг үргэлж өвөрлөх ёстой. Зөвхөн ийм хүн л төгс болгуулах эрхтэй. Хэрвээ чамд бодитой Бурханы бодит байдлын талаарх ойлголт байгаа бол—өөрөөр хэлбэл, энэхүү шалгалтад чи бат зогссон бол—чиний хувьд юу ч хэцүү байхгүй.

“Тушаалуудыг мөрдөхөд амархан; чи зүгээр л Бурханы өмнө байхдаа дохиж зангалгүйгээр илэн далангүй, үнэн сэтгэлээсээ ярих хэрэгтэй; энэ нь тушаалуудыг мөрдөж байгаа хэрэг” гэж зарим хүн хэлдэг. Тэр нь зөв үү? Тэгвэл, Бурханы ар хударгаар Түүнийг эсэргүүцэх хэдэн юм хийвэл үүнийг тушаалуудыг мөрдөж байна гэж тооцох уу? Тушаалуудыг мөрдөх гэдэг нь юуг агуулдгийг чи нэгд нэггүй ойлгох ёстой. Энэ нь Бурханы бодит байдлыг үнэхээр ойлгодог уу, үгүй юү гэдэгтэй чинь холбоотой; хэрвээ чи бодит байдлын тухай ойлгодог ба энэхүү шалгалтын үеэр бүдэрч, унадаггүй бол чамайг хүчтэй гэрчлэлтэй гэж тооцож болно. Бурханы төлөө цангинасан гэрчлэл хийх нь чамд бодитой Бурханы талаарх ойлголт байгаа юу, үгүй юү гэдэгтэй болон эгэл жирийн байгаад зогсохгүй хэвийн энэ хүний өмнө дуулгавартай байж, бүр үхэлд хүртэл дуулгавартай байж чадах уу, үгүй юү гэдэгтэй чинь үндсэндээ хамаатай. Хэрвээ чи энэ дуулгавартай байдлаар дамжуулан Бурханы төлөө үнэхээр гэрчлэл хийдэг бол Бурханаар авхуулсан гэсэн үг юм. Үхэлд хүртэл захирагдаж, Түүний өмнө гомдоллохгүй, шүүлт хийхгүй, гүжирдэхгүй, ямар ч үзэлгүй, ямар нэгэн далд санаагүй байж чаддаг бол ийм маягаар Бурхан алдрыг олж авна. Хүний дорд үздэг эгэл хүний өмнө дуулгавартай байж, ямар ч үзэлгүйгээр үхэлд хүртэл захирагдаж чаддаг байх нь жинхэнэ гэрчлэл билээ. Хүмүүсийг ор гэж Бурханы шаарддаг бодит байдал нь Түүний үгийг дуулгавартай дагаж, хэрэгжүүлж, бодитой Бурханы өмнө бөхийж, завхралаа мэдэж, Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ нээж, эцэст нь эдгээр үгээр нь дамжуулан Түүгээр авхуулж чаддаг байх явдал юм. Эдгээр айлдвар чамайг байлдан дагуулж, чамайг Түүнд бүрэн дуулгавартай болгох үед Бурхан алдрыг олж авдаг; үүгээр дамжуулан Тэр Сатаныг шившиглэж, Өөрийн ажлыг дуусгадаг. Бие махбодтой болсон Бурханы бодитой байдлын талаар ямар ч үзэлгүй байх үедээ буюу энэ шалгалтад бат зогсох үедээ чи энэ гэрчлэлийг сайн хийжээ. Хэрвээ чамд бодитой Бурханы талаар бүрэн ойлгож, Петр шиг үхэлд хүртэл захирагдаж чадах өдөр ирвэл чи Бурханаар авхуулж, төгс болгуулна. Бурханы хийдэг, чиний үзэлтэй нийцдэггүй зүйл бол чамд зориулсан шалгалт юм. Хэрвээ Бурханы ажил чиний үзэлтэй нийцэж байсан бол энэ нь чамаас зовохыг, эсвэл цэвэршүүлэгдэхийг шаардахгүй. Түүний ажил маш бодитой, чиний үзэлтэй нийцдэггүй учраас тийм үзлийг хаяхыг чамаас шаарддаг. Ийм учраас энэ нь чиний хувьд шалгалт юм. Бурханы бодит байдлаас л болж бүх хүн шалгалтуудын дунд байгаа; Түүний ажил ер бусын биш, харин бодитой. Түүний бодитой үгсийг, Түүний бодитой айлдваруудыг ямар ч үзэлгүйгээр бүрэн ойлгосноор, мөн ажил нь бодитой болох тусам Түүнийг чин сэтгэлээсээ хайрлаж чаддаг байснаар чи Түүгээр авхуулна. Бурханы олж авах бүлэг хүмүүс бол Бурханыг мэддэг хүмүүс; өөрөөр хэлбэл, Түүний бодит байдлыг мэддэг хүмүүс юм. Үүнээс гадна, тэд бол Бурханы бодитой ажилд захирагдаж чаддаг хүмүүс билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы бодит байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 491

Махбодод байх хугацаандаа Бурханы хүмүүсээс шаарддаг дуулгавартай байдал нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг шүүлт хийхгүй, эсэргүүцэхгүй байх явдал биш; харин ч, Түүний үгийг амьдралын зарчим, оршин тогтнолын сууриа болгон ашиглаж, үгийнх нь мөн чанарыг гарцаагүй хэрэгжүүлж, Түүний хүслийг бүрэн дүүрэн хангахыг Бурхан хүмүүсээс шаарддаг. Бие махбодтой болсон Бурханд дуулгавартай байхыг хүмүүсээс шаардахын нэг тал нь Түүний үгийг хэрэгжүүлэхтэй хамаатай, харин нөгөө тал нь Түүний хэвийн болон бодит байдалд дуулгавартай байж чадахтай хамаатай. Энэ хоёр нь хоёулаа туйлын байх ёстой. Энэ талуудын аль алийг хэрэгжүүлж чаддаг хүмүүс бол зүрх сэтгэлдээ Бурханыг гэх жинхэнэ хайр өвөрлөдөг бүх хүн юм. Тэд бол Бурханаар авхуулсан хүмүүс бөгөөд бүгд Бурханыг амь шигээ хайрладаг. Бие махбодтой болсон Бурхан хэвийн болон бодитой хүн чанараар ажилладаг. Ийм маягаар Түүний хэвийн болон бодитой хүн чанарын хоёулангийнх нь гадаад бүрхүүл хүмүүсийн хувьд үлэмж их шалгалт болдог; энэ нь тэдний хамгийн том хүндрэл бэрхшээл болдог. Гэсэн хэдий ч Бурханы хэвийн болон бодит байдлаас зайлсхийх аргагүй. Бурхан шийдэл олохын тулд бүхнийг оролдож үзсэн боловч эцэст нь Өөрийгөө хэвийн хүн чанарынхаа гадаад бүрхүүлээс салгаж чадаагүй. Учир нь эцсийн эцэст нь Тэр бол тэнгэр дэх Сүнсний Бурхан биш, харин махбод болсон Бурхан билээ. Тэр бол хүмүүсийн харж чаддаггүй Бурхан биш, харин бүтээлийн нэг гишүүний бүрхүүлийг өмссөн Бурхан юм. Иймд Өөрийгөө хэвийн хүн чанарын бүрхүүлээс салгах нь яавч амархан байхгүй. Тиймээс ямар ч байсан Тэрээр хийхийг хүссэн ажлаа махан биеийн өнцгөөс хийсээр байдаг. Энэ ажил нь хэвийн болон бодитой Бурханы илэрхийлэл тул хүмүүс захирагдахгүй байвал яалаа гэж зүгээр байх юм бэ? Хүмүүс Бурханы үйлдлийн талаар яг юу хийж чадах юм бэ? Тэрээр хийхийг хүссэн юм болгоноо хийдэг; Тэр юунд ч баярладаг бай, тийм л байдаг. Хэрвээ хүмүүс дуулгавартай байхгүй юм бол тэдэнд өөр ямар эрүүл саруул төлөвлөгөө байх юм бэ? Одоог хүртэл дуулгавартай байдал л хүмүүсийг аварч байсан; хэнд ч, ямар ч мэргэн санаа байгаагүй. Хэрвээ Бурхан хүмүүсийг туршихыг хүсвэл тэд юу хийж чадах юм бэ? Гэхдээ энэ бүхэн нь тэнгэр дэх Бурханы бодол санаа биш; энэ бол бие махбодтой болсон Бурханы санаа юм. Тэр үүнийг хийхийг хүсдэг тул нэг ч хүн үүнийг өөрчилж чадахгүй. Тэнгэр дэх Бурхан бие махбодтой болсон Түүний хийдэг зүйлд хөндлөнгөөс оролцдоггүй, тэгвэл хүмүүс Түүнд бүр ч дуулгавартай байх ёстой бус уу? Хэдийгээр Тэр бодитой агаад хэвийн боловч тэр чигтээ махбод болсон Бурхан юм. Өөрийнхөө санаан дээр үндэслээд Тэр хүссэн болгоноо хийдэг. Тэнгэр дэх Бурхан бүх үүрэг даалгаврыг Түүнд шилжүүлэн өгсөн; чи Түүний хийдэг бүхэнд дуулгавартай байх ёстой. Хэдийгээр Тэр хүн чанартай бөгөөд тун хэвийн боловч энэ бүхэн нь Түүний зориуд зохицуулсан зүйл юм, иймээс хүмүүс Түүнийг яаж үл зөвшөөрсөн, гайхсан нүдээр ширтэн харж болох юм бэ? Тэр хэвийн байхыг хүсдэг, иймээс Тэр хэвийн байдаг. Тэрээр хүн чанарын дотор амьдрахыг хүсдэг, иймээс хүн чанарын дотор амьдардаг. Тэр бурханлаг чанарын дотор амьдрахыг хүсдэг, иймээс бурханлаг чанарын дотор амьдардаг. Хүмүүс үүнийг хүссэнээрээ харж болох боловч Бурхан үргэлж Бурхан, хүмүүс үргэлж хүмүүс байх болно. Зарим нэг ялимгүй зүйлээс болж Түүний мөн чанарыг үгүйсгэж болохгүй, мөн ганц жаахан зүйлээс болоод Түүнийг Бурханы “үнэн биеэс” түлхэн гаргаж ч болохгүй. Хүмүүст хүмүүний эрх чөлөө байдаг ба Бурханд Бурханы эрхэм чанар байдаг; эдгээр нь нэг нэгэндээ саад болдоггүй. Хүмүүс Бурханд бага зэрэг эрх чөлөө олгож чадахгүй гэж үү? Бурхан арай илүү хайхрамжгүй байхыг тэд тэвчиж чадахгүй гэж үү? Бурханд маш хатуу чанд бүү ханд! Дор бүрнээ нэг нэгнээ хүлцэх ёстой; тэгвэл бүх зүйл шийдэгдэхгүй гэж үү? Ямар нэгэн хөндий байдал байсаар байна гэж үү? Хэрвээ хүн тийм ялихгүй зүйлийг тэвчиж чадахгүй бол уужим сэтгэлтэй хүн, эсвэл жинхэнэ хүн байх талаар бодоод ч яах юм бэ? Бурхан хүн төрөлхтөнд бэрхшээл учруулдаг юм биш, харин хүн төрөлхтөн л Бурханд бэрхшээл учруулдаг. Тэд үргэлж туулайн чинээ цагааныг уулын чинээ хар болгосноор аливааг зохицуулдаг. Тэд үнэхээр сүржигнэн дэгсдүүлдэг ба ингэх нь ямар ч хэрэггүй! Бурхан хэвийн болон бодитой хүн чанар дотор ажиллах үед Түүний хийдэг зүйл нь хүн төрөлхтний ажил биш, харин Бурханы ажил юм. Гэсэн ч хүмүүс Түүний ажлын мөн чанарыг хардаггүй; тэд үргэлж Түүний хүн чанарын гадаад бүрхүүлийг л хардаг. Тэд ийм агуу ажлыг хараагүй мөртөө Бурханы эгэл жирийн, хэвийн хүн чанарыг харахаар зүтгэдэг ба үүнийг тавьж явуулдаггүй. Үүнийг яаж Бурханд дуулгавартай байна гэж хэлж болох юм бэ? Тэнгэр дэх Бурхан одоо газар дээрх Бурхан “болж хувирсан” бөгөөд газар дээрх Бурхан бол одоо тэнгэр дэх Бурхан юм. Тэдний гадаад илрэлт адилхан эсэх нь, эсвэл Тэд яг яаж ажилладаг нь хамаагүй. Эцсийн эцэст Бурханы ажлыг хийдэг Нэгэн бол Бурхан Өөрөө юм. Чи хүссэн ч, хүсээгүй ч дуулгавартай байх ёстой—энэ нь чиний сонгох зүйл биш! Бурханд хүмүүс дуулгавартай байх ёстой ба өчүүхэн төдий ч дүр үзүүлэлгүйгээр Бурханыг туйлын дуулгавартай дагах ёстой.

Бие махбодтой болсон Бурханы өнөөдөр олж авахыг хүсдэг бүлэг хүмүүс бол Түүний хүсэлд нийцдэг хүмүүс юм. Тэд зөвхөн Түүний ажилд захирагдах хэрэгтэй бөгөөд тэнгэр дэх Бурханы тухай санаа бодолд байнга анхаарч, тодорхойгүй байдалд амьдарч, махбод дахь Бурханд бэрхшээл учруулахаа болих хэрэгтэй. Түүнийг дуулгавартай дагаж чаддаг хүмүүс бол Түүний үгийг заавал сонсож, Түүний зохицуулалтад захирагддаг хүмүүс юм. Ийм хүмүүс тэнгэр дэх Бурхан үнэндээ яг ямар болох, эсвэл тэнгэр дэх Бурхан хүн төрөлхтний дунд одоогоор ямархуу ажил хийж байж болохыг огтхон ч анхаардаггүй; харин газар дээрх Бурханд зүрх сэтгэлээ бүрэн өгч, бүхий л оршихуйгаа Түүний өмнө тавьдаг. Тэд өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хэзээ ч анхаардаггүй, бие махбодтой болсон Бурханы хэвийн агаад бодит байдлын талаар хэзээ ч төвөг уддаггүй. Махбод дахь Бурханд захирагддаг хүмүүс Түүгээр төгс болгуулж чадна. Тэнгэр дэх Бурханд итгэдэг хүмүүс юу ч олж авахгүй. Учир нь тэнгэр дэх Бурхан биш, харин газар дээрх Бурхан л хүмүүст амлалт, ерөөл хайрладаг билээ. Хүмүүс тэнгэр дэх Бурханыг үргэлж агуу хэмээн үзэж, газар дээрх Бурханыг эгэл жирийн хүн мэт үзэх ёсгүй; энэ нь шударга бус. Тэнгэр дэх Бурхан бол ер бусын мэргэн ухаантай агуу агаад гайхалтай атлаа огтхон ч оршин байдаггүй; газар дээрх Бурхан тун жирийн агаад шалихгүй; бас маш хэвийн. Түүнд ер бусын оюун ухаан юм уу газар донсолгом үйл үйлддэггүй; Тэр зүгээр л тун хэвийн, бодитой байдлаар ажиллаж, үгээ хэлдэг. Тэр аянгаар дамжуулан ярьдаггүй, эсвэл салхи бороог захирдаггүй ч гэсэн үнэхээр бие махбодтой болсон тэнгэр дэх Бурхан бөгөөд хүмүүсийн дунд амьдарч буй Бурхан үнэхээр мөн. Хүмүүс өөрсдийн ойлгож чадах, өөрсдийнх нь төсөөлөлд таарсан нэгнийг Бурхан гэж дөвийлгөөд, харин өөрсдийнхөө хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, огтхон ч төсөөлж чадахгүй нэгнийг дорд хэмээн үзэх ёсгүй. Энэ бүхэн хүмүүсийн тэрслүү байдлаас урган гардаг; энэ нь Бурханыг эсэргүүцдэг хүн төрөлхтний эсэргүүцлийн бүх эх сурвалж юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы бодит байдалд туйлын дуулгавартай байж чаддаг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 492

Хэрвээ хүмүүс мөс чанарынхаа мэдрэмжүүдэд л найддаг бол Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрч чадахгүй; хэрвээ гагцхүү өөрсдийн мөс чанарт найддаг бол Бурханыг гэх хайр нь мөхөс байх болно. Хэрвээ чи зөвхөн Бурханы нигүүлсэл ба хайрыг хариулах талаар ярьдаг бол Түүнийг гэх хайранд чинь ямар ч урам зориг байхгүй байх болно; мөс чанарынхаа мэдрэмжид тулгуурлан Түүнийг хайрлах нь идэвхгүй хандлага юм. Яагаад Би үүнийг идэвхгүй хандлага гэж хэлдэг вэ? Энэ бол бодит асуудал. Энэ ямар гээч хайр вэ? Энэ бол ердөө Бурханыг хуурахаар хичээж, Түүний төлөө гэсэн дүр эсгэж байгаа хэрэг бус уу? Ихэнх хүн, Бурханыг хайрлахад ямар ч шагнал байхгүй, Түүнийг хайрладаггүй байлаа гээд хүн яг л ижилхэн гэсгээгдэх болно, иймээс ерөнхийдөө нүгэл үйлдэхгүй байхад л хангалттай гэж итгэдэг. Тэгэхээр мөс чанарынхаа мэдрэмжид тулгуурлан Бурханыг хайрлах, Түүний хайрыг хариулах нь идэвхгүй хандлага бөгөөд энэ бол хүний зүрх сэтгэлээс аяндаа гарч ирдэг Бурханыг гэх хайр биш юм. Бурханы төлөөх хайр бол хүний зүрх сэтгэлийн гүнээс гарч ирдэг жинхэнэ мэдрэмж байх ёстой. Зарим хүн: “Би өөрөө Бурханыг эрэлхийлж, Түүнийг дагахад бэлэн байна. Одоо Бурхан намайг орхихыг хүссэн ч би Түүнийг дагахыг хүссээр байна. Тэр намайг хүсэх эсэх нь хамаагүй би Түүнийг хайрласаар байх болно, тэгээд эцэст нь би Түүнийг олж авах ёстой. Би Бурханд зүрх сэтгэлээ өргөдөг, Тэр юу хийх нь хамаагүй би насан туршдаа Түүнийг дагана. Юу ч болсон бай хамаагүй би Бурханыг хайрлах ёстой ба Түүнийг олж авах ёстой; Түүнийг олж авах хүртлээ би амрахгүй” гэж хэлдэг. Чамд ийм хүсэл байгаа юу?

Бурханд итгэх зам бол Түүнийг хайрлах зам юм. Хэрвээ чи Түүнд итгэдэг бол Түүнийг хайрлах ёстой; гэхдээ Түүнийг хайрлах гэдэг нь зөвхөн Түүний хайрыг хариулахыг, эсвэл мөс чанарынхаа мэдрэмжид тулгуурлан Түүнийг хайрлахыг хэлдэггүй—энэ нь Бурханыг гэх цэвэр ариун хайр юм. Хүмүүс зөвхөн өөрсдийн мөс чанарт найдах үе байдаг ба тэд Бурханы хайрыг мэдэрч чаддаггүй. “Бурханы Сүнс бидний сүнсийг хөдөлгөх болтугай” гэж Би яагаад үргэлж хэлдэг вэ? Бурханыг хайрлахын тулд хүмүүсийн мөс чанарыг хөдөлгөх тухай Би яагаад яриагүй вэ? Яагаад гэвэл хүмүүсийн мөс чанар Бурханы хайр татам байдлыг мэдэрч чаддаггүй. Хэрвээ чи эдгээр үгэнд үнэмшихгүй байгаа бол Түүний хайрыг мэдрэхийн тулд мөс чанараа ашиглаж болох бөгөөд тухайн агшинд урам зоригтой байх боловч дараа нь энэ нь алга болно. Хэрвээ чи Бурханы хайр татам байдлыг мэдрэхийн тулд өөрийн мөс чанарыг л ашигладаг бол залбирах үедээ урам зоригтой байх боловч түүний дараа энэ нь зүгээр л үгүй болдог, алга болдог. Энэ юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ чи өөрийн мөс чанарыг л ашиглавал Бурханыг гэх хайраа өдөөж чадахгүй байх болно; чи зүрх сэтгэлдээ Түүний хайр татам байдлыг үнэхээр мэдрэх үед сүнсийг чинь Тэр хөдөлгөх ба тэр үед л мөс чанар чинь анхдагч үүргээ биелүүлэх чадвартай болно. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн сүнсийг Бурхан хөдөлгөсөн байх үед, тэдний зүрх сэтгэл мэдлэг, зоригжуулалтыг олж авсан байх үед буюу тэд туршлага олж авсныхаа дараа л мөс чанараараа Бурханыг үр дүнтэй хайрлаж чадна. Мөс чанараараа Бурханыг хайрлах нь буруу биш—энэ бол Бурханыг хайрлах хамгийн бага түвшин юм. Бурханы нигүүлсэлд шударга хандаж байгаа төдий хүн төрөлхтний хайрын арга зам нь тэднийг идэвхтэйгээр ороход түлхэц өгч чадахгүй. Хүмүүс Ариун Сүнсний зарим ажлыг олж авах үед, өөрөөр хэлбэл, Бурханы хайрыг бодит туршлагаар харж, амтлах үед, Бурханы талаар зарим мэдлэгтэй болж, Бурхан хүн төрөлхтнөөр үнэхээр хайрлуулах эрхтэйг, Тэр хэчнээн хайр татам болохыг жинхэнээсээ харах үед л хүмүүс Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлаж чаддаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа гарч ирдэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 493

Хүмүүс Бурхантай зүрх сэтгэлээрээ холбогдох үе, зүрх сэтгэл нь Түүн рүү бүрэн дүүрэн эргэн очиж чаддаг үе бол Бурханыг гэх хүний хайрын эхний алхам юм. Хэрэв чи Бурханыг хайрлахыг хүсдэг бол эхлээд зүрх сэтгэлээ Түүн рүү эргүүлж чаддаг байх ёстой. Зүрх сэтгэлээ Бурхан руу эргүүлэх гэж юу вэ? Энэ нь зүрх сэтгэлдээ эрэлхийлдэг бүхэн чинь Бурханыг хайрлаж, олж авахын төлөө байх бөгөөд зүрх сэтгэлээ Бурхан руу бүрэн эргүүлсэн гэдгийг чинь энэ нь харуулдаг. Бурхан болон Түүний үгээс гадна зүрх сэтгэлд чинь бараг өөр юу ч (гэр бүл, эд баялаг, эхнэр, нөхөр, үр хүүхэд, өөр бусад зүйл) байхгүй. Байдаг ч гэсэн тэдгээр нь зүрх сэтгэлийг чинь эзэмдэж чадахгүй бөгөөд чи өөрийн хэтийн ирээдүйг бодох бус, харин зөвхөн Бурханыг хайрлахаар эрэлхийлдэг. Тэр үед чи зүрх сэтгэлээ Бурхан руу бүрэн эргүүлсэн байх болно. Чи зүрх сэтгэлдээ өөртөө зориулсан төлөвлөгөөг гаргасаар байгаа бөгөөд үргэлж өөрийн хувийн ашиг хонжоог хөөж: “Би хэзээ Бурханаас жаахан зүйл хүсэж болох бол? Гэр бүл минь хэзээ эд хөрөнгөтэй болох вэ? Би яаж хэдэн аятайхан хувцастай болох вэ? …” хэмээн үргэлж боддог гэж үзье. Хэрвээ чи ийм байдалд амьдарч байгаа бол зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу бүрэн дүүрэн эргээгүй байгааг энэ нь харуулдаг. Зүрх сэтгэлд чинь зөвхөн Бурханы үг байдаг ба чи Бурханд залбирч, Тэр чамд маш ойр байсан мэт, Бурхан чиний дотор, чи Түүний дотор байсан мэт цаг үргэлж Түүнтэй ойр байж чаддаг бол, хэрвээ ийм байдалд байдаг бол зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө байсан гэсэн үг юм. Чи Бурханд залбирч, Түүний үгийг өдөр бүр идэж, уудаг, мөн чуулганы ажлыг байнга боддог ба Бурханы хүсэлд анхаарал хандуулж, Түүнийг жинхэнээсээ хайрлахад зүрх сэтгэлээ ашиглаж, Түүний зүрх сэтгэлийг хангалуун болгодог бол зүрх сэтгэл чинь Бурханд харьяалагдана. Хэрвээ зүрх сэтгэлийг чинь өөр олон зүйл эзэмддэг бол Сатанд эзэмдүүлсэн хэвээр байгаа бөгөөд Бурхан руу үнэхээр эргээгүй. Хүний зүрх сэтгэл Бурхан руу үнэхээр эргэсэн бол тэдэнд Түүнийг гэх жинхэнэ, аяндаа гарч ирдэг хайр байх бөгөөд Бурханы ажлыг анхаарч чадна. Тэдэнд мунхаг, эрүүл ухаангүй байдал байсаар байх хэдий ч тэд Бурханы гэрийн ашиг сонирхол, Түүний ажил болон өөрсдийн зан чанарын өөрчлөлтөд анхаарч чаддаг байх болно. Тэдний зүрх сэтгэл бүхэлдээ зөв байна. Зарим хүн юу ч хийж байсан бай, чуулганы тугийг үргэлж намируулдаг; үнэндээ энэ нь өөрсдийнх нь ашиг тусын төлөө байдаг. Тийм төрлийн хүнд зөв сэдэл байдаггүй. Тэр бол гажуудсан, ов мэхтэй бөгөөд хийдэг ихэнх зүйл нь хувийн ашиг хонжоо хайхын төлөө байдаг. Ийм хүн Бурханыг хайрлахаар эрэлхийлдэггүй; зүрх сэтгэл нь мөн л Сатанд харьяалагддаг ба Бурхан руу эргэж чаддаггүй. Ийм хүнийг олж авах ямар ч арга зам Бурханд байхгүй.

Бурханыг үнэхээр хайрлаж, Түүгээр авхуулах эхний алхам бол өөрийн зүрх сэтгэлийг Бурханы зүгт бүрмөсөн эргүүлэх явдал юм. Хийдэг юм бүхэндээ өөрийгөө шалгаж, ингэж асуу: “Би үүнийг Бурханыг гэх хайрын зүрх сэтгэлээр хийж байна уу? Үүнд ямар нэгэн хувийн санаа зорилго байгаа юу? Үүнийг хийж байгаагийн минь жинхэнэ зорилго юу вэ?” Хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөхийг хүсэж байгаа бол эхлээд өөрийн зүрх сэтгэлийг дарангуйлан захирч, хувийн бүх санаа зорилгоо орхиж, бүхэлдээ Бурханы төлөө гэсэн түвшинд хүрэх ёстой. Энэ бол Бурханд зүрх сэтгэлээ өгч дадах зам юм. Өөрийн зүрх сэтгэлийг дарангуйлан захирна гэдэг нь юуг хэлдэг вэ? Энэ бол махан биеийнхээ хэмжээ хязгааргүй хүслийг тавьж явуулан, байр суурийн ерөөлд шунахгүй, эсвэл тав тухад шунахгүй байж, Бурханыг хангалуун байлгахын төлөө бүхнийг хийх явдал бөгөөд ингэснээр хүний зүрх сэтгэл өөрийнхөө төлөө бус, бүхэлдээ Түүний төлөө байж чаддаг. Энэ нь хангалттай юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа гарч ирдэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 494

Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр зүрх сэтгэлийн гүнээс гарч ирдэг; энэ бол Бурханы талаарх хүний мэдлэгт үндэслэн оршдог хайр юм. Хүний зүрх сэтгэл Бурхан руу бүрмөсөн эргэх үед тэдэнд Бурханыг гэх хайр байдаг, гэхдээ тэрхүү хайр нь заавал цэвэр ариун, заавал бүрэн дүүрэн байх албагүй. Учир нь хүний зүрх сэтгэл Бурхан руу бүрмөсөн эргэх болон тухайн хүн Бурханыг жинхэнээсээ ойлгож, жинхэнээсээ дээдлэн бишрэхийн хооронд тодорхой зай байдаг. Бурханыг гэх жинхэнэ хайранд хүрч, Бурханы зан чанарыг мэддэг болох зам бол Бурхан руу зүрх сэтгэлээ эргүүлэх явдал юм. Үнэнч зүрх сэтгэлээ Бурханд өгснийхөө дараа тэд амийн туршлага руу орж эхлэх ба ийм маягаар тэдний зан чанар өөрчлөгдөж эхэлнэ, Бурханыг гэх тэдний хайр аажмаар өснө, Бурханы талаарх тэдний мэдлэг ч бас аажмаар нэмэгдэнэ. Тэгэхээр зүрх сэтгэлээ Бурхан руу эргүүлэх нь амийн туршлагын зөв замд орох урьдчилсан нөхцөл юм. Хүмүүс зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө тавих үед тэдэнд Түүнийг хайрласан биш, харин хүсэн хүлээсэн зүрх сэтгэл л байдаг, учир нь тэд Түүнийг ойлгодоггүй. Ийм нөхцөлд тэдэнд Түүнийг гэх тодорхой хэмжээний хайр байдаг ч энэ нь аяндаа үүсдэггүй, бас жинхэнэ бус юм. Яагаад гэвэл хүний махан биеэс гардаг бүхэн сэтгэл хөдлөлийн нөлөө бөгөөд жинхэнэ ойлголтоос гардаггүй. Энэ нь ердөө түр зуурын түлхэц бөгөөд удаан хугацааны хүндлэл бишрэл байж чаддаггүй. Хүмүүс Бурханы талаар ойлголтгүй байх үедээ өөрсдийн шилэлт сонголт болон хувийн үзэлд тулгуурлан Түүнийг хайрлаж л чаддаг; тийм төрлийн хайрыг аяндаа үүсдэг хайр гэж хэлж болохгүй, жинхэнэ хайр ч гэж хэлж болохгүй. Хүний зүрх сэтгэл үнэхээр Бурхан руу эргэх үед тэд бүх зүйл дээр Бурханы ашиг сонирхлыг бодож чаддаг, харин тэдэнд Бурханы тухай ямар ч мэдлэг байхгүй бол жинхэнээсээ аяндаа хайрлах чадваргүй байдаг. Тэд зүгээр л ямар ч үндэслэлгүйгээр чуулганы төлөө зарим ажлыг гүйцэтгэж, өөрсдийн жаахан үүргийг биелүүлж чаддаг. Тийм төрлийн хүн өөрчлөхөд хэцүү зан чанартай байдаг; тэд бол үнэнийг эрэлхийлдэг ч үгүй, ойлгодог ч үгүй хүмүүс юм. Хүн зүрх сэтгэлээ Бурхан руу бүрмөсөн эргүүлсэн ч гэсэн, Бурханыг гэх хайрын зүрх сэтгэл нь цэв цэвэрхэн гэсэн үг биш, учир нь зүрх сэтгэлд нь Бурхан байлаа гээд зүрх сэтгэлд нь Бурханыг гэх хайр заавал байх албагүй. Энэ нь Бурханыг ойлгохоор эрэлхийдэг болон эрэлхийлдэггүй хүмүүсийн хоорондох ялгаатай холбоотой. Хүн Бурханы талаар мэдлэгтэй болмогц, тэр хүний зүрх сэтгэл Бурхан руу бүрмөсөн эргэсэн гэдгийг энэ нь харуулдаг, мөн тэдний зүрх сэтгэлд байгаа Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайр нь аяндаа гарч ирдэг гэдгийг харуулдаг. Ийм төрлийн хүн л зүрх сэтгэлдээ Бурхантай хүн билээ. Зүрх сэтгэлээ Бурхан руу эргүүлэх нь зөв замд орж, Бурханыг ойлгож, Бурханыг гэх хайранд хүрэх урьдчилсан нөхцөл юм. Энэ нь Бурханыг хайрлах үүргээ биелүүлсний тэмдэг биш, Түүнийг жинхэнээсээ хайрладгийн ч тэмдэг биш. Хүний хувьд Бурханыг жинхэнээсээ хайрлах цорын ганц арга нь зүрх сэтгэлээ Түүний зүгт эргүүлэх явдал ба энэ нь ч бас Түүний бүтээлүүдийн хийх учиртай эхний зүйл мөн. Бурханыг хайрладаг хүмүүс бол амийг эрж хайдаг бүх хүн юм, өөрөөр хэлбэл, үнэнийг эрэлхийлдэг, Бурханыг үнэхээр хүсдэг хүмүүс юм; тэдэнд бүгдэд нь Ариун Сүнсний гэгээрэл байдаг бөгөөд Тэр тэдний сэтгэлийг хөдөлгөсөн. Тэд бүгд Бурханаар замчлуулж чаддаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайр аяндаа гарч ирдэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 495

Өнөөдөр Бурханыг мэдэж, хайрлахаар эрж хайхдаа та нар нэг талаар зовлон, цэвэршүүлэлт туулах ёстой, нөгөө талаар төлөөс төлөх ёстой. Бурханыг хайрлах хичээлээс илүү гүн гүнзгий ямар ч хичээл үгүй бөгөөд насан туршийн итгэлээсээ хүмүүсийн сурдаг хичээл нь Бурханыг хэрхэн хайрлах талаар байдаг гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи Бурханд итгэдэг бол Бурханыг хайрлах ёстой. Хэрвээ чи зөвхөн Бурханд итгэдэг боловч Түүнийг хайрладаггүй, Бурханы тухай мэдлэгийг олж аваагүй, мөн зүрх сэтгэлээс чинь гардаг жинхэнэ хайраар Бурханыг хэзээ ч хайрлаж байгаагүй бол Бурханд итгэх итгэл чинь хий дэмий юм; хэрвээ Бурханд итгэх итгэлдээ Бурханыг хайрладаггүй бол чи дэмий амьдарч байгаа ба амьдрал чинь тэр чигтээ бүх амьдралаас хамгийн дорд нь мөн. Чи бүх амьдралынхаа туршид Бурханыг хэзээ ч хайрлаж, эсвэл сэтгэл хангалуун байлгаж байгаагүй бол амьдрахын учир юу вэ? Мөн Бурханд итгэх итгэлийн чинь учир юу билээ? Энэ нь хүчин чармайлтын гарз биш гэж үү? Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэж, хайрлах гэж байгаа бол төлөөс төлөх ёстой. Гадаад талаараа тодорхой арга замаар үйлдэх гэж оролдохоос илүүтэйгээр зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс жинхэнэ мэдлэг ухааныг эрж хайх хэрэгтэй. Хэрвээ чи урам зоригтойгоор дуулж, бүжиглэдэг боловч үнэнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй бол чамайг Бурханыг хайрладаг гэж хэлж болох уу? Бурханыг хайрлах нь бүх зүйлээс Бурханы хүслийг эрж хайхыг шаарддаг бөгөөд ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед гүнзгий эрж хайн, Бурханы хүслийг ухаарахаар оролдож, энэхүү асуудлаас Бурханы хүслийг олж харж, чамайг юунд хүрээсэй гэж Тэр хүссэнийг, мөн Түүний хүслийг хэр анхаарах хэрэгтэйг харахаар хичээхийг шаарддаг. Жишээ нь: Зовлон бэрхшээл туулахыг шаардсан ямар нэг зүйл тохиолдоход чи Бурханы хүсэл юу болохыг, мөн Түүний хүсэлд хэрхэн анхааралтай хандах хэрэгтэйгээ ойлгох ёстой. Чи өөрийгөө сэтгэл хангалуун байлгах ёсгүй: Эхлээд өөрийгөө хойш тавь. Махан биеэс илүү дорд юу ч байхгүй. Чи Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эрмэлзэх ёстой бөгөөд үүргээ биелүүлэх ёстой. Ийм бодолтой байхад энэхүү асуудлын тухайд Бурхан чамд онцгой гэгээрэл авчирч, зүрх сэтгэл чинь бас тайтгарлыг олох болно. Чамд том ч бай, жижиг ч бай ямар нэг асуудал тохиолдоход чи эхлээд өөрийгөө хойш тавих ёстой бөгөөд махан биеийг бүх зүйлээс хамгийн дорд нь гэж үзэх ёстой. Чи махан биеийг хэдий чинээ их хангалуун байлгана, энэ нь төдий чинээ их эрх чөлөөтэй болдог; хэрвээ энэ удаа чи үүнийг хангалуун болговол дараагийн удаа илүү ихийг хүснэ. Энэ нь үргэлжлэхийн хэрээр хүмүүс махан биеийг бүр ч их хайрлаж эхэлдэг. Махан биед үргэлж хэрээс хэтэрсэн хүсэл байдаг, үүнийг хангахыг энэ нь үргэлж чамаас шаарддаг ба идэж байгаа, өмсөж байгаа зүйлсээрээ, эсвэл уурлах юм уу сул тал, залхуурлаа өөгшүүлснээрээ чи дотроо махан биеэ баярлуулдаг… Чи махан биеийг хангалуун байлгах тусам хүсэл нь төдий чинээ их болж, махан бие илүү замбараагүй болдог ба хүмүүсийн махан бие илүү гүн гүнзгий үзэл өвөрлөж, Бурханд дуулгаваргүй хандаж, өөрийгөө өргөмжилж, Бурханы ажилд эргэлзсэн байдалтай болох хэмжээнд очдог. Чи махан биеийг хангалуун байлгах тусам махан биеийн сул тал төдий чинээ их болдог; сул талуудыг чинь хэн ч өрөвдөхгүй байгаа мэт чамд санагдаж, Бурхан хэтэрхий даварсан гэж чи үргэлж итгэнэ, тэгээд чи: “Бурхан яаж ийм хахир хатуу байж чадаж байна вэ? Тэр яагаад хүмүүст завсарлага өгдөггүй юм бэ?” гэж хэлэх болно. Хүмүүс махан биеийг хэтэрхий өөгшүүлж, хэтэрхий их эрхэмлэх үедээ өөрсдийгөө сүйрүүлдэг. Хэрвээ чи Бурханыг үнэхээр хайрлаж, махан биеийг хангалуун байлгадаггүй бол Бурханы хийдэг бүхэн маш зөв, маш сайн бөгөөд Тэрээр дуулгаваргүй байдлыг чинь харааж, зөв шударга бус байдлыг чинь шүүх ёстой гэдгийг харна. Заримдаа Бурхан чамайг цээрлүүлж, сахилгажуулж, чамайг хатуужуулах орчинг бий болгож, чамайг Өөрийн өмнө албадан ирүүлдэг—Бурханы хийж байгаа зүйлс маш зөв гэдгийг чи үргэлж мэдрэх болно. Тиймээс чамд тийм ч их өвдөлт байхгүй мэт санагдах ба Бурхан үнэхээр хайр татам гэдгийг мэдэрнэ. Хэрвээ чи махан биеийн сул талуудыг өөгшүүлж, Бурхан дэндүүлж байна гэж хэлдэг бол үргэлж шаналж, үргэлж сэтгэлээр унаж, Бурханы бүх ажлын тухай тодорхой мэдэхгүй байх болно, мөн Бурхан хүний сул талуудыг огтхон ч өрөвддөггүй мэт, хүний бэрхшээлүүдийн талаар мэддэггүй мэт санагдана. Иймээс чи асар их гомдол амссан мэт золгүй ганцаардмал байдлыг мэдрэх ба энэ үед гомдоллож эхэлнэ. Ийм байдлаар махан биеийн сул талуудыг чи хэдий чинээ их өөгшүүлнэ, Бурхан дэндэж байна гэж улам их санагдан, бүр Бурханы ажлыг үгүйсгэж, Бурханыг эсэргүүцэж эхэлж, дуулгаваргүй байдлаар дүүрэх хүртлээ улам дордоно. Тиймээс чи махан биеийг орхиж, үүнийг өөгшүүлэхгүй байх ёстой: “Миний нөхөр (эхнэр), хүүхдүүд, хэтийн ирээдүй, гэрлэлт, гэр бүл—тэдний аль нь ч хамаагүй! Миний зүрх сэтгэлд Бурхан л байдаг бөгөөд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд би чадах бүхнээ хийж, махан биеийг хангалуун байлгахгүй байх ёстой.” Чамд ийм шийдвэр байх ёстой. Хэрвээ чи үргэлж ийм шийдвэртэй байдаг бол үнэнийг хэрэгжүүлж, өөрийгөө хойш тавих үедээ бага зэргийн хүчин чармайлтаар л үүнийг хэрэгжүүлж чадна. Урьд цагт тариачин зам дээр хөлдөж хөшсөн могой байхыг олж үзжээ. Тариачин түүнийг аваад цээжиндээ тэврэв, гэтэл могой амь орсныхоо дараа тариачныг хазаж амийг нь тасалжээ гэж байдаг. Хүний махан бие энэ могойтой адил: Үүний мөн чанар нь хүмүүсийн амийг хорлодог—иймээс махан биеийн хүссэн бүхнийг хийсний дараа чи амиа алдах болно. Махан бие Сатанд харьяалагддаг. Үүн дотор хэрээс хэтэрсэн хүсэл байдаг, энэ нь өөрийгөө л боддог, тав тухыг эдэлж, зугаа цэнгэлд умбахыг хүсдэг, санаа зовдоггүй, юу ч хийдэггүй бөгөөд үүнийг тодорхой хэмжээнд хангалуун байлгаснаар эцэстээ чи үүнд бүрэн идэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи энэ удаа үүнийг хангалуун байлгавал дараагийн удаа энэ нь илүү ихийг хүсэх болно. Махан биед үргэлж хэрээс хэтэрсэн хүсэл, шинэ шаардлага байдаг ба чамаар бүр илүү эрхэмлүүлж, тав тухтай байдал дунд амьдрахын тулд махан биеэ өөгшүүлдгийг чинь ашигладаг—хэрвээ чи үүнийг даван гарч чадахгүй бол эцэстээ өөрийгөө сүйрүүлнэ. Бурханы өмнө амийг олж авч чадах эсэх чинь, мөн эцсийн төгсгөл чинь ямар байх нь махан биеэ хэрхэн орхидгоос чинь шалтгаалдаг. Бурхан чамайг аварсан, мөн чамайг сонгож, урьдчилан тогтоосон атал өнөөдөр чи Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсдэггүй бол, үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэггүй бол, Бурханыг үнэхээр хайрладаг зүрх сэтгэлээр махан биеэ орхихыг хүсдэггүй бол эцэстээ чи өөрийгөө хөнөөж, улмаар асар их зовлон амсах болно. Хэрвээ чи махан биеэ үргэлж өөгшүүлдэг бол Сатан аажмаар чамайг залгиж, чамайг амьгүй, эсвэл Сүнсний хөдлөлгүй болгож орхино, тийм өдөр ирэхэд дотор чинь бүрмөсөн харанхуйлна. Харанхуйд амьдрах үедээ чи Сатанд олзлогдсон байх болно, чиний зүрх сэтгэлд Бурхан байхаа болих бөгөөд тэр үед чи Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэж, Түүнийг орхино. Тиймээс, хэрвээ хүмүүс Бурханыг хайрлахыг хүсдэг бол өвдөлт шаналлын төлөөс төлж, зовлон бэрхшээл туулах ёстой. Илүү ихийг уншиж, ийш тийш илүү их гүйх гадаад талын урам зориг, бэрхшээл зовлон хэрэггүй; үүний оронд тэд хэрээс хэтэрсэн бодол, хувийн ашиг сонирхол, өөрийн төлөвлөгөө, үзэл, санаа зорилго гэх мэт өөрсдийн доторх зүйлийг хойш тавих ёстой. Энэ нь Бурханы хүсэл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 496

Бурхан хүмүүсийн гадаад талын зан чанартай харьцах нь Түүний ажлын бас нэг хэсэг юм; жишээлбэл, хүмүүсийн гадаад талын, хэвийн бус хүн чанар, эсвэл тэдний амьдралын хэв маяг болон зуршлууд, тэдний арга зам болон ёс заншил, түүнчлэн тэдний гадаад зан үйл болон урам зоригтой харьцах. Гэвч Тэр хүмүүсээс үнэнийг хэрэгжүүлж, зан чанараа өөрчлөхийг хүсэх үед, голлон харьцаж байгаа зүйл нь тэдний доторх сэдэл болон үзэл юм. Зөвхөн өөрийнхөө гадаад зан чанартай харьцах нь тийм ч хэцүү биш; энэ нь дуртай зүйлээ идэхгүй байхыг чамаас шаардахтай адил бөгөөд энэ нь амархан. Гэхдээ доторх үзлийг чинь хөнддөг зүйлийг тавьж явуулахад тийм ч хялбар биш. Энэ нь махан биеийг эсэргүүцэж, төлөөс төлж, Бурханы өмнө зовохыг хүмүүсээс шаарддаг. Хүмүүсийн сэдлийн тухайд ялангуяа ийм байдаг. Бурханд итгэсэн цагаасаа өнөөдрийг хүртэл хүмүүс маш олон буруу сэдэл өвөрлөсөн. Үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй байх үед бүх сэдэл чинь зөв мэт санагддаг боловч ямар нэг зүйл чамд тохиолдох үед чиний дотор маш олон буруу сэдэл байгааг чи харах болно. Тиймээс, Бурхан хүмүүсийг төгс болгох үедээ Бурханы талаарх мэдлэгт нь саад болж буй олон үзэл дотор нь байгааг ойлгуулдаг. Сэдэл чинь буруу гэдгийг ухаарах үедээ чи хэрвээ өөрийн үзэл болон сэдлийн дагуу хэрэгжүүлэхээ болих чадвартай бол, мөн чамд юу ч тохиолдож байсан Бурханд гэрчлэл хийж, байр сууриндаа бат зогсож чаддаг бол махан биеийг орхиж байгааг чинь энэ нь нотолдог. Махан биеийг орхих үед чиний дотор тулаан болох нь гарцаагүй. Сатан хүмүүсээр өөрийгөө дагуулахаар оролдож, махан биеийн үзлийг дагаж, махан биеийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад тэднийг хүргэхээр хичээдэг—гэхдээ Бурханы үг хүмүүсийг дотроос нь гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэх бөгөөд энэ үед Бурханыг дагах уу, эсвэл Сатаныг дагах уу гэдгээ чи өөрөө шийддэг. Бурхан хүмүүсийн доторх зүйлтэй эхлээд харьцахын тулд, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байдаггүй бодол болон үзэлтэй нь харьцахын тулд үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүмүүсээс хүсдэг. Ариун Сүнс хүмүүсийг дотроос нь хөдөлгөж, гэгээрүүлж, гэрэлтүүлдэг. Иймээс тохиолдож буй бүх зүйлийн ард тулаан байдаг: Хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх бүрд, эсвэл Бурханыг хайрлахыг хэрэгжүүлэх бүрд агуу тулаан болдог бөгөөд тэдний махан бие бүхэлдээ зүгээр мэт боловч зүрх сэтгэлийнх нь гүнд үнэндээ үхэл амьдралын тулаан үргэлжилж байх болно—энэхүү хүчтэй тулааны дараа, асар их хэмжээний эргэцүүллийн дараа л ялалт, эсвэл ялагдал шийдэгддэг. Хүн уйлах уу, эсвэл инээх үү гэдгээ мэдэхгүй. Хүмүүсийн доторх сэдлийн ихэнх нь буруу байдаг учраас, эсвэл Бурханы ажлын ихээхэн хэсэг нь тэдний үзэлтэй зөрчилддөг учраас хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх үед агуу тулаан нүднээс далд явагдаж байдаг. Энэхүү үнэнийг хэрэгжүүлснээр хүмүүс, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахаар эргэлт буцалтгүй шийдэхээсээ өмнө бусдын нүднээс далдуур хэмжээлшгүй их уй гунигийн нулимсыг урсгасан байх болно. Энэхүү тулаанаас болж хүмүүс зовлон зүдгүүр болон цэвэршүүлэлт туулдаг; энэ нь жинхэнэ зовлон юм. Тулаан чам дээр ирэх үед хэрвээ чи Бурханы талд үнэхээр зогсох чадвартай бол Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна. Үнэнийг хэрэгжүүлэх явцад хүн дотроо зовох нь гарцаагүй; хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлэх үед хүмүүсийн доторх бүх зүйл зөв байдаг байсан бол тэд Бурханаар төгс болгуулах хэрэггүй байх байсан, мөн ямар ч тулаан болохгүй, тэд шаналж зовохгүй байх байсан. Бурхан ашиглахад тохирохгүй олон зүйл хүмүүсийн дотор байдаг ба махан биеийн тэрслүү зан чанар их байдгаас болж хүмүүс махан биеийг илүү гүнзгий эсэргүүцэх хичээлийг сурах хэрэгтэй байдаг. Үүнийг Бурхан зовлон гэж нэрлэдэг бөгөөд үүнийг Өөртэй нь хамт туулахыг хүнээс Тэр хүссэн. Бэрхшээлтэй тулгарах үедээ чи яаран Бурханд залбирдаг: “Өө, Бурхан минь! Би Таныг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсэж байна, Таны зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахын тулд сүүлчийн зовлон бэрхшээлийг туулахыг хүсэж байна, надад тулгарах саад бэрхшээл хэчнээн их байх нь хамаагүй, би Таныг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой. Амиа өгөх ёстой байсан ч гэсэн би Таныг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой!” Ийм шийдвэртэйгээр, ингэж залбирах үедээ чи гэрчлэлдээ бат зогсож чадна. Үнэнийг хэрэгжүүлэх болгондоо, цэвэршүүлэлт туулах бүрдээ, шалгуулах болгондоо, мөн Бурханы ажил өөрсөд дээр нь ирэх бүрд хүмүүс асар их шаналал амсдаг. Энэ бүхэн бол хүмүүст зориулсан туршилт бөгөөд иймээс тэдний бүгдийнх нь дотор тулаан болж байдаг. Энэ бол тэдний төлдөг бодит төлөөс юм. Бурханы үгийг илүү их уншиж, ийш тийш гүйж байгаа нь тодорхой хэмжээний төлөөс мөн. Энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл, энэ бол тэдний үүрэг, мөн тэдний биелүүлэх ёстой хариуцлага мөн, гэхдээ хүмүүс өөрсдийн дотор байгаа хойш тавих хэрэгтэй зүйлсийг хаях ёстой. Хэрвээ тэгэхгүй бол гадаад талын зовлон зүдгүүр чинь хэчнээн их байх нь, мөн хэчнээн их гүйсэн чинь хамаагүй энэ бүхэн хий дэмий байх болно! Өөрөөр хэлбэл, чиний доторх өөрчлөлтүүд л гадаад талын зовлон зүдгүүр чинь үнэ цэнтэй байх эсэхийг тодорхойлдог. Чиний дотоод зан чанар өөрчлөгдөж, үнэнийг хэрэгжүүлэх үед гадаад талын бүх зовлон зүдгүүр чинь Бурханы сайшаалыг хүртэнэ; хэрвээ чиний дотоод зан чанарт ямар нэгэн өөрчлөлт байгаагүй бол гаднаа хэчнээн их зовлон зүдгүүр амсаж, хэр их гүйж байгаа чинь хамаагүй Бурханы сайшаал байхгүй байх болно—Бурханы нотолгоогүй зовлон бэрхшээл хий дэмий байдаг. Тиймээс чиний төлсөн төлөөс Бурханаар сайшаагдах эсэх нь чамд өөрчлөлт гарсан уу, үгүй юу гэдгээр, мөн Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж, Бурханы тухай мэдлэг болон Бурханд үнэнч байдалд хүрэхийн тулд үнэнийг хэрэгжүүлж, өөрийнхөө сэдэл болон үзлийг хаядаг эсэхээр чинь тодорхойлогддог. Хэчнээн их гүйсэн чинь хамаагүй, хэрвээ чи өөрийн сэдлийг хэзээ ч хаяж байгаагүй бөгөөд зөвхөн гадаад талын үйлдлүүд болон урам зоригийг эрж хайж, өөрийн аминд хэзээ ч анхаарал хандуулж байгаагүй бол чиний зовлон зүдгүүр бүхэн хий дэмий байх болно. Хэрвээ тодорхой орчинд, хэлмээр байгаа зарим зүйл чамд байдаг ч үүнийг хэлэх нь буруу, ингэж хэлэх нь ах, эгч нарт ашиг тусгүй, тэднийг шархлуулж болзошгүй гэж санагдвал чи үүнийг хэлэхгүйгээр дотроо шаналан байхыг илүүд үзнэ, учир нь эдгээр үг Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж чадахгүй. Энэ үед чиний дотор тулаан өрнөнө, гэхдээ чи хайртай зүйлээ орхиж, шаналал амсахыг хүсэх болно, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд энэхүү зовлонг туулахыг хүсэх болно, хэдий чи дотроо шаналах боловч махан биеийг өөгшүүлэхгүй ба Бурханы зүрх сэтгэл хангалуун байх учраас чи ч бас дотроо тайвшрах болно. Энэ бол үнэхээр төлөөс төлж байгаа хэрэг бөгөөд энэ нь Бурханы хүссэн төлөөс юм. Хэрвээ чи ийм маягаар хэрэгжүүлбэл Бурхан чамайг маргаангүй ерөөнө; хэрвээ чи үүнийг хийж чадахгүй бол хэр их ойлгосон чинь, эсвэл хэр сайн ярьж чаддаг чинь хамаагүй, энэ бүхэн ямар ч нэмэргүй байх болно! Хэрвээ Бурханыг хайрлах замдаа чи, Бурханыг Сатантай тулалдах үед Бурханы талд зогсох чадвартай байж, Сатан руу буцаж очихгүй бол Бурханыг гэх хайранд хүрсэн байх болно, мөн гэрчлэлдээ бат зогссон байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 497

Хүмүүс дээр Бурханы хийдэг ажлын алхам бүрд, гаднаа энэ нь хүмүүсийн хоорондын харилцан үйлдэл мэт, хүний зохицуулалтаас, эсвэл хүний хөндлөнгийн оролцооноос үүдэлтэй мэт харагддаг. Гэвч нүднээс далдуур, ажлын алхам бүр болон тохиолдож буй бүхэн нь Бурханы өмнө Сатаны тавьсан бооцоо бөгөөд Бурханыг гэрчлэх гэрчлэлдээ бат зогсохыг хүмүүсээс шаарддаг. Жишээ нь, Иовыг шалгасан үеийг авч үзье: Нүднээс далдуур Сатан Бурхантай бооцоо тавьж байсан бөгөөд Иовд тохиолдсон зүйл нь хүмүүсийн үйл хэрэг ба хүмүүсийн үймээн байсан. Та нарт хийж байгаа Бурханы ажлын алхам бүрийн ард Сатаны Бурхантай тавьсан бооцоо байдаг—энэ бүгдийн ард тулаан байдаг. Жишээлбэл, ах эгч нарыг ялгаварлан гадуурхах үедээ чи зарим зүйлийг хэлэхийг хүсдэг боловч Бурханд таалагдахгүй гэдгийг мэдэрдэг—гэхдээ хэрвээ хэлэхгүй бол чиний дотор таагүй санагдах ба энэ мөчид чиний дотор тулаан эхэлнэ: “Би хэлэх үү, болих уу?” Энэ бол тулаан. Иймээс чамтай тулгардаг бүх зүйлд тулаан байдаг, чиний дотор тулаан байх үед, бодит хамтын ажиллагаа болон бодит зовлонгийн чинь ачаар Бурхан чиний дотор ажилладаг. Эцэст нь чи дотроо асуудлыг хойш тавих чадвартай болдог ба уур бухимдал аяндаа намждаг. Энэ нь Бурхантай хамтран ажилласны чинь үр нөлөө юм. Хүмүүсийн хийдэг бүхэн хүчин чармайлтаараа тодорхой төлөөс төлөхийг шаарддаг. Бодит зовлон бэрхшээлгүйгээр Бурханыг хангалуун болгож чадахгүй, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгоход дөхөж очих ч үгүй бөгөөд хоосон уриа лоозон хэлж байгаа төдий юм! Эдгээр хоосон уриа лоозон нь Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадах уу? Бурхан, Сатан хоёр сүнсний ертөнцөд тулаан хийх үед чи Бурханыг хэрхэн сэтгэл хангалуун болгож, Түүнийг гэрчлэх гэрчлэлдээ хэрхэн бат зогсох ёстой вэ? Чамд тохиолддог бүхэн бол агуу шалгалт бөгөөд Бурханы хувьд чамаар гэрчлэл хийлгэх хэрэгтэй үе юм гэдгийг чи мэдэх ёстой. Гаднаа тэдгээр нь томоохон зүйл шиг санагдахгүй байж болох ч эдгээр зүйл тохиолдох үедээ Бурханд хайртай юу, үгүй юу гэдгийг чинь харуулдаг. Хэрвээ хайртай бол чи Түүний төлөөх гэрчлэлдээ бат зогсож чадна, хэрвээ чи Түүнийг гэх хайрыг хэрэгжүүлээгүй бол үнэнийг хэрэгжүүлдэг хүн биш гэдгийг чинь, мөн чи бол үнэнгүй, амьгүй агаад хог хаягдал юм гэдгийг чинь энэ нь харуулдаг! Хүмүүст тохиолддог бүхэн нь Бурханы төлөөх гэрчлэлдээ хүмүүс бат зогсох хэрэгтэй байдаг үе юм. Одоохондоо чамд ямар ч томоохон зүйл тохиолдоогүй ба чи агуу гэрчлэл хийдэггүй боловч өдөр тутмын амьдралын чинь нарийн ширийн болгон Бурханы гэрчлэлтэй хамаатай байдаг. Хэрвээ чи ах эгч нарынхаа, гэр бүлийн гишүүдийнхээ болон эргэн тойронд чинь байгаа хүн бүрийн бахдал бишрэлийг олж авч чадвал; хэрвээ нэгэн өдөр үл итгэгч ирээд хийдэг бүхнийг чинь биширч, Бурханы хийдэг бүхэн гайхалтай гэдгийг харвал чи гэрчлэл хийсэн байх болно. Чамд мэдлэг ухаан байхгүй, хэв чанар чинь дорд байсан хэдий ч Бурхан чамайг төгс болгосноор дамжуулан чи Түүнийг сэтгэл хангалуун болгож, Түүний хүслийг анхаарч, хамгийн дорд хэв чанартай хүмүүс дотор Бурхан ямар агуу ажил хийснийг бусдад харуулж чаддаг. Хүмүүс Бурханыг мэдэж авч, Сатаны өмнө ялагчид болж, Бурханд асар үнэнч байх үед энэ бүлэг хүмүүсээс илүү ноён нуруутай хэн ч байхгүй байх бөгөөд энэ нь хамгийн агуу гэрчлэл юм. Хэдийгээр чи агуу ажил хийх чадваргүй ч Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай. Бусад хүмүүс өөрсдийн үзлийг хойш тавьж чаддаггүй, гэхдээ чи чадна; бусад нь өөрсдийн бодит туршлага дунд Бурханд гэрчлэл хийж чаддаггүй ч чи Бурханы хайрыг хариулж, Түүнд цуурайтсан гэрчлэл хийхийн тулд бодит биеийн хэмжээ болон үйлдлээ ашиглаж чадна. Зөвхөн энэ л Бурханыг бодитоор хайрлаж байгаад тооцогддог. Хэрвээ чи ингэх чадваргүй бол гэр бүлийнхээ гишүүдийн дунд, ах эгч нарынхаа дунд, эсвэл дэлхийн хүмүүсийн өмнө гэрчлэл хийдэггүй. Хэрвээ чи Сатаны өмнө гэрчлэл хийж чадахгүй бол Сатан чамайг шоолон инээж, чамайг доог тохуу мэт, тоглоом мэт үзэх болно, тэр үргэлж чамайг шоглож, ухаан мэдрэлийг чинь алдуулна. Ирээдүйд агуу шалгалт чамд тохиолдож болзошгүй, гэвч өнөөдөр хэрвээ чи Бурханыг үнэн сэтгэлээсээ хайрладаг бол өмнө чинь хэчнээн агуу шалгалт байгаа нь хамаагүй, чамд юу тохиолдохоос үл хамааран, гэрчлэлдээ бат зогсож, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай бол зүрх сэтгэл чинь тайвширч, ирээдүйд хэчнээн агуу шалгалттай тулгарсан ч чи үл айх болно. Ирээдүйд юу тохиолдохыг та нар нэвт харж чадахгүй; өнөөдрийн нөхцөл байдалд л та нар Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна. Та нар ямар нэгэн агуу ажил хийх чадваргүй бөгөөд бодит амьдрал дээр үгийг нь туулснаар Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Сатанд ичгүүр авчрах хүчтэй, цангинасан гэрчлэл хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Хэдийгээр махан бие чинь хангалуун бус үлдэж, зовж шаналсан ч чи Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Сатанд ичгүүр авчирсан байх болно. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлдэг бол Бурхан өмнөх замыг чинь нээж өгнө. Нэг өдөр агуу шалгалт ирэхэд бусад хүмүүс доош унах боловч чи бат зогсох чадвартай хэвээр байна: Төлсөн төлөөсөөс чинь болж Бурхан чамайг хамгаална, ингэснээр чи бат зогсож, доош унахгүй байж чадна. Хэрвээ ерөнхийдөө чи үнэнийг хэрэгжүүлж, Өөрийг нь үнэхээр хайрладаг зүрх сэтгэлээр Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадвартай бол хожмын шалгалтууд дунд Бурхан чамайг гарцаагүй хамгаална. Чи мунхаг агаад жаахан биеийн хэмжээтэй, дорд хэв чанартай байсан ч Бурхан чамайг ялгаварлан гадуурхахгүй. Чиний сэдэл зөв эсэхээс энэ нь хамаардаг. Өнөөдөр чи Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадна, ингэхдээ чи хамгийн өчүүхэн жижиг зүйлсэд ч гэсэн анхааралтай байж, бүх зүйл дээр Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Бурханыг үнэхээр хайрладаг зүрх сэтгэлтэй байж, чин зүрх сэтгэлээ Бурханд өгдөг бөгөөд ойлгож чадахгүй зарим зүйл байдаг хэдий ч чи Бурханы өмнө өөрийн сэдлийг зөв байлгаж, Бурханы хүслийг эрж хайж, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгохын тулд хэрэгтэй бүхнийг хийж чаддаг. Магадгүй ах эгч нар чинь чамайг голох ч зүрх сэтгэл чинь Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох ба чи махан биеийн зугаа цэнгэлд шунахгүй. Хэрвээ чи үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлбэл агуу шалгалтууд чам дээр ирэх үед хамгаалагдах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 498

Хүмүүсийн ямар дотоод байдал руу эдгээр шалгалт чиглэдэг вэ? Тэдгээр нь Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадваргүй, тэрслүү зан чанар луу нь чиглэсэн байдаг. Хүмүүсийн дотор ихээхэн бохирдсон зүйл, ихээхэн хуурамч зүйл байдаг, иймээс Бурхан тэднийг ариусгахын тулд шалгалтад өртүүлдэг. Гэхдээ хэрвээ өнөөдөр чи Бурханыг хангалуун болгох чадвартай байвал ирээдүйн шалгалтууд чамайг төгс болгоно. Хэрвээ өнөөдөр чи Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох чадваргүй бол хожмын шалгалтууд чамайг сорьж, чи өөрөө ч мэдэлгүй доош унана, тэр үед чи өөртөө ч тусалж чадахгүй байх болно, учир нь чи Бурханы ажилтай хөл нийлүүлж чаддаггүй бөгөөд бодит биеийн хэмжээг эзэмшээгүй байдаг. Иймээс хэрвээ чи ирээдүйд бат зогсож, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, эцсээ хүртэл Түүнийг дагах чадвартай байхыг хүсэж байгаа бол өнөөдөр бат бөх суурь тавих ёстой, мөн бүх зүйл дээр үнэнийг хэрэгжүүлснээр Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож, Түүний хүсэлд анхаарал тавих ёстой. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл чиний дотор суурь бий болж, Өөрийг нь хайрлах зүрх сэтгэлийг Бурхан чиний дотор төрүүлэх ба чамд итгэл өгөх болно. Нэг л өдөр шалгалт жинхэнээсээ тохиолдоход чи зовлон шаналал амсаж, тодорхой хэмжээгээр цөхөрч, үхсэн мэт аймшигтай уй гашууг туулж магадгүй юм—гэхдээ Бурханыг гэх чиний хайр өөрчлөгдөхгүй бөгөөд бүр ч илүү гүнзгий болно. Энэ бол Бурханы ерөөл юм. Хэрвээ чи өнөөдөр Бурханы хэлдэг, хийдэг бүхнийг дуулгавартай зүрх сэтгэлээр хүлээн зөвшөөрөх чадвартай бол Бурхан чамайг гарцаагүй ерөөнө, иймээс чи Бурханаар ерөөгдсөн, Түүний амлалтуудыг хүлээн авдаг хүн болно. Хэрвээ өнөөдөр хэрэгжүүлэхгүй бол нэг л өдөр шалгалт тохиолдох үед чи итгэлгүй, эсвэл хайрын зүрх сэтгэлгүй байх болно, мөн тэр үед шалгалт нь сорилт болно; чи Сатаны сорилт дунд шигдэх бөгөөд үүнээс зугтах ямар ч аргагүй байх болно. Өнөөдөр, багахан шалгалт чамд тохиолдоход чи бат зогсож чадах ч нэг өдөр томоохон шалгалт тохиолдоход чи гарцаагүй бат зогсож чадахгүй. Зарим хүн их зантай байдаг бөгөөд өөрсдийгөө аль хэдийн бараг төгс болсон гэж боддог. Хэрвээ тийм үед чи илүү гүнзгий явахгүйгээр өөртөө сэтгэл хангалуун хэвээр үлдвэл аюулд орох болно. Өнөөдөр Бурхан илүү агуу шалгалтын ажлыг хийдэггүй, гадаад талаараа бүх зүйл зүгээр мэт санагддаг боловч Бурхан чамайг шалгах үед чи хэтэрхий дутуу дулимаг гэдгээ олж мэднэ, учир нь чиний биеийн хэмжээ хэтэрхий жаахан бөгөөд чи агуу шалгалтуудыг тэсвэрлэх чадваргүй билээ. Хэрвээ чи байгаагаараа, үлбэгэр байдалтай үлдвэл шалгалтууд ирэх үед унана. Биеийн хэмжээ чинь хэр жижиг болохыг та нар байнга харах хэрэгтэй; зөвхөн ийм маягаар л та нар ахиц гаргана. Хэрвээ чи зөвхөн шалгалтуудын үеэр л биеийн хэмжээ чинь маш жаахан, сэтгэлийн тэнхээ чинь хэтэрхий сул дорой, чиний доторх бодитой зүйл хэтэрхий бага бөгөөд Бурханы хүсэлд хангалтгүй гэдгээ ойлговол—тэр үед л энэ бүхнийг ойлговол хэтэрхий оройтсон байх болно.

Хэрвээ чи Бурханы зан чанарыг мэддэггүй бол шалгалтын үеэр гарцаагүй унана, яагаад гэвэл чи Бурхан яаж хүмүүсийг төгс болгодгийг, ямар арга замаар тэднийг төгс болгодгийг мэддэггүй бөгөөд Бурханы шалгалтууд чам дээр ирж, үзэлтэй чинь нийцэхгүй байх үед бат зогсож чадахгүй. Бурханы жинхэнэ хайр бол Түүний бүхий л зан чанар бөгөөд Бурханы зан чанар бүхэлдээ хүмүүст харагдах үед энэ нь махан биед юу авчирдаг вэ? Бурханы зөвт зан чанар хүмүүст харагдах үед тэдний махан бие ихээхэн өвдөлт шаналал амсах нь гарцаагүй. Хэрвээ чи энэ шаналлыг амсахгүй бол Бурханаар төгс болгуулж чадахгүй, Бурханд жинхэнэ хайрыг зориулж ч чадахгүй. Хэрвээ Бурхан чамайг төгс болговол Өөрийн бүх зан чанарыг чамд гарцаагүй харуулна. Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл Бурхан Өөрийн бүхий л зан чанарыг хүнд хэзээ ч харуулж байгаагүй—гэвч эцсийн өдрүүдэд Өөрийн урьдчилан тогтоож, сонгосон энэ бүлэг хүмүүст үүнийг илчилдэг бөгөөд хүмүүсийг төгс болгосноор Өөрийн зан чанарыг ил болгож, үүгээр дамжуулан бүлэг хүмүүсийг бүрэн төгс болгодог. Энэ бол хүмүүсийн төлөө гэсэн Бурханы жинхэнэ хайр юм. Өөрсдийг нь гэсэн Бурханы жинхэнэ хайрыг мэдрэх нь хүмүүсээс туйлын их зовлон зүдгүүр амсаж, өндөр төлөөс төлөхийг шаарддаг. Зөвхөн үүний дараа л Бурхан тэднийг авч чадна, мөн тэд Бурханд жинхэнэ хайраа буцаан өгч чадах ба тэр үед л Бурханы зүрх сэтгэл хангалуун байх болно. Хэрвээ хүмүүс Бурханаар төгс болгуулахыг хүсдэг бол, Түүний хүслийг биелүүлж, өөрсдийн жинхэнэ хайрыг Бурханд бүрэн өгөхийг хүсдэг бол нөхцөл байдлуудаас ихээхэн зовлон шаналал, тарчлааныг туулж, үхэхээс дор өвдөлтийг амсах ёстой ба эцэстээ тэднээс жинхэнэ зүрх сэтгэлээ Бурханд буцааж өгөхийг шаардах болно. Хүн Бурханд үнэхээр хайртай юу, үгүй юу гэдэг нь зовлон бэрхшээл болон цэвэршүүлэлтийн үеэр илчлэгддэг. Бурхан хүмүүсийн хайрыг ариусгадаг бөгөөд энэ нь ч бас зовлон бэрхшээл, цэвэршүүлэлтийн дунд л хийгддэг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрлах нь үнэхээр Бурханд итгэх явдал юм”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 499

Ихэнх хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэлийн мөн чанар нь шашны итгэл үнэмшил байдаг: Тэд Бурханыг хайрлах чадваргүй, Бурханыг зүгээр л робот шиг дагаж чаддаг ба Бурханыг үнэхээр хүсэн эрмэлзэж, эсвэл хайрладаггүй. Тэд Бурханыг зүгээр л чимээгүйхэн дагадаг. Олон хүн Бурханд итгэдэг ч Түүнийг хайрладаг хүн цөөхөн; тэд сүйрэл гамшгаас айдаг учраас л Бурханыг “хүндэлдэг”, эсвэл Тэр өндөр дээд агаад хүчирхэг учраас л тэд Бурханыг “биширдэг”—гэхдээ тэдний хүндлэл, бишрэлд ямар ч хайр, жинхэнэ эрмэлзэл байдаггүй. Тэд өөрсдийн туршлагаар үнэний өчүүхэн хэсгийг, эсвэл чухал бус зарим нууцыг эрж хайдаг. Ихэнх хүмүүс зүгээр л дагадаг, тэд ерөөл хүртэхийн тулд л булингартай усанд загасчилдаг; тэд үнэнийг эрж хайдаггүй, Бурханы ерөөлийг хүртэхийн тулд Бурханд үнэхээр дуулгавартай ч байдаггүй. Бүх хүний Бурханд итгэх итгэлийн амьдрал нь учир утгагүй байдаг, энэ нь үнэ цэнгүй бөгөөд үүнд өөрсдийнх нь хувийн бодол, эрэл хайгуул багтаж байдаг; тэд Бурханыг хайрлахын тулд биш, харин ерөөгдөхийн тулд Бурханд итгэдэг. Олон хүн хүссэнээрээ авирлаж, хүссэн бүхнээ хийдэг бөгөөд Бурханы ашиг сонирхлыг юм уу өөрсдийнх нь хийж байгаа зүйл Бурханы хүслийн дагуу байгаа эсэхийг хэзээ ч анхаарч үздэггүй. Ийм хүмүүс Бурханыг хайрлах байтугай жинхэнэ итгэлд ч хүрч чаддаггүй. Бурханы мөн чанар бол зөвхөн хүнээр итгүүлэх явдал биш; мөн түүнчлэн хүнээр хайрлуулах явдал юм. Гэвч Бурханд итгэдэг олон хүн энэ “нууцыг” олж мэдээгүй байдаг. Хүмүүс Бурханыг хайрлаж зүрхэлдэггүй, Түүнийг хайрлахаар оролддог ч үгүй. Бурханд хайр татам зүйл маш олон байгааг хүмүүс хэзээ ч олж мэдээгүй ба Бурхан бол хүнийг хайрладаг Бурхан, Тэр бол хүнээр хайрлуулах ёстой Бурхан гэдгийг хэзээ ч олж мэдээгүй. Бурханы хайр татам байдал нь Түүний ажилд илэрхийлэгддэг: Бурханы ажлыг туулсан үедээ л хүмүүс хайр татам байдлыг нь олж мэдэж, бодит туршлагаараа л Бурханы хайр татам байдлыг ойлгож чадах бөгөөд бодит амьдрал дээр ажиглахгүйгээр хэн ч Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж чадахгүй. Бурханд хайр татам зүйл зөндөө бий, гэвч Түүнтэй бодитоор харилцахгүйгээр хүмүүс үүнийг олж мэдэж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ Бурхан махбод болоогүй бол хүмүүс бодитоор Түүнтэй харилцаж чадахгүй байх байсан, тэд бас Түүний ажлыг мэдэрч чадахгүй байх байсан—иймээс Бурханыг хайрлах тэдний хайранд ихээхэн худал хуурмаг болон төсөөлөл холилдох байлаа. Тэнгэр дэх Бурханыг хайрлах нь газар дээрх Бурханыг хайрлахтай адил бодитой биш юм, учир нь тэнгэр дэх Бурханы талаарх хүмүүсийн мэдлэг нь өөрсдийн нүдээр харж, биеэр туулсан зүйлээс илүүтэйгээр өөрсдийнх нь төсөөлөл дээр үндэслэн бий болдог. Бурхан газар дээр ирэх үед хүмүүс Түүний бодит үйл хэргийг болон хайр татам байдлыг харж чаддаг бөгөөд тэд Түүний бодитой болон хэвийн зан чанарыг бүгдийг нь харж чадна, энэ бүхэн нь тэнгэр дэх Бурханы талаарх мэдлэгээс хэдэн мянга дахин илүү бодитой юм. Тэнгэр дэх Бурханыг хүмүүс хэр их хайрладгаас үл хамааран, энэ хайрын юу ч бодит биш бөгөөд хүмүүсийн санаагаар дүүрэн байдаг. Газар дэлхий дээрх Бурханыг хайрлах тэдний хайр хэчнээн бага байх нь хамаагүй, энэ хайр бол жинхэнэ; өчүүхэн бага байлаа ч гэсэн, жинхэнэ хэвээр байх юм. Бурхан бодитой ажлаар дамжуулан хүмүүст Өөрийгөө мэдүүлдэг ба уг мэдлэгээр дамжуулан тэдний хайрыг олж авдаг. Яг л Петр шиг: Хэрвээ тэр Есүстэй хамт амьдраагүй бол түүний хувьд Есүсийг эрхэмлэн хайрлах боломжгүй байх байсан. Иймээс Есүсийг гэсэн үнэнч сэтгэл нь мөн л Есүстэй хамт байснаас үүссэн. Өөрийгөө хүнээр хайрлуулахын тулд Бурхан хүмүүсийн дунд ирж, хүнтэй хамт амьдардаг бөгөөд хүмүүст харуулж, мэдрүүлдэг бүхэн нь Бурханы бодит байдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 500

Хүмүүсийг төгс болгохын тулд Бурхан бодит байдлыг болон баримтыг ашигладаг; Бурханы үгс нь хүмүүсийг төгс болгох Түүний ажлын нэг хэсгийг биелүүлдэг ба энэ бол удирдамжийн ажил болон зам нээх ажил юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үгээс чи хэрэгжүүлэлтийн замыг олох ёстой бөгөөд үзэгдлийн тухай мэдлэгийг олох ёстой. Эдгээр зүйлийг ойлгосноор, бодитоор хэрэгжүүлэнгээ хүн зам болон үзэгдэлтэй байх болно, мөн Бурханы үгээр дамжуулан гэгээрч чадах бөгөөд эдгээр зүйл Бурханаас ирдэг гэдгийг ойлгож, ихээхэн ялган таних чадвартай болно. Үүнийг ойлгосныхоо дараа тэд энэ бодит байдал руу даруйхан орох ёстой ба бодит амьдралдаа Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд Бурханы үгийг ашиглах ёстой. Бурхан чамайг бүх зүйл дээр залж чиглүүлж, хэрэгжүүлэх замыг чамд өгөх ба Бурхан бол маш хайр татам гэдгийг чамд мэдрүүлнэ, мөн чамайг төгс болгохын тулд чам дээрх Бурханы ажлын алхам бүрийг харах боломжийг олгоно. Хэрвээ чи Бурханы хайрыг харахыг хүсвэл, хэрвээ чи Бурханы хайрыг үнэхээр мэдэрмээр байвал бодит байдал руу гүн орж, бодит амьдралд гүн орох ёстой ба Бурханы хийдэг бүхэн нь хайр, аврал юм гэдгийг, мөн бохир бузар зүйлийг хүмүүсээр хаяулж, тэдний дотор байдаг, Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож чадахгүй зүйлсийг цэвэршүүлэхийн төлөө байдаг гэдгийг харах ёстой. Хүмүүст туршлагажих боломж олгох орчныг бодит амьдралд нь бий болгох зуураа Бурхан хүмүүсийг үгээр хангадаг ба хэрвээ хүмүүс Бурханы үгээс ихийг идэж, уувал тэдгээрийг бодитоор хэрэгжүүлэх үедээ, Бурханы олон үгийг ашиглан өөрсдийн амьдрал дахь бүх бэрхшээлийг шийдвэрлэж чадна. Өөрөөр хэлбэл, бодит байдалд гүн орохын тулд чамд Бурханы үг байх ёстой; хэрвээ чи Бурханы үгийг идэж уудаггүй, Бурханы ажилгүй байдаг бол бодит амьдрал дээр чамд зам байхгүй байх болно. Хэрвээ чи Бурханы үгийг хэзээ ч идэж уухгүй бол чамд ямар нэг зүйл тохиолдох үед чи сандарч будилна. Чи Бурханыг хайрлах ёстой гэдгээ л мэддэг боловч ямар ч ялган таних чадваргүй бол хэрэгжүүлэх ямар ч замгүй байна; чи төөрч, будилдаг ба бие махбодоо цэнгүүлснээр Бурханыг сэтгэл хангалуун болгож байна гэж заримдаа итгэдэг—энэ бүхэн бол Бурханы үгийг идэж уугаагүйн үр дагавар юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чамд Бурханы үгийн тусламж үгүй бөгөөд зөвхөн бодит байдал дунд тэмтчин явж байгаа бол чи үндсэндээ хэрэгжүүлэх замыг олох чадваргүй. Иймэрхүү хүмүүс Бурханд итгэх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг зүгээр л ойлгодоггүй, тэр ч бүү хэл Бурханыг хайрлана гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгодоггүй. Хэрвээ чи Бурханы үгийн гэгээрэл болон удирдамжийг ашиглан, үргэлж залбирч, судалж, эрж хайж, үүгээрээ дамжуулан юуг хэрэгжүүлэх учиртайгаа мэдэж, Ариун Сүнс ажиллах боломжуудыг олж, Бурхантай үнэхээр хамтран ажиллаж, төөрч будилдаггүй бол бодит амьдрал дээр замтай байх бөгөөд Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун байлгах болно. Бурханыг сэтгэл хангалуун болгох үед чиний дотор Бурханы удирдамж байх бөгөөд чамайг Бурхан онцгойлон ерөөнө, энэ нь чамд тааламжтай мэдрэмж төрүүлнэ: Бурханыг сэтгэл хангалуун болгосон нь чамд тун азтай агаад нэр төртэй санагдаж, чиний дотор нэн саруулхан санагдаж зүрх, сэтгэлдээ гэрэл гэгээтэй, амар амгалан байж, мөс чанар чинь тайвширч, буруушаалтаас ангид байх бөгөөд ах, эгч нараа харах үед чамд таатай санагдана. Бурханы хайрыг эдлэх гэдэг нь энэ бөгөөд зөвхөн энэ нь л Бурханыг үнэхээр таашааж байна гэсэн үг. Хүмүүс мэдэрч туулснаар дамжуулан Бурханы хайрыг эдэлдэг: Бэрхшээлийг туулснаар, үнэнийг хэрэгжүүлж туршлагажсанаар тэд Бурханы ерөөлийг олж авдаг. Бурхан чамд үнэхээр хайртай, Бурхан хүмүүсийн төлөө өндөр төлөөс төлсөн, Тэр тэвчээртэйгээр, эелдгээр маш олон үг хэлсэн бөгөөд үргэлж хүмүүсийг авардаг гэж л чи хэлэх юм бол эдгээр үгийг хэлж байгаа чинь Бурханыг таашаахын зөвхөн нэг тал юм. Гэхдээ илүү их бодитой таашаал нь—хүмүүс бодит амьдралдаа үнэнийг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд үүний дараа тэд зүрх сэтгэлдээ амар амгалан, тодорхой байж, сэтгэл нь ихэд хөдөлж, Бурхан бол үнэхээр хайр татам гэдгийг мэдэрнэ. Чиний төлсөн төлөөс маш үр дүнтэй гэдгийг чи мэдэрнэ. Хичээл зүтгэлдээ асар их төлөөс төлснөөр чи дотроо нэн гэгээлэг болно: Чи Бурханы хайрыг үнэхээр эдэлж байгаагаа мэдэрч, Бурхан хүмүүст авралын ажлаа хийчихсэнийг, хүмүүсийг цэвэршүүлдэг нь тэднийг ариусгахын төлөө байдаг гэдгийг, хүмүүс Өөрийг нь үнэхээр хайрладаг эсэхийг туршихын тулд Бурхан тэднийг шалгадаг гэдгийг ойлгоно. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар үнэнийг хэрэгжүүлбэл аажмаар Бурханы олон ажлын талаар тодорхой мэдлэгтэй болох ба тэр үед чиний өмнө байгаа Бурханы үг талст мэт тунгалаг болохыг үргэлж мэдрэх болно. Хэрвээ чи олон үнэнийг тодорхой ойлгож чадвал, бүх зүйлийг хэрэгжүүлэхэд амархан гэдгийг мэдэрч, энэ асуудлыг давж чадна, тэр сорилтыг давж чадна гэдгээ мэдрэх болно, мөн чиний хувьд юу ч асуудал биш гэдгийг харах бөгөөд энэ нь чамайг маш сул чөлөөтэй болгоно. Энэ мөчид чи Бурханы хайрыг эдэлж, Бурханы жинхэнэ хайр чам дээр ирнэ. Үзэгдэлтэй, үнэнтэй, мэдлэгтэй агаад Өөрийг нь үнэхээр хайрладаг хүмүүсийг Бурхан ерөөдөг. Хэрвээ хүмүүс Бурханы хайрыг харахыг хүсвэл үнэнийг бодит амьдралд хэрэгжүүлэх ёстой, тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд зовлонг тэсвэрлэж, хайрладаг зүйлсээ хаяхад бэлэн байх ёстой бөгөөд нүдэндээ нулимстай байсан ч Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгаж чаддаг байх ёстой. Ийм маягаар, Бурхан гарцаагүй чамайг ерөөнө, хэрвээ чи иймэрхүү бэрхшээлийг туулбал үүнийг Ариун Сүнсний ажил дагалдана. Бодит амьдралаар дамжуулан, Бурханы үгийг мэдэрснээр дамжуулан хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг харж чаддаг ба Бурханы хайрыг амталсан цагтаа л Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 501

Чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, үнэнийг төдий чинээ их эзэмшинэ; чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, Бурханы хайрыг төдий чинээ их эзэмшинэ; чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, Бурханаар төдий чинээ их ерөөгдөнө. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл чиний дотор орших Бурханы хайр чамд яг л Петр Бурханыг мэдэж авсантай адилаар харуулна: Бурханд тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг бүтээх мэргэн ухаан байгаад зогсохгүй, түүнчлэн хүмүүст бодит ажил хийх мэргэн ухаан бий гэж Петр хэлсэн. Петр хэлэхдээ, Тэр зөвхөн тэнгэр, газар болоод бүх зүйлийг бүтээснийхээ төлөө төдийгүй, цаашлаад хүмүүсийг бүтээх, аврах, төгс болгох, Өөрийн хайрыг хүмүүст олгох чадвараасаа болж хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй юм гэсэн. Мөн Түүний дотор хүний хайрыг хүртэх эрхтэй маш их зүйл байдаг хэмээн Петр хэлсэн. Петр Есүст хэлэхдээ: “Та тэнгэр, газар болоод бүх зүйлийг бүтээснээс ч илүү их зүйлийн төлөө хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй биш гэж үү? Таны дотор хайр татам зүйл илүү их бий, Та бодит амьдрал дээр үйлдэж, хөдөлдөг, Таны Сүнс сэтгэлийг минь хөдөлгөдөг, Та намайг сахилгажуулж, намайг зэмлэдэг—эдгээр зүйл чинь хүмүүсийн хайрыг бүр ч их хүртэх эрхтэй” гэсэн. Хэрвээ чи Бурханы хайрыг харж, мэдрэхийг хүсвэл, үүнийг бодит амьдралд эрж хайж, шинжлэх ёстой ба махан биеэ хойш тавихад бэлэн байх хэрэгтэй. Чи шийдвэр гаргах ёстой. Чи залхууралгүйгээр, эсвэл махан биеийн зугаа цэнгэлд шуналгүйгээр, махан биеийн төлөө амьдрахгүйгээр харин Бурханы төлөө амьдарснаар бүх зүйл дээр Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадах шийдвэртэй хүн байх ёстой. Заримдаа чамд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй үе таарна. Яагаад гэвэл чи Бурханы хүслийг ойлгодоггүй; дараагийн удаа, энэ нь чамаас илүү их хичээл чармайлт шаардах хэдий ч чи Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах ёстой ба махан биеийг цэнгүүлэх ёсгүй. Ийм маягаар туулбал чи Бурханыг мэдэж авах болно. Бурхан тэнгэр, газар болон бүх зүйлийг бүтээж чадсаныг, хүмүүс Түүнийг үнэхээр, бодитоор харж, Түүнтэй үнэхээр, бодитоор харилцаж чадаг гэсэндээ Тэр махбод болсныг, Тэр хүмүүсийн дунд алхаж чадахыг, Түүний Сүнс бодит амьдрал дээр хүмүүсийг төгс болгож, Түүний хайр татам байдлыг харж, Түүний сахилгажуулалт, цээрлүүлэлт болон ерөөлийг мэдрэх боломж олгодгийг чи харна. Хэрвээ чи үргэлж ийм маягаар туршлагажвал бодит амьдрал дээр Бурханаас салшгүй байх ба хэзээ нэг өдөр Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байхаа боливол чи зэмлэл хүртэж, гэмших чадвартай байх болно. Бурхантай хэвийн харилцаатай байх үедээ чи Бурханыг орхихыг хэзээ ч хүсэхгүй бөгөөд хэрвээ нэг өдөр Бурхан чамайг орхино гэдгээ хэлбэл чи айж, Бурханд хаягдсанаас үхэхийг илүүд үзнэ. Чамд ийм сэтгэл хөдлөл төрмөгц Бурханыг орхиж чадахгүй гэдгээ чи мэдэрнэ, ийм маягаар чи үндэс суурьтай болж, Бурханы хайрыг үнэхээр эдэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 502

Хүмүүс Бурханыг өөрсдийн амь болгох тухай ярьдаг боловч хараахан тийм түвшин хүртэл туршлагажаагүй байдаг. Бурхан чиний амь болсон, Тэр чамайг өдөр бүр залж чиглүүлдэг, чи Түүний үгийг өдөр бүр идэж уудаг, Түүнд өдөр бүр залбирдаг, иймээс Тэр чиний амь болсон гэж чи зүгээр л хэлдэг. Ингэж хэлдэг хүмүүсийн мэдлэг тун өнгөц юм. Олон хүнд ямар ч суурь байдаггүй; Бурханы үгийг хүмүүсийн дотор суулгасан байдаг ч ямар нэгэн жимс ургах нь байтугай, хараахан соёолоогүй байдаг. Өнөөдөр чи ямар хэмжээнд туршлагажсан бэ? Бурхан чамайг энэ хүртэл явтал чинь хүчилсний дараа л, Бурханыг орхиж чадахгүй гэдгээ чи ойлгодог. Нэг л өдөр, чамайг тодорхой хэмжээнд туршлагажсан үед Бурхан чамайг явуулахаар боллоо гэхэд чи явж чадахгүй байх болно. Бурхангүйгээр байж чадахгүй гэдгээ чи дотроо үргэлж мэдэрнэ; чи эхнэргүй, нөхөргүй, хүүхэдгүй, гэр бүлгүй, эцэг, эхгүй, бие махбодын зугаа цэнгэлгүйгээр амьдарч чадна, гэхдээ Бурхангүйгээр байж чадахгүй. Бурхангүй байх нь амиа алдаж байгаатай адил байх ба чи Бурхангүйгээр амьдарч чадахгүй. Чи энэ түвшинд хүртэл туулсан үедээ Бурханд итгэх итгэлдээ амжилтад хүрсэн байх болно, ийм маягаар Бурхан чиний амь болж, чиний оршин тогтнолын суурь болсон байх бөгөөд чи Бурханыг хэзээ ч дахин орхиж чадахгүй. Чи энэ түвшинд хүртэл туулсан үедээ Бурханы хайрыг үнэхээр эдэлсэн байх болно, Бурхантай харилцах харилцаа чинь маш ойр дотно болж, Бурхан чиний амь, чиний хайр болно, тэр үед чи Бурханд залбираад ингэж хэлэх болно: “Өө, Бурхан минь! Би Таныг орхиж чадахгүй, Та бол миний амь, би өөр бусад зүйлсгүйгээр явж чадна, гэвч Тангүйгээр амьдарч чадахгүй.” Энэ бол хүмүүсийн жинхэнэ биеийн хэмжээ; энэ бол бодит амь. Зарим хүн өнөөдрийг хүртэл хүчлүүлсэн: Тэд хүссэн ч хүсээгүй ч үргэлжлүүлэн явах ёстой байсан ба тэдэнд маш хүнд нөхцөл байдалд орсон мэт үргэлж санагддаг. Бурхан бол чиний амь, тийм болохоор хэрвээ зүрх сэтгэлээс чинь Бурханыг холдуулбал энэ нь амиа алдахтай адил гэдгийг чи мэдрэх ёстой; Бурхан чиний амь байх ёстой ба чи Түүнийг орхиж чадахааргүй байх ёстой. Ийм байдлаар, чи Бурханыг үнэхээр бодитоор мэдэрсэн байх болно, тэр үед чи Бурханыг дахин хайрлахдаа үнэхээр хайрлах бөгөөд энэ нь цорын ганц, ариун хайр байх болно. Нэг л өдөр, амь чинь тодорхой түвшинд хүртэл туршлагажих үедээ чи Бурханд залбирч, Бурханы үгийг идэж уух ба Бурханыг дотроо орхиж чадахаа больж, хүссэн ч гэсэн Түүнийг мартаж чадахгүй байх болно. Бурхан чиний амь болсон байх болно; чи дэлхий ертөнцийг мартаж, эхнэр, нөхөр, хүүхдүүдээ мартаж чадах боловч Бурханыг мартахад төвөгтэй байх болно—тэр нь боломжгүй зүйл, энэ нь чиний жинхэнэ амь бөгөөд Бурханы төлөөх жинхэнэ хайр юм. Бурханыг хайрлах хүмүүсийн хайр тодорхой түвшинд хүрэх үед тэдний хайрладаг юу ч Бурханыг гэсэн хайртай нь тэнцэхгүй, Бурхан үргэлж тэдний нэгдүгээр зэргийн хайр байдаг ба ийм маягаар тэд бусад бүх зүйлийг орхих чадвартай болж, Бурханы бүх харьцалт, засалтыг хүлээн авахад бэлэн байдаг. Бусад бүх зүйлийг давдаг Бурханыг гэх хайранд хүрсэн үедээ чи бодит байдалд, Бурханы хайранд амьдрах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 503

Бурхан хүмүүсийн доторх амь болонгуут тэд Бурханыг орхиж чадахаа больдог. Энэ нь Бурханы үйл хэрэг биш гэж үү? Үүнээс илүү гэрчлэл гэж үгүй! Бурхан тодорхой түвшин хүртэл ажилласан; Тэр хүмүүст үйлчлэл хий, гэсгээлт хүрт, эсвэл үх гэж хэлсэн бөгөөд хүмүүс үүнээс ухраагүй нь Бурханаар байлдан дагуулагдсан гэдгийг нь харуулдаг. Үнэнтэй хүмүүс бодит туршлагын дунд өөрсдийн гэрчлэлд бат зогсдог, өөрсдийн байр сууринд бат зогсдог, Бурханы талд хэзээ ч ухрахгүйгээр зогсдог, мөн Бурханыг хайрладаг хүмүүстэй хэвийн харилцаатай байж чаддаг, өөрсдөд нь ямар нэг зүйл тохиолдоход Бурханыг бүрэн дуулгавартай дагаж чаддаг, үхэн үхтэлээ Бурханд дуулгавартай ханддаг хүмүүс юм. Чиний хэрэгжүүлэлт болон бодит амьдрал дахь илчлэл бол Бурханы гэрчлэл юм, тэдгээр нь хүний амьдран харуулалт болон Бурханы гэрчлэл, мөн энэ нь Бурханы хайрыг үнэхээр эдлэх явдал юм; чи энэ түвшин хүртэл туршлагажсан үедээ үр дүнд хүрэх болно. Чи бодитоор амьдран харуулдаг ба чиний үйлдэл бүрийг бусад хүмүүс гайхан биширдэг. Чиний хувцаслалт, гадаад дүр төрх бусдаас ялгарах юмгүй ч чи хамгийн их сүсэг бишрэлтэй амьдралыг амьдран харуулдаг, Бурханы үгийг ярилцахдаа чи Бурханаар замчлуулж, гэгээрүүлэгддэг. Чи өөрийн үгээр Бурханы хүслийг ярьж, бодит байдлыг ярилцаж чадах ба сүнсэн дотор үйлчлэх тухай маш олон зүйлийг сайн ойлгодог. Чи ний нуугүй ярьдаг бөгөөд төлөв төвшин, шулуун шударга, зөрж сөргөлддөггүй, соёлтой боловсон, ямар нэг зүйл тохиолдоход Бурханы зохицуулалтад дуулгавартай байж чаддаг ба гэрчлэлдээ бат зогсдог, юутай ч харьцаж байсан тайван амгалан байдаг. Ийм төрлийн хүн Бурханы хайрыг үнэхээр харсан байдаг. Зарим хүн одоо ч залуу хэрнээ дунд эргэм насны хүмүүс шиг үйлддэг; тэд төлөвшсөн, үнэнийг эзэмшсэн, бусдаар бишрүүлсэн байдаг, тэд бол гэрчлэлтэй хүмүүс бөгөөд Бурханы илэрхийлэл юм. Өөрөөр хэлбэл, тэд тодорхой түвшинд хүртэл туршлагажсан үедээ дотроо Бурханы талаар мэдлэг ухаантай болох бөгөөд тэдний гадаад зан чанар нь ч мөн тогтвортой болдог. Олон хүн үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, өөрсдийн гэрчлэлд бат зогсдоггүй. Ийм хүмүүст Бурханы хайр байхгүй, Түүнийг гэрчлэх гэрчлэл байдаггүй бөгөөд тэд бол Бурханы хамгийн их жигшдэг хүмүүс билээ. Тэд цуглаан дээр Бурханы үгийг уншдаг боловч амьдран харуулдаг зүйл нь Сатан бөгөөд энэ нь Бурханыг шившиглэж, гутааж, доромжилж байгаа хэрэг юм. Ийм хүмүүст Бурханы хайрын өчүүхэн ч тэмдэг байдаггүй ба Ариун Сүнсний ажил огт байдаггүй. Иймээс тэдний үг, үйлдэл Сатаныг төлөөлдөг. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван амгалан байж, эргэн тойрныхоо хүмүүс, эд зүйлд болон эргэн тойронд чинь юу болж байгаад үргэлж анхаарал тавьдаг бол, мөн хэрвээ чи Бурханы ачаанд анхаарч, үргэлж Бурханыг хүндэлдэг зүрх сэтгэлтэй байдаг бол Бурхан чамайг дандаа дотроос чинь гэгээрүүлнэ. Чуулганд “хянагч” хүмүүс байдаг ба тэд ялангуяа бусдын алдаа дутагдлыг харж, тэдгээрийг хуулбарлаж, дууриадаг. Тэд ялган салгах чадваргүй, нүглийг үзэн яддаггүй ба Сатантай холбоотой зүйлсийг жигшин зэвүүцдэггүй. Тийм хүмүүс Сатаны зүйлсээр дүүрсэн байдаг ба эцэстээ Бурханаар бүрэн хаягдах болно. Чиний зүрх сэтгэл Бурханы өмнө үргэлж хүндэтгэлтэй байх ёстой, чи үг, үйлдэлдээ боломжийн байх ёстой бөгөөд Бурханыг эсэргүүцэж, эсвэл гонсойлгохыг хэзээ ч хүсэж болохгүй. Чиний төлөөх Бурханы ажил хий дэмий болохыг чи хэзээ ч хүсэх ёсгүй, эсвэл чиний туулсан бүх бэрхшээл зовлон болон чиний хэрэгжүүлсэн бүхэн талаар өнгөрөхийг зөвшөөрөх ёсгүй. Чи цаашдын замдаа илүү шаргуу ажиллаж, Бурханыг илүү их хайрлахад бэлэн байх ёстой. Эдгээр нь үзэгдлийг сууриа болгосон хүмүүс юм. Эд бол ахиц дэвшлийг эрж хайдаг хүмүүс юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 504

Хэрвээ хүмүүс Бурханыг хүндэлдэг сэтгэлтэйгээр Бурханд итгэж, Түүний үгийг туулдаг бол тийм хүмүүсээс Бурханы аврал болон Бурханы хайр харагдах болно. Энэ хүмүүс Бурханыг гэрчилж, үнэнийг амьдран харуулж чаддаг бөгөөд тэд бас үнэнийг, Бурхан юу болохыг, Бурханы зан чанарыг гэрчилдэг, тэд Бурханы хайран дунд амьдардаг, Бурханы хайрыг харсан хүмүүс юм. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг хайрлахыг хүсвэл Бурханы хайр татам байдлыг амсаж, Бурханы хайр татам байдлыг харах ёстой; ингэсэн цагт л тэдэн дотор Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэл, Бурханы төлөө өөрийгөө үнэнчээр зарлагадах зүрх сэтгэл төрөх болно. Бурхан үг хэллэг, эсвэл тэдний төсөөллөөр дамжуулан хүмүүсээр Өөрийгөө хайрлуулдаггүй, Өөрийгөө хайрлуулахаар хүмүүсийг албаддаггүй. Оронд нь, Тэр өөрсдийнхөө хүслээр Түүнийг хайрлахад тэднийг хүргэдэг ба Өөрийн ажил, айлдвараар дамжуулан хайр татам байдлаа харуулдаг, үүний дараа тэдэнд Бурханыг хайрлах хайр бий болдог. Зөвхөн ийм маягаар л хүмүүс Бурханд үнэхээр гэрчлэл хийж чадна. Хүмүүс бусдаар шаардуулснаас болж, эсвэл түр зуурын сэтгэлийн хөөрлөөс болж Бурханыг хайрладаг юм биш. Харин Бурханы хайр татам байдлыг болон хүмүүсийн хайрыг хүртэх эрхтэй маш их зүйл Түүнд байдгийг харсан учраас, мөн Түүний авралыг, мэргэн ухааныг, гайхалтай үйл хэргийг харсан учраас л Бурханыг хайрладаг—үүний үр дүнд тэд Бурханыг үнэхээр магтаж, Түүнийг үнэхээр санан тэмүүлдэг ба Бурханыг олж авахгүйгээр амьдарч чадахгүй юм шиг тийм оргилсон сэтгэл тэдэнд төрдөг. Бурханыг үнэхээр гэрчилдэг хүмүүс яагаад Түүнд цангинасан гэрчлэл хийх чадвартай байдгийн учир шалтгаан нь тэдний гэрчлэл жинхэнэ мэдлэг болон Бурханыг гэсэн жинхэнэ хүсэл тэмүүллийн суурин дээр байдагт оршино. Энэ нь сэтгэл хөдлөлийн дагуу биш, харин Бурханы талаарх мэдлэг болон Түүний зан чанарын талаарх мэдлэгийн дагуу байдаг. Тэд Бурханыг мэдэж авсан учраас Бурханыг гарцаагүй гэрчилж, Бурханыг хүсэн тэмүүлж байгаа бүх хүнд Бурханыг мэдүүлж, Бурханы хайр татам байдлыг болон бодитой байдлыг мэдэгдэх ёстой гэдгээ мэдэрдэг. Яг л хүмүүсийн Бурханыг хайрлах хайр шиг, тэдний гэрчлэл сайн дурын байдаг бөгөөд энэ нь бодитой, бодит ач холбогдол, үнэ цэнтэй байдаг. Энэ нь идэвхгүй, эсвэл хий хоосон, утгагүй зүйл биш юм. Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс аамьдралдаа хамгийн их үнэ цэн, утга учиртай байдаг ба зөвхөн тэд л Бурханд үнэхээр итгэдгийн шалтгаан нь энэ хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдарч, Бурханы ажил болон удирдлагын төлөө амьдрах чадвартай байдгаас болдог; тэд харанхуйд амьдардаггүй, харин гэрэлд амьдардаг; тэд утга учиргүй амьдралаар биш, харин Бурханаар ерөөгдсөн амьдралаар амьдардаг. Бурханыг хайрладаг хүмүүс л Бурханыг гэрчлэх чадвартай, зөвхөн тэд л Бурханыг гэрчлэгчид бөгөөд тэднийг л Бурхан ерөөдөг, зөвхөн тэд л Бурханы амлалтыг хүлээн авах чадвартай юм. Бурханыг хайрладаг хүмүүс нь Бурханы дотнын хүмүүс, тэд бол Бурханы хайрладаг хүмүүс бөгөөд Бурхантай хамт ерөөл эдэлдэг. Зөвхөн ийм хүмүүс л мөнх амьдрах ба зөвхөн тэд л Бурханы хайр халамж, хамгаалалт дор үүрд амьдрах болно. Бурхан хүмүүсээр хайрлуулахын төлөө байдаг, Тэрээр бүх хүний хайрыг хүртэх эрхтэй боловч бүх хүн Бурханыг хайрлаж чаддаггүй, мөн бүх хүн Бурханыг гэрчилж, Бурхантай хамт эрх мэдэл барьж чадахгүй. Тэд Бурханыг гэрчилж, Бурханы ажлын төлөө бүхий л хүчин чармайлтаа зориулж чаддаг учраас Бурханыг үнэхээр хайрладаг тэр хүмүүс тэнгэрийн дор өөрсдийг нь эсэргүүцэж зүрхлэх хүнгүйгээр хаа сайгүй хүссэнээрээ алхаж чаддаг ба газар дээр эрх мэдэл эзэмшиж, Бурханы бүх ард түмнийг захирч чадна. Энэ хүмүүс дэлхий дахинаас нэгдэн нийлсэн бөгөөд өөр өөр хэлээр ярьдаг, өөр өөр арьсны өнгөтэй боловч тэдний оршин тогтнол адилхан утга учиртай, мөн тэд бүгд Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэлтэй, бүгд адилхан гэрчлэл хийдэг, адилхан зорилготой, ижил хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Бурханыг хайрладаг хүмүүс дэлхий даяар чөлөөтэй алхаж чаддаг ба Бурханыг гэрчилдэг хүмүүс орчлон ертөнц даяар аялж чадна. Энэ хүмүүс бол Бурханы хайртай хүмүүс, тэд Бурханаар ерөөгдсөн бөгөөд үүрд Түүний гэрэлд амьдрах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг хайрладаг хүмүүс Түүний гэрэлд үүрд амьдрах болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 505

Өнөөдөр чи Бурханыг яг хэр их хайрладаг вэ? Бурханы чамд хийсэн бүхний талаар яг хэр ихийг мэддэг вэ? Эдгээр нь чиний сурах ёстой зүйлс юм. Бурхан газар дээр ирээд хүнд хийсэн, хүнд харуулсан бүхэн нь хүнээр Өөрийгөө хайрлуулж, Өөрийгөө мэдүүлэхийн төлөө байдаг. Хүн Бурханы төлөө зовж, өдий хүрч чадсан нь нэг талаар Бурханы хайраас, нөгөө талаар Бурханы авралаас болдог; түүнчлэн энэ нь бас хүний дотор Бурханы хийдэг шүүлт, гэсгээлтийн ажлаас болдог. Хэрэв та нарт Бурханы шүүлт, гэсгээлт, шалгалт байхгүй бол, хэрэв Бурхан та нарыг зовоогоогүй бол ний нуугүй хэлэхэд, та нар Бурханыг үнэхээр хайрладаггүй юм байна. Хүний доторх Бурханы ажил их байх тусам, хүний зовлон их байх тусам Бурханы ажил хэчнээн утга учиртай нь төдий чинээ илэрхий байдаг бөгөөд хүний зүрх сэтгэл Бурханыг төдий чинээ жинхэнээсээ хайрлаж чаддаг. Чи Бурханыг хэрхэн хайрлаж сурах вэ? Тарчлаан, цэвэршүүлэлтгүйгээр, зовлонт шалгалтгүйгээр, мөн түүнчлэн Бурхан хүнд нигүүлсэл, хайр, өршөөлийг л өгдөг байсан бол чи Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадах хэмжээнд хүрэх байсан уу? Бурханы шалгалтын үеэр хүн нэг талаар, өөрийнхөө дутагдлыг мэдэж авч, өчүүхэн, олиггүй, дорд гэдгээ болон өөрт нь юу ч байхгүй, өөрөө юу ч биш гэдгийг хардаг; нөгөө талаар, шалгалтынхаа үеэр Бурхан хүнд зориулан өөр өөр орчин бүтээж, хүнийг Бурханы хайр татам байдлыг улам илүү мэдрэх чадвартай болгодог. Өвдөлт шаналал асар их, заримдаа гэтлэхийн аргагүй байдаг ч—бүр няц дарам гаслангийн хэмжээнд хүрдэг ч—үүнийг туулаад хүн өөрийнх нь дотор Бурханы хийсэн ажил хэчнээн хайр татам болохыг хардаг бөгөөд энэ суурин дээр л Бурханыг гэх жинхэнэ хайр хүний дотор төрдөг. Өнөөдөр хүн, гагцхүү Бурханы нигүүлсэл, хайр, өршөөлтэйгээр өөрийгөө үнэхээр мэдэж чадахгүй, хүний мөн чанарыг мэдэж бүр ч чадахгүй гэдгийг хардаг. Бурханы цэвэршүүлэлт, шүүлтийн аль алинаар л дамжуулан, цэвэршүүлэлтийн үйл явцын үеэр л хүн дутагдлаа мэдэж, өөрт нь юу ч байхгүй гэдгийг мэдэж чадна. Тиймээс Бурханыг гэх хүний хайр Бурханы цэвэршүүлэлт, шүүлтийн суурин дээр бий болдог. Хэрэв чи зөвхөн Бурханы нигүүлслийг эдэлж, амар тайван гэр бүлтэй, эсвэл материаллаг ерөөлтэй байгаа бол Бурханыг хараахан олж аваагүй бөгөөд Бурханд итгэх итгэлийг чинь амжилттай гэж үзэж болохгүй. Бурхан нигүүлслийн ажлын нэг үе шатыг аль хэдийн махбодоор гүйцэтгэчихсэн, бас хүнд материаллаг ерөөл аль хэдийн хүртээчихсэн, гэхдээ хүн гагцхүү нигүүлсэл, хайр, өршөөлөөр төгс болгуулж чадахгүй. Хүмүүс туршлагаараа Бурханы хайрын заримыг мэдэрч, Бурханы хайр, өршөөлийг хардаг ч үүнийг хэсэгхэн хугацаанд туулаад, Бурханы нигүүлсэл, хайр, өршөөл нь хүнийг төгс болгож чадахгүй, хүний доторх завхарсан зүйлийг илчилж чадахгүй, хүнийг завхарсан зан чанараас нь салгаж ч чадахгүй, хайр, итгэлийг нь төгс болгож ч чадахгүй гэдгийг хардаг. Бурханы нигүүлслийн ажил нь нэг үе шатны ажил байсан бөгөөд хүн Бурханы нигүүлслийг эдэлснээр Бурханыг мэдэж авч чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зовлонт шалгалтыг туулснаар л Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 506

Өнөөдөр ихэнх хүмүүст тийм мэдлэг байдаггүй. Тэд зовлон үнэ цэнгүй, дэлхий ертөнц өөрсдийг нь хаясан, ар гэрийнх нь амьдрал төвөгтэй, өөрсдийг нь Бурхан хайрладаггүй, хэтийн ирээдүй нь бүрхэг гэж итгэдэг. Зарим хүний зовлон тодорхой нэг цэгт хүрэхэд тэдний бодол үхэл рүү ханддаг. Энэ бол Бурханыг гэх жинхэнэ хайр биш; тийм хүмүүс бол хулчгарууд, тэд ямар ч хатуужилгүй, сул дорой, хүчин мөхөс! Хүн Өөрийг нь хайрлаасай хэмээн Бурхан хүсэмжилдэг, гэвч хүн Түүнийг хайрлах тусам хүний зовлон улам ихэсдэг бөгөөд хүн Түүнийг хайрлах тусам хүний шалгалт улам ихэсдэг. Хэрвээ чи Түүнийг хайрлавал төрөл бүрийн зовлон чамайг нөмөрнө, хэрвээ хайрлахгүй бол магадгүй бүх зүйл төвөггүй явагдаж, эргэн тойрны чинь бүх юм амар жимэр болно. Бурханыг хайрлах үедээ чи, эргэн тойрны чинь ихэнх зүйл даван туулшгүй гэдгийг, бас биеийн хэмжээ чинь дэндүү жаахан учраас цэвэршүүлэгдэнэ гэдгээ мэдэрнэ; түүнчлэн, чи Бурханыг хангалуун байлгах чадваргүй бөгөөд Бурханы хүсэл хэтэрхий өндөр дээд, хүн хүрэхийн аргагүй гэдгийг үргэлж мэдэрнэ. Энэ бүхнээс болж чи цэвэршүүлэгдэнэ—чиний дотор ихээхэн сул тал байдаг, мөн Бурханы хүслийг хангах чадваргүй зүйл их байдаг учраас чи дотроо цэвэршүүлэгдэнэ. Гэсэн ч цэвэршүүлэлтээр л дамжуулан ариусгалтад хүрдэг гэдгийг та нар тодорхой харах ёстой. Тиймээс эцсийн энэ өдрүүдэд та нар Бурханд гэрчлэл хийх ёстой. Зовлон чинь хэчнээн их байх нь хамаагүй, та нар бүр эцсийг нь хүртэл алхах ёстой, эцсийн амьсгалаа авч байхдаа ч Бурханд үнэнч байж, Бурханы зохицуулалтад захирагдсаар байх ёстой; энэ нь л Бурханыг үнэхээр хайрлаж байгаа хэрэг бөгөөд энэ нь л хүчтэй, цангинасан гэрчлэл юм. Сатанд уруу татагдах үедээ чи: “Миний зүрх сэтгэл Бурханд харьяалагддаг, Бурхан намайг аль хэдийн олж авсан. Би чамайг хангалуун байлгаж чадахгүй—би Бурханыг хангалуун байлгахын төлөө бүхнээ зориулах ёстой” гэж хэлэх хэрэгтэй. Чи Бурханыг хангалуун байлгах тусам Бурхан чамайг улам их ерөөж, Бурханыг гэх хайр чинь төдий чинээ хүчтэй байдаг; иймээс чи бас итгэлтэй, шийдвэртэй байж, Бурханыг хайрлаж өнгөрүүлсэн амьдралаас илүү үнэ цэнтэй, ач холбогдолтой юу ч үгүй гэдгийг мэдэрнэ. Хүн Бурханыг хайрлаж байж л уй гашуугүй байдаг гэж хэлж болно. Махан бие чинь сульдаж, олон бодит зовлонд ороогдох үе байдаг боловч тийм үеүдэд чи Бурханд үнэхээр найдах бөгөөд сүнсэн дотроо тайтгарч, итгэлтэй байж, түшиглэх ямар нэгэн зүйл чамд байгааг мэдэрнэ. Ийм маягаар чи олон орчин нөхцөлийг даван гарч чадах тул амсдаг зовлон шаналлаасаа болоод Бурханы талаар гомдоллохгүй; чи дуулж, бүжиглэж, залбирч, цугларч, нөхөрлөж, Бурханыг бодохыг хүсэх бөгөөд эргэн тойронд чинь Бурханы зохицуулдаг бүх хүн, хэрэг явдал, зүйл тохиромжтой гэдгийг мэдэрнэ. Чи Бурханыг хайрладаггүй бол харсан бүхэн чинь чамд яршигтай санагдах ба нүдэнд чинь юу ч аятайхан харагдахгүй; сүнсээрээ чи чөлөөтэй бус, харин сэтгэлийн дарамттай байх ба зүрх сэтгэл чинь үргэлж Бурханы талаар гомдоллоно, мөн маш их тарчлаан амсаж байгаа чинь тун шударга бус юм гэж чамд үргэлж санагдана. Хэрвээ чи аз жаргалын хойноос хөөцөлддөггүй, харин Бурханыг хангалуун байлгахын тулд, Сатанаар буруутгагдахгүйн төлөө эрэлхийлдэг бол ийм эрэл хайгуул чамд Бурханыг хайрлах асар их хүч өгнө. Хүн Бурханы хэлсэн бүхнийг хэрэгжүүлэх чадвартай, бас хийдэг бүхэн нь Бурханыг хангалуун байлгах чадвартай—бодит байдлыг эзэмших гэдэг нь энэ юм. Бурханыг хангалуун байлгахаар эрэлхийлнэ гэдэг нь Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхийн тулд Бурханыг гэх хайрыг ашиглах явдал юм; цаг хугацаанаас үл хамааран—бусад хүн хүч чадалгүй байлаа ч гэсэн—чиний дотор Бурханыг хайрладаг, Бурханыг гүнээ эгээрэн хүсэж, Бурханыг үгүйлдэг зүрх сэтгэл байсаар байгаа. Энэ бол жинхэнэ биеийн хэмжээ юм. Чиний биеийн хэмжээ яг хэр том болох нь Бурханыг хэр их хайрладгаас чинь, туршигдах үедээ бат зогсож чаддаг эсэхээс чинь, тодорхой орчин нөхцөл тохиолдоход сул дорой болдог эсэхээс чинь, мөн ах, эгч нар чинь чамайг голох үед байр сууриндаа бат зогсож чаддаг эсэхээс чинь хамаардаг; Бурханыг гэх хайр чинь яг ямархуу болохыг бодит баримтууд харуулна. Бурхан хүнд үнэхээр хайртай гэдгийг Бурханы олон ажлаас харж болно, гэхдээ хүний сүнсний нүд хараахан бүрэн нээгдээгүй бөгөөд тэрээр Бурханы ажил болон хүслийн ихээхнийг тодорхой харж чаддаггүй, Бурханы хайр татам олон зүйлийг ч тодорхой харж чаддаггүй; хүнд Бурханыг гэх жинхэнэ хайр дэндүү бага байдаг. Чи энэ бүх хугацаанд Бурханд итгэсэн ба өнөөдөр Бурхан зугтах бүх арга замыг чинь хаасан. Үнэнийг хэлэхэд, чи зөв замыг буюу Бурханы хатуу шүүлт, дээд авралаар чамайг удирдан хөтөлсөөр ирсэн зөв замыг сонгохоос өөр аргагүй. Бэрхшээл, цэвэршүүлэлт туулсны дараа л хүн Бурхан хайр татам гэдгийг мэддэг. Өнөөдрийг хүртэл туулсан болохоор хүн Бурханы хайр татам байдлын нэг хэсгийг мэдэж авсан гэж хэлж болно, гэхдээ хүн маш дутуу дулимаг учраас энэ нь бас л хангалтгүй. Хүн Бурханы гайхалтай ажлыг, мөн Бурханы төлөвлөсөн зовлонгийн бүх цэвэршүүлэлтийг илүү их туулах ёстой. Тэр үед л хүний амь зан чанар өөрчлөгдөж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зовлонт шалгалтыг туулснаар л Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 507

Та нар бүгдээрээ шалгалт, цэвэршүүлэлт дунд байгаа. Цэвэршүүлэлтийн үеэр та нар Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Цэвэршүүлэлт туулснаар хүмүүс Бурханыг үнэхээр магтаж чаддаг бөгөөд цэвэршүүлэлтийн дунд тэд, тун их дутуу дулимаг гэдгээ харж чаддаг. Цэвэршүүлэлт чинь хэдий чинээ их байна, махан биеэ чи төдий чинээ хаяж чаддаг; цэвэршүүлэлт нь хэдий чинээ агуу байна, хүмүүсийн Бурханыг хайрлах хайр төдий чинээ их байдаг. Энэ бол та нарын ойлгох ёстой зүйл юм. Яагаад хүмүүс цэвэршүүлэгдэх ёстой вэ? Энэ нь ямар үр нөлөөнд хүрэхээр зорьдог вэ? Хүнийг цэвэршүүлэх Бурханы ажлын ач холбогдол юу вэ? Чи үнэхээр Бурханыг эрж хайдаг бол тодорхой хэмжээнд Түүний цэвэршүүлэлтийг туулсныхаа дараа энэ нь маш сайн, туйлын шаардлагатай гэдгийг мэдэрнэ. Цэвэршүүлэлтийн үеэр хүн Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Бурханы цэвэршүүлэлтийг хүлээн зөвшөөрөхөд Түүнийг хайрлах шийдвэрээ ашигласнаар: Цэвэршүүлэлтийн үеэр дотроо тарчилж, зүрхийг чинь хутгаар сийчиж байгаа мэт байдаг ч чи Бурханыг хайрладаг зүрх сэтгэлээ ашиглан Түүнийг сэтгэл хангалуун болгохыг хүсдэг ба махан биеэ анхаарах хүсэлгүй байдаг. Бурханыг гэх хайрыг хэрэгжүүлнэ гэж үүнийг хэлдэг. Чи дотроо шархалж, зовлон чинь тодорхой хэмжээнд хүрсэн боловч Бурханы өмнө очиж, “Өө Бурхан минь! Би Таныг орхиж чадахгүй. Дотор минь харанхуй байгаа ч би Таныг сэтгэл хангалуун болгохыг хүсэж байна; Та миний зүрх сэтгэлийг мэднэ, Таныг миний дотор хайраа илүү их зориулаасай гэж би хүсэж байна” хэмээн залбирахад бэлэн хэвээр байдаг. Энэ бол цэвэршүүлэлтийн үеийн хэрэгжүүлэлт юм. Чи Бурханыг гэх хайрыг суурь болгон ашиглах юм бол цэвэршүүлэлт чамайг Бурханд илүү ойр аваачиж, Бурхантай илүү ойр дотно болгож чадна. Чи Бурханд итгэдэг учраас зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө хүлээлгэн өгөх ёстой. Хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө тахил болгон тавивал цэвэршүүлэлтийн үеэр Бурханыг үгүйсгэх, Бурханыг орхин явах боломжгүй байх болно. Ийм маягаар Бурхантай харилцах харилцаа чинь улам ойр дотно, улам бүр хэвийн болж, Бурхантай хийх яриа чинь бүр ойр ойрхон болно. Үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл чи Бурханы гэрэлд, үгийнх нь удирдамж дор илүү их цагийг өнгөрөөж, зан чанарт чинь бас улам их өөрчлөлт гарч, мэдлэг чинь өдөр өдрөөр нэмэгдэнэ. Цаг нь ирж, Бурханы шалгалт чамд гэнэт тохиолдох үед чи Бурханы хажууд зогсож чадах төдийгүй Бурханд гэрчлэл хийж чадах болно. Тэр үед чи Иов шиг, Петр шиг байх болно. Бурханд гэрчлэл хийснээрээ чи Түүнийг үнэхээр хайрлаж, Түүний төлөө баяртайгаар амиа зориулах болно; чи Бурханы гэрч байж, Бурханы хайртай нэгэн байх болно. Цэвэршүүлэлтийг туулсан хайр сул дорой биш, харин хүчтэй байдаг. Бурхан чамайг хэзээ, хэрхэн шалгалтдаа оруулахаас үл хамааран чи амьдрах, үхэх эсэхээ ч хайхралгүй, Бурханы төлөө бүх зүйлийг дуртайяа хойш тавьж, Бурханы төлөө юуг ч баяртайяа тэвчих чадвартай байна—иймээс хайр чинь ариун, итгэл чинь бодитой байх болно. Тэр үед л чи Бурханаар үнэхээр хайрлагдсан нэгэн, Бурханаар үнэхээр төгс болгуулсан нэгэн байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн жинхэнэ хайрыг эзэмшиж чадна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 508

Хэрвээ хүмүүс Сатаны нөлөөнд орвол, дотор нь Бурханыг гэсэн хайр гэж үгүй болж, урьдын үзэгдэл, хайр, шийдвэр нь алга болсон байдаг. Хүмүүс Бурханы төлөө зовох учиртай гэж боддог байсан боловч өнөөдөр ингэхийг ичгүүртэй гэж бодон, ихээхэн гомдол гаргадаг. Энэ бол Сатаны ажил; хүн Сатаны эзэмшил дор орсон гэдгийг энэ нь харуулдаг. Ийм байдалтай тулгарвал чи залбирч, аль болох хурдан өөрчлөх ёстой—энэ нь чамайг Сатаны дайралтаас хамгаална. Гашуун цэвэршүүлэлтийн үеэр хүн Сатаны нөлөөнд хамгийн амархан ордог—тэгвэл ийм цэвэршүүлэлтийн үеэр чи Бурханыг хэрхэн хайрлах ёстой вэ? Чи хүслээ бадрааж, Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тавьж, үлдсэн цаг хугацаагаа Түүнд зориулах ёстой. Бурхан чамайг яаж ч цэвэршүүллээ гэсэн, чи Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг байх ёстой бөгөөд өөрөө Бурханыг эрж хайж, нөхөрлөлийг эрж хайх ёстой. Ийм цаг үед чи хэдий чинээ идэвхгүй байна, төдий чинээ сөрөг болж, ухарч доройтоход улам амархан болно. Чи чиг үүргээ биелүүлэх шаардлагатай үед үүнийгээ сайн биелүүлдэггүй хэдий ч чадах бүхнээ хийж, ингэхдээ Бурханыг хайрлах хайраа л ашигладаг; бусад хүмүүс юу хэлэх нь хамаагүй—тэд чамайг сайн хийсэн ч гэнэ үү, муу хийсэн ч гэнэ үү—Бурханы өмнөөс үйлдэж байгаа учраас сэдэл чинь зөв байж, өөрийгөө зөвтгөдөггүй. Бусад хүмүүс чамайг буруугаар ойлгох үед чи Бурханд залбирч: “Өө Бурхан минь! Бусад хүн намайг тэвчээсэй, надад сайн хандаасай гэж би гуйхгүй, намайг ойлгож, сайшаагаасай гэж ч гуйхгүй. Би зүрх сэтгэлдээ Таныг хайрлах чадвартай байж, зүрх сэтгэлдээ тайван байж, мөс чанар минь амар амгалан байгаасай гэж л гуйж байна. Бусад хүн намайг сайшааж, хүндлээсэй гэж би гуйхгүй; би зөвхөн зүрх сэтгэлээсээ Таныг сэтгэл хангалуун байлгахаар эрэлхийлдэг, чадах бүхнээ хийснээр үүргээ гүйцэтгэдэг, мулгуу, тэнэг, муу хэв чанартай, сохор боловч Таныг хайр татам гэдгийг мэддэг, байгаа бүхнээ Танд зориулахыг хүсдэг” хэмээн хэлж чадна. Чамайг ийм маягаар залбирмагц Бурханыг гэсэн хайр чинь гарч ирж, зүрх сэтгэл чинь илүү уужирна. Бурханыг гэх хайрыг хэрэгжүүлнэ гэдэг энэ юм. Туршлагажихын хэрээр чи хоёронтоо бүтэлгүйтэж, нэгэнтээ амжилтад хүрнэ, эсвэл таван удаа бүтэлгүйтэж, хоёр удаа амжилтад хүрнэ, ийм маягаар туулах зуураа чи Бурханы хайр татам байдлыг бүтэлгүйтлийн дундаас л харж, дотор чинь юу дутагдаж байгааг илрүүлж чадна. Дараа нь ийм нөхцөл байдалд орох үедээ чи өөртөө сэрэмжлүүлж, алхмаа хязгаарлаж, илүү ойр ойрхон залбирах ёстой. Ийм нөхцөл байдалд ялалт байгуулах чадвараа чи аажмаар хөгжүүлэх болно. Ингэвэл залбирал чинь үр нөлөөтэй болжээ. Энэ удаад чи амжилт гаргасан гэдгээ хараад дотроо баярлаж, залбирах үедээ Бурханыг мэдрэн, Ариун Сүнсний оролцоо чамайг орхиогүй гэдгийг мэдэрч чадна—тэр үед л чи Бурхан дотор чинь хэрхэн ажилладгийг мэднэ. Ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь чамд туулах замыг өгөх болно. Хэрвээ чи үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй бол чиний дотор Ариун Сүнс хамт байхгүй байх болно. Харин чи үнэнийг хэрэгжүүлбэл аливаа зүйлтэй тулгарах үедээ дотроо шархлах боловч Ариун Сүнс чамтай хамт байх бөгөөд дараа нь чи залбирах үедээ Бурханы байгааг мэдэрч, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх хүч чадалтай байна, мөн ах эгч нартайгаа ярилцах явцад мөс чанарыг чинь шаналгах юу ч байхгүй, амар амгалан санагдаж, ийм маягаар чи хийсэн зүйлээ ил болгож чадна. Бусад хүмүүс юу гэж хэлэх нь хамаагүй, чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байж чадах бөгөөд бусдад хязгаарлагдалгүй, бүх зүйлийг даван гарна—үүгээрээ чи Бурханы үгийн хэрэгжүүлэлт чинь үр дүнтэй байсныг харуулна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн жинхэнэ хайрыг эзэмшиж чадна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 509

Бурханы цэвэршүүлэлт хэдий чинээ агуу байна, хүмүүсийн зүрх сэтгэл төдий чинээ Бурханыг хайрлах чадвартай байдаг. Зүрх сэтгэл дэх шаналал нь тэдний аминд ач тустай бөгөөд Бурханы өмнө тэд улам амар тайван, Бурхантай харилцах харилцаа нь илүү ойр дотно байж, Бурханы дээдийн дээд хайр, дээдийн дээд авралыг улам сайн харж чаддаг. Петр олон зуун удаа цэвэршүүлэлт туулж, Иов хэд хэдэн шалгалтыг амссан. Хэрвээ Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж байвал та нар ч гэсэн олон зуун удаа цэвэршүүлэлтэд орох ёстой; та нар энэ үйл явцыг туулж, энэ алхамд түшиглэх үедээ л Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж, Бурханаар төгс болгуулж чадна. Цэвэршүүлэлт бол Бурхан хүмүүсийг төгс болгодог шилдэг арга барил юм; цэвэршүүлэлт болон гашуун шалгалтууд л хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы төлөөх жинхэнэ хайрыг гаргаж чадна. Бэрхшээл байхгүй бол хүмүүст Бурханыг гэх жинхэнэ хайр дутдаг; тэднийг дотроос нь туршиж, цэвэршүүлэлтэд үнэхээр оруулахгүй бол зүрх сэтгэл нь үргэлж гадна талд хөвж байх болно. Тодорхой хэмжээнд цэвэршүүлэгдсэнээрээ чи өөрийнхөө сул тал, хүндрэл бэрхшээлийг харж, хэр их дутагдалтай гэдгээ болон тулгарсан олон асуудлыг даван гарах чадваргүй гэдгээ харж, дуулгаваргүй байдал чинь хэр их болохыг ч бас харна. Шалгалтын үеэр л хүмүүс бодит байдлаа үнэхээр мэдэж авч чаддаг бөгөөд шалгалт нь хүмүүсийг бүр ч сайн төгс болгодог.

Амьдралдаа Петр олон зуун удаа цэвэршүүлэлтийг туулж, олон зовлон зүдүүр амссан. Энэхүү цэвэршүүлэлт Бурханыг хайрлах дээдийн дээд хайрынх нь суурь бөгөөд бүхий л амьдралынх нь хамгийн ач холбогдолтой туршлага болсон юм. Тэр Бурханы төлөөх дээдийн дээд хайрыг эзэмшиж чадсан нь нэг талаараа Бурханыг хайрлая гэсэн шийдвэрээс нь болсон; гэхдээ үүнээс ч илүүтэйгээр түүний туулсан цэвэршүүлэлт болон зовлонгоос болсон юм. Энэ зовлон нь Бурханыг хайрлах замд түүний замч болж, хамгийн дурсамжтай зүйл нь болсон билээ. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг хайрлах үедээ цэвэршүүлэлтийн өвдөлтийг амсахгүй бол хайр нь ердийн байдал болон тэдний шилэлт, сонголтоор дүүрэн байдаг; иймэрхүү хайр нь Сатаны санаагаар дүүрэн бөгөөд ерөөсөө Бурханы хүслийг хангалуун байлгах чадваргүй юм. Бурханыг хайрлах шийдвэртэй байх нь Бурханыг үнэхээр хайрлахтай адилгүй. Тэдний зүрх сэтгэл дотроо боддог бүхэн нь Бурханыг хайрлаж, Бурханыг хангалуун байлгахын төлөө байж, бодлууд нь хүний ямар ч санааг агуулдаггүй мэт, тэд бүхэлдээ Бурханы төлөө байдаг мэт боловч ийм бодлыг нь Бурханы өмнө аваачих үед Бурхан сайшааж ерөөдөггүй. Хүмүүс бүх үнэнийг бүрэн ойлгосон үед—бүгдийг нь мэдэж авсан үед ч гэсэн—үүнийг Бурханыг хайрлаж буйн тэмдэг гэх ч юм уу, энэ хүмүүс Бурханыг үнэхээр хайрладаг гэж хэлж болохгүй. Хүмүүс олон үнэнийг ойлголоо ч гэсэн цэвэршүүлэлтийг амсалгүйгээр эдгээр үнэнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй байдаг; цэвэршүүлэлтийн үеэр л хүмүүс эдгээр үнэний бодит утга учрыг ойлгож, тэр үед л эдгээрийн дотоод утга учрыг жинхэнээсээ үнэлж чаддаг. Тэр үед тэд дахин оролдох үедээ үнэнийг зүй зохистойгоор, Бурханы хүслийн дагуу хэрэгжүүлж чаддаг; тэр үед хүний санаа нь цөөрч, төрөлх байдал нь буурч, сэтгэл хөдлөл нь багасдаг; тэр үед л тэдний хэрэгжүүлэлт нь Бурханыг гэх хайрын жинхэнэ илэрхийлэл байдаг. Бурханыг хайрлах үнэний үр дүн нь зүгээр л амаараа хүлээн зөвшөөрч, сэтгэлдээ дуртай байснаар хүрдэггүй, мөн ойлгомогцоо хүрдэггүй. Үүнд хүмүүс төлөөс төлөх, цэвэршүүлэлтийн үеэр илүү их гашуун зовлон амсах шаардлагатай бөгөөд тэр үед л хайр нь ариун болж, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу болдог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн жинхэнэ хайрыг эзэмшиж чадна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 510

Хүний байр байдал болон Бурханд хандах хандлагатай нь нүүр тулаад Бурхан шинэ ажил хийж, Өөрийнх нь талаарх мэдлэг, Өөрт нь хандах дуулгавартай байдлын аль алийг болон хайр, гэрчлэлийг хоёуланг нь эзэмших боломжийг хүнд олгосон. Иймээс хүн Бурханы цэвэршүүлэлт төдийгүй шүүлт, харьцалт, засалтыг туулах ёстой, ингэхгүйгээр хүн Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй бөгөөд үнэхээр Түүнийг хайрлаж, Түүнд гэрчлэл хийж хэзээ ч чадахгүй. Бурхан хүнийг зүгээр л өрөөсгөл үр нөлөөний төлөө бус, харин олон талт үр нөлөөний төлөө цэвэршүүлдэг. Энэ маягаар л Бурхан үнэнийг эрж хайх хүсэлтэй хүмүүсийн шийдвэр, хайрыг төгс болгохын тулд тэдэн дээр цэвэршүүлэлтийн ажил хийдэг. Үнэнийг эрж хайхыг хүсдэг, Бурханыг хүсэн эрмэлздэг хүмүүст ийм цэвэршүүлэлтээс илүү утга учиртай, ач тустай зүйл гэж үгүй. Бурхан бол эцсийн эцэст Бурхан учир Бурханы зан чанарыг хүн амархан мэдэж, ойлгож чаддаггүй. Эцсийн эцэст Бурхан хүнийх шиг зан чанартай байх боломжгүй, иймээс Түүний зан чанарыг мэднэ гэдэг хүнд амаргүй байдаг. Үнэнийг хүн төрөлхөөсөө эзэмшдэггүй бөгөөд Сатанаар завхруулагдсан хүмүүс амархан ойлгодоггүй; хүн үнэнгүй, үнэнийг хэрэгжүүлэх шийдвэргүй байдаг бөгөөд зовж, цэвэршүүлэгдэж, шүүгдэхгүй бол шийдвэр нь хэзээ ч төгс болохгүй. Цэвэршүүлэлт нь бүх хүний хувьд шаналгаатай, хүлээн зөвшөөрөхөд маш хэцүү байдаг—гэсэн ч цэвэршүүлэлтийн үеэр Бурхан зөвт зан чанараа хүнд ил болгож, хүнд тавих шаардлагаа ил тод болгож, хүнийг улам их гэгээрэл, улам бодитой засалт, харьцалтаар хангадаг; Тэрээр баримт, үнэн хоёрыг харьцуулах замаар хүнд өөрийнх нь талаар болон үнэний талаар илүү их мэдлэг өгч, Бурханы хүслийн талаар улам их ойлгуулж, улмаар Бурханыг илүү жинхэнэ, цэвэр ариунаар хайрлах боломжийг олгодог. Энэ нь цэвэршүүлэлт хийх Бурханы зорилго юм. Хүнд Бурханы хийдэг бүх ажил нь өөрийн гэсэн зорилго, ач холбогдолтой байдаг; Бурхан утга учиргүй ажил хийдэггүй, хүнд ашиггүй ажил ч хийдэггүй. Цэвэршүүлэлт нь хүмүүсийг Бурханы өмнөөс холдуулна гэсэн үг биш, тэднийг тамд устгана гэсэн үг ч биш. Харин цэвэршүүлэлтийн үеэр хүний зан чанар, сэдэл, хуучин үзэл бодлыг нь өөрчилж, Бурханыг гэх хайрыг нь өөрчилж, хүний бүхий л амьдралыг өөрчилнө гэсэн үг юм. Цэвэршүүлэлт бол хүнийг турших жинхэнэ туршилт, жинхэнэ сургалтын нэг хэлбэр бөгөөд цэвэршүүлэлтийн үеэр л хүний хайр төрөлхийн чиг үүргээ биелүүлж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цэвэршүүлэлтийг туулснаар л хүн жинхэнэ хайрыг эзэмшиж чадна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 511

Чи Бурханд итгэдэг бол Бурханд дуулгавартай байж, үнэнийг хэрэгжүүлэн, бүх үүргээ биелүүлэх ёстой. Түүнчлэн чи туулах шаардлагатай зүйлсээ ойлгох ёстой. Хэрэв чи зөвхөн харьцалт, сахилгажуулалт, шүүлтийг туулж, зөвхөн Бурханыг таашаадаг боловч Бурхан хэзээ чамайг сахилгажуулж, эсвэл чамтай харьцахыг чи мэдэрч чаддаггүй байж болохгүй. Магадгүй энэ цэвэршүүлэлтийн үед чи баримтлах байр сууриндаа бат зогсох байх. Энэ нь хангалтгүй, чи урагшаа алхах ёстой. Бурханыг хайрлаж хичээл нь эцэс төгсгөлгүй бөгөөд үүнд төгсгөл гэж хэзээ ч байхгүй. Хүмүүс Бурханд итгэхийг хэтэрхий энгийнээр ойлгодог, харин бодитой туршлагатай болмогцоо Бурханд итгэх нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг энгийн биш гэдгийг тэд ухаардаг. Бурхан хүнийг цэвэршүүлэхээр ажиллах үед хүн зовдог. Хүний цэвэршүүлэлт их байх тусам, Бурханыг гэх хайр нь илүү их байх бөгөөд Бурханы агуу хүч чадал хүнээс илүү их харагдана. Эсрэгээрээ, хүний хүлээн авдаг цэвэршүүлэлт бага байх тусам, Бурханыг гэх хайр нь улам багасаж, Бурханы хүч чадал хүнээс харагдах нь төдий чинээ бага байна. Хүний тийм цэвэршүүлэлт, шаналал хэдий чинээ их байж, тэд хэдий чинээ их тарчлаан туулна, Бурханыг гэх хайр нь төдий чинээ гүнзгийрч, Бурханд итгэх итгэл нь төдий чинээ жинхэнэ болж, Бурханы тухай мэдлэг нь төдий чинээ гүн гүнзгий болно. Цэвэршүүлэгдэхдээ асар их зовж, ихээхэн харьцалт, сахилгажуулалт туулдаг хүмүүсийг чи харах бөгөөд тийм хүмүүс Бурханыг гүнээ хайрлаж, Бурханы тухай илүү гүн гүнзгий, нэвтэрхий мэдлэгтэй байдаг гэдгийг чи өөрийн туршлагаас харна. Харьцалт туулаагүй хүмүүс өнгөцхөн мэдлэгтэй байдаг бөгөөд “Бурхан маш сайн, Тэрээр хүмүүст таалагдахын тулд нигүүлсэл хайрладаг” хэмээн хэлж л чадна. Хэрвээ хүмүүс харьцалт, сахилгажуулалт туулсан бол Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэгийг ярьж чаддаг. Иймээс хүн дэх Бурханы ажил хэдий чинээ гайхалтай байна, энэ нь төдий чинээ үнэ цэнтэй, ач холбогдолтой байдаг. Чиний хувьд ойлгошгүй, үзэлтэй чинь нийцэшгүй байх тусмаа Бурханы ажил чамайг төдий чинээ байлдан дагуулж, олж авч, төгс болгож чаддаг. Бурханы ажлын ач холбогдол хэчнээн агуу билээ! Хэрвээ Бурхан хүнийг ийм маягаар цэвэршүүлээгүй бол, ийм аргаар ажиллаагүй бол ажил нь үр нөлөөгүй, ач холбогдолгүй байх байв. Бурхан энэ бүлгийг сонгож, олж аваад, эцсийн өдрүүдэд тэднийг бүрэн төгс болгоно гэж урьд нь хэлсэн; үүнд ер бусын ач холбогдол бий. Та нарын дотор Түүний хийдэг ажил хэдий чинээ их байна, Бурханыг гэх хайр чинь төдий чинээ гүн гүнзгий, цэвэр байдаг. Бурханы ажил их байх тусам, хүн Түүний мэргэн ухааныг төдий чинээ ухамсарлаж чаддаг бөгөөд Түүний талаарх хүний мэдлэг төдий чинээ гүнзгий байдаг. Эцсийн өдрүүдэд Бурханы 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө төгсөнө. Энэ нь үнэхээр амархан төгсөж болно гэж үү? Хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулмагц Түүний ажил дуусах уу? Ийм энгийн байж болох уу? Хүмүүс үнэндээ үүнийг маш энгийн гэж боддог, харин Бурханы хийдэг зүйл тийм ч энгийн биш. Бурханы ажлын аль ч хэсгийг дурдсан бай, бүгд л хүний хувьд ойлгохын аргагүй байдаг. Чи ойлгож чаддаг байсан бол Бурханы ажил ач холбогдолгүй, үнэ цэнгүй байх байлаа. Бурханы хийдэг ажил ойлгошгүй, чиний үзлээс хол зөрүүтэй байдаг бөгөөд үзэлтэй чинь нийцэшгүй байх тусмаа Бурханы ажил утга учиртай гэдгийг төдий чинээ их харуулдаг; энэ нь чиний үзэлтэй нийцдэг байсан бол утга учиргүй байх байсан юм. Өнөөдөр чамд Бурханы ажил маш гайхалтай санагддаг бөгөөд хэдий чинээ гайхалтай санагдана, Бурхан чамд төдий чинээ ойлгошгүй санагдаж, Бурханы үйл хэрэг хэчнээн агуу болохыг чи хардаг. Хэрэв Тэр хүнийг байлдан дагуулах гэж л өнгөц, хааш яаш ажил хийгээд, дараа нь юу ч хийгээгүй бол хүн Бурханы ажлын ач холбогдлыг харж чадахгүй байх байлаа. Хэдий чи өнөөдөр багахан цэвэршүүлэлт хүлээн авч байгаа ч энэ нь амийн өсөлтөд чинь асар их ач тустай; тэгэхээр ийм бэрхшээл туулах нь та нарт туйлын их хэрэгтэй. Өнөөдөр чи багахан цэвэршүүлэлт хүлээн авч байгаа ч дараа нь Бурханы үйл хэргийг үнэхээр харж чадах бөгөөд эцэст нь чи: “Бурханы үйл хэрэг үнэхээр гайхалтай!” гэж хэлнэ. Энэ нь чиний зүрх сэтгэлийн үг байх болно. Бурханы цэвэршүүлэлтийг хэсэг зуур (үйлчлэл үзүүлэгчдийн шалгалт, гэсгээлтийн цаг үе) туулсны дараа зарим хүн эцэст нь “Бурханд итгэх үнэхээр хэцүү юм!” гэсэн. Үнэндээ тэд “үнэхээр хэцүү” гэх үгийг ашигласан нь Бурханы үйл хэрэг ойлгохын аргагүй, Бурханы ажил агуу ач холбогдол, үнэ цэнтэй бөгөөд Түүний ажлыг хүн ихэд эрхэмлэвээс зохилтой гэдгийг харуулдаг. Намайг маш их ажил хийсний дараа чамд өчүүхэн төдий ч мэдлэг байхгүй бол Миний ажил үнэ цэнтэй хэвээр байна гэж үү? Энэ нь чамайг “Бурханд үйлчлэх үнэхээр хэцүү, Бурханы үйл хэрэг маш гайхалтай, Бурхан үнэхээр ухаалаг! Тэр үнэхээр хайр татам!” гэж хэлэхэд хүргэнэ. Хэрвээ хэсэг хугацаанд туршлагажсаны дараа чи ийм үг хэлж чадвал өөртөө Бурханы ажлыг олж авсан гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Нэг л өдөр сайн мэдээ түгээхээр хилийн чанадад байх үед чинь хэн нэгэн чамаас: “Бурханд итгэх итгэл чинь хэр вэ?” гэж асуувал чи: “Бурханы үйлс үнэхээр гайхамшигтай!” хэмээн хэлж чадна. Ингэж хэлэхийг чинь сонсмогцоо тэд чиний дотор ямар нэг зүйл байгааг, Бурханы үйлс үнэхээр ойлгошгүй гэдгийг мэдэрнэ. Энэ бол жинхэнэ гэрчлэл юм. Бурханы ажил мэргэн ухаанаар дүүрэн гэж чи хэлэх ба чиний доторх Түүний ажил чамайг үнэхээр үнэмшүүлж, зүрх сэтгэлийг чинь байлдан дагуулсан. Чи Түүнийг хэзээ ч хайрлах болно, учир нь Тэр хүний хайрыг хүртэх бүр ч эрхтэй билээ! Хэрвээ чи эдгээр зүйлийг ярьж чадвал хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж чадна. Энэ бүгд гэрчлэл хийж байгаа хэрэг юм. Хэрвээ чи энэхүү гэрчлэлийг жинтэй хийж, хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөж, нулимсыг урсгаж чадаж байвал үнэхээр Бурханыг хайрладаг хүн мөн гэдгийг чинь энэ нь харуулдаг. Учир нь чи Бурханыг хайрлах гэрчлэл хийж чадаж байгаа бөгөөд Бурханы үйлс чамаар дамжин илэрхийлэгдэж чадна. Чиний илэрхийллээр дамжуулан хүмүүс бүгд Түүний үйлсийг эрж хайж, Бурханыг мэдрэх ба тэд ямар орчныг туулсан ч хамаагүй, бүр бат зогсож чадна. Иймэрхүү гэрчлэл нь л жинхэнэ гэрчлэл бөгөөд энэ бол одоо чамаас шаардаж байгаа яг тэр зүйл юм. Бурханы үйлс туйлын үнэ цэнтэй, хүмүүс эрхэмлэвээс зохистой бөгөөд Бурхан бол үнэхээр эрхэм, үнэхээр элбэг дэлбэг, Тэр зөвхөн ярьдаг бус, харин үүнээс ч илүүтэйгээр хүмүүсийг шүүж, зүрх сэтгэлийг нь цэвэршүүлж, тэдэнд таашаал авчирч, тэднийг олж авч, байлдан дагуулж, төгс болгож чадна гэж чи хэлэх ёстой. Бурхан маш хайр татам гэдгийг чи өөрийн туршлагаас харах болно. Тэгвэл одоо чи Бурханыг хэр их хайрладаг вэ? Чи эдгээр зүйлийг зүрх сэтгэлээсээ хэлж үнэхээр чадах уу? Эдгээр үгийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс илэрхийлж чадах үедээ чи гэрчлэл хийж чадна. Туршлага чинь энэ түвшинд хүрмэгц чи Бурханыг гэрчлэх чадвартай болох бөгөөд Бурханыг гэрчлэх эрхтэй байх болно. Хэрэв туршлагаараа энэ түвшинд хүрч чадахгүй бол чи хэтэрхий хол байсаар байх болно. Цэвэршүүлэлтийн үед хүмүүст сул тал байх нь хэвийн боловч цэвэршүүлэлтийн дараа чи: “Бурхан ажилдаа маш ухаалаг байдаг!” хэмээн хэлж чаддаг байх ёстой. Хэрвээ чи үүнийг үнэхээр бодитоор танин мэдэж чаддаг бол энэ нь эрхэм нандин бөгөөд туршлага чинь үнэ цэнтэй байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 512

Чи одоо юу эрэлхийлэх ёстой вэ? Чиний эрэлхийлэх ёстой зүйл бол чи Бурханы үйлсийг илэрхийлэх чадвартай эсэх, Бурханы илэрхийлэл, илрэл болж чадах эсэх, мөн Түүгээр ашиглуулахад тохирох эсэх юм. Бурхан чам дээр чухам хэр их ажил хийсэн бэ? Чи хэр ихийг харж, хэр их зүйлд хүрсэн бэ? Чи хэр ихийг туулж, амссан бэ? Бурхан чамайг туршиж, чамтай харьцаж, эсвэл чамайг сахилгажуулсан эсэх нь хамаагүй, Түүний үйлс болон ажил чам дээр явагдсан, гэхдээ Бурханд итгэгчийн хувьд, Бурханаар төгс болгуулахаар зорьж байгаа хүний хувьд чи бодит туршлагаараа дамжуулан Бурханы үйлсийг илэрхийлж чадах уу? Чи үүгээр дамжуулан Бурханы үгийг амьдран харуулж чадах уу? Чи бодит туршлагаараа дамжуулан бусдыг хангаж, Бурханы ажлын төлөө өөрийгөө зарлагадаж чадах уу? Бурханы үйлсийг гэрчлэхдээ чи өөрийн туршлага, мэдлэг, туулсан зовлонгоор дамжуулан Түүний үйлсийг илэрхийлж чаддаг байх ёстой. Чи Бурханы үйлсийг гэрчилдэг нэгэн мөн үү? Чамд ийм хүсэл зориг байгаа юу? Хэрэв чи Түүний нэр, тэр ч бүү хэл Түүний үйлсийг гэрчилж, мөн түүнчлэн Өөрийн ардаас шаарддаг дүр төрхийг нь амьдран харуулж чаддаг бол чи Бурханы гэрчлэгч юм. Чи чухам яаж Бурханы төлөө гэрчлэл хийх вэ? Бурханы үгийг амьдран харуулахаар эрж хайж, тэмүүлж, үгээрээ гэрчлэл хийж, Түүний үйлсийг мэдэх, харах боломжийг хүмүүст олгох—хэрвээ чи үнэхээр энэ бүгдийг эрж хайдаг бол Бурхан чамайг төгс болгоно. Хэрвээ эрж хайдаг бүхэн чинь Бурханаар төгс болгуулж, эцсийн дүндээ ерөөгдөх явдал бол Бурханд итгэх итгэлийн чинь өнцөг цэвэр ариун биш байна. Чи бодит амьдрал дээр Бурханы үйлсийг хэрхэн харахаар; Өөрийн хүслийг чамд илчлэх үед Түүнийг хэрхэн сэтгэл хангалуун байлгахаар; Түүний гайхалтай байдал, мэргэн ухааныг хэрхэн гэрчилж, Түүний сахилгажуулалт, харьцалтыг хэрхэн илэрхийлэхээр эрж хайх ёстой. Энэ бүгд бол одоо тунгаан бодох ёстой зүйлс чинь юм. Хэрвээ Бурханыг гэсэн хайр чинь чамайг төгс болгосных нь дараа Бурханы алдрыг хуваалцахын төлөө л байдаг бол энэ нь мөн л хангалтгүй бөгөөд Бурханы шаардлагад нийцэж чадахгүй. Чи Бурханы үйлсийг үнэнхүү гэрчилж, Түүний шаардлагыг үнэнхүү хангаж, хүмүүст бодитой байдлаар хийсэн ажлыг нь биеээр мэдэрч чаддаг байх хэрэгтэй. Шаналал, нулимс, эсвэл уйтгар гуниг байсан ч чи энэ бүгдийг бодитоор туулах ёстой. Эдгээр нь бүгд чамайг Бурханы гэрчлэгч болох чадвартай байлгахын тулд хийгддэг. Чи одоо яг юуны хяналт дор зовж, төгс болгуулахыг эрж хайж байна вэ? Энэ нь Бурханд гэрчлэл хийхийн төлөө юү? Махан биеийн ерөөлийн төлөө, эсвэл хэтийн ирээдүйн төлөө юү? Чи өөрийнхөө бүх санаархал, сэдэл, хувийн эрэлхийлэх зорилгыг зөв байгах ёстой бөгөөд өөрийнхөө хүслээр үйлдэж болохгүй. Хэрвээ нэг хүн ерөөл хүртэж, хаан болж засаглахын төлөө төгс болгуулахыг эрж хайж байхад нөгөө нь Бурханыг хангалуун болгож, үнэхээр Бурханы үйлсийг гэрчлэхийн тулд төгс болгуулахыг эрэлхийлж байвал эрэл хайгуулын энэ хоёр аргын алийг нь чи сонгох вэ? Хэрэв эхнийхийг сонговол чи Бурханы стандартаас бас л хэтэрхий хол байна. Миний үйлс бүхий л орчлон ертөнц даяар ил болж, Би орчлон ертөнцөд Хаан болон хаанчилна гэж Би урьд нь хэлж байсан. Харин та нарт даалгасан зүйл бол Бурханы үйлсийг гэрчлэх болохоос бус, өөрсдөө хаан болж, бүх орчлон ертөнцөд харагдах биш юм. Сансар огторгуй тэр чигтээ Бурханы үйлсээр дүүрэг. Хүн бүр үүнийг харж, хүлээн зөвшөөрөг. Үүнийг Бурхантай Өөртэй нь холбоотойгоор хэлсэн юм, харин хүний хийх ёстой зүйл бол Бурханд гэрчлэл хийх явдал юм. Чи одоо Бурханы талаар хэр их мэдэх вэ? Бурханыг хэр их гэрчилж чадах вэ? Бурхан хүнийг төгс болгохын зорилго юу вэ? Чи Бурханы хүслийг ойлгосны дараа Түүний хүслийг хэрхэн анхааран халамжилах ёстой вэ? Хэрэв чи төгс болгуулахыг хүсдэг бол, амьдран харуулдаг зүйлээрээ дамжуулан Бурханы үйлсийг гэрчлэхийг хүсдэг бол, хэрэв чамд ийм хөдөлгөгч хүч байгаа бол хэцүү зүйл гэж юу ч үгүй. Одоо хүмүүст хэрэгтэй зүйл бол итгэл. Хэрэв чамд ийм хөдөлгөгч хүч байдаг бол ямар ч сөрөг, идэвхгүй байдал, залхуурал, махан биеийн үзэл, амьдралын гүн ухаан, тэрслүү зан чанар, сэтгэл хөдлөл зэргийг хойш тавихад амархан болдог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 513

Шалгалт туулах явцдаа хүмүүс сул дорой, дотроо сөрөг байх юм уу Бурханы хүслийг ойлгохгүй, эсвэл хэрэгжүүлэлтийн замынхаа талаар тодорхой мэдэхгүй байх нь хэвийн зүйл. Гэхдээ товчхондоо чи Бурханы ажилд итгэлтэй байж, яг Иов шиг Бурханыг үгүйсгэхгүй байх ёстой. Иов сул дорой байж, төрсөн өдрөө хараасан хэдий ч хүний амьдралын бүх зүйлийг Ехова өгсөн бөгөөд бүгдийг нь буцаан авах Нэгэн ч бас Ехова юм гэдгийг үгүйсгээгүй. Тэр яаж ч туршигдаж байсан, энэ итгэлээ хадгалсан. Туршлагадаа чи Бурханы үгийн талаар ямар төрлийн цэвэршүүлэлт туулж байх нь хамаагүй, товчхондоо Бурхан хүний итгэлийг шаарддаг. Ийм маягаар, төгс болгодог зүйл нь хүмүүсийн итгэл, хүсэл тэмүүлэл юм. Чи үүнд хүрч, эсвэл харж чадахгүй; яг иймэрхүү хүрч, харж чадахгүй нөхцөл байдалд чиний итгэл шаардагддаг. Энгийн нүдээр харах боломжгүй зүйлд хүмүүсийн итгэл шаардагддаг ба өөрийн үзлийг орхиж чадахгүй байх үед чиний итгэл шаардлагатай байдаг. Бурханы ажлыг ойлгохгүй байгаа үед чиний итгэл хэрэгтэй бөгөөд чи баримтлах ёстой байр суурь болон гэрчлэлдээ бат зогсох хэрэгтэй. Иовыг энэ түвшинд хүрэх үед Бурхан түүнд харагдаж, түүнтэй ярьсан. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн итгэлээрээ л чи Бурханыг харж чадах бөгөөд чамайг итгэлтэй байх үед Бурхан чамайг төгс болгоно. Хэрвээ чамд итгэл байхгүй бол Бурхан чамайг төгс болгох аргагүй. Олж авахыг хүсэж байгаа бүхнийг чинь Бурхан чамд өгнө. Хэрвээ чамд итгэл байхгүй бол чи төгс болгуулж чадахгүй бөгөөд Бурханы үйлсийг харж чадахгүй, Түүний бүхнийг чадагч байдлыг харж бүр ч чадахгүй. Чамд итгэл байгаа бөгөөд бодит туршлагаараа Бурханы үйлсийг мэдэрч чадах үед Бурхан чамд харагдаж, дотроос чинь гэгээрүүлж, залж чиглүүлнэ. Хэрвээ чамд тийм итгэл байхгүй бол Бурхан үүнийг хийж чадахгүй. Хэрвээ чи Бурханд найдах найдвараа алдсан бол Түүний ажлыг хэрхэн туулж чадах билээ? Тиймээс итгэлтэй байж, Бурханд эргэлзэлгүй, Түүнийг яаж ч хийж байсан, Түүнд жинхэнээсээ итгэж байх үед л Тэр туршлагаар чинь чамайг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэх бөгөөд тэр үед л чи Түүний үйлсийг харж чадна. Энэ бүгдэд итгэлээр дамжуулан хүрдэг бөгөөд цэвэршүүлэлтээр л дамжуулан итгэлд хүрдэг—цэвэршүүлэлт байхгүй бол итгэл бий болж чадахгүй. Итгэл гэж юуг хэлдэг вэ? Итгэл бол, аливаа зүйлийг харж, хүрч чадахгүй байх үед, Бурханы ажил хүний үзэлтэй нийцэхгүй байх үед, мөн үүнд хүн хүрч чадахгүй байх үед хүний эзэмших ёстой жинхэнэ итгэл, хүнд байх ёстой чин сэтгэл юм. Энэ бол Миний ярьдаг итгэл юм. Зовж шаналсан үед, цэвэршүүлэлтийн цаг үед хүмүүст итгэл хэрэгтэй байдаг бөгөөд итгэлийг даган цэвэршүүлэлт ирдэг. Энэ хоёр салшгүй юм. Бурхан яаж ажилладаг, чи ямар орчинд байгаа нь хамаагүй, хэрвээ чи амийг эрэлхийлж, Бурханы ажлыг өөрийнхөө дотор хэрэгжүүлэхээр эрж хайж, үнэнийг эрэлхийлж чаддаг бол, мөн Бурханы үйлсийг ойлгож, үнэний дагуу хэрэгжүүлж чаддаг бол энэ нь чиний жинхэнэ итгэл бөгөөд Бурханд найдах найдвараа алдаагүй гэдгийг чинь харуулдаг. Хэрвээ чи цэвэршүүлэлтийн үеэр үнэнийг эрэлхийлж бас л чаддаг, Бурханыг үнэхээр хайрлаж, Түүний талаар эргэлздэггүй бол, Тэр яаж ч хийж байсан бай, чи Түүнийг хангалуун байлгахын тулд үнэнийг хэрэгжүүлж бас л чаддаг, мөн Түүний хүслийг гүнээ эрж хайж, анхааран халамжилж чаддаг бол чи Бурханд итгэх жинхэнэ итгэлтэй гэсэн үг юм. Өмнө нь Бурхан чамайг хаанчлах болно гэж хэлэхэд чи Түүнийг хайрласан ба чамд Өөрийгөө ил тод харуулахад нь Түүнийг дагасан. Харин одоо Бурхан нуугдсан, чи Түүнийг харж чадахгүй ба чамд зовлон бэрхшээл тулгарлаа. Энэ үед чи Бурханд найдах найдвараа алдах уу? Иймээс чи цаг үргэлжид амийг эрэлхийлж, Бурханы хүслийг хангахаар эрж хайх ёстой. Үүнийг жинхэнэ итгэл гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ бол хамгийн жинхэнэ, хамгийн сайхан хайр билээ.

Урьд нь хүмүүс бүгд Бурханы өмнө шийдвэр гаргаж, “Хэн ч Бурханыг хайрлахгүй байх нь хамаагүй, би Түүнийг хайрлах ёстой” гэж хэлдэг байсан. Харин одоо чи цэвэршүүлэлттэй тулгарлаа. Энэ нь үзэлтэй чинь нийцдэггүй байгаа учраас чи Бурханд итгэх итгэлээ алддаг. Энэ жинхэнэ хайр мөн үү? Өмнө нь чи Иовын үйл хэргийн талаар олон удаа уншсан—одоо тэдгээрийг мартчихаа юу? Жинхэнэ хайр зөвхөн итгэлээс л бий болдог. Чи цэвэршүүлэлтээр дамжуулан Бурханыг гэх жинхэнэ хайрыг бий болгож, бодит туршлагадаа итгэлээрээ дамжуулан Бурханы хүслийг анхааран халамжилж, мөн итгэлээр дамжуулан өөрийн махан биеийг орхиж, амийг эрэлхийлдэг—энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл. Хэрэв чи ийнхүү үйлдвэл Бурханы үйлсийг харж чадна, хэрвээ чамд итгэл дутмаг бол Түүний үйлсийг харж чадахгүй, Түүний ажлыг туулж чадахгүй. Хэрэв чи Бурханаар ашиглагдаж, төгс болгуулахыг хүсдэг бол зовлон амсах хүсэл зориг, итгэл, тэвчээр, дуулгавартай байдал, түүнчлэн Бурханы ажлыг туулж, Түүний хүслийг эрэлхийлж чадах, Түүний уй гашууг анхааран халамжилж чадах гэх мэтийг эзэмших ёстой. Хүнийг төгс болгох нь амар биш, чиний туулдаг цэвэршүүлэлт нэг бүр итгэл, хайрыг чинь шаарддаг. Хэрэв чи Бурханаар төгс болгуулахыг хүсдэг бол зөвхөн ийш тийшээ гүйх нь хангалттай биш, мөн өөрийгөө Бурханы төлөө зарлагадах нь ч хангалттай биш. Бурханаар төгс болгуулах нэгэн болохын тулд чи олон зүйлийг эзэмших ёстой. Зовлон бэрхшээлтэй тулгарах үедээ чи махан биеийг анхаарахгүй, Бурханы эсрэг гомдоллохгүй байж чадах ёстой. Бурхан Өөрийгөө чамаас нуух үед чи Түүнийг дагах итгэлтэй байж, урьдын хайраа багасгаж, алдахгүйгээр хадгалж чадах ёстой. Бурхан яаж хийх нь хамаагүй, чи Түүний зохицуулалтыг дагаж, Түүний эсрэг гомдоллосноос өөрийн махан биеийг хараахыг илүүд үзэх ёстой. Чи шалгалттай тулгарах үедээ сэтгэлээ хатамжлан хайртай зүйлсээ гаргуунд нь гаргасан ч гэсэн, эсвэл гашуунаар уйлж байсан ч Бурханыг хангалуун байлгах ёстой. Үүнийг л жинхэнэ хайр, үнэн итгэл гэж хэлж болно. Бодит биеийн хэмжээ чинь ямар байх нь хамаагүй, чи зовлон бэрхшээлийг туулах хүсэл зориг болон жинхэнэ итгэлийг эхлээд эзэмших ёстой бөгөөд махан биеийг орхих хүсэл зоригтой байх ёстой. Өөрийн биеэр зовлон зүдүүрийг тэвчиж, хувийн ашиг сонирхолдоо хохирол амссан ч Бурханы хүслийг хангалуун байлгах ёстой. Түүнчлэн чи урьд нь Бурханыг хангалуун байлгаж чадаагүйдээ харамсах зүрх сэтгэлтэй байж, одоо өөртөө гэмших сэтгэлтэй байх ёстой. Эдгээрийн аль нь ч дутаж болохгүй бөгөөд эдгээр зүйлээр дамжуулан Бурхан чамайг төгс болгоно. Хэрвээ чамд эдгээр нөхцөл дутагдаж байвал төгс болгуулж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 514

Бурханд үйлчилдэг хүн Түүний төлөө яаж зовохоо мэдээд зогсохгүй, Бурханд итгэхийн зорилго нь Түүнийг хайрлахаар эрэлхийлэхийн төлөө байдаг гэдгийг бүр ч их ойлгох ёстой. Бурхан чамайг ашиглаж байгаа нь ердөө чамайг цэвэршүүлж, эсвэл зовоохын төлөө байдаггүй, харин ч чамд Өөрийн үйлдлийг мэдүүлж, хүний амьдралын жинхэнэ ач холбогдлыг мэдүүлж, ялангуяа Бурханд үйлчлэх нь амар ажил биш гэдгийг мэдүүлэхийн төлөө байдаг. Бурханы ажлыг туулах нь нигүүлсэл эдлэх биш, харин ч Түүнийг гэх хайрынхаа төлөө зовох явдал юм. Чи Бурханы нигүүлслийг эдэлдэг тул Бурханы гэсгээлтийг ч бас эдлэх ёстой; чи энэ бүхнийг туулах ёстой. Чи Бурханы гэгээрлийг өөрийн дотор мэдэрч болох ба Тэр хэрхэн чамтай харьцаж, чамайг шүүж байгааг ч бас мэдэрч чадна. Ийм маягаар чиний туршлага иж бүрэн байх болно. Бурхан чам дээр шүүлт, гэсгээлтийн ажлаа хийсэн. Бурханы үг чамтай харьцсан, гэхдээ түүгээр ч үл барам, энэ нь бас чамайг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлсэн. Чамайг сөрөг, сул дорой болох үед Бурхан чиний төлөө санаа зовдог. Энэ бүх ажил нь хүний бүх зүйл Бурханы зохион байгуулалтад байдаг гэдгийг чамд мэдэгдэхийн төлөө юм. Бурханд итгэх нь зовж, эсвэл Түүний төлөө төрөл бүрийн зүйл хийх явдал гэж чи бодож болох юм; Бурханд итгэхийн зорилго нь махан бие чинь амар тайван байхын төлөө, амьдралын чинь бүх зүйл бүтэмжтэй, тав тухтай байхын төлөө, эсвэл бүх зүйл чинь төвөггүй, тав тухтай байхын төлөө байдаг гэж чи бодож болох юм. Гэхдээ эдгээрийн аль нь ч хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэлийн зорилго байх ёсгүй. Хэрэв чи эдгээр зорилгын төлөө итгэдэг бол харах өнцөг чинь буруу байгаа бөгөөд чиний хувьд төгс болгуулах ер боломжгүй. Бурханы үйлс, Бурханы зөвт зан чанар, Түүний мэргэн ухаан, Түүний үг, Түүний гайхалтай, ойлгогдошгүй байдал нь бүгд хүмүүсийн ойлгох учиртай зүйл юм. Ийм ойлголттой байснаар чи үүнийгээ ашиглан хувийн бүх шаардлага, найдлага, үзлээс ангижрах ёстой. Эдгээр зүйлийг арилгаснаар л чи Бурханы шаардсан нөхцөлд нийцэж чадна, мөн ингэснээр л чи амьтай болж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадна. Бурханд итгэхийн зорилго нь Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, Түүний шаарддаг зан чанарыг амьдран харуулахын төлөө байдаг, ингэснээр Түүний үйлс болон алдар суу энэхүү зохисгүй бүлэг хүмүүсээр дамжин харагдаж болох юм. Энэ бол Бурханд итгэх зөв өнцөг бөгөөд бас чиний эрж хайх ёстой зорилго билээ. Бурханд итгэх итгэлийн талаар чи зөв үзэл бодолтой байж, Бурханы үгийг олж авахаар эрж хайх хэрэгтэй. Чи Бурханы үгийг идэж уух хэрэгтэй ба үнэнийг амьдран харуулах ёстой, тэгээд ялангуяа Бурханы бодитой үйл хэрэг, бүхий л орчлон ертөнц даяарх гайхалтай үйл хэрэг, мөн түүнчлэн махбодоор хийдэг бодитой ажлыг нь харж чаддаг байх ёстой. Хүмүүс бодит туршлагаараа дамжуулан Бурхан тэдэн дээр Өөрийн ажлыг яг хэрхэн хийдгийг болон тэдэнд хандах Бурханы хүсэл юу болохыг ойлгож чадна. Энэ бүхний зорилго нь хүмүүсийн завхарсан сатанлаг зан чанарыг таягдан хаяхын төлөө байдаг. Өөрийн дотор байгаа бохир заваан, зөв шударга бус байдлаас бүгдээс нь салж, буруу санаа зорилгоо хаяж, Бурханд итгэх жинхэнэ итгэлтэй болсноор—жинхэнэ итгэлтэй байснаар л чи Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадна. Бурханд итгэх итгэлийнхээ суурин дээр л чи Бурханыг жинхэнээсээ хайрлаж чадна. Чи Бурханд итгэхгүйгээр Түүнийг хайрлаж чадна гэж үү? Чи Бурханд итгэдэг тул энэ талаар будилаад байж болохгүй. Бурханд итгэх итгэл нь ерөөл авчирна гэдгийг олж харсан даруйдаа зарим хүн эрч хүчээр дүүрдэг боловч цэвэршүүлэлт туулах ёстой гэдгээ хармагцаа бүх эрч хүчээ алддаг. Энэ Бурханд итгэх итгэл мөн үү? Эцэст нь чи итгэлээрээ Бурханы өмнө бүрэн дүүрэн, туйлын дуулгавартай байдалд хүрэх ёстой. Чи Бурханд итгэдэг боловч Түүнд тавих шаардлага, салж чадахгүй шашны олон үзэл, орхиж чадахгүй хувийн ашиг сонирхол чамд байсаар байдаг, мөн чи махан биеийн ерөөлийг эрж хайж, махан бие болон сүнсийг чинь аврахыг Бурханаас хүссээр байгаа бол—эдгээр нь бүгд буруу үзэл бодолтой хүмүүсийн зан авир юм. Шашны итгэл үнэмшилтэй хүмүүс Бурханд итгэдэг хэдий ч зан чанараа өөрчлөхөөр эрж хайдаггүй, Бурханыг мэдэхээр эрэлхийлдэггүй, харин оронд нь махан биеийн ашиг сонирхлын араас л хөөцөлддөг. Та нарын дундаас олонх нь шашны итгэл үнэмшлийн ангилалд харьяалагддаг итгэлтэй байдаг; энэ бол Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл биш. Бурханд итгэхийн тулд хүмүүс Түүний төлөө зовох сэтгэлтэй, өөрсдийгөө орхих хүсэлтэй байх ёстой. Хүмүүс энэ хоёр болзлыг хангахгүй л бол Бурханд итгэх итгэл нь хүчингүй бөгөөд тэд зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чадахгүй. Үнэнийг жинхэнээсээ эрэлхийлдэг, Бурханыг мэдэхээр эрж хайдаг, амийг эрэлхийлдэг хүмүүс л Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүс мөн.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 515

Цэвэршүүлэлтийн ажил бол үндсэндээ хүмүүсийн итгэлийг төгс болгож, эцэст нь орхихыг хүссэн ч орхиж чадахгүй байж, зарим хүний хувьд бүх найдвараа алдсан ч итгэлтэй хэвээр байж, хүмүүс өөрсдийн ирээдүйд жаахан ч найдахаа больсон тийм байдалд хүрдэг бөгөөд зөвхөн энэ үед л Бурханы цэвэршүүлэлт төгсөнө. Хүн амьдрал, үхлийн хоорондох дээсэн дөрөөн дээр арай ч ирээгүй байна—тэд үхлийн амтыг амсаагүй байна, иймээс энэ цэвэршүүлэлт төгсөхгүй. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн алхамд байсан хүмүүс хүртэл бүрэн цэвэршүүлэгдээгүй, харин Иов түшиглэх зүйл юу ч үгүйгээр бүрэн цэвэршүүлэгдсэн. Хүмүүс найдвар гэж үгүй, түших зүйл юу ч байхгүй болтлоо цэвэршүүлэлт туулах ёстой—тэр үед л тэдгээр нь жинхэнэ цэвэршүүлэлт болно. Үйлчлэл үзүүлэгчийн цаг үед зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байж, Тэр яаж ч хийсэн бай, чиний төлөөх Түүний хүсэл ямар ч байсан бай, чи Түүний зохицуулалтад үргэлж дуулгавартай байж, замын төгсгөл хүртэл явсан бол чи Түүний хийсэн бүхнийг ойлгох болно. Чи Иовын шалгалтуудыг туулах нь бас Петрийн шалгалтуудыг туулах явдал юм. Иов туршигдах үедээ гэрчлэлд зогссон бөгөөд эцэст нь Ехова түүнд харагдсан. Гэрчлэлд зогссоныхоо дараа л тэрээр Бурханы нүүр царайг харах эрхтэй болсон. “Би бузар газар нутгаас нуугдаж, ариун хаанчлалд Өөрийгөө харуулдаг” гэж яагаад хэлдэг вэ? Энэ нь, чи ариун байж, гэрчлэлд зогссоноор л Бурханы нүүрийг харах нэр хүндтэй болно гэсэн үг юм. Хэрэв чи Түүний төлөө гэрчлэлд зогсож чадахгүй бол Түүний нүүрийг харах нэр хүнд чамд байхгүй. Цэвэршүүлэлттэй тулгарах үедээ чи ухарч няцаж, Бурханы эсрэг гомдоллож, гэрчлэлд зогсож чадалгүй, Сатаны доог тохуу болдог бол Бурханы илрэлтийг олж харахгүй. Хэрвээ чи, шалгалтуудын дунд махан биеэ хараасан хэдий ч Бурханы эсрэг гомдоллоогүй, махан биеэ үзэн ядаж чадсан, үгээрээ гомдоллож, уруулаараа нүгэл үйлдээгүй Иовтой адил бол энэ нь гэрчлэлд зогсож байгаа хэрэг юм. Чи тодорхой түвшинд цэвэршүүлэлт туулж, яг л Иовтой адил, Бурханы өмнө туйлын дуулгавартай байж, Түүнээс өөр юу ч шаардахгүй, өөрийн гэсэн үзэлгүй байх үед Бурхан чамд харагдана. Одоо Бурхан чиний өмнө гарч ирэхгүй, учир нь чамд өөрийн чинь хэтэрхий олон үзэл, хувийн атгаг сэжиг, хувиа хичээсэн бодол, хувийн шаардлага, махан биеийн сонирхол байгаа тул Түүний нүүрийг харах эрхгүй. Хэрэв чи Бурханыг харвал Түүнийг өөрийн үзлээр хэмжинэ—тэгвэл чи Түүнийг загалмайд цовдож байгаа хэрэг юм. Үзэлтэй чинь нийцдэггүй олон зүйл гарч ирдэг ч чи тэдгээрийг хойш тавьж, эдгээр зүйлээс Бурханы үйлсийг мэдэж, цэвэршүүлэлтийн дунд Бурханыг хайрлах хайр сэтгэлээ харуулдаг бол энэ нь гэрчлэлд зогсож байгаа хэрэг мөн. Хэрвээ гэр бүл чинь амар амгалан, чи махан биеийн тав тухыг эдэлж, хэн ч чамайг хавчдаггүй, чуулганы ах эгч нар бас чамд дуулгавартай байдаг бол чи Бурханыг хайрлах хайр сэтгэлээ харуулж чадах уу? Энэ нь чамайг цэвэршүүлж чадах уу? Цэвэршүүлэлтээр л дамжин Бурханы төлөөх хайр чинь харагддаг бөгөөд үзэлтэй чинь нийцдэггүй зүйлс тохиосноор дамжуулан чи төгс болгуулж чадна. Олон сөрөг зүйл, олон идэвхгүй зүйлээр дамжуулан Бурхан чамайг төгс болгодог. Сатаны олон үйл хэрэг, буруушаалт болон олон хүнээр дамжин илэрхийлэгддэг зүйлээр дамжуулан Бурхан чамд мэдлэг олж авах боломж олгож, үүгээр чамайг төгс болгодог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 516

Бүтэлгүйтсэн, сул дорой олон туршлага болон идэвхгүй үеийг чинь чамайг шалгах Бурханы шалгалт гэж хэлж болно. Учир нь бүх зүйл Бурханаас ирдэг бөгөөд бүх үйл явдал, бүх зүйл Түүний гарт байдаг. Бүтэлгүйтэх ч бай, эсвэл сул дорой байж, бүдрэх ч бай бүгд Бурханаас хамаардаг бөгөөд Түүний атганд байдаг. Бурханы зүгээс энэ бол чамайг шалгах шалгалт бөгөөд хэрэв чи үүнийг таньж чадахгүй бол энэ нь уруу таталт болох болно. Хүний таньж мэдэх шаардлагатай хоёр төрлийн төлөв байдал байдаг: Нэг нь Ариун Сүнснээс ирдэг, нөгөө нь магад Сатанаас ирдэг. Нэг төлөв байдал нь Ариун Сүнс чамайг гэрэлтүүлдэг ба чи өөрийгөө таньж, өөрийгөө үзэн ядаж, гэмшиж, Бурханыг жинхэнээр хайрлаж, Түүнийг хангалуун байлгахаар шийддэг. Нөгөө төлөв байдал нь чи өөрийгөө мэдэх боловч идэвхгүй, сул дорой байдаг. Үүнийг Бурханы цэвэршүүлэлт гэж хэлж болно. Үүнийг бас Сатаны уруу таталт ч гэж хэлж болно. Хэрэв чи, энэ нь чамайг аврах Бурханы аврал гэдгийг таньж, одоо Түүнд асар их өртэй гэдгээ мэдэрч, одоогоос Түүний ачийг хариулахаар хичээж, дахин тийм доройтолд унахгүй, Түүний үгийг идэж, уухаар чармайж, үргэлж өөрийн дутуу дулимаг байдлыг анхаарч, хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй байвал энэ нь Бурханы шалгалт юм. Зовлон дуусаж, чи дахин урагшилах үед Бурхан чамайг хөтөлж, гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж, тэтгэх болно. Хэрэв чи үүнийг таньж мэдэлгүй, идэвхгүй байж, өөрийгөө шууд цөхрөлд орхиж, ийм байдлаар бодож байгаа бол чамд Сатаны уруу таталт иржээ. Иов шалгалт туулах үед Бурхан, Сатан хоёр мөрийцөж байсан бөгөөд Бурхан Сатанд Иовыг зовоохыг зөвшөөрсөн. Хэдий Бурхан Иовыг туршиж байсан ч үнэндээ Сатан түүн дээр ирсэн юм. Сатаны хувьд Иовыг уруу татаж байсан ч Иов Бурханы талд зогссон бөгөөд ингээгүй бол тэр уруу таталтад унах байлаа. Уруу таталтад унасан даруйдаа хүмүүс аюулд ордог. Цэвэршүүлэлт туулахыг Бурханаас ирсэн шалгалт гэж хэлж болно, харин чи сайн төлөв байдалд байгаа биш бол үүнийг Сатаны уруу таталт гэж хэлж болно. Хэрэв чи үзэгдлийн талаар тодорхой мэддэггүй бол Сатан чамайг буруутгаж, үзэгдлийн талаар будилуулна. Өөрийн мэдэлгүй чи уруу таталтад унана.

Хэрэв чи Бурханы ажлыг туулахгүй бол төгс болгуулж чадахгүй. Өөрийн туршлагаараа чи бас нарийн ширийн рүү орох ёстой. Жишээ нь, ямар зүйл чамайг үзэл болон маш олон сэдэлтэй болоход хүргэдэг вэ, мөн эдгээрт зориулсан ямар зохистой хэрэгжүүлэлт чамд байдаг вэ? Хэрэв чи Бурханы ажлыг туулж чаддаг бол чамд биеийн хэмжээ байна гэсэн үг. Хэрэв чи зөвхөн хүч тэнхээтэй харагдаж байгаа бол энэ нь жинхэнэ биеийн хэмжээ биш бөгөөд чи ердөө ч бат зогсож чадахгүй. Та нар Бурханы ажлыг туулж чаддаг бөгөөд хэдийд ч хаана ч туулж, тунгаан бодож чадсан үедээ л; хоньчныг орхиж, Бурханд найдан бие даан амьдарч чадах бөгөөд Бурханы бодит үйл хэргийг харж чадсан үедээ л Бурханы хүсэл биелнэ. Одоо ихэнх хүмүүс үүнийг яаж туулахаа мэдэхгүй, асуудал тулгарах үед үүнд ямар арга хэмжээ авахаа мэддэггүй, Бурханы ажлыг туулж чаддаггүй ба сүнслэг амьдралаар амьдарч чаддаггүй. Чи Бурханы үг болон ажлыг авч, бодит амьдралдаа хэрэгжүүлэх ёстой.

Заримдаа Бурхан чамд тодорхой нэг мэдрэмж өгдөг, чи дотоод баяр хөөрөө алдаж, Бурханыг дэргэдээсээ алдаж, улмаар харанхуйд автдаг. Энэ нь нэг төрлийн цэвэршүүлэлт юм. Ямар нэг зүйл хийх болгонд үргэлж буруугаар эргэж, эсвэл чи хана мөргөдөг. Энэ бол Бурханы сахилгажуулалт. Заримдаа Бурханд дуулгаваргүй, тэрслүү зүйл хийх үед чинь өөр хэн ч үүнийг мэдэхгүй байж болох боловч Бурхан мэдэж байдаг. Тэр чамайг тавьж явуулахгүй бөгөөд чамайг сахилгажуулна. Ариун Сүнсний ажил маш нарийн чимхлүүр байдаг. Тэр хүмүүсийн үг, үйлдэл бүрийг, үйл, хөдөлгөөн бүрийг, бодол, санаа бүрийг тун анхааралтай ажигладаг, ингэснээр хүмүүс эдгээр зүйлийн талаар дотроо ухамсарлаж чадна. Чи нэгэнтээ ямар нэгэн зүйл хийгээд тэр нь буруугаар эргэж, дахиад хийхэд бас л бурууддаг, тэгээд чи аажмаар Ариун Сүнсний ажлыг ойлгож авна. Олон удаа сахилгажуулагдсанаар чи, Бурханы хүсэлтэй нийцэхийн тулд юу хийхийг болон юу Түүний хүсэлтэй нийцдэггүй болохыг мэднэ. Эцэст нь чи дотроос чинь ирэх Ариун Сүнсний удирдамжид үнэн зөв хариу өгч чадна. Заримдаа чи тэрслүү болж, Бурхан дотроос чинь зэмлэнэ. Энэ бүхэн Бурханы сахилгажуулалтаас гарч ирдэг. Хэрэв чи Бурханыг эрхэмлэхгүй, Түүний ажилд хянамгай бус байвал Тэр чамайг хайхрахаа болино. Бурханы үгийг чи хэдий чинээ их нухацтай авч үзнэ, Тэр чамайг төдий чинээ их гэгээрүүлнэ. Одоо чуулган дахь зарим хүн будилсан итгэлтэй байгаа ба тэд маш их зохисгүй зүйл хийсэн ч сахилгажуулалт байдаггүй, тиймээс Ариун Сүнсний ажлыг тэднээс тодорхой харж чадахгүй. Зарим хүн мөнгө олохын тулд үүргээ орхиж, бизнес эрхлэхээр гадагш гарсан ч сахилгажуулалт байдаггүй бөгөөд ийм хүмүүс бүр ч илүү аюулд байгаа. Тэдэнд энэ мөчид Ариун Сүнсний ажил байхгүй байгаад зогсохгүй ирээдүйд тэднийг төгс болгоход хэцүү байх болно. Ариун Сүнсний ажил, Бурханы сахилгажуулалтыг өөрсдөөс нь харах боломжгүй олон хүн байдаг. Тэд бол Бурханы хүслийг ойлгодоггүй, Түүний ажлыг мэддэггүй хүмүүс юм. Цэвэршүүлэлтийн дунд бат зогсож чаддаг, Бурханыг яаж ч хийж байсан Түүнийг дагадаг, ядаж орхин явахгүй байх чадвартай, эсвэл Петрийн хүрсний 0.1%-д хүрсэн хүмүүс сайн байна, гэхдээ тэдэнд ашиглагдах үнэ цэн байхгүй. Олон хүн аливаа зүйлсийг хурдан ойлгож, Бурханд жинхэнээсээ хайртай байж, Петрийн түвшнээс давж чадна. Бурхан ийм ажил хийдэг, ийм хүмүүс Түүний сахилгажуулалт, гэгээрлийг олж аван, Бурханы хүсэлд нийцэхгүй зүйлсийг хурдан хаяж чаддаг. Ийм хүн яг л алттай адил—зөвхөн ийм хүн л үнэхээр үнэ цэнтэй! Хэрэв Бурхан маш олон ажил хийсэн ч чи мөн л элс, чулуу шиг байсаар байвал ямар ч үнэ цэнгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 517

Агуу улаан лууны орон дахь Бурханы ажил гайхалтай бөгөөд ойлгошгүй байдаг. Тэр зарим хүнийг таягдах болно, учир нь чуулганд бүх төрлийн хүн байдаг—чуулганы мөнгийг хамаагүй үрдэг, бусдыг мэхэлдэг хүмүүс байна гэх мэт. Хэрвээ чи Бурханы ажлыг тодорхой мэддэггүй бол идэвхгүй байх болно; учир нь Бурханы ажил зөвхөн хүмүүсийн цөөнхөөс харагддаг. Хэн Бурханыг үнэхээр хайрладаг, хэн тэгдэггүй нь энэ үед бүгд илчлэгдэх болно. Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүст Ариун Сүнсний ажил байгаа, Түүнийг үнэхээр хайрладаггүй хүмүүс Түүний ажлаар дамжуулан алхам алхмаар илчлэгдэнэ. Тэд таягдуулах бай болно. Энэ хүмүүс байлдан дагуулах ажлын явцад илчлэгдэнэ—тэдэнд төгс болгуулах үнэ цэн байхгүй. Төгс болгуулсан хүмүүсийг Бурхан бүхэлд нь олж авах бөгөөд тэд Бурханыг Петр шиг хайрлах чадвартай байна. Байлдан дагуулагдсан хүмүүст аяндаа үүссэн хайр бус зөвхөн идэвхгүй хайр байх бөгөөд тэд Бурханыг арга буюу хайрладаг. Аяндаа үүссэн хайр нь бодтой туршлагаар олж авсан ойлголтоор дамжин бий болдог. Энэ хайр хүний зүрх сэтгэлийг эзэмдэж, тэднийг Бурханы төлөө өөрийн ухамсраар үнэнч байхад хүргэдэг; Бурханы үг тэдний суурь болж, тэд Бурханы төлөө зовж чаддаг. Мэдээж хэрэг эдгээр нь Бурханаар төгс болгуулсан хүний эзэмшдэг зүйл юм. Хэрэв чи зөвхөн байлдан дагуулагдахаар зоривол Бурханд гэрчлэл хийж чадахгүй; хэрэв Бурхан хүмүүсийг байлдан дагуулснаар л авралын зорилгодоо хүрдэг бол үйлчлэл үзүүлэгчдийн алхам хангалттай байх байсан. Гэсэн хэдий ч хүмүүсийг байлдан дагуулах нь Бурханы эцсийн зорилго биш—Түүний эцсийн зорилго бол хүмүүсийг төгс болгох юм. Тэгэхээр энэ үе шатыг байлдан дагуулах ажил гэхээс илүүтэйгээр төгс болгох ба таягдах ажил гэж хэлнэ. Зарим хүн бүрэн байлдан дагуулагдаагүй бөгөөд тэднийг байлдан дагуулах явцад бас нэг бүлэг хүмүүсийг төгс болгоно. Ажлын энэ хоёр хэсгийг нэгэн зэрэг явуулдаг. Ийм урт хугацааны ажлын явцад хүмүүс орхин яваагүй; энэ баримт нь байлдан дагуулах зорилго биелсэн болохыг харуулдаг—энэ бол байлдан дагуулагдсан баримт юм. Цэвэршүүлэлт нь байлдан дагуулагдахын төлөө бус, харин төгс болгуулахын төлөө байдаг. Цэвэршүүлэлтгүйгээр хүмүүсийг төгс болгуулж чадахгүй. Тиймээс цэвэршүүлэлт маш үнэ цэнтэй! Өнөөдөр нэг бүлэг хүмүүсийг төгс болгуулж, нэг бүлэг хүмүүсийг Бурхан олж авдаг. Өмнө дурдсан арван ерөөл нь бүгд төгс болгуулсан хүмүүст чиглэсэн. Газар дэлхий дээр дүр төрхөө өөрчлөх нь бүгд төгс болгуулсан хүмүүст чиглэсэн. Төгс болгуулаагүй хүмүүс үүнд хүрч чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 518

Бурханд итгэж, Бурханыг мэдэх нь Тэнгэрийн хууль, газрын зарчим бөгөөд өнөөдөр, бие махбодтой болсон Бурхан Өөрийн ажлыг биечлэн хийж байгаа эрин үе бол Бурханыг мэдэх нэн сайн цаг үе юм. Бурханыг хангалуун байлгах нь Бурханы хүслийг ойлгох суурин дээр хийгддэг зүйл бөгөөд Бурханы хүслийг ойлгохын тулд Бурханы талаар мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Бурханы тухай энэ мэдлэг нь Бурханд итгэдэг нэгэнд байх ёстой үзэгдэл юм; энэ нь хүний Бурханд итгэх итгэлийн үндэс билээ. Энэ мэдлэг байхгүй бол хүний Бурханд итгэх итгэл тодорхойгүй байдалд байх бөгөөд хоосон онол дунд оршино. Ийм хүмүүс Бурханыг дагах шийдвэртэй байдаг ч гэсэн юу ч олж авахгүй. Энэ урсгал дахь юу ч олж авааүй бүх хүн таягдуулах хүмүүс юм—тэд нар бүгд бусдын хүчийг мөлжигчид мөн. Бурханы ажлын аль ч үе шатыг туулсан бай, чамайг агуу үзэгдэл дагалдах ёстой. Эс бөгөөс, шинэ ажлын алхам бүрийг хүлээн зөвшөөрөх нь чиний хувьд хэцүү байх байсан, учир нь Бурханы шинэ ажил хүний төсөөлөх чадвараас гадна оршдог бөгөөд хүний сэтгэхүйн хязгаараас давдаг. Иймээс хүнийг хариулах хоньчингүйгээр, үзэгдлийн тухай нөхөрлөх хоньчингүйгээр хүн энэ шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй. Хэрвээ хүн үзэгдлийг хүлээн авч чадахгүй бол Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авч чадахгүй, хэрвээ хүн Бурханы шинэ ажлыг дуулгавартай дагаж чадахгүй бол Бурханы хүслийг ойлгож чадахгүй, иймээс Бурханы талаарх түүний мэдлэг оргүй хоосон байх болно. Хүн Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхээсээ өмнө Бурханы үгийг мэдэх ёстой, өөрөөр хэлбэл, Бурханы хүслийг ойлгох ёстой; зөвхөн ийм маягаар л Бурханы үгийг нарийн зөвөөр, Бурханы хүслийн дагуу хэрэгжүүлж чадна. Энэ бол үнэнийг эрж хайдаг хүн бүрийн эзэмших ёстой зүйл бөгөөд бас Бурханыг мэдэхээр хичээдэг хүн бүрийн туулах ёстой үйл явц юм. Бурханы үгийг мэдэж авах үйл явц нь Бурханыг мэдэж авах үйл явц, мөн түүнчлэн Бурханы ажлыг мэдэж авах үйл явц билээ. Иймээс үзэгдлийг мэдэх гэдэг нь бие махбодтой болсон Бурханы хүн чанарыг мэдэх явдлыг хэлэхээр үл барам, мөн Бурханы үг болон ажлыг мэдэх явдлыг хэлдэг. Бурханы үгээс хүмүүс Бурханы хүслийг ойлгож эхэлдэг ба Бурханы ажлаас тэд Бурханы зан чанарыг болон Бурхан юу болохыг мэдэж эхэлдэг. Бурханд итгэх итгэл бол Бурханыг мэдэх эхний алхам юм. Бурханд итгэх энэхүү анхны итгэлээс Бурханд итгэх хамгийн гүн гүнзгий итгэл хүртэл ахин дэвших үйл явц нь Бурханыг мэдэж авах үйл явц бөгөөд Бурханы ажлыг мэдэрч туулах үйл явц билээ. Хэрвээ чи Бурханыг мэдэж авахын тулд биш, харин Түүнд итгэхийн тулд л Бурханд итгэдэг бол итгэлд чинь ямар ч бодит байдал байхгүй бөгөөд итгэл чинь ариун болж чадахгүй, энэ нь ямар ч эргэлзээгүй. Хэрвээ Бурханы ажлыг туулах үйл явцдаа хүн аажмаар Бурханыг мэдэж авбал зан чанар нь аажмаар өөрчлөгдөнө, мөн итгэл нь улам бүр жинхэнэ болно. Ийм маягаар Бурханд итгэх итгэлдээ амжилт авчрах үедээ хүн Бурханыг бүрэн олж авсан байх болно. Өөрийн ажлыг биечлэн хийхийн тулд Бурхан хоёр дахь удаа махбод болохдоо асар их бэрхшээл туулсны шалтгаан нь хүнд Өөрийгөө мэдүүлж, Өөрийгөө харуулахын тулд байсан. Бурханыг мэдэхa нь Бурханы ажлын төгсгөлд биелэх сүүлчийн үр дүн юм; энэ нь хүн төрөлхтөнд тавьдаг Бурханы сүүлчийн шаардлага билээ. Тэр үүнийг хийдгийн шалтгаан нь Өөрийн сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг; хүнийг Өөр лүүгээ эргэлт буцалтгүй, бүрэн дүүрэн эргүүлэхийн төлөө Тэр энэ ажлыг хийдэг. Хүн Бурханыг мэдсэнээр л Бурханыг хайрлаж эхэлдэг бөгөөд Бурханыг хайрлахын тулд Бурханыг мэдэх ёстой. Хүн хэрхэн эрж хайх нь, эсвэл юу олж авахаар эрж хайх нь хамаагүй Бурханы талаарх мэдлэгт хүрэх чадвартай байх ёстой. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун болгож чадна. Бурханыг мэдсэнээр л хүн Бурханд жинхэнэ итгэлтэй болж чадна, мөн Бурханыг мэдсэнээр л Бурханыг үнэхээр хүндэлж, дуулгавартай дагаж чадна. Бурханыг мэддэггүй хүмүүс Бурханыг үнэхээр дуулгавартай дагаж, хүндэлж хэзээ ч чадахгүй. Бурханыг мэдэх нь Бурханы зан чанарыг мэдэх, Түүний хүслийг ойлгох болон Тэр юу болохыг мэдэх явдлыг агуулдаг. Гэхдээ хүн аль ч талыг нь мэдэж авсан бай, аль аль нь төлөөс төлөхийг хүнээс шаарддаг, дуулгавартай байх хүслийг шаарддаг, үүнгүйгээр хэн ч эцэст нь хүртэл дуулгавартай дагаж чадахгүй. Бурханы ажил хүний үзэлтэй хэтэрхий нийцэшгүй, Бурханы зан чанар болон Бурхан юу болохыг хүн мэдэхэд хэтэрхий хэцүү бөгөөд Бурханы хэлдэг, хийдэг бүхэн хүнд хэтэрхий ойлгогдошгүй: Хэрвээ хүн Бурханыг дагахыг хүсдэг ч Түүнд дуулгавартай байх хүсэлгүй бол тэр юу ч олж авахгүй. Дэлхий бүтээгдсэнээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл, хүнд ойлгомжгүй бөгөөд хүн хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү маш их ажлыг Бурхан хийсэн, мөн хүний үзлийг засахад хүндрэл учруулах маш ихийг Бурхан хэлсэн. Гэхдээ хүнд хэтэрхий их бэрхшээл тулгарснаас болж Тэр Өөрийн ажлыг хэзээ ч зогсоогоогүй; харин ч асар олон тооны “дайчин” унаж байсан ч гэсэн үргэлжлүүлэн ажиллаж, ярьж, Өөрийн ажлыг хийсээр байгаа ба Өөрийнх нь шинэ ажилд захирагдах хүсэлтэй бүлэг хүмүүсийг ээлж дараалан тасралтгүй сонгосоор байдаг. Унасан тэр “баатруудыг” Тэр өрөвддөггүй, харин оронд нь Өөрийнх нь шинэ ажил болон үгийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүсийг эрхэмлэдэг. Гэхдээ Тэр юуны төлөө ийм маягаар, алхам алхмаар ажилладаг вэ? Тэр яагаад үргэлж хүнийг таягдан хаяж, бас сонгож байна вэ? Тэр яагаад үргэлж ийм арга барил хэрэглэдэг вэ? Түүний ажлын зорилго нь, Түүнийг мэдэж, тэгснээрээ Түүгээр авхуулах боломжийг хүнд олгох явдал юм. Түүний ажлын зарчим нь, өнөөдөр Түүний хийдэг ажлыг эсэргүүцэх зуураа өнгөрсөн үед хийсэн ажилд нь захирагддаг хүмүүс дээр ажиллах явдал биш, харин өнөөдөр Өөрийнх нь хийдэг ажилд захирагдах чадвартай хүмүүс дээр ажиллах явдал билээ. Тэр яагаад маш олон хүнийг таягдан хаясаар ирсний шалтгаан энд оршдог.

Бурханыг мэдэж авах хичээлийн үр дүнд ганц хоёр өдрийн дотор хүрч чадахгүй: Хүн туршлагажиж, зовлон туулж, жинхэнэ дуулгавартай байдалд хүрэх ёстой. Юуны өмнө Бурханы ажил болон үгээс эхэл. Бурханы тухай мэдлэгт юу агуулагддаг, энэ мэдлэгт хэрхэн хүрэх болон туршлагаараа Бурханыг хэрхэн харахыг чи ойлгох шаардлагатай. Энэ бол Бурханыг хараахан мэдэхгүй байх үедээ хүн бүрийн хийх ёстой зүйл юм. Бурханы ажил болон үгийг хэн ч нэг дор ухаарч чадахгүй бөгөөд богинохон хугацаанд хэн ч Бурханы тухай бүрэн дүүрэн мэдлэгт хүрч чадахгүй. Үүнд шаардлагатай туршлагын үйл явц байдаг бөгөөд үүнгүйгээр хэн ч Бурханыг мэдэж, Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагаж чадахгүй. Бурхан хэдий чинээ их ажил хийнэ, хүн Түүнийг төдий чинээ их мэддэг. Бурханы ажил хүний үзэлтэй зөрөлдөх тусам, Түүний талаарх хүний мэдлэг төдий чинээ шинэчлэгдэж, гүнзгийрдэг. Хэрвээ Бурханы ажил үүрд өөрчлөгдөхгүй хэвээр үлдсэн бол Түүний талаарх хүний мэдлэг их биш байх байсан юм. Бүтээлийн эхлэлээс өнөөдрийг хүртэл Бурхан Хуулийн эрин үед юу хийсэн, Нигүүлслийн эрин үед юу хийсэн болон Хаанчлалын эрин үед юу хийдэг талаарх үзэгдлийг та нар тов тодорхой мэдэх ёстой. Та нар Бурханы ажлыг мэдэх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна”-аас эш татав

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “Бурханыг мэдэх ажил” гэж байдаг.

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 519

Хүн Бурханы ажлыг туулж, өөрийгөө мэдэж авч, завхарсан зан чанараасаа ангижирч, амийн өсөлтийг эрж хайх нь бүгд Бурханыг мэдэхийн төлөө байдаг. Хэрвээ чи зөвхөн өөрийгөө мэдэж, завхарсан зан чанартайгаа харьцахыг л хичээдэг боловч Бурхан хүн дээр ямар ажил хийдэг, Түүний аврал хэр агуу болох, хэрхэн Бурханы ажлыг туулж, Бурханы үйл хэргийг нүдээр харах тухай ямар ч мэдлэггүй байвал туршлага чинь утгагүй юм. Үнэнийг хэрэгжүүлж, тэвчиж чаддаг учраас хүний амь төлөвшсөн гэж чи боддог бол амийн жинхэнэ утга учрыг, эсвэл хүнийг төгс болгох Бурханы зорилгыг бас л ухаараагүй байна гэсэн үг юм. Нэг өдөр чи шашны чуулгануудад, Гэмшлийн Чуулган юм уу Амийн Чуулганы гишүүдийн дунд орох үедээ үнэн сүсэгт олон хүнтэй нүүр тулах болно, тэдний залбирал “үзэгдлийг” агуулдаг бөгөөд амийг эрж хайхдаа үгээр замчлуулж, сэтгэл нь хөдөлдөг. Үүнээс ч илүүгээр, олон хэрэг явдал дээр тэд тэвчиж, өөрсдийгөө хойш тавьж, махан биедээ захирагдахгүй байж чаддаг. Тэр үед чи ялгааг нь хэлж чадахгүй байх болно: Тэдний хийдэг бүхэн зөв, энэ нь амийн төрөлхийн илэрхийлэл гэж чи итгэнэ, харин тэдний итгэдэг нэр буруу байдаг нь хэчнээн харамсалтай билээ. Тийм үзэл бодол нь тэнэг биш гэж үү? Олон хүнд амь байдаггүй гэж яагаад хэлдэг вэ? Учир нь тэд Бурханыг мэддэггүй, тиймээс тэдний зүрх сэтгэлд Бурхан байхгүй, мөн амь байхгүй гэж хэлдэг. Хэрвээ Бурханд итгэх итгэл чинь тодорхой түвшинд хүрч, Бурханы үйл хэргийг, Бурханы бодит байдлыг болон Бурханы ажлын үе шат бүрийг бүрэн дүүрэн мэдэх чадвартай бол чи үнэнийг эзэмшсэн байна. Хэрвээ чи Бурханы ажил болон зан чанарыг мэддэггүй бол туршлагад чинь алдаа мадагтай зүйл байсаар байна. Есүс ажлынхаа тэр үе шатыг хэрхэн гүйцэтгэсэн, энэ үе шат хэрхэн хэрэгжиж байгаа, Нигүүлслийн эрин үед Бурхан Өөрийн ажлыг хэрхэн хийсэн, ямар ажил хийгдсэн, энэ үе шатанд ямар ажил хийгдэж байгаа—хэрвээ чи эдгээр зүйлийг тодорхой мэдэхгүй бол хэзээ ч тайван байж чадахгүй ба үргэлж тээнэгэлзэх болно. Хэрвээ хэсэг хугацааны туршлагын дараа чи Бурханы хийдэг ажлыг, Түүний ажлын алхам бүрийг мэдэж чадвал, мөн хэрвээ чи Бурхан үгээ хэлдгийн зорилго болон Түүний хэлсэн маш олон үг яагаад биелээгүй тухай бүрэн дүүрэн мэдлэг олж авсан бол сэтгэлийн түгшүүр, цэвэршүүлэлтээс ангид байж, санаа зоволгүйгээр, зоригтойгоор өмнөх замаа дагаж чадна. Бурхан ямар аргаар Өөрийн маш их ажлыг биелүүлдгийг та нар харах ёстой. Тэр Өөрийн ярьдаг үгийг ашиглан, олон янзын үгээр дамжуулан хүнийг цэвэршүүлж, хүний үзлийг өөрчилдөг. Та нарын амссан бүх зовлон, туулсан бүх цэвэршүүлэлт, дотроо хүлээн зөвшөөрсөн харьцалт, туулсан гэгээрэл бүхэн Бурханы хэлсэн үгээр дамжин биелсэн юм. Юунаас болж хүн Бурханыг дагадаг вэ? Бурханы үгээс болж! Бурханы үгэнд хязгааргүй нууц байдаг бөгөөд хүний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж, сэтгэлийнх нь гүн дэх зүйлсийг илчилж, өнгөрсөнд тохиолдсон зүйлсийг хүнд мэдэгдэж, ирээдүйд болох зүйлсийг тодорхой харах боломж олгодог. Иймээс Бурханы үгээс болж хүн зовлон туулж, Бурханы үгээс болж төгс болгуулдаг: Энэ үед л хүн Бурханыг дагадаг. Энэ үе шатанд хүний хийх ёстой зүйл бол Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөх явдал бөгөөд төгс болгуулах ч бай, эсвэл цэвэршүүлэлт амсах ч бай, гол түлхүүр нь Бурханы үг билээ. Энэ нь Бурханы хийдэг ажил бөгөөд бас өнөөдөр хүний мэдвэл зохих үзэгдэл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна”-аас эш татав

Өмнөх: Амийн оролт 3

Дараах: Амийн оролт 5

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

35-Р БҮЛЭГ

Долоон аянга сэнтийгээс гарч, орчлонг чичрүүлж, тэнгэр газрыг орвонгоор нь эргүүлж, тэнгэрээр цуурайтна! Дуу нь чихэнд хадаж, хүмүүс үүнээс...

37-Р БҮЛЭГ

Эрин үеүдийн туршид Миний хийсэн бүх ажил, тэдгээрийн үе шат бүр Миний ажилд тохирох арга барилуудыг агуулсан. Үүний улмаас Миний хайртай...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх