Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Чуулган барих нь хялбар зүйл биш! Би үүнийг барихад бүхий л зүрх сэтгэлээ зориулсан ба Сатан үүнийг нураахын тулд чадах бүхнээ хийх болно. Хэрвээ чи барьж байгуулагдахыг хүсвэл, чамд үзэгдэл байх ёстой; чи амьдралдаа Надаар амьдарч, Христийн гэрч болж, Христийг өндөрт өргөж, Надад үнэнч байх ёстой. Чи шалтаг тоочих хэрэггүй, харин оронд нь нөхцөлгүйгээр дуулгавартай дага; чи аливаа шалгалтыг даван туулж, Надаас ирж буй бүхнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Ариун Сүнс чамайг удирдахын тулд хийдэг юуг ч чи дагах ёстой. Чи хурц сүнстэй, аливааг ялгаж салгах чадвартай байх ёстой. Чи хүмүүсийг ойлгож, бусдыг сохроор дагадаггүй байж, сүнслэг нүдээ хурц байлгаж, аливаа зүйлсийн тухай мэдлэгийг нэгд нэггүй эзэмших ёстой. Надтай ижилхэн оюун санаатай хүмүүс Намайг гэрчлэн зогсож, Сатаны эсрэг шийдвэрлэх тулаанд тулалдах ёстой. Чи барьж байгуулагдаж, мөн тулаанд тулалдах ёстой. Би та нарын дунд байдаг, Би та нарыг дэмждэг, Би та нарын хоргодох газар.

Ажил хэргийн эхний дараалал нь өөрийгөө ариусгаж, өөрчлөгдсөн хүн болж, тогтвортой ааш авиртай байх явдал юм. Чи сайн, муу аль ч орчинд Надаар амьдрах ёстой бөгөөд чи гэртээ, эсвэл өөр ямар ч орчин нөхцөлд байсан, хэн нэгнээс эсвэл аливаа хэрэг явдал болон зүйлсээс болж эргэлзэх ёсгүй. Чи бат зогсож, ердийнхөөрөө Христийг амьдран харуулж, Бурханыг Өөрийг нь үзүүлэх ёстой. Чи чиг үүргээ хэрэгжүүлж, үүрэг хариуцлагаа хэвийн байдлаар гүйцэтгэх ёстой; энэ нь бүгд нэгэн дор болохгүй, гэхдээ тогтвортой байх ёстой. Чи Миний зүрх сэтгэлийг өөрийн зүрх сэтгэл мэт авч үзэж, Миний санаа зорилго чиний бодол болж, чи нөхцөл байдлыг бүхэлд нь авч үзэж, Христийг өөрөөсөө цацруулж, бусадтай уялдан үйлчлэх ёстой. Чи Ариун Сүнсний ажилтай хөл нийлүүлж, Ариун Сүнсний авралын арга барилд өөрийгөө зориулах ёстой. Чи өөрийгөө хоосолж, гэмгүй, нээлттэй хүн болох ёстой. Чи ах, эгч нартайгаа хэвийн нөхөрлөж, сүнсэндээ аливааг хийх чадвартай байж, тэднийг хайрлаж, тэдний хүчээр өөрийн сул талыг тэнцвэржүүлж, чуулган дотор барьж байгуулагдахаар хичээх ёстой. Тэгсэн цагт л чи үнэхээр хаанчлалаас хувь хүртэх болно.

Өмнөх:АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ