Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн

Бурханы ариун байдал (I)

Тэр чимээгүй байж, бидэнд харагдахгүй ч

Түүний ажил хэзээ ч зогсож байгаагүй

Тэр газар дэлхийг бүхлээр нь захирдаг

Хүний бүх үйлдэл хэргийг харж байдаг.

Тэр бүхнийг Өөрийн хүслээр

Тэр бүхнийг Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу

Алхам алхамаар

Алхам алхамаар удирддаг.


II

Энэ бүхэн чимээгүй

Тэнгэр газрыг донсолгом биш ч

Түүний алхам хүн төрөлхтөнд илүү ойр ирж байна

Түүний шүүлтийн суудал цахилгаан мэт ертөнцөд заларахад

Тэр даруй Түүний сэнтий бидний дунд заларна.

Тэр бүхнийг Өөрийн хүслээр

Тэр бүхнийг Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу

Алхам алхамаар

Алхам алхамаар удирддаг.


III

Тэр хэчнээн сүр жавхлантай үзэгдэл байх бол

Хэчнээн сүрлэг, бадрангуй дүр зураг байх бол

Тагтаа мэт, архирах арслан мэт Сүнс бидэнд ирнэ.

Тэр мэргэн ухаантай, зөвт ба сүр жавхлантай,

Тэр эрх мэдэл дүүрэн, хайр нигүүлсэлээр бялхан

Бидэн рүү чимээгүй ирсэн.

Тэр бүхнийг Өөрийн хүслээр

Тэр бүхнийг Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу

Алхам алхамаар

Алхам алхамаар удирддаг.

"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос