Шинэ эрин үед хүн хэрхэн орох вэ

Өнөөдөр бидний нөхөрлөлийн сэдэв бол хүн шинэ эрин үе, Хаанчлалын эрин үе рүү орох тухай, мөн хүмүүс Хаанчлалын эрин үед хэрхэн амьдарч, Хаанчлалын эрин үед Бурханы ажлыг хэрхэн туулж, шинэ эрин үе рүү жинхэнээсээ орох ёстой тухай юм. Хүн шинэ эрин үе рүү хэрхэн орох тухай энэ хэлэлцүүлэг юунд голлон анхаарах вэ? Хаанчлалын эрин үед Бурхан маш олон үгийг илэрхийлж, шүүлт, гэсгээлтийн ажил хийж байгаа бөгөөд Бурханы сонгосон хүмүүс бүгд Бурханы шаардлагад нийцэхийн тулд Хаанчлалын эрин үед хүн Бурханд хэрхэн итгэх ёстойг яг таг мэдэх ёстой. Өнгөрсөнд ихэнх хүн Эзэнд итгэж, Бурханы асар их нигүүлслийг эдэлсэн. Яг одоо тэд Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг туулж эхэлж байгаа учраас Бурханд итгэх итгэлийн талаарх хуучин үзэл бодлоосоо Бурханы шаардлагад нийцэх шинэ үзэл бодол руу хэрхэн шилжиж болох вэ? Бурханд итгэх итгэлийн талаарх өмнөх үзэл бодол чинь зөв эсвэл буруу байсан ч тэрийг шалгаж мөрдөх шаардлагагүй, чи бодит байдалтай нүүр тулж, одоо хэрхэн итгэж, хэрхэн эрэлхийлэхээ мэдэх ёстой. Хэрэв чи Нигүүлслийн эрин үед итгэж байсан шигээ үргэлжлүүлэн эрэлхийлж, өмнөх үзэл бодолдоо тулгуурлан Бурханд итгэсэн хэвээр байвал шинэ эрин үе рүү ороогүй байх болно. Энэ асуудлыг тайлбарлах нэг жишээ үг би юуны түрүүнд хэлье. Энэ ямар үг вэ? Энэ үг Нигүүлслийн эрин үед байнга хэлэгддэг байсан: “Хүн Бурханд итгэх үед гэр бүл нь бүхэлдээ ерөөгддөг.” Өөрөөр хэлбэл, хүн Есүст итгэсэн үед хөгшин залуу бүх гэр бүлийнхэн нь бүлгэмийн үр шимийг хүртэж, бүгд амар амгалан, баяр баясгаланг эдэлж байсан. Есүс золин авралын ажил хийсэн учраас хүнд маш их хүлээцтэй, тэвчээртэй, өршөөнгүй, уучлангүй хандсан. Амийн оролт, хэв чанар чинь ямар байсан, өнгөрсөн хугацаанд хэр их нүгэл үйлдсэн чинь хамаагүй чи зөвхөн Эзэнд нүглээ улайснаар тэр бүгд өршөөгдөж, чамд амар амгалан, баяр баясгалан өгөгддөг байсан. Чиний хийх ёстой ганц зүйл бол “итгэх” байсан бөгөөд итгэхэд л хангалттай, маш энгийн байсан. Одоо тэгвэл хүн Бурханд итгэх үед гэр бүл нь бүхэлдээ ерөөгдөх үү? Үгүй. Тэр ажил яагаад одоо хийгдэхгүй байна вэ? Учир нь цаг нь ирж, Бурхан шүүлтийн ажил хийж, хүн төрөлхтнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрмөсөн аврахаар ирээд байна. Тиймээс Бурхан одоо хүмүүсээс Өөрт нь үнэнч байж, чин сэтгэлээсээ хандаж, шүтэн мөргөж, дуулгавартай байж, Бурханаас эмээдэг сэтгэлтэй байхыг шаарддаг—энэ нь хүмүүсийн хийх ёстой зүйл юм. Бурханд итгэдэг хүмүүс үнэнийг хүлээн авч, үнэнийг хүлээн зөвшөөрч, үнэнийг ойлгож, үнэнийг олж авч чадвал бүрэн аврагдах болно. Харин үнэнийг хүлээн авдаггүй, ердөө Бурханы нигүүлсэлд шунадаг хүмүүс таягдан хаягдах болно. Хэрэв чи Бурханд итгэх үед гэр бүл чинь бүгд ерөөгдөнө гэж бодсоор, Нигүүлслийн эрин үеийн ажлыг хийхийг Бурханаас одоо шаардаж байгаа бол энэ нь хэтэрхий тэнэг явдал юм! Бурхан Нигүүлслийн эрин үеийн ажлыг хийхгүй байгаа. Тэр эрин үе дууссан. Та нар ойлгов уу?

Энэ “шинэ эрин үе рүү орох” гэдэг нь өнөөдрийн Хаанчлалын эрин үе рүү орох гэсэн үг бөгөөд Бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэл бодол, санаа зорилго, итгэл, амьдралын хэв маяг, туршлагажих байдал чинь бүгд өөрчлөгдөх ёстой. Хэрэв чи нэг л зүйлийг өөрчилсөн бол, өмнө нь Есүст итгэдэг байснаа өнөөдөр Төгс Хүчит Бурханд итгэж, чиний итгэдэг Бурханы нэр л өөрчлөгдсөн бол бодит байдал дээр чиний итгэх арга барил, алхаж буй зам, эрэлхийлж буй зүйлс чинь өөрчлөгдөөгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, эрэл хайгуул, ойлголт, үзэл бодолд чинь тодорхой өөрчлөлт орох ёстой. Үүнд тулгуурлан үнэнийг эрэлхийлж байж л итгэл чинь цэвэр бөгөөд жинхэнэ байх болно. Яагаад зарим хүн Бурханд итгэх итгэл нь өмнөх шигээ эрч хүчтэй биш, утга учиргүй байна гэж бодож, үргэлж сөрөг хандлагатай байдаг вэ? Учир нь Бурханд итгэх итгэлийн талаарх тэдний үзэл бодол хараахан өөрчлөгдөөгүй байна. Тэд Есүст итгэдэг байсан үеийнхээ үзэл бодолдоо баригдсаар байгаа бөгөөд зөвхөн бага зэрэг нигүүлсэл олж авах юм уу илүү их зарлагадаж, ийш тийш гүйхэд л анхаардаг; тэд авьяас чадвар, гадна харагдах ажил, гадна харагдах номлол, урам зоригт төвлөрдөг. Гэсэн хэдий ч Бурханы одоогийн ажилтай хөл нийлүүлэн алхдаггүй, Бурханы үгийг идэж, уухад анхаардаггүй, мөн Ариун Сүнсний гэгээрлийг хүртдэггүй учраас үргэлж сөрөг байдаг. Ийм хүмүүс Бурханд итгэдэг мэт харагддаг ч үнэн хэрэгтээ зүрх сэтгэлдээ үнэнийг хүлээн аваагүй бөгөөд тийм учраас сөрөг байдал нь хэзээ ч шийдвэрлэгддэггүй. Тэдэнд амийн оролт огт байдаггүй, ердөө ч өөрчлөгдөхгүйгээр Бурханд итгэх итгэлийн талаарх хуучин үзэл бодолтойгоо зууралдсаар байдаг. Тийм биш гэж үү? Ариун Сүнсний ажил өөрчлөгдсөн бөгөөд хүний Бурханд итгэх итгэл нь Ариун Сүнсний ажилтай зэрэгцэн өөрчлөгдөх ёстой. Хэрэв эрэл хайгуул, амьдралын хэв маяг, туршлагажих байдал, Бурханд итгэх хандлага, Бурханд итгэх санаа зорилго, үзэл бодол чинь өөрчлөгдөөгүй бол энэ нь Ариун Сүнсний ажлын үе шаттай хөл нийлүүлэн алхахгүй байгааг чинь харуулж байна. Хэрэв хүмүүс Ариун Сүнсний шинэ ажилтай хөл нийлүүлэн алхаж, шинэ арга замаар өөрчлөгдөж, шинэ ойлголттой болохыг хүсэж байгаа бол үнэнийг эрж хайж, үнэнд орж, өөрсдийнхөө хөдөлгөөн, үйл хөдлөл бүрийг, бодол, үзэл санаа, санаа зорилго, үзэл бодол зэрэг нарийн ширийн зүйлсийг бүгдийг нь өөрчлөх ёстой-ингэснээр л тэд ахиц гаргана. Хэрэв хүмүүс зүгээр л тэгсэн дүр эсгэж, зан авираа бага зэрэг өөрчилвөл үүнийг өөрчлөлт гэж үзэхгүй. Хамгийн чухал нь чи өөрийнхөө бодол санаа, үзэл бодол, амьдралын хэв маягтаа өөрчлөлт хийх ёстой. Хэрэв чи хуучин үзэл, төсөөллөө орхиж, Бурханд итгэх итгэлийн талаарх хуучин үзэл бодлоо ялган таньж, мэдвэл энэ нь чамайг өөрчлөгдсөн гэдгийг батална. Чиний аль хэсэг хараахан өөрчлөгдөөгүй байгаа, аливааг ярих, харах хуучин арга барилаа хадгалсан хэвээр байгаа эсэх, мөн өмнө нь илрүүлж амжаагүй гүн гүнзгий нэвчсэн өнгөрсний ямар зүйл байгааг мэдэхийн тулд өөрийгөө шалгаарай. Хэрэв чи огт ухахгүй бол юу ч байхгүй байна гэж бодож болох ч сайтар ухвал ил гаргах зүйл их байгааг олж харах болно. Яагаад одоо зарим хүн Бурханы ажлын алхмуудыг огт гүйцэж чадахгүй байна вэ? Үүнд саад болдог олон зүйл хүмүүсийн дотор байдаг учраас, тэд шинэ зүйлийг ойлгодоггүй, хүлээж авч чаддаггүй юм. Хүмүүс яагаад үргэлж Бурханы тухай үзэл тээдэг вэ? Тэд Бурханы үг, ажлын талаар үзэлтэй, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн талаар ч үзэлтэй, Бурхан ямар хүмүүсийг аварч, ямар хүмүүсийг таягдан хаядгийг хүлээн авч чаддаггүй, мөн Бурхан тэмдэг, гайхамшгийг харуулдаггүй гэдгийг ойлгож чаддаггүй. Үүний шалтгаан нь яг юу вэ? Нэг шалтгаан нь хүний биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг уг чанараас болдог, хүмүүс аливаа зүйлийн талаар үргэлж өөрийн гэсэн үзэл, төсөөлөлтэй байдагтай холбоотой—энэ бол асуудлын үндэс; өөр нэг шалтгаан нь объектив шалтгаан бөгөөд хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийн талаар өөрчлөгдөөгүй олон буруу үзэлтэй байдаг, тэдгээр гүнзгий шингэсэн зүйлүүд өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаатай холбоотой юм. Есүст эсвэл Еховад итгэх итгэлийнхээ дагуу ямар нэг зүйлийг хэлэх хуучин арга барил нь тэдний зүрх сэтгэлд үндэслэсэн хэвээр байгаа тул тэд Бурханы шинэ ажилтай тулгарах үедээ үнэн замыг хүлээн авдаг боловч Бурханы хэлэх, хийх шинэ арга барилыг хүлээн авах боломжгүй байдаг. Та нар яагаад эдгээр шинэ зүйлийг хүлээн авч чадахгүй байна вэ? Учир нь чи өнгөрсний хуучин зүйлстэй зууралдсаар, тэдгээрийг орхиж чадахгүй байгаа нь эдгээр шинэ зүйлийг эсэргүүцэхэд хүргэдэг. Хэрэв өнгөрсний тэдгээр зүйлс байгаагүй бол Бурханы одоо хийж буй зүйлийг чи хүлээн авах боломжтой байх байсан. Хэрэв өнгөрсний тэдгээр зүйлээс татгалзаж чадахгүй бол чи Бурханы талаар үзэл бий болгож, Түүний эсрэг тэрслэх магадлалтай бөгөөд үр дүнд нь өөрөө хохирох болно. Хэрэв чи өөрийгөө Бурханы эсрэг тавих юм бол Бурханаар таягдуулж болзошгүй бөгөөд Бурханаар шийтгэгдэх болно.

Та нар бүгд ухаж, нягтлаад ямар хуучин дадал зуршил, хуучин ойлголт, хуучин үзэл бодол чиний дотор гүн шингэсэн байгааг олж харах ёстой. Би нэг энгийн жишээ хэлье. Зарим хүн хэзээ ч Христийг харж, ярихыг нь сонсож байгаагүй. Тэд зөвхөн Христийн илэрхийлсэн үгийг уншиж, эдгээр үг нь сайн бөгөөд эрх мэдэлтэй, шүүлтийн үг гэж хэлдэг боловч Христтэй бодитоор харилцсаны дараа тэдний дотор үзэл үүсэж эхэлдэг бөгөөд “Бурхан яагаад ийм ширүүн ярьдаг юм бэ? Бурхан яагаад хүмүүст ингэж сургадаг вэ? Тэр яагаад ийм чанга ярьдаг вэ? Түүний ярьж байгаа байдал нь үнэхээр аймшигтай, хүмүүсийг үргэлж илчилж, шүүж байдаг. Хэн үүнийг хүлээн авч чадах юм бэ? Есүст итгэх бидний итгэл өөр. Хүн бүр намуухан ярьж, хоорондоо эв найртай харьцдаг. Хэн ч Түүн шиг ярьдаггүй. Би зүгээр л ийм Бурханыг хүлээн авч чадахгүй, Түүн шиг Бурханыг тэвчиж чадахгүй. Хэрэв Тэр Эзэн Есүс шиг эелдэг, дотносог ярьдаг байсан бол, хэрвээ Тэр хүмүүст эелдэг, энэрэнгүй хандсан бол би Түүнийг хүлээн авч чадах байсан. Харин би ийм Бурханыг хүлээн авч чадахгүй. Би Түүнтэй харилцаж ч чадахгүй!” гэж боддог. Чи энэ бол үнэн зам, бие махбодтой болсны үг гэдгийг, үүнд чин сэтгэлээсээ итгэсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрдөг хэр нь яагаад Христтэй харилцахдаа Түүний дууны өнгө аяс, ашигладаг үг, ярианы хэв маягийн талаар үзэл тээж, үүнийг орхиж чаддаггүй юм бэ? Энэ юуг баталж байна вэ? Энэ нь тэр хуучин зүйлс аль хэдийнэ зүрх сэтгэлийг чинь эзэгнэж, үзэл, дүрэм болсныг нотолж байна. Үнэн хэрэгтээ эдгээр зүйл нь бүгд хүнээс гаралтай, бүгд хүний дүгнэлт, төсөөлөл бөгөөд үнэнтэй нийцдэггүй. Хэрэв хэн нэгэн нь өнөөгийн Бурханд эдгээр зүйлийг тулгах гэж оролдвол тэгж чадахгүй төдийгүй Бурханыг амархан эсэргүүцэх болно. Янз бүрийн эрин үед Бурханы хийдэг ажил өөр өөр байдаг учраас Түүний илэрхийлдэг зан чанар өөр бөгөөд Бурханд юу байгаа болон Түүний илчлэх зүйл бас өөр байдаг. Чи үүнд дүрэм тогтоож болохгүй; дүрэм тогтоох юм бол чи Бурханы талаар үзэл бий болгож, Бурханыг эсэргүүцэж чадна. Хэрэв чи өөрийгөө эргэцүүлэхгүй, гэмшихээс эрс татгалзвал Бурхан чамайг яллаж, шийтгэх болно. Эрин үе бүрт Бурханы ажил ийм байдаг—Бурханыг хүлээн авч, дуулгавартай дагаж, Бурханаар ерөөгддөг хүмүүс, мөн Бурханыг эсэргүүцэж, яллаж, Бурханаар устгагдах хүмүүс үргэлж байх болно. Бурхан эцсийн өдрүүдийн ажилдаа маш олон үг хэлж, маш олон үнэнийг илэрхийлдэг. Тэр хүмүүсийн үзэл тээхээс нь айдаггүй, харин хүмүүс Түүний үгийг уншихгүй, Түүний илэрхийлсэн үнэнийг хүлээн авахгүй байх вий гэхээс айдаг—энэ бол хамгийн аймшигтай зүйл. Хэрэв чиний үзэл, санаа бодол Бурханы илэрхийлдэг үнэнтэй нийцдэггүй бол үнэнтэй харшилж, Бурханыг эсэргүүцэх бөгөөд байж болшгүй юм. Хүмүүс завхарсан зан чанартай, тэрслүү, эсэргүү бөгөөд бодол санаатай байдаг—тэдний бодол санааг захирдаг зүйл юу вэ? Бодол санаа нь хүмүүсийн санаа зорилго, аливаа зүйлийг харах өнцөг, үзэлд захирагддаг тул Ариун Сүнснээс ирдэггүй, үнэнд суурилан гарч ирдэггүй. Та нарын үзэл, санаа бодол хүний болон махан биеийн зүйл гэж би яагаад хэлж байна вэ? Энэ нь бодол чинь үнэнд захирагддаггүй, мөн үнэнд тулгуурласан эргэцүүллийн замаар гарч ирдэггүй учраас тэр юм. Зарим хүний бодол Библид үндэслэсэн эргэцүүллээс үүдэлтэй бөгөөд энэ нь бүр ч буруу юм. Бид Библи өөрөө буруу гэж хэлж байгаа юм биш, зөвхөн Бурханы өнгөрсөнд гүйцэтгэсэн ажлыг Түүний шинэ ажилтай харьцуулах нь зохисгүй—та нар Түүний ажлыг ингэж харьцуулах ёсгүй. Жишээ нь, Нигүүлслийн эрин үед хүмүүс Еховагийн ажлыг Эзэн Есүсийн ажилтай харьцуулах нь тохиромжтой байсан гэж үү? Эзэн Есүсийн ажлыг өнөөгийн Хаанчлалын эрин үеийн Бурханы ажилтай харьцуулах нь чамд тохиромжтой гэж үү? Мэдээж үгүй, тэдгээрийг харьцуулах боломжгүй юм. Учир нь Бурханы ажлын үе шат бүр өмнөхөөсөө илүү дээшилдэг бөгөөд Бурхан Өөрийн ажлыг давтдаггүй. Яагаад Бурхан ажлын шинэ үе шатыг гүйцэтгэж, шинэ эрин үеийг эхлүүлэх бүрд хэсэг бүлэг хүн юм уу, олон тооны хүмүүс үргэлж Бурханы ажлыг эсэргүүцэж, Бурханы эсрэг босдог юм бэ? Эрин үе бүрд яагаад ийм зүйл тохиолддог вэ? Учир нь хүмүүс Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авсан эсэхээс үл хамааран Библийн талаарх өнгөрсний тайлбар, Бурханы нэр, дүр төрх, Бурханд итгэх итгэлийн талаарх тэдний үзэл бодол, Бурханд итгэх арга зам нь тэдний зүрх сэтгэлд хэдийн бүрэлдэн тогтсон байдаг. Түүнчлэн тэд эдгээр зүйлийг эрхэмлэн дээдэлж, өөрсдийгөө тодорхой зүйл олж авсан гэж итгэн, хязгааргүй ихээр биеэ тоож, өөрсдийгөө гайхалтай, агуу гэж боддог бөгөөд өнөөдөр Бурханы хийж буй ажил Бурханы өнгөрсөнд хийсэн ажлаас ялгаатай болохыг хараад үүнийг шүүмжилдэг. Тэд үргэлж Нигүүлслийн эрин үеэс юмсыг авч, өнөөгийн Бурхантай, Бурханы одоо хийж буй ажил, өнөөдрийн үнэнтэй харьцуулдаг—тэдгээрийг харьцуулж болох уу? Юунд ч дүрэм бүү тогтоо, үүний оронд чи ийм ухамсартай байх ёстой: “Би одоо Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авсан ч зарим зүйлийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байна. Би тэдгээрийг аажмаар мэдэрч, таньж, бага багаар эрэлхийлж, яс мэрэх шоргоолж шиг бага багаар зүтгэж, цаг хугацаа өнгөрөхөд ойлгох болно.” Бурханы ажил эцэс төгсгөлгүй нууцлаг бөгөөд ойлгохын аргагүй; Хүн хэзээ ч үүний ёроолд хүрч чадахгүй. Нэг, хоёр жил туулсны дараа хүмүүс бага зэрэг ойлголттой болж магадгүй юм; гурав дөрвөн жилийн дараа арай илүү ойлголттой болж, бага багаар өсөж, өөрчлөгдөж болох юм. Хуучин зүйлсийн талаарх тэдний үзэл бодол бага багаар өөрчлөгдөж, бага багаар тэдгээрийг хаях болно; Хүмүүс хуучин зүйлсээ хаясан цагт л шинэ зүйлийг ойлгох болно. Тэдгээр хуучин зүйлс чиний дотор гүн гүнзгий шингэсэн хэвээр байгаа бөгөөд чи тэдгээрийг ухан гаргаж эхлээгүй байгаа хэр нь үзлээ дур зоргоороо түгээж, үзэл бодлоо илэрхийлж зүрхлэн, хүссэнээрээ ярьдаг нь ухаангүй хэрэг юм. Хүмүүс хэтэрхий биеэ тоосон болдог гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Шалтгаан нь энэ юм. Хүмүүсийн доторх энэ ялзарсан зүйлс үнэ цэнгүй боловч тэд үүнийг дур зоргоороо илэрхийлж, түгээж зүрхэлсээр байна. Энэ нь тэр чигтээ ухаангүй хэрэг бус уу? Тиймээс зарим хүн ажлын энэ үе шатыг хүлээн авч, Бурханы үгийг уншсан ч үнэн хэрэгтээ дотроо тээж явдаг хуучин зүйлсээ орхиогүй байдаг. Зарим газрын удирдагч, ажилчид өөрсдийнхөө үзэлд нийцсэн ажлыг хийж, хэрэгжүүлж чаддаг мөртлөө өөрсдийнх нь үзэлд нийцэхгүй, өөрсдөө хийхийг хүсэхгүй байгаа ажлыг яагаад хэрэгжүүлдэггүй вэ? Энэ нөхцөд байдал яаж үүсдэг вэ? Учир нь хүмүүс дотроо тээж явдаг хуучин зүйлсээ хаяж чаддаггүй. чиний доторх энэ хуучин зүйлс хэлбэржих тусам чи улам хүчтэй эсэргүүцдэг. Тийм биш гэж үү? Яагаад одоо шашны ертөнцийн зарим удирдагч өндөр албан тушаал хашиж, илүү олон хүнийг удирдах тусмаа улам биеэ тоож, эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг хүлээн авахад улам амаргүй болдог вэ? Учир нь хүмүүс үргэлж өнгөрсний зүйлстэй зууралдаж, Бурханы үгийг үнэн, амь гэж хүлээж авдаггүй, Бурханыг бүх зүйлийн хамгийн агуу, хамгийн дээд гэж хүндэлж чаддаггүй юм. Харин тэд өөрсдийнхөө шашны үзэл, бодол санаа, үзэл бодлыг үнэн, жинхэнэ зам гэж үздэг—энэ нь аймшигтай том алдаа биш гэж үү? Ийм маягаар чи үнэнийг хаанаас ч олох боломжтой юу? Хэрэв чи өөрсдийнхөө эдгээр зүйлийг үнэн гэж итгэдэг бол Бурханаас үнэнийг олж авч чадах уу? Чи үнэнийг эрэлхийлж, хүсэн эрмэлзсэн хэвээр байж чадах уу?

Зарим хүн “Би Бурханы олон үгийг уншсан, Бурханы дуу хоолойг сонссон, би үнэн замыг хүлээн авч, Бурханы үгийг хэрхэн уншихаа мэддэг. Би өөрийнхөө асуудлыг шийддэг, бусдын тусламж хэрэггүй, миний амь өсөх нь баталгаатай” гэж хэлдэг. Чи ингэж ярихдаа юмыг хэтрүүлдэг. Хэрэв чи зөвхөн өөртөө найдан уншиж, Ариун Сүнс чамайг гэгээрүүлэхгүй бол Бурханы үгийг ойлгож чадах уу? Хэрэв Бурханы үг чамайг илчилж, доторх завхралыг чинь задлан шинжлээгүй бол чи өөрчлөгдөх, ойлгох боломжгүй байх байсан—ямар нэг зүйлийг ойлгоход хэцүү байх болно. Хүмүүс тууж зохиол унших үедээ сайн ойлгож, олон үзэгдлийг санаж, уншиж дуусаад тэр даруй бусдад ярьж өгч чаддаг. Гэхдээ амийн асуудал юутай ч адилгүй. Амийн асуудал маш гүн гүнзгий бөгөөд бага ч гэсэн ойлгохын тулд олон жилийн турш итгэх ёстой. Чи Бурханы нэг айлдварыг насан туршдаа тууллаа ч үүнийг хэзээ ч бүрэн дүүрэн туулж мэдэрч чадахгүй. Бурхан ямар ч айлдвар хэлсэн бай чи энэ насандаа хэзээ ч бүрэн дүүрэн туулахгүй; Хэв чанар чинь хэчнээн сайн байсан ч үнэнийг ойлгохын тулд чи Бурханы үгийг туулж, хэрэгжүүлэхэд найдах ёстой. Жишээ нь үнэнч шударга хүн байхыг авч үзье. Худал хэлэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд чи хэдэн жил туулах ёстой вэ? Ганц хоёр жил туулаад л болоо, худлаа ярихаа болино, хуурч мэхлэхээ болино, үнэнч шударга хүн болчихоно гэж байхгүй. Энэ боломжгүй. Үр дүн харахын тулд чамд хэдэн арван жилийн туршлага байх ёстой. Учир нь хүмүүс маш ээдрээтэй бөгөөд завхарсан зан чанар нь тэдний дотор гүн гүнзгий үндэслэж, үзэл нь тэднийг үнэнд орох, Бурханыг мэдэхэд саад болж, санаа зорилго нь зан чанараа өөрчилж, үнэнийг хэрэгжүүлэхэд саад болж, үйлдэл, яриандаа баримталдаг үзэл бодол, байр суурь нь үнэнийг ойлгоход саад болдог. Хэрэв чи үнэний талд, Бурханы хүнээс Хаанчлалын эрин үед хүрэхийг шаарддаг үнэний талд ярьж, үйлдэж чадвал Бурханы ажилд амархан дуулгавартай байж, Бурханд итгэх итгэлийн зөв замд орж чадна. Хэрэв чи үнэний талд зогсохгүй бол Бурханаас хол төөрөх юм уу, Бурханы эсрэг зогсох болно. Маш олон номлол сонсож, Бурханд ийм удаан хугацаанд итгэсэн болохоор биеийн хэмжээ чинь хангалттай байгаа гэж битгий бодоорой! Үнэнийг эрэлхийлэх нь амийг олж авах, мөнх амийг олж авах явдал юм. Үнэн бол үүрд хувиршгүй, үргэлж хэрэглэгдэх, хэзээ ч хаяж болохгүй, няцаашгүй, үгүйсгэхийн аргагүй зүйл—энэ бол үнэний үнэ цэн, ач холбогдол юм. Үнэн бол хамгийн дээд, хамгийн гүн, хамгийн үнэ цэнтэй зүйл. Энэ нь эрхэм нандин зүйл бөгөөд насан туршдаа туулсныхаа дараа хүний ойлгож, олж авах зүйл хязгаартай.

Хэн нэгэн “Би Төгс Хүчит Бурханд итгэдэг, тэгээд гэртээ ганцаараа итгэлээ хэрэгжүүлж, магтан дуу дуулж, Бурханд залбирдаг. Би ажил ямар шатанд байсан ч дагадаг, эцсээ хүртэл ингэж итгэснээр Бурхан намайг орхихгүй” гэж хэлдэг. Чи үүнийг юу гэж бодож байна? Итгэлээ гэртээ хэрэгжүүлснээр чи үнэнийг эрэлхийлж чадах уу? Үүргээ гүйцэтгэхгүйгээр чи Бурханы ажлыг туулж чадах уу? Үүргээ гүйцэтгэхгүй бол илчлэгдэхгүй завхарсан зан чанарууд бий, тэгэхээр чи яаж өөрийгөө эргэцүүлэх юм бэ? Чи Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлтийг яаж туулах юм бэ? Бурханы үг яаж чамайг илчилж, чамтай харьцах юм бэ? Хүмүүс гэртээ эдгээр зүйлийг туулах боломжгүй. Бодит туршлагагүйгээр чи өөрийгөө үнэхээр таньж чадах уу? Чи үнэхээр өөрчлөгдөж чадах уу? Өөрчлөгдөх боломжгүй. Бурханы ажлыг туулахын тулд чи чуулганы амьдралаар амьдрах ёстой бөгөөд үүргээ гүйцэтгэж байж л аливааг зохих ёсоор туулж чадна. Арав, хорин жил гэртээ итгэлээ хэрэгжүүлээд, агуу улаан луу нурж, их гамшиг дуусахад чи жинхэнэ туршлагын гэрчлэлээ ярьж үнэхээр чадах болов уу? Бурханы амссан зовлонг чи амссан байх болов уу? Ийм сайхан гэрчлэлийг хийсэн Бурханы хүмүүс үнэхээр өөрчлөгдөж, Бурханд үнэхээр дуулгавартай байж, Түүнд үнэнч байх болно—чи ийм гэрчлэл хийж чадах уу? Тэр үед чамайг бүрмөсөн ичиж зовох вий гэхээс би айж байна. Яагаад Бурхан дуудагдсан нь олон ч сонгогдсон нь цөөхөн гэж хэлсэн бэ? Учир нь завхарсан хүн төрөлхтний дунд үнэнийг хайрладаг хүн маш цөөхөн байдаг. Дийлэнх нь үнэнийг хайрладаггүй бөгөөд үнэнийг хүлээн авч бүр ч чаддаггүй. Би яагаад ингэж хэлээд байна вэ? Зарим хүн Бурханд итгэдэг бөгөөд гэрт нь бүх зүйл сайхан байвал тэд ямар ч гомдол гаргадаггүй. Гэвч ямар нэг зүйл болохгүй бол гэр бүлийн хэн нэг нь өвдөж эмнэлэгт хэвтэх, хүүхэд нь сургуульд орохгүй байх эсвэл ямар нэг гамшиг тохиолдоход тэд ширээ цохиж, Бурханы талаар гомдоллож, “Хм! Бурханд итгээд надад ямар нэмэр байна? Бурхан намайг ерөөсөнгүй! Та намайг ерөөж, миний бүх зүйл, гэр бүлийнхэн, үр хүүхдүүд, нөхөр (эсвэл эхнэр), ээж, аав, бүх хүнийг ерөөх ёстой. Гэр бүлд минь ийм зүйл тохиолдоогүй бол би үнэнийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлэх байсан бус уу?” гэдэг. Тэд үнэнийг олж аваагүйн төлөө ийм шалтаг хэлдэг! Тэдний шалтаг үнэнийг орлож чадах уу? Тэдний шалтаг нь үндэслэлтэй, тун хангалттай бөгөөд гомдоллох нь зөв гэж тэд үздэг. Хүмүүс шалгалт, гай зовлон туулаагүй үедээ Бурханы талаар гомдоллодоггүй. Тэд Бурхан ямар агуу, гайхалтай юм бэ гэж хашхирдаг. Гэвч шалгалт, гай зовлон ирэх тэр мөчид Бурханы талаар гомдоллох хүсэл нь хэдийд ч гарч ирдэг. Тэд аливааг тунгаадаггүй, юу ч боддоггүй; Тэд зүгээр л аяндаа мэдрэмжээ гаргадаг. Зарим хүний хувьд гэр бүлд нь биш мал сүрэгт нь ямар нэг зүйл тохиолдоход тэд Бурханд гомдоллодог. Энэ үнэхээр ухаангүй хэрэг биш үү? Хэрэв хүн гэр бүлд нь юу ч тохиолдсон эсвэл өөрт нь ямар ч гай гамшиг тохиолдсон Бурханы талаар гомдоллодоггүй, асуудалд зүрх сэтгэлээрээ автахгүй, юу ч тохиолдсон үүрэгт нь, Бурханы төлөө өөрийгөө зарцуулахад нь саад болдоггүй, Бурханд дуулгавартай байх байдалд нь нөлөөлдөггүй, мөн тохиолдсон зүйл нь Бурханыг магтан алдаршуулахад нь саад болдоггүй үед энэ нь Бурханд итгэдэг тэдний зүрх сэтгэл цэвэр ариун гэдгийг баталдаг. “Хүн Бурханд итгэх үед гэр бүл нь бүхэлдээ ерөөгддөг” гэсэн үзэл бодол буруу юм. Хэрэв чи Бурханд итгэх итгэлдээ үргэлж энэ үзэл бодолд баригдаж байвал хэзээ ч үнэнийг олж авахгүй. Өдөр бүр завгүй амьдарч байгаа үл итгэгч гэр бүлийн гишүүд, хамаатан саднаа хараарай; гамшиг ирэхэд тэд үүнээс мултарч чадах болов уу? Үгүй, чадахгүй. Хэрэв чи Бурханд итгэх итгэлдээ үнэнийг эрэлхийлэхгүй, хамаатан садан шигээ гамшгийн шийтгэлээс мултарч чадахгүй үлдвэл тэдний хамт устгагдах болно. Хэрэв чи үнэнийг эрэлхийлж, мөн чанарыг нь нэвт харж чадвал Сатанаас татгалзаж, “Тэд Бурханд итгэдэггүй. Тэд чөтгөрүүд бөгөөд гамшгийн үед устгагдах ёстой. Тэд намайг Бурханд итгэхийг болиулах гэж оролдож, Бурханыг эсэргүүцсэн, Бурханыг доромжилсон зүйлсийг хэлдэг байсан. Тэд гамшгийн үед үхсэн нь шангаа хүртэж байгаа хэрэг. Ингэснээр Бурханы үг үнэхээр биеллээ” гэж бодох болно. Чамд өмнө нь ийм итгэл байгаагүй бөгөөд чөтгөрүүдийг харааж зүрхэлдэггүй байсан. Одоо та нар чөтгөрүүдийн жинхэнэ царайг харж, зүрх сэтгэл чинь Бурханыг эсэргүүцдэг энэ чөтгөрүүдийг үзэн ядах болсон бөгөөд хэрэв тэд үхвэл та нар тэднийг оршуулахад л болно. Тэдэнд ингэж хандаж чадаж байгаа нь чиний зүрх сэтгэл үнэхээр Бурханд хандсаныг харуулж байна. Хэрэв та нар үзэл, төсөөлөлд баригдсан хэвээр, “хүн Бурханд итгэх үед гэр бүл нь бүхэлдээ ерөөгддөг, тэжээсэн мал нь хүртэл ерөөгддөг, гэр орон нь ерөөгддөг, газар дээрх үр тариа нь ерөөгддөг” гэж үргэлж итгэдэг бол эдгээр зүйл үнэнийг эрэлхийлж, Бурханыг дагаж, үүргээ гүйцэтгэхэд чинь саад болно. Хэрэв хүний зүрх сэтгэл зөвхөн Бурханд, гагцхүү Бурханд ханддаг бол зүрх сэтгэл нь маш цэвэр, энгийн болох бөгөөд тэр цаг ирэхэд тэд маш бага зовдог. Чи яагаад одоо ийм их зовж байна вэ? Учир нь чи бүхэл өдрийг гэр бүл, хүүхдүүдийнхээ араас яаран, завгүй өнгөрөөж, тэдний төлөө маш их хүчин чармайлт гаргадаг. Хэрэв чи өөрийгөө зөвхөн чуулганд зарцуулсан бол илүү тайван байх байсан гэж Би хэлж байна, тийм биш гэж үү? Учир нь чи одоо гэр бүлийн асуудалд хэт их, чуулганы асуудалд хэт бага цаг зарцуулж, мөн гэрийн асуудал чинь тэвчиж чадахааргүй болтол хүнд болсон учраас чи Бурханы талаар гомдоллож эхэлдэг. Гэтэл үнэндээ чи Бурханд хэр ихийг өргөсөн бэ? Дурдах үнэ цэнтэй зүйл чи ерөөсөө өргөөгүй! Чи гэр орны болон махан биеийнхээ төлөө маш их яарч, завгүй байсаар байгаа хэр нь яаж Бурханы талаар гомдоллож чадаж байна вэ? Та нар дахиж Бурханы талаар гомдоллох ёсгүй. Бурханд итгэдэг хэн бүхэн үнэнийг олж авч чадах бөгөөд тэдэнд Бурханыг мэдэх боломж бий—энэ нь юу юунаас ч илүү гол, чухал бөгөөд авралд хүрэх эсэхтэй чинь шууд холбоотой. Юуны өмнө чи өөрийн өмнөх буруу санаа зорилго, үзэл бодол, ойлголт, мөн өөрийнхөө дотор эрэлхийлдэг зүйлсээ Бурханы үгийн дагуу задлан шинжилж, олж мэдэх ёстой. Хэрэв чи эдгээр зүйлийг тодорхой харж чаддаг болсон бол тэдгээрийг багасгаж, орхихоор хэрэгжүүлж болно. Эдгээр зүйлийг илүү тодорхой, гүнзгий харж чадах тусам энэ бүх хуучин, буруу зүйлээс татгалзаж чадах хүртлээ чи олон зүйлийг орхих болно. Дараа нь чи илүү амар тайван болох бөгөөд ойлгосон үнэнүүдээ хэрэгжүүлж, тэдгээрийг гэрчилж чадах үед чи бага багаар өөрчлөгдөж эхлэх болно. Чи одоо энэ чиглэлд хэрэгжүүлж, дадлагажуулж эхлэх ёстой бөгөөд аажимдаа тэдгээр зүйл чамайг удирдаж, үймүүлэхээ болино—тэгвэл чи Бурханд итгэх итгэлийн зөв замд орсон байх болно.

Та нар Миний хэлсэн бүх зүйлийг үнэхээр ойлгосон уу? Та нар шинэ эрин үед яаж орохоо мэдэж байна уу? Мөн ямар талыг өөрчлөх, ямар талаас нь орох хэрэгтэйг мэдэх үү? Магадгүй та нар ойлгохгүй байгаа байх. Хэдийгээр хүмүүс өнгөрсөнд бага зэрэг оролтод хүрсэн ч бас олон талаараа дутуу, Бурханы шаардлагад нийцэж чадахгүй байсан. Одоо Бурхан хүмүүсийг шинэ эрин үе рүү хөтлөх маш олон үг хэлдэг. Хүмүүс яагаад Бурханы үг болон ажлын талаар үргэлж үзэл тээдэг вэ? Энэ нь тэд өмнө нь үнэнийг олж аваагүй, үнэн-бодит байдалгүй болохыг харуулж байна. Магадгүй чи Бурханы үгийг одоо уншиж байхдаа хүлээн авч чаддаг ч яагаад бодит амьдрал дээр үнэнийг хэрэгжүүлж чадахгүй, харин үргэлж Бурханы эсрэг тэрсэлж, эсэргүүцдэг юм бэ? Ямар нэг зүйл тохиолдоход чи яагаад үргэлж өөрийн гэсэн санаа бодолтой байж, өөрийнхөө хүслийн дагуу үйлдэж, харин Бурханыг дуулгавартай дагаж чаддаггүй юм бэ? Учир нь чиний дотор маш олон махан биеийн зүйлс, өөрийн чинь хүслийн зүйлс байдаг бөгөөд чи өөрийнхөө замыг зөв зам гэж үргэлж боддог. Та нар номлол сонсохдоо гайхалтай мэдрэмж авч, ямар ч үзэл тээдэггүй хэр нь та нарт ямар нэг зүйл тохиолдоход үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаа ч хяналтаа алдаж, доторх тэрслүү зүйлс чинь өөрсдийгөө илчилдэг. Би та нарыг хэтэрхий тэрслүү гэж хэлж байна, хэрэв та нар Надад итгэхгүй байвал тэмдэглэл хөтөлж болно. Бурханы айлдварыг сонсох бүрдээ зүрх сэтгэлд чинь ямар үзэл, ямар бодол төрж байгааг тэмдэглэж аваад, дараа нь өөрийнхөө дотор байгаа зүйлсийг ухаж, задлан шинжилж, Бурханы үгийн дагуу шалгаад үзвэл тэрслүү байдал чинь хэр их байгааг мэдэх болно. Ийм маягаар хэрэгжүүлэх нь чиний амийн оролтод тустай. Чи бодит байдалтай нүүр тулж, өөрийгөө илчилж зүрхлэх ёстой. Хэрэв өөрийгөө илчилж зүрхлэх юм бол энэ нь чамайг үнэнийг хүлээн авч, үзлээсээ ангижирч, Бурханд дуулгавартай байх зүрх сэтгэлтэй гэдгийг нотолж байна. Чи өөрийгөө орхих ёстой; Бурханыг байнга эсэргүүцэх нь буруу учраас тэгж болохгүй. Бурханд итгэдэг хэр нь Бурханд дуулгавартай байхыг мэдэхгүй байх нь зохисгүй. Бурханыг дуулгавартай дагахад хялбар байх тэр үед чи зүрх сэтгэлдээ амар амгалан, баяр баясгалантай байх болно; Бурханы үгийг уншаад маш их таашаал авч, Бурханд залбирах үедээ хэлэх үгээ олж, Бурханд улам бүр ойртох болно. Бурханыг үргэлж эсэргүүцдэг хүмүүс огт үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэггүй бөгөөд Бурханы үгийг уншихдаа гүйцэд ойлгодоггүй—тэд яаж зүрх сэтгэлдээ амар амгалан, баяр баясгалантай байх вэ? Хүмүүс асуудалтай тулгарах үед тэдний үзэл, төсөөлөл ил гарч ирдэг бөгөөд тэд үүнээс зайлсхийх боломжгүй. Дараа нь чи эргэцүүлэн тунгааж, “Энэ асуудал яаж үүсэв? Ийм үзэл яаж бий болов? Хаанаас үүсэлтэй вэ?” гэж бодох ёстой. Чи Бурханд залбирч, Бурханы үгийг уншиж, энэ асуудлыг сайтар нягталж үзэх ёстой бөгөөд асуудал шийдэгдэхэд чи амийн оролтыг олж авсан байх болно. Хэрэв ийм маягаар асуудлаа бодитоор шийдэхгүй, зарим нэг үзэл тээх нь тийм ч том асуудал биш, хэд хоногийн дараа аяндаа алга болно, алга болчихвол үзэл тээхгүй байна гэсэн үг гэж итгэх юм бол чи өөртөө үзэл байхгүй гэж үргэлж бодох болно, үнэндээ чи үзэл үүсэх үед тэрийг үл тоомсорлож, хойш тавьж байгаа хэрэг юм. Тэр үед чи өөрийгөө ямар ч хор хөнөөл учруулаагүй гэж бодож, дараа нь хор хөнөөл учруулсан гэдгээ огт хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ер нь хүмүүс засалт, харьцалт туулаагүй, ямар нэгэн сөргүү нөхцөл байдалтай тулгараагүй үедээ үзэл тээдэггүй бөгөөд нэгэн цагт үзэл тээж байсан гэдгээ ч мартдаг. Тэд өөрсдийгөө гайхалтай, үнэхээр ямар ч үзэлгүй гэж боддог. Гэвч ямар нэг зүйл тохиолдоход үзэл гарч ирж, тэд Бурханыг эсэргүүцдэг, дараа нь хэсэг хугацааны дараа тэр үзэл нь алга болж, тэд үүнийг мартаж, дахиад л өөрсдийнхөө байдлыг гайхалтай, Бурханы талаар ямар ч үзэл тээдэггүй гэж мэдэрдэг—тэдэнд ямар асуудал байна вэ? Асуудал нь тэд үнэнийг жинхэнэ утгаар ойлгодоггүй, өөрсдийнхөө үзлийг эх үндэс дээр нь шийдвэрлээгүй юм. Тийм ч учраас хэн нэгэн тэдэнтэй үнэний талаар бүрэн дүүрэн нөхөрлөж, улмаар үзэл нь бүрэн шийдэгдэх хүртэл ийм үзлүүд байнга гарч ирдэг. Үзлээ шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг чин сэтгэлээсээ эрж хайх нь зохистой—зөвхөн хоосон сургаалыг ойлгох нь ашиггүй. Үнэнийг ойлгодоггүй хүмүүс өөрсдийнхөө талаар хязгаарлагдмал, өнгөн мэдлэгтэй байдаг. Заримдаа тэдний дотор үзэл үүсэхэд тэд олж илрүүлэх нь байтугай мэдэрч ч чаддаггүй. Шийдэгдээгүй өчүүхэн үзэл нь хэн нэгнийг алдаа гаргахад хүргэхгүй, харин шийдэгдээгүй том үзэл нь түүнийг шууд алдаа гаргахад хүргэдэг. Өөрийгөө таньж мэдэхийн тулд эхлээд өөрийнхөө үзэл, төсөөллийг шийдвэрлэж, байнга гарч ирдэг буруу үзэл бодлоо шийдвэрлэх ёстой. Дараа нь өнгөцхөнөөс эхлээд илүү гүн гүнзгий янз бүрийн завхарсан зан чанараа шийдвэрлэх ёстой, ингэснээр чи үнэн-бодит байдалд аажмаар орох болно. Өөрийгөө таньж мэдэх нь эхлээд өөрийн дотор байгаа үзэл, төсөөллийг мэдэхээс эхэлдэг. Үнэний талаарх ойлголт чинь улам гүнзгийрэх тусам чи өөрийгөө илүү гүн гүнзгий таньж мэдэх болно. Өөрийгөө таньж мэдэхийн тулд чи маш чамбай байх ёстой. Хэрэв өөрийгөө огт таньж чадахгүй бол амийн оролтод орохгүй; амийн оролт нь өөрийгөө танихаас эхэлдэг. Хэрэв чи амийн оролтыг олж авахыг хүсвэл үнэнийг нухацтай эрж хайж, асуудлуудаа шийдвэрлэх боломжийг ашиглах ёстой бөгөөд нэгийг ч орхигдуулж болохгүй. Үзлүүдээ тэмдэглэж авсны дараа үнэнийг эрэлхийлж, өөрийгөө илэн далангүй нээж, нөхөрлөлд оролцож, Бурханы үгийн дагуу тэдгээрийг задлан шинжлэх ёстой. Үнэнийг ойлгосноор ийм үзлүүд бүрэн шийдвэрлэгдэх болно. Хэрэв ижил асуудалтай дахин тулгараад үзэл чинь дахин гарч ирж, зүрх сэтгэл чинь түүнд захирагдах юм бол энэ нь чи үнэнийг үнэхээр ойлгосон бус, харин хоосон сургаалыг л ойлгосон төдий гэдгийг харуулж байна, тийм болохоор үзлүүд чинь хэвээр үлддэг. Үнэнийг жинхэнэ утгаар нь ойлгосон цагт л үзлүүд чинь бүрмөсөн алга болох бөгөөд ирээдүйд дахин гарч ирсэн ч чи үнэнийг ойлгодог учраас тэдгээрийг амархан шийдвэрлэж, эрхшээлд нь орохгүй. Надад хэл дээ, ийм маягаар өөрийгөө таньж, үнэнд ороход хэцүү юу? Маш их хүчин чармайлт шаарддаг уу? Тийм! Өөрийн талаарх мэдлэгт чинь өнгөц зүйлсийг өнгөцхөн таних л орж байгаа бол, чи өөрийгөө биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, Бурханы эсрэг тэрсэлж, Бурханыг эсэргүүцдэг гэж ердөө хэлдэг бол энэ нь жинхэнэ мэдлэг биш, харин хоосон сургаал юм. Чи бодит баримтыг үүнтэй нэгтгэх ёстой: Өөрийнхөө буруу ташаа санаа зорилго, үзэл бодол, утга учиргүй санаа бодол тээдэг ямар ч асуудлыг ил гаргаж, нөхөрлөж, задлан шинжлэх ёстой. Энэ л өөрийгөө үнэхээр таньж мэдэх явдал юм. Зөвхөн өөрийнхөө үйлдэлд тулгуурлан өөрийгөө ойлгож болохгүй; чи гол зүйл нь юу болохыг ойлгож, асуудлын үндсийг шийдвэрлэх ёстой. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа чи өөрийнхөө талаар эргэцүүлж, аль асуудлыг шийдвэрлэж, аль нь хэвээр байгааг нэгтгэн дүгнэх ёстой. Тиймээс чи эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг эрж хайх ёстой. Чи идэвхгүй байж болохгүй, үргэлж бусдаар ятгуулж, түлхүүлж, бүр бурантагтай тэмээ шиг хөтлүүлэх шаардлагагүй; чи амийн оролтод зориулсан өөрийн гэсэн замтай байх ёстой. Чи үнэнтэй зөрчилдөж буй хэлсэн, хийсэн зүйлээ, мөн ямар санаа зорилго чинь буруу байгааг, ямар завхарсан зан чанар илчилснээ харахын тулд өөрийгөө байнга шалгаж байх ёстой. Хэрэв чи ийм маягаар үргэлж хэрэгжүүлж, орж, өөртөө хатуу шаардлага тавьдаг бол аажмаар үнэнийг ойлгож, амийн оролттой болж чадна. Үнэнийг жинхэнээсээ ойлгох үед чи өөрийгөө үнэхээр юу ч биш гэдгээ харах болно. Нэг талаас завхарсан зан чанар чинь ноцтой байна; нөгөө талаас чамд маш их зүйл дутагдаж, чи ямар ч үнэнийг ойлгохгүй байна. Хэрэв чи нэг л өдөр өөрийнхөө талаар үнэхээр сайн мэддэг болох юм бол биеэ тоосон зан гаргахаа больж, олон зүйлд эрүүл ухаантай, дуулгавартай байх болно. Яг одоо гол асуудал нь юу байна вэ? Үзлүүдийн мөн чанарыг нөхөрлөж, задлан шинжилснээр хүмүүс үзэл бий болгодог шалтгааныг ойлгодог; тэд зарим үзлийг шийдвэрлэж чаддаг ч энэ нь үзэл бүрийн мөн чанарыг тодорхой харж чаддаг гэсэн үг биш бөгөөд ердөө өөрсдийнхөө талаар бага зэрэг мэддэг гэсэн үг юм, гэхдээ тэдний мэдлэг хангалттай гүнзгий, тодорхой биш байна. Өөрөөр хэлбэл, тэд өөрсдийнхөө уг чанар-мөн чанарыг тодорхой харж чадахгүй, мөн зүрх сэтгэлд нь үндэслэсэн завхарсан зан чанарыг харж чадахгүй байна. Ийм маягаар хүн өөрийгөө таньж мэдэх нь хязгаарлагдмал. Зарим хүн “Миний зан чанар маш их биеэ тоосон гэдгийг би мэдэж байгаа—энэ чинь би өөрийгөө мэддэг гэсэн үг биш гэж үү?” гэж хэлдэг. Ийм мэдлэг нь хэтэрхий өнгөц юм; энэ нь асуудлыг шийдэж чадахгүй. Хэрэв чи өөрийгөө үнэхээр мэддэг юм бол яагаад хувийн амжилтыг эрэлхийлсээр, байр суурь, онцгойрлыг хүссээр байгаа юм бэ? Энэ нь биеэ тоосон уг чанар чинь арилаагүй байна гэсэн үг. Тиймээс өөрчлөлт чиний бодол санаа, үзэл бодол, үг, үйлдлийн чинь цаана байгаа санаа зорилгоос эхлэх ёстой. Хүмүүсийн хэлж байгаа үгийн ихэнх нь өргөстэй, хортой бөгөөд ярианы өнгө аяс нь биеэ тоосон шинжтэй гэдгийг та нар хүлээн зөвшөөрч байна уу? Тэдний үг нь тэдний санаа зорилго, хувийн санаа бодлыг агуулдаг. Ухаантай хүмүүс үүнийг сонсоод ялган таньж чадна. Зарим хүн биеэ тоосон зан нь илчлэгдээгүй үед ихэнхдээ тодорхой байдлаар ярьж, тодорхой илэрхийлэмжтэй байдаг ч биеэ тоосон зан нь илчлэгдэх үед ааш авир нь тэс өөр байдаг. Заримдаа тэд чанга дуугаар ярьж, заримдаа соёо, сарвуугаа харуулж, толгойгоо өндөрт өргөнө. Тэд өөрсдийгөө гарцаагүй аварга гэж боддог бөгөөд Сатаны муухай дүр төрх энд ил гардаг. Хүн бүрийн дотор янз бүрийн санаа зорилго, завхарсан зан чанар байдаг. Яг л зальжин хүмүүс ярихдаа нүдээ ирмэж, хүмүүсийг нүднийхээ булангаар хардаг шиг энэ үйлдлүүдэд завхарсан зан чанар нуугдаж байдаг. Зарим нь булзайруулсан үгээр ярих бөгөөд бусад хүн яг юу гэх гээд байгааг нь хэзээ ч мэддэггүй. Тэдний үгэнд үргэлж далд утга санаа, арга заль нуугддаг ч гаднаасаа тэд их тайван, төвлөрсөн харагддаг. Ийм хүмүүс бүр илүү зальжин бөгөөд тэдний хувьд үнэнийг хүлээн авна гэдэг маш хэцүү. Тэднийг аврах маш хэцүү байдаг.

Өмнө нь хүмүүс Бурханд итгэхдээ амар амгалан гэр оронтой болж, хийж байгаа бүх зүйл нь саадгүй явахад үргэлж сэтгэл хангалуун байсан бөгөөд энэ нь Бурхан тэднийг үнэхээр хайрлаж, таалдаг гэсэн үг гэж тэд итгэдэг байв. Хэрэв чи ердөө л ийм зүйлд сэтгэл ханах юм бол үнэнийг эрэлхийлэх замд хэзээ ч орохгүй. Амьдрал чинь гаднаа сайн, саадгүй явж байгаад сэтгэл бүү хана; эдгээр өнгөц зүйл чухал биш. Хүмүүсийг аврах Бурханы аврал нь одоо хүмүүсийн дотор гүн гүнзгий шингэсэн Сатантай холбоотой зүйлсийг цэвэрлэж, өөрчлөх, үндсээр нь ухаж гаргах, хүний мөн чанар, уг чанараас гаргаж ирэх явдал юм. Бурхан яагаад үргэлж хүний үзэл бодол, санаа зорилгыг задлан шинждэг вэ? Учир нь хүний уг чанар маш гүн гүнзгий тогтсон байдаг. Бурхан чиний аливааг хэрхэн хийдэг, ямар харагддаг, хэр өндөр болохыг чинь хардаггүй, ямар гэр бүлтэй, ажилтай эсэхийг чинь ч хардаггүй. Бурхан ийм зүйлийг хардаггүй. Асуудлыг чинь мөн чанараас нь, үндсээр нь шийдвэрлэхийн тулд Бурханы хардаг гол зүйл бол чиний мөн чанар юм. Тиймээс Бурхан чамайг ерөөж байна гэж бодоод зөвхөн амар амгалан гэр орон, бүх зүйл саадгүй явж байгаад сэтгэл ханаж болохгүй. Энэ бол буруу. Ийм гадаад зүйлсийн араас хөөцөлдөж, тэрүүндээ баригдахыг өөртөө бүү зөвшөөр. Хэрэв чи ийм зүйлд сэтгэл ханаж байгаа бол Бурханд итгэх итгэлдээ эрэлхийлж буй зорилго чинь хэтэрхий доогуур байгааг харуулж байгаа бөгөөд чи Бурханы шаардлагад хүрэхэд дэндүү хол байна. Чи зан чанар, хүн чанар, мөн Бурханд итгэх итгэлдээ баримталж буй санаа зорилго, үзэл бодлоосоо эхлэн зан чанарын өөрчлөлтөд анхаарах ёстой. Ийм маягаар Бурханд дөнгөж итгэж эхэлсэн, эсвэл Бурханыг хараахан хүлээн аваагүй байгаа хүмүүс чамтай харьцах үедээ харагдах байдлаас чинь чамайг өөрчлөгдсөнийг, чиний эрэлхийлж буй зүйл үнэн хэрэгтээ өөр гэдгийг чинь харж чадна. Тэд “Бурханд итгэх итгэлээс бид илүү их мөнгө олж, байр суурьтай болох, хүүхдүүд минь коллежид элсэж, охид минь тохирсон ханиа олоосой гэж эрэлхийлдэг. Чи яагаад ийм зүйлийг эрэлхийлдэггүй юм бэ? Чи ийм зүйлийг ялгадас, ямар ч үнэ цэнгүй гэж харах юм. Тэгвэл чи яаж Бурханд итгэх юм бэ?” гэж хэлдэг. Тэгээд чи тэдэнтэй туршлага чинь ямар байдаг, чамд ямар завхарсан зан чанар байдаг, Бурхан чамайг хэрхэн засаж, харьцаж, гэсгээж, шүүдэг, өөрийгөө хэрхэн эргэцүүлж, ойлгодог, яаж гэмшиж, өөрчлөгддөг талаараа тэдэнтэй нөхөрлө. Хүмүүс чамтай уулзах үедээ чиний нөхөрлөл ямар бодит болохыг, тэднийг ямар нэг хэмжээгээр хангаж, тэдэнд ашиг тустай байгааг, мөн чамайг зүгээр л хүмүүсийг ятгаж, ухуулахын тулд өнгөцхөн номлол хийдэггүй гэдгийг мэдэрнэ. Чи амийн оролт, өөрийгөө танин мэдэх тухай ярьж чадах бөгөөд энэ нь чамайг үнэхээр шинэ эриний хүн, үнэхээр шинэ хүн гэдгийг батлах болно. Одоо ч гэсэн өнгөрсөн үеийн зүйлсийн талаар ярьж, “Би Эзэн Есүст итгэдэг байсан, намайг хаашаа ч ажиллахаар явсан Ариун Сүнс агуу ажил хийж байсан. Намайг сайн мэдээ түгээх үед олон хүн намайг сонсохыг хүсэж, миний залбирсан хүн бүр маш хурдан дээрддэг байсан...” гэж хэлдэг хүмүүс бий. Тэд ийм зүйл ярьсан хэвээр байгаа, энэ нь маш хоцрогдсон зүйл юм! Та нар үнэн, амийн оролт, зан чанарын өөрчлөлт, өөрийгөө мэдэх гэх зэрэг амийн оролттой холбоотой мөн чанарт хамаарах зүйлсийн талаар ярихад илүү их цаг зарцуулах хэрэгтэй. Үнэнтэй ямар ч хамаагүй асуудал бүү ярь. Үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл та нар зарим нэг үнэн-бодит байдлыг олж авна. Одоогийн биеийн хэмжээг чинь харгалзан үзвэл та нар амиар хангах ажил хийж, эсвэл асуудлыг шийдвэрлэхэд үнэнийг ашиглаж чаддаггүй. Та нар хүмүүсийг ятгаж, уриалж, “Бурханд битгий дуулгаваргүй бай, Бурханыг бүү эсэргүүц. Бид маш их завхарсан ч гэлээ Бурхан биднийг мөн л авардаг, бид Түүний үгийг анхаарч, Түүнд дуулгавартай байх ёстой” гэж хэлж л чадна. Үүнийг сонссоныхоо дараа хүмүүс хоосон сургаал ойлгодог ч эрч хүчгүй хэвээр байдаг бөгөөд Бурханы үгийг хэрхэн хэрэгжүүлж, туулахаа мэддэггүй. Удирдагч, ажилчдын хувиар та нар бас үнэн-бодит байдалгүй байгааг энэ нь нотолдог. Хэрвээ та нар өөрсдөө оролтод хүрээгүй бол яаж бусдыг хангаж чадах юм бэ? Та нар одоо ч өөрийгөө мэддэггүй тул бусад хүмүүсийн бэрхшээл, завхарсан зан чанарын уг үндэст хүрч чаддаггүй бөгөөд гол түлхүүр нь юу болохыг ухаарч чаддаггүй. Иймээс чуулган дахь ажлаа амиар хангана гэдэг та нарын хэрээс хэтэрсэн зүйл бөгөөд та нар зөвхөн хүмүүсийг ятган, сайн байж, чин сэтгэлээсээ дуулгавартай дага гэж хэлээд бодит асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Та нар үнэнийг үнэхээр ойлгоогүй, ямар ч амийн оролттой болоогүй гэдгийг чинь энэ нь хангалттай нотолдог. Та нарын ихэнх нь сүнслэг хоосон сургаал, хоосон теологийн онол номлож л мэддэг боловч амиар хангаж чаддаггүй; тийм болохоор та нарын биеийн хэмжээ дэндүү жаахан. Бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэл бодол чинь хараахан өөрчлөгдөөгүй. Чиний ойлголт, санаа зорилго хэвээр үлддэг. Өөрийнхөө асуудлыг шийдвэрлээгүй байж бусдаас өөрчлөгдөхийг хүсэж байгаа бол чамд урагшлах зам байх уу? Чи бусдыг хангаж чадах уу? Тэдний асуудлыг шийдвэрлэж чадах уу? Хэрэв чи эдгээрээс нэгийг нь ч хийж чадахгүй бол бусдаас өөрчлөгдөхийг хүсээд ямар үр дүнд хүрч чадах вэ? Хэрвээ чи зөвхөн хүмүүсийг сургаж, ухуулахын тулд бичиг үсэг, хоосон сургаал л номлож чаддаг бол бусдад үнэнийг ойлгуулж чадах уу? Чи өөрөө Бурханы ажлын талаар жинхэнэ ойлголтгүй бол Бурханы сонгосон хүмүүс нөхөрлөлийг чинь сонсоод Бурханы ажлыг ойлгож чадах уу? Чи өөрөө үүргээ зарчимгүйгээр гүйцэтгэдэг байж яаж Бурханы сонгосон хүмүүсээр үүргийг нь сайн гүйцэтгүүлэх юм бэ? Тэд яаж Бурханыг дагах эрч хүчийг олж авах юм бэ? Удирдагч, ажилчны үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүс чуулган дахь янз бүрийн хүмүүсийн байдал, тэдний дундаас хэн нь Бурханы үг, ажлын талаар туршлагатай, ойлголттой, хэн нь үнэхээр өөрийгөө мэддэг, үнэхээр гэмшдэг талаар ойлгож, сайн мэддэг байх ёстой. Эдгээрийг сайн мэддэг удирдагч, ажилчид зарим нэг бодит ажлыг гүйцэтгэх чадвартай байх болно. Үүргээ гүйцэтгэхдээ хамт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь яг чам шиг өөрийгөө огт таньж мэдэхгүйгээр бусдыг сургадаг бол чи ч гэсэн үнэн-бодит байдлыг эзэмшээгүй, өөрийгөө танин мэддэггүй бөгөөд та хоёрын хооронд ямар ч ялгаа байхгүй гэдгийг баталж байна. Та нар өмнө нь энэ зүйлийг бодож үзэж байсан уу? Та нар “Надад эрх мэдэл өгөгдсөн, би байр суурьтай боллоо, би чуулганы албан тушаалтан, одоо би бусдад сургамжлах газартай боллоо” гэхээ л мэддэг. Чи байр суурь, нэр хүндэд, яаж бусдыг сургаж, номлол хийх вэ гэдэгт, бусдыг үгэндээ оруулж, хэд хэдэн чуулганд нөлөөтэй болж, өндөр нэр хүнд олж авч, байр сууриа баттай тогтоохын тулд юу хэлэх вэ гэдэгт л анхаардаг. Зөвхөн ийм зүйлд анхаарч байгаа нь чамайг төөрөлдсөнийг нотолж байна. Хуучин эрин үеэс шинэ эрин үед орно гэдэг нь хүмүүсийн хийх, хэлэх арга барил өөрчлөгдөөд зогсохгүй илүү өндөр оролттой болж, илүү өндөр төлөөс төлж, махан биеэ бүрмөсөн орхиж, махан биеийн дуртай зүйлсээсээ татгалзаж, зөвхөн үнэнийг өөрсдийнхөө амь болгон эрэлхийлж, жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулахыг тэднээс бас шаарддаг. Зөвхөн ийм маягаар тэд үнэхээр бүрэн өөрчлөгдөж чадна. Шинэ ажил хийхдээ Бурхан хүнд заавал шинэ шаардлага тавих ёстой бөгөөд тэдгээр хуучин, уламжлалт үзэлтэй зууралдсанаар хүн зөвхөн ажлыг удаашруулдаг. Зарим хүн Библид сохроор итгэдэг бөгөөд түүнээс хэзээ ч салдаггүй. Ингэснээр тэд амийг олж авч, Бурханыг мэдэж чадах уу? Үгүй, огт чадахгүй. Фарисайчууд үеэс үед Библийг уншиж байсан хэр нь эцэст нь үнэнийг илэрхийлж байсан Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон. Яаж ийм зүйл болов? Тэд Библийг үнэхээр ойлгосон бол Бурханыг мэдэх ёстой байсан бөгөөд Эзэн Есүсийг ирэх үед Түүнийг угтан авч, яллахгүй байх байсан. Одоо хүртэл энэ асуудалд хандахдаа ойлголтгүй байгаа хүмүүс олон байна. Тэд зүрх сэтгэлдээ Бурхан одоо хэчнээн олон айлдвар айлдсан ч Библийг уншиж, түүнээс салах ёсгүй гэж үргэлж боддог. Энэ нь эцэстээ тэд Библид бичигдсэн их зүйлийг санаж чаддаг ч Бурханы одоо илэрхийлж буй үнэнийг ойлгож, хэрэгжүүлж чадахгүй гэсэн үг юм. Эцэст нь тэд ямар ч бодитой туршлагын гэрчлэл хийдэггүй бөгөөд таягдан хаягдана. Ингэх нь ичгүүртэй биш гэж үү? Үнэн хэрэгтээ одоо Библийг байнга уншдаг ч Бурханы үгийг дэндүү бага уншдаг олон хүн байдаг. Ингэх нь ухаалаг хэрэг үү, мунхаг хэрэг үү? Өмнө нь хүмүүс Эзэнд итгэх үедээ асар их урам зоригтой байх нь агуу амьтай, сайн итгэдэг гэсэн үг гэж үздэг байсан. Зөвхөн урам зориг байгаад зан чанарын өөрчлөлт байхгүй бол Бурхан хүнийг сайшаахгүй гэж одоо хэлэхэд зарим хүн Бурхан энэ хүмүүст шударга бус хандлаа гэж үргэлж боддог. Би өмнө нь зарим нэг ийм хүмүүстэй харьцаж байсан бөгөөд тэдний зарим нь үүнийг хүлээж авахгүй, тийм хүмүүсийг өмөөрөн “Тэд олон жил Бурханд итгэсэн. Төлөөс төлж, асар их зовлон амссан, тэд ямар нэгэн хувь нэмэр оруулаагүй ч шаргуу хөдөлмөрлөсөн. Чи тэдэнд яаж ингэж хандаж чадаж байна аа?” гэж хэлдэг. Зарим хүн үзэл бодлоо засаж залруулж чаддаггүй. Үүнийг ойлгоход хэцүү байна уу? Хүмүүс бусад хүний аливааг гаднаа яаж хийж байгааг нь хардаг бол Бурхан мөн чанарыг нь хардаг бөгөөд энэ нь асар ялгаатай зүйл юм. Гаднаа хэр их үнэн сүсэгтэй харагдаж, хэр сайн ярьж чаддаг, хэр их ийш тийш гүйж, төлөөс төлж байгааг нь л чи хардаг. Тэд хэр их үзэл тээдэг, хэчнээн өөрийгөө зөвтгөж, биеэ тоодог болохыг чи яагаад хэлэхгүй байна вэ? Чи яагаад эдгээр зүйлийг харахгүй байна вэ? Тийм учраас та нарын аливаа зүйлийн талаарх үзэл бодол хэтэрхий хуучинсаг, хоцрогдсон хэвээр байна гэж Би хэлж байна. Бурхан одоо хүмүүсийн гаднаа төлдөг төлөөсийг хардаггүй; Тэр төлсөн төлөөс эсвэл хөрөнгийн чинь тухай, мөн хэр их зовж шаналсныг чинь ярьдаггүй. Тэр чиний мөн чанарыг хардаг. Өмнөх үеийн хүмүүсийг ашиглах зарчим юу байсан бэ? Хэн нь асар их урам зоригтой байна, хэн нь ийш тийш гүйж, өөрийгөө зарлагадаж чадаж байна, хэн нь Бурханд хамгийн удаан итгэсэн, хэн нь хамгийн ахмад настай бөгөөд гэрлээгүй байна, энэ тодорхойлолтод нийцэх тусам тухайн хүний нэр хүнд нь нэмэгдэж, удирдагч болох илүү чадамжтай байсан. Ийм зүйл одоо чухал биш болсон. Хүний мөн чанар нь чухал, учир нь Бурханд итгэх гол зүйл бол хүний мөн чанар нь ямар болох, Бурханыг шүтэн мөргөж чаддаг эсэх, Бурханы шинэ ажлыг хүлээн авч чаддаг эсэх юм. Одоо Бурхан махбод болж ирсэн ч чи Түүнийг мэдэхгүй байгаа бол энэ нь чиний мөн чанарын талаар юу хэлж байна вэ? Мөн чанар чинь Бурханыг эсэргүүцдэг биш гэж үү? Энэ нь үзэл бодол, санаа зорилго чинь Бурхантай нийцэж чаддаг эсэхээс хамаарна. Хэрэв чи үнэн замыг хүлээн авч, өмнөх санаа зорилго, үзлээ орхиж чадвал чам шиг ийм хүмүүсийг Бурхан хүлээн авч, ерөөж чадна. Бурхан Өөрийн ажилд хүмүүсийг ашигладаг зарчмууд байдаг. Тэр чиний хөрөнгө, гэр бүлийн байдал, нэр хүнд, байр суурийг хардаггүй. Тэр Өөрийг нь эсэргүүцдэг хүмүүсийг ашигладаггүй, ашиглалаа гээд зөвхөн Түүний ажлыг хойшлуулах бус уу? Хүмүүс үргэлж хөрөнгийнхөө тухай ярьдаг, хэмжээлшгүй их биеэ тоосон байдаг, тэд бол диаволууд! Бид тахил өргөх, өөрийгөө зарлагадах, хөрөнгө мөнгө, нэр хүнд зэрэг зүйлийн талаар ярьдаггүй. Эдгээр зүйлийн талаар ярих нь шал хэрэггүй! Бурханд хамгийн чин сэтгэлээсээ хандаж, Бурханыг дуулгавартай дагахыг хамгийн их хүсдэг хэн бүхэн үнэн-бодит байдалтай болно, бид ийм хүмүүсийг сайшаадаг. Гаднаас нь харахын хэрэг байна уу? Хүний хувьд зарим зүйл гаднаасаа өөрчлөгдөж болох ч уг чанарт нь байгаа олон зүйл өөрчлөгдөөгүй бөгөөд хэзээ нэгэн цагт гарч ирэх болно. Тийм учраас чи эдгээр зүйлийг мэдэж, тэдгээрийг ил гаргах ёстой. Хүний уг чанарт маш олон зүйл байдаг! Мэдээжийн хэрэг, хүний уг чанар биеэ тоосон, өөрийгөө зөвтгөдөг, тэрслүү байдаг бөгөөд эдгээр нь хамгийн том, хамгийн үндсэн асуудлууд юм. Эдгээрээс гадна хүний дотор хэд хэдэн завхарсан зан чанар бас байдаг. Тиймээс өөрийгөө таньж мэдэх нь энгийн зүйл биш. Тодорхой хэмжээний хэв чанартай хүмүүс ямар нэг буруу зүйл хийх юм уу нүгэл үйлдэхдээ амархан ухаарч, ойлгоно. Гэсэн хэдий ч тэдний уг чанар, зан чанарт байгаа зүйлс, ялангуяа гол сул талуудтай холбоотой зүйлс нь тэдний хувьд олж харж, мэдэхэд хамгийн хэцүү байдаг. Та ямар нэг буруу зүйл хийгээд Бурханд залбирах юм уу, эсвэл нүгэл үйлдээд Бурханд улайдаг бол энэ нь өөрийгөө таньж мэддэг гэсэн үг гэж битгий бодоорой. Энэ нь өөрийгөө танин мэдэхээс хол зүйл юм! Надад итгэхгүй байгаа бол зүгээр л яваад хараарай. Магадгүй нэг өдөр чамд ямар нэг асуудал тулгарч чи унах өдөр ирэх болно, эсвэл магадгүй чи баривчлагдаж, нэг шөнийн дотор Иудас болж, мэгдэх үе ирж болно. Хэрэв чи амийн оролтод орохыг хүсэж байвал эхлээд өөрийгөө мэдэх ёстой; Хэрэв чи зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэхийг хүсэж байвал тэр тусмаа Бурханы үгээр дамжуулан өөрийгөө эргэцүүлж, мэдэх ёстой. Өөрийгөө танин мэдэхэд урагшлах замтай болж, өөрийгөө улам гүнзгий мэддэг болж, үнэнийг хэрхэн хэрэгжүүлэхээ мэддэг болох үед чи аяндаа амийн оролтод орох болно. Зан чанарын өөрчлөлт чинь бас энэ үеэс эхэлдэг. Хэрэв чи үнэхээр өөрийгөө мэдэж чаддаг бол амийн оролтод орж, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэх замтай болох бөгөөд ийм зүйл чамд илүү хялбар болно.

1995 оны сүүлч

Өмнөх: Бурхан, хүн хоёрын харилцааг залруулах нь чухал

Дараах: Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы захиргааны зарлигийн тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих