4-Р БҮЛЭГ

Бүх хүн идэвхгүй байдлаас идэвхтэй байдал руу шилжсэнийхээ дараа биеэ тоож, хяналтаа алдахыг болиулахын тулд айлдварынхаа сүүлчийн бүлэгт Бурхан, Өөрийн ардуудад тавих хамгийн өндөр шаардлагынхаа талаар нэгэнтээ ярьсан—Өөрийнхөө удирдлагын төлөвлөгөөний энэ үе шатан дахь Өөрийн хүслийн талаар Бурхан хүмүүст нэгэнтээ хэлсэн—Бурхан, Өөрийнх нь үгийг эргэцүүлж, эцэстээ Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар шийдэхэд нь тэдэнд туслахын тулд боломж олгосон. Хүмүүсийн нөхцөл байдал эерэг байх үед Бурхан, хэрэг явдлын нөгөө талын талаар хүмүүсээс нэн даруй асуулт асууж эхэлдэг. Тэрээр хүмүүсийн хувьд танин мэдэхэд хэцүү цуврал асуулт асуудаг: “Намайг хайрлах та нарын хайр ариун бусаар сэвтсэн үү? Надад өгсөн үнэнч байдал чинь цэвэр бөгөөд чин сэтгэлийнх байсан уу? Миний талаарх та нарын мэдлэг үнэн байсан уу? Та нарын зүрх сэтгэлд Би хэр их зай эзэлж байсан бэ?” гэх мэт. Энэ догол мөрийн эхний хэсэг дэх хоёр зэмлэлийг үл тооцвол үлдсэн хэсэг нь бүгд асуулт байгаа. Ялангуяа “Миний айлдварууд та нарын эмзэг газрыг онож цохисон уу?” гэдэг нь тун тохиромжтой асуулт бөгөөд хүмүүсийг өөрсдөөсөө: “Бурханыг гэх хайр минь үнэхээр үнэнч бил үү?” хэмээн өөрийн эрхгүй асуухад хүргэж, тэдний зүрх сэтгэлийн гүн дэх хамгийн нууц зүйлсийг нь үнэхээр онож чаддаг асуулт юм. Зүрх сэтгэлдээ хүмүүс, үйлчилж байсан өнгөрсөн үеийнхээ туршлагуудыг өөрийн эрхгүй дурсдаг: Тэд өөрийгөө уучилдаг зан, өөрийгөө зөвтгөдөг байдал, ихэрхүү, маадгар, бардам, аархуу занд автсан байлаа. Тэд торонд баригдсан том загас мэт байсан ба—энэхүү торонд унасны дараа тэдний хувьд өөрсдийгөө чөлөөлөхөд амаргүй байв. Түүнчлэн тэд байнга цадиггүй байсан, тэд Бурханы хэвийн хүн чанарыг удаа дараа мэхэлж, хийсэн бүхэндээ өөрсдийгөө эн тэргүүнд тавьдаг байлаа. “Үйлчлэл үзүүлэгч” гэж нэрлэгдэхээсээ өмнө тэд эрч хүчээр дүүрэн барын зулзага шиг байв. Хэдийгээр тэд өөрсдийнхөө анхаарлыг амь руу бага зэрэг хандуулж байсан боловч заримдаа хийсэн дүр үзүүлдэг; боолуудын адилаар тэд Бурханд хайхрамжгүй ханддаг байлаа. Үйлчлэл үзүүлэгч болж илчлэгдсэн хугацаандаа тэд сөрөг, хоцрогдмол болж, уй гашуугаар дүүрсэн, мөн Бурханы талаар гомдоллож, сэтгэлээр унан толгойгоо унжуулдаг байсан гэх мэт. Тэдний өөрсдийнх нь гайхалтай, сэтгэл хөдөлгөм түүхүүд оюун санаанд нь хадгалагддаг. Тэдний хувьд бүр унтахад ч хэцүү болдог ба тэд өдрийн цагийг ухаан мэдрэлгүй өнгөрүүлдэг. Тэд хоёр дахь удаагаа Бурханаар таягдуулж, Үхэгсдийн орон руу унасан бөгөөд зугтах чадваргүй байгаа мэт санагддаг. Хэдийгээр Бурхан эхний догол мөрөнд хэдэн хэцүү асуулт тавихаас өөрийг хийгээгүй боловч сайтар уншвал, Бурханы зорилго нь зөвхөн асуулт тавихын тулд л эдгээрийг асуусан юм биш гэдгийг тэдгээр нь харуулдаг; илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах ёстой, илүү гүнзгий түвшний утга учир тэдгээрт агуулагддаг.

Бурхан, өнөөдөр бол эцсийн эцэст өнөөдөр бөгөөд өчигдөр аль хэдийн өнгөрсөн тул өнгөрснөө дурсан санах ямар ч хэрэггүй гэж нэгэнтээ хэлсэн боловч яагаад Тэр энд байгаа эхний өгүүлбэрт хүмүүсээс асуулт асууж, тэднийг өнгөрснөө дурсан санахад хүргэсэн бэ? Бодоод үз: Яагаад Бурхан өнгөрснөө дурсан санагалзахгүй байхыг хүмүүсээс гуйдаг ч бас үүний талаар эргэн санадаг юм бэ? Бурханы үгэнд алдаа байж таарах уу? Эдгээр үгийн эх сурвалж буруу байж таарах уу? Угаасаа Бурханы үгэнд анхаарал хандуулдаггүй хүмүүс тийм гүн гүнзгий асуулт асуухгүй. Гэхдээ одоохондоо энэ талаар ярих хэрэггүй. Эхлээд Би дээр буй “яагаад” гэдгийг тайлбарлая. Мэдээж, Тэр хоосон үг хэлдэггүй гэж Бурхан нэгэнтээ хэлснийг хүн бүхэн мэдэж байгаа. Хэрвээ Бурханы амнаас үг гарсан л бол тэдгээрт зорилго болон ач холбогдол байгаа—энэ нь асуудлын голыг хөнддөг. Хүмүүсийн хамгийн том алдаа дутагдал нь өөрсдийн муу ёрын байдлыг өөрчлөх чадваргүй байдал болон хөшүүн хойрго хуучин уг чанар нь юм. Өөрсдийгөө илүү тодорхой, бодитоор мэдэх боломжийг хүмүүст олгохын тулд, Бурхан эхлээд тэднээр өнгөрснийг нь дурсан сануулдаг ба ингэснээр тэд өөрсдийнхөө талаар илүү гүнзгий эргэцүүлэн бодож, тэрчлэн Бурханы ганц ч үг дэмий хоосон байдаггүй, Бурханы бүх үг өөр өөр хүмүүст өөр өөр түвшинд хэрэгждэг гэдгийг мэдэж авч болох юм. Өмнө нь, Бурханы хүмүүстэй харьцаж байсан байдал тэдэнд Бурханы талаар бага зэрэг мэдлэг олгож, Бурханд хандах чин сэтгэлийг нь бага зэрэг үнэнч болгож байсан. “Бурхан” хэмээх үг хүмүүс болон тэдний зүрх сэтгэлд ердөө 0.1 хувийг л эзэлдэг. Ийм хэмжээнд хүрэх нь Бурхан асар их хэмжээний аврал гүйцэтгэсэн гэдгийг харуулдаг. Энэ бүлэг хүмүүст—агуу улаан лууд дарлагдаж, Сатанд эзэмдүүлсэн бүлэгт—Бурхан ийм ихийг гүйцэтгэсэн болохоор тэд хүссэнээрээ хийж зүрхэлдэггүй гэж хэлж болох юм. Яагаад гэвэл Бурханы хувьд Сатанаар эзэмдүүлчихсэн хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн зуун хувийг эзлэх нь боломжгүй билээ. Дараагийн алхамд Бурханы талаарх хүмүүсийн мэдлэгийг өсгөхийн тулд Бурхан, өнгөрсөн үеийн үйлчлэл үзүүлэгчдийн нөхцөл байдлыг өнөөдрийн Бурханы ардуудын нөхцөл байдалтай харьцуулсан, тэгснээрээ хүмүүсийн ичгүүрийн мэдрэмжийг өсгөхүйц тодорхой ялгааг бий болгосон юм. Бурханы хэлсэнчлэн, “өөрсдийн ичгүүрийг нуух газар хаа ч байхгүй.”

Иймээс Бурхан зүгээр л асуулт тавихын төлөө асуулт асуугаагүй гэж Би яагаад хэлсэн бэ? Эхнээс нь дуустал сайтар уншвал, Бурханы тавьсан асуултууд нэвт илчлээгүй хэдий боловч тэдгээр нь бүгд, хүмүүсийн Бурханд хандах үнэнч байдал болон Бурханы талаарх мэдлэгийн хэмжээг хэлсэн гэдгийг харуулдаг; өөрөөр хэлбэл, тэдгээр нь хүмүүсийн өрөвдөлтэй, бодит байр байдлыг хэлсэн ба тэдний хувьд энэ талаар ярихад хэцүү байдаг. Үүнээс, хүмүүсийн биеийн хэмжээ хэтэрхий жаахан, Бурханы талаарх мэдлэг нь хэтэрхий өнгөцхөн, Бурханд хандах үнэнч зан нь хэтэрхий бохир, бузар гэдгийг харж болно. Бурханы хэлсэнчлэн, бараг бүх хүн булингартай усанд загасчилдаг ба зөвхөн тоо бүрдүүлэхийн тулд л байдаг. Бурхан “Та нар Миний ард байх эрхгүй гэдэгтээ үнэхээр итгэдэг үү?” хэмээн хэлэх үед эдгээр үгийн жинхэнэ утга нь, бүх хүний дундаас нэг нь ч Бурханы ард байхад тохирохгүй гэдэг юм. Гэвч илүү их үр нөлөө үзүүлэхийн тулд Бурхан асуулт асуух аргыг ашигладаг. Энэхүү арга барил нь тэдний зүрх сэтгэлд нэвтрэхдээ, хүмүүсийг хайр найргүйгээр дайран довтолж, цавчиж, хөнөөж байсан өнгөрсөн үеийн үгээс хамаагүй илүү үр дүнтэй юм. Бурхан “Та нар Надад үнэнч биш, та нарын үнэнч байдал бохирдсон, Би та нарын зүрх сэтгэлд үнэмлэхүй байр эзэлдэггүй... Би чамд өөрөөсөө нуугдах ямар ч газар үлдээхгүй, учир нь та нарын хэн нь ч Миний ард байхад хангалтгүй” гэх мэтийн муйхар, сонирхолгүй зүйлийг шууд хэлсэн гэж бодоод үз. Та нар энэ хоёрыг харьцуулан үзэж болох юм: Тэдгээрийн агуулга адилхан боловч аль алиных нь өнгө аяс өөр. Асуулт ашиглах нь хамаагүй илүү үр дүнтэй. Тиймээс ухаалаг Бурхан эхний өнгө аясыг ашигладаг ба энэ нь Түүний үг хэлэх чадварыг харуулдаг. Энэ нь хүний хүршгүй зүйл бөгөөд иймээс Бурхан “Хүмүүс бол Надаар ашиглагддаг багаж хэрэгсэл төдий, тэдний хоорондох цорын ганц ялгаа гэвэл зарим нь дорд, зарим нь эрхэм нандин байдаг” хэмээн хэлсэнд гайхах юмгүй.

Үргэлжлүүлэн уншъя. Бурханы үг хурднаар, асар их хэмжээгээр ирж, хүмүүст амьсгаа авах боломж бараг олгодоггүй, учир нь Бурхан хүнд огтхон ч зөөлөн ханддаггүй. Хүмүүсийг дээд зэргээр харамсаж байх үед Бурхан тэдэнд дахин нэгэнтээ ийнхүү анхааруулсан: “Хэрвээ та нар дээрх асуултуудыг огт анзаарахгүй байгаа бол энэ нь чи булингартай усанд загасчилж байгаа ба зүгээр л тоо бүрдүүлж байгааг харуулах бөгөөд Миний урьдчилан тогтоосон цагт чи гарцаагүй таягдагдаж, хоёр дахь удаагаа ёроолгүй ангалд хаягдана. Энэ бол Миний анхааруулсан үгс бөгөөд эдгээрийг хөнгөнөөр авч үзсэн хүмүүс Миний шүүлтэд өртөж, товлосон цагт гай зовлонд дайрагдана.” Ийм үгийг уншаад хүмүүс ёроолгүй ангал руу хаягдсан байх үеэ бодохгүй байж чадахгүй: Гай гамшгаар заналхийлүүлж, Бурханы захиргааны зарлигаар удирдуулсан, өөрсдийнх нь төгсгөл тэднийг хүлээж, урт удаан хугацаанд гутарч, хямран, амархан өвдөж, зүрх сэтгэл доторх уйтгар гунигаа өөр хэнд ч хэлж чадахгүй байсан—үүнтэй харьцуулахад тэд махан биеэсээ салсан нь хамаагүй дээр байв... Үүнийг бодохоороо тэд гутрахгүй байж чаддаггүй. Өмнө нь ямар байсан, өнөөдөр ямар байгаа болон маргааш ямар байхаа бодохоор тэдний зүрх сэтгэл дэх уй гашуу нэмэгдэж, өөрийн эрхгүй дагжин чичирч эхэлдэг ба тиймээс тэд Бурханы захиргааны зарлигаас улам айдаг. “Бурханы ард” хэмээх нэр томьёо нь бас ярих арга барил байж болох юм гэж тэдэнд санагдахад зүрх сэтгэл дэх баяр хөөр нь нэн даруй гутрал болон хувирдаг. Бурхан тэднийг цохихын тулд гол сул талыг нь ашигладаг ба энэ мөчид Тэр, хүмүүсийн оюун санааг үргэлж өдөөн хатгаж, Бурханы үйл хэрэг ойлгохын аргагүй, Бурханд хүрэхийн аргагүй, Бурхан ариун агаад цэвэр, мөн тэд Бурханы ардын нэг байхад тохирохгүй хэмээх мэдрэмжийг нь өсгөн, Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг эхэлж байгаа. Үүний үрээр тэд хоцорч зүрхлэлгүй, өөрсдийгөө сайжруулахын тулд хичээл чармайлтаа нэмэгдүүлдэг.

Дараа нь хүмүүст сургамж өгч, өөрсдийгөө мэдэж, Бурханыг хүндэлж, Бурханаас эмээхэд тэднийг хүргэхийн тулд Бурхан, Өөрийн шинэ төлөвлөгөөг эхэлдэг: “Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл олон хүн Миний үгэнд дуулгаваргүй хандсан бөгөөд тиймээс Миний дахин сэргээлтийн урсгалаас хаягдаж, таягдуулсан; эцэст нь тэдний бие үгүй болж, сүнс нь Үхэгсдийн орон руу хаягдсан бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн тэд хатуу шийтгэлд өртөж байна. Олон хүн Миний үгийг дагасан боловч тэд Миний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийн эсрэг явсан ба... зарим нь...” Эдгээр нь бодит жишээ юм. Эдгээр үгэнд Бурхан, эрин үеүдийн турш дахь Бурханы үйл хэргийг мэдэгдэхийн тулд Бурханы бүх ардад бодит анхааруулга өгөөд зогсохгүй мөн сүнсний ертөнцөд тохиолдож байгаа зүйлсийн нэг хэсгийн талаарх дам зураглалыг өгдөг. Энэ нь, Бурханд хандах тэдний дуулгаваргүй байдлаас ямар ч сайн зүйл гарахгүй гэдгийг мэдэх боломжийг хүмүүст олгодог. Тэд үүрдийн ичгүүрийн тэмдэг болох ба Сатаны биелэл, Сатаны хуулбар болох болно. Бурханы зүрх сэтгэлд, энэ талын утга нь хоёрдогч ач холбогдолтой байдаг, учир нь эдгээр үг хүмүүсийг аль хэдийн дагжин чичрүүлж, балмагдуулж орхисон билээ. Үүний эерэг тал нь, хүмүүс айн чичрэхдээ ч бас сүнсний ертөнцийн зарим нэг нарийн учрыг—гэхдээ зөвхөн заримыг нь л олж мэддэг, иймээс Би бага зэрэг тайлбар өгөх ёстой. Сүнсний ертөнцийн хаалганаас, бүх төрлийн сүнс байдгийг харж болно. Гэхдээ зарим нь Үхэгсдийн оронд, зарим нь тамд, зарим нь галт нууранд, зарим нь ёроолгүй ангалд байдаг. Энд нэмж хэлэх зүйл Надад байна. Өнгөцхөн хэлбэл, энэ сүнснүүдийг байгаа газрынх нь дагуу ангилж болно; гэхдээ нарийн ярих юм бол заримтай нь Бурханы гэсгээлт шууд харьцдаг, зарим нь Бурханаар ашиглагддаг Сатаны хүлээсэнд байдаг. Илүү тодорхой хэлбэл, тэдний орчин нөхцлийн ноцтой байдлаас хамааран гэсгээлт нь өөр байдаг. Одоо Би дахиад жаахан тайлбарлая. Бурханы гараар шууд гэсгээгдэж байгаа хүмүүсийн сүнс газар дээр байдаггүй ба тэд дахин төрөх боломжгүй гэсэн үг юм. Сатаны эзэмшил доорх сүнснүүд буюу “Миний дайснууд болсон” гэж Бурханы хэлсэн дайснууд нь газар дэлхийн хэрэг явдалтай холбоотой байдаг. Газар дээрх янз бүрийн муу ёрын сүнснүүд нь бүгд Бурханы дайсан, Сатаны зарц бөгөөд тэдний оршин тогтнолынa учир шалтгаан нь Бурханы үйл хэргийг тодруулж өгөх явдал юм. Тиймээс Бурхан “Энэ хүмүүс Сатанд олзлогдоод зогсоогүй, мөнхийн нүгэлтнүүд болж, Миний дайснууд болсон ба тэд Намайг шууд эсэргүүцдэг” гэж хэлдэг. Дараа нь Бурхан ийм төрлийн сүнсний төгсгөлийн талаар хүмүүст хэлсэн: “Тийм хүмүүс бол Миний хилэнгийн оргил дахь Миний шүүлтийн байнууд.” Бурхан бас тэдний одоогийн нөхцөл байдлыг ийнхүү тодорхой болгосон: “өнөөдөр ч гэсэн тэд сохор хэвээр байж, харанхуй гяндан дотор байсаар байна.”

Бурханы үгийн үнэн зөв байдлыг хүмүүст харуулахын тулд Бурхан бодит жишээг нотолгоо болгон (Түүний ярьдаг Паулын тохиолдол) ашигладаг, ингэснээр Түүний анхааруулга хүмүүст илүү гүн гүнзгий сэтгэгдэл үлдээдэг. Хүмүүс Паулын тухай ярьсан зүйлийг түүх хэмээн үзэхийг болиулж, өөрсдийгөө хөндлөнгийн үзэгчид хэмээн бодохоос сэргийлэхийн тулд—цаашлаад Бурханаас сурч авсан, хэдэн мянган жилийн өмнө тохиолдсон зүйлсийн талаар сайрхан бардамнахыг болиулахын тулд Бурхан, Паулын насан туршийн амьдралын туршлагад анхаарлаа төвлөрүүлдэггүй. Үүний оронд Бурхан Паулын үр дагавар болон төгсгөл, Паул яагаад Бурханыг эсэргүүцсэн, мөн Паул хэрхэн тэгж төгссөн талаар анхаарлаа хандуулдаг. Бурханы анхаардаг зүйл бол эцэст нь Тэр Паулын алдарт найдварыг үгүйсгэсэн гэдгээ онцолж, сүнсний ертөнц дэх түүний нөхцөл байдлыг шууд ил болгох явдал юм: “Паул Бурханаар шууд гэсгээгддэг.” Хүмүүс мэдрэлгүй хөшүүн, Бурханы үгээс юуг ч ухаарах чадваргүй учраас Бурхан (айлдварын дараагийн хэсэгт) тайлбар нэмж, өөр хүрээний асуудлын талаар ярьж эхэлдэг: “Намайг эсэргүүцдэг (Миний махан биеийг эсэргүүцэх төдийгүй үүнээс чухал нь Миний үгийг, Миний Сүнсийг, өөрөөр хэлбэл, Миний бурханлаг чанарыг эсэргүүцсэнээр) хэн ч атугай Миний шүүлтийг махан биедээ хүртэнэ.” Хэдийгээр өнгөцхөн хэлэхэд, эдгээр үг нь дээрхтэй холбоогүй мэт санагдаж, энэ хоёрын хооронд ямар ч харилцан хамаарал харагддаггүй боловч бүү сандар: Бурханд Өөрийн гэсэн зорилгууд байдаг; “дээрх жишээ үүнийг батална” хэмээх энгийн үгс нь илт хамаагүй хоёр асуудлыг харилцан холбодог—энэ нь Бурханы үгийн ухаалаг байдал юм. Тиймээс хүмүүс Паулын тухай хүүрнэлээр дамжуулан гэгээрүүлэгддэг, иймд дээр болон доор буй бичвэрийн хоорондох холбооны улмаас Бурханыг мэдэх тэдний эрэл хайгуул нь Паулын сургамжаар дамжуулан ихэсдэг бөгөөд эдгээр үгийг хэлснээрээ Бурханы хүрэхийг хүссэн үр нөлөө энэ юм. Дараа нь Бурхан хүмүүсийн амийн оролтыг тусламж болон гэгээрлээр хангах зарим нэг үгийг хэлдэг. Миний хувьд тэрийг ярих хэрэггүй. Тэдгээрийг ойлгох нь чамд амархан санагдах болно. Гэхдээ Миний тайлбарлах ёстой зүйл бол Бурханы “Намайг хэвийн хүн чанараар ажиллаж байхад ихэнх хүмүүс Миний уур хилэн, сүр жавхлантай аль хэдийн хүчээ үзсэн ба Миний мэргэн ухаан, зан чанарыг аль хэдийн бага зэрэг мэдсэн. Өнөөдөр, Би бурханлаг чанараар шууд ярьж, үйлддэг бөгөөд Миний уур хилэн, шүүлтийг өөрсдийн нүдээр харах зарим хүмүүс бас бий; түүнчлэн шүүлтийн эрин үеийн хоёр дахь хэсгийн үндсэн ажил бол Өөрийн бүх ардад Өөрийн махан биеэр хийх үйл хэргийг шууд мэдэгдэж, та нарт бүгдэд нь Өөрийн зан чанарыг шууд харуулах явдал юм” хэмээн хэлсэн үг билээ. Энэ хэдэн үг хүн чанар дахь Бурханы ажлыг төгсгөж, шүүлтийн эриний Бурханы ажлын хоёр дахь хэсгийг албан ёсоор эхлүүлдэг, энэ нь бурханлаг чанараар гүйцэтгэгддэг бөгөөд хүмүүсийн нэг хэсгийнх нь төгсгөлийг зөгнөдөг. Одоо, тэднийг Бурханы ардууд болох үед энэ нь шүүлтийн эриний хоёр дахь хэсэг байсан гэдгийг Бурхан хүмүүст хэлээгүйг тайлбарлаваас зохистой. Оронд нь, хүмүүст Бурханы хүсэл болон энэ хугацаанд Бурханы хүрэхийг хүссэн зорилго, Бурханы газар дээрх ажлын эцсийн алхмын талаар хэлснийхээ дараа л Тэр, энэ бол шүүлтийн эриний хоёр дахь хэсэг гэдгийг тайлбарласан. Үүнд бас Бурханы мэргэн ухаан байгааг хэлэх шаардлагагүй. Хүмүүс өвчтөний орноосоо дөнгөж босох үед, тэдний анхаардаг цорын ганц зүйл нь тэд үхэх үү, үгүй юу, эсвэл өвчнөөсөө ангижирч чадах уу, үгүй юу гэдэг юм. Тэд жин нэмэх, зөв хувцаслах эсэх талаараа огт анхаарал хандуулдаггүй. Тиймээс, тэд бол Бурханы ардын нэг гэдэгт хүмүүс бүрэн итгэсэн үед л Бурхан Өөрийнхөө шаардлагуудын талаар алхам алхмаар ярьж, өнөөдөр ямар эрин болохыг хүмүүст хэлдэг. Яагаад гэвэл хүмүүс эдгэснээсээ хойш хэдэн өдрийн дараа л Бурханы удирдлагын алхмуудад анхаарлаа төвлөрүүлэх эрч хүчтэй болдог, иймээс энэ нь тэдэнд хэлэхэд хамгийн тохиромжтой үе юм. Ойлгосныхоо дараа л хүмүүс задлан шинжилж эхэлдэг: Нэгэнт энэ нь шүүлтийн эриний хоёр дахь хэсэг тул Бурханы шаардлагууд улам хатуу чанд болсон ба би Бурханы ардын нэг болсон. Ийнхүү задлан шинжлэх нь зөв, энэ нь хүний хүрч чадах зүйл бөгөөд иймээс Бурхан ярих энэхүү арга барилыг ашигладаг.

Хүмүүсийг бага зэрэг ойлгомогц Бурхан ярихын тулд дахин нэгэнтээ сүнсний ертөнцөд ордог, иймээс тэд дахин нэгэнтээ урхидуулдаг. Энэ цуврал асуултуудын үеэр, хүн бүхэн толгойгоо маажин Бурханы хүсэл хаана оршдогийг мэдэхгүйгээр, Бурханы аль асуултад нь хариулахаа мэдэхгүйгээр, цаашлаад Бурханы асуултуудад хариулахын тулд ямар хэлээр ярихаа мэдэхгүйгээр самгардан будилдаг. Хүн инээх үү, эсвэл уйлах уу хэмээн гайхдаг. Хүмүүсийн хувьд эдгээр үг маш гүн гүнзгий нууцыг агуулж байгаа мэт санагддаг—гэвч бодит байдал яг эсрэгээрээ байдаг. Би энд чамд зориулан бага зэрэг тайлбар нэмсэн нь дээр байх. Энэ нь уураг тархийг чинь амраах ба энэ нь тийм их бодох шаардлагагүй энгийн зүйл гэдгийг чи мэдрэх болно.б Үнэн хэрэгтээ, хэдий олон үг байдаг ч тэдгээр нь Бурханы цорын ганц зорилгыг агуулдаг: эдгээр асуултаар дамжуулан хүмүүсийн үнэнч занг олж авах. Гэхдээ үүнийг шууд хэлэх нь оновчтой биш, иймээс Бурхан дахин нэгэнтээ асуулт ашигласан. Гэсэн хэдий ч өнгө аяс нь нэн зөөлөн бөгөөд эхний хэсэгт байгаатай огт адилгүй. Хэдийгээр хүмүүс Бурханаар байцаагдаж байгаа боловч иймэрхүү уялдаа холбоо нь тэдэнд тайвшрал авчирдаг. Чи асуулт бүрийг нэг бүрчлэн уншсан нь дээр; эдгээр зүйл ихэвчлэн өнгөрсөнд болсон зүйлтэй хамаатай байдаггүй гэж үү? Энэ цөөхөн хэдэн асуултад баялаг агуулга бий. Зарим нь хүмүүсийн сэтгэцийн тухай тодорхойлолт юм: “Та нар газар дээр тэнгэр дээрхтэй ижилхэн амьдралыг эдлэхэд бэлэн байна уу?” Зарим нь Бурханы өмнө хүмүүсийн тавьсан “дайчны тангараг” байдаг: “Та нар өөрсдийгөө хонь адилаар Надаар нядлуулж, Надаар удирдуулж үнэхээр чадах уу?” Мөн тэдгээрийн зарим нь хүнд тавих Бурханы шаардлагууд юм: “Хэрвээ Би шууд яриагүй бол чи эргэн тойрныхоо бүх зүйлийг хаяж, өөрийгөө Надаар ашиглуулахыг зөвшөөрч чадах байсан уу? Энэ нь Миний шаарддаг бодитой байдал биш гэж үү? ...” Эсвэл хүнд хандах Бурханы уриалга болон тайтгаруулалт бий: “Гэсэн ч цаашид эргэлзээнд автахгүй байж, өөрсдийн оролтод санаачилгатай байж, Миний үгийн мөн чанарыг ухаарахыг Би та нараас шаардаж байна. Энэ нь Миний үгийг буруу ойлгож, Миний хүслийг ойлгохгүй байж, тэгснээрээ Миний захиргааны зарлигийг зөрчихөөс та нарыг сэргийлнэ.” Эцэст нь Бурхан хүний төлөөх итгэл найдварынхаа талаар ярьдаг: “Миний үгээс та нарын төлөө гэсэн Миний санаа зорилгыг та нар ухаарна гэж Би найдаж байна. Өөрсдийн хэтийн ирээдүйн талаар дахин бүү бод, мөн бүх зүйлд Бурханы зохион байгуулалтад захирагдана гэж Миний өмнө шийдвэр гаргасан мэт үйлд.” Сүүлчийн асуулт гүн гүнзгий утга учиртай. Энэ нь түлхэц өгч, хүмүүсийн зүрх сэтгэлд сэтгэгдэл төрүүлдэг бөгөөд чихэнд уясан хонх мэт тасралтгүй дуугарч, мартахад хэцүү байдаг…

Дээрх нь чиний хувьд лавлагаа болгон ашиглах цөөн хэдэн тайлбар үг юм.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “оршин тогтнолын” гэдэг үг байдаггүй.

б. Эх бичвэрт “чи мэдрэх болно” гэдэг үг байдаггүй.

Өмнөх: 3-Р БҮЛЭГ

Дараах: 5-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

47-Р БҮЛЭГ

Хүн төрөлхтнийг амьдаа томоожиж, хүн төрөлхтөн болон Өөртөө хамтын чин эрмэлзлийнхээ үр дүнг үзэх боломжийг олгохын тулд Миний үгээс үр...

АЖИЛ БА ОРОЛТ (8)

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь хүн бүрийн сүнсийг өөрчилж, хүн болгоны оюун санааг өөрчлөхийн төлөө байдаг болохоор асар их гэмтэл авсан...

ОРШИЛ

“Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд” бол Христ, Бурханы Өөрийн ялгамж чанарыг ашиглан илэрхийлсэн айлдваруудын хоёр дахь хэсэг...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх