29-Р БҮЛЭГ

Хүмүүсийн хийсэн ажлаас, зарим нь Бурханы шууд заавраар гүйцэтгэгдсэн боловч Бурханаар хийгддэг зүйл өнөөдөр хараахан бүрэн илчлэгдээгүй гэдгийг хангалттай харуулан үүний зарим хэсэгт нь Бурхан мэдэгдэхүйц заавар өгдөггүй—өөрөөр хэлбэл, ихэнх нь нууцлаг хэвээр үлдсэн ба хараахан ил болоогүй байгаа. Гэхдээ зарим зүйлийг ил болгох хэрэгтэй бөгөөд хүмүүсийг будилуулж, төөрөгдүүлж орхих хэрэгтэй зарим зүйл байдаг; энэ нь Бурханы ажилд шаардагддаг зүйл юм. Жишээлбэл, Бурхан тэнгэрээс хүмүүсийн дунд ирсэн явдал: Тэр хэрхэн ирсэн, Тэр ямар хоромд ирсэн эсвэл тэнгэр, газар болон бүх зүйл өөрчлөгдсөн үү, үгүй юу—эдгээр зүйл хүмүүсийг будилуулахад хэрэгтэй. Энэ нь бас бодит нөхцөл байдалд үндэслэдэг, учир нь хүний бие махбод өөрөө сүнслэг ертөнцөд шууд орох чадваргүй. Тиймээс Бурхан тэнгэрээс газар луу яаж ирснээ тодорхой хэлсэн ч гэсэн эсвэл Түүнийг “Бүх зүйлс дахин амьдарсан өдөр, Би хүмүүсийн дунд ирсэн ба Би түүнтэй хамт гайхалтай өдөр, шөнүүдийг өнгөрүүлсэн” гэж хэлэх үед ч гэсэн, тийм үгс нь хэн нэгэн хүн модтой ярьж байгаатай адил—өчүүхэн төдий ч хариу үйлдэл байдаггүй, учир нь хүмүүс Бурханы ажлын алхмуудын талаар мэддэггүй. Тэд үнэхээр мэддэг байлаа ч гэсэн, Бурхан тэнгэрээс газар луу үлгэрийн дагина шиг нисэж ирж, хүмүүсийн дунд төрсөн гэж тэд итгэдэг. Энэ нь хүний бодлоор хүрдэг зүйл юм. Яанаад гэвэл, Бурханы мөн чанарыг ойлгож чаддаггүй ба сүнслэг ертөнцийн бодит байдлыг ойлгох чадваргүй байдаг нь хүний мөн чанар билээ. Өөрсдийн дан ганц мөн чанараараа хүмүүс, бусдад үлгэр жишээ болон үйлдэх чадваргүй байдаг, учир нь хүмүүс төрөлхөөсөө өөр биш, харин адилхан юм. Тиймээс бусдын дагах үлгэр жишээ болохыг эсвэл үлгэр дуурайл үзүүлэхийг хүмүүсээс гуйх нь хөөс болдог, энэ нь уснаас савсаж буй уур болдог. Харин Бурхан “Надад юу байгаа, Би юу болох талаар тэр зарим нэг мэдлэг олж авдаг” гэж хэлэх үед эдгээр үг нь ердөө Бурханы махбодоор хийдэг ажлын илрэлийг л хэлж байгаа; өөрөөр хэлбэл, тэдгээр нь Бурханы жинхэнэ нүүр царай руу буюу бурханлаг чанар луу чиглэдэг, энэ нь үндсэндээ Түүний бурханлаг зан чанарыг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан яагаад ийм байдлаар ажилладаг, Бурханы үгээр ямар зүйл биелэгдэх, Бурхан газар дээр юунд хүрэхийг хүсэж байгаа, Тэр хүмүүсийн дундаас юу олж авахыг хүсэж байгаа, Бурханы ярьдаг арга барил, хүнд хандах Бурханы хандлага юу болох гэх мэтийн зүйлсийг ойлгохыг хүмүүсээс шаарддаг. Хүнд бардамнах зүйл юу ч байхгүй буюу бусдын дагах үлгэр жишээг тогтоож чадах зүйл түүнд юу ч байхгүй гэж хэлж болно.

Махбод дахь Бурханы хэвийн байдлаас болж, тэнгэр дэх Бурхан болон тэнгэр дэх Бурханаас төрсөн гэж санагдахааргүй махбод дахь Бурханы ялгаанаас болж, Бурхан, “Би хүмүүсийн дунд олон жилийг өнгөрүүлсэн боловч тэр дандаа тоомжиргүй хэвээр байж, Намайг хэзээ ч мэдээгүй” гэж хэлсэн юм. Бурхан бас, “Миний хөлийн мөр энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл гарах үед, хүн өөрийгөө эргэцүүлэн бодож эхлэх болно тэгээд бүх хүмүүс Над руу ирж, Миний өмнө мэхийн ёсолж, Намайг шүтэн мөргөх болно. Энэ нь Миний суу алдрын өдөр, Миний эргэн ирсэн өдөр мөн Миний явах өдөр байх болно” гэсэн. Зөвхөн энэ нь л Бурханы жинхэнэ нүүр царай хүнд харагдах өдөр юм. Гэсэн ч үүнээс болж Бурхан Өөрийн ажлыг хойшлуулдаггүй, Тэр зүгээр л хийгдэх ёстой ажлыг хийдэг. Шүүх үедээ Тэр, махбод дахь Бурханд хандах хүмүүсийн хандлагын дагуу ялладаг. Энэ нь, уг хугацаан дахь Бурханы айлдваруудын үндсэн уялдаа холбооны нэг юм. Жишээлбэл Бурхан, “Би албан ёсоор бүх орчлон даяар, Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлийг эхлүүлчихсэн. Энэ мөчөөс эхлээд, анхаарал болгоомжтой байгаагүй хэн боловч тун удалгүй өршөөл энэрэлгүй гэсгээлтэнд нэрвэгдэх боломжтой” гэж хэлдэг. Энэ нь Бурханы төлөвлөгөөний агуулга бөгөөд энэ нь этгээд сонин ч биш, хачин ч биш, харин ажлын бүх алхам юм. Энэ хооронд хаа сайгүй байгаа Бурханы ардууд болон хөвгүүд чуулганд хийдэг бүхнийхээ дагуу Бурханаар шүүгддэг бөгөөд тиймээс Бурхан, “Намайг ажиллаж байхад бүхий л тэнгэрэлчүүд Надтай хамт шийдвэрлэх тулаанд оролцож, сүүлчийн үе шатанд Миний хүслийг биелүүлэхээр зориглоно, ингээд газар дэлхий дээрх хүмүүс тэнгэрэлчүүдийн адилаар Миний өмнө буулт хийж, Намайг эсэргүүцэх ямар ч хүсэлгүй болж, Надаас урвах юуг ч хийхгүй юм. Эдгээр нь орчлон ертөнц даяарх Миний ажлын динамик билээ” гэдэг. Энэ нь газар дэлхий даяар Бурханы гүйцэтгэдэг ажил дахь ялгаа юм; Тэр хэнд чиглэж буйгаас хамааран өөр өөр арга хэмжээ авдаг. Өнөөдөр чуулганы хүмүүс бүгдээрээ хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй байдаг бөгөөд тэд Бурханы үгийг идэж, ууж эхэлсэн—энэ нь Бурханы ажил төгсгөлдөө ойртож буйг харуулахад хангалттай. Тэнгэрээс доош харах нь хатаж гандсан мөчир, унасан навчис, намрын салхинд хийссэн алтан хэмэрлэгийн уйтгарт дүр зургийг дахин нэгэнтээ харахтай адилхан бөгөөд хүмүүсийн дунд ертөнцийн төгсгөл тохиох гэж буй мэт, бүгд эзгүйрч хоосрох гэж буй мэт санагдана. Энэ нь Сүнсний мэдрэмтгий чанараас болж байж магадгүй ба зүрх сэтгэлд үргэлж аз жаргалгүй байдлын мэдрэмж, өчүүхэн жаахан тайван амгалан байдлын хамтаар байдаг ч энэ нь бас л уй гашуутай холилдон байдаг. Энэ нь, “хүмүүс сэрж, газар дээрх бүх зүйл эмх журмандаа орж, газар дээрх амьд үлдэхийн төлөөх өдрүүд үгүй болж байна, учир нь Би ирчихсэн!” хэмээх Бурханы үгний дүрслэл байж болох юм. Хүмүүс эдгээр үгийг сонссоныхоо дараа зарим талаар сөрөг болж магадгүй, эсвэл тэд Бурханы ажилд бага зэрэг урам хугарч болзошгүй эсвэл тэд өөрсдийнхөө сүнсний мэдрэмжинд илүү их анхаарал төвлөрүүлж магадгүй. Гэхдээ газар дээрх Өөрийн ажлыг дуусгахаас өмнө Бурхан, хүмүүст тийм буруу ойлголт өгөхүйц тэнэг байж таарахгүй. Хэрвээ чамд үнэхээр тийм мэдрэмж байгаа бол, чи өөрийнхөө мэдрэмжинд хэтэрхий их анхаарал хандуулж байгаа ба чи бол мэдрэмжийнхээ дагуу хийдэг, Бурханыг хайрладаггүй хүн юм гэдгийг энэ нь харуулдаг; тийм хүмүүс ер бусын зүйлд анхаарлаа хэтэрхий их төвлөрүүлдэг бөгөөд Бурханыг огтхон ч анхаардаггүй гэдгийг энэ нь харуулдаг. Бурханы гарын улмаас, хүмүүс бултахаар хэчнээн их оролдох нь хамаагүй тэд энэ нөхцөл байдлаас зугтах чадваргүй. Хэн Бурханы гараас зугтаж чадах юм бэ? Чиний байр суурь, нөхцөл байдал хэзээ Бурханаар зохицуулагддаггүй байсан юм бэ? Зовсон ч эсвэл ерөөгдсөн ч бай, чи яаж Бурханы гараас бултаж чадаж байна вэ? Энэ бол хүний хэрэг явдал биш, энэ нь бүхэлдээ Бурханы хэрэгцээ юм—үүнээс болж хэн дуулгавартай дагахгүй байх юм бэ?

“Би Өөрийн ажлаа харь үндэстнүүдийн дунд түгээхийн тулд гэсгээлт ашиглах болно, өөрөөр хэлбэл Би харь үндэстний эсрэг хүч хэрэглэх болно. Энэхүү ажил нь сонгогдсон хүмүүсийн дунд явагдах Миний ажилтай зэрэг хийгдэх болно.” Эдгээр үгийг айлдсанаар Бурхан орчлон ертөнц даяар энэ ажлыг эхлүүлдэг, энэ бол Бурханы ажлын алхам бөгөөд энэ нь аль хэдийн энэ цэгт хүрсэн; хэн ч аливааг өөрчилж чадахгүй. Гамшиг сүйрэл нь хүн төрөлхтний нэг хэсгийг шийдэж, тэднийг дэлхийтэй хамт мөхөхөд хүргэж чадна. Орчлон ертөнц албан ёсоор гэсгээгдэх үед Бурхан бүх хүнд албан ёсоор илрэн харагддаг. Тэгээд Түүний илрэлтээс болж хүмүүс гэсгээгддэг. Үүнээс ч илүүтэйгээр Бурхан бас, “Би хуйлмал бичгийг албан ёсоор нээх үе нь орчлон ертөнц даяарх хүмүүс гэсгээгдэх үе, дэлхий даяарх хүмүүст шалгалт тулгарах үе юм” гэж хэлсэн. Үүнээс, долоон лацны агуулга нь гэсгээлтийн агуулга гэдгийг, өөрөөр хэлбэл долоон лацанд сүйрэл гамшиг байдаг гэдгийг тодорхой харж болно. Тиймээс өнөөдөр долоон лац хараахан нээгдээгүй байгаа; энд дурдагдсан “шалгалт” гэдэг нь хүний амсах гэсгээлт бөгөөд Бурханы гаргасан “сертификатыг” албан ёсоор хүлээн авах бүлэг хүмүүсийг энэхүү гэсгээлтэн дундаас олж авна, тэгээд тэд Бурханы хаанчлал дахь хүмүүс болох болно. Эдгээр нь Бурханы хөвгүүд болон ардуудын эх үндэс бөгөөд өнөөдөр тэд хараахан шийдэгдээгүй, ердөө л хожмын туршлагынхаа суурийг тавьж байгаа. Хэрвээ хэн нэгэнд жинхэнэ амь байдаг бол тэд шалгалтуудын үеэр бат зогсож чадах ба хэрвээ тэдэнд амь байхгүй бол Бурханы ажил тэдэнд ямар үр нөлөөгүй байсан, тэд бол булингартай усанд загас барьдаг бөгөөд Бурханы үгэнд анхаарлаа хандуулдаггүй гэдгийг энэ нь хангалттай баталдаг. Энэ нь эцсийн өдрүүдийн ажил бөгөөд ажлыг үргэлжлүүлэн хийхийн оронд эрин үеийг төгсгөлд нь аваачихын төлөө байдаг учраас Бурхан “Өөрөөр хэлбэл, бүтээлийн цаг үеэс эхлээд өнөөг хүртэл хүмүүсийн туулаагүй амьдрал энэ бөгөөд иймээс Би өмнө нь хэзээ ч хийгдэж байгаагүй ажлыг хийдэг гэж хэлж байгаа юм” гэдэг ба Тэр бас “Миний өдөр хүн төрөлхтөнд ойртож байгаа учраас, энэ нь тийм ч хол харагдахгүй харин яг хүний нүдний өмнө байгаа учраас” гэж хэлдэг. Өнгөрсөн үед Бурхан хэд хэдэн хотыг биечлэн устгасан, гэсэн ч тэдний аль нь ч өнгөрсөн удаагийнхтай адил байдлаар сүйтгэгдээгүй. Хэдийгээр өмнө нь Бурхан Содомыг устгасан ч гэсэн өнөөдрийн Содомд өнгөрсөн үеийнхтэй адил хандахгүй—энэ нь шууд устгагдахгүй харин эхлээд байлдан дагуулагдаж, дараа нь шүүгдэж эцэстээ мөнхийн шийтгэлд өртөнө. Эдгээр нь ажлын алхмууд бөгөөд эцэстээ өнөөдрийн Содом дэлхийн урьдны сүйрэлтэй адил дарааллаар бүрмөсөн устгагдах болно—энэ нь Бурханы төлөвлөгөө юм. Бурханы илрэн харагдах өдөр нь үүний албан ёсны ялын өдөр байх ба Түүний илрэлтийн үрээр энэ нь аврагдахгүй. Тиймээс Бурхан, “Би ариун хаанчлалд харагдаж, бузар газар нутгаас Өөрийгөө нууна” гэж хэлдэг. Өнөөдрийн Содом ариун бус учраас Бурхан үүнд үнэхээр харагдахгүй, харин үүнийг гэсгээхийн тулд энэ аргыг ашигладаг—чи үүнийг тодорхой хараагүй гэж үү? Газар дээрх хэн ч Бурханы жинхэнэ нүүр царайг харах чадваргүй гэж хэлж болно. Бурхан хэзээ ч хүнд харагдаагүй ба Бурхан тэнгэрийн аль түвшинд байдгийг хэн ч мэдэхгүй. Энэ бол өнөөдрийн хүмүүсийг ийм нөхцөл байдалтай болгосон зүйл юм. Хэрвээ тэд Бурханы нүүр царайг харах байсан бол тэр нь гарцаагүй тэдний төгсгөл илчлэгдэж, дор бүрдээ төрлийнхөө дагуу ангилагдах үе байх болно. Өнөөдөр бурханлаг чанар дахь үгс хүмүүст шууд харагддаг, энэ нь хүн төрөлхтний эцсийн өдрүүд хүрэлцэн ирсэн ба тийм ч удаан үргэлжлэхгүй гэдгийг зөгнөж байгаа юм. Энэ нь, Бурхан бүх хүнд харагдах үед хүмүүс шалгалтанд өртөхийн нэг тэмдэг билээ. Тиймээс хэдийгээр хүмүүс Бурханы үгийг эдэлдэг боловч асар их гамшиг тохиох гэж буй мэт, мууг ёрлосон мэдрэмж тэдэнд үргэлж байдаг. Өнөөдрийн хүмүүс хөлдүү цэвдэг газарт байгаа бор шувуу шиг, үхэл тэдэнд өр тулгаж, амьд үлдэх ямар ч аргагүй болгодог мэт байдаг. Хүний төлөх ёстой үхлийн өрөөс болж хүмүүс бүгд эцсийн өдрүүд нь ирснийг мэдэрдэг. Энэ нь орчлон ертөнц дахины хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тохиолдож байгаа зүйл бөгөөд хэдийгээр энэ нь тэдний нүүрэн дээр илчлэгдээгүй байдаг боловч зүрх сэтгэлд нь байгаа зүйл Миний нүднээс нуугдах чадваргүй—энэ нь хүний бодит байдал юм. Магадгүй ихэнх үгийг зарим талаар муухан сонгосон байх—гэхдээ эдгээр нь асуудлыг харуулахад хангалттай яг тэр үгс юм. Бурханы амаар хэлэгдсэн үгс өнгөрсөн үеийнх ч бай эсвэл өнөө үеийнх ч бай хамаагүй, нэг бүрчлэн биелэгдэх болно; тэдгээр нь хүмүүсийн өмнө баримтуудыг харуулж, нүдийг нь хужирлана, тэр үед тэдний нүд гялбаж, будилах болно. Та нар өнөөдөр ямар эрин үе болохыг тодорхой хараагүй л байна уу?

Өмнөх: 28-Р БҮЛЭГ

Дараах: 30-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

МЯНГАН ЖИЛИЙН ХААНЧЛАЛ ИРЧИХСЭН

Бурхан энэ бүлэг хүмүүст ямар ажил гүйцэтгэхийг та нар харсан уу? Мянган жилийн хаанчлалд ч гэсэн хүмүүс айлдварыг нь цаашид дагасаар байх...

АЖИЛ БА ОРОЛТ (6)

Ажил болон оролт нь угаасаа бодитой бөгөөд Бурханы ажил болон хүний оролтыг хэлдэг. Бурханы жинхэнэ нүүр царай болон Бурханы ажлыг хүн...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх