Шинэ хүний амьдрал

1

Бид Бурханы дуу хоолойг сонсож, Түүний өмнө өргөгдсөн.

Бурханы үгийг уншиж, үнэнийг ойлгон, зүрх сэтгэл цэлмэж, нүд маань гэрэлтдэг.

Үзэл, буруу ойлголт маань үгүй болж, бид Бурхантай нүүр тулан учирдаг.

Тодорхойгүй Бурханы дүр төрхөөсөө бид ангижирсан, практик Бурханыг бид хардаг.

Үнэнийг хэрэгжүүлж, үүргээ биелүүлж, бид шинэ амьдрал эхлүүлдэг.

Бие биеэ хайрлаж, нэг нэгэндээ тусалдаг бид Бурханаар ерөөгдөх нь лавтай.

Бурханы өмнө бид зүрх сэтгэлээ өгч, Түүний сонжилтыг хүлээн зөвшөөрдөг.

Бидний зүрх сэтгэл үнэнч, бас Бурханаас эмээдэг, бид өөрсдийн дураар аашилдаггүй.

Бүх зүйлийг бид үнэний зарчмаар хийдэг, Бурханд бид үнэхээр үйлчилдэг.

Бид зүрх сэтгэлээрээ Бурханыг чимээгүйхэн хайрлаж, Түүний зүрх сэтгэлийн хүсэлд анхаардаг.

Бид Бурханы үгийн бодит байдлыг амьдран харуулж, зүрх сэтгэл маань эрх чөлөөтэй болдог.

Бурханы зохицуулалтыг бид бүрэн дуулгавартай дагадаг, Түүний сайшаалыг бид хүртсэн.

2

Үнэний төлөө бид зовж, учир утгатай амьдралаар амьдардаг.

Үнэнийг олж авна гэдэг амаргүй; шаналлын дараа жаргал ирдэг.

Бурханы үгийг туулж, амь олж авч, бид гэрэлд амьдардаг.

Зүрх сэтгэл маань Бурханыг хайрлаж чаддаг, бас бид баяр баясалтай, энэ бол шинэ хүний амьдрал.

Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагаснаар бид Бурханы гайхалтай байдлыг хардаг.

Хүний үүргээ үнэнчээр биелүүлж, бид жинхэнэ баяслыг мэдэрдэг.

Бурханы шүүлтийг туулах тусмаа бид Бурханы хайр татам байдлыг улам бүр мэдэрдэг.

Завхарсан зан чанар маань өөрчлөгдсөн бөгөөд Бурханыг бид хайрлаад ханахгүй.

Хавчлага, гай зовлон дунд гэрчлэлд зогсдог, бид бол Христийн сайн цэргүүд.

Шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрснөөр бидний зан чанар өөрчлөгддөг.

Хүндрэл бэрхшээл, цэвэршүүлэлт, зовлон нь зөв шударга хүмүүсийг төгс болгох зам юм.

Бурханыг бид үргэлж дагаж, гэрчилж, жинхэнэ хүний амьдралыг амьдран харуулна.

Өмнөх: Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна

Дараах: Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I (Хоёрдугаар хэсэг)

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх