Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗУУН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Миний дотор бүгд амгалан байдлыг олж, бүгд чөлөөтэй байж чадна. Миний гадна байгаа хүмүүс эрх чөлөө, аз жаргалыг хүлээн авч чаддаггүй, учир нь Миний Сүнс энэ хүмүүстэй хамт байдаггүй. Энэ хүмүүсийг сүнсгүй үхдэл гэж нэрлэдэг. Харин Би Өөрийн доторх хүмүүсийг сүнстэй, амьд хүмүүс гэдэг. Тэд Надад харьяалагддаг бөгөөд Миний сэнтийд эргэн очих болно. Үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс болон диаволд харьяалагддаг хүмүүс бол сүнсгүй үхдлүүд бөгөөд, тэднийг ор мөргүй устгах ёстой. Энэ бол Миний удирдлагын төлөвлөгөөний нууц бөгөөд Миний удирдлагын төлөвлөгөөнөөс хүн төрөлхтний төсөөлж чаддаггүй нэг зүйл боловч Би үүнийг ч бас хүн бүрд ил тод болгосон. Надад харьяалагддаггүй хүмүүс Миний эсрэг байдаг; Надад харьяалагддаг хүмүүс Надтай нийцтэй байдаг. Үүнд эргэлзэх зүйл огт үгүй бөгөөд энэ бол Сатаныг шүүх Миний зарчим юм. Миний зөвт, шударга байдлыг харахын тулд энэ зарчмыг хүн бүр мэдэх хэрэгтэй – Сатанаас гаралтай бүх хүн шүүгдэж, шатаагдан, үнс чандруу болон хувирах болно. Энэ нь мөн Миний уур хилэн бөгөөд хүн цаашлаад Миний зан чанарыг харж чадна. Одооноос эхлэн, Миний зан чанар нээлттэйгээр зарлагдах болно – энэ нь бүх ард түмэн, бүх улс үндэстэн, бүх урсгал, бүх бүлэглэл, мөн нийгмийн бүх давхаргад аажмаар илчлэгдэнэ. Юу ч нууцлаг байхгүй. Бүгд илчлэгдэх болно. Миний зан чанар болон Миний үйлдлийн зарчим нь хүн төрөлхтний хувьд хамгийн далд нууц учир Би үүнийг хийх ёстой (тэгснээр ууган хөвгүүд Миний захиргааны зарлигийг зөрчихгүй, мөн бүх ард түмэн, бүх улс үндэстнийг шүүхэд Миний илчлэгдсэн зан чанарыг ашиглахын тулд юм). Энэ бол Миний удирдлагын төлөвлөгөө бөгөөд эдгээр нь Миний ажлын алхмууд юм. Хэн ч үүнийг хөнгөнөөр өөрчлөхгүй. Би аль хэдийн Өөрийн бурханлаг чанарын бүрэн зан чанарыг Өөрийн хүн чанарт амьдран харуулсан тул Миний хүн чанарыг уурлуулахыг Би хэнд ч зөвшөөрдөггүй. (Миний амьдран харуулдаг бүхэн бол бурханлаг зан чанар юм – ийм учраас Би өмнө нь Өөрийгөө хэвийн хүн чанарыг давсан Бурхан Өөрөө гэж хэлсэн.) Намайг уурлуулдаг хэнийг ч бай Би яавч уучлахгүй бөгөөд түүнийг үүрд сөнөөх болно! Санаж яв! Энэ бол Миний тодорхойлсон зүйл, өөрөөр хэлбэл, энэ бол Миний захиргааны зарлигийн салшгүй хэсэг юм. Хүн бүр үүнийг ойлгох ёстой: Миний үнэн бие бол Бурхан, түүнчлэн Бурхан Өөрөө юм. Энэ одоо тодорхой байх учиртай! Би хайхрамжгүй ярьдаггүй. Би чамайг бүрэн ойлготол бүх зүйлийг тодорхой хэлж, тайлбарладаг.

Нөхцөл байдал маш түгшүүртэй байна; зөвхөн Миний гэрт ч бус, харин үүнээс ч илүүтэйгээр Миний гэрийн гадаа та нар Миний нэрийг гэрчилж, Намайг амьдран харуулж, Намайг бүх талаар гэрчлэх ёстой хэмээн Би хүсдэг. Энэ нь одоогоор эцсийн цаг үе учир бүх зүйл одоо бэлэн болж, бүх зүйл анхны төрхөө олж, хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Хөсөр хаягдах учиртай нь хөсөр хаягдаж, үлдэх учиртай нь үлдэх болно. Хүчээр зууралдаж, эсвэл түлхэн холдуулах гэж бүү хичээ. Миний удирдлагад бүү саад бол, Миний төлөвлөгөөг бүү сүйрүүл. Хүмүүсийнхээр бол, Би хүн төрөлхтөнд үргэлж элэгсэг, өрөвч нинжин ханддаг боловч Минийхээр гэвэл, Би амьд Бурхан Өөрөө, мөн цор ганц Бурхан Өөрөө учир Миний зан чанар Миний ажлын үе шатны дагуу ялгаатай байдаг! Би хувиршгүй атлаа үргэлжид өөрчлөгддөг. Энэ бол хэний ч ухан ойлгож чадахгүй зүйл юм. Зөвхөн Би та нарт хэлж, үүнийг тайлбарлаж өгөх үед л та нарт энэ нь тодорхой болж, ойлгох болно. Би Өөрийн хөвгүүдэд элэгсэг, өрөвч нинжин, зөвт, зарчимч байдаг ч хэзээ ч шүүмжлэнгүй байдаггүй (өөрөөр хэлбэл, Би ууган хөвгүүдийг сүйрүүлдэггүй). Миний хөвгүүдээс бусад хүмүүст гэвэл, эрин үе солигдохоос шалтгаалан Би, элэгсэг, өрөвч нинжин, зөвт, сүр жавхлант, шүүмжлэнгүй, уур хилэнтэй, хараагч, шатаагч байж, мөн эцэст нь тэдний махан биеийг сүйрүүлэх зэргээр хэдийд ч өөрчлөгддөг. Сүйрсэн хүмүүс сүнс, сэтгэлийнхээ хамтаар мөхөх болно. Харин үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүсийн хувьд, зөвхөн сүнс болон сэтгэл нь үлдэнэ (үүнийг хэрхэн тусгайлан хэрэгжүүлэх талаар ойлгуулахын тулд Би та нарт дараа хэлэх болно). Гэвч тэд Миний ард түмний дор, Миний ард түмний хяналт дор байх учир хэзээ ч эрх чөлөөтэй байхгүй бөгөөд хэзээ ч суллагдахгүй. Үйлчлэл үзүүлэгчдийг Би тэгтлээ жигшдэгийн шалтгаан гэвэл тэд бүгд агуу улаан лууны үр удам бөгөөд үйлчлэл үзүүлэгч биш хүмүүс ч бас агуу улаан лууны үр удам байдаг. Өөрөөр хэлбэл, ууган хөвгүүдээс бусад бүх хүн нь агуу улаан лууны үр удам юм. Мөхөлд орсон хүмүүс Надад мөнхийн магтаал өргөх болно гэж Би хэлдэг нь тэд Надад үүрд үйлчлэл үзүүлнэ гэсэн утгатай. Үүнийг урьдчилан тодорхойлсон. Тэр хүмүүс үргэлж боол, үхэр, адуу байх болно. Тэд агуу улаан лууны үр удам бөгөөд Миний зан чанар тэдэнд байхгүй тул тэднийг Би хэдийд ч нядалж, тэднийг хүссэнээрээ ноёлж чаддаг. Тэд агуу улаан лууны үр удам тул түүний зан чанартай, өөрөөр хэлбэл, адгуусны зан чанартай байдаг. Энэ бол мөнхөд үл өөрчлөгдөх туйлын үнэн юм! Энэ бүгдийг Би урьдчилан тогтоосон тул хэн ч үүнийг өөрчлөх учиргүй (Би хэнд ч энэ дүрмийн эсрэг үйлдэхийг зөвшөөрөхгүй гэж хэлж байна), эс бөгөөс Би чамайг цохиж унагана!

Та нар Миний илчилдэг нууцаас Миний удирдлагын төлөвлөгөө болон Миний ажлын урагшилсан алхмыг харж, Би Өөрийн гараар юу хийдгийг харж, Миний шүүлт болон Миний уур хилэн хэн дээр буухыг харах учиртай. Энэ бол Миний зөвт байдал юм. Би Өөрийн илчилсэн нууц дээр үндэслэн Өөрийн ажлыг гарган тавьж, Өөрийн төлөвлөгөөг удирддаг. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй – үүнийг Миний төлөвлөгөөний дагуу[a] алхам, алхмаар хийх ёстой. Нууцууд бол Миний ажлын үйл ажиллагааны зам бөгөөд Миний удирдлагын төлөвлөгөөний алхмуудын тэмдэг юм. Нууц буруу бол зам буруу байдаг тул хэн ч Миний нууцад юу ч нэмж, хасах учиргүй. Би яагаад одоо Өөрийн нууцыг та нарт илчилж байна вэ? Шалтгаан нь юу вэ? Та нарын хэн чинь тодорхой хэлж чадах вэ? Мөн Би нууц бол зам гэж хэлсэн, тэгвэл энэ зам гэдгээр юуг хэлж байна вэ? Энэ нь махан биеэс бие рүү та нарын туулдаг үйл явц бөгөөд чухал үе шат юм. Би Өөрийн нууцыг илчилсний дараа хүмүүсийн үзэл аажмаар үгүй болж, тэдний бодол санаа аажмаар суларна. Энэ бол сүнсний ертөнцөд орох үйл явц юм. Тиймээс Миний ажил алхам алхмаар явагддаг гэж Би хэлдэг бөгөөд энэ нь тодорхойгүй биш – энэ бол бодит байдал, мөн Миний ажилладаг арга юм. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй, мөн хэн ч үүнийг хийж чадахгүй, учир нь Би бол цор ганц Бурхан Өөрөө билээ! Би Өөрийн ажлыг биечлэн гүйцэлдүүлдэг. Бүхий л орчлон ертөнцийг Би ганцаар хянаж, Би ганцаар зохицуулдаг. Хэн Намайг сонсохгүй байж зүрхлэх вэ? (“Би ганцаар” гэдгээр Би, Бурхан Өөрөө гэдгийг хэлж байна, яагаад гэвэл Миний үнэн бие бол Бурхан Өөрөө, тиймээс өөрсдийн үзэлтэй ягштал битгий зууралд.) Хэн Миний эсрэг явж зүрхлэх вэ? Тэднийг хатуу шийтгэх болно! Та нар агуу улаан лууны үр дүнг харсан! Түүний төгсгөл энэ бөгөөд энэ нь мөн зайлшгүй байдал. Ажлыг Би хийх ёстой, тэгснээр тэр шившиг болж, дахин хэзээ ч өндийж чадахгүй, үүрд мөнх устгагдах болно! Одоо Би нууцыг илчилж эхэлнэ. (Санаж яв! Илчлэгдсэн нууцын ихэнх нь та нарын амаараа хэлдэг боловч хэн ч ойлгодоггүй зүйлс юм.) Хүмүүсийн дуусаагүй гэж хардаг бүх зүйл Миний нүдээр аль хэдийн дууссан байдаг, мөн Миний дөнгөж эхэлж байна гэж хардаг зүйлс хүмүүст бол аль хэдийн дуусчихсан мэт санагддаг гэж Би хэлсэн. Энэ зөрчилдөөнтэй байна уу? Үгүй. Хүмүүст өөрийн гэсэн үзэл, бодол санаа бий учир тэгж боддог. Миний төлөвлөдөг зүйлс Миний үгээр дамжин гүйцэлддэг (Намайг хэлэхэд тэдгээр нь байгуулагдаж, Намайг хэлэхэд тэдгээр нь гүйцэлддэг), гэвч Миний хэлсэн зүйлс гүйцэлдсэн мэт Надад санагддаггүй. Учир нь, Миний хийдэг зүйлд цаг хугацааны хязгаар байдаг тул Би эдгээр зүйлийг гүйцэд биш гэж хардаг ч, хүмүүсийн бие махбодын нүдэнд (цаг хугацааны тухай ойлголт дахь ялгаанаас үүдэн) энэ нь аль хэдийн гүйцэлдсэн байдаг. Одоо Миний илчилсэн нууцаас болж ихэнх хүн Намайг сэрдэж байна. Бодит байдлын эхлэлээс болж, мөн Миний санаа зорилго хүмүүсийн үзэлтэй таардаггүй учир тэд Намайг эсэргүүцэн, үгүйсгэдэг. Энэ бол Сатан өөрөө өөрийнхөө явуулгад урхидуулж байгаа хэрэг юм. (Тэд ерөөл хүлээн авахыг хүсдэг ч, Бурхан өөрсдийнх нь үзлээс ийм гажуу байна гэж бодоогүй учир ухарч буцдаг.) Энэ нь мөн Миний ажлын нөлөө юм. Бүх хүн Намайг магтаж, Намайг уухайлж, Надад алдрыг өгөх хэрэгтэй. Маргаангүй бүх зүйл Миний гарт, мөн Миний шүүлт дотор байдаг. Бүх хүн Миний уул руу цувж, ууган хөвгүүд ялгууснаар эргэн ирэх үе нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний эцсийн цэг байх болно. Энэ нь Миний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө дуусах цаг юм. Бүгдийг Би биечлэн зохицуулдаг. Би үүнийг аль хэдийн олон удаа хэлсэн. Та нар одоо ч үзэл дотроо амьдардаг учраас энд та нарыг алдаа гаргаж, Миний төлөвлөгөөг бүү сүйтгээсэй гэсэндээ Би үүнийг удаа дараа онцолдог. Хүмүүс Надад тусалж чадахгүй, бас Миний удирдлагад оролцож ч чадахгүй, учир нь та нар одоо ч мах, цуснаас бүтдэг (та нар Надад харьяалагддаг ч, махан биед амьдарсаар л байгаа). Тиймээс мах цуснаас бүтдэг хүмүүс Миний өвийг хүлээн авч чадахгүй гэж Би хэлдэг. Энэ нь мөн та нарыг сүнсний ертөнцөд оруулах үндсэн шалтгаан юм.

Дэлхий ертөнц дээр газар хөдлөлт бол гамшгийн эхлэл. Эхлээд Би дэлхий ертөнц буюу газрыг өөрчилдөг. Үүнийг тахал, өлсгөлөн дагадаг. Энэ бол Миний төлөвлөгөө, эдгээр нь Миний алхмууд бөгөөд Би Өөртөө үйлчлүүлж, Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхээр бүх зүйлийг дайчилна. Иймээс Миний шууд оролцоогүйгээр ч гэсэн бүхий л орчлон ертөнц устгагдах болно. Би анх махбод болж, загалмайд цовдлогдоход газар аймшигтайгаар чичирхийлсэн; эцэстээ үүнтэй адил байх болно. Намайг махбодоос сүнсний ертөнцөд орох яг тэр мөчид газар хөдлөлт эхлэх болно. Иймээс ууган хөвгүүд гамшгаас болж яасан ч зовохгүй гэж Би хэлдэг. Ууган хөвгүүд биш хүмүүс гамшигт үлдэж, зовох болно. Тиймээс хүн төрөлхтний хувьд, хүн бүр ууган хөвгүүн байхыг хүсэж байгаа. Хүмүүсийн совингоор бол энэ нь ерөөл эдлэхийн төлөө бус, харин гамшигт зовохоос зайлсхийхийн төлөө юм. Энэ бол агуу улаан лууны явуулга. Гэвч Би түүнийг хэзээ ч зугтаалгахгүй. Би түүнийг Миний хатуу шийтгэлд зовж, гэсэн ч босоод Надад үйлчлэл үзүүлж (энэ нь Миний хөвгүүд, Миний ардуудыг бүрэн төгс болгохыг хэлж байна), үүрд өөрийнхөө явуулгад хууртаж, үүрд Миний шүүлт, Миний шатаалтыг хүлээн зөвшөөрөхөд хүргэнэ. Энэ бол үйлчлэл үзүүлэгчдээр Өөрийгөө магтуулна (Өөрийн агуу хүчийг илчлэхэд тэднийг ашиглан) гэдгийн жинхэнэ утга учир юм. Би агуу улаан лууг Миний хаанчлалд шургалахыг зөвшөөрөхгүй, Би агуу улаан луунд Өөрийг минь магтах боломж олгохгүй! (Учир нь тэр тэгэх гавьяагүй, хэзээ ч гавьяагүй!) Би зөвхөн түүгээр Өөртөө мөнхөд үйлчлэл үзүүлүүлнэ! Би зөвхөн түүнийг Өөрийнхөө өмнө нүүрээр нь газар унаган мөргүүлнэ. (Устгагдсан хүмүүс нь мөхөлд орсон хүмүүсээс дээр байдаг. Сүйрэл бол ердөө түр зуурын хүнд шийтгэл, харин мөхөлд орсон хүмүүс үүрд хатуу шийтгэл туулдаг учир Би, нүүрээрээ газар унан мөргөх явдлыг ашигладаг. Энэ хүмүүс Миний гэрт шургалж, Миний нигүүлслээс нэлээдийг эдэлдэг бөгөөд Миний тухай зарим нэг мэдлэгтэй байдаг учир Би хатуу шийтгэл ашигладаг. Харин Миний гэрийн гаднах хүмүүсийн хувьд гэвэл, мэдлэггүй хүн зовохгүй гэж хэлж болно.) Хүмүүс үзэлдээ сүйрэл нь мөхлөөс дор гэж боддог ч, эсрэгээрээ мөхөлд орсон хүмүүс үүрд хатуу шийтгүүлж, сүйрсэн хүмүүс нь үүрд оргүй хоосон руу буцдаг.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “Миний дагуу” гэсэн байдаг.

Өмнөх:ЗУУН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ЗУУН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ