107-Р БҮЛЭГ

Миний үг тодорхой түвшинд хатуурхах үед Миний үгээс болж ихэнх хүн ухардаг—яг энэ мөчид Миний ууган хөвгүүд илчлэгддэг. Би бүх зүйлийг биелүүлэхдээ хуруугаа ч хөдөлгөхгүй, харин зөвхөн Өөрийн үгийг ашиглана гэдгээ хэлсэн. Би Өөрийн үзэн яддаг бүхнийг устгахын тулд Өөрийн үгийг ашигладаг, мөн Би Өөрийн ууган хөвгүүдийг төгс болгохдоо Өөрийн үгийг ашигладаг. (Намайг үг хэлэхэд долоон аянга нүргэлж, тэр мөчид Миний ууган хөвгүүд болон Би хэлбэрээ өөрчилж, сүнсний ертөнцөд орно.) Миний Сүнс биечлэн ажилладаг гэж хэлэхдээ Би, Миний үг бүхнийг биелүүлдэг, үүгээр дамжуулан хүн төгс хүчит гэдгийг минь харж болдог гэсэн утгаар хэлсэн юм. Иймд, Миний өгүүлбэр бүрийн зорилго, зорилтыг хүн бүр илүү тодорхой харж болно. Өөрийн хүн чанарын дотор хэлдэг бүхэн минь Миний илрэлийн нэг тал гэдгийг Би өмнө нь хэлсэн. Тиймээс, Өөрийн хэвийн хүн чанар дотор хэлдэг зүйлийн минь талаар тодорхой мэддэггүй, бас үнэхээр итгэдэггүй тэр хүмүүсийг үгүй болгох ёстой! Миний хэвийн хүн чанар бол Миний бүрэн бурханлаг чанарын зайлшгүй нэг тал гэдгийг Би удаа дараа онцолсон боловч маш олон хүн одоо ч Миний бүрэн бурханлаг чанарт л анхааран, Миний хүн чанарыг үл хэрэгсдэг. Та нар сохор юм! Би үзэлтэй чинь нийцдэггүй, мөн хүн болох Би, Бурхантай чинь нийцдэггүй гэж чи хэлдэг. Энэ хүмүүс Миний хаанчлалд үлдэж чадах уу? Би чамайг хөл доороо дэвсэлнэ! Чи цаашид Миний эсрэг тэрслээд үзээрэй! Зүгээр л ийм дураараа байгаад үзээрэй! Миний инээмсэглэл чамд байдаг үзэлтэй нийцдэггүй, Миний яриа чиний чихэнд чимэггүй, Миний үйлдэл чамд ашиг тусгүй, тийм биз? Энэ бүх зүйл чиний таалалд нийцэх ёстой – Бурхан тийм байдаг гэж үү? Тэгээд энэ хүмүүс Миний гэрт үлдэж, Миний хаанчлалд ерөөл хүлээн авахыг хүсдэг гэнэ ээ? Чи сэрүүн зүүдэлж байгаа юм биш үү? Тийм гайхамшигтай зүйл яаж байж болох вэ! Надад дуулгаваргүй байхыг хүсдэг атлаа Надаас ерөөл хүлээн авахыг хүсдэг. Би чамд хэлье: Яасан ч үгүй! Миний олон удаа хэлсэнчлэн, Миний хаанчлалд орж, ерөөл хүлээн авдаг хүмүүс Миний хайрладаг хүмүүс байх ёстой. Яагаад Би энэ үгийг онцолдог вэ? Хүн бүр зүрх сэтгэлдээ юу бодож байгааг Би мэддэг, ойлгодог бөгөөд тэдний бүх бодлыг Би зааж үзүүлэх шаардлагагүй. Тэдний жинхэнэ хэлбэр Миний шүүлтийн үгээр дамжин илчлэгдэх бөгөөд Миний шүүх суудлын өмнө бүгд гашуудалтайгаар уйлна. Энэ бол хэн ч өөрчилж чадахгүй тодорхой баримт! Эцэст нь, Би тэднийг ёроолгүй нүхэнд нэг нэгээр нь оруулна. Энэ бол диавол Сатаныг шүүх Миний шүүлтийн эцсийн үр нөлөө юм. Би хүн бүрд хандахдаа шүүлт болон захиргааны зарлигийг ашиглах ёстой бөгөөд энэ бол Миний гэсгээлтийн арга юм. Та нарт энэ тухай жинхэнэ ойлголт бий юу? Би Сатанд шалтаг өгөх хэрэггүй; харин түүнийг амь мөлтөс үлдэн, ахин дахин өршөөл гуйх хүртэл нь цохихын тулд ердөө л төмөр саваагаа ашигладаг. Тиймээс хүмүүс Миний шүүлтийн үгийг уншаад өчүүхэн ч ойлгож чаддаггүй, харин Миний өнцгөөс бол мөр болгон нь, мөн өгүүлбэр бүр нь Миний захиргааны зарлигийн хэрэгжилт юм. Энэ бол илэрхий баримт.

Өнөөдөр Би шүүлт авчирч байгаа тул энэ нь шүүх суудлыг агуулдаг. Та нар Христийн суудлын өмнө шүүлт хүлээн авна гэж өмнө нь үргэлж хэлдэг байсан. Шүүлтийн талаар та нарт ойлголт байдаг боловч шүүх суудлыг төсөөлж чаддаггүй. Магадгүй, зарим хүн шүүх суудлыг биет объект гэж бодон, том ширээ мэтээр төсөөлж, бүр эсвэл шашны бус ертөнцөд байдаг шүүх суудал шиг төсөөлдөг. Мэдээж Би энэ удаад, та нарын хэлснийг Өөрийн тайлбарт үгүйсгэхгүй боловч Миний хувьд хүмүүсийн төсөөлөл дэх зүйлс бас л бэлгэдлийн утга учиртай байдаг. Иймд, хүмүүсийн төсөөлөл болон Миний анхдагч утга хоёрын хоорондох ангал тэнгэр, газрын хоорондох зай шиг өргөн. Хүмүүсийн үзлээр бол шүүх суудлын өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөж, гашуудалтайгаар уйлж, өршөөл гуйж буй олон хүн бий. Энэ нь аль хэдийнээ хүний төсөөллийн оргил бөгөөд үүнээс илүүг төсөөлж чадах хэн ч үгүй. Тэгвэл шүүх суудал гэж юу вэ? Намайг нууц дэлгэхээс өмнө та нар өмнө нь бодсон бүхнээ үгүйсгэх ёстой ба тэгсэн үед л Миний зорилго биелж чадна. Энэ салбар дахь та нарын үзэл, санаа бодлыг зөвхөн энэ замаар л арилгаж чадна. Та нар Намайг ярих үед цаг үргэлжид анхаарал хандуулах ёстой. Хайхрамжгүй байх ёсгүй. Дэлхий ертөнцийг бүтээснээс хойш Миний шүүх суудал байгуулагдсан юм. Өнгөрсөн эрин үеүд, үе удмуудад Миний шүүх суудлын өмнө олон хүн үхсэн бөгөөд олон хүн үүний өмнө сэрж, эргэн амь орсон. Эхлэлээсээ төгсгөл хүртэл Миний шүүлт хэзээ ч зогсдоггүй, иймээс Миний шүүх суудал үргэлж оршдог гэж хэлж болно. Шүүх суудлыг дурдахад, хүмүүст бүгдэд нь айдсын ул мөр байдаг. Мэдээж, Миний дээр хэлснээс үзвэл та нар шүүх суудал гэж юу болохыг огт мэддэггүй. Шүүх суудал болон шүүлт зэрэгцэн оршдог боловч хоёр өөр материал юм. (Материал гэдгээр биет объект биш, харин үгийг хэлдэг. Хүмүүс үүнийг огт харж чаддаггүй.) Шүүлт гэдэг нь Миний үг юм. (Тэдгээр нь хатуу байна уу, зөөлөн байна уу хамаагүй, бүгд Миний шүүлтэд багтсан байдаг. Иймд, Миний амаараа хэлж буй юу ч бай шүүлт юм.) Өмнө нь, Миний үгийг хүмүүс шүүлтийн үг, зөөлөн үг, амь өгдөг үг зэрэг олон өөр төрөлд хуваадаг байсан. Шүүлт болон Миний үг нэг нэгэнтэйгээ холбоотой гэдгийг Би өнөөдөр та нарт тодруулъя. Өөрөөр хэлбэл, шүүлт бол Миний үг бөгөөд Миний үг бол шүүлт юм. Та нар эдгээрийг тус тусад нь ярих ёсгүй. Хүмүүс төсөөлөлдөө хатуу үг бол шүүлт гэж боддог ч, ердөө хагас дутуу ойлголттой байдаг. Миний хэлдэг бүхэн бол шүүлт. Өмнө нь хэлсэн шүүлтийн эхлэл гэдэг нь Миний Сүнс газар бүрд албан ёсоор ажиллаж, Миний захиргааны зарлигийг хэрэгжүүлж эхэлснийг хэлдэг. Энэ өгүүлбэрт, “шүүлт” гэдэг нь жинхэнэ бодит байдлыг хэлж байна. Одоо Би шүүх суудлыг тайлбарлая: Шүүх суудал мөнхөөс мөнхөд оршиж, Миний шүүлттэй хамт явдаг гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Та нар үүнийг шүүлтийн тухай Миний тайлбараас ойлгож байна уу? Шүүх суудал гэдэг нь хүн болох Намайг хэлдэг. Мөнхөөс мөнхөд Би дуу хоолойгоо үргэлж илэрхийлж, үг хэлж байдаг. Би үүрд амьдардаг учир Миний шүүх суудал болон Миний шүүлт үүрд зэрэгцэн оршино. Одоо энэ тодорхой байх учиртай! Хүмүүс Надад өөрсдийнх нь төсөөлөл дэх объект мэтээр ханддаг ч энэ тухайд Би та нарыг буруутгадаггүй, мөн ялладаггүй. Би та нарыг дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй байж, Миний илчлэлийг хүлээн зөвшөөрч, Би бол бүхнийг хамрагч Бурхан Өөрөө гэдгийг үүнээс мэдээсэй гэж л хүсдэг.

Хүмүүст Миний үг огт ойлгомжгүй, Миний мөр олдохын аргагүй, Миний хүсэл ухаарахын аргагүй байдаг. Иймээс та нарын өнөөдөр байгаа байдал (Миний илчлэлийг хүлээн авч, үүн дотроос Миний хүслийг ухаарч, үүгээр дамжуулан Миний мөрийг дагах боломжтой байгаа нь) бол бүхэлдээ Миний гайхамшигт үйлдэл, Миний нигүүлсэл, Миний энэрлийн үр дүн юм. Нэг өдөр, Би та нарт Өөрийн мэргэн ухааныг ч харуулж, Өөрийн гараар юу хийснээ үзүүлж, Өөрийн ажлын гайхамшгийг харуулна. Тэгэхэд Миний бүхэл бүтэн удирдлагын төлөвлөгөөний зураг төсөл та нарын нүдний өмнө бүрэн илчлэгдэнэ. Орчлон ертөнц даяар, өдөр бүр Миний гайхамшигт үйлдлийн илрэл байдаг бөгөөд Миний удирдлагын төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд бүгд үйлчлэл үзүүлж байна. Энэ нь бүрэн илчлэгдэхэд, Би ямар хүмүүсээр үйлчлэл хийлгэхээр зохицуулж, ямар хүмүүсээр Өөрийн хүслийг биелүүлэхээр зохицуулж, Сатаныг ашиглах замаар юуг биелүүлсэн, Би Өөрөө юуг биелүүлсэн, ямар төрлийн хүмүүс уйлж байгаа, ямар төрлийн хүмүүс шүдээ хавирч байгаа, ямар төрлийн хүмүүс сүйрэлд өртөх, ямар төрлийн хүмүүс мөхөлд автахыг та нар харах болно. Би “сүйрэл” гэдгээр гал, хүхрийн нууранд хаягдаж, бүрмөсөн шатах хүмүүсийг, харин “мөхөл” гэдгээр мөнхөд зовж шаналахын тулд ёроолгүй нүхэнд хаягдах хүмүүсийг хэлдэг. Иймээс сүйрэл, мөхөл хоёрыг нэг зүйл гэж бүү эндүүр. Харин ч эсрэгээрээ энэ хоёр маш өөр. Өнөөдөр Миний нэрийг орхидог үйлчлэл үзүүлэгчид мөхөл амсах бол, Миний нэрийнх биш хүмүүс сүйрэлд орох болно. Ийм учир мөхөл амсагсад Миний шүүлтийн дараа Надад мөнхийн магтаал өргөх боловч, тэр хүмүүс хэзээ ч Миний гэсгээлтээс ангижралгүй, Миний захиралтыг үргэлж хүлээн зөвшөөрөх болно гэж Би хэлдэг. Ийм учраас ёроолгүй нүх бол хүмүүсийг гэсгээхдээ Миний ашигладаг гар гэж Би хэлдэг. Би мөн бүх зүйл Миний гарт байгаа гэж хэлдэг. Хэдийгээр “ёроолгүй нүх” гэдэг нь Сатаны нөлөөг хэлдэг гэж Би хэлсэн боловч энэ нь бас Миний гарт байдаг бөгөөд хүмүүсийг гэсгээхдээ Би үүнийг ашигладаг. Иймд, бүх зүйл Миний гарт байдаг гэж Намайг хэлэхэд зөрчилдөөн байдаггүй. Миний үг хариуцлагагүй бус. Энэ нь зохистой, авцалдаатай байдаг. Үүнийг зохиогоогүй, мөн утга учиргүй ч бус бөгөөд хүн бүр Миний үгэнд итгэх учиртай. Ирээдүйд та нар үүнээс болж зовно. Миний үгээс болж олон хүн цэвдэг болж, цөхөрч, урам нь хугарч, уйлж, эсвэл мэгшдэг. Бүх төрлийн хариу үйлдэл байх болно. Нэг өдөр, Миний үзэн яддаг бүх хүн ухрахад Миний ажил биелнэ. Ирээдүйд ууган хөвгүүдээс болж олон хүн унах бөгөөд эцэстээ тэд алхам алхмаар явах болно. Өөрөөр хэлбэл, Миний гэр аажмаар ариун болж, бүх төрлийн чөтгөрүүд Миний дэргэдээс чимээгүй, дуулгавартайгаар, гомдлын ганц ч үггүйгээр аажмаар ухрах болно. Үүний дараа Миний ууган хөвгүүд бүгд илчлэгдэж, Би Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг эхэлнэ. Зөвхөн тэр үед л ууган хөвгүүд Надтай хамт хаан байж, бүхий л орчлон ертөнцийг захирах болно. Эдгээр нь Миний ажлын алхмууд бөгөөд Миний удирдлагын төлөвлөгөөний чухал хэсгийг бүрдүүлдэг. Үүнийг бүү үл тоомсорло, эс тэгвээс чи эндүүрсэн байх болно.

Миний үг та нарт илчлэгдэх үе нь Би ажлаа эхлэх цаг байх болно. Миний ганц ч үг биелэхгүй байна гэж үгүй. Надад, нэг өдөр мянган жил шиг бөгөөд мянган жил нэг өдөр шиг байдаг. Үүнийг та нар хэрхэн үзэж байна вэ? Би орчлон ертөнцийг хянаж, бүх зүйлийг бүтээдэг учир цаг хугацааны тухай та нарын ойлголт Минийхээс маш өөр байдаг. Миний ажил өдөр өдрөөр, алхам алхмаар, шат шатаар хийгддэг бөгөөд түүнчлэн Миний ажлын алхаа ганц секунд ч зогсолгүй, мөч бүрд үргэлжилдэг. Дэлхий ертөнцийг бүтээснээс хойш Миний үг тасалдаагүй. Өнөөдөр ч гэсэн Би үг хэлж, дуу хоолойгоо илэрхийлсээр ирсэн бөгөөд ирээдүйд ч энэ нь өөрчлөгдөлгүй үлдэх болно. Гэвч, Миний цаг хугацаа няхуур зохицуулагдаж, зохион байгуулагдсан, маш дэс дараатай байдаг. Би Өөрийн хийх хэрэгтэй зүйлийг хэрэгтэй үедээ хийх бөгөөд (Надтай хамт, бүгд чөлөөлөгдөнө; бүгд чөлөөтэй байх болно) Миний ажлын алхмууд өчүүхэн ч саатдаггүй. Би Өөрийн гэр дэх хүн бүрийг зохицуулж, дэлхий ертөнц дэх хүн бүрийг зохицуулж чаддаг ч, Миний Сүнс ажиллаж, Миний Сүнс газар бүрийг дүүргэдэг учир, мөн Би бол цор ганц Бурхан Өөрөө агаад бүхий л орчлон ертөнц Миний гарт байдаг учир Би огтхон ч завгүй байдаггүй. Тиймээс Миний төгс хүчит болохыг, Миний ухаалаг болохыг, мөн Миний алдар суу орчлонгийн өнцөг булан бүрийг дүүргэдэг болохыг хүн харж чаддаг.

Өмнөх: 106-Р БҮЛЭГ

Дараах: 108-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ

Израильчууд дээр хийсэн Еховагийн ажил нь газар дээрх Бурханы эх нутаг буюу Түүний байдаг ариун газрыг хүн төрөлхтний дунд байгуулжээ....

ТУН НОЦТОЙ АСУУДАЛ: УРВАЛТ (1)

Миний ажил тун удахгүй дуусна. Хамт өнгөрүүлсэн он жилүүд тэвчихийн аргагүй дурсамж болжээ. Би үгээ тасралтгүй давтаж, шинэ ажлаа...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх