Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗУУН АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ

Та бол хуйлмал номыг нээдэг Нэгэн, Та бол долоон лацыг эвддэг Нэгэн юм, учир нь Танаас бүх нууц ирж, Та бүх ерөөлийг илчилдэг. Би Таныг мөнхөд хайрлах үүрэгтэй ба Би бүх хүнд Таныг шүтүүлэх үүрэгтэй, учир нь Та бол Миний үнэн бие, Та бол Миний элбэг бөгөөд бүрэн төгс илрэлийн нэг хэсэг, Миний биеийн зайлшгүй шаардлагатай хэсэг юм. Иймээс, Би тусгай гэрчлэл хийх ёстой. Миний үнэн бие дотор байгаа зүйлээс өөр хэн Миний зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг вэ? Та Өөрөө Өөртөө гэрчлэл хийдэг биш, харин Миний Сүнс Таны төлөө гэрчлэл хийдэг бөгөөд Таныг эсэргүүцэж зүрхэлдэг хэнийг ч Би мэдээжийн хэрэг өршөөхгүй, учир нь энэ нь Миний захиргааны зарлигт хамаардаг. Таны хэлдэг бүхнийг Би маргаангүй биелүүлэх бөгөөд мөн Таны боддог бүхнийг Би заавал хүлээн зөвшөөрөх болно. Хэрвээ хэн нэгэн Танд үнэнч биш бол тэд Намайг илт эсэргүүцэж байгаа хэрэг бөгөөд Би тэднийг огтоос өршөөхгүй. Миний хөвгүүдийг эсэргүүцдэг бүгдийг Би хатуу гэсгээж, Тантай нийцтэй байдаг хүмүүсийг Би ерөөх болно. Энэ бол Миний Танд олгодог эрх мэдэл юм. Та бол өнгөрсөнд ярьсанчлан ууган хөвгүүдэд тавьсан шаардлага болон стандартын үлгэр дуурайл билээ. Өөрөөр хэлбэл, Таны ямар байгааг Би ууган хөвгүүдээс шаардах болно. Энэ нь хүмүүсийн хийж чадах зүйл биш, харин Миний Сүнс Өөрөө хийдэг зүйл билээ. Хүмүүс Танд гэрчлэл хийдэг гэж хэн нэгэн хэрвээ итгэвэл тэрхүү бүтээл нь яахын аргагүй Сатаны төрөл, Миний дайсан мөн! Ийм учраас, гэрчлэгч бол шийдвэрлэх чухал, үүрд хувиршгүй агаад Ариун Сүнсний баталдаг зүйл! Үүнийг хэн ч үл ялиг өөрчилж болохгүй, эс бөгөөс Би өршөөхгүй! Хүмүүс надад гэрчлэл хийж чадахгүйгээс хойш, Би Өөрөө Өөрийнхөө үнэн биед гэрчлэл хийдэг бөгөөд хүмүүс Миний ажилд хөндлөнгөөс оролцох ёсгүй! Энэ бол хүн бүрийн санаж явах ёстой хатуу шүүлтийн үг юм!

Та нар Миний хэлж байгаа зүйлийн бүх нарийн ширийнийг анхааран үзэж, тэмдэглэх хэрэгтэй. Үүнд хааш яаш бүү ханд, харин анхааралтай сонс. Ууган хөвгүүд бол Миний үнэн бие гэж Би яагаад хэлдэг вэ? Бас Миний хаанчлалын зайлшгүй хэсэг гэж яагаад хэлдэг вэ? Бүх эрин үеийн өмнө бид хамтдаа амьдарч, хэзээ ч салж байгаагүй. Би анх удаа бие махбодтой болсныхоо дараа Сатан үймүүлснээс болж Сион руу дахин буцсан. Дараа нь бид бүгдээрээ дэлхийд ирсэн бөгөөд эцсийн өдрүүдэд ялалт байгуулсныхаа дараа—өөрөөр хэлбэл, Сатаны ялзруулсан махан биеэс та нарыг дахин олж авсныхаа дараа Би та нарыг Сион руу буцаан аваачих болно, тэгж байж Миний үнэн бие хэзээ ч салахгүйгээр дахин нэгддэг. Үүний дараа Би дахин бие махбодтой болохгүй ба та нар ч мэдээжийн хэрэг биеэс гарч ирэхгүй. Өөрөөр хэлбэл, үүний дараа Би дэлхийг дахин бүтээхгүй, харин ч Сионд Өөрийн хөвгүүдээс үүрд салахгүй хэвээр үлдэх болно, учир нь бүх зүйл нэгд нэгэнгүй гүйцэлдсэн бөгөөд Би бүхий л хуучин эрин үеийг төгсгөх гэж байна. Миний үнэн бие Сионд оршин байдаг учраас Сионд л шинэ тэнгэр болон газрын амьдрал бий. Үүнээс тусдаа орших шинэ тэнгэр, шинэ газар гэж байхаа болино. Миний үнэн бие Сионыг бүхэлд нь дүүргэдэг учир Би бол шинэ тэнгэр, Би бас шинэ газар. Миний ууган хөвгүүд бол шинэ тэнгэр, Миний ууган хөвгүүд бол шинэ газар гэж ч бас хэлж болно. Миний ууган хөвгүүд болон Би нэг биетэй, салшгүй юм. Миний талаар ярих нь зайлшгүй Миний ууган хөвгүүдийг оролцуулдаг бөгөөд биднийг салгах гэж оролдсон хэнийг ч болов Би огт өршөөхгүй. Би бүх улс үндэстэн болон хүмүүсийг Өөрийн сэнтийн өмнө буцаан ирүүлэхэд бүх Сатан нэгд нэгэнгүй шившиг болж, бүх бузар чөтгөр Надаас холдох болно. Дараа нь зөвт байдал бүх хүний дунд (Миний хөвгүүд болон ардуудын дунд гэсэн үг) орших болно гэдэг нь тодорхой, мөн бүх улс үндэстний дунд Сатаны ямар ч үймээн самуун байхгүй байна гэдэг нь ойлгомжтой юм, учир нь Би бүх улс үндэстнийг болон хүмүүсийг захирч байх болно, Би бүх орчлон ертөнцөд эрх мэдэл эзэмшиж байх бөгөөд Сатанууд нэгд нэггүй сүйдэж, бүхэлдээ ялагдаж, Миний захиргааны зарлигийн шийтгэлийг хүлээж авах болно.

Би бүх хүмүүсийн дунд ажлаа үргэлжлүүлж байгаа хэдий ч тэдэнд Миний Сүнсний гэгээрэл л байдаг ба Миний нууцуудыг дэлгэх чадвартай, Намайг илэрхийлэх чадвартай хэн ч тэдний дунд байхгүй. Надаас ирдэг хүн л Миний ажлыг хийх чадвартай ба үлдсэнийг нь Би түр зуур л ашигладаг. Миний Сүнс хүн дээр дур зоргоороо буудаггүй, учир нь Миний дотор байгаа бүх зүйл үнэ цэнэтэй. Миний Сүнс хүн дээр буух болон Миний Сүнс хүн дээр ажиллах гэдэг нь шал өөр зүйлс юм. Миний Сүнс Миний гадна байдаг хүмүүс дээр ажилладаг, харин Миний Сүнс Надаас ирсэн хүмүүс дээр буудаг. Энэ хоёр бол ямар ч холбоогүй асуудал юм. Учир нь Надаас ирсэн хүн бол ариун, харин Миний гадна байдаг хүмүүс хэчнээн сайн байлаа ч, тэд ариун биш. Миний Сүнс ямар ч нэгэн жижиг шалтгаанаас үүдэн хүн дээр буухгүй. Хүмүүс санаа зовох хэрэггүй. Би ямар ч алдаа гаргадаггүй бөгөөд Миний хийдэг зүйл зуун хувь үнэн зөв! Би Түүнийг гэрчилсэн учир Түүнийг заавал хамгаална; тэр хүн гарцаагүй Надаас ирдэг бөгөөд Миний үнэн биед зайлшгүй шаардлагатай юм. Иймээс, хүмүүс өөрсдийн үзлийг хойш тавьж, Сатаны өгсөн санааг гээж, Миний бүх айлдварыг үнэн гэдэгт итгэж, оюун санаандаа эргэлзэхгүй байгаасай гэж Би найддаг. Энэ бол хүмүүст өгч буй Миний даалгавар, Миний уриалга. Хүн бүр эдгээр зүйлийг мөрдөж, хүн бүр тэдгээрт чин сэтгэлээсээ дуулгавартай байж, Миний хэлдэг зүйлийг стандарт гэж авч үзэх ёстой.

Би зөвхөн бүх улс үндэстэн болон хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлыг эхлэх гээгүй, харин Өөрийн ажлыг орчлон ертөнцийн хаа сайгүй эхлүүлэх гэж байгаа бөгөөд Миний Сион руу буцах өдөр холгүй байгааг энэ нь бүр ч их харуулдаг (учир нь Би бүх хүмүүсийн дунд болон орчлон ертөнц даяар ажлаа эхлүүлэхээс өмнө Сион руу буцах шаардлагатай юм). Миний ажлын алхмуудыг болон Миний ажилладаг арга барилыг ухан ойлгож чадах хүн байна уу? Би харийнхантай сүнсэндээ уулзах болно гэж хэлдгийн шалтгаан нь үндсэндээ үүнийг махбодоор хийх боломжгүй бөгөөд Би хоёр дахь удаагаа эрсдэл хүлээхийг хүсэхгүй байгаа юм. Харийнхантай сүнсээр ярилцахын шалтгаан нь энэ юм. Энэ нь махан биеэр амьдарч буй хүмүүсийн төсөөлдөг[a] ямар нэгэн тодорхойгүй сүнсний ертөнц биш, харин жинхэнэ сүнсний ертөнцөд байх явдал юм. Энэ нь өөр эрин үе байх тул тухайн үед Миний хэлдэг зүйл ердөө ярих байдлаараа л өөр байх болно. Тийм учраас, Миний ярьдаг арга барилыг анзаарахыг Би хүмүүст ахин дахин сануулж байгаа бөгөөд Миний хэлдэг зүйлд хүмүүсийн дэлгэж чаддаггүй нууцууд байдаг гэдгийг ч Би бас сануулдаг. Гэхдээ Би яагаад эдгээр зүйлийг хэлдгийг хэн ч ойлгодоггүй бөгөөд зөвхөн Миний өнөөдөр хэлж байгааг та нар бүхэлд нь биш, харин бага зэрэг ойлгодог. Өөрийн ажлын энэ үе шатны дараа Би та нарт алхам алхмаар хэлэх болно. (Үүгээр дамжуулан Би зарим хүмүүсийг таягдан хаяхыг хүссээр байгаа учир Би одоохондоо юу ч хэлэхгүй.) Миний ажлын дараагийн алхмын арга барил нь энэ. Би бол ухаалаг Бурхан Өөрөө гэдгийг хүн болгон анзаарч, тодорхой харах хэрэгтэй.

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “хүмүүсийн төсөөлдөг” гэдгийг орхидог.

Өмнөх:ЗУУН АРВАН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ЗУУН АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ