Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ЗУУН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Нижигнэсэн дуу хоолой гарч, бүхий л орчлон ертөнцийг чичрүүлж, хүмүүсийг дүлийрүүлж, тэднийг замаас зайлахад хэтэрхий оройтуулснаар зарим нь алуулж, зарим нь устгагдаж, мөн зарим нь шүүгддэг. Энэ үнэхээр хэний ч өмнө нь харж байгаагүй дүр зураг юм. Сайн сонс, аянгын тэсрэлтийг уйлах дуу дагалдах бөгөөд энэ дуу нь Үхэгсдийн орноос, тамаас гардаг. Энэ нь Надаар шүүгдсэн тэрслүү хөвгүүдийн гашуун дуу билээ. Миний хэлдгийг хэлдэггүй, Миний хийдгийг хийдэггүй хүмүүс хатуу шүүгдэж, Миний уур хилэнгийн хараалыг хүлээн авдаг. Миний хоолой бол шүүлт болон уур хилэн бөгөөд Би хэнийг ч үлдээж, хэнд ч өршөөл үзүүлэхгүй, учир нь Би бол зөвт Бурхан Өөрөө, Би бол уур хилэнтэй, Би бол шатаж буй, Би бол цэвэрлэдэг, мөн Би бол устгадаг нь юм. Надад нууцлаг юу ч байхгүй, ямар ч сэтгэл хөдлөл байхгүй, харин бүх зүйл нээлттэй, зөвт, агаад алагчлалгүй юм. Миний ууган хөвгүүд бүх улс үндэстэн, ард түмнийг захиран сэнтийн дээр хэдийнээ Надтай хамт байгаа учраас шударга биш, зөвт байдалгүй зүйлс болон хүмүүс шүүгдэж эхлээд байна. Би юуг ч орхилгүй, тэднийг бүхэлд нь илчлэн, нэг нэгээр нь байцаана. Учир нь Миний шүүлт бүхэлдээ илчлэгдэж, бүхэлдээ нээлттэй болсон ба юу ч үлдээгүй; Миний хүсэлтэй нийцэхгүй юу ч байсан Би хаяж, мөнхөд ёроолгүй нүхэнд мөхөөх болно; Би үүнийг мөнхөд ёроолгүй нүхэд шатаах болно. Энэ бол Миний зөвт байдал; энэ бол Миний шударга байдал. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй бөгөөд энэ нь Миний тушаал дор байх ёстой.

Ихэнх хүмүүс Миний үгийг үл ойшоож, үг бол ердөө л үг, баримт бол баримт гэж боддог. Тэд сохор юм! Би бол итгэмжит Бурхан Өөрөө гэдгийг тэд мэддэггүй гэж үү? Миний үг болон баримтууд нэгэн зэрэг тохиолддог–энэ үнэхээр үнэн биш гэж үү? Хүмүүс Миний үгийг ердөөс ойлгодоггүй, харин гэгээрсэн хүмүүс л үнэхээр ойлгож чадна–энэ бол баримт. Хүмүүс Миний үгийг хармагцаа ухаан алдталаа айж, хаа сайгүй нуугддаг, Миний шүүлт тохиолдох үеийг дурдаад ч хэрэггүй. Би бүх зүйлийг бүтээж, дэлхийг устгаж, ууган хөвгүүдийг бүрэн төгс болгох үед энэ бүхэн Миний амнаас гарсан ганц үгээр гүйцэлдсэн, учир нь Миний үг өөрөө эрх мэдэл, шүүлт юм. Би өөрөө шүүлт, сүр жавхлан гэж хэлж болох бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Энэ бол Миний захиргааны зарлигийн нэг тал; Миний хувьд хүмүүсийг шүүх нэг арга зам. Миний нүдээр бол бүх хүн, бүх харилцаа, бүх зүйл–гарцаагүй бүх зүйл–Миний гарт, Миний шүүлт дор байж, хэн ч, юу ч цадиггүйгээр, дураараа аашилж зүрхэлдэггүй бөгөөд бүгд Миний амнаас гарах үгийн дагуу гүйцэлдэх ёстой. Хүний үзлээр бол хүн бүр Миний үгэнд итгэдэг. Миний Сүнс дуу хоолой гаргахад, хүмүүс эргэлздэг. Тэд Миний бүхнийг чадагч байдлыг огт мэддэггүй бөгөөд Миний эсрэг гүтгэлэг хийдэг. Би чамд хэлж байна! Миний үгэнд эргэлздэг, Миний үгийг басамжилдаг хэн ч байсан, устгагдах хүмүүс юм, тэд бол үүрдийн мөхлийн хүүхдүүд. Үүнээс, ууган хөвгүүд маш цөөхөн байдаг гэдгийг харж болох бөгөөд учир нь энэ бол Миний ажилладаг зам билээ. Миний хэлсэнчлэн, Би нэг хуруугаа ч хөдөлгөдөггүй, харин оронд нь бүх зүйлийг гүйцэлдүүлэхийн тулд Өөрийнхөө үгийг л ашигладаг. Тэгэхээр энд Миний бүхнийг чадагч байдал оршдог. Миний үгнээс Миний ярианы эх сурвалж болон зорилгыг хэн ч олж чадахгүй. Хүмүүс үүнийг олж авч чадахгүй бөгөөд тэд зөвхөн Миний удирдлагын дагуу үйлдэж, Миний зөвт байдлын дагуу Миний хүсэлд нийцүүлэн бүхнийг хийж чадах бөгөөд ингэснээр Миний гэр бүл үүрдийн үүрд, бат, гуйвалтгүй амьдарч, зөвт байдал болон амар амгалантай байх болно.

Миний шүүлт хүн болгонд очиж, Миний захиргааны зарлиг хүн бүрд хүрч, Миний үг болон Миний үнэн бие хүн бүрд илчлэгддэг. Энэ бол Миний Сүнсний агуу ажлын цаг (энэ цаг үед, ерөөгдөх хүмүүс, золгүй явдал амсах хүмүүсийг ялган салгана). Миний үг гармагц, Би ерөөгдөх хүмүүс болон золгүй явдал амсах хүмүүсийг ялгаж салгачихсан. Энэ бүгд тов тодорхой, Би үүнийг нүд гүйлгэх зуур харж чадна. (Үүнийг Миний хүн чанартай холбоотойгоор хэлсэн бөгөөд иймд энэ нь Миний урьдчилан тогтоож, сонгосонтой зөрчилддөггүй.) Би уул толгод, гол горхи, бүх зүйл, орчлон ертөнцийн орон зайгаар хэсүүчлэн, бүх газрыг ажиглаж, цэвэрлэсэн, ингэснээр тэдгээр бохир бус, замбараагүй газар нутаг бүгд оршин тогтнохоо больж, Миний үгнээс үүдэн юу ч биш болон чандарлагдана. Надад бүх зүйл хялбархан. Хэрвээ одоо үе нь, дэлхийг устгана гэж Миний урьдчилан тогтоосон цаг байсан бол Би үүнийг ганц үгээр л залгих байсан, гэхдээ одоо бол цаг нь биш. Миний төлөвлөгөөг үймүүлж, Миний удирдлагад саад болохгүйн тулд Намайг энэ ажлыг хийхээс өмнө бүгд бэлэн байх ёстой. Би үүнийг хэрхэн ухаалгаар хийхээ мэднэ: Надад Миний мэргэн ухаан болон Миний өөрийн зохицуулалт бий. Хүмүүс хуруугаа ч хөдөлгөх ёсгүй–Миний гарт үхэхээс болгоомжил; энэ хэдийнээ Миний захиргааны зарлигт хүрдэг. Үүнээс хүн, Миний захиргааны зарлигийн хатуу чангыг харж чаддаг, мөн дараах хоёр талыг оролцуулаад Миний захиргааны зарлигийн зарчмуудыг харж чаддаг: Нэг талаас, Миний хүсэлтэй нийцдэггүй, Миний захиргааны зарлигийг зөрчдөг бүх хүнийг Би хөнөөдөг; нөгөө талаас, Миний захиргааны зарлигийг зөрчдөг бүгдийг Би уур хилэнгээрээ хараадаг. Энэ хоёр тал нь Миний захиргааны зарлигийн салшгүй бөгөөд шийдвэрлэх зарчмууд юм. Хүмүүс хэчнээн үнэнч байх нь хамаагүй, хүн бүрийг энэ хоёр зарчмын дагуу, ямар ч сэтгэл хөдлөлгүйгээр зохицуулдаг. Энэ нь Миний зөвт байдлыг харуулахад хангалттай, мөн газар, дэлхийн бүх зүйл болон Миний хүсэлтэй нийцдэггүй бүх зүйлийг шатаах Миний сүр жавхлан болон Миний уур хилэнг харуулахад энэ нь хангалттай. Миний үгэнд далд нууц байдаг, Миний үгэнд бас илчлэгдсэн нууц байдаг, иймээс хүмүүсийн үзэл, оюун санаанд Миний үг үүрд ухааршгүй, мөн Миний зүрх сэтгэл үргэлж тайлагдашгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Би хүмүүсээс үзэл болон бодол санааг нь салгаж хаях ёстой юм. Энэ бол Миний удирдлагын төлөвлөгөөний хамгийн чухал хэсэг. Өөрийн ууган хөвгүүдийн олж авч, хийхийг хүссэн зүйлээ хэрэгжүүлэхийн тулд Би үүнийг ийм маягаар хийх ёстой.

Дэлхийн гай гамшгууд өдрөөс өдөрт үлэмж болж, Миний гэр бүлийн дунд аюулт гамшгууд улам илүү хүчтэй болж байна. Хүмүүст нуугдах газар үнэхээр байхгүй бөгөөд тэд ичингүйрч, нүүрээ харуулах боломжгүй байна. Шилжилт одоо учир, хэн ч дараагийнхаа алхмыг хаана өнгөрөөхөө мэддэггүй. Энэ нь Миний шүүлтийн дараа л ойлгомжтой болох болно. Санаж яв! Энэ бол Миний ажлын алхам бөгөөд Миний ажилладаг зам юм. Би Өөрийн бүх ууган хөвгүүдийг нэг нэгээр нь тайвшруулж, алхам алхмаар тэднийг өргөнө; бүх үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд, Би тэднийг нэг нэгээр нь таягдан хаяж, орхих болно. Энэ бол Миний удирдлагын төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Бүх үйлчлэл үзүүлэгч илчлэгдсэний дараа Миний ууган хөвгүүд ч мөн илчлэгдэх болно. (Миний хувьд, энэ нь хэтэрхий хялбар. Миний үгийг сонссоны дараа бүх үйлчлэл үзүүлэгч Миний үгийн шүүлт болон заналхийлэл дор ухрах бөгөөд үлдсэн хүмүүс нь Миний ууган хөвгүүд л байх болно. Энэ нь сайн дурын зүйл биш, мөн хүний хүслээр өөрчилж чадах зүйл биш; харин ч энэ нь Миний Сүнс биечлэн ажиллаж байгаа явдал юм.) Энэ нь алс хэтийн үйл явдал биш бөгөөд та нар Миний ажил болон Миний үгийн энэ үе шатнаас тодорхой хэмжээнд үүнийг ойлгож чаддаг байх хэрэгтэй. Би яагаад ийм их, ийм таашгүй зүйлсийг хэлж байгаа нь хүмүүсийн хувьд ухааршгүй юм. Би Өөрийн ууган хөвгүүдтэй тайтгарал, өршөөл болон хайрын өнгөөр ярьдаг (учир нь Би энэ хүмүүсийг үргэлж гэгээрүүлдэг бөгөөд Би тэднийг орхихгүй, учир нь Би тэднийг урьдчилан тогтоосон билээ), харин Би ууган хөвгүүдээсээ өөр бусад хүмүүстэй хүчтэй шүүлт, заналхийлэл болон сүрдүүлгээр хандаж, тэднийг үргэлж айлгадаг, тэгснээр тэдний мэдрэлийн төв байнга ажилладаг. Нөхцөл байдал тодорхой хэмжээнд солигдоход тэд энэ байдлаасаа зугтах болно (Намайг дэлхийг сөнөөхөд энэ хүмүүс ёроолгүй нүхэнд байх болно), гэвч тэд хэзээ ч Миний шүүлтийн гараас зугтаж, энэ нөхцөл байдлаас ангижрахгүй. Энэ бол тэдний шүүлт; энэ бол тэдний гэсгээлт. Гаднынхан ирэх өдөр Би энэ хүмүүсийг нэг нэгээр нь илчлэх болно. Энэ бол Миний ажлын нэг алхам. Би яагаад өмнө нь эдгээр үгийг хэлснийг та нар одоо ойлгож байна уу? Миний бодлоор бол биелээгүй аливаа зүйл бол бас биелсэн зүйл, харин биелсэн зүйл нь заавал гүйцэтгэсэн зүйл байх албагүй, учир нь Надад Миний мэргэн ухаан байдаг, Өөрийн гэсэн ажиллах арга байдаг, энэ нь хүмүүст ердөө ухаарахын аргагүй байдаг. Энэ алхамд үр дүнд хүрэх үедээ (Намайг эсэргүүцдэг бүх муу хүнийг илчлэх үедээ) Би дараагийн алхмаа эхлүүлнэ, учир нь Миний хүсэл саад тотгоргүй бөгөөд хэн ч Миний удирдлагын төлөвлөгөөнд саад болж, саад тотгор бий болгож зүрхэлдэггүй–тэд замаас зайлах ёстой! Агуу улаан лууны хүүхдүүд, сонсоцгоо! Би Өөрийн ууган хөвгүүдийг олж авч, та нарын эцгийг шившиглэж (энэ нь агуу улаан лууны үр удамд чиглэсэн), Өөрийн ууган хөвгүүдийг дэмжиж, Миний ууган хөвгүүдэд хийсэн бурууг засаж залруулахаар Сионоос ирж, энэ дэлхийд махбод болсон. Иймд дахиж зэрлэг бүү бай; Би ууган хөвгүүдээрээ та нарыг ангилуулах болно. Өнгөрсөнд Миний хөвгүүд дээрэлхүүлж, дарлагдсан, харин Эцэг нь хөвгүүдийнхээ төлөө эрх мэдэл эзэмшсэн тул Миний хөвгүүд Миний хайрын тэвэрт эргэн ирж, дахин дээрэлхүүлж, дарлагдахгүй. Би бол зөвт бус биш; энэ нь Миний зөвт байдлыг харуулдаг бөгөөд энэ нь үнэхээр “Би хайрладаг хүнээ хайрлаж, үзэн яддаг хүнээ үзэн ядаж” байгаа хэрэг юм. Хэрвээ та нар Намайг зөвт бус гэж хэлдэг бол яаравчлан зайлах хэрэгтэй. Миний гэрт ичгүүргүй бүү бай, бусдыг завшигч битгий бай. Чи хурдхан гэр лүүгээ буцах ёстой, ингэснээр Би дахин чамайг харах хэрэггүй болно. Ёроолгүй нүх бол та нарын хүрэх газар бөгөөд та нарын амрах газар. Хэрвээ та нар Миний гэрт байгаа бол та нарт байх орон зай байхгүй, учир нь та нар бол ачлагын амьтад, Миний ашигладаг хэрэгсэл юм. Та нарыг хэрэглэхгүй байх үедээ Би та нарыг чандарлахаар гал руу хаях болно. Энэ бол Миний захиргааны зарлиг; Би үүнийг ингэж хийх ёстой; зөвхөн энэ л Миний ажилладаг зам бөгөөд Миний зөвт байдал, Миний сүр жавхланг харуулдаг. Үүнээс ч чухал нь, зөвхөн энэ замаар Миний ууган хөвгүүд Надтай хамт эрх мэдэлтэйгээр хаанчилж чадна.

Өмнөх:ЗУУН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ЗУУН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ