Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй

Хэчнээн жил, хэдэн мянган жил

Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулан,

маш их нүгэл үйлдсэн.

Үе удмууд нэг нэгээрээ хууртсаар байна.

Өө хэчнээн гэмт хэрэг,

аймшигт гэмт хэргийг Сатан дэлхий дээр үйлдсэн билээ.

Хүнийг Бурхантай тэмцэлдүүлж, хүчирхийлж, хууран

Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг сүйрүүлэхийг зорьдог.

Сатан Бурханы бүтээлүүд дундуур алхдаг хэдий ч

Тэр өчүүхэн ч өөрчилж чадахгүй,

хүмүүс болон бүтээлийг өөрчилж чадахгүй.

Сатан Бурханы бүтээлүүд дундуур алхдаг хэдий ч

Түүний өөрчилж чадах нэг ч зүйл үгүй.

Бурханы тушаал дор юу ч өөрчлөгдөхгүй,

юу ч өөрчлөгдөхгүй.

Бурханы эрх мэдлийн дор

бүх зүйл Түүний дүрмэнд захирагддаг.

Амьтай бүхэн Бурханы тогтоосон хуулийг дагадаг билээ.

Бурханы агуу эрх мэдлийн дэргэд

Сатаны бузар муу нь өчүүхэн,

Олиггүй, муухай, жигшүүртэй.

Үнэхээр өчүүхэн, хэврэг,

Үнэхээр өчүүхэн, хэврэг.

Сатан Бурханы бүтээлүүд дундуур алхдаг хэдий ч

Тэр өчүүхэн ч өөрчилж чадахгүй,

хүмүүс болон бүтээлийг өөрчилж чадахгүй.

Сатан Бурханы бүтээлүүд дундуур алхдаг хэдий ч

Түүний өөрчилж чадах нэг ч зүйл үгүй.

Бурханы тушаал дор юу ч өөрчлөгдөхгүй,

юу ч өөрчлөгдөхгүй.

Сатан Бурханы бүтээлүүд дундуур алхдаг хэдий ч

Тэр өчүүхэн ч өөрчилж чадахгүй,

хүмүүс болон бүтээлийг өөрчилж чадахгүй.

Сатан Бурханы бүтээлүүд дундуур алхдаг хэдий ч

Түүний өөрчилж чадах нэг ч зүйл үгүй.

Бурханы тушаал дор юу ч өөрчлөгдөхгүй,

юу ч өөрчлөгдөхгүй.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Чи үүрэг зорилгоо мэдэж байна уу

Дараах:Христийн мөн чанар бол Бурхан