Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хүмүүсийн залбирал

Хурд

Бурханы хүмүүсийн залбирал

Бурханы хүмүүс Түүний сэнтийд өргөгдөж,

зүрхэндээ залбирлаа тээнэ.

Бурхан Өөр лүү нь ирэгсдийг бүгдийг ивээж,

тэд бүгд гэрэлд амьдарна.

Бурханы хүслийг бүрэн мэдэхийн тулд

Түүний үгийг гэрэлтүүлэхийг Ариунf Сүнсэнд залбир.

Бүх хүмүүс Бурханы үгийг хайрлаж,

Түүнийг хайж ирэх болтугай.

Бидний зан чанар өөрчлөгдөхийн тулд

Бурхан нигүүлслээ илүү өгөх болтугай.

Зүрх оюун маань Бурхантай нэг болохын тулд

Тэр биднийг төгс болгох болтугай.

Бурханы өмнө үүргээ биелүүлэхийн тулд

Тэр биднийг сахилгажуулах болтугай.

Бурханы үгийг зааж гэрчлэхэд

Ариун Сүнс биднийг өдөр тутам дагуулаг.


Бүх хүмүүс сайныг муугаас ялгаж, үнэнийг үйлдэл болгох болтугай.

Бурхан мууг үйлдэгсдийг шийтгэж, Түүний чуулган амар тайван байг.

Бүх хүмүүс хамгаас эелдэг зөөлөн Бурханд

үнэн хайраа өргөх болтугай.

Бид бүхнээ Бурханд өгөхийн тулд Тэр бүх саадыг зайлуулах болтугай.

Бурхан зүрхийг минь холдуулалгүй Өөрийн хайран дотор байлгаасай.

Бурханаар сонгогдсон нэгэн нь Түүний оршихуйд ирээсэй.

Алдрыг олсон Бурханыг бүгд магтан дуулах болтугай.

Бурхан Өөрийн хүмүүстэй хамт байж, биднийг хайрандаа байлгаасай.

Бурхан Өөрийн хүмүүстэй хамт байж, биднийг хайрандаа байлгаасай.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Өмнөх:Бүх үед Таныгаа зүрхэндээ амьдруулна

Дараах:Би Бурханыг дагахаар шийдсэн