Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан хүнийг боломжийнхоо хэрээр аврахыг хүсдэг

Бурхан авралын ажлаа хийхдээ

Аварч чадах хүн бүрийг

Боломжийнхоо хэрээр аврах болно.

Тэр хэнийг ч орхихгүй,

Гэвч зан чанараа өөрчилж

Бурханд бүрэн дуулгавартай байж чадахгүй Бүх хүн

Шийтгэлийн бай болно.

Үгийн байлдан дагуулалтыг хүлээн авсан бүхэнд

Авралын олон боломж бий.

Бурханы аврал тэдэнд

Бурханы өршөөлийн хүлцэнгүй байдлыг харуулна.

Хэрэв хүмүүс буруу замаасаа эргэвэл

Хэрэв гэмшвэл Бурхан тэдэнд

Түүний авралыг хүртэх боломж олгоно.


Энэ үе шатны үгийн ажил нь

Хүмүүсийн өмнө

Тэдний ойлгохгүй Бүх зам болон нууцыг нээдэг.

Энэ нь хүнд Бурханы хүсэл болон

Хүнд тавих шаардлагыг мэдүүлдэг.

Ингэснээр тэд Бурханы үгийг хэрэгжүүлж

Зан чанараа өөрчилж чадна.

Үгийн байлдан дагуулалтыг хүлээн авсан бүхэнд

Авралын олон боломж бий.

Бурханы аврал тэдэнд

Бурханы өршөөлийн хүлцэнгүй байдлыг харуулна.

Хэрэв хүмүүс буруу замаасаа эргэвэл

Хэрэв гэмшвэл Бурхан тэдэнд

Түүний авралыг хүртэх боломж олгоно.


Бурхан ажлаа хийхдээ зөвхөн үг ашигладаг.

Тэр өчүүхэн эсэргүүцлээс нь болж

Хүмүүсийг шийтгэдэггүй.

Учир нь одоо бол авралын цаг үе,

Хэрэв тэрсэлсэн бүхэн шийтгүүлбэл

Хэнд ч аврагдах боломж байхгүй.

Тэд бүгд шийтгүүлж

Үхэгсдийн орон руу унах байсан.

Үгээр шүүснээр тэд өөрсдийгөө мэдэж

Бурханд дуулгавартай байхыг зөвшөөрдөг.

Эдгээр үгийн шүүлт нь

Тэднийг шийтгэхийн төлөө биш юм.

Үгийн байлдан дагуулалтыг хүлээн авсан бүхэнд

Авралын олон боломж бий.

Бурханы аврал тэдэнд

Бурханы өршөөлийн хүлцэнгүй байдлыг харуулна.

Хэрэв хүмүүс буруу замаасаа эргэвэл

Хэрэв гэмшвэл Бурхан тэдэнд

Түүний авралыг хүртэх боломж олгоно.


Хүмүүс анх Бурханы эсрэг тэрслэх үед

Бурхан тэднийг үхүүлэхийг хүсдэггүй,

Харин тэднийг аврахын тулд бүхнийг хийдэг.

Аврагдах боломжгүй нэгнийг Бурхан зайлуулна.

Боломжтой бүгдийг Тэр

аврахыг хүсдэг тул шийтгэхдээ удаан билээ.

Үгийн байлдан дагуулалтыг хүлээн авсан бүхэнд

Авралын олон боломж бий.

Бурханы аврал тэдэнд

Бурханы өршөөлийн хүлцэнгүй байдлыг харуулна.

Хэрэв хүмүүс буруу замаасаа эргэвэл

Хэрэв гэмшвэл Бурхан тэдэнд

Түүний авралыг хүртэх боломж олгоно.

Тэр зөвхөн үгээрээ хүмүүсийг шүүж,

гэрэлтүүлж, хөтөлдөг.

Тэднийг саваагаар цохьдоггүй.

Аврахдаа үг ашиглах нь

Ажлын эцсийн үе шатны зорилго ба утга учир билээ.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Үнэн замыг эрж хайх зарчмууд

Дараах:Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг