Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь
 • 1 Үнэнч хүн гэж юу вэ? Бурхан яагаад үнэнч хүмүүст дуртай байдаг вэ?
 • 2 Ов мэхтэй хүн гэж юу вэ? Ов мэхтэй хүмүүс яагаад аврал хүртэж чаддаггүй вэ?
 • 3 Үнэнч хүн болон ов мэхтэй хүний хоорондох ялгаа юу вэ?
 • 4 Хүн яаж үнэнч хүн байхаар хэрэгжүүлж, орох ёстой вэ?
 • 5 Үүргээ биелүүлнэ гэж юу вэ?
 • 6 Үүргээ биелүүлэх болон үйлчлэл үзүүлэхийн хоорондох ялгаа юу вэ?
 • 7 “Бүх зүйлийг орхиж, Бурханыг дагах” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
 • 8 Үнэнийг ойлгох болон хоосон сургаалыг ойлгохын хоорондох ялгаа юу вэ?
 • 9 Зан чанарын өөрчлөлт гэж юу вэ?
 • 10 Зан чанарын өөрчлөлт хэрхэн илэрхийлэгддэг вэ?
 • 11 Зан чанарын өөрчлөлт болон сайн үйлдлийн хоорондох ялгаа юу вэ?
 • 12 Сайн үйл гэж юу вэ? Сайн үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?
 • 13 Ёрын муу үйл гэж юу вэ? Ёрын муу үйлийн илрэлүүд нь юу вэ?
 • 14 Авралд хүрэхийн тулд эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажилд хэрхэн дуулгавартай байж, амьдрал дээр мэдрэх ёстой вэ?
 • 15 Үнэнийг ойлгох, үнэнийг олж авахын тулд хүн яг юу хийх ёстой вэ?
 • 16 Үүргээ биелүүлэх ба үнэнийг дагах нь хоорондоо ямар хамааралтай вэ? Үүргээ биелүүлэх нь авралд хүрэх явдалтай ямар холбоотой вэ?
 • 17 Бурханы аврал, төгс болголт яагаад ийм олон зовлон зүдгүүрийг эдлэхийг шаарддаг вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих