Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Христийн мөн чанар бол Бурхан

Бие махбодтой болсон Бурхан бол Христ

Тиймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг.

Бурханы мөн чанартай Түүний хувьд ингэж хэлэх нь хэтрүүлэл биш юм.

Түүний ажилд хүний хүрч чадахгүй

Бурханы зан чанар, ажлын мэргэн ухаан байдаг

Өөрсдийгөө Христ гэх атлаа Бурханы ажлыг хийж чадахгүй бол луйварчид юм.


Христ нь Бурханы газар дээрх илэрхийлэл төдий биш

Харин хүн төрөлхтөний дунд Бурханы ажлыг гүйцээх

Бурханы онцгой бие махбод билээ.

Энэ бие махбодыг хэн дуртай нь орлож чадахгүй

Энэ бие махбод нь дэлхий дээр Бурханы ажлыг хийх хангалттай чадвартай

Энэ бие махбод нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж,

Бурханыг сайн төлөөлж, хүмүүст амь өгдөг.


Өөрсдийгөө Христ гэж өргөмжлөгчид эрт оройгүй унана

Тэдэнд өчүүхэн төдий ч Христийн мөн чанар байхгүй

Тиймээс Бурхан жинхэнэ Христийг хүнээр тодорхойлох боломжгүй

Бурхан Өөрөө хариулж, Өөрөө шийднэ гэж хэлнэ.

Тиймээс Бурхан жинхэнэ Христийг хүнээр тодорхойлох боломжгүй

Бурхан Өөрөө хариулж, Өөрөө шийднэ гэж хэлнэ.

Тиймээс чи үнэхээр амийн замыг хайхыг хүсвэл

Эхлээд Тэр газар дэлхийд ирсэнээр хүнд амийн замыг өгдөг

Эцсийн өдрүүдэд Тэр ирж хүнд амийн замыг өгдөг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.


Өнгөрсөнд биш, өнөөдөр энэ бүхэн болж байна

Өнөөдөр энэ бүхэн болж байна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы эрх мэдлийн дор Сатан юуг ч өөрчилж чадахгүй

Дараах:Бурхан бүх хайраа хүн төрлөхтөнд өгсөн